K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke"

Transkript

1 K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August årgang nr. 2

2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup og Føvling. I vid udstrækning arbejder de tre sogne sammen, det være sig på personaleområdet, idet sognene har fælles graver og medhjælpere og organist. Man er også i vid udstrækning en enhed angående aktiviteter, og så sidder der et præstegårdsudvalg fælles for de tre menighedsråd. Menighedsrådene holder møde hver for sig, og ca. 3-4 gange om året holder man fællesmøder. Horsens provsti Vi hører ind under Horsens provsti med Litten Hjorth som provst. Birgitte Søhoel er ansat i provstiet og rådgiver menighedsrådene i personalesager, ligesom hun også fører regnskaberne. Århus Stift Vi er den sydligste del af Århus Stift med Kjeld Holm som biskop. Da han bliver 70 i juli 2015 kan man få mulighed for at være med til at vælge ny biskop, en spændende proces at deltage i. Valg Den 13. november er der valg til menighedsrådene over hele landet og således også her i vores tre sogne. Der er tradition for, at der foretages at såkaldt aftalevalg, fordi der kun indkommer én liste, og så bortfalder valget, idet kandidaterne på den afle- verede liste så er valgt for den næste 4 års periode. Opstillingsmøder Valgloven fordrer, at de siddende menighedsråd indkalder til et orienteringsmøde, hvor man vil forsøge at opstille en liste. I år finder det sted for menighedsrådet i Nim søndag den 9. september kl. i forbindelse med gudstjenesten. For menighedsrådet i Føvling bliver det søndag den 2. september kl. og i Underup søndag den 9. september kl. 1. Hvis der kun indkommer én valgliste, bortfalder valget. Hvert menighedsråd skal bestå af 5 medlemmer. Trenden i disse år er, at man sammenlægger menighedsråd til pastorats råd, og det kan da også blive nødvendigt, hvis der ikke kan dannes et fuldgyldigt menighedsråd, så derfor: Meld jer på banen. René Henriksen fra Føvling menighedsråd fortæller, at han i sin tid havde fået den besked: Nu er det din tur!. Det bliver altså betragtet som en slags borgerligt ombud. Menighedens liv og vækst et medansvar Som menighedsrådsmedlem vælges man til at varetage det, som folkekirken står for. Og det er lagt hen til de enkelte menighedsråd at afgøre, 2

3 hvordan man lokalt bedst skaber de rammer, som man forpligter sig på. Noget er ligetil og uomgængeligt: Menighedsrådet sørger f.eks. for kirken og kirkegårdens vedligeholdelse; for kirkens bygninger, lægger budget, har indblik i regnskab og sørger for, at der er midler til lønninger, reparationer, fornyelser, undervisningsmateriale og meget andet. Desuden vælger menighedsrådet præst og biskop, ligesom det er menighedsrådet, der ansætter det øvrige personale ved en kirke. Herudover kan menighedsrådet foranstalte møder, koncerter, foredrag m.v. Det er også menighedsrådet, der forestår det praktiske arbejde i forbindelse med de aktiviteter, der foregår, så længe man ikke har en lønnet ansat til arbejdet eller nogle frivillige. Man må gerne melde sig! Menighedsrådet har derimod ingen beføjelser, når det gælder præstens embedsvirksomhed, herunder den private sjælesorg. Frivilligt og folkeligt At være menighedsrådsmedlem er frivilligt og derfor ulønnet. Enkelte opgaver lønnes med småhonorarer - men det er småpenge, og sådan skal det også være. For det er lysten, der driver værket. Men ikke lysten alene, for man må også føle et medansvar for, at vi har en kirke i sognet, og at der holdes gudstjenester her, hvor vi bor. Folkeligt (og fornøjeligt) bør det også være, og det har været kendetegnende for den 4 års-periode, som er ved at udrinde. Og der har været stor opbakning såvel til gudstjenester som øvrige aktiviteter. Menighedsrådene er udtryk for virkeligt nærdemokrati, som når helt ud i de små landsbyer, som Nim, Underup og Føvling jo er. Så kom og vær med, når der er opstillingsmøde/valg. K.H. 3

4 Degnegudstjenester - eller lægmandsgudstjenester. I ferietiden kan det være vanskeligt at få enderne til at nå sammen, hvad gudstjenester angår. Derfor vil vi forsøge med degnegudstjenester, et kendt fænomen på Færøerne, hvor der er stærke traditioner for at holde gudstjenester uden præstens medvirken. Ideen er, at lægmandsgudstjenesterne skal ligne de almindelige gudstjenester så meget som muligt og bl.a. indeholde søndagens tekster, bønner, salmer og oplæsning af en prædiken, som præsten har valgt i samråd med lægmanden. Derimod bliver der ikke mulighed for dåb og nadver, da det kræver præstens medvirken. Henry Holm-Barreth fra Nim og kirkesanger Merete Laursen har foreløbig indvilget i at stå for en sådan gudstjeneste; men da Merete inden længe går på barsel, bliver der i denne omgang kun en lægmandsgudstjeneste, nemlig den 22.juli kl. i Nim. Foreløbigt et forsøg, men hvis menigheden bakker op, kan det blive til flere. K.H. Principielt går jeg ind for en adskillelse af stat og kirke, men det er svært at gøre det principielt, for i Danmark har sammenblandingen af stat og kirke faktisk sikret en adskillelse af religion og politik Naser Khader 4

5 Årets højskoletur Luthersentenser: Den, der tror, at han priser Gud med mange ord, med råb og bulder, han handler, som om Gud var døv eller havde mistet bevidstheden og nu måtte vækkes. De to små ord nåde og fred indbefatter hele kristendommen. En løgn er som en snebold. Jo længere man ruller den, jo større bliver den. At tjene Gud betyder at tjene sin næste, som Kristus og apostlene gjorde. De gemte sig ikke væk i et klosters ensomhed. Skønt fornuften kan tælle til tre og skelne mellem hvidt og sort, stort og småt og forstå andre ydre ting, så kan den dog ikke forstå, hvad tro er. Hvis du mærker, at det du gør, kun er til nytte for dig selv, så er det, du gør, forkert. 5

6 Kirkelig vejviser: Sognepræsten: Kirsten, Præstevænget 3, Nim, 8740 Brædstrup. Tlf Nim: Graver og kirketjener: Lone Ladegaard Præstevænget 1, Nim, 8740 Brædstrup. Mobil: Organist: Thue Dich, Tønning Tlf Kirkesanger: Birgit Elsborg, Møllegade 14, Nim, 8740 Brædstrup. Tlf Menighedsrådsformand: Ritta Munk, Hovedgaden 1A. Nim, 8740 Brædstrup. Tlf Kasserer: Connie Knudsen, Lille Clemens 4, Nim, 8740 Brædstrup, Tlf Kirkeværge: Anders Leed, Clemens 15, Nim, 8740 Brædstrup. Tlf Underup: Graver, organist og Kirkesanger, se ovenfor Menighedsrådsformand: Christian Nørgaard, Kollerupvej 19, Kollerup 8740 Brædstrup. Tlf Kasserer: Gitte Jensen, Ågårdsvej 2, Underup, 8740 Brædstrup. Tlf Kirkeværge: Poul Brunsvig, Skanderborgvej 12, Underup, 8740 Brædstrup. Tlf Føvling: Graver og organist, se ovenfor Kirkesanger: Merete Laursen, Mosegårdsvej 18, Nim, 8740 Brædstrup, Tlf, Menighedsrådsformand: Linda Lak Nielsen, Bjergsmøllevej 6, Hårup. Tlf Kasserer: Egon Rasmussen, Åstruplundvej 31, 8740 Brædstrup. Tlf Kirkeværge: René V. Henriksen Åstruplundvej 42, Åstruplund 8740 Brædstrup. Tlf Kirkelige handlinger i januar, februar, marts og april Nim: Føvling Dåb: Laura Majdedin Petersen, Skovbakken 6. Albert Fischer Antonsen, Østerbyvej 8. Victoria Holm Unnerup, Sudkærvej 1. Vilfred Park Meisner, Århus. Marie Tang Post, Åvej58. Frederik Lyberth Skovgaard, Grønland. Vielse: Mette Park Hansen & Morten Meisner, Århus. Dåb: Mads Lund Milo, Ll. Clemens 7. Begravelse: Ove Kirk-Thomsen, Middelfart. Lars Lützen, Sillebjergvej 5. Underup: Dåb: Kathrine Hellemann Dalsgaard Justesen, Ågårdsvej 3. Signe Viberg Sørensen, Urupvej 17. 6

7 Gudstjenester juni - juli - august 2012 Dag Nim Underup Føvling 27. maj Pinsedag Johannes 14, 15-21: Helligåndens komme 28. maj 2. pinsedag Johannes 6,44-51: Evigt liv 3. juni Trinitatis søndag Matthæus 28,16-20: Missionsbefalingen 10. juni 1.s.e. Trinitatis Luk.12,13-21: Lignelsen om den rige bonde. 17. juni 2.s.e. Trinitatis Luk. 14,25-35: Prisen for efterfølgelse. 24. juni 3.s.e. Trinitatis Luk. 15,11-32:Lignelsen om den fortabte søn. 1. juli 4.s.e. Trinitatis Matt. 5,43-48: Jesu tale om fjendekærlighed. 8. juli 5.s.e. Trinitatis Matt. 16,13-26: Peters bekendelse. 15. juli 6.s.e. Trinitatis Matt. 19,16-26:Den rige unge mand. 22. juli 7.s.e. Trinitatis Matt. 10,24-31: Udsendelsen af disciplene. 29. juli 8.s.e. Trinitatis Matt. 7,22-29: Jesu myndighed. 5. august 9.s.e. Trinitatis Luk. 12,32-48: Skatten i himlen. 12. august 10.s.e.Trinitatis Om Johs.Døberen 19. august 11.s.e. Trinitatis Kvinden i farisæerens hus 26. august 12.s.e. Trinitatis Bespottelsen af Helligånden 2. september 13.s.e. Trinitatis Zebedæussønnernes ønske 9. september 14.s.e. Trinitatis Den syge ved Bethesda Dam Stjernholm Lægmandsgudstjeneste Lone Buhl 1 Lone Buhl 1 Skovmose Jette Dissing 7

8 Ny gravermedhjælper Foredrag Friluftsgudstjeneste Konfirmandundervisningen Minikonfirmander Byfest Nyt menighedsrådsmedlem Dorte Andersen, Porsgårdsvej 1 er ansat som gravermedhjælper pr Hun bydes velkommen med håbet om, at hun vil befinde sig godt i det gode team. I Føvling kirke torsdag den 7. juni kl. 1 ved museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen fra Horsens Museum. Han vil fortælle om Føvling kirke. Der serveres kaffe i våbenhuset. Igen i år er der friluftsgudstjeneste på museet Stjernholm søndag d. 17. juni kl Efter gudstjenesten er der kaffe i cafeen for 25 kr. I fald det bliver dårligt vejr trækker vi indenfor. starter søndag den 2. september kl. 1 i Nim kirke, hvor forældre og evt. søskende opfordres til at deltage. Efter gudstjenesten vil jeg over en kop kaffe i konfirmandstuen give en kort orientering om mine tanker ang. det at gå til præst. Medbring dåbsattest. Selve undervisningen starter i uge 36 i konfirmandstuen i Nim. Ugedagen er endnu ikke fastlagt. Det er for alle i 7. klasse, der er bosiddende i Nim, Underup og Føvling sogne, såfremt det passer ind i skoleskemaet. Begynder i uge 35 for den ene 3. klasse. Ugedagen er endnu ikke fastlagt, ej heller klokkeslettet. Klassen vil blive kontaktet af mig i god tid inden. I forbindelse med byfesten bliver der et arrangement i Nim kirke torsdag d. 16. august. Nærmere herom senere. P.gr.a. sygdom er Gunda (Brønd) Laursen udtrådt af Nim menighedsråd efter 7 års aktiv og positiv virke. Anders Leed, Clemens er indtrådt i hendes sted, og han bydes velkommen. Udgivet af: Nim - Underup - Føvling Menighedsråd Redaktion: Kirsten Tryk: Grafisk Horsens

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1 I Luthers fodspor Studierejse i dagene 10.-14.september 2012 I efteråret 2012 bliver

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2010 30. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke.

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2010 30. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke. K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling September - November 2010 30. årgang nr. 3 En rejseoplevelse fra det muslimske Tyrkiet I juni var undertegnede på en

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup

Vojens Jegerup Maugstrup Vojens Jegerup Maugstrup 27. årgang nr. 2. MAJ JUNI JULI 2008 Indhold Menneskeliv og kristentro Side 2 Pinsen Side 3 Nyt i tresognspastoratet Side 4, 5, 9 Grundlovsmøde side 5 Gudstjenester Side 6-7 Nyt

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 29. årgang Nr. 2 august/september/oktober/november 2010 Nyt fra menighedsrådene Konfirmationerne i pastoratet Vi bygger fællesskaber Nyt fra kontaktpersonen Små betragtninger Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 1 Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008 Den lokale kirke går til valg Husk datoerne 9/9 og 11/11 Se side 7-9 Læs inde i bladet: For børnefamilierne:

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. juni - juli - august 2012. Årets konfirmand

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. juni - juli - august 2012. Årets konfirmand KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 3 juni - juli - august 2012 Årets konfirmand i Torup Kirke, den 4. maj 2012: Regitze Jasmin Kvist Jensen, Til Lykke! 44. årg. Se flere billeder på www.langaakirke.dk

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 I DETTE NUMMER Ånd over ånder, Pinsen 2015 2 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 3 Det sker 3 Gudstjenester, møder

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 23. ÅRGANG NR. 2 SEPTEMBER 2008 De lyse nætter - og de mørke... I midten af august er de lyse nætter forbi. Over en nat pakkes det himmelhøje sommertelt sammen, og vi er indtil

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 6 september oktober november 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 I starten af juni præsenterede arkitekt Jørgen Overby og hans medarbejdere deres samlede oplæg til udskiftning af kirkebænkene,

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 3. 2015 sept - okt - nov 21. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 3. 2015 sept - okt - nov 21. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 3. 2015 sept - okt - nov 21. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Kirke- og Sognenyt. Alsted Sogn - 16. september - se yderligere på side 4.

Kirke- og Sognenyt. Alsted Sogn - 16. september - se yderligere på side 4. Slaglille Bjernede Alsted Fjenneslev Kirke- og Sognenyt SEPT. - OKT. - NOV. 2012 Få indflydelse på kirkelivet i vore sogne Kom og tag del i dit sogns menighedsråd - der er altid brug for en ekstra. Som

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Juni Juli August 2011. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Juni Juli August 2011. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET FOLKEKIRKEN Juni Juli August 2011 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN 27 KIRKEN I LIVET 2 27-2011 Aktivitetsoversigt 5.6: Grundlovsfest i Stenmagle præstegårdshave 5.6: Fugletur

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk TRINITATIS KIRKE. Meddelelser. Møder og arrangementer. Koncerter i kirken. Aktivitetskalender

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk TRINITATIS KIRKE. Meddelelser. Møder og arrangementer. Koncerter i kirken. Aktivitetskalender TRINITATIS KIRKE Meddelelser Møder og arrangementer Koncerter i kirken Aktivitetskalender 21. årgang nr. 3 juni - juli - august 2012 Meddelelser Afskedsfrokost for sognepræst P. Pape Søndag den 26. februar

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

Agerskov & Branderup. Juni Juli August

Agerskov & Branderup. Juni Juli August KirkeBladet 3 Tirsdagscafé med påskedekorationer Indhold Sommer og hverdag... 2 Tirsdagscafé.... 3 Nyt om præstegårdem... 4-5 Grillgudstjeneste i shelter... 7 Gudstjenester... 8 2014 Juni Juli August Agerskov

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. yt fra menighedsrådene Folkekirkens nye logo Påskebudskabet Cafe-eftermiddage på Klippen Konfirmandliste

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. yt fra menighedsrådene Folkekirkens nye logo Påskebudskabet Cafe-eftermiddage på Klippen Konfirmandliste Brædstrup Tønning Træden sogne Kirkebladet 32. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2013 N yt fra menighedsrådene Folkekirkens nye logo Påskebudskabet Cafe-eftermiddage på Konfirmandliste Nyt fra Brædstrup

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke Juni-juli-august 2014 64. årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Den danske Salmeduo i Vinderup kirke Konfirmandtur til Århus domkirke Konfirmanderne på Aros Sahl menighedsråd 2 Vi er nu midt i en dejlig tid

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere