Andelsboligforeningen LangsøParken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen LangsøParken"

Transkript

1 Silkeborg den 24. april Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg, sal C. Mødet indledes med spisning (smørrebrød), og selve generalforsamlingen starter kl Adgang til at deltage i, og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag, har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller myndigt husstandsmedlem. Ved afstemning giver hver andel dog kun én stemme. Dagsorden/referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen klokken 17.30, og meddelte at tiderne for aftenen er disponeret således, at der er spisning til klokken 18.30, og generalforsamlingen starter klokken Generalforsamlingen startede klokken Formanden konstaterende at der er mødt 56 deltager, 1 fuldmagt, og at der er 37 stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Anneberg. Jens Anneberg er valgt. Jens Anneberg takkede for valget og tilliden til, at han kunne lede generalforsamlingen. Han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt iht. vedtægterne. Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Niels Daugaard Pedersen Niels Daugaard Pedersen valgt. 1

2 Valg af stemmeoptæller på generalforsamlingen: Bestyrelsen foreslår: Leif Lund Jensen og Henning Lawaetz Leif Lund Jensen og Henning Lawaetz er valgt. 2. Bestyrelsens beretning.( Den skriftlige beretning indgår i Årsrapporten der fordeles sammen med denne indkaldelse) For generalforsamlingen aflagde formanden Jørgen Kongstadt mundtlig beretning. I tillæg til den skriftlige ledelsesberetning kunne formanden berette om: Økonomi: Regnskabsåret gav et beskedent overskud på kr. Fællesudgifterne blev på kr. (budget kr.) Den væsentligste overskridelse blev på større vedligeholdelsesarbejder. Hensættelser til vedligeholdelse blev kr. Vi modtog kr. fra vores bygningsforsikring. Yderligere tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat på kr. fra Silkeborg Kommune. Ingen regulering af boligbidraget i perioden. Revisionen har godkendt årsregnskabet uden bemærkninger. Regnskabet for renoveringsprojektet Håndværkerudgifter i alt ,83 kr. Udgifter til syn, skøn og voldgift i alt ,67 kr. Advokatomkostninger i alt ,00 kr. udgifter i alt ,50 kr. Retshjælpsforsikring kr. Voldgiftskendelse, erstatning fra Sjælsø ,65 kr. Erstatning fra bygningsforsikring ,00 kr. indbetaling i alt kr. Resultat i alt ,85 kr Vigtige begivenheder i 2013 Arbejdet med renovering af facadepartierne fortsatte de første tre måneder af 2013, og blev afleveret ultimo april. Vi fik foretaget behandling mod muldvarpe. Silkeborg Kommune fik afsat koterne for udsigtskilen. Ordinær generalforsamling den 11. april med 53 deltagere. Genvalg af Mona Clausen og Ove Høi Petersen Gennemgang og udbedring af fuger i det udvendige murværk. De elastiske fuger rundt omkring vinduespartierne blev renoveret. Vurderingsankenævnet pålagde Silkeborg Kommune at tilbagebetale yderligere et mindre beløb i ejendomsskat. Afrensning og imprægnering af betonmure. Møde med naturstyrelsen om vedligeholdelse af deres område langs Langsøstien Algebehandling og nymaling af lofter og udhæng på alle 55 carporte. (opgaven er næsten afsluttet) Asfaltering af fællesvejen i samarbejde med naboforeningerne. 2

3 Aktivitetsudvalget arrangerede: Sankt Hans arrangement Petanquemesterskab 10 års jubilæumsfest Julearrangement 2 arbejdsdage i henholdsvis maj og oktober. Der er blevet sprøjtet 2 gange mod edderkopper. 7 ordinære bestyrelsesmøder. Der er afsluttet handel med 3 andelsboliger. Løbende opdatering af vores hjemmeside, Planlagte opgaver i 2014 Forhøjelse af boligbidraget. Etablering af et energibesparende, centralt udsugningssystem. Maling af opgangene i nr. 15 og nr. 17. Sprøjtning mod edderkopper 2 gange. Etablering af et arkivrum til opbevaring af bygningtegninger, kvalitethåndbøger, regnskaber samt kopimaskine. Gennemgang og udbedring af tagpap på tage. Etablering af nyt elektronisk vedligeholdelsesprogram. Forventet omlægning af foreningens realkreditlån. Betaling af lys på vores del af fællesvejen, Smedebakken. To fælles arbejdsdage. Til formandens beretning blev der stillet følgende spørgsmål: Hvad skyldes det et der skal foretages en forhøjelse af boligafgiften. Der er problemer med udsugningssystemet da emhætterne faktisk ikke virker tilstrækkeligt: Formanden svarede: Forhøjelsen af boligafgiften skyldes at vi kun har et overskud på regnskabet på kr. Grunden til at vi har sorte tal på bundlinjen er, at vi har fået kr tilbage fra kommunen i for meget indbetalt ejendomsskat. Med hensyn til emhætterne, er det sådan, at vi ikke kan udskifte samtlige emhætter. Man kan selv gøre noget ved at justere udsuget på badeværelse ved at skrue proppen op i ventilationskanalen så der derved gives mere kraft til udsugningen i køkkenet. Det kan lade sig gøre at regulere kraften på udsugningen i emhætten på den måde. Den skriftlige og mundtlige beretning blev enstemmigt godkendt 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionspåtegning samt godkendelse af årsregnskabet. (Regnskabet og revisionsrapporten indgår i Årsrapporten) Administrator Kunne oplyse, at regnskabet denne gang er opstillet efter de nye retningslinjer for regnskab for Andelsboligforeninger. Vores Revisor har derfor foretaget den i regnskabet viste opstilling. Desværre var der indsneget sig en fejl i årsrapporten på side 12. Derfor blev der udleveres et nyt dokument med budgettallene. Årsregnskab enstemmigt godkendt. Statsautoriserede revisor Troels Løvschall orienterede herefter generalforsamlingen om de ny regler for gennemskueligheden af økonomien ved køb/salg af andelsboliger. 3

4 4. Forelæggelse af budget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af boligafgiften. Det fremlagte budget blev godkendt. 5. Forslag: Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 27 er vedlagt. Det med dagsordenen vedlagte forslag til ændring af 27 vedrørende turnus for valg af formand- og næstformands valg til bestyrelsen, blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen. Valg af formanden. På valg er Jørgen Kongstadt. (bestyrelsen foreslår genvalg for et år) Valg af næstformand. På valg er Niels Daugaard Pedersen. Ønsker ikke genvalg (bestyrelsen foreslår nuværende suppleant, Jette Kildevæld Johansen). Valg af bestyrelsesmedlem På valg er Poul Henning Klausen. (bestyrelsen foreslår genvalg)! Jørgen Kongstadt blev valgt for et år med akklamation Jette Kildevæld Johansen blev valgt med akklamation Poul Henning Klausen blev valgt med akklamation Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen foreslår: Knud Sand Andersen for 1 år Bestyrelsen foreslår: Jørgen Kjeldgaard for 1 år Knud Sand Andersen blev valgt med akklamation. Jørgen Kjeldgaard blev valgt med akklamation. 7. Valg af administrator: Nuværende administrator er Poul Henning Klausen. Bestyrelsen foreslår: Genvalg af administrator. Poul Henning Klausen blev valgt med akklamation. 8. Valg af revisor: Nuværende revisor er revisionsfirmaet Deloitte. Bestyrelsen foreslår: Genvalg af revisor. Revisionsfirmaet Deloitte blev Valgt enstemmigt. 9. Eventuelt. Der blev spurgt ind til: Hvad bliver der gjort ved de svejseskader der er konstateret på vore ruder ved køkkenaltanerne? 4

5 Bestyrelsen har observeret skaderne og har vurderet, at vi ikke kan komme længere med sagen uden at lægge sag an mod entreprenøren. Vores umiddelbare vurdering er, at vi vil tabe en eventuel sag. Bestyrelsen vil ikke gå videre med sagen. Niels Daugaard takkede bestyrelsen for den gode samarbejdsvilje der havde hersket i bestyrelsen og ønskede den nyvalgt næstformand Jette god vind i bestyrelsen. Jørgen Kongstadt rettede en tak til Niels Daugaard for det arbejde, der var blevet udført i den perioden han havde været i bestyrelsen. Dirigenten kunne derefter slutte generalforsamlingen klokken 20.00, og takkede for den gode debat og den gode ro og orden Formanden takkede dirigenten for den gode måde generalforsamlingen blev afviklet på, og ønskede os alle en rigtig god sommer. Jens Anneberg Dirigent Niels Daugaard Pedersen Referent Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Kongstadt Jette Kildevæld Johansen Ove Høi Petersen Mona Clausen Poul Henning Klausen 5

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 Ande I sboligforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 L. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Uvelse Have Andelsboligforening

Uvelse Have Andelsboligforening Årstal rettet den 19-05-2014 af Jonas, bolig 1 Uvelse Have Andelsboligforening Generalforsamling tirsdag 25. marts 2014 kl. 19.00 1: Valgt til dirigent: Thorkild, bolig 8 - Valgt til referent: Carl-Otto,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2014 den 9. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere