Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer"

Transkript

1 Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015

2 Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Dansk Psykolog Forening, marts 2015 Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

3 Indledning Denne vejledning er til dig, der er selvstændig psykolog og samarbejder eller overvejer at samarbejde med netværksfirmaer. Markedet for selvstændige psykologer har udviklet sig, så en meget stor andel af klienterne kommer gennem samarbejde med netværksfirmaer, og mange selvstændige psykologer oplever et pres på både vilkår og faglighed. Denne vejlednings formål er at støtte dig i, at du i dit samarbejde med netværksfirmaer fortsat kan tilbyde psykologydelser af høj kvalitet uden at gå på kompromis med din faglighed, etik, dit indtjeningsgrundlag eller det lovgrundlag, som du arbejder ud fra. Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der er nedsat af Liberalt Forhandlingsudvalg og Sektionen for Selvstændige Psykologer. Vejledningen erstatter Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk udgivet i maj Dansk Psykolog Forening 3

4 Tjekliste: Kan du sætte flueben på hele listen? Foreningen anbefaler, at du kun indgår samarbejde med netværk, hvis du kan sætte flueben ved alle følgende 8 punkter: Samarbejdet forringer ikke min mulighed for forretningsdrift på længere sigt, og jeg skal ikke gå på kompromis med de etiske principper Jeg har lagt et budget for min forretning og lagt det til grund for min prissætning af ydelser I samarbejdet er det min faglige vurdering, der ligger til grund for beslutninger vedrørende behandlingsforløbet Samarbejdet giver mig mulighed for at fortælle klienten om vilkår og rammer for behandlingsforløbet ved første konsultation, herunder hvis det er et vilkår, at der undervejs skal søges om flere timer Jeg har mulighed for at italesætte, hvad klienten kan forvente at få ud af forløbet, hvis der er et begrænset antal timer til rådighed Samarbejdet indebærer, at jeg indhenter informeret samtykke fra klienten i forbindelse med alle de oplysninger, som jeg videregiver til netværket, og jeg overholder derved sundhedslovgivningen Jeg bliver ikke sat i en ufordelagtig økonomisk situation som følge af de betalingsfrister, som mit samarbejde med netværket indebærer Hvis jeg har ydernummer, indebærer samarbejdet med netværket ikke, at der gøres forskel på klienter med og uden sundhedsforsikring, da dette er i strid med sundhedsloven Er du i tvivl om, hvorvidt du kan sætte flueben ved alle 8 punkter i forbindelse med dit samarbejde med et eller flere netværk, så tøv ikke med at kontakte os. 4

5 Vanskeligt for den enkelte psykolog Mange selvstændige psykologer står i et dilemma: Enten takker de ja til de stadig ringere vilkår, som udstikkes af netværksfirmaerne, eller også får de ikke nok klienter og dermed heller ikke en tilstrækkelig indkomst. På trods af dette dilemma opfordrer foreningen til, at du som selvstændig psykolog kun takker ja til at indgå i et samarbejde, hvis det muliggør følgende: At den psykologfaglige standard opretholdes At relevant lovgivning overholdes At det muliggør forretningsdrift, også på lang sigt Netværksfirmaernes forretningsmodel Private netværksfirmaer tjener penge på at administrere psykologydelser for sundhedsforsikringsselskaber. Når en forsikringskunde via sin sundhedsforsikring bevilges psykologydelser, er det ofte et netværksfirma, der står for at tilvejebringe ydelserne, herunder de praktiske og administrative forhold. Ved at anvende et netværksfirma har forsikringsselskabet adgang til et stort netværk af psykologer og opnår dermed forsyningssikkerhed. I de fleste tilfælde er der indgået samarbejdsaftaler mellem netværksfirma og psykolog, der eksempelvis regulerer, hvor stort et honorar psykologerne får pr. time i forsikringssagerne, samt en frist for, hvor hurtigt de skal tage imod klienter, der kommer fra forsikringsselskaberne. Der findes forskellige forretningsmodeller for samarbejdet mellem forsikringsselskabet og netværksfirmaet. Nogle af modellerne medfører en mekanisme, hvor netværksfirmaet har et incitament til et begrænse antallet af timer, som forsikringskunderne bruger hos en psykolog. Jo færre timer, des større overskud for netværksfirmaet. Dette medfører et pres på psykologen om at færdiggøre samtaleforløb hurtigere, end psykologens faglighed tilsiger. 5

6 Foreningen anbefaler: 8 gode råd, når du samarbejder At du altid lægger op til en forhandling af samarbejdsvilkår, når du påtænker at indgå i et samarbejde med et netværksfirma. 1. Samarbejdsvilkår er til forhandling Hvis du som psykolog samarbejder med netværksfirmaer, er det værd at huske på, at begge parter drager nytte af samarbejdet: Du som psykolog drager nytte af samarbejdet, i og med at samarbejdet sikrer dig klienter og dermed en indkomst. Netværksfirmaet drager nytte af samarbejdet, i og med at de kan tilbyde deres kunder dygtige psykologer med høj faglighed, hvilket er nødvendigt for at kunne understøtte deres forretningsmodel. Når begge parter drager nytte af samarbejdet, er det selvfølgelig også begge parter, der kan stille krav til samarbejdet. Når du samarbejder med et netværksfirma, skal du derfor altid have det som udgangspunkt, at vilkårene for jeres samarbejde er til forhandling, herunder honorarer og vilkår for administration. Også selv om netværket lægger op til at bruge en standardsamarbejdsaftale. Eksempel: Samarbejdet med netværksfirmaet medfører for nogle psykologer ekstra administrativt arbejde. Om denne ekstra administrationstid skal honoreres, er et vilkår, der kan være til forhandling. 6

7 Foreningen anbefaler: 2. Tænk på dig selv og dine fagfæller For dig som psykolog er det afgørende, at du er i stand til at opretholde en faglig standard, at du er økonomisk dækket ind også på lang sigt, og at du overholder sundhedslovgivningen, de etiske principper og praksisoverenskomsten, hvis du har ydernummer. Hidtil har netværksfirmaerne været i stand til at tiltrække tilstrækkeligt med psykologer, selv om de tilbyder vilkår, der er stadig mindre fordelagtige. Det kan føre til, at selvstændige psykologer efterhånden må arbejde på vilkår, som ikke muliggør tilstrækkelig høj faglighed og forretningsdrift. At du kun indgår i et samarbejde, hvis det ikke forringer din mulighed for forretningsdrift på længere sigt, og du ikke skal gå på kompromis med de etiske principper og lovgivningen. Det er vigtigt, at du tænker langsigtet, og at du både tænker på dig selv og dine fagfæller, når du indgår samarbejde med netværksfirmaerne. 3. Læg et budget for din forretning Det kan være en god idé, at du laver et budget for din forretning, for på den måde at være sikker på, at din forretning er lønsom også på lang sigt. På den måde finder du også ud af, hvilke indtægter der er nødvendige, og du kan gå mere afklaret til forhandling om vilkår med netværksfirmaet. At du lægger et budget for din forretning og lægger det til grund for din prissætning af ydelser. Det skal du tage højde for i dit budget Når du lægger dit budget, skal du være opmærksom på, at det tager højde for al din arbejdstid og alle de elementer, som indgår i en selvstændig virksomhed. Antal ugentlige klienttimer Fra undersøgelser af de selvstændige medlemmers tidsforbrug ved vi, at selvstændige psykologer bruger meget tid på arbejde, der ligger ud over selve konsultationen med klienten. Forberedelse, journalskrivning, telefontid, mail 7

8 korrespondance, regnskab, kalenderstyring og anden administration er nødvendige opgaver for at drive en selvstændig praksis. Vi anbefaler, at du lægger et budget, der bygger på, at du får betaling for maksimalt 20 klienttimer om ugen. Ferie Dit budget skal tage højde for, at du selv skal sætte penge til side til et antal årlige ferieuger, hvor du ikke har nogen indkomst. Hvis du eksempelvis holder seks ugers ferie, kan du kun regne med 46 ugers indkomst. Husk desuden at tage højde for helligdage. Særligt om ekstra administrationstid Samarbejdet med netværksfirmaer medfører typisk mere administrationstid, end du er vant til fra arbejdet med klienter, der kommer direkte til dig. Den ekstra administrationstid forekommer fx i forbindelse med, at du skal: Briefes af netværket om klienten ved opstart af forløbet Udfylde netværkets skemaer og sætte dig ind i deres forskellige administrationssystemer Indhente informeret samtykke fra klienten til at give oplysninger til netværket Tale med netværket for at få yderligere timer til et forløb Udfylde netværkets evalueringer Dette skal du overveje, når du lægger dit budget. Oversigt over typiske udgifter Ud over husleje og løbende udgifter skal du være opmærksom på administration, regnskab, markedsføring, supervision, efteruddannelse, sygdom, ferie og pension. Herunder er der en oversigt over de udgifter, du som minimum skal tage højde for, når du lægger dit budget: 8

9 Foreningen anbefaler: Egen supervision Kursusudgifter Bøger Tidsskrifter Lokaleomkostninger Øvrigt klinikforbrug som el, varme, vand, rengøring Forsikringer (fx sygedriftstabsforsikring) Kontingenter Hensættelse til egen pension Administration og it Markedsføring Revision og anden assistance Afskrivninger, finansieringsomkostninger og andet Testmateriale Om konkurrencelovgivning Foreningen kan ikke angive konkrete tal eller fremsætte anbefalinger i forhold til honorarer på grund af konkurrencelovgivningen. 4. Hold fast i fagligheden Nogle psykologer oplever, at deres psykologfaglige vurdering underkendes af netværksfirmaernes medarbejdere, der ikke altid selv er psykologer. Eksempelvis ved vurdering af behovet for yderligere timer til et behandlingsforløb. Hold fast i, at det er dig som psykolog, der med udgangspunkt i din faglighed og dit kendskab til klienten har ansvaret for at tilrettelægge behandlingsforløbet sammen med klienten. At du kun indgår i et samarbejde, hvor det er din faglige vurdering, der ligger til grund for beslutninger vedrørende behandlingsforløbet. Vær herunder opmærksom på, at netværksfirmaerne kan have indgået aftaler med forsikringsselskabet, hvor netværksfirmaets overskud falder, jo flere timer du bruger. Da det er dig, der har det faglige ansvar for behandlingen, er det din opgave at sørge for, at denne interessekonflikt ikke går ud over klienten og dennes behandlingsforløb. 9

10 Foreningen anbefaler: Indgå ikke i et samarbejde, der begrænser din mulighed for at infomere om rammer og vilkår for behandlingsforløbet. Få altid klienten til at medbringe forsikringspolicen ved den første konsultation. Fortæl fra starten af forløbet klienten om rammer og vilkår for behandlingen. Italesæt, hvad klienten kan få ud af forløbet, hvis et begrænset antal timer er til rådighed. Italesæt, hvis behandlingsbehovet ligger uden for rammen. 5. Aftal klare rammer for behandlingsforløbet Som psykolog, der samarbejder med netværksfirmaer, har du flere forskellige hensyn at balancere: Din egen faglighed Klientens forventninger til forløbet Det, der står i forsikringspolicen, som forsikringsselskabet har solgt til klienten Tydelighed om behandlingens vilkår og rammerne for behandlingsforløbet er et nødvendigt fundament for en god kontakt og arbejdsalliance i al psykologisk behandling og indgår i de etiske principper. Flere netværksfirmaer har pålagt psykologer, at de ikke må drøfte behandlingsrammen med klienten. Dette er i strid med De etiske principper for nordiske psykologer. For at sikre det bedste udgangspunkt for behandlingsforløbet opfordrer foreningen til: - At du altid får klienten til at medbringe forsikringspolicen ved første konsultation. På den måde har I mulighed for at tilrettelægge forløbet sammen med udgangspunkt i det antal timer, som policen angiver. - At du allerede ved første konsultation fortæller din klient om vilkår og rammer for behandlingen, herunder hvis det er et vilkår, at der undervejs skal søges om flere timer. - At du ikke siger ét til klienten og andet til netværket. - At du italesætter, hvad klienten kan forvente at få ud af forløbet, hvis der er et begrænset antal timer til rådighed. - At du italesætter, hvis der er et behandlingsbehov, der ligger uden for den fastsatte ramme. - At du ikke indgår i et samarbejde, der begrænser din mulighed for at informere om rammer og vilkår for behandlingsforløbet. 10

11 Foreningen anbefaler: 6. Værn om tavshedspligt og samtykke Samarbejdsformerne mellem psykolog og netværksfirma kan indebære udveksling af fortrolige oplysninger om klienten. Husk, at klienten altid skal give sit (gerne skriftlige) samtykke til, at du videregiver oplysninger til tredjepart. Hvis ikke du gør det, overtræder du sundhedslovgivningen. Vi opfordrer til, at du siger fra, hvis et samarbejdet lægger op til en praksis, der ikke overholder sundhedslovgivningen. At du indhenter informeret samtykke fra klienten i forbindelse med alle oplysninger, som du videregiver til netværket, og siger fra, hvis dit samarbejde med netværket ikke giver mulighed for dette. 7. Stil krav om betalingsvilkår Foreningen hører ofte om samarbejdsaftaler, der indebærer, at psykologen først modtager betaling efter endt behandlingsforløb. Et behandlingsforløb kan strække sig over flere måneder, og psykologen har ofte flere uafsluttede behandlingsforløb på samme tid gennem samarbejde med netværksfirmaer. Konsekvensen er, at der kan opstå en stor restance, og at restancen kan strække sig over lang tid. At du er opmærksom på, at du kan komme til at have store økonomiske udeståender som følge af netværkets betalingsvilkår og takker nej til vilkår, der stiller dig i en ufordelagtig økonomisk situation. Derfor bør du være opmærksom på, om du kan acceptere betalingsaftaler, der medfører, at du først får betaling efter en lang periode og takker nej, hvis de stiller dig i en ufordelagtig økonomisk situation. 11

12 Foreningen anbefaler: Hvis du har ydernummer, skal du ikke indgå aftaler, der har den konsekvens, at der gøres forskel på klienter med og uden sundhedsforsikring. Dette er i strid med sundhedsloven. 8. Gør ikke forskel på ventetider Der er ventetider på psykologbehandling inden for praksisoverenskomsten. I nogle tilfælde kommer forsikringskunder hurtigere til hos en psykolog med ydernummer end øvrige borgere. Dette skyldes, at nogle psykologer bliver mødt med krav fra netværksfirmaerne om, at de skal tage imod forsikringskunder inden for en vis tidsfrist. Dette er et brud på sundhedsloven. 12

13 Det siger loven, overenskomsten og etikken Sundhedsloven og praksisoverenskomsten Tavshedspligt I henhold til sundhedsloven har du tavshedspligt om fortrolige oplysninger og personlige forhold. Hvis du under behandlingsforløbet skal videregive denne type information til en tredjepart (fx netværksfirmaet, forsikringsselskabet eller arbejdsgiver), kan dette kun ske, hvis du forinden har fået klientens samtykke. Samtykket kan både være mundtligt (skal journalføres) eller skriftligt. Samtykket skal vedrøre de konkrete oplysninger, som du påtænker at videregive. Lige adgang til offentligt finansierede sundhedsydelser Nogle netværk stiller krav om, at psykologer tager imod forsikringskunder inden for en vis tidsfrist, og det kan have den konsekvens, at forsikringskunder kommer foran borgere uden sundhedsforsikring i køen til offentligt finansieret psykologhjælp, hvor der forekommer ventetider. Hvis du har ydernummer og indgår i et samarbejde med disse betingelser, overtræder du sundhedsloven. Dansk Psykolog Forening anbefaler, at psykologer afviser at lade forsikringskunder komme foran andre borgere på venteliste. De etiske principper Som medlem af Dansk Psykolog Forening er du underlagt De etiske principper for nordiske psykologer. Det betyder blandt andet, at du skal være opmærksom på arbejdsmæssige betingelser for brugen af dine kompetencer og metoder. Herudover har du pligt til i starten af behandlingen at videregive de oplysninger, som du har til rådighed om den samlede behandlingsramme. Disse principper skal efterleves, for at klienten har mulighed for at tage stilling til, om man vil indgå i et behandlingsforløb under de givne rammer. Principperne kan blive udfordret, hvis et netværksfirma ikke ønsker, at psykologen fortæller klienten om rammerne for behandlingsforløbet. 13

14 Konkurrenceloven Hvad siger konkurrenceloven? 6. Det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Stk. 2. Aftaler efter stk. 1 kan fx bestå i 1) at fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser. Hvad betyder det for dig? Konkurrencelovgivningen sætter nogle helt klare begrænsninger for, hvad foreningen og de selvstændige psykologer uafhængigt af foreningen kan aftale med hinanden. Ifølge konkurrencelovgivningen er det forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Selvstændige psykologer har karakter af virksomheder i konkurrencelovens forstand og skal derfor på lige fod med andre virksomheder konkurrere og fastsætte deres egne priser. Hvis to eller flere selvstændige psykologer går sammen om at aftale honorarstørrelser, vil det være en klar overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Det vil også være en overtrædelse, hvis foreningen vejleder om timesatser, honorarprocenter og priser. Derfor kan foreningen ikke foretage nogen handlinger, der lægger op til aftaler om honorarstørrelser, og derfor kan ingen psykologer i fællesskaber foretage sig handlinger, der lægger op til aftaler om honorarstørrelser. Til gengæld må enhver selvstændig psykolog frit fastsætte sit honorar og indgå forhandlinger med netværkene om vilkår for samarbejdet. 14

15 Kontakt foreningen Hvis du har brug for rådgivning Hvis du har brug for rådgivning om samarbejde med netværksfirmaer og forsikringsselskaber, kan du skrive eller ringe til konsulenterne i forhandlingsafdelingens liberale team. De beskæftiger sig til daglig med selvstændige psykologers samarbejde med forsikringsselskaber og netværk. Find kontaktinformationer på > Om DP > Kontakt medarbejderne. Husk, at konsulenterne ikke kan vejlede om honorarstørrelser. Vi har brug for din information Gode vilkår for psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer, og høj kvalitet i psykologydelser, der tilvejebringes gennem samarbejdet, er et højt prioriteret indsatsområde hos Dansk Psykolog Forening. For bedst muligt at kunne varetage psykologers interesser på dette område er det afgørende, at du som medlem fortæller foreningen, hvis du oplever urimelige vilkår. Som forening kan vi kun handle på baggrund af den viden og de input, vi får fra medlemmerne. 15

16 DANSK PSYKOLOG FORENING Stockholmsgade København Ø Tlf Fax

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING 2014 Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer JULI 2014 DANSK PSYKOLOG FORENING Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer, juli 2014 I forbindelse

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Håndbog for HK / Freelancer

Håndbog for HK / Freelancer Freelancer Håndbog for HK / Freelancer Faglig håndbog for freelancere i HK/Danmark København 2010 København 2010 10. udgave 2010 Denne håndbog er frit redigeret efter et forlæg udarbejdet af journalist

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Håndbog for HK/Freelancer

Håndbog for HK/Freelancer Håndbog for HK/Freelancer Kapitel 1 Velkommen til denne håndbog1 København 2013 11. udgave 2013 Denne håndbog er udgivet af HK Danmark. Den er frit redigeret efter et forlæg udarbejdet af journalist Jens

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere