Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 4 - Oktober 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 4 - Oktober 2008"

Transkript

1 sblad for Skiveegnens Radikale Nr. 4 - Oktober 2008 Miljøet i centrum Skive Kommune blev en af de tre første energibyer i Danmark. Samme dag fik Dantherm en stor ordre på klimavenlige nødstrømsanlæg. Læs side 2 Landdistrikter til debat Et Danmark i balance blev udgangspunktet for en debataften med Vores folketingskandidat Poul Erik Christensen, Søren Bald og Zenia Stampe Læs side 5 Grundlovsmøde på Jenle. Ditte Staun taler kvindernes sag. Indhold: Leder Formanden Landsmøde Landdistrikter Kommunal politik Radikal Ungdom Bestyrelsen

2 2 Miljøkommunen i det globale samfund Hvilken sammenhæng er der mellem hvad vi gør i Skive Kommune og hvad der sker globalt.? Vores forbrug af verdens resurser og vores udledning af affald er et fælles problem og kan kun løses gennem udvikling af nye måder at leve på og nye teknologier og produkter i en bæredygtig demokratisk proces. Lad os komme i gang med at finde fremtidens bæredygtige velfærdssamfund. Vi ved, vi skal dele verdens goder med den øvrige verdens befolkning, så gode idéer er velkomne. Det vil vi gøre ved at arbejde for, at kommunen fremmer økologi og genanvendelse og anvender teknologier og materialer, der er resurse og energineutrale. Her skal kommunen gå forrest i deres indkøbspolitik ved at stille krav til producenter, om at produkterne let skal kunne adskilles, sorteres og genanvendes. Bevidstheden hos de private Kommunen skal gå forrest i deres indkøbspolitik ved at stille krav til producenter, om at produkterne let skal kunne adskilles, sorteres og genanvendes. husstande skal øges, så de stiller etiske krav og krav om bæredygtighed til produkterne. Kommunen skal stille krav til såvel producenter som forbrugere og borgere og belønne på forskellig vis for at tilskynde processen hen imod en bæredygtig kommune. Idéer kan fremskaffes uden brug af resurser, undtagen et åben sind. Idéer er gratis. En idé vejer intet og kan sendes gratis, med lysets hastighed, til hele verden. En idé kan have stor indflydelse på åbne sind. Den kan ændre verden også her i Skive. Lad os blive inspireret ved at se og høre hvad andre gør. Et godt eksempel er Brasiliens modeverden, der har fået en føreposition inden for etisk og bæredygtigt tøj og henvender sig til mange forskellige kulturers smag. En idé vejer intet og kan sendes med lysets hastighed, gratis til hele verden. En idé kan have stor indflydelse på åbne sind. I Skive Radikale har vi startet flere arbejdsgrupper for at få idéer til fremtidens kommune. En af arbejdsgrupperne har miljø og energi som tema. For Skive Radikale er det vigtigt at vi bevarer, beskytter og forbedrer miljøet, spare på resurser og energi og at 2 affald går tilbage i kredsløbet. Kommunen kan fremme bygning af energineutrale bygninger og energisparende forbedringer, ved at stille billigere grunde til rådighed og graduere ejendomsskatten. Kommunen kan opstille vindmøller og levere strøm til egne bygninger og til ladestationer rundt om i kommunens byer til el-biler. Miljøbevidstheden kan fremmes ved eksperimenterende undervisning i folkeskolen, f.eks. Ved at lade børnene undersøge Limfjordens vandkvalitet. Børnene og de unge har sikkert mange gode idéer til fremtidens bæredygtige kommune. Idéer efterlyses til en mere miljørigtig og bæredygtig kommune og dermed verden. Vi er nået langt, vi er nu én af tre energibyer i Danmark. EBK

3 3 Formandens tanker Kære Radikale medlem Oktober, og nu blot et års tid til det kommende byrådsvalg i Skive. 7. november Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet i forhold til valgmateriale og kandidatliste. Vi har nedsat følgende fire arbejdsgrupper til at arbejde med udviklingen af vores valgprogram: 1.Uddannelse og erhverv, 2.miljø, 3.landdistrikter samt 4.sundhed og forebyggelse. Disse grupper mødes og koordinerer, således at vi får et godt og gennemarbejdet materiale, der kan bruges både i valgøjemed og som baggrundsviden for de til enhver tid siddende radikale byrådsmedlemmer. Skulle du have lyst til at deltage i disse arbejdsgrupper, er det blot at kontakte formanden. Vi fortsætter på fuld kraft med vore formøder sammen med Åge Dahl, hvor vi gennemgår dagsorden og udvalgte punkter til økonomiudvalgsmødet. Møderne er godt besøgte og diskussionslysten er stor. Et enkelt møde skal lige kommenteres, nemlig det første møde efter sommerferien, hvor Michael Petersen fra Teknisk afdeling i Skive Kommune fortalte om energibesparelser i Skive kommune. Et uhyre interessant og tankevækkende møde, som vi vil prøve at gentage i løbet af efteråret som et helaftensmøde. Pga. skattestoppet skal Skive kommune i 2009 spare 2 3% på budgettet. Det vil få konsekvenser på mange områder. Pga. skattestoppet skal Skive kommune i 2009 spare 2 3% på budgettet. Det vil få konsekvenser på mange områder. Her skal vi lokale radikale være vagthund, holde vagt om kvaliteten af den offentlige service til gavn 3 for svage medborgere såsom børn, ældre og handicappede. Derfor er det også uhyre vigtigt, at vi til enhver tid har et radikalt byrådsmedlem i Skive! Regionalt er sygehusdebatten i Skive nået til debatten om et Sundhedshus i Skive. Vi vil deltage i kampen for at et sådant hus indeholder de nødvendige faciliteter, der gør det attraktivt for såvel patienter som læger. Praktiserende læger søger hen hvor der er muligheder og faciliteter, såsom røntgen og laboratorium. Vi beholdt fertilitetsklinikken, hospice, en øget neurorehabilitering og en satellit af arbejdsmedicinsk klinik. Hurra for det, og vi skal stadig være fremme i skoene for fortsat at beholde det! På landsplan kan man forarges over regeringens fortsatte spil med fordækte kort. Regeringens håndtering af forholdene for danske kvinder og mænds muligheder til at kunne bosætte sig i Danmark med sin udenlandske kone/ mand, er mildest talt horribel. Regeringens håndtering af forholdene for danske kvinder og mænds muligheder til at kunne bosætte sig i Danmark med sin udenlandske kone/mand, er mildest talt horribel. Ikke at ville oplyse om og ville vedkende sig EU`s opholdsdirektiver er direkte forkasteligt. Og Birte Rønn, hvem jeg ellers tidligere har beundret, må nærmest betegnes som et flop! Til sidst skal gøres opmærksom på, at vor hjemmeside har fået nyt layout og ny webredaktør, nemlig Ivan Andersen fra Krejbjerg. Tak for veludført arbejde til Preben Kjærulff, der pga. arbejde har ønsket at trække sig, og velkommen til Ivan. Og også lige en opfordring til at engagere endnu flere i den radikale medlemskreds. Jo flere vi er, jo større chance har vi for at præge udviklingen i vort lokalområde. Susanne Jensen

4 4 Indtryk fra landsmødet På vej til landsmøde sad jeg og tænkte på, hvordan Simon Emils kritiske kronik i Berlingske Tidende, hvor han var ude med en markant kritik af ledelsens rolle i sidste valgkamp, ville påvirke stemningen og Simon Emils kronik fik meget lidt opmærksomhed og Søren Bald udtrykte om valgresultatet og den standende debat. Jeg synes ikke der er folketingsmedlemmer, der er hverken for unge eller for gamle. Jeg kunne bare godt bruge nogle flere. debatten. Simon Emils kronik fik meget lidt opmærksomhed og det var tydeligt, at landsmødet valgte at fokusere på fremadrettede initiativer. Det var et landsmøde, der med udgangspunkt i det dårlige valgresultat, tog nye initiativer. Som formand Søren Bald udtrykte det. Jeg synes ikke der er folketingsmedlemmer, der er hverken for unge eller for gamle. Jeg kunne bare godt bruge nogle flere. Fremtidens mangel på arbejdskraft / flere hænder (og hoveder) var et væsentligt tema. Der blev peget på følgende værktøjer En skattereform med lavere skat på arbejde. Ændringer i dagpengesystemet / satser og perioder. Bedre green card ordninger for indvandrere. Give deporterede danske statsborgere mulighed for at vende tilbage til DK og lægge deres arbejdskraft her. Vi fik valgt spidskandidat og andre kandidater til det kommende EU parlamentsvalg. Vores lokale kandidat, Johannes Lebech, blev nr. 2 på listen. Ved kandidaternes præsentation høstede Christian Kjølhede stort bifald og blev opstillet som nr. 9. Der var mange resolutionsforslag der relaterede til sundhedsvæsen og Socialplan Det vil være for omfattende at referere her, men overordnet var prioriteringen at kritisk sygdom gik frem for mindre lidelser og at sociale ydelser skulle målrettes til de der har behov. Endelig lancerede Margrethe Vestager, Morten Østergaard og Manu Sareen et nyt udspil til en effektiv udlændingepolitik, der bryder med kutymer på udlændinge- og integrationsområdet. Det ser rigtigt spændende ud! Det var alt, der blev foreslået ændret på landsmødet. Som Søren Bald udtrykte det i sin afslutning: Vi bevarede både sommerhuset og kongehuset. Ref. Max Bojsen Endelig, som et lille kuriosum, nævnte Margrethe muligheden for at indskrænke antallet af fridage med 3. Også EU fik stor plads på landsmødet. Graham Watson, der er formand for de liberale i EU parlamentet talte på landsmødet og var oplægsholder på et kantmøde. 4

5 5 Landdistrikter et Danmark i balance Den 29. september havde Skive Radikale besøg af Søren Bald og Zenia Stampe samt vores folketingskandidat Poul Erik Christensen til en diskussion om Landdistrikter, men som Søren Bald fremførte, ville han hellere diskutere et Danmark i balance. Et Danmark i balance blev det gennemgående tema for debatten. Poul Erik Christensen pegede på landdistrikternes problemer og fremførte argumenter for, at her er der fri bane for Radikal Politik. Det er vigtigt at der bringes dynamik til landdistrikterne og det kan underbygges med politiske beslutninger. Poul Erik fremhævede især tre hovedområder der kunne støtte landdistrikternes dynamik. 1. at unges uddannelsesmuligheder uden for storbyerne blev styrket, 2. at transportmuligheder blev forbedret og 3. at bosætning i landdistrikterne styrkes. Søren Bald fremførte at det er god Radikal Politik at sikre, at samspillet mellem fællesskabet og det individuelle får gode kår. Det er en afgørende faktor i samfundets udvikling, 5 Søren Bald fremførte at det er god Radikal Politik at sikre, at samspillet mellem fællesskabet og det individuelle får gode kår. set med Radikale øjne. Kapitalismen skal ikke lukkes ind på afgørende områder i samfundets udvikling, det er Radikal politik at anvende det bedste fra de to systemer. Søren Bald pegede på, at grundloven, på forhånd, sikrer de tyndt befolkede områder en overrepræsentation, så overordnet er der gjort meget for de tyndt befolkede områder. Men vi kan med lovgivning støtte udviklingen uden for storbyerne på anden vis, f.eks. kan taxametertilskuddet til unges uddannelser differentieres, så små uddannelsesinstitutioner kan opretholde samme kvalitet som store uddannelsesinstitutioner, vi kan begunstige erhversordninger i tyndt befolkede områder og sikre at hele infrastrukturen støtter op til dynamik i lokalsamfundene. Zenia Stampe pegede på at aktive civilsamfund kunne bringe megen dynamik ind i samfundsudviklingen og med nutidens teknologi, med IT forbindelse og netværksdannelse, kunne selv landdistrikterne være med i udviklingen. Zenia Stampe så på landdistrikternes problemer ud fra, at der er to veje til at løse dem. Den lovgivende, oppefra og ned, og så hendes personlige foretrukne, nedefra og op. Zenia Stampe pegede på at aktive civilsamfund kunne bringe megen dynamik ind i samfundsudviklingen og med nutidens teknologi, med IT forbindelse og netværksdannelse, kunne selv landdistrikterne være med i udviklingen. Derfor fortsatte hendes oplæg som et spørgsmål til os tilhørere. Hvordan udvikler vi det kreative samfund? Hvad trækker folk til Skiveegnen? Hvilke drømme har folk om det gode liv? Hvad sælger egnen? Fra tilhørerne blev der suppleret med yderligere spørgsmål. Hvordan får vi unge mennesker til egnen? Hvordan øges uddannelsesniveauet? Spørgsmålene blev vendt og drejet og der blev en livlig debat. EBK

6 6 Åge Dahl beretter fra byrådet Skives sparebudget 2009 Ny regering ja tak! Men hvornår får vi en troværdig opposition, der kan true den siddende. For tiden arbejder alle kommuner med at færdiggøre budget For Skive kommunes vedkommende er 1. behandling af budgettet ovre. Radikale er med sammen med V, C, DF og Leo Rasmussen i et flertal. A/ SF stillede med et budgetforslag, som viste skattestigning på både personskat og grundskyldt. En samlet Jeg ville gerne have undgået en del af gennemførte besparelser på godt 1% af driftsbudgettet og var gået med til en stigning, hvis ikke Lars Løkke og regeringen havde indført strafbetaling til staten på 75% af skattestigningerne det først år. skattestigning på i alt 29 mio oven på en stigning til indeværende års budget på 0,8%. Ved denne stigning opnår Skive samme beskatningsprocenter som Viborg. Efter 1. behandling fremsendte A/SF et nyt budgetforslag uden skattestigninger, men nu med et øget forbrug. Dette til trods for, at de netop kritiserede flertallet for at bruge for meget af kassebeholdningen. Jeg ville gerne have undgået en del af gennemførte besparelser på godt 1% af driftsbudgettet og var gået med til en stigning, hvis ikke Lars Løkke og regeringen havde indført strafbetaling til staten på 75% af skattestigningerne det først år. S/SFs forslag medfører, at ca. 22 mio. af 29 mio. tilfalder Lars Løkkes statskasse. Året efter skal Lars Løkke have 50% - 14,5 mio. Mit venskab med Lars Løkke er ikke så godt, at Skives borgere skal betale ekstra statsskat på i alt 36,5 mio. kr. Besparelsen på godt 1% vil mærkes på mange områder. 6 Politikerne har arbejdet meget med budgetoplægget og været omkring selv de mindste budgetposter. Budget 2009 bliver et skrabet - halvkedeligt budget. Positive områder kan dog nævnes. Fx er besparelserne på skoleområdet mindre end udvidelserne. Skolerne og børnehaverne får flere midler til IT og til flere lærertimer til rummelighed. Ældre- og handicapområdet er næsten friholdt. Der er afsat 2,5 mio til at starte op på Skive Ådal-planen fx bedre trafikforhold på Engvej, hvilket medfører mindre trafik i SønderCenterkrydset. Flere grønne kroner til vedligeholdelse af Skive Ådal og til vand og naturplaner for Skive Kommune. Til anlægsopgaver afsættes 50 mio. i Anlægsbudgettet sættes bevidst højt, da kommunerne forventer, at Lars Løkke nedsættes samtlige kommuners anlæg. Rådhusbyggeriet var planlagt igangsat i Staten har afsat pulje hertil. Skive har søgt og fået tilsagn på 6 mio, hvilket ikke rækker langt i et byggeri til ca 80 mio. Jeg er enig med A i, at vi må revurdere rådhusbyggeriet og se på andre muligheder. Der er stor modstand mod at forsætte i rådhusene i Salling. Foreslået er at undersøge muligheder for at flytte dele af social og sundhedsforvaltningen til Sundhedshuset på Skive Sygehus. Slutbemærkningerne til budget 2009 er: Forlig måske. Driftsbudgettet er skrabet og gråt. Anlægsbudgettet ganske pænt. Kassebeholdningen formindskes med 36 mio. kr. Modregnes skal nettoafdrag på lån på 28 mio. kr. Men besparelser på driftsbudgettet på 1% smadrer ikke institutionernes drift. Med venlig hilsen Åge Dahl

7 7 Radikal Ungdom Skive-Mors Politisk, Pragmatisk, Perfekt Vores nye slogan vidner i den grad på en yderst positiv og fortrøstningsfuld stemning i foreningen. For Radikal Ungdom Skive- Mors har pilen siden sidste år nemlig kun vendt en vej. På trods af, at to medlemmer er flyttet til en anden by, har vi flere medlemmer og flere aktive end nogensinde før. 10 medlemmer under 30 og endnu flere, som deltager aktivt, og som kan forventes at blive medlemmer senere. Situationen har ændret sig meget i det forgangne år. De mange folk, der dengang ikke var medlemmer er nu kommet med, og en ny kreds af interesserede giver kun en forventning om en endnu større forening i fremtiden. Dette skyldes måske bl.a. en anderledes foreningsstil: Møderne, som før var om mandagen og kun havde politisk indhold, har vi nu flyttet til fredag og tilføjet hyggeaspektet, fordi vi netop har det så godt sammen og fordi det, kombineret med politisk indhold, giver de bedste resultater. Aktivitetsniveauet er naturligvis stigende i takt med det stigende medlemsantal, hvilket har gjort gennemførligheden af arrangementer bedre. Radikal ungdom tilbyder sig! Således har vi bl.a. haft oplæg v/ Nordjyllands EP-kandidat Anne Kamstrup, Oplæg v/ Radikal Ungdoms Landsformand Andreas Steenberg og en hel del møder med bl.a. fokus på udvikling af politik 7 (dette har bl.a. gjort vi deler førstepladsen om den politisk mest aktive lokalforening). Vi har i år ligeledes gennemført en kampagne om den danske folkeskoles. Husk! Vi er en ressource, så brug os! Især gerne til det, som I ikke selv tør, for netop her har vi måske vores største force, for der er ikke det, som vi ikke tør! Tværpolitiske har vi indledt samarbejde med VU-Skive og DSU-Skive, hvor vi sammen besøger nogle lokale folkeskoler og fortæller om det at være med i ungdomspolitik. Således Ønsker vi at danne samlet front, for at engagere flere. Samarbejdet med Skive Radikale har, som i sikkert selv har bemærket været tiltagende. Vi giver gerne en hånd med, hvor I har brug for det. Husk! Vi er en ressource, så brug os! Især gerne til det, som I ikke selv tør, for netop her har vi måske vores største force, for der er ikke det, som vi ikke tør! Christian Kjølhede Formand Radikal Ungdom Skive-Mors EU-kandidaten anbefaler sig til landsmødedeltagerne

8 8 Ole Dall 50 år Tillykke med dagen og tak for samarbejdet og din ildhu i kampen for et demokratisk og levende lokalsamfund. Vi glæder os til det videre samarbejde. Bestyrelse og politikere Formand Susanne Jensen Næstformand Ejgil Brun Kristensen Kasserer Max Boisen Sekretær Per T. Mouritsen Solveig Stausholm Egon Espersen Søren Vang Kirsten Futtrup Just Ejskjær Sørensen Mødekalender 17. nov. Formøde 8. dec. Formøde Byrådsmedlem Storkreds Regionsråd Åge Dahl Egon Espersen Ulla Fasting Skiveegnens Radikale Formand 8 Susanne Jensen, Præstegårdsmarken 1, Lem. Tlf , Redaktør Ejgil Brun Kristensen, Asgårdvej 19, Skive. Tlf ,

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009 sblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009 Side 2 Skiveegnens Radikale ønsker at Kommunen fremmer en udvikling hen imod sundere livsstil og sundere vaner for alle Side 7 Byrådet er en speciel arbejdsplads,

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Til kamp mod bureaukratiet. Sammenhold og fokus på fremtiden. Landsmøde: Bedre integration og mere Europa. Danskernes rettigheder sat på spil

Til kamp mod bureaukratiet. Sammenhold og fokus på fremtiden. Landsmøde: Bedre integration og mere Europa. Danskernes rettigheder sat på spil Nyhedsbrev fra Århus Radikale Vælgerforening - efterår 2008. Til kamp mod bureaukratiet Sammenhold og fokus på fremtiden RADIKALE VENSTRE Landsmøde: Bedre integration og mere Europa Danskernes rettigheder

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

RADIKAL 10 POLITIK. 8. dec. 2005

RADIKAL 10 POLITIK. 8. dec. 2005 RADIKAL 10 POLITIK 8. dec. 2005 Ingen opstillet 0 % 2,9 % 3,0 % 4,9 % 5,0 % 7,5 % Over 7,5 % Det Radikale Venstres andel af stemmer ved kommunalvalget. Læs mere side 6 12 FORMANDEN SKRIVER Moses og velfærden

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Vi kan udfordre hinanden

Vi kan udfordre hinanden Juni 2013 Vi kan udfordre hinanden Radikale Venstres gruppeformand Sofie Carsten Nielsen og landsformand Klaus Frandsen taler om forholdet mellem folketingsgruppen og landsforbundet. Forholdet mellem Radikale

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR Medlemsblad for Konservative i København Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Det nye hold i BR Medlemsinddragelse som middel til fremgang og konservativ fornyelse! Velfærden i fare?: Højreekstremister

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1 (Fremsættelse 26.03.2010). 89. møde Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 10: Indenrigs- og sundhedsministerens regionalpolitiske

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

det handler om mennesker,

det handler om mennesker, Dec. 2014 Radikale Venstres nye kampagneplakater har gennem november præget bybilledet i store dele af landet. Det handler om mennesker Radikale Venstres har lanceret en spritny kampagne, der skal køre

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

RADIKAL POLITIK 626. august 2004

RADIKAL POLITIK 626. august 2004 RADIKAL POLITIK 626. august 2004 TEMASIDER om 24-års reglen S og R i udlændingekonflikt Menneskerettighedskommissær kritiserer 24-års reglen Centrum-Venstre imod 24-års reglen Kærlighedseksil i Sverige

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redaktion Redaktør Isak Krab Koed Tekst Martine Høiler Tekst og grafik Emma Arfelt. Forside...1. Indholdsfortegnelse...

Indholdsfortegnelse. Redaktion Redaktør Isak Krab Koed Tekst Martine Høiler Tekst og grafik Emma Arfelt. Forside...1. Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse Redaktion Redaktør Isak Krab Koed Tekst Martine Høiler Tekst og grafik Emma Arfelt Ansvar Ansvaret for Venstres Ungdoms medlemsblad, Liber, tilfalder redaktør Isak Krab Koed, dog

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere