Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 4 - Oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 4 - Oktober 2008"

Transkript

1 sblad for Skiveegnens Radikale Nr. 4 - Oktober 2008 Miljøet i centrum Skive Kommune blev en af de tre første energibyer i Danmark. Samme dag fik Dantherm en stor ordre på klimavenlige nødstrømsanlæg. Læs side 2 Landdistrikter til debat Et Danmark i balance blev udgangspunktet for en debataften med Vores folketingskandidat Poul Erik Christensen, Søren Bald og Zenia Stampe Læs side 5 Grundlovsmøde på Jenle. Ditte Staun taler kvindernes sag. Indhold: Leder Formanden Landsmøde Landdistrikter Kommunal politik Radikal Ungdom Bestyrelsen

2 2 Miljøkommunen i det globale samfund Hvilken sammenhæng er der mellem hvad vi gør i Skive Kommune og hvad der sker globalt.? Vores forbrug af verdens resurser og vores udledning af affald er et fælles problem og kan kun løses gennem udvikling af nye måder at leve på og nye teknologier og produkter i en bæredygtig demokratisk proces. Lad os komme i gang med at finde fremtidens bæredygtige velfærdssamfund. Vi ved, vi skal dele verdens goder med den øvrige verdens befolkning, så gode idéer er velkomne. Det vil vi gøre ved at arbejde for, at kommunen fremmer økologi og genanvendelse og anvender teknologier og materialer, der er resurse og energineutrale. Her skal kommunen gå forrest i deres indkøbspolitik ved at stille krav til producenter, om at produkterne let skal kunne adskilles, sorteres og genanvendes. Bevidstheden hos de private Kommunen skal gå forrest i deres indkøbspolitik ved at stille krav til producenter, om at produkterne let skal kunne adskilles, sorteres og genanvendes. husstande skal øges, så de stiller etiske krav og krav om bæredygtighed til produkterne. Kommunen skal stille krav til såvel producenter som forbrugere og borgere og belønne på forskellig vis for at tilskynde processen hen imod en bæredygtig kommune. Idéer kan fremskaffes uden brug af resurser, undtagen et åben sind. Idéer er gratis. En idé vejer intet og kan sendes gratis, med lysets hastighed, til hele verden. En idé kan have stor indflydelse på åbne sind. Den kan ændre verden også her i Skive. Lad os blive inspireret ved at se og høre hvad andre gør. Et godt eksempel er Brasiliens modeverden, der har fået en føreposition inden for etisk og bæredygtigt tøj og henvender sig til mange forskellige kulturers smag. En idé vejer intet og kan sendes med lysets hastighed, gratis til hele verden. En idé kan have stor indflydelse på åbne sind. I Skive Radikale har vi startet flere arbejdsgrupper for at få idéer til fremtidens kommune. En af arbejdsgrupperne har miljø og energi som tema. For Skive Radikale er det vigtigt at vi bevarer, beskytter og forbedrer miljøet, spare på resurser og energi og at 2 affald går tilbage i kredsløbet. Kommunen kan fremme bygning af energineutrale bygninger og energisparende forbedringer, ved at stille billigere grunde til rådighed og graduere ejendomsskatten. Kommunen kan opstille vindmøller og levere strøm til egne bygninger og til ladestationer rundt om i kommunens byer til el-biler. Miljøbevidstheden kan fremmes ved eksperimenterende undervisning i folkeskolen, f.eks. Ved at lade børnene undersøge Limfjordens vandkvalitet. Børnene og de unge har sikkert mange gode idéer til fremtidens bæredygtige kommune. Idéer efterlyses til en mere miljørigtig og bæredygtig kommune og dermed verden. Vi er nået langt, vi er nu én af tre energibyer i Danmark. EBK

3 3 Formandens tanker Kære Radikale medlem Oktober, og nu blot et års tid til det kommende byrådsvalg i Skive. 7. november Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet i forhold til valgmateriale og kandidatliste. Vi har nedsat følgende fire arbejdsgrupper til at arbejde med udviklingen af vores valgprogram: 1.Uddannelse og erhverv, 2.miljø, 3.landdistrikter samt 4.sundhed og forebyggelse. Disse grupper mødes og koordinerer, således at vi får et godt og gennemarbejdet materiale, der kan bruges både i valgøjemed og som baggrundsviden for de til enhver tid siddende radikale byrådsmedlemmer. Skulle du have lyst til at deltage i disse arbejdsgrupper, er det blot at kontakte formanden. Vi fortsætter på fuld kraft med vore formøder sammen med Åge Dahl, hvor vi gennemgår dagsorden og udvalgte punkter til økonomiudvalgsmødet. Møderne er godt besøgte og diskussionslysten er stor. Et enkelt møde skal lige kommenteres, nemlig det første møde efter sommerferien, hvor Michael Petersen fra Teknisk afdeling i Skive Kommune fortalte om energibesparelser i Skive kommune. Et uhyre interessant og tankevækkende møde, som vi vil prøve at gentage i løbet af efteråret som et helaftensmøde. Pga. skattestoppet skal Skive kommune i 2009 spare 2 3% på budgettet. Det vil få konsekvenser på mange områder. Pga. skattestoppet skal Skive kommune i 2009 spare 2 3% på budgettet. Det vil få konsekvenser på mange områder. Her skal vi lokale radikale være vagthund, holde vagt om kvaliteten af den offentlige service til gavn 3 for svage medborgere såsom børn, ældre og handicappede. Derfor er det også uhyre vigtigt, at vi til enhver tid har et radikalt byrådsmedlem i Skive! Regionalt er sygehusdebatten i Skive nået til debatten om et Sundhedshus i Skive. Vi vil deltage i kampen for at et sådant hus indeholder de nødvendige faciliteter, der gør det attraktivt for såvel patienter som læger. Praktiserende læger søger hen hvor der er muligheder og faciliteter, såsom røntgen og laboratorium. Vi beholdt fertilitetsklinikken, hospice, en øget neurorehabilitering og en satellit af arbejdsmedicinsk klinik. Hurra for det, og vi skal stadig være fremme i skoene for fortsat at beholde det! På landsplan kan man forarges over regeringens fortsatte spil med fordækte kort. Regeringens håndtering af forholdene for danske kvinder og mænds muligheder til at kunne bosætte sig i Danmark med sin udenlandske kone/ mand, er mildest talt horribel. Regeringens håndtering af forholdene for danske kvinder og mænds muligheder til at kunne bosætte sig i Danmark med sin udenlandske kone/mand, er mildest talt horribel. Ikke at ville oplyse om og ville vedkende sig EU`s opholdsdirektiver er direkte forkasteligt. Og Birte Rønn, hvem jeg ellers tidligere har beundret, må nærmest betegnes som et flop! Til sidst skal gøres opmærksom på, at vor hjemmeside har fået nyt layout og ny webredaktør, nemlig Ivan Andersen fra Krejbjerg. Tak for veludført arbejde til Preben Kjærulff, der pga. arbejde har ønsket at trække sig, og velkommen til Ivan. Og også lige en opfordring til at engagere endnu flere i den radikale medlemskreds. Jo flere vi er, jo større chance har vi for at præge udviklingen i vort lokalområde. Susanne Jensen

4 4 Indtryk fra landsmødet På vej til landsmøde sad jeg og tænkte på, hvordan Simon Emils kritiske kronik i Berlingske Tidende, hvor han var ude med en markant kritik af ledelsens rolle i sidste valgkamp, ville påvirke stemningen og Simon Emils kronik fik meget lidt opmærksomhed og Søren Bald udtrykte om valgresultatet og den standende debat. Jeg synes ikke der er folketingsmedlemmer, der er hverken for unge eller for gamle. Jeg kunne bare godt bruge nogle flere. debatten. Simon Emils kronik fik meget lidt opmærksomhed og det var tydeligt, at landsmødet valgte at fokusere på fremadrettede initiativer. Det var et landsmøde, der med udgangspunkt i det dårlige valgresultat, tog nye initiativer. Som formand Søren Bald udtrykte det. Jeg synes ikke der er folketingsmedlemmer, der er hverken for unge eller for gamle. Jeg kunne bare godt bruge nogle flere. Fremtidens mangel på arbejdskraft / flere hænder (og hoveder) var et væsentligt tema. Der blev peget på følgende værktøjer En skattereform med lavere skat på arbejde. Ændringer i dagpengesystemet / satser og perioder. Bedre green card ordninger for indvandrere. Give deporterede danske statsborgere mulighed for at vende tilbage til DK og lægge deres arbejdskraft her. Vi fik valgt spidskandidat og andre kandidater til det kommende EU parlamentsvalg. Vores lokale kandidat, Johannes Lebech, blev nr. 2 på listen. Ved kandidaternes præsentation høstede Christian Kjølhede stort bifald og blev opstillet som nr. 9. Der var mange resolutionsforslag der relaterede til sundhedsvæsen og Socialplan Det vil være for omfattende at referere her, men overordnet var prioriteringen at kritisk sygdom gik frem for mindre lidelser og at sociale ydelser skulle målrettes til de der har behov. Endelig lancerede Margrethe Vestager, Morten Østergaard og Manu Sareen et nyt udspil til en effektiv udlændingepolitik, der bryder med kutymer på udlændinge- og integrationsområdet. Det ser rigtigt spændende ud! Det var alt, der blev foreslået ændret på landsmødet. Som Søren Bald udtrykte det i sin afslutning: Vi bevarede både sommerhuset og kongehuset. Ref. Max Bojsen Endelig, som et lille kuriosum, nævnte Margrethe muligheden for at indskrænke antallet af fridage med 3. Også EU fik stor plads på landsmødet. Graham Watson, der er formand for de liberale i EU parlamentet talte på landsmødet og var oplægsholder på et kantmøde. 4

5 5 Landdistrikter et Danmark i balance Den 29. september havde Skive Radikale besøg af Søren Bald og Zenia Stampe samt vores folketingskandidat Poul Erik Christensen til en diskussion om Landdistrikter, men som Søren Bald fremførte, ville han hellere diskutere et Danmark i balance. Et Danmark i balance blev det gennemgående tema for debatten. Poul Erik Christensen pegede på landdistrikternes problemer og fremførte argumenter for, at her er der fri bane for Radikal Politik. Det er vigtigt at der bringes dynamik til landdistrikterne og det kan underbygges med politiske beslutninger. Poul Erik fremhævede især tre hovedområder der kunne støtte landdistrikternes dynamik. 1. at unges uddannelsesmuligheder uden for storbyerne blev styrket, 2. at transportmuligheder blev forbedret og 3. at bosætning i landdistrikterne styrkes. Søren Bald fremførte at det er god Radikal Politik at sikre, at samspillet mellem fællesskabet og det individuelle får gode kår. Det er en afgørende faktor i samfundets udvikling, 5 Søren Bald fremførte at det er god Radikal Politik at sikre, at samspillet mellem fællesskabet og det individuelle får gode kår. set med Radikale øjne. Kapitalismen skal ikke lukkes ind på afgørende områder i samfundets udvikling, det er Radikal politik at anvende det bedste fra de to systemer. Søren Bald pegede på, at grundloven, på forhånd, sikrer de tyndt befolkede områder en overrepræsentation, så overordnet er der gjort meget for de tyndt befolkede områder. Men vi kan med lovgivning støtte udviklingen uden for storbyerne på anden vis, f.eks. kan taxametertilskuddet til unges uddannelser differentieres, så små uddannelsesinstitutioner kan opretholde samme kvalitet som store uddannelsesinstitutioner, vi kan begunstige erhversordninger i tyndt befolkede områder og sikre at hele infrastrukturen støtter op til dynamik i lokalsamfundene. Zenia Stampe pegede på at aktive civilsamfund kunne bringe megen dynamik ind i samfundsudviklingen og med nutidens teknologi, med IT forbindelse og netværksdannelse, kunne selv landdistrikterne være med i udviklingen. Zenia Stampe så på landdistrikternes problemer ud fra, at der er to veje til at løse dem. Den lovgivende, oppefra og ned, og så hendes personlige foretrukne, nedefra og op. Zenia Stampe pegede på at aktive civilsamfund kunne bringe megen dynamik ind i samfundsudviklingen og med nutidens teknologi, med IT forbindelse og netværksdannelse, kunne selv landdistrikterne være med i udviklingen. Derfor fortsatte hendes oplæg som et spørgsmål til os tilhørere. Hvordan udvikler vi det kreative samfund? Hvad trækker folk til Skiveegnen? Hvilke drømme har folk om det gode liv? Hvad sælger egnen? Fra tilhørerne blev der suppleret med yderligere spørgsmål. Hvordan får vi unge mennesker til egnen? Hvordan øges uddannelsesniveauet? Spørgsmålene blev vendt og drejet og der blev en livlig debat. EBK

6 6 Åge Dahl beretter fra byrådet Skives sparebudget 2009 Ny regering ja tak! Men hvornår får vi en troværdig opposition, der kan true den siddende. For tiden arbejder alle kommuner med at færdiggøre budget For Skive kommunes vedkommende er 1. behandling af budgettet ovre. Radikale er med sammen med V, C, DF og Leo Rasmussen i et flertal. A/ SF stillede med et budgetforslag, som viste skattestigning på både personskat og grundskyldt. En samlet Jeg ville gerne have undgået en del af gennemførte besparelser på godt 1% af driftsbudgettet og var gået med til en stigning, hvis ikke Lars Løkke og regeringen havde indført strafbetaling til staten på 75% af skattestigningerne det først år. skattestigning på i alt 29 mio oven på en stigning til indeværende års budget på 0,8%. Ved denne stigning opnår Skive samme beskatningsprocenter som Viborg. Efter 1. behandling fremsendte A/SF et nyt budgetforslag uden skattestigninger, men nu med et øget forbrug. Dette til trods for, at de netop kritiserede flertallet for at bruge for meget af kassebeholdningen. Jeg ville gerne have undgået en del af gennemførte besparelser på godt 1% af driftsbudgettet og var gået med til en stigning, hvis ikke Lars Løkke og regeringen havde indført strafbetaling til staten på 75% af skattestigningerne det først år. S/SFs forslag medfører, at ca. 22 mio. af 29 mio. tilfalder Lars Løkkes statskasse. Året efter skal Lars Løkke have 50% - 14,5 mio. Mit venskab med Lars Løkke er ikke så godt, at Skives borgere skal betale ekstra statsskat på i alt 36,5 mio. kr. Besparelsen på godt 1% vil mærkes på mange områder. 6 Politikerne har arbejdet meget med budgetoplægget og været omkring selv de mindste budgetposter. Budget 2009 bliver et skrabet - halvkedeligt budget. Positive områder kan dog nævnes. Fx er besparelserne på skoleområdet mindre end udvidelserne. Skolerne og børnehaverne får flere midler til IT og til flere lærertimer til rummelighed. Ældre- og handicapområdet er næsten friholdt. Der er afsat 2,5 mio til at starte op på Skive Ådal-planen fx bedre trafikforhold på Engvej, hvilket medfører mindre trafik i SønderCenterkrydset. Flere grønne kroner til vedligeholdelse af Skive Ådal og til vand og naturplaner for Skive Kommune. Til anlægsopgaver afsættes 50 mio. i Anlægsbudgettet sættes bevidst højt, da kommunerne forventer, at Lars Løkke nedsættes samtlige kommuners anlæg. Rådhusbyggeriet var planlagt igangsat i Staten har afsat pulje hertil. Skive har søgt og fået tilsagn på 6 mio, hvilket ikke rækker langt i et byggeri til ca 80 mio. Jeg er enig med A i, at vi må revurdere rådhusbyggeriet og se på andre muligheder. Der er stor modstand mod at forsætte i rådhusene i Salling. Foreslået er at undersøge muligheder for at flytte dele af social og sundhedsforvaltningen til Sundhedshuset på Skive Sygehus. Slutbemærkningerne til budget 2009 er: Forlig måske. Driftsbudgettet er skrabet og gråt. Anlægsbudgettet ganske pænt. Kassebeholdningen formindskes med 36 mio. kr. Modregnes skal nettoafdrag på lån på 28 mio. kr. Men besparelser på driftsbudgettet på 1% smadrer ikke institutionernes drift. Med venlig hilsen Åge Dahl

7 7 Radikal Ungdom Skive-Mors Politisk, Pragmatisk, Perfekt Vores nye slogan vidner i den grad på en yderst positiv og fortrøstningsfuld stemning i foreningen. For Radikal Ungdom Skive- Mors har pilen siden sidste år nemlig kun vendt en vej. På trods af, at to medlemmer er flyttet til en anden by, har vi flere medlemmer og flere aktive end nogensinde før. 10 medlemmer under 30 og endnu flere, som deltager aktivt, og som kan forventes at blive medlemmer senere. Situationen har ændret sig meget i det forgangne år. De mange folk, der dengang ikke var medlemmer er nu kommet med, og en ny kreds af interesserede giver kun en forventning om en endnu større forening i fremtiden. Dette skyldes måske bl.a. en anderledes foreningsstil: Møderne, som før var om mandagen og kun havde politisk indhold, har vi nu flyttet til fredag og tilføjet hyggeaspektet, fordi vi netop har det så godt sammen og fordi det, kombineret med politisk indhold, giver de bedste resultater. Aktivitetsniveauet er naturligvis stigende i takt med det stigende medlemsantal, hvilket har gjort gennemførligheden af arrangementer bedre. Radikal ungdom tilbyder sig! Således har vi bl.a. haft oplæg v/ Nordjyllands EP-kandidat Anne Kamstrup, Oplæg v/ Radikal Ungdoms Landsformand Andreas Steenberg og en hel del møder med bl.a. fokus på udvikling af politik 7 (dette har bl.a. gjort vi deler førstepladsen om den politisk mest aktive lokalforening). Vi har i år ligeledes gennemført en kampagne om den danske folkeskoles. Husk! Vi er en ressource, så brug os! Især gerne til det, som I ikke selv tør, for netop her har vi måske vores største force, for der er ikke det, som vi ikke tør! Tværpolitiske har vi indledt samarbejde med VU-Skive og DSU-Skive, hvor vi sammen besøger nogle lokale folkeskoler og fortæller om det at være med i ungdomspolitik. Således Ønsker vi at danne samlet front, for at engagere flere. Samarbejdet med Skive Radikale har, som i sikkert selv har bemærket været tiltagende. Vi giver gerne en hånd med, hvor I har brug for det. Husk! Vi er en ressource, så brug os! Især gerne til det, som I ikke selv tør, for netop her har vi måske vores største force, for der er ikke det, som vi ikke tør! Christian Kjølhede Formand Radikal Ungdom Skive-Mors EU-kandidaten anbefaler sig til landsmødedeltagerne

8 8 Ole Dall 50 år Tillykke med dagen og tak for samarbejdet og din ildhu i kampen for et demokratisk og levende lokalsamfund. Vi glæder os til det videre samarbejde. Bestyrelse og politikere Formand Susanne Jensen Næstformand Ejgil Brun Kristensen Kasserer Max Boisen Sekretær Per T. Mouritsen Solveig Stausholm Egon Espersen Søren Vang Kirsten Futtrup Just Ejskjær Sørensen Mødekalender 17. nov. Formøde 8. dec. Formøde Byrådsmedlem Storkreds Regionsråd Åge Dahl Egon Espersen Ulla Fasting Skiveegnens Radikale Formand 8 Susanne Jensen, Præstegårdsmarken 1, Lem. Tlf , Redaktør Ejgil Brun Kristensen, Asgårdvej 19, Skive. Tlf ,

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 3 - April 2008

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 3 - April 2008 sblad for Skiveegnens Radikale Nr. 3 - April 2008 Margrethe Vestager mødte Skiveegnens Radikale i teatersalen, besøgte Dantherm og så den nyeste teknologi inden for energi og hørte om Skive som energiby.

Læs mere

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. - 2009

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. - 2009 sblad for Skiveegnens Radikale Nr. - 2009 Side 2 Mod, tillid og fællesskab er Skive Radikales valgtemaer i den kommende valgkamp op til kommunalvalget Side 5 Vi skal have ny landsformand og Den Radikale

Læs mere

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009 sblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009 Side 2 Skiveegnens Radikale ønsker at Kommunen fremmer en udvikling hen imod sundere livsstil og sundere vaner for alle Side 7 Byrådet er en speciel arbejdsplads,

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats 1. marts 2012 Radikale Venstres Uffe Elbæk har haft et mål, lige siden han satte sig i kulturministerstolen i oktober 2011: at bidrage til, at kunsten og kulturen bliver sat afgørende på det samfundsmæssige

Læs mere

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014 Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 0 0-0-0 Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Radikale hylder grundlovsdag

Radikale hylder grundlovsdag 1. juni 2010 Radikale hylder grundlovsdag Se her, hvor radikale folketingsmedlemmer holder taler og hylder grundlov, demokrati og folkestyre på grundlovsdag. Danmark har ingen egentlig nationaldag, men

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne.

For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne. 2. maj 2011 For at skabe et stærkt annoncetryk parallelt med 2020-forhandlingerne søsætter Radikale Venstre i maj en annoncekampagne. Vi håber, at I vil være med til at støtte op om annoncekampagnen. Derfor

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

Radikale kandidater til tops. 1. november 2013

Radikale kandidater til tops. 1. november 2013 1. november 2013 19. november skal danskerne til stemmeurnerne for at vælge repræsentanter til by- og regionsråd. Ifølge Radikale Venstres leder Margrethe Vestager er det et valg af afgørende betydning.

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen 2012/1 BSF 72 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. februar 2013 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Budgettale ved 2. behandlingen d. 6. oktober 2015

Budgettale ved 2. behandlingen d. 6. oktober 2015 Budgettale ved 2. behandlingen d. 6. oktober 2015 En aftale om Albertslunds budget for 2016 er i hus. SF er en del af denne aftale, en aftale som sikrer, at økonomien for Albertslund også hænger sammen

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

NOTAT. Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift

NOTAT. Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift NOTAT Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift Notatet gør rede for de økonomiske konsekvenser af ændringer i satserne for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg!

NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg! NYT Kalundborg November 2017 Erhvervsministeren på besøg! Erhvervsminister Brian Mikkelsen startede fredagen kl. 7 på banegården sammen med de konservative kandidater. Der blev tid til at dele foldere

Læs mere

Radikale Venstres landsmøde bød som noget nyt på fem workshops, hvor medlemmer, tillidsfolk og folkevalgte kunne komme i dybden med et politisk emne.

Radikale Venstres landsmøde bød som noget nyt på fem workshops, hvor medlemmer, tillidsfolk og folkevalgte kunne komme i dybden med et politisk emne. 1. oktober 2012 Radikale Venstres landsmøde bød som noget nyt på fem workshops, hvor medlemmer, tillidsfolk og folkevalgte kunne komme i dybden med et politisk emne. Emnerne, der blev behandlet på workshopperne,

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO Indhold Næste afdelingsmøde Næste medlemsmøde 2 Sundhedskampagnen 3 Repræsentantskabsmøde i regionen 3 Valgkampen nærmer sig - måske Fodbold starter igen 5 4 Torsdag d. 21. juni Mandag kl. d. 19.30 20.

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178 TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009 Public 56178 Metode Feltperiode: 14.-15. januar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

PROGRAM FOLKEMØDE 2015 MØD VENSTRE I DANCHELS HUS OG PÅ STANDEN PÅ CIRKUSPLADSEN

PROGRAM FOLKEMØDE 2015 MØD VENSTRE I DANCHELS HUS OG PÅ STANDEN PÅ CIRKUSPLADSEN PROGRAM FOLKEMØDE 2015 MØD VENSTRE I DANCHELS HUS OG PÅ STANDEN PÅ CIRKUSPLADSEN TORSDAG DEN 11. JUNI 2015 CARSTEN SCHEIBYE Kl. 15:00 15:30 i Venstres Stand på i Venstres DEN POLITISKE ÅBNINGSDEBAT Kl.

Læs mere

Ungebyrådet. Ref: L M. Mødested: Byrådssalen. Mødedato: 09.06.15

Ungebyrådet. Ref: L M. Mødested: Byrådssalen. Mødedato: 09.06.15 Blad nr..: 1 Medlemmer: Oline Dyrberg Strøager, Emma Temløv, Anders Ole Koefoed Nielsen, Luna Lindegaard, Albert Kjærulff, Frederikke Baunbæk Larsen, Max Rimmer Larsen, Jonas Broe Bendtsen, Aurora Elizabeth

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 15 marts 2012, kl. 16.15 Hos EL FRB: Hostrupsvej 8, kld, 1950 Frederiksberg Referat afbud: Gry og Jeanne Dagsorden: 1. Nyt fra Regionen 2. Lovforslag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael

Læs mere

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012 3. september 2012 Der var god stemning og 30 graders varme, da Radikale Venstre 14.-15. august holdt sit første sommergruppemøde efter valget på kursuscenteret Gl. Vindinge ved Nyborg. Mødet var tilrettelagt,

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Lalake Danmark www.lalake-danmark.dk thomas@lalake-danmark.dk

Lalake Danmark www.lalake-danmark.dk thomas@lalake-danmark.dk Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 111 Offentligt Lalake Danmark www.lalake-danmark.dk thomas@lalake-danmark.dk c/o Thomas Ytting, Skårupøre Strandvej 93, 5881 Skårup

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015 1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1 2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2 3 udfordringer

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. Martin Miehe- Renard redegjorde kort for RV s arbejde i kommunalbestyrelsen,

Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. Martin Miehe- Renard redegjorde kort for RV s arbejde i kommunalbestyrelsen, GENTOFTE RADIKALE KOMMUNEFORENING Referat af generalforsamling mandag den 13. april 2015 1.Valg af dirigent og mødesekretær Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. 2.

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde

Referat Regionsbestyrelsesmøde Referat Regionsbestyrelsesmøde Mandag den 20. juni 2016 kl. 19.00 22.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart Niels Ole bød velkommen til 21 fremmødte. Præsentation. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl. 10.00 Skive Sognegård Reberbanen 19 7800 Skive Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d. 29/5 2014 til: Preben: Helst på mail.: prebenmark@yahoo.com

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009 Referat Mødeforum UTA styregruppen Sagsnr. 2007-10404 Dokumentnr. 2009-13328 Mødedato 19. januar 2009 Tid Kl. 9.30 11.00 obs: Mødet er forkortet med ½ time Sted UU ungevejledningen Jernbanegade 10, 1.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere