i niveau 7.500, 9.200, , (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer"

Transkript

1 Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og kliniske kvalifikationer Årligt tillæg Bemærkninger i niveau 7.500, 9.200, , (Løntekst: pers/klin komp.) Tillæg til nyansættelser belaster ikke udmøntning. Tillæg til allerede ansatte skal udmøntes til en 1.april eller den til enhver tid gældende udmøntningsdato og belaster i den forbindelse udmøntningen. Gennemført relevant diplomuddannelse Gennemført relevant masteruddannelse Tillæg til allerede ansatte som ydes på andre tidspunkter end udmøntningsdatoen belaster afdelingens eget budget Efter konkret vurdering. Tillæg for bestået klinisk vejlederuddannelse bortfalder ved tildeling af tillæg for diplomuddannelse Tillæg for gennemført diplomuddannelse bortfalder ved tildeling af tillæg for masteruddannelsen Specialeansvarlig ergoterapeut Trin 8 Funktionsbeskrivelse skal foreligge Kompetencetillæg til specialansvarlige Kompetencetillæg som ydes efter 4 år som specialansvarlig i Sygehus Syd i samme speciale. Kompetencetillægget som specialansvarlige bortfalder når man ikke længere varetager funktionen som specialansvarlig. Side 1

2 Hvis man i forvejen honoreres med kompetencetillæg som specialansvarlig vil der ske modregning i dette tillæg. IBITAH (3 ugers undervisning) og anvendes i stillingen Efter gennemført uddannelse og Senhjerneskade (Vordingborg) Forudsætter 2 års praktisk erfaring. 2 personer Skinnefremstilling Anvendes i det daglige arbejde. Honoreres efter 2 års sammenhængende ansættelse samt 2 års erfaring med skinnefremstilling. Amps Efter gennemført uddannelse og Medarbejdere som er blevet uddannet i 2008 og frem honoreres først fra 1. april FOTT Efter gennemført uddannelse og Forudsætning for honorering er gennemført uddannelse og 1 års praksis erfaring Castillo Morales kursus (Gennemført og bestået uddannelse af 6 ugers varighed) Ansvarlig for hjælpemidler Der ydes ét tillæg på i Nykøbing, ét tillæg på i Næstved og ét tillæg på i Slagelse (hvis funktion varetages som i Nykøbing og Næstved) Ansvar for hjælpemiddeldepotet består i: At følge udvikling og forskning indenfor hjælpemidler. At sikre at der er ajourført materiale om hjælpemidler og firmaer i Ergoterapien At implementere ny viden i afdelingen At informere og instruere ergoterapeuter i afdelingen I samarbejde med den le- Side 2

3 dende ergoterapeut, som er budgetansvarlig, løbende at sørge for, at der indkøbes manglende hjælpemidler Internationale studerende For varetagelse af funktionen. 1 person i Næstved Det ledelsesmæssige område Særligt ansvar og speciale/tovholderfunktion indenfor et af nedenstående funktionsområder: Specialfunktion KOLrehabilitering For midlertidig tjeneste ved anden geografisk enhed end hovedtjenestestedet Superbruger (ressourceperson for brug af OPUS og registrering) Stedfortræder for klinisk vejleder 200 kr. pr. dag Ureguleret, ikke pensionsgivende. Kørsel foregår i arbejdstiden. Mertransport dækkes jf. Region Sjællands til enhver tid gældende aftale for transportgodtgørelse Der kan kun ydes til 1 ergoterapeut pr. geografi Honoreres på grund af opgavens kompleksitet og krav om løbende ajourføring indenfor studieordningen, uddannelsesbekendtgørelsen og krav til de studerende i praktikperioderne samt de enkelte specialer. Stedfortræderen træder ind på arbejdsstedet, når klinisk underviser måtte være fraværende på grund af kortvarig sygdom, møder, afspadsering og ferie af højst en uges varighed. Det udviklingsmæssige område Fordybelsesstilling Der udarbejdes projektbeskrivelse efter aftale med ledende ergoterapeut i forhold til emne, slutprodukt, ressourceforbrug og varighed. Der er aftalt mulighed for 1 person Side 3

4 pr. lokalgeografi. 1 i Næstved 1 i Slagelse 1 i Korsør 1 i Nykøbing 1 i Vordingborg For funktionen som tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Følger den til enhver tid gældende aftale i Region Sjælland. Det pædagogiske område Weekendvagter Nyt tillæg pr. 1. januar Pr. 1. januar 2013 vil optjent afspadsering på mere end 37 timer automatisk komme til udbetaling via lønsystemet. Afspadsering op til 37 timer kan afspadseres efter behov og efter nærmere aftale med ledelsen. Tillægget er finansieret af afdelingens eget budget. Generelle bestemmelser 60% 100% For effektiv tjeneste i tidsrummet fra lørdag kl til søndag kl (weekend tillæg) ydes et tillæg på 60% af timelønnen. For effektiv tjeneste på helligdage ydes et tillæg på 100% af timelønnen. Honoreringen gives som udgangspunkt i form af afspadsering. Den enkelte ergoterapeut kan dog vælge at få honoreringen udbetalt. Dette aftales med ledelsen og er gældende for et år af gangen. Ved nyansættelser følges overenskomstens bestemmelser samt denne forhåndsaftale. Lønindplacering på et højere niveau, kan kun ske efter forhandling mellem sygehuset/koncern HR og Ergoterapeutforeningen. Herudover gælder aftalen om lokal-løndannelse. Beløbene i forhåndsaftalen er pensionsgivende og opgivet i 1/1-06 niveau, med mindre andet fremgår. Alle tillæg reduceres forholdsmæssigt i forhold til ansættelsesnormen. Lønforbedringer begrundet i arbejds- og ansvarsområdet oppebæres, når forudsætningerne for ydelsen er til stede dvs. når medarbejderen indtræder i den aftalte funktion med de ansvarsområder, kompetencer og opgaver funktionen indebærer. I forbindelse med forhandling af ny forhåndsaftale, er det aftalt, at der udlignes ved personlig ordning såfremt et eksisterende tillæg er højere end det i nærvende aftale anførte. Side 4

5 Tillæg for funktionen bortfalder uden yderligere varsel når: tidsbegrænsende funktioner ophører medarbejderen efter eget ønske udtræder af funktionen medarbejderen efter eget ønske fratræder stillingen, som funktionen er knyttet til I øvrige tilfælde gælder medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel og i øvrigt i henhold til aftale om lokal løndannelse 15. Lønforbedringer begrundet i kvalifikationer og kompetencer oppebæres, når forudsætningerne for ydelse er til stede, dvs. fra den 1. i måneden efter at medarbejderen opnår de af aftalen omfattede kvalifikationer. Modregning Hvis en medarbejder efter denne forhåndsaftale opnår tillæg eller løntrinsforbedringer for funktioner/kvalifikationer, som medarbejderen allerede honoreres for, sker der modregning i eksisterende tillæg/løntrin, med mindre andet fremgår. Opsigelse eller ændring af aftalen Denne aftale kan opsiges med 3 måneders gensidigt varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal altid være ledsaget af en begrundelse. Medfører opsigelse af denne forhåndsaftale væsentlige vilkårsændringer for den enkelte ansatte gælder overenskomstens bestemmelser. Aftalen revurderes af parterne én gang årligt med undtagelse af de år, hvor der er overenskomstfornyelse, hvor forhandlingen vil vente til overenskomsten er kendt. Aftalen kan begæres genforhandlet såfremt blot en af parterne anmoder om det og kan genforhandles på et hvilket som helst tidspunkt, hvis begge parter er enige herom. Ikrafttræden Hvor intet andet er anført træder aftalen i kraft 1. april 2012 og erstatter alle tidligere indgåede aftaler. Underskrifter Dato: Dato: Region Sjælland, Koncern HR Chefkonsulent Christina Østerholm Bjerre Ergoterapeutforeningen TR Rikke Lyshøj Jensen Ledende overfysioterapeut Lisbeth Schrøder TR Dorte Robanke Sørensen TR Anne Heide Jensen Side 5

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger LØNVEJLEDNING for basis-stillinger DANSKE FYSIOTERAPEUTER 1 INDLEDNING... 3 2 SUNDHEDSKARTELLETS LØNMODEL... 4 Fysioterapeuter indplaceres iht. overenskomsterne sådan i lønmodellen:... 4 Hvilket stillingsindhold

Læs mere

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling 2008 Cirkulære af den 4. februar 2009 Perst. nr. 006-09

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Offentligt ansatte 2005-2008. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2005-2008. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2005-2008 Organisationsaftale mellem Finansministeriet, Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. april 2005-31. marts 2008 3 Den

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2014 2017 mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer... 4 5

Læs mere

Gribskov Ko m m u n e

Gribskov Ko m m u n e Ko m m u n e Emne: Oplæg til organisationsaftale for ergo- og fysioterapeuter i Gribskov Sagsnr.: 2008/14839 Revideret den 17.06.2009/hjkru Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Danske

Læs mere