Referat af Støtteforeningen for Dragør Bio s Generalforsamling tirsdag d. 29. april 2014 kl i Dragør Bio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Støtteforeningen for Dragør Bio s Generalforsamling tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.00 i Dragør Bio."

Transkript

1 Referat af Støtteforeningen for Dragør Bio s Generalforsamling tirsdag d. 29. april 2014 kl i Dragør Bio. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Revideret regnskab og godkendelse 4. Budget og kontingentfastsættelse 5. Indkomne forslag 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt

2 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen pegede på Hans Petersen som dirigent, som herefter blev valgt. Ingen referent 'kom på valg'. Referatet er derfor udarbejdet af Lone Kjelgaard- Petersen fra Støtteforeningen Hans Petersen erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet jvf. 3, da der blev indkaldt 1.gang ved annoncering i Dragør Nyt blev indkaldelse udsendt via mail og endelig igen ved annoncering i Dragør Nyt. 2. Formandens beretning - første del I forbindelse med aflæggelse af formandens beretning for Støtteforeningen for Dragør Bio har vi valgt, at jeg, som formand i perioden april 2013 til januar 2014, aflægger beretningen. Kjeld Lyngborg, som har været formand siden januar 2014, vil efter min fremlæggelse sige noget om bestyrelsens syn på mulighederne for forsat biografdrift i Dragør. Da generalforsamlingen ligger så sent har jeg valgt at medtage de vigtigste ting for 2014 for at give et samlet overblik over denne bestyrelses arbejde. I perioden 1. januar 2013 til 29. april 2013 sad som bekendt en anden bestyrelse jeg vil, fordi dette er en beretning, der dækker hele 2013, nævne de ting, jeg ud fra regnskabet kan se har fundet sted og hvad den forrige bestyrelse naturligvis skal have deres "credit" for. At sige der var kampvalg om bestyrelsesposterne i Støtteforeningen for Dragør Bio på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag d. 29 april 2013, ville være lidt af en overdrivelse - faktisk lykkedes det kun lige med nød og næppe, at få nogen på mødet til at stille op til bestyrelsesposterne og herved få besat de i foreningens vedtægter krævede antal bestyrelsesmedlemmer og blot den ene af de to suppleant poster. Grunden til, at der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling, og at der skulle vælges en ny bestyrelse, var at den eksisterende bestyrelse samlet havde valgt at trække sig på grund af samarbejdsproblemer med biografen. Det er med den baggrund, man skal se, at den nyvalgte bestyrelses primære opgave var at prøve få genoprettet et godt samarbejdsklima med biografen. I respekt for den forrige bestyrelses beslutning om at stoppe arbejdet med øjeblikkelig virkning, besluttede undertegnede som formand selv at prøve at få foreningen på benene igen uden den gamle bestyrelses medvirken. Dog skal det siges, at den forrige bestyrelseskasserer Leif Bentzen var behjælpelig under overdragelse af foreningens regnskab og medlemsadministration med en introduktion. Første opgave var at prøve at få et overblik over den forrige bestyrelses igangværende arbejde, og få Støtteforeningen omregistreret til de nye bestyrelses medlemmer; det være sig her f.eks. betalingsservice, bank og forskellige offentlige instanser. Side 2

3 Den forrige bestyrelse nåede i starten af 2013 at afholde flere arrangementer i biografen og stod også for donation af små kr., til Dragør Bio's teleslyngeanlæg og et 5000 kr. tilskud til "Med skolen i biografen". Det er også deres fortjeneste, at der på budgettet for 2013 var afsat kr. til et driftstilskud til biografen. Den nuværende bestyrelse har naturligt nok valg at udbetalle dette budgetterede tilskud. Den forrige bestyrelse havde en klar vision i forbindelsen med at forenkle foreningens daglige medlemsadministration. Dette skulle ske gennem en hjemmeside, hvor nye medlemmer skulle kunne indmelde sig selv i foreningen. Systemet skulle automatisk opkræve kontingent og udføre medlemsadministration. Et sådant system var blevet bestilt og betalt hos et IT-firma, men systemet var tilsyneladende ikke leveret færdigt til brug, da denne bestyrelse tiltrådte. Desværre lykkedes det aldrig at komme i dialog med firmaet, der stod for opgaven selvom der fra flere medlemmer i bestyrelsen blev gjort mange forsøg på at få kontakt til firmaet. Da Mark Andersen i august måned besluttede at trække sig fra bestyrelsen som næstformand af personlige årsager, valgte bestyrelsen at skrinlægge projektet på grund af den manglende kontakt med leverandøren og foreningens egen ressourcesituation. Meningen med projektet var ellers rigtig god, og det skulle hurtig vise sig, at der ligger rigtig mange timers arbejde i kasserer- opgaven, når en forening på over 400 medlemmer skal administreres. I følge referatet for generalforsamlingen i februar sidste år, informerede den gamle bestyrelse om, at hjemmesiden forventedes at komme i drift en måned efter generalforsamlingens afholdelse. At dette tilsyneladende ikke skete kan måske skyldes, at der allerede her var problemer med leverandøren. Mark Andersen's udtrædelse af bestyrelsen betød, at Lars Thøgern indtrådte i bestyrelsen fra før at have været suppleant. En ting, der var tydelig på den ekstraordinære generalforsamling i april 2013 var, at der er mange forskellige holdninger til, hvad man som medlem ønsker at få ud af sit medlemskab. De forskellige holdninger resulterede dog kun i, at et medlem efterfølgende meldte sig ud af foreningen. Medlemstallet er i mellemtiden steget lidt men hvordan det reelt ser ud, ved man først efter der er opkrævet kontingent for De nye medlemmer, der er indmeldt efter ultimo oktober 2013 har fået medlemskab frem til næste generalforsamling i 2015 d.v.s. den periode der opkræves efter denne generalforsamling. Ser man hvad der står i vedtægterne for foreningen er formuleret 3 formål. Det første af dem er: at inspirere til og støtte op om kulturelle aktiviteter i tilknytning til biografdriften. Ud fra regnskabet kan jeg se at forrige bestyrelse i første halvår af 2013 afholdte flere arrangementer i samarbejde med biografen: Jagten, var en af dem samt ifølge sidste års beretning to operabio forestillinger nemlig Flagermusen i januar og AIDA i februar. Til Operabio har Dragør Bio doneret over 4000 kr. Side 3

4 Foreningens nuværende bestyrelse har i samarbejde med biografen i andet halvår af 2013 afholdt 3 arrangementer: torsdag d. 29 august 2013 viste biografen filmen Spies og Glistrup, hvor foreningen trakterede med Marzipanbrød og kaffe til alle fremmødte, søndag d. 27 oktober 2013 var der premiere på filmen Tarok, hvor der var nedsatte priser for foreningens medlemmer, tirsdag d. 5 november 2013 var filmen Tarok igen på programmet, hvor Ole Køppen indledte forestillingen med at fortælle om sin far Kurt Købbens liv som jocky og hesteopdrætter. Ole havde medtaget en mængde trofæer til aftenens arrangement. Foreningen trakterede inden forstillingen med vin og snacks til alle fremmødte. Og så tillader jeg mig lige at nævne et arrangement fra 2014, nemlig fredag d. 21 februar 2014 hvor biografen ved en særforstilling viste Lars von Triers film Nymphomainac,og hvor foreningen gav et tilskud på 100 kr. pr. billet til foreningens medlemmer. Samtidig trakterede foreningen med sandwich til alle fremmødte. Andet formål i vedtægterne for foreningen er: at arbejde for at biografdrift i Dragør kommune igen bliver et kommunalt anliggende for så vidt angår økonomisk støtte til driften. Oprindelig opstod Støtteforeningen i forbindelse med at få biografen digitaliseret en teknisk nødvendighed for,at der forsat kunne vises film i biografen. Men behovet for bevarelse af Dragør Bio skulle hurtigt blive aktuelt igen. Allerede i starten af august 2013 meddelte Inge, at hun agter at trække sig tilbage. Biografen skulle herefter gerne bestå, men som en foreningsbiograf. En foreningsbiograf vil i højeste grad få brug for at samle personer, der gennem et fællesskab, upolitisk, vil støtte arbejdet med biografdrift - og dette er præcis det sidste af Støtteforeningens formål. Med andre ord er der mere end nogen sinde behov for en støtteforening for Dragør Bio. Fordi Inge - forståelig nok i starten - ikke var interesseret i at planerne for hendes tilbagetrækken straks skulle offentligøres, blev det svært for foreningen af være særlig åben omkring arbejdet i bestyrelsen selvom det oprindelig var planen, at alle referater skulle være offentlig tilgængelige på biografens hjemmeside. Omkring planerne for ændring af biografens driftsform blev flere modeller diskuteret i bestyrelsen og forskellige forenings- og kommunalt drevet biografer blev kontaktet af bestyrelsen, men det har været svært sammen med Inge - at nå frem til en egentlig fælles langsigtet aktivitetsplan for bestyrelsens medvirken til forberedelsen af omdannelsen. På den anden side er der ingen tvivl om, at det er biografens ejers opgave at drive opgaven og afstikke mål og retning. Arbejdet har ikke være nemmere af, at der ikke er nogen i den nuværende bestyrelsen, der har praktisk erfaring i, hvorledes en sådan omdannelse af biografens driftsform finder sted. Derfor må der sandsynligvis også trækkes på professionel hjælp udenfor foreningen, og derudover skal der bruges temmelig mange frivillige til den daglig drift af biografen, hvis f.eks. en foreningsbiograf skal være en realitet i Dragør. Side 4

5 Som nævnt i starten har bestyrelsen haft to formænd, idet undertegnede i januar 2014 af personlige årsager besluttede at fratræde posten som formand og fungere udelukkende som kasserer og sekretær. Heldigvis havde Kjeld Lyngborg mod på at tage over som formand, og han har været meget aktiv omkring undersøgelserne af forholdende omkring andre forenings- og kommunalt drevet biografer. Bestyrelsens størrelse blev yderligere reduceret, da Lars Thøgern valgte at trække sig fra bestyrelsen d. 1. april Bestyrelsen var herefter nede på 4 medlemmer og uden suppleanter. Generalforsamlingen ligger i år senere end normalt, i håb om at planerne og arbejdet med at omdanne biografens driftsform var kommet længere, og at evt. beslutninger, der ville have relevans for Støtteforeningen, kunne besluttes her men så langt er vi ikke. Kun foreningens formand Kjeld Lyngborg der er valgt for to år forsætter i bestyrelsen. Søren Krogh, der kun er valgt for denne periode er på valg (og er villig til genvalg). Der skal med andre ord vælges 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. På den ordinære generalforsamling i februar 2013 blev det besluttet at TimeVision skulle stå for revisionen af regnskabet for 2013, i lighed med den revision de lavede for 2012, og dette er efterlevet. TimeVision har valgt at lave revisionen uden vederlag som gave til Støtteforeningen. Støtteforeningen er naturligvis meget glad for denne donation. Bestyrelsen har i år valgt at give mulighed for, at regnskabet kan beses i god tid før generalforsamlingen og 5 personer har benyttet sig af dette. De medlemmer, der har modtaget regnskabet, er blevet opfordret til at stille spørgsmål såvel før som selvfølgelig under denne generalforsamling. En person ud af de fem har på forhånd indsendt spørgsmål til regnskabet, som pågældende har ønsket taget op på generalforsamling. Der er ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på denne generalforsamling. I forbindelse med udsendelse af mails heriblandt indkaldelse til generalforsamlingen har et forhenværende medlem gjort opmærksom på, at det har været muligt at se, hvem der er indkaldt til generalforsamlingen. Dette er meget beklageligt, og denne fejl vil man naturligvis være opmærksom på fremover. Og nu vi er ved "undskyldningerne" blev der ved en fejl opkrævet kontingent for 2014 for 10 medlemmers vedkommende i februar måned. Det viste sig at opkrævningen var blevet foretaget som følge af en medlems- registreringsfejl hos NETs som er det firma, som i praksis foretager den automatiske kontigentopkrævning. Alle 10 medlemmer blev skriftlig kontaktet med tilbud om tilbagebetaling, samt garanti for refundering, hvis kontingentet for 2014 ville blive ændret. Et medlem ønskede at benytte sig af dette, og beløbet blev tilbagebetalt. Og her ved slutter beretningen for 2013 og frem til dagsdato. Side 5

6 2.1 Formandens beretning - anden del Bestyrelsens syn på mulighederne for forsat biografdrift i Dragør. Kjeld Lyngborg, som er foreningens nuværende formand, fremlagde med baggrund i hans læserbrev i Dragør Nyt 23. april 2014 bestyrelsens syn på mulighederne for forsat biografdrift i Dragør (se læserbrev - bilag 1) Kommentarer til formandens beretning fra salen Spørgsmål fra salen: Hvorfor der ikke var mulighed for at komme i kontakt med udvikleren af hjemmesiden? Svar fra formanden: Som nævnt i beretningen havde han og tidligere næstformand Mark Andersen telefonisk gentagne gange forsøgt kontakt med leverandøren at IT-systemet uden held. Omkring foreningens formålsparagraf vedr. samarbejde med Dragør Kommune herunder støtte til drift, gjorde Inge Poulsen opmærksom på, at Dragør Kommune p.t. bidrager med et årligt driftstilskud. Anden del af beretningen, omkring mulighederne for forsat biografdrift i Dragør, blev løst kommenteret fra sagen bl.a.: om de nye EU-regler kan skabe problemer for eventuelt omdannelse til foreningsbiograf, og om bestyrelsesmedlemmernes personlige ansvar/hæftelse ved foreningsdrift, samt mulighed for tilskud fra f.eks. Kulturstyrrelsen. Formanden afrundede debatten med at sige at støtteforeningen først efter Inge Poulsen har haft møde med kulturel forvaltning og kulturelt udvalg, forventer at arbejde videre på omdannelsen af driftsformen for Dragør Bio. Samtidig informerede formanden om, at der enten skal dannes en ny forening - i det tilfælde der bliver tale om en foreningsbiograf - eller der skal laves vedtægtsændringer for den nuværende støtteforening. Årsberetning blev herefter godkendt. 3. Revideret regnskab og godkendelse Inden gennemgangen af regnskabet oplyste kassereren som allerede nævnt - at alle kunne rekvirere regnskabet inden generalforsamlingen. En person, Oluf Kruse havde indsendt spørgsmål til regnskabet. Oluf Kruses spørgsmål blev besvaret under gennemgangen af regnskabet. Regnskabet ses bilag 2, side 2,3 og 4. Side 6

7 Til de to poster under "Omkostninger til arrangementer" Hjemmeside CMS opsætning kr. Hjemmeside udvikling og design kr. havde Oluf Kruse ønsket svar på, hvorfor tilbudet på hjemmesiden fra Katrine Hansen lød på kr., hvorimod posten i regnskabet beløb sig til kr. (5938 kr kr.). Hertil kunne kassereren svare, at det ene tal var det tilbud firmaet havde givet, og det andet tal var det som Støtteforeningen havde betalt. Oluf havde yderlige ønsket svar på nogle spørgsmål angående hjemmesiden, som allerede var besvaret under formandens beretning. Til posten under "Omkostninger til arrangementer" Operabio kr. som i modsætning til de øvrige poster var en indtægt for Støtteforeningen, idet Dragør Bio havde doneret 4240 kr. til arrangementet, havde Oluf Kruse ønsket svar på, hvorfor beløbet kun var på kr. og ikke de kr. som Dragør Bio havde givet til arrangementet. Kassereren kunne oplyse, at der ved arrangementet havde været udgifter, der var blevet modregnet i indtægterne ved arrangementet. Derfor var beløbet mindre. Oluf Kruse havde i sit skriftlige spørgsmål oplyst at der ikke havde været udgifter ved det pågældende arrangement. Til dette kunne kassereren oplyse, at der til regnskabet lå bilag for udgifter til pågældende arrangement. Dette blev bekræftet af den forrige bestyrelses kasserer Leif Bentzen, som var tilstede ved generalforsamlingen, og som stod for regnskabet i den periode arrangementet blev afholdt. Til posten under "Omkostninger til arrangementer" Diverse 3649 kr. ønskede Oluf Kruse svar på, hvad dette beløb dækker. Her kunne kassereren oplyse, at der var tale om kontorartikler Kommentarer til revideret regnskab og godkendelse Bemærkning til 'Hjemmeside', fra bestyrelsesmedlem fra den forrige bestyrelse Leif Bentzen var at han var uforstående overfor 'kontakt problemerne' den tidligere bestyrelse havde haft et udmærket samarbejde. Kassereren understregede endnu endnu engang at det ikke havde være muligt for bestyrelsen at komme i kontakt med firmet. Herefter blev der forespurgt fra salen om der evt. var mulighed for at 'sagsøge' firmaet for manglende levering. Til det foreslog Morten Dreyer om ikke det tidligere bestyrelsesmedlem Leif Bentzen kunne etablere en kontakt til hjemmeside-leverandøren? Regnskabet blev godkendt med 28 stemmer for og ingen stemte mod. Side 7

8 4. Budget og kontingentfastsættelse Bestyrelsen foreslog udforandret kontingent for 2014 på 200 kr. pr. medlem. Inden budgettet blev gennemgået oplyste kassereren at til forskel fra sidste år, hvor kontingentet var opkrævet inden generalforsamlingen, og hvorved indtægtsgrundlaget var givet, var det i år sværere at lave en præcis budgettering m.h.t. indtægter. Nemmere forholdt det sig med udgifter. fordi vi allerede er et stykke inde i Der er dog en ting, der kan få indflydelse på udgifterne, som på nuværende tidspunkt er ukendt, og det er bestyrelsens deltagelse i opgaver omkring omdannelse af biografens driftsform. Følgende ligger til grund for budgettets udfærdigelse: et forsigtig skøn på et medlems kontingent indtægt på 75% 's af 2013's medlemsindtægt, en lidt forhøjet arrangements aktivitet, fastholdelse af foreningens samlede økonomisk støtte til biografen set procentmæssigt i forhold til kontingentindtægten og at der ikke foretages en opsparing d.v.s. forøgelse af foreningens nuværende formue. Formuen er fastholdt i budget, idet det er svært at vide, hvad der kommer til at ske i forbindelse omdannelse af biografens driftsform. Formuen kan derfor forventes at blive reduceret ved: behov for konsulent-bistand i forbindelse med omdannelsen, ekstra mødeaktivitet herunder medlemmøder, underudvalg m.m., eventuelt køb af IT-udstyr til bestyrelsen, idet regnskab og medlems- styring frem til nu har været kørt på privat udstyr, og betaling for revision af regnskab. Under regnskabet i den udleverede folder (bilag 2, side 4) er regnskabet "kogt ned" til 6 poster: FAKTISK År 2013 Indtægter Kon ngent Udgi er Direkte lskud l biografen (60%) Arrangementer (13%) Tab ved hjemmeside (16%) Administra on (5%) Årets resultat Side 8

9 anvendes samme %-satser for budgettet for 2014 fås: BUDGET År 2014 Indtægter Kon ngent 2014 (75% af kon ngent 2013) Udgi er Direkte lskud l biografen (60%) Arrangementer (30%) Administra on (10%) Årets resultat 0 Disse tal danner grundlag for budgettet, der ses sammen med regnskabet i den udleverede folder. Til budgettet for 2014 havde kassereren følgende kommentar til kontering under "Omkostninger til arrangementer": Under punktet "Arrangementer" er budgetteret med kr., hvoraf kr. allerede er brugt til arrangement i Under punktet: "Inge Poulsen Dragør Bio" dækker dette over kr. som Biografen har søgt Støtteforeningen om i forbindelse med oplæring af nyt personale. Punktet "Diverse" dækker her igen kontorartikler. Kontingent og budget blev godkendt. 5. Indkomne forslag Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter På valg var Søren Krogh og Lone Kjelgaard-Petersen Søren Krogh var villig til genvalg. Preben Sloth Jensen og Lone Kjelgaard-Petersen udgår af bestyrelsen. Der skulle derfor sættes navn på 4 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der var ingen kampvalg, og Søren Krogh, Line Asmussen, Gitte Dupont og Hanne Svendsen blev valgt til bestyrelsen. Der var ingen, der ønskede at opstille til de 2 suppleantposter. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Ingen ønskede at opstille til revisor- og revisorsuppleantposten. Side 9

10 8. Eventuelt. Kjeld Lyngborg takkede bestyrelsen og rettede en speciel tak til Preben. Dirigenten takkede for god ro og orden. Omtrent 30 personer deltog i generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen kunne Støtteforeningens medlemmer gratis se aftenens forestilling: En du elsker. Side 10

11 Dragør Nyt 23. april 2014 Bilag 1

12 Indkaldelse l ordinær generalforsamling i Stø eforeningen for Dragør Bio Tirsdag d. 29. april kl i Dragør Bio Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Revideret regnskab og godkendelse 4) Budget og kon ngen astsæ else 5) Indkomne forslag 6) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 7) Valg af revisor og revisorsuppleant 8) Evt. Årsrapport udarbejdet og doneret Bilag 2, side 1

13 Perioden: januar december 2013 DKK DKK DKK BUDGET Resultatopgørelse 1 Ne oomsætning Omkostninger l arrangementer Andre eksterne omkostninger Bru ofortjeneste Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Foreningens resultater foreslås disponeret således: Overført resultat, primo Årets resultat Til disposi on Finansiering af digitalisering Overført resultat Resultatdisponering i alt Balance Ak ver pr. 31. december Likvide beholdninger Omsætningsak ver i alt Ak ver i alt Passiver pr. 31. december Øvrige reserver Overført resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Bilag 2, side 2

14 Noter DKK DKK DKK 1 Ne oomsætning BUDGET Medlemskon ngenter Indbetalt i Sydbank A/S Salg af T-Shirts Ne oomsætning i alt Omkostninger l arrangementer Arrangementer Generalforsamling Med skolen i biografen Rotary Kilimanjaros Sne Den Skaldede frisør Marie Krøyer The Lady Anne Skare Twilight Into the white Medlemsarrangement Inge Poulsen Dragør Bio Hjemmeside CMS opsætning Hjemmeside udvikling og design Teleslynge l Dragør Bio Dri s lskud Dragør Bio Jagten Operabio Speis og Glistrup Tarok (27/10) Tarok (5/11) Diverse Omkostninger l arrangementer i alt Bilag 2, side 3

15 DKK DKK DKK 3 Andre eksterne omkostninger BUDGET Annoncer Salgsfremmende omkostninger Andre eksterne omkostninger i alt Finansielle omkostninger Gebyrer Finansielle omkostninger i alt Likvide beholdninger Bank Nordic, konto Sydbank A/S, konto Bank Nordic, konto Sydbank A/S, konto Likvide beholdninger i alt Øvrige reserver Øvrige reserver, primo Årets henlæggelser l øvrige reserver Øvrige reserver i alt FAKTISK År 2013 Indtægter Kon ngent Udgi er Direkte lskud l biografen (60%) Arrangementer (13%) Tab ved hjemmeside (16%) Administra on (5%) Årets resultat BUDGET År 2014 Indtægter Kon ngent 2014 (75% af kon ngent 2013) Udgi er Direkte lskud l biografen (60%) Arrangementer (30%) Administra on (10%) Årets resultat 0 Bilag 2, side 4

16 Bestyrelsesmedlemmer Perioden 29. april april 2014: Kjeld Lyngborg Lars Thøgern (udtrådte af bestyrelsen primo april 2014) Lone Kjelgaard-Petersen Mark Andersen (udtrådte af bestyrelsen august 2013) Preben Sloth Jensen Søren Krogh Ny bestyrelse fra 29. april 2014: Gitte Dupont Hanne Svendsen Kjeld Lyngborg Line Asmussen Søren Krogh Godkendelse af referat Referatet er godkendt af Hans Petersen (dirigent på generalforsamlingen) Kjeld Lyngborg Søren Krogh Bilag 3

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek.

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Til Bogarts medlemmer Haslev 15. november 2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

cvr. 28 18 79 12 Regnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

cvr. 28 18 79 12 Regnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 cvr. 28 18 79 12 Regnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Erhverv Lystrup * www.erhvervlystrup.dk * 8520 Lystrup Anvendt regnskabspraksis. Generelt Den anvendte regnskabspraksis er uændret

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Onsdag d. 14/4-2010 kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om foreningens

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere