Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer"

Transkript

1 Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015

2 Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Dansk Psykolog Forening, marts 2015 Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

3 Indledning Denne vejledning er til dig, der er selvstændig psykolog og samarbejder eller overvejer at samarbejde med netværksfirmaer. Markedet for selvstændige psykologer har udviklet sig, så en meget stor andel af klienterne kommer gennem samarbejde med netværksfirmaer, og mange selvstændige psykologer oplever et pres på både vilkår og faglighed. Denne vejlednings formål er at støtte dig i, at du i dit samarbejde med netværksfirmaer fortsat kan tilbyde psykologydelser af høj kvalitet uden at gå på kompromis med din faglighed, etik, dit indtjeningsgrundlag eller det lovgrundlag, som du arbejder ud fra. Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der er nedsat af Liberalt Forhandlingsudvalg og Sektionen for Selvstændige Psykologer. Vejledningen erstatter Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk udgivet i maj Dansk Psykolog Forening 3

4 Tjekliste: Kan du sætte flueben på hele listen? Foreningen anbefaler, at du kun indgår samarbejde med netværk, hvis du kan sætte flueben ved alle følgende 8 punkter: Samarbejdet forringer ikke min mulighed for forretningsdrift på længere sigt, og jeg skal ikke gå på kompromis med de etiske principper Jeg har lagt et budget for min forretning og lagt det til grund for min prissætning af ydelser I samarbejdet er det min faglige vurdering, der ligger til grund for beslutninger vedrørende behandlingsforløbet Samarbejdet giver mig mulighed for at fortælle klienten om vilkår og rammer for behandlingsforløbet ved første konsultation, herunder hvis det er et vilkår, at der undervejs skal søges om flere timer Jeg har mulighed for at italesætte, hvad klienten kan forvente at få ud af forløbet, hvis der er et begrænset antal timer til rådighed Samarbejdet indebærer, at jeg indhenter informeret samtykke fra klienten i forbindelse med alle de oplysninger, som jeg videregiver til netværket, og jeg overholder derved sundhedslovgivningen Jeg bliver ikke sat i en ufordelagtig økonomisk situation som følge af de betalingsfrister, som mit samarbejde med netværket indebærer Hvis jeg har ydernummer, indebærer samarbejdet med netværket ikke, at der gøres forskel på klienter med og uden sundhedsforsikring, da dette er i strid med sundhedsloven Er du i tvivl om, hvorvidt du kan sætte flueben ved alle 8 punkter i forbindelse med dit samarbejde med et eller flere netværk, så tøv ikke med at kontakte os. 4

5 Vanskeligt for den enkelte psykolog Mange selvstændige psykologer står i et dilemma: Enten takker de ja til de stadig ringere vilkår, som udstikkes af netværksfirmaerne, eller også får de ikke nok klienter og dermed heller ikke en tilstrækkelig indkomst. På trods af dette dilemma opfordrer foreningen til, at du som selvstændig psykolog kun takker ja til at indgå i et samarbejde, hvis det muliggør følgende: At den psykologfaglige standard opretholdes At relevant lovgivning overholdes At det muliggør forretningsdrift, også på lang sigt Netværksfirmaernes forretningsmodel Private netværksfirmaer tjener penge på at administrere psykologydelser for sundhedsforsikringsselskaber. Når en forsikringskunde via sin sundhedsforsikring bevilges psykologydelser, er det ofte et netværksfirma, der står for at tilvejebringe ydelserne, herunder de praktiske og administrative forhold. Ved at anvende et netværksfirma har forsikringsselskabet adgang til et stort netværk af psykologer og opnår dermed forsyningssikkerhed. I de fleste tilfælde er der indgået samarbejdsaftaler mellem netværksfirma og psykolog, der eksempelvis regulerer, hvor stort et honorar psykologerne får pr. time i forsikringssagerne, samt en frist for, hvor hurtigt de skal tage imod klienter, der kommer fra forsikringsselskaberne. Der findes forskellige forretningsmodeller for samarbejdet mellem forsikringsselskabet og netværksfirmaet. Nogle af modellerne medfører en mekanisme, hvor netværksfirmaet har et incitament til et begrænse antallet af timer, som forsikringskunderne bruger hos en psykolog. Jo færre timer, des større overskud for netværksfirmaet. Dette medfører et pres på psykologen om at færdiggøre samtaleforløb hurtigere, end psykologens faglighed tilsiger. 5

6 Foreningen anbefaler: 8 gode råd, når du samarbejder At du altid lægger op til en forhandling af samarbejdsvilkår, når du påtænker at indgå i et samarbejde med et netværksfirma. 1. Samarbejdsvilkår er til forhandling Hvis du som psykolog samarbejder med netværksfirmaer, er det værd at huske på, at begge parter drager nytte af samarbejdet: Du som psykolog drager nytte af samarbejdet, i og med at samarbejdet sikrer dig klienter og dermed en indkomst. Netværksfirmaet drager nytte af samarbejdet, i og med at de kan tilbyde deres kunder dygtige psykologer med høj faglighed, hvilket er nødvendigt for at kunne understøtte deres forretningsmodel. Når begge parter drager nytte af samarbejdet, er det selvfølgelig også begge parter, der kan stille krav til samarbejdet. Når du samarbejder med et netværksfirma, skal du derfor altid have det som udgangspunkt, at vilkårene for jeres samarbejde er til forhandling, herunder honorarer og vilkår for administration. Også selv om netværket lægger op til at bruge en standardsamarbejdsaftale. Eksempel: Samarbejdet med netværksfirmaet medfører for nogle psykologer ekstra administrativt arbejde. Om denne ekstra administrationstid skal honoreres, er et vilkår, der kan være til forhandling. 6

7 Foreningen anbefaler: 2. Tænk på dig selv og dine fagfæller For dig som psykolog er det afgørende, at du er i stand til at opretholde en faglig standard, at du er økonomisk dækket ind også på lang sigt, og at du overholder sundhedslovgivningen, de etiske principper og praksisoverenskomsten, hvis du har ydernummer. Hidtil har netværksfirmaerne været i stand til at tiltrække tilstrækkeligt med psykologer, selv om de tilbyder vilkår, der er stadig mindre fordelagtige. Det kan føre til, at selvstændige psykologer efterhånden må arbejde på vilkår, som ikke muliggør tilstrækkelig høj faglighed og forretningsdrift. At du kun indgår i et samarbejde, hvis det ikke forringer din mulighed for forretningsdrift på længere sigt, og du ikke skal gå på kompromis med de etiske principper og lovgivningen. Det er vigtigt, at du tænker langsigtet, og at du både tænker på dig selv og dine fagfæller, når du indgår samarbejde med netværksfirmaerne. 3. Læg et budget for din forretning Det kan være en god idé, at du laver et budget for din forretning, for på den måde at være sikker på, at din forretning er lønsom også på lang sigt. På den måde finder du også ud af, hvilke indtægter der er nødvendige, og du kan gå mere afklaret til forhandling om vilkår med netværksfirmaet. At du lægger et budget for din forretning og lægger det til grund for din prissætning af ydelser. Det skal du tage højde for i dit budget Når du lægger dit budget, skal du være opmærksom på, at det tager højde for al din arbejdstid og alle de elementer, som indgår i en selvstændig virksomhed. Antal ugentlige klienttimer Fra undersøgelser af de selvstændige medlemmers tidsforbrug ved vi, at selvstændige psykologer bruger meget tid på arbejde, der ligger ud over selve konsultationen med klienten. Forberedelse, journalskrivning, telefontid, mail 7

8 korrespondance, regnskab, kalenderstyring og anden administration er nødvendige opgaver for at drive en selvstændig praksis. Vi anbefaler, at du lægger et budget, der bygger på, at du får betaling for maksimalt 20 klienttimer om ugen. Ferie Dit budget skal tage højde for, at du selv skal sætte penge til side til et antal årlige ferieuger, hvor du ikke har nogen indkomst. Hvis du eksempelvis holder seks ugers ferie, kan du kun regne med 46 ugers indkomst. Husk desuden at tage højde for helligdage. Særligt om ekstra administrationstid Samarbejdet med netværksfirmaer medfører typisk mere administrationstid, end du er vant til fra arbejdet med klienter, der kommer direkte til dig. Den ekstra administrationstid forekommer fx i forbindelse med, at du skal: Briefes af netværket om klienten ved opstart af forløbet Udfylde netværkets skemaer og sætte dig ind i deres forskellige administrationssystemer Indhente informeret samtykke fra klienten til at give oplysninger til netværket Tale med netværket for at få yderligere timer til et forløb Udfylde netværkets evalueringer Dette skal du overveje, når du lægger dit budget. Oversigt over typiske udgifter Ud over husleje og løbende udgifter skal du være opmærksom på administration, regnskab, markedsføring, supervision, efteruddannelse, sygdom, ferie og pension. Herunder er der en oversigt over de udgifter, du som minimum skal tage højde for, når du lægger dit budget: 8

9 Foreningen anbefaler: Egen supervision Kursusudgifter Bøger Tidsskrifter Lokaleomkostninger Øvrigt klinikforbrug som el, varme, vand, rengøring Forsikringer (fx sygedriftstabsforsikring) Kontingenter Hensættelse til egen pension Administration og it Markedsføring Revision og anden assistance Afskrivninger, finansieringsomkostninger og andet Testmateriale Om konkurrencelovgivning Foreningen kan ikke angive konkrete tal eller fremsætte anbefalinger i forhold til honorarer på grund af konkurrencelovgivningen. 4. Hold fast i fagligheden Nogle psykologer oplever, at deres psykologfaglige vurdering underkendes af netværksfirmaernes medarbejdere, der ikke altid selv er psykologer. Eksempelvis ved vurdering af behovet for yderligere timer til et behandlingsforløb. Hold fast i, at det er dig som psykolog, der med udgangspunkt i din faglighed og dit kendskab til klienten har ansvaret for at tilrettelægge behandlingsforløbet sammen med klienten. At du kun indgår i et samarbejde, hvor det er din faglige vurdering, der ligger til grund for beslutninger vedrørende behandlingsforløbet. Vær herunder opmærksom på, at netværksfirmaerne kan have indgået aftaler med forsikringsselskabet, hvor netværksfirmaets overskud falder, jo flere timer du bruger. Da det er dig, der har det faglige ansvar for behandlingen, er det din opgave at sørge for, at denne interessekonflikt ikke går ud over klienten og dennes behandlingsforløb. 9

10 Foreningen anbefaler: Indgå ikke i et samarbejde, der begrænser din mulighed for at infomere om rammer og vilkår for behandlingsforløbet. Få altid klienten til at medbringe forsikringspolicen ved den første konsultation. Fortæl fra starten af forløbet klienten om rammer og vilkår for behandlingen. Italesæt, hvad klienten kan få ud af forløbet, hvis et begrænset antal timer er til rådighed. Italesæt, hvis behandlingsbehovet ligger uden for rammen. 5. Aftal klare rammer for behandlingsforløbet Som psykolog, der samarbejder med netværksfirmaer, har du flere forskellige hensyn at balancere: Din egen faglighed Klientens forventninger til forløbet Det, der står i forsikringspolicen, som forsikringsselskabet har solgt til klienten Tydelighed om behandlingens vilkår og rammerne for behandlingsforløbet er et nødvendigt fundament for en god kontakt og arbejdsalliance i al psykologisk behandling og indgår i de etiske principper. Flere netværksfirmaer har pålagt psykologer, at de ikke må drøfte behandlingsrammen med klienten. Dette er i strid med De etiske principper for nordiske psykologer. For at sikre det bedste udgangspunkt for behandlingsforløbet opfordrer foreningen til: - At du altid får klienten til at medbringe forsikringspolicen ved første konsultation. På den måde har I mulighed for at tilrettelægge forløbet sammen med udgangspunkt i det antal timer, som policen angiver. - At du allerede ved første konsultation fortæller din klient om vilkår og rammer for behandlingen, herunder hvis det er et vilkår, at der undervejs skal søges om flere timer. - At du ikke siger ét til klienten og andet til netværket. - At du italesætter, hvad klienten kan forvente at få ud af forløbet, hvis der er et begrænset antal timer til rådighed. - At du italesætter, hvis der er et behandlingsbehov, der ligger uden for den fastsatte ramme. - At du ikke indgår i et samarbejde, der begrænser din mulighed for at informere om rammer og vilkår for behandlingsforløbet. 10

11 Foreningen anbefaler: 6. Værn om tavshedspligt og samtykke Samarbejdsformerne mellem psykolog og netværksfirma kan indebære udveksling af fortrolige oplysninger om klienten. Husk, at klienten altid skal give sit (gerne skriftlige) samtykke til, at du videregiver oplysninger til tredjepart. Hvis ikke du gør det, overtræder du sundhedslovgivningen. Vi opfordrer til, at du siger fra, hvis et samarbejdet lægger op til en praksis, der ikke overholder sundhedslovgivningen. At du indhenter informeret samtykke fra klienten i forbindelse med alle oplysninger, som du videregiver til netværket, og siger fra, hvis dit samarbejde med netværket ikke giver mulighed for dette. 7. Stil krav om betalingsvilkår Foreningen hører ofte om samarbejdsaftaler, der indebærer, at psykologen først modtager betaling efter endt behandlingsforløb. Et behandlingsforløb kan strække sig over flere måneder, og psykologen har ofte flere uafsluttede behandlingsforløb på samme tid gennem samarbejde med netværksfirmaer. Konsekvensen er, at der kan opstå en stor restance, og at restancen kan strække sig over lang tid. At du er opmærksom på, at du kan komme til at have store økonomiske udeståender som følge af netværkets betalingsvilkår og takker nej til vilkår, der stiller dig i en ufordelagtig økonomisk situation. Derfor bør du være opmærksom på, om du kan acceptere betalingsaftaler, der medfører, at du først får betaling efter en lang periode og takker nej, hvis de stiller dig i en ufordelagtig økonomisk situation. 11

12 Foreningen anbefaler: Hvis du har ydernummer, skal du ikke indgå aftaler, der har den konsekvens, at der gøres forskel på klienter med og uden sundhedsforsikring. Dette er i strid med sundhedsloven. 8. Gør ikke forskel på ventetider Der er ventetider på psykologbehandling inden for praksisoverenskomsten. I nogle tilfælde kommer forsikringskunder hurtigere til hos en psykolog med ydernummer end øvrige borgere. Dette skyldes, at nogle psykologer bliver mødt med krav fra netværksfirmaerne om, at de skal tage imod forsikringskunder inden for en vis tidsfrist. Dette er et brud på sundhedsloven. 12

13 Det siger loven, overenskomsten og etikken Sundhedsloven og praksisoverenskomsten Tavshedspligt I henhold til sundhedsloven har du tavshedspligt om fortrolige oplysninger og personlige forhold. Hvis du under behandlingsforløbet skal videregive denne type information til en tredjepart (fx netværksfirmaet, forsikringsselskabet eller arbejdsgiver), kan dette kun ske, hvis du forinden har fået klientens samtykke. Samtykket kan både være mundtligt (skal journalføres) eller skriftligt. Samtykket skal vedrøre de konkrete oplysninger, som du påtænker at videregive. Lige adgang til offentligt finansierede sundhedsydelser Nogle netværk stiller krav om, at psykologer tager imod forsikringskunder inden for en vis tidsfrist, og det kan have den konsekvens, at forsikringskunder kommer foran borgere uden sundhedsforsikring i køen til offentligt finansieret psykologhjælp, hvor der forekommer ventetider. Hvis du har ydernummer og indgår i et samarbejde med disse betingelser, overtræder du sundhedsloven. Dansk Psykolog Forening anbefaler, at psykologer afviser at lade forsikringskunder komme foran andre borgere på venteliste. De etiske principper Som medlem af Dansk Psykolog Forening er du underlagt De etiske principper for nordiske psykologer. Det betyder blandt andet, at du skal være opmærksom på arbejdsmæssige betingelser for brugen af dine kompetencer og metoder. Herudover har du pligt til i starten af behandlingen at videregive de oplysninger, som du har til rådighed om den samlede behandlingsramme. Disse principper skal efterleves, for at klienten har mulighed for at tage stilling til, om man vil indgå i et behandlingsforløb under de givne rammer. Principperne kan blive udfordret, hvis et netværksfirma ikke ønsker, at psykologen fortæller klienten om rammerne for behandlingsforløbet. 13

14 Konkurrenceloven Hvad siger konkurrenceloven? 6. Det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Stk. 2. Aftaler efter stk. 1 kan fx bestå i 1) at fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser. Hvad betyder det for dig? Konkurrencelovgivningen sætter nogle helt klare begrænsninger for, hvad foreningen og de selvstændige psykologer uafhængigt af foreningen kan aftale med hinanden. Ifølge konkurrencelovgivningen er det forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Selvstændige psykologer har karakter af virksomheder i konkurrencelovens forstand og skal derfor på lige fod med andre virksomheder konkurrere og fastsætte deres egne priser. Hvis to eller flere selvstændige psykologer går sammen om at aftale honorarstørrelser, vil det være en klar overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Det vil også være en overtrædelse, hvis foreningen vejleder om timesatser, honorarprocenter og priser. Derfor kan foreningen ikke foretage nogen handlinger, der lægger op til aftaler om honorarstørrelser, og derfor kan ingen psykologer i fællesskaber foretage sig handlinger, der lægger op til aftaler om honorarstørrelser. Til gengæld må enhver selvstændig psykolog frit fastsætte sit honorar og indgå forhandlinger med netværkene om vilkår for samarbejdet. 14

15 Kontakt foreningen Hvis du har brug for rådgivning Hvis du har brug for rådgivning om samarbejde med netværksfirmaer og forsikringsselskaber, kan du skrive eller ringe til konsulenterne i forhandlingsafdelingens liberale team. De beskæftiger sig til daglig med selvstændige psykologers samarbejde med forsikringsselskaber og netværk. Find kontaktinformationer på > Om DP > Kontakt medarbejderne. Husk, at konsulenterne ikke kan vejlede om honorarstørrelser. Vi har brug for din information Gode vilkår for psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer, og høj kvalitet i psykologydelser, der tilvejebringes gennem samarbejdet, er et højt prioriteret indsatsområde hos Dansk Psykolog Forening. For bedst muligt at kunne varetage psykologers interesser på dette område er det afgørende, at du som medlem fortæller foreningen, hvis du oplever urimelige vilkår. Som forening kan vi kun handle på baggrund af den viden og de input, vi får fra medlemmerne. 15

16 DANSK PSYKOLOG FORENING Stockholmsgade København Ø Tlf Fax

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Informationsmøde om faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser. Aarhus, 10. september 2015

Informationsmøde om faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser. Aarhus, 10. september 2015 Informationsmøde om faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser Aarhus, 10. september 2015 Velkomst og præsentation Merete Strømming, næstformand Mikkel Hesselbæk Andreasen, konsulent Program

Læs mere

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING 2014 Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer JULI 2014 DANSK PSYKOLOG FORENING Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer, juli 2014 I forbindelse

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV S Y G E S I K R I N På to møder i 2005 har LSU behandlet klager over psykologer, som ikke har levet op til sygesikringsoverenskomsten. Klagerne er få, men der blev uddelt enkelte

Læs mere

DIALOGOPLÆG OM INTERESSEVARETAGELSE FOR PSYKOLOGER I LIBERALT ERHVERV

DIALOGOPLÆG OM INTERESSEVARETAGELSE FOR PSYKOLOGER I LIBERALT ERHVERV DIALOGOPLÆG OM INTERESSEVARETAGELSE FOR PSYKOLOGER I LIBERALT ERHVERV DANSK PSYKOLOG FORENING FEBRUAR 2017 Dialogoplæg om Dansk Psykolog Forenings interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Velkommen til mellemmændene

Velkommen til mellemmændene Velkommen til mellemmændene Illustration: Monge Quentin Engang var psykologbehandling noget mellem psykologen og klienten. Det er der lavet om på med de private sundhedsforsikringer. Men får klienterne

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer.

Det er et kendt princip, at ejerskab er afgørende for en succesfuld implementering af ændringer/reformer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K København, den 24. maj 2013 Om baggrunden for lovforslaget er det oplyst, at regeringen ønsker en fornyelse af det samlede sundhedsvæsen,

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

STARTPAKKEN TIL SELVSTÆNDIGE PSYKOLOGER

STARTPAKKEN TIL SELVSTÆNDIGE PSYKOLOGER STARTPAKKEN TIL SELVSTÆNDIGE PSYKOLOGER INDHOLD Tillykke med, at du nu har valgt at starte egen virksomhed... 3 Fra lønmodtager til selvstændig... 4 Et bæredygtigt arbejdsliv som selvstændig... 5 Tjeklisten

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Du synes sikkert det er tidskrævende og besværligt at tage dig af virksomhedens forsikringer. Måske er du usikker på, om din virksomhed og dine medarbejdere er dækket

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb Parter: Virksomhedens navn: Adresse: Post nr./ By: CVR-nr.: (herefter Virksomheden ) og Fulde navn: Adresse: Post nr./ By: (herefter Den studerende )

Læs mere

1.1. Regler for konkurrencen og vurderingskriterier er tilgængelige på www.challenges.dk

1.1. Regler for konkurrencen og vurderingskriterier er tilgængelige på www.challenges.dk Open Data Challenge Vilkår for deltagelse 1. Generelle vilkår for deltagelse Erhvervsstyrelsen afholder en projektkonkurrence, med henblik på at finde den bedste løsning, der frigør forretningspotentialet

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

Den økonomiske dynamik i den ambulante patient. Synspunkter set fra speciallæge praksis Ved øjenlæge Jesper Skov Fredericia

Den økonomiske dynamik i den ambulante patient. Synspunkter set fra speciallæge praksis Ved øjenlæge Jesper Skov Fredericia Den økonomiske dynamik i den ambulante patient. Synspunkter set fra speciallæge praksis Ved øjenlæge Jesper Skov Fredericia Introduktion Praktiserende øjenlæge i Fredericia siden 1996. Formand for Danske

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Dansk Kiropraktor Forening 2013 Indtjenings- og omkostningsundersøgelse i kiropraktorpraksis 2011 Det fremgår af landsoverenskomst

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING 28. marts 2013 LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING Beskæftigelsesministeriet har den 18. marts 2013 sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau i høring. Lovforslaget

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Pjecen giver dig et overblik over de væsentligste regler i ATP

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 BILAG B 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin?

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin? Ansøgning om udbetaling og/eller præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne. Side 1 af 6 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Stilling Telefon nr. Arbejdsgiver Mailadresse 1 a. Hvilken sygdom/ulykkestilfælde

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) vedr. valg af arbejdsgiverorganisation

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) vedr. valg af arbejdsgiverorganisation FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) vedr. valg af arbejdsgiverorganisation Spørgsmål Der er ikke i Industriens Overenskomst indarbejdet en pligt til at opretholde et beredskab under konflikter. Omkostningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere