Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning"

Transkript

1 Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning Disse områder volder ofte problemer for mange - derfor har jeg lavet dette lille ekstra materiale til dem, som gerne vil forstå det - og kunne bruge det. I håb om at det kan være til hjælp? Det er nemlig dødsmart at kunne håndtere og vældig praktisk til utallige opgaver ved computeren - og ikke kun når man skal stille tal op i kolonner til f.eks. et budget eller et regnskab! Ofte kan man selv vælge, hvilken af disse 3 metoder man vil benytte til en opgave - det kan være en smagssag. Men selvfølgelig har alle dele hver deres fordele. Den største forskel er nok, at man i én tabel-celle kan skrive flere sammenhængende linjer under hinanden - det er ikke meningen med tabulatorer. Og den hængende indrykning duer jo ikke til en opstilling med mere end 2 kolonner. Men mere om det til allersidst - you ll see! 1. Først vil jeg forsøge at forklare de 3 ting hver for sig - på ganske almindeligt dansk. 2. Derefter vise, hvordan man kunne løse nogle forskellige opgaver og hvilken metode, der egner sig bedst. Tabulatorer Grundprincippet med at benytte tabulatorer går ud på, at man ved at trykke på TAB-tasten (den med de 2 modsat-rettede pile ovre til venstre på tastaturet) rykker markøren (= den lille lodrette streg som hele tiden blinker, det er her tingene sker, når man gør noget) videre hen ad linjen indtil det NÆSTE tabulatorstop. Man får en slags kolonner. Hvad der så sker her, når man skriver noget, det afhænger af hvilket TYPE tabulatorstop man er kommet hen til. Der findes som bekendt de 4 forskellige slags: venstrestillet - højrestillet - centreret og decimaltabulatoren (den sidste er specielt god til tal). WORD er indstillet til at have nogle standard-tabulatorer, som kan ses på den øverste lineal. De ligger oftest med 2,3 cm mellemrum (de meget små grå mærker under linealen). Dem kan man mange gange have gavn af, og så behøver man ikke at sætte tabulator-mærker selv. Man skal blot være opmærksom på, at standard-mærkerne altid er venstre-stillede!

2 På denne side ser du de 4 forskellige slags tabulatorstop in action på et snap-shot af hele skærmen (skærm-dump) og læg mærke til tabulatormærkerne på den øverste (vandrette) lineal: Hvordan man sætter og fjerner tabulator-mærker kan du læse om i alle andre Word-materialer - det er der egentlig ikke så mange ben i. Her koncentrerer vi os om det, der ikke er så nemt: hvornår gør man det? Når man befinder sig på øverste linje, hvor kolonne-opstillingen skal begynde, så kan man med fordel sætte sine tabulator-mærker med det samme. Så vil opstillingen fra starten se pænt og overskuelig ud, og de samme mærker vil gælde i næste linje uanset om man trykker ENTER eller SHIFT-ENTER i slutningen af hver linje. Eller man kan indtaste hele opstillingen og blot huske at trykke én gang på TAB mellem hvert kolonne-indhold. I første omgang kører man så efter standard-mærkerne (spring på 2,3 cm), markerer til sidst det hele og sætter de ønskede mærker enten lige på linealen med museklik eller via menulinjen: Formater! Tabulatorer (husk at vælge typen og evt. fyldtegn). Noah s A4-Ark Tabulator, tabel og hængende indryk Side 2

3 Når en opstilling af tastet ind, så kan man altid justere på afstanden mellem kolonnerne ved at: 1. Markere hele opstillingen og kun lige netop de linjer, hvor tabulatorerne gælder. Ikke noget med en blank linje før eller efter opstillingen - for så kan man ikke senere huske, hvad man egentlig havde markeret. 2. Trække tabulator-mærkerne til den ønskede plads. Men kan sigte med den stiplede lodrette streg som kommer frem, mens man har venstre museknap nede. Men husk: for HVER gang du har trykket på TAB-tasten, så rykker teksten netop eet tabulator-stop videre. Derfor må man ikke sætte nye tabulatorer uden at slette et andet. Så kan der nemlig gå ged i opstillingen. Hvis man pludselig sætter flere tabulator-mærker, så skal man altså også huske at trykke TAB inde i kolonnerne!! Hvis teksten i én kolonne er så lang at den fylder hen forbi næste tabulator-mærke, så må man tage højde for det ved at rykke det følgende mærke, så teksten kan være der. Hvis man ikke gør det, så vil markøren jo hoppe forbi det mærke man ellers skulle have brugt. (Her kunne det evt. have været bedre at benytte en tabel, idet man så kunne dele teksten i en kolonne på 2 eller flere linjer ). Der er øvelser med tabulatorer sidst på disse sider! Tabeller For at indsætte en tabel skal markøren stå netop der, hvor tabellen/ skemaet skal indsættes. Vælg så på menulinjen Tabel! Indsæt tabel og beslut hvor mange kolonner (lodrette) du skal bruge. Du kan altid senere (meget nemt) få flere rækker (vandrette) ved at trykke på TAB-tasten, når du befinder dig sidst i den allersidste celle i tabellen. Så dukker der nemlig en splinterny række op hver gang. Nederst i TABEL-menuen skal du huske at der er hak ved gitterlinjer - ellers kan du overhovedet ikke se nogen tabel. Disse gitterlinjer er dog kun til støtte for dit eget arbejde med tabellen på skærmen, de bliver ikke printet ud på papiret. Stregerne må du selv bestemme og sætte via menulinjen: Formater! Rammer og skygge eller via via værktøjsknapperne. Nu kan du taste f.eks. den samme tekst (bilerne) ind i cellerne og rykke kolonnerne i forhold til hinanden. Nogle skal måske være meget korte og andre længere. Noah s A4-Ark Tabulator, tabel og hængende indryk Side 3

4 Husk at du i hver enkelt celle kan skrive flere linjer under hinanden. Du behøver ikke engang at trykke ENTER for at komme ned på næste linje. Hele rækken ændrer højde og tilpasser sig automatisk dine pladsbehov. Når det hele er skrevet ind, så kan du markere den enkelte kolonne og vælge om indholdet i dens celler skal justeres (højre/venstre/centreret). Muligheden for at bruge decimaltabulator har du imidlertid ikke i tabeller. Det må løses på anden vis, hvis det skulle være nødvendigt. Herunder ses resultatet i tabellen INDEN justering - d.v.s. at al teksten er fra starten venstre-justeret. Du kan også se gitterlinjerne: Porsche stk ,00 kr Udsolgt Ferrari TS 9 stk ,00 kr Restordre Aston Martin DB5 3 stk ,00 kr Udsolgt (det er den som James Bond brugte i de første film!!) Jaguar XJ 112 stk ,00 kr Er bestilt hjem Lada GT 1 stk ,00 kr Uf! Herunder kan du se den samme tabel efter at indholdet i kolonnerne er blevet justeret: 1. kolonne er alm. venstrejusteret og gjort lidt bredere end de andre 2. og 3. kolonne er højrejusteret og 4. kolonne er centreret Det ses også, at det ikke er nødvendigt med nogen decimaltabulator i 3. kolonne, fordi alle tallene slutter med,00 kr - så de kommer alligevel til at stå pænt under hinanden med komma under komma - og det er jo det pæneste. Porsche stk ,00 kr Udsolgt Ferrari TS 9 stk ,00 kr Restordre Aston Martin DB5 (det er 3 stk ,00 kr Udsolgt den som James Bond brugte i de første film!!) Jaguar XJ 112 stk ,00 kr Er bestilt hjem Lada 1 stk ,00 kr Uf! Vi kigger mere på nogle praktiske eksempler, hvor man kunne udnytte tabeller til sidst på disse sider. Noah s A4-Ark Tabulator, tabel og hængende indryk Side 4

5 I de fleste skrifttyper til Windows fylder de forskellige tegn ikke lige meget. BLANDT ANDET DERFOR duer det heller ikke at lave opstillinger v.h.a. mellemrumstasten (den lange forneden)..!! Man får det aldrig til at se nøjagtigt og pænt ud, og små ændringer (en anden el. større skrifttype, ændring i sideopsætning o.s.v.) får det hele til at vælte rundt på siden. Herunder ser du den endelige tabel UDEN gitterlinjer. Nu er det svært at se, at opstillingen ikke er lavet v.h.a. tabulatorer - dog ville teksten i parantesen om 007 s bil være mere bøvlet at lave, hvis man havde brugt tabulatorer i stedet for: tabel. Porsche stk ,00 kr Udsolgt Ferrari TS 9 stk ,00 kr Restordre Aston Martin DB5 (det er 3 stk ,00 kr Udsolgt den som James Bond brugte i de første film!!) Jaguar XJ 112 stk ,00 kr Er bestilt hjem Lada 1 stk ,00 kr Uf! Hængende indrykning Meningen er at fremhæve et eller flere ord ( ledeord ) ude til venstre og så have en forklarende og uddybende tekst rykket lidt ind mod højre. Tabulator-tasten skal benyttes mellem ledeordet og første ord i den forklarende tekst. Ellers bliver der ikke noget hul i første linje, som det ses i dette lille eksempel. Det laver vi straks om v.h.a. TAB-tasten: Meningen Tabulator-tasten er at fremhæve et eller flere ord ( ledeord ) ude til venstre og så have en forklarende og uddybende tekst rykket lidt ind mod højre. skal benyttes mellem ledeordet og første ord i den forklarende tekst. Ellers bliver der ikke noget hul i første linje, som det ses i dette lille eksempel. Hængende indryk kan laves på 2 måder: " enten med de små trekanter på den øverste lineal: 1. den øverste viser, hvor 1. linje i et afsnit starter 2. den nederste viser hvor de følgende linjer i det samme afsnit starter 3. den lillebitte firkant under den nederste trekant viser simpelthen den alm. venstre margin i det pågældende afsnit! Noah s A4-Ark Tabulator, tabel og hængende indryk Side 5

6 " eller v.h.a. menulinjen: Formater! Afsnit og vælg HÆNGENDE i rulleboksen speciel og indstil størrelsen på det hængende indryk lige ved siden af, hvor der står med. " eller som en kombination af de 2 metoder - hvad man nu finder lettest! En meget præcis størrelse på det hængende indryk kan ikke foretages på linealen. Det skal gøres inde i dialogboksen via menulinjen. Størrelsen vil sige afstanden fra venstre margin (der hvor ledeordet begynder) og ind til det sted, hvor den forklarende tekst skal begynde. Denne størrelse kan altid ændres bagefter, hvis blot du først markerer hele området, hvor det hængende indryk gælder! Så kan du ændre på én af de 2 måder beskrevet ovenfor. Husk at du ikke må trykke ENTER i slutningen af linjerne med mindre du ønsker at starte med et nyt ledeord i den følgende linje. Hvis du absolut VIL have ny linje men ikke ønsker nyt ledeord, så tast SHIFT-ENTER efter punktum sidst på linjen. Dette trick snyder programmet lidt, ha-ha. Det siger sig selv, at man ikke kan lave opstillingen fra før (med bilerne) v.h.a. hængende indrykning. Man kan hverken få 3 eller 4 kolonner ud af det - men så er det jo herligt, at vi i stedet for kan bruge enten tabulatorer eller tabeller. Nu må det være på sin plads med lidt friske øvelser til alle disse kloge ord. Lav alle øvelserne - overvej hvad du gør - og husk de gode råd Og HUSK for en ordens skyld også at: SPALTER har intet med kolonner at gøre!! Øvelse 1: " Du skal lave en dagsorden til et skolemøde. " Der skal være sidehoved på med de relevante oplysninger om skolen (navn, adresse, telefon, fax, evt. og web-adresse) " Nedenunder skal der stå lidt om hvad det er for et møde, dato o.s.v. " Så skal du lave selve dagsordenen med tydelig angivelse af mindst 8 hovedpunkter samt forklarende tekst til punkterne. Find på et sjovt indhold til mødet. " Du skal først lave opgaven v.h.a. hængende indrykning og dernæst med tabel " Bagefter kan du selv vurdere, hvilken metode der var lettest, smartest og bedst! Overvej fordele og ulemper ved begge dele. Noah s A4-Ark Tabulator, tabel og hængende indryk Side 6

7 Eksempel: (med tabel) OBS: hvis man vil sætte tabulator-mærker i en enkelt tabel-celle, så kan dette sagtens lade sig gøre. Men så skal man trykke Ctrl-TAB i stedet for blot TAB, når man springer videre, idet TAB blot springer til næste celle!! 1. Velkomst Ved bestyrelsens kasserer F. Uppesen, som netop er vendt tilbage efter 4 måneder i spjældet. 2. Godkendelse af referat Sekretæren Yvonne Gutenberg har desværre ikke haft mulighed for at udsende det, idet hendes læge har forbudt hende at slikke. frimærker fremover. 3. Indretning af børnehaveklassens legeplads 4. O.s.v. Entreprenør og arkitekt Ole Junckersen har undersøgt priser på arbejdet. Og han er da også selv kommet med et tilbud på arbejdet. Øvelse 2: " Du skal lave en A4-side med et menukort til en smart cafe el.lign. " Der skal være et fikst layout - d.v.s. logo, navn, adresse, telefon o.s.v. " Varerne skal opdeles i 3 grupper med overskrifter " Der skal være mindst 6 ting i hver gruppe " Helt ude ved højremargin står priserne på tingene pænt under hinanden (husk komma i priserne) " Overvej opgaven og beslut dig til, hvilken metode du vil bruge! Eksempel: Cookies: Moderkager... 12,00 kr Gin-Snegle... 16,50 kr Bagerens dårlige øje... 8,50 kr Flejner... 2,75 kr O.s.v... Øvelse 3: " Du skal skrive dit eget CV ( Curriculum Vitae ) også kaldet en dataliste, som fortæller hvad du har lavet, siden du gik ud af skolen (folkeskolen). " Det skal øverst have en overskrift " Dernæst facts om dig selv: navn, adresse, telefon, civilstand (om du er gift, ugift, fraskilt o.lign.) " Hvis du ikke ønsker at oplyse dit CPR-nummer, så skal du i hvert fald angive din fødselsdag " Dernæst dit livsforløb - evt. opdelt i uddannelse og arbejde " Det skal se pænt ud (det skal sendes sammen med en ansøgning på et fedt job) " Dette CV kan du jo bruge senere i det virkelige liv! Noah s A4-Ark Tabulator, tabel og hængende indryk Side 7

8 " Hvis du ikke orker at se tilbage - så bare opdigt noget selv. " Overvej opgaven. Hvordan vil du gribe den an, så resultatet bliver klart, tydeligt og udsender det signal du ønsker?? NB: det er faktisk muligt at benytte hvilken som helst af metoderne til CV-opgaven (tabulatorer, tabel og hængende indrykning). Du bestemmer selv! Flere forslag til øvelser: Her følger nogle forslag til videre træning af tabulator-stop, tabeller og hængende indrykning. Brug fantasien til selv at lægge indhold ind i opgaverne - det kræver lidt kreativ hjernegymnastik at løse dem, hvis du selv ønsker at få noget ud af træningen. Det er op til dig selv! Overvej ved hver opgave, hvilken af de 3 metoder, der er mest velegnet til at nå et overskueligt og pænt resultat, som andre også kan finde ud af at læse: " Opstil dit eget private månedsbudget - eller opfind selv et budget for en pølsevogn, en grillbar eller en iskiosk " Lav også et menukort til en af disse mindre virksomheder " Skriv et morsomt referat af skolemødet fra opgave 1 " 6.B skal på lejrskole - lav en oversigt over eleverne (der er kun 8 elever!) med navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og forældre s arb.tlf. Udskriv evt. på den lange led af papiret. " Lav en flot udsalgsliste for en butik (tøj, cykler, HiFi eller computere) med beskrivelse af varer, normalpris og udsalgspris. Søren Noah September 98 Noah s A4-Ark Tabulator, tabel og hængende indryk Side 8

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Microsoft Word 2007 for Seniorer

Microsoft Word 2007 for Seniorer Microsoft Word 2007 for Seniorer Sideopsætning... 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad kan du lære?... 3 Skærmbilledet og dets elementer... 4 Office-knappen... 4 Hurtig adgang... 5 Visningsknapper...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Databaser. Søren Noah s A4-Ark 2008 www.noah2900.dk > IT på Brock

Databaser. Søren Noah s A4-Ark 2008 www.noah2900.dk > IT på Brock Databaser Microsoft Access 2007 Søren Noah s A4-Ark 2008 www.noah2900.dk > IT på Brock Indholdsfortegnelse OM DETTE KOMPENDIUM... 3 HVAD ER EN DATABASE?... 3 HVAD BRUGES DATABASER TIL?... 3 TABELLER, POSTER

Læs mere

Word- 4: Indsættelse af grafik (fra Internet?)

Word- 4: Indsættelse af grafik (fra Internet?) Word- 4: Indsættelse af grafik (fra Internet?) Ofte vil man gerne peppe sine dokumenter op med noget grafik eller vise noget vigtigt og meget relavant i forbindelse med teksten. Det er ikke svært med Word!

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker Videre med Word 7/97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk 2 KnowWare Videre med Excel 97 Avancerede funktioner Palle Grønbæk,

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk 2 KnowWare et[btacx[ ^azb# Pia Hardy 1. udgave, 2. oplag, april 1998 Copyright 1997 All rights reserved, Pia Hardy og :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere