Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist"

Transkript

1 Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

2 Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at begå på et begrænset område Niels Bohr

3 "Erfaring er den betegnelse, alle mennesker giver deres fejltrin. Oscar Wilde

4 Beregning af tærskelværdier, 2012/2013 Statslige kontrakter: kr. Regionale og kommunale kontrakter: kr.

5 Beregning af tærskelværdier hvordan? Saglig vurdering af kontraktværdien Bedste skøn på tidspunktet ved udsendelse af : Annonce Udbudsbekendgørelse Tidsmæssig beregning Sagligt skøn over varighed af kontakten Tidsubegrænset 48 måneder Serviceaftale 48 måneder

6 Tærskelværdier indkøb af ensartede produkter Successive indkøb sammenlægges 12 måneder ad gangen (medmindre kontrakten er længere) Fx byggematerialer, møbler, emballager, rengøringsprodukter, fødevarer. IKKE fast indkøbsmønster pr. kontrakt Selvstændig enhed Eget budget, finansiering, udbudsforretning. Skal ikke sammenlægges med overordnet myndighed.

7 Beregning af tærskelværdier Opdeling i delaftaler - Samlet værdi - 80/20 regel SKAL medtages - Afgifter (fx registreringsafgifter) - Optioner Skal IKKE medtages - Moms

8 Teknisk dialog Udbudsdirektivet: Inden de ordregivende myndigheder indleder en udbudsprocedure, kan de ved hjælp af en teknisk dialog søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til udarbejde udbudsbetingelserne, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrencen forhindres.

9 Teknisk dialog dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrencen fordrejes (præamblen til direktivet) Traktatens almindelige vilkår om ligebehandling, gennemsigtighed og ikkediskriminination Gennemsigtighed om dialogens formål Lige adgang til information for markedet Krav om offentlighed omkring dialogen? Måske vejledende forhåndsmeddelelse i TED og udbud.dk

10 Teknisk dialog typiske faldgruber Tilbudslisten må ikke blindt blive en opremsning af en eller flere leverandørers varekatalog (f.eks. AV Form A/S mod 12-by Gruppen 23.marts 2011) Udbuddet skal indeholde alle væsentlige oplysninger fra dialogen Udbuddet skal udligne fordel, der måtte være ved at deltage i dialogen, jf. f.eks. European Dynamics mod Kommissionen, T-345/03 om eksisterende leverandørs kenskab til it-systemet CORDIS Forretningshemmeligheder og udbud Hvis oplysninger, som kun er en leverandør bekendt er relevante for udbuddet, skal de oplyses. Ellers er denne leverandør i udgangspunktet inhabil

11 Bevisbyrde og dokumentationskrav Offentlighedsloven: 6 (notatpligten) Ordregivers bevisbyrde AV-Form A/S mod 12-by gruppen

12 Eksempel på proces for teknisk dialog Trin 1: Ordregiver fastlægger indholdet af den tekniske dialog dvs. de dokumenter m.v. som ordregiver ønsker at få en bred markedsdialog til. Trin 2: Ordregiver fremsender vejledende forhåndsmeddelelse, og ordregiver offentliggør samtidig via egen hjemmeside eller via elektronisk værktøj materialet med anmodning om at modtage bemærkninger m.v. vedr. materialet. Ordregiver fastlægger evt. en frist for hvornår bemærkningerne senest skal være myndigheden i hænde. Trin 3 Ordregiver modtager bemærkningerne og gennemgår de disse. Ordregiver indarbejder evt. relevante bemærkninger i udbudsmaterialet som herefter kan offentliggøres under hensyntagen til udbudsformen.

13 Sortimentsudbud Erfaring: En kam livet giver dig, efter at du har mistet dit hår. Judith Stern

14 Sortimentsudbud - definition Udbud, hvor der inden for en eller flere afgrænsede kategorier af varer ønskes tilbud på et bredt sortiment. Ofte bestående af flere tusinde varenumre. Én eller flere rammeaftaler. Det er en almindelig fejltagelse blandt folk, der prøver at designe noget fuldstændig idiotsikret, at undervurdere fuldstændige idioters opfindsomhed. Douglas Adams

15 Problemstillinger 1) Krav til den kvantitative/kvalitative beskrivelse af varerne. Eksempel: Udbud af kontorartikler Niveau 1: Kontorartikler Niveau 2: Skriveredskaber Niveau 3: Kuglepenne Niveau 4: Kuglepen, blå, klikfunktion, 0,7 2) Krav til prissætning og evaluering af varerne. To sider af samme sag?

16 Problemstillinger EU-Domstolens praksis overordnede principper Sag C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta

17 Praksis fra Klagenævnet for udbud Der er afsagt en del kendelser om tilrettelæggelse og håndtering af sortimentsudbud Kendelserne er meget konkrete Linjen i praksis er ikke klar, men følgende generelle retningslinjer kan udledes Det er ikke fordi ting er vanskelige vi ikke tør, det er fordi vi ikke tør de er vanskelige Lucius Seneca

18 Tre grundmodeller for beskrivelse 1. Udbud af en klart defineret og udtømmende vareliste ( klassiske model ) Eksempel: Kuglepen, blå, klikfunktion, 0,7 Fordele: Udbuddets genstand er entydigt og klart beskrevet, fuld konkurrenceudsættelse, ensartet evalueringsgrundlag Ulemper: Ressourcekrævende for ordregiver, mindre sortiment, eventuel begrænsning af potentielle leverandører

19 Tre grundmodeller for beskrivelse 2. Katalogmodellen Kendetegn: Standardiserede varer Bredt sortiment Fordele: Enkel at anvende for ordregiver Bredt sortiment Ulemper: Vanskelig evaluering Juridisk usikker

20 Tre grundmodeller for beskrivelse 3. Andre varermodellen Kendetegn: Vareliste (obligatorisk) Mulighed for byde ind med andre varer (ikke obligatorisk) Fordele: Enkel at anvende for ordregiver Bredt sortiment Ulemper: Vanskeligt at konkurrenceudsætte priserne for andre varer Vanskeligt at evaluere kriteriet kvalitet for andre varer

21 Prissætning og evaluering af andre varer Prissætning og evaluering af et repræsentativt udsnit i forhold til ordregivers indkøbsbehov Kendelse af 11.juni 2011, Hørkram Foodservice: 80% var nok Kendelse af 16.juni Tødin A/S ctr. Tønder kommune: mere end 50% af varerne var nok Kendelse af 27.marts 2008, AV Form A/S: 6,6% (264 ud af 4000 varer) var ikke nok

22 Overblik Kendelserne giver ikke et klart svar, men følgende kan formentlig udledes: Det må ikke være muligt at beskrive alle ydelser detaljeret Ingen klar linje ift. størrelsen af det repræsentative udsnit, men formentlig betydning om: Stor faktisk indkøbsvolumen dækket En vis andel af antallet af produkter er dækket

23 Prisevaluering af andre varer Tilgang 1: Identiske varer på tværs af tilbuddene indgår i evalueringen. Kræver at der evalueres på over 50% af de tilbudte varelinjer evalueres (Tødinmodellen) Tilgang 2: Ingen evaluering. Pris evalueres kun på den beskrevne og klart definerede del af varelisten(hørkrammodellen) 80% af det forventede forbrug evalueres Tilgang 3: Tilbudte priser for hver vare summeres og den samlede pris evalueres. Modsvares af kvalitet kriterium om sortimentsbredde

24 Prisevaluering af andre varer, fortsat Tilgang 4: Gennemsnitsprisen på de tilbudte varer evalueres Tilgang 5: Rabat i forhold til listepriser evalueres

25 Evaluering af kvalitet Den sikreste håndtering er via mindstekrav i kravspecifikationen (dvs. ingen evaluering) Alternativt skal metoden være egnet til at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud Ofte anvendt kvalitetskriterium ved sortimentsudbud er sortimentsbredden

26 DET VIGTIGSTE ER AT BLIVE VED MED AT STILLE SPØRGSMÅL (ALBERT EINSTEIN)

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER S I D E S I D E S I D E FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G

OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER S I D E S I D E S I D E FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G HVORNÅR SKAL EN OPGAVE I EU UDBUD? S I D E 6 BRUG AF RAMMEAFTALER S I D E 10 DELKONTRAKTER S I

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning 2013 Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft Udgivet af: DI Videnrådgiverne og IKA Redaktør: Kirsten Alkjærsig ISBN 978-87-7353-993-4 Tryk: DI 300.2.14 Forord Der er meget fokus på procedurer og jura i offentlige

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud 1 2 INTRODUKTION Siden sidste Orientering er der offentliggjort en kendelse, en dom fra Retten samt en ny analyse fra Konkurrence- og

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere