Baby - skal skal ikke?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baby - skal skal ikke?"

Transkript

1 Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10 Undervisningens intentioner Babysimulator De unges udgangspunkt De unges oplevelse af forløbet 15 Bilag 34 Bilag 1: Semistruktureret spørgeguide enkeltperson-interviews Bilag 2: Semistruktureret spørgeguide gruppeinterviews Bilag 3: Babysimulator døgnrytmer Bilag 4: Avisartikler og link til TV-indslag Efterskrift 42 Vi arbejder videre... Sundhedsplejerskens dagbogsnotater 18 Hjemmebesøg Mødregruppe Undervisernes oplevelse af forløbet 25 Undervisningsforløbet Underviserne Etiske overvejelser Anbefalinger 30 Målgrupper Tilrettelæggelse af undervisningen Indkøb af babysimulatorer Metode og empiri 31 Kvalitative metoder Metodiske ændringer undervejs Empiri Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Af Cathrine Hübbe Ibsen i samarbejde med Else Starbæk Olsen, Jette Bonde Schaarup, Signe Bank, Margrethe Frydenborg og Anne Neermann Udgivet af Afdelingen for Specialinstitutioner Møllergade Svendborg Tlf: Layout: Grafisk Afdeling, Svendborg Kommune Fotos: fagfotografen.dk Tryk: Trykteam 2. oplag - lettere redigeret Oktober

3 Baby - skal skal ikke Udviklingshæmmedes LandsForbund indkøbte for et par år siden 6 babysimulatorer fra USA for at udlåne dem til medlemmer, der gerne vil afprøve forældrerollen. Da lærer Else Starbæk Olsen, CSV SydØstfyn, hørte om det, fik hun ideen til at lave et egentligt kursusforløb med simulatorerne og lægge det ind som en del af undervisningen på den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Som lærer på den 3-årige ungdomsuddannelse er hun midt iblandt unge kvinder, der ønsker sig en baby for at få en identitet uden at vide, hvad det indebærer at få et barn. Og som mangeårig underviser af mødregrupper for unge, ressourcesvage mødre har hun ofte ønsket, at de unge havde været bedre klædt på, før de traf beslutning om at få et barn. For selvom de unge er glade for deres børn, er der ofte for mange omkostninger for både mødre og børn. Else Starbæk Olsen begyndte derfor at udvikle på kursus-ideen. Hendes udgangspunkt var, at kurset skulle være på de unge kvinders præmisser. Et kursus, der ikke skræmmer dem fra at få børn men giver dem en realistisk smagsprøve på, hvordan det er at have en baby. Afdelingen for Specialinstitutioner, som CSV SydØstfyn hører under, sagde god for ideen og etablerede en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra CSV SydØstfyn samt en sundhedsplejerske og en psykolog fra afdelingens Rådgivnings- og Familiecenter. Kursusforløbet blev udarbejdet, og det første kursus blev holdt på CSV SydØstfyn i efteråret Dette hæfte beskriver forløbet og de erfaringer, som vi fik undervejs. Det er arbejdsgruppens håb, at andre kan bruge kurset og vores erfaringer som et tilbud til såvel unge med særlige behov som andre grupper af unge. Og således være med til at sikre dem et bedre beslutningsgrundlag, når de ønsker sig børn. Vi deler meget gerne ud af vores erfaringer og er også parate til at komme ud og arrangere kurser. Cathrine Hübbe Ibsen AC-konsulent Afdelingen for Specialinstitutioner Juni

4 4

5 Sammenfatning Denne rapport beskriver Babyprojektet 2008 og erfaringerne fra det første 3 ugers kursus på CSV SydØstfyn med anvendelse af babysimulatorer. I kurset indgik 6 kvindelige elever fra den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som alle gik med ønsket om at få en baby. Formålet med Babyprojektet er at øge unge udviklingshæmmedes beslutningsgrundlag i forhold til at skulle vælge børn til eller fra i deres liv. Det vurderes, at dette formål er opnået med kurset, idet de unge giver udtryk for at have fået en større forståelse af, hvad det vil sige at passe et nyfødt barn. De unge er således alle gået fra at ønske at få en baby i nærmeste fremtid til at udskyde det på ubestemt tid - til de føler sig mere klare og modne til det. De unges ændrede opfattelse af egen forældreevne skyldes deres personlige erfaringer med at passe en babysimulator døgnet rundt i op til 5 dage. Oplevelsen gjorde et stort indtryk på de unge, som til at starte med nød at gå ture med barnevognen og de andre hyggelige ting, der følger med at passe babysimulatoren. Efter nogle dage med for lidt søvn og manglende tid til sig selv bad flere af de unge dog om at få slukket babysimulatoren før tid. De måtte erkende, at de ikke magtede den store opgave, det er at passe en baby. I kurset indgik også den ene unge kvindes kæreste omkring pasningen af babysimulatoren. Det har siden vist sig, at det lige så ofte er fyrene som pigerne, der presser på for at få en baby. Derfor er en af erfaringerne fra kurset, at det er væsentligt at fokusere på begge køn, når der fremover arrangeres kurser eller individuelle forløb med babysimulatorer. Det er af afgørende betydning, at anvendelsen af babysimulatorer sker på en etisk forsvarlig måde. Babysimulatoren bør således ikke anvendes af eksempelvis myndighedspersoner til at teste og dokumentere manglende forældreevne hos kommende eller potentielle forældre. Ligeledes er det væsentligt at bevare den enkelte kvindes ret til selv at bestemme, om hun ønsker at gennemføre en graviditet eller ej. Anvendelsen af babysimulatorer bør således kun benyttes til at øge beslutningsgrundlaget hos personer, der overvejer at få en baby. 5

6 Introduktion Baggrund CSV SydØstfyn tilbyder den 3-årige Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov op til 25 år. På uddannelsen oplever underviserne ofte unge kvindelige elever, der har et stort ønske om at blive mødre og herigennem få en identitet. En del af de kvindelige elever er gennem de seneste år blevet gravide, og flere af dem har fået deres ønskebarn med familiepleje, omfattende hjemmevejledning eller ophold på et observationshjem til følge. Det er væsentligt at bevare den unges ret til selv at træffe egne valg. Men i de nævnte eksempler kan der stilles spørgsmålstegn ved, om moderen har vidst, hvad et lille barn kræver af sin mor, og om moderen har haft forudsætninger for at kunne vurdere sin egen forældreevne. Det er muligt, at hendes valg omkring det at få barn havde været anderledes, hvis hendes beslutningsgrundlag, viden og erfaring havde været større. Formål Babyprojektets formål var at øge unge udviklingshæmmede kvinders beslutningsgrundlag i forhold til at vælge børn til eller fra. Under et 3 ugers kursusforløb på CSV SydØstfyn skulle 6 kvindelige elever fra ungdomsuddannelsen passe en babysimulator i op til 5 dage. Denne rapport beskriver kursets indhold og de erfaringer, deltagerne og underviserne har gjort sig undervejs og efterfølgende. Desuden indeholder rapporten anbefalinger til, hvilke andre målgrupper Babyprojektet med fordel kan udbredes til. Afgrænsning Projektets 6 deltagere har generelle indlæringsvanskeligheder (udviklingshæmmede). Derudover deltog den enes kæreste i pasningen af babysimulatoren. Deltagerne havde alle et ønske om at få et barn og havde derfor et behov for at få mere viden om og erfaring med rollen som forældre. Projektet omhandler et enkelt kursusforløb på CSV SydØstfyn i ugerne i Deltagere Babyprojektet er et tværgående projekt forankret i Afdelingen for Specialinstitutioner i Svendborg Kommunes direktørområde Børn og Unge. I det følgende beskrives hvilke organisationer og medarbejdere, der har været involveret i projektet. 6

7

8 Rådgivnings- og Familiecentret Rådgivnings- og Familiecentret (RFC) er en sammenlægning af Rådgivningshuset, Familiecentret, Mødrehuset og Ungdomsrådgivningen, som hører under Afdelingen for Specialinstitutioner i Svendborg Kommune. RFC tilbyder bl.a. pædagogiske observationer, støttet/overvåget samvær, rådgivning, forskellige former for terapeutiske forløb, psykologundersøgelser og supervision. Målgruppen er familier med børn og unge under 18 år. Der ydes også relationsarbejde og udvidet sundhedspleje. ULF Udviklingshæmmedes LandsForbund ULF er en forkortelse for Udviklingshæmmedes LandsForbund, som er en forening for mennesker, der er udviklingshæmmede. Foreningens formål er at skabe opmærksomhed omkring udviklingshæmmedes livssituation og påvirke beslutningstagerne for at opnå forbedringer. CSV Sydøstfyn CSV SydØstfyn Center for Specialundervisning for Voksne hører under Afdelingen for Specialinstitutioner i Svendborg Kommune og er et af Fyns to centre for specialundervisning for unge og voksne. Her undervises unge mellem 18 og 25 år, der har behov for hjælp til at overvinde begrænsninger som følge af et fysisk eller psykisk handicap. Udgangspunktet for uddannelsen er en helhedstanke, der skal hjælpe de unge til at få uddannelse, job, fritid og bolig til at hænge sammen i en helhed. Via ULF lånte vi de 6 babysimulatorer, som de unge havde med hjemme og passe. Konsulent Jane Jensen fra ULF har i den forbindelse været en vigtig medspiller for projektet, da hun har videregivet sine erfaringer med brugen af babysimulatorer. ULF har brugt babysimulatorer i flere år, dog mest som individuelle forløb for deres medlemmer. I den forbindelse er der også uddannet brugervejledere, der selv er udviklingshæmmede, og som kan tage ud og holde foredrag og temaaftener over emnet: At være forældre - eller vælge det fra. 8

9 Medarbejdere Else Starbæk Olsen: Lærer på CSV SydØstfyn, hvor hun underviser på den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Idémager til projektet - og med på sidelinien. Cathrine Hübbe Ibsen: AC-konsulent i Afdelingen for Specialinstitutioner, som CSV SydØstfyn og Rådgivnings- og Familiecentret organisatorisk hører under. Jette Bonde Schaarup: Sundhedsplejerske i Mødrehuset under Rådgivnings- og Familiecentret. Signe Bang: Lærer på CSV SydØstfyn, hvor hun underviser på den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Margrethe Frydenborg: Socialpædagog på CSV SydØstfyn, hvor hun er en del af et støtteteam tilknyttet centrets kollegier. Anne Neermann: Psykolog i Rådgivnings- og Familiecentret, der yder rådgivning til og behandling af sårbare børn og unge samt deres forældre.

10 Kurset Undervisningens intentioner Babyprojektet består af et tre ugers kursusforløb, der er opdelt i tre faser: Første fase er forberedelse til at prøve forældrerollen, herefter kommer op til 5 døgn, hvor de unge er forældre til hver en babysimulator, og sidste fase indeholder efterbearbejdning, afklaring og fremtidsperspektiv. Forberedelse til forældrerollen I første fase, hvor det primært handler om forberedelse til forældrerollen, lægges fra starten stor vægt på at opnå trygge relationer dels mellem de unge indbyrdes, dels mellem de unge og underviserne. Kursets hovedformål er at gøre de unge bedre rustet i valget: Skal jeg vælge børn til eller fra. Det, at skulle forholde sig til et så eksistentielt valg, kan være meget sårbart, og derfor arbejdes der bevidst med relationsdannelse samt skabelse af et trygt og tillidsfuldt undervisningsmiljø. Det faglige indhold i første fase handler om praktisk og mental forberedelse til det at skulle passe et barn. Det er væsentligt, at de unge får snuset til både det gode og det dårlige (det fede og det ufede) ved at få et barn. Gennem besøg i vuggestuer, samtaler om film med unge forældre, snak om egne erfaringer med små børn samt dilemma -spørgsmål er ønsket, at de unge både skal føle, hvilken glæde børn kan skabe, og hvilke sorger og udfordringer de kan give. Desuden er der lagt vægt på, at de unge møder den sundhedsplejerske, der senere i forløbet skal besøge dem i deres eget hjem. Hun underviser i praktisk babypleje og skaber herved en positiv relation til de unge. På den måde opleves sundhedsplejersken ikke kun som en, der kommer fra kommunen og dømmer/vurderer, men også som en fagperson, der kan lære mig noget og støtte og hjælpe mig, når det er svært med min baby. Hermed vises de unge, at det er ok at sige ja og være positivt indstillet over for den støtte, de eventuelt bliver tilbudt, hvis de senere bliver gravide. For at inddrage de unges nærmeste er kærester/pårørende inviteret til et aften-arrangement, hvor der hygges og snakkes om babysimulatorer. Første uge afsluttes med, at de unge fredag får udleveret hver deres babysimulator, som de skal passe de følgende dage. Her starter forløbets anden fase. Pasning af babysimulator De unge passer deres babysimulator i op til 5 døgn, og de vælger selv, om de vil have den slukket før tid. Det er vigtigt at gøre den enkeltes valg ok, at sikre at en slukning ikke bliver et nederlag og at undgå konkurrence de unge kvinder imellem. I denne periode er der indlagt en mødregruppe-formiddag i privat hjem, individuelle besøg af sundhedsplejerske i eget hjem samt mulighed for samtaler og hygge på skolen. Der er tilknyttet døgntelefonvagt (medarbejdere 10

11 11

12 fra CSV SydØstfyn) i tilfælde af, at de unge oplever akutte problemstillinger med pasningen af babysimulatoren. Sidst i anden fase aflæses babysimulatoren. Her vises, hvilke behov babyen har haft i pasningsperioden, samt i hvor høj grad behovene er blevet opfyldt. For at underviserne ikke skal få dommerrollen, aflæser Jane Jensen fra Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) sammen med den enkelte unge babysimulatoren og tager den indledende snak om resultatet. Herefter er det væsentligt, at både undervisere og psykolog er opmærksomme på den enkeltes behov for eventuel trøst, støtte, forløsning, tydeliggørelse eller blot samtale. Afklaring og efterbearbejdning Tredje fase er afklaring, realitetsforankring, efterbearbejdning samt den enkeltes fremtidsperspektiv angående Skal jeg vælge børn til eller fra. Indholdet består bl.a. af individuelle samtaler og gruppesamtaler, besøg, film, spil m.v. For at sikre at de unge, før de eventuelt bliver gravide, kender den omverdensvirkelighed, som med stor sandsynlighed vil møde dem, besøger de et observationshjem og kommunens Mødrehus for unge mødre. Disse steder kan både opleves som positiv hjælp til at få det bedste liv for mig og mit barn og som skræmme-eksempler på indblanding i mit privatliv. Håbet er, at de unge positivt vil sige ja til hjælpen, hvis de senere bliver gravide. Desuden er der indlagt et besøg af en kommunal sagsbehandler, der fortæller om økonomi m.v. Som åbent aften-arrangement er der besøg fra Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF), og herfra fortæller Jane Jensen og to udviklingshæmmede brugere om deres valg og erfaringer angående børn og babysimulatorer. Desuden bliver de unge via snak og handling hjulpet til at få den prævention, der passer den enkelte bedst. For at styrke samhørigheden og fejre gennemførelsen af kurset og den enkeltes erkendelser, afsluttes kursusforløbet med en welness/forkælelses/hyggedag i et svømmeland. I forsøget på at sikre, at de unge også i fremtiden mærker efter, hvad der er den rigtige beslutning for dem angående børn, får de hver et gavekort med ret til når som helst inden for de næste år at henvende sig til CSV SydØstfyn og låne en babysimulator. 12

13 Babysimulator Som en væsentlig del af Babyprojektet skal de 6 unge kvinder passe en babysimulator døgnet rundt i op til 5 dage. En babysimulator er en avanceret dukke, som kan efterligne 15 forskellige døgnrytmer, der er optaget fra amerikanske babyer (Se bilag 3). Den har derfor behov for at spise, at bøvse, at blive vugget og at få skiftet ble døgnet rundt. Babysimulatoren begynder at græde, når der opstår et behov (spise, bøvse, vugge, bleskift), og forældrene har så to minutter til at finde ud af, hvad behovet er. Jo længere tid, der går, inden behovet opfyldes, jo højere og mere indtrængende bliver gråden, som også er optaget fra rigtige babyer. Hvis der går mere end to minutter, inden behovet opfyldes, vil den indbyggede computerchip registrere det som et behov, der ikke er opfyldt. Computerchippen registrerer alt, hvad der sker med babysimulatoren, mens den er tændt. Det kan derfor efterfølgende aflæses, hvor gode de unge har været til at passe den. Babysimulatoren vejer cirka 3500 gram og har et hoved, der skal støttes som på rigtige babyer. Hvis hovedet ikke bliver støttet, eller babysimulatoren bliver rusket, vil det også blive registreret af computerchippen. Hvis babysimulatoren ligger uden tøj for længe eller ikke har nok tøj på, vil det udløse små hostelyde som tegn på, at den fryser. For at gøre alt omkring babysimulatoren så realistisk som muligt leveres den med en barnevogn med lift, dyne, pude og pusletaske. I pusletasken er der vådservietter og skiftetøj, så babysimulatoren kan blive vasket og få nyt tøj på hver dag. Desuden medfølger en speciel sutteflaske og en ekstra ble samt en chip til moderens bluse, hvis hun ønsker at amme. Når babysimulatoren har behov for en ny ble, er det vigtigt at skifte den ud med den anden medfølgende ble, da computerchippen kan registrere, om den samme ble genbruges to gange i træk. De unge, der har behov for det, får også udleveret en autostol, så de kan køre i bil med babysimulatoren. De unges udgangspunkt De 6 unge kvinder på kurset går alle på den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og blev udvalgt til at deltage i Babyprojektet, fordi lærere og pædagoger på CSV SydØstfyn havde observeret, at de gik med en drøm om at få et barn i den nærmeste fremtid. En af kvinderne har allerede en datter, der i dag er 3 år og er i plejefamilie. På kursets første dag blev de unge kort interviewet enkeltvis for at komme nærmere ind på deres håb og drømme for fremtiden med hensyn til det at få børn. Fem af dem bekræftede, at de havde planer om at få børn, mens den sidste svarede måske. De var dog alle enige om, at det var vigtigt at have en fast kæreste, inden de fik et barn. De unge blev også spurgt om, hvordan de forventede, det ville påvirke et forhold, når der kom et barn. Flere af dem mente, at det ville blive hårdt, og at der ikke ville være så meget tid til hinanden. Der var dog også to af dem, der forventede, at et barn ville styrke parforholdet ved at parret kom tættere på hinanden og fik et stærkere bånd imellem sig. 13

14 Alle de unge vurderede, at de godt kunne drage omsorg for et lille spædbarn i form af at give mad, bade, trøste, give tryghed osv., fordi de havde erfaringer med en nevø/niece, moderens dagplejebørn eller lignende. Der var dog også et par stykker, der mente, at de kunne blive endnu bedre. At få en baby betyder ofte en stor økonomisk udgift, hvilket de unge også blev bedt om at forholde sig til under interviewet. De fleste af dem mente godt, at de ville kunne få det til at løbe rundt økonomisk. De var dog samtidig klar over, at det ville være nødvendigt at prioritere barnets behov for nyt tøj m.m. frem for egne behov. Alle gav udtryk for, at de ville blive glade, hvis de fandt ud af, at de var gravide og dermed skulle have en baby 8-9 måneder senere. Billedet var dog mere uklart, når det kom til de reaktioner, de unge forventede fra deres forældre. Nogen af dem har opbakning hjemmefra til en eventuel graviditet. En udtalte, at hendes mor vil være pavestolt og ønsker sig børnebørn. Andre har derimod forældre, der vil være nervøse for eller direkte imod udsigten til et barnebarn. Ovenstående kan således ses som et udtryk for den viden, erfaring og bevidsthed angående børns behov og egen forældreevne, som de unge besad ved kursets start. I det følgende beskrives de unges oplevelse af kursusforløbet med fokus på de dage, hvor de hver især skulle passe en babysimulator. 14

15 De unges oplevelse af forløbet De 6 unge kvinder fik hver deres baby med hjem fredag eftermiddag i forløbets første uge og skulle efter planen have dem indtil tirsdag eller eventuelt onsdag, hvor Jane Jensen fra ULF ville hente dem igen. I løbet af weekenden havde pædagogen og læreren skiftevis telefonvagt i tilfælde af, at de unge havde spørgsmål eller brug for hjælp. De unge var dog rigtig gode til at gøre som anbefalet og bruge hinanden, når de havde brug for at snakke. Det ene øjeblik er man en pige, og det næste øjeblik er man altså en mor. (Sagt af en af de unge om at få tændt babysimulatoren). I løbet af weekenden var sundhedsplejersken på hjemmebesøg hos hver enkelt af de unge for at se og høre, hvordan det gik med at passe babyen. De unge var trætte og syntes generelt, at det var hårdt at passe deres babyer, men de fleste havde mod på det og forventede at klare alle fem dage med babyen. De unge var rigtig gode til at leve sig ind i rollen som mor og opfattede hver især babysimulatoren som deres barn. En af de unge havde en kæreste, som også levede sig fuldstændig ind i rollen som far. De lyde, som babysimulatorerne havde, betød, at det lød ligesom en rigtig baby og dermed gjorde det mere realistisk. Kun en enkelt af de unge kom ind på, at hun syntes, at det var pinligt at tage babyen op nede i byen, fordi folk så kunne se, at det var en dukke. Hun havde derfor oplevet at gå med barnevognen, hvor babyen skreg, men hvor hun ikke tog den op, før hun var kommet hjem. De unge syntes især, at det at gå ned ad gaden med en barnevogn var rigtig dejligt, ligesom de også nød at skifte tøj på babysimulatorerne samt sidde og nusse med dem. Og da jeg gik med barnevogn, følte jeg mig som en rigtig mor. Det var lidt af en øjenåbner for de unge at skulle have ansvaret for deres eget barn 24 timer i døgnet. 5 ud af de 6 unge kvinder endte med at bede om at få slukket babysimulatoren før tid, da de var helt udkørte og ikke magtede mere. De fandt ud af, at det var hårdt at være alenemor og ikke have nogen til at tage over, når de havde brug for et hvil. Som tidligere nævnt mente flere af de unge ved kursets start, at de havde gode erfaringer med at passe små børn, da de havde prøvet at passe en nevø eller lignende. Det overraskede flere af dem, hvor meget arbejde der egentlig er i at passe sådan et lille barn. At have en baby døgnet rundt viste sig at være noget helt andet end at sidde en halv time og lege med en lille nevø. det var både hyggeligt, men også lidt trættende, for man vil gerne i seng og så begynder han at græde og vil have noget at spise. Det var hårdt for de unge, der måtte give op undervejs og bede om at få slukket babysimulatoren. Dels fordi de havde nået at knytte sig til deres barn, dels fordi deres drøm om at få et barn nu og her bristede. De unge havde inden 15

16 kurset ofte fået den vurdering af pårørende, lærere, pædagoger eller sagsbehandlere, at de ikke kunne magte at få børn. Nu prøvede de pludselig på egen krop, hvad det betød at have en baby og måtte erkende, at det var rigtigt, når de voksne sagde, at de ikke kunne klare det. Det har været rigtig hårdt for mig at finde ud af, at kommunen faktisk havde ret i det, den sagde, for jeg stoler ikke ret meget på kommunen. Babyprojektet og det at passe babysimulatoren fik ikke de unge til helt at opgive drømmen om at blive mor en dag. De fandt dog ud af, at det ikke skulle være lige nu, for de var ikke klar til det store ansvar, der følger med. jeg har så fundet ud af, at jeg ikke 100 pct. kan klare det. Altså lige nu men jeg vil stadigvæk gerne have en lille en. de skulle tænke sig godt om, inden de begynder at tænke på at blive gravide. De unge kvinder har været glade for de 3 ugers kursus, men synes, der har været for meget snak undervejs. De har brug for, at tingene siges kort, og at dagene ikke bliver for lange. Derfor foretrækker de også flere ture ud af huset og at lave flere forskellige ting frem for at sidde og snakke det meste af tiden. De har derudover nydt at få en pause fra den sædvanlige undervisning og opleve noget nyt. De har nydt det så meget, at det ærgrer dem, at de skal tilbage til deres almindelige undervisning og holdkammerater. Sammenholdet mellem de 6 piger er blevet stærkt i løbet af de 3 uger, da de har været sammen hele tiden og har haft noget særligt sammen, som de andre elever ikke har. Vi 6 piger har fået det rigtig godt i de 3 uger. Flere af de unge vil meget gerne have muligheden for at låne en babysimulator med hjem en anden gang, så de om 2-3 år kan prøve det igen og se, om de er blevet mere klar til at få et barn. De har derfor hver især fået et lille lamineret kort, hvor der står, at de når som helst kan gå ind på CSV SydØstfyn og bede om at låne en babysimulator med hjem, hvis der er en ledig. Ud over at de unge gerne selv vil prøve at låne en babysimulator igen, vil de anbefale deres venner at prøve det, så de også kan opleve, hvor hårdt det er, og genoverveje ønsket om at få børn. 16

17 17

18 Sundhedsplejerskens dagbogsnotater Nedenstående er dagbogsnotater fra Jette Bonde Schaarup, der som sundhedsplejerske kom på hjemmebesøg hos 5 af de unge i løbet af weekenden den september Desuden beskriver hun, da eleverne var i mødregruppe mandag den 29. september 2008 hjemme hos lærer Signe Bang. Dagbogsnotaterne er så vidt muligt bragt i deres originale form uden indholdsmæssige rettelser. Navnene på de unge er ændret af hensyn til deres anonymitet. Hjemmebesøg Besøg hos Sofie Sofie tager imod mig i lejligheden. Hun er glad for at få besøg. Hun viser mig stolt, hvordan hun har indrettet pusleplads og har fundet de ting, som hun brugte til Mie, hendes datter på 3 år, som er anbragt i plejefamilie. Sofie har aldrig haft Mie hos sig helt. Hun blev anbragt på observationshjem det første halve år, hvorefter Mie kom i en plejefamilie og efterfølgende er skiftet til en ny plejefamilie, som Sofie samarbejder godt med. På bordet har Sofie lagt tøj frem - i den ene side tøj, der har været Mies, i den anden side tøj, der hører til babysimulatoren. Ved siden af står liften med den lille baby, Cecilie. Hun har en fin kjole på. Den har været Mies. Dynen er hængt op over stolen. Solen skinner ind, og Sofie siger: Jeg tror ikke, at hun skal have dyne på, for så får hun det for varmt. Jeg spørger Sofie, hvordan det er gået, og hun siger, at det har været meget hårdt, og det er tydeligt, at hun bliver lidt ked af det. Jeg spørger, om vi skal sætte os, og vi sætter os i sofaen. Sofie fortæller, at hun synes, at det har været meget hårdt, siden hun fik Cecilie fredag eftermiddag. Hun har overvejelser om allerede at få slukket for hende mandag. Hun oplever, at det har været stressende, og hun mærker, at hun nemt bliver angst, hvis hun ikke kan trøste babyen. Sofie har dog oplevet, at hun har kunnet finde ud af, hvilke behov babyen har. Under besøget siger Sofie: Jeg har aldrig rigtigt forstået, hvorfor Mie blev fjernet, og jeg kan mærke, at jeg nu gerne vil vide det helt konkret. Og vi får en lang snak om forløbet, om Mie, om Sofies ønske om at tale med en sagsbehandler, og om hvem der kunne gå med hende til samtalen. Undervejs kan Sofie reflektere lidt og nå frem til, at nogle af årsagerne var, at hun var for ung og umoden, at hun altid har haft indlæringsproblemer og gået i specialklasse, og at hun har haft svært ved øjenkontakt. Under besøget er Sofie meget opmærksom på de små signaler, som Cecilie giver. Når hun trækker vejret, er Sofie opmærksom, når hun klynker lidt, er hun henne og kigge til hende, og senere, hvor hun græder, tager hun hende op og forsøger at finde ud af, hvilket behov der skal dækkes. Da hun græder, siger Sofie: Det må være mad nu, fordi hun ikke har spist længe, og ganske 18

19 rigtigt, Cecilie er sulten. Mens Sofie giver Cecilie mad, kigger hun lidt ned på hende, på mig og lidt ned igen og siger så: Jeg ville ønske, at hun kunne lukke øjnene. Jeg synes altså, at det er lidt svært, og jeg bryder mig ikke om, når hun kigger hele tiden. Efterfølgende får vi en snak om øjenkontakt. Sofie tolker senere under besøget Cecilies behov. På et tidspunkt hoster Cecilie lidt, og Sofie tager med det samme et tæppe og giver hende på for at varme hende. Vi drøfter Sofies tanker om at få slukket for Cecilie mandag, men hun beslutter at tage en dag ad gangen. Besøg hos Laura Laura ser helt lettet ud, da jeg kommer. Hun siger indledningsvis, at det går godt, men senere, da vi bliver sat i sofaen, fortæller Laura, at hun synes, at Patricia græder meget, og at hun spiser rigtig længe, og at hun er meget sulten. Laura har været oppe to gange i nat med Patricia og fortæller, at hun bliver irriteret på hende. Laura har brug for hjælp til nogle praktiske ting, der stresser hende. Patricias armbånd vender vi, så det er nemmere for Laura at aktivere chippen. Desuden finder vi ud af, at barnevognskassen kan bæres ned i kælderen. Laura er bekymret for, om underboen hører Patricia skrige, og vi aftaler, at underboen informeres om Lauras projekt. De ting giver Laura mere ro. Laura fortæller, at hun lod Patricia græde på vej hjem fra CSV SydØstfyn. Hun ville ikke tage hende op. Hun synes, at det er pinligt, hvis folk kan se, at det er en dukke. Laura gør sig mange tanker om, at det er en babysimulator, og at Patricia nok ikke agerer helt som en rigtig baby. Senere fortæller Laura, at hun har følt sig meget stolt ved at gå med barnevognen og har været glad for at skifte tøj på babyen. Der er så meget sødt tøj, så hun skal prøve det hele. Laura har følt sig stresset. Hun tør ikke at gå fra Patricia. Hun har ikke fået tømt sin postkasse, hun har ikke været i bad, og har kun fået lidt at spise. Jeg opfordrer Laura til at tømme postkassen, mens jeg lytter efter Patricia. Da Laura lidt efter kommer tilbage til stuen, siger hun glad og smiler: Åh, det var en helt dejlig følelse at hente post og lige være lidt alene. Laura fortæller, at hun så gerne vil bevise, at hun kan være mor. Vi taler om dette ønske og taler samtidig om, hvad det eventuelt vil gøre ved Laura, hvis nu babyen skal slukkes før tid. Da jeg skal gå, udtrykker Laura, at hun synes, at det var dejligt, at jeg kom for at høre, hvordan det gik med hende og Patricia. 19

20 Besøg hos Lene Lene bor på CSV SydØstfyns kollegium, Bykollegiet i Vestergade. Det tager lidt tid, før hun kommer og lukker mig ind. Hun har Bo på armen og siger: Ja, han var jo lige lidt urolig. Da vi kommer ind på Lenes værelse, fortæller hun, at hun synes, at det går godt. Hun ler og fortæller, at hun i går kom sent ud og hente mad, fordi først skulle Bo have skiftet ble, og senere skulle han have mad to gange. Men jeg ventede, for han kom jo først. Hun fortæller desuden, at hun havde Bo med i banken og i Kvickly og synes, at det er gået fint. Bankdamen syntes, at han var sød. I starten var det svært at finde ud af, hvad han ville, men nu synes jeg, at det går nemmere, siger hun. Lene fortæller, at der fredag aften var fest på kollegiet. Hun var bare lige henne og kigge, og der var en, der sagde højt Bøh ned i liften. Hun blev meget vred og gik hurtigt med Bo igen, da der jo var for høj musik. Besøg hos Louise Jeg møder Louise med babysimulator Nick på CSV SydØstfyns café, hvor hun er sammen med Mette og Mettes kæreste Kim. Hun fortæller at det var lidt hårdt i går, fredag, hvor Nick var umulig. Louise fortæller, at hun har haft en rygskade og har problemer med knæ og nakke. Hun har været meget vågen i nat, og hun synes, at det er hårdt, når hun også er træt. Senere er vi inde på Louises værelse, og her fortæller hun, at hendes forældre ikke støtter hende så meget i projektet. Hun er efternøler, har to større søskende og en del niecer og nevøer. Hendes forældre har ofte sagt, at hun aldrig skal have børn, fordi kommunen vil tage barnet fra hende. Hun synes, at det er svært at tale med dem om det og føler sig meget alene. Vi taler om Louises tanker og følelser og det store ansvar ved at have et barn, når man selv har nogle udfordringer. Besøg hos Mette og Kim Mette og Kim lever sig fuldstændigt ind i rollen som forældre for babysimulatoren Josefine. De taler kærligt til hende og nusser hende, og babyen pludrer meget. De synes, at det er gået godt. De har været på besøg hos Mettes mor. Hun har passet dem, og de har passet babyen. De har været trætte, fordi Josefine har været noget vågen om natten. De har oplevet, at det har været stressende: Men så sagde vi, at det kan hun jo mærke, så vi var nødt til at få ro på. Mette og Kim har skiftedes til at passe Josefine. Kim siger gentagne gange: Hun er bare så sød, hun er bare så cute. Senere i besøget viser Kim mig en sparkedragt med mange trykknapper: Prøv at se, Jette. Den her nattrøje med alle de knapper fik hun på i går aftes. Det var lidt svært, men jeg fandt ud af det, og hun sov fantastisk godt og frøs slet ikke. Besøg hos Klara Den sidste deltager, Klara, skal have besøg mandag, da hun først fik udleveret sin baby søndag aften. Årsagen er, at Klara stod midt i en flytning og først var på plads det nye sted om søndagen. Tanker og refleksioner efter weekenden Jeg tænker, at det måske har været for let. Flere af de unge synes, at det går forbavsende nemt. Jeg tænker, at vi med projektet måske er med til at sætte endnu flere tanker i gang i forhold til ønsket om at få en baby. Har vi fået sat babyprogrammerne realistisk nok? Det fylder meget i mine tanker, specielt de etiske dilemmaer. 20

Forældreforløbet. Forældreforløbet er inddelt i følgende punkter:

Forældreforløbet. Forældreforløbet er inddelt i følgende punkter: Forældreforløbet Forældreforløbet er inddelt i følgende punkter: Informationsmøde Undervisningsforløb, som er delt op i følgende 3 uger: 1. uge. Forberedelse til forældrerollen (Tema 1-5) 2. uge. Babysimulatoren

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Er det vold hvis...?

Er det vold hvis...? Er det vold hvis...? TIL 7.-0. KLASSETRIN Det er en fordel at eleverne har været igennem øvelsen Voldsformerne før denne øvelse. Formål Vold er mere komplekst end de fleste umiddelbart tror og har mange

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

KVALITATIV EVALUERING

KVALITATIV EVALUERING KVALITATIV EVALUERING af Sundhedsplejens tilbud til sårbare mødre Nylandsgruppen Udarbejdet af Jane Vejen Boniface, antropolog Sundhedsplejen, Silkeborg Kommune Juni 2014 Layout og tryk: Skole.5087 07.2014

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Tilrettelagt leg med børnemøder

Tilrettelagt leg med børnemøder 98 Tilrettelagt leg med børnemøder Beskrevet med input fra pædagogerne Jane Leimbeck og Inge Nørgaard, Hald Ege børnehave, Viborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Tilrettelagt leg med børnemøder styrker

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Skal bleen af så lad den blive på

Skal bleen af så lad den blive på Skal bleen af så lad den blive på Det er en stor ting, når bleen skal af. Det kræver, at barnet er parat, og at du som forældre støtter og roser dit barn. Men hvornår ved du, at dit barn er parat, og hvordan

Læs mere

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN 1 10 1. INT. S VÆRELSE. AFTEN. Vi er på et drengeværelse, der er fyldt med plakater, tegneserier og LEGO. (16 år) er ved at gøre sig klar til fest. Bertil skifter t-shirt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Skolen som fristed eller hjælper Børn, der er kriseramt, kan have forskellige reaktion:

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia 8.A, Esbjerg Real Skole 2.gennemskrivning, september 2008. Scene 1 Bedste veninder mandag. (VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng)

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

ULF forældreforløb. at være forældre Evaluering af projektet

ULF forældreforløb. at være forældre Evaluering af projektet ULF forældreforløb at være forældre Evaluering af projektet involveret. Til gengæld er disse indgående behandlet i NVIE s rapport. OM PROJEKTET RESUME INDLEDNING Pulskonsulenterne har fået til opdrag at

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere