Generalforsamling den 20. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling den 20. marts 2011"

Transkript

1 Silkeborg Kajakklub Generalforsamling den 20. marts 2011

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: - Formand / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 1 / Bestyrelsesmedlem - Kapchef / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 2 /B Bestyrelsesmedlem - Motionschef / Bestyrelsesmedlem 7. Valg af en Revisor 1 8. Valg af en Revisor 2 9. Eventuelt.

3 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: - Formand / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 1 / Bestyrelsesmedlem - Kapchef / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 2 /B Bestyrelsesmedlem - Motionschef / Bestyrelsesmedlem 7. Valg af en Revisor 1 8. Valg af en Revisor 2 9. Eventuelt.

4 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: - Formand / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 1 / Bestyrelsesmedlem - Kapchef / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 2 /B Bestyrelsesmedlem - Motionschef / Bestyrelsesmedlem 7. Valg af en Revisor 1 8. Valg af en Revisor 2 9. Eventuelt.

5 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: - Formand / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 1 / Bestyrelsesmedlem - Kapchef / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 2 /B Bestyrelsesmedlem - Motionschef / Bestyrelsesmedlem 7. Valg af en Revisor 1 8. Valg af en Revisor 2 9. Eventuelt.

6 Driften før afskrivninger giver et resultat på 44 tkr mod budgetteret 16 tkr Indtægter offentlige tilskud lkder større end forventet, men egne arrangementer/stævner bidrager kun marginalt Kontingent indtægt er 780 tkr (771 tkr) Sammenligning med 2009 indtægt på 867 tkr kan ikke foretages direkte, fordi vi har forenklet indtægtsføringsprincip Lokaletilskud er 295 tkr (234 tkr) Dvs. 24% af vore indtægter er direkte relateret til kommunens tilskudsregler for foreninger Udgifter mindre forbrug på kap ogservice hjælper til at dække for øget forbrug på vedligehold/drift af huset Startgebyr til stævner 22 tkr (65 tkr) øget egenbetaling fra klubbens roere Regnskab 59 tkr (75 tkr) mere effektiv service med nyt økonomisystem Hus 359 tkr (318 tkr) Forbedringer og reparationer på varmeanlæg, nødvendiggjort af defekt der kostede på forbrugsregning g g

7 Trods overskud på drift før afskrivning har vi færre penge i banken Aktivposterne på balancen (excl. hus) falder i værdi Fordi vi afdrager på klubbens gæld på huset Restløbetid på kreditforeningslån = 8 år , , , , , , , ,00 Realiseret 2009 Realiseret , , , , , , , ,00 Derfor hensætter vi 40 tkr i 2010 til at dække for afskrivninger fk på hus Og indstiller at vi fra 2011 gør det til normal praksis med en årlig hensættelse til afskrivning på tkr (=opsparing) Alternativt er at klubben i løbet af 4 år har opbrugt samtlige likvider

8 Fordeling af indtægter og udgifter

9 Driftregnskabet Driftsregnskab Realiseret 2010 Budget 2010 Realiseret 2009 Indtægter Kontingent , , ,49 Offentligt tilskud , , ,45 Salg af tøj, udstyr og sodavand 6.130, ,69 Sponsorer , ,00 Diverse (Instruktion og arrangemente , , ,35 Total, indtægter , , ,60 Udgifter Service (bogføring, rengøring) , , ,79 Klubtræner incl. kraftcenter tilskud , , ,04 Klubblad ,25, ,00, ,25, Aktiviteter, motion , , ,57 Aktiviteter, kap , , ,75 Materiel (både og trailer) , , ,03 Hus , , ,13 Kontingenter (DKF og DGI) G) , , ,70 0 Finansielle poster , ,00 Diverse 4.070, , ,15 Total, udgifter , , ,41 Resultat 4.369, , ,81

10 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: - Formand / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 1 / Bestyrelsesmedlem - Kapchef / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 2 /B Bestyrelsesmedlem - Motionschef / Bestyrelsesmedlem 7. Valg af en Revisor 1 8. Valg af en Revisor 2 9. Eventuelt.

11 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: - Formand / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 1 / Bestyrelsesmedlem - Kapchef / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 2 /B Bestyrelsesmedlem - Motionschef / Bestyrelsesmedlem 7. Valg af en Revisor 1 8. Valg af en Revisor 2 9. Eventuelt.

12 Budget Realiseret 2010 Budget 2011 Indtægter Kontingent , ,83 Offentligt tilskud , ,00 Salg af rekvisitter 6.130,88 Sponsorer , ,00 Diverse (Instruktion og arrangementer) , ,00 Total, indtægter , , Udgifter Service (bogføring, rengøring) , ,00 Klubtræner incl. kraftcenter tilskud , ,00 Klubblad , ,00 Aktiviteter, motion , ,00 Aktiviteter, kap , ,00 Materiel (både og trailer) , ,00 Hus , ,00 Kontingenter (DKF og DGI) , ,00 Finansielle poster , ,00 Diverse 4.070, ,00 Total, udgifter , ,00 Resultat 4.369, ,83

13 Budget forudsætter stigning i kontingent samt stigning i antal medlemmer Bestyrelsens forslag til kontingentsatser 2011 Ungdom under 12 år: 800 kr (uændret) Ungdom år: 1100 kr (+4,7 %) Senior: 1450 kr (+11,5%) Medlemmer af andre klubber 1100 kr (+4,7 %) Passive: 300 kr (uændret) Antal aktive medlemmer Ultimo 2010: 621 Nye medlemmer i 2011: +120 Udmeldinger i 2011: 63 Anslået ultimo 2011: = 678

14 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: - Formand / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 1 / Bestyrelsesmedlem - Kapchef / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 2 /B Bestyrelsesmedlem - Motionschef / Bestyrelsesmedlem 7. Valg af en Revisor 1 8. Valg af en Revisor 2 9. Eventuelt.

15 Bestyrelsens fokusområder For det kommende år har bestyrelsen flg. fokusområder: Sportslige resultater Ture, kajakorienterede arrangementer, breddetilbud m.v. Ombygning hvis/når godkendelse er på plads Indkøb af materiale til kap og bredde Robaner, Søsportens Hus og et JM på Silkeborg Langsø Støtte til sponsorarbejdet For-projekt for Pay & play til havkajakroere Bidrag ved årets Ildfestregatta

16 Sportslige resultater De sportslige resultater skabes naturligvis af vore roere, men bestyrelsen vil inden for de økonomiske rammer tilbyde bedst mulige betingelser for gode resultater ved bl.a.: Fastansat cheftræner God organisering med frivillige klubtrænere på alle niveauer Stærk sportslig fødekæde Inddrage forældre Godt materiale og gode faciliteter Samarbejde med Silkeborg Sport College Silkeborg Kajakklub som kaproningens samlingspunktet uden for København Præge udviklingen i DKF Bruge robanerne, JM og Søsportens Hus ved Silkeborg Langsø

17 stafet Klik for at redigere titeltypografi i Mestre i 2010 Jørn Ingemann Pedersen Dansk mester i Herre K1 maraton masteren Tillykke til alle de dygtige roere. og tak til Danmarks bedste trænerteam

18 Ture, breddetilbud m.v. De fleste medlemmer e e er motionister oto som hygger sig sg med roture i smågrupper eller alene. Bestyrelsen er bevidst om, at elite, motion og bredde skal sameksistere som én helhed og der skal være gode tilbud til alle. Bestyrelsen er bevidst om, at motions og bredderoerne historisk ikke har været så stærkt organiseret som kaproerne og bestyrelsen vil tage hensyn hertil og arbejde for: Interessante ture og arrangementer rettet mod motions og bredderoere. Tilbud til børn og unge som ikke ønsker kaproning. Sociale arrangementer, fester m.v. idet vi vil bevare den unikke alkohol kultur i klubben. Vi ønsker ikke en tredje halvleg i klubben. Invitere motions- og bredderoere med til kapstævner for at styrke fællesskabet.

19 Ombygning af klubben Kommunen hár godkendt tegninger. Skov- of Naturstyrelsen har givet afslag. Jan Pedersen hár igangsat ny ansøgning på baggrund af ønsker fra Skov- og Naturstyrelsen. Realistisk kommer vi tidligst i gang til efteråret. Håber det går efter flytning af værksted og vægtrum

20 Sponsor og fondsarbejde Sponsorgruppen med Thomas Winther, Thomas Rask og Kristen Søndergaard høster de første sponsoraftaler: Bestyrelsen ønsker, at indtægter fra nye sponsorer og fondsøgninger går ubeskåret til køb af nyt materiel. Dette også for at skabe et incitament hos bl.a. kaproerne til at deltage aktivt.

21 Nyhedsbrev Løbende orientering af medlemmer Et flot klubblad for fordybelse med artikler og profilering af klubben hjemmesiden hvor information søges. Ønske om løbende at kunne orientere medlemmer, sponsorer og andre interessenter. t Derfor nyt initiativ iti til at distribuere ib et elektronisk k nyhedsbrev som forventes at udkomme 8-10 gange pr. år.

22 Søsportens øp Hus Robanerne er ud af mølposen nu skal de bruges! JM i år og bevar det lange træk for Søsportens Hus.

23 Søsportens Hus godkendt i lokalplan

24 Klubkultur Vi har en super klubkultur. Mange bidrager ved børne- og ungdomstræning, ved stævner, i udvalg og alt det andet der får klubben til at virke - både medlemmer og forældre. Vi vil gennem sammenhold være den bedste klub i Danmark for kanoog kajakroere på alle niveauer. Vi vil værne om et unik kammeratskab og unik ungdomskultur hvor forældre trygt kan sende deres unge i kajakklubben. Vi hár indført hilsepligt. Vi vil tænke over, at alle i bestyrelse og udvalg arbejder frivilligt, og vi vil huske at sige mange papegøjetang.

25 Silkeborg bliver federe og federe Af: Kenneth Husum Torsdag d. 27. januar 2011, 8.56 SILKEBORG: Mere end silkeborgensere er overvægtige, gg, og tallet er stigende. Det viser en ny undersøgelse af folkesundheden i Region Midtjylland.

26 Idræts og Fritidspolitik Som en af kommunens store idræts Som en af kommunens store idrætsforeninger har vi et medansvar

27 Polo, havkajak, pay py& play m.v. Iversen brødrene og de andre polo-drenge egen er fantastiske ambassadører for en af de relativt nye varianter af kajakroning, Polo. Stort potentiale for vækst ved at integrere nogle af de mange uorganiserede havkajakroere. Også nye varianter af sporten som havkajak, wild-water, rampe-trix m.v. har potentiale. Stort potentiale ved at integrere/asimilere havkajakker efter pay & play. Jan Højris, Peter Bang, Leif Kristensen m.fl. er et super eksempler på, at havkajakkerne også hører til i Silkeborg Kajakklub Vi har et super instruktionsforløb, men reelt har vi vel nået en øvre grænse på hvad vi kan håndtere med de ca. 120 nye om året?

28 Polo, havkajak, pay py& play m.v. Kunne man forestille sig et kommercielt alternativ: Havkajakroere betaler 1.995,- kr for lyn-instruktion i en weekend efter pay & play princippet pp?

29 Weekendkursus i havkajak pay & play Tag på 2 dages begynderkursus i havkajak og lån alt det nødvendig udstyr. Efter kurset modtager du et kursusbevis samt et sæsonkort til brug af vores udlejningskajakker kvit og frit resten af Det har aldrig været lettere at komme i gang med havkajak! Et weekendkursus hos Silkeborg Kajaklub er målrettet dig der vil lære at sejle havkajak på sikker og forsvarlig vis. Kurset afvikles over 2 dage, hvor vi gennemgår g alt det nødvendige på en sikker og tryg måde. Find den dato der passer dig bedst på vort skønne kursussted i Indelukket i Silkeborg, og glæd dig til 2 aktive dage i havkajak. Efter kurset er det let at booke en kajak via vores on-line bookingkalender, og du kan sejle allerede ugen efter dit kursus. Silkeborg Kajakklubs weekendkurser følger Dansk Kano- og Kajakforbunds EPP2 niveau, der giver dig mulighed for at blive certificeret roer under Euro Paddle Pass normerne. Under kurset vurderes du løbende af instruktøren, og ønsker du, udover dit kursusbevis, et EPP2 certifikat skal du forevise de lærte teknikker på sikker vis ved afslutning af kurset. Har du brug for mere tid til at øve dine færdigheder, tilbyder vi med jævne mellemrum gratis EPP2 prøver til tidligere kursusdeltagere. EPP2 certifikatet koster kr der betales direkte til Dansk Kano- og Kajakforbund i forbindelse med udstedelsen. Har du fået interesse for mere end havkajak kan vi guide dig til et længerevarende instruktionskursus og et eksklusivt medlemskab af Silkeborg Kajakklub. En sikker start På et weekendkursus hos Silkeborg Kajakklub lærer du de grundlæggende ro- og redningsteknikker, så du er i stand til at hjælpe dig selv og andre ved en kæntring. Vi fokuserer også på korrekt roteknik og skadesforebyggende roning, så du får mest muligt ud af turen. Øvelserne foregår under trygge forhold og under kyndig instruktion af uddannede havkajakinstruktører. Et weekendkursus vil give dig basisviden om kajaksejlads, og gøre dig i stand til at ro havkajak på søerne og i kystnært farvand. På weekendkurset arbejder vi med: - Vandtilvænning - styreteknink - lavt støttetag - ind- og udstigning - søsikkerhed - makkerredning - Roteknik - søfartsregler - selvredning Du skal medbringe fornuftigt tøj til dagens vejr. Vi sørger for havkajakker, redningsvest og det nødvendige sikkerhedsudstyr, samt lidt kaffe at varme os på under kurset. Evt. overnatning på campingpladsen samt forplejning er ikke inkluderet i prisen. Ønsker du at overnatte på campingpladsen, så oplys det ved tilmelding. Se tider og steder nedenfor eller i tilmeldingsformularen. Kurset afvikles lørdag fra kl samt søndag fra kl Pris kr inkl. moms

30 Instruktion Traditionel instruktion Tilbyder indslusningsforløb som integrerer nye medlemmer i én klub Vi ved, at instruktion og indslusning af nye medlemmer er nødvendig for vækst og for at opretholde en sund økonomi i klubben derfor skal vi indsluse ca nye hvert år. Havkajakinstruktion som pay & play Kunne vi i tillæg til den traditionelle indslusning afholde kurser for havkajakroere efter pay & play til 1.995,- pr. weekendkursus. Kunne vi reserverer port 1 til havkajakhotel for udlejning af kajakplads for 1.995,- kr. pr. år. eller for lån af kajak pr. tur Havkajakroere indsluset via pay & play har kun adgang til klubben øvrige materiel og andre tilbud hvis de har gennemgået traditionel instruktion og betaler kontingent.

31 Hvor ambitiøse må vi være?

32 Kano og materieludlejning? Skal vi have et selskab for udlejning af kanoer til forbipasserende og turister samt K4 og K2 til kajakklubben? Kunne sådanne aktiviteter være med til at aflønne en forretningsfører for både Kunne sådanne aktiviteter være med til at aflønne en forretningsfører for både kajakklubben og et til formålet oprettet kanoudlejningsselskab?

33 Hvor ambitiøse må vi være? Silkeborg Kajak Holding (selvejende institution) Silkeborg Kajakklub Kano og materieludlejning A/S Havkajak hotellet Pay & Play A/S Søsportens Hus

34 Bestyrelse og organisation Bestyrelse Formand Peter Nyegaard Jensen Kap Tom Faurschou Bredde / Motion Ulrik Koefoed Hus Rune Kristensen Administration Claus Byskov Udvalg Elite / Cheftræner Finn Pape Instruktion Jytte Langhoff Drift og vedligehold Rune Kristensen Øko./Bogholderi Sanne Niebuhr Ombygning Jes og Jan F Pedersen Unge Rikke Turudvalg Jette Stensgaard Rengøring Leif Kristensen Medlemsregister Lars Mønsted Søsportens Hus Claus Byskov Børn Marianne Hansen Bådplads og park Per Wøldike Værksted Brian Falkenberg, og Thomas Sponsor og Fonde Thomas Winther Silkeborg Regattadalg udvalg Forældregruppe Janne Svøm, spinning m.v. Jytte Langhoff Presse Rune Kristensen Blad John Berry og Lars Pay & Play Havkajak instruktion og hotel Stævner *) Jes M. Hansen Aktivitetsudvalg Robaner m.v. Rune Kristensen Hjemmeside Søren og Klaus *) Stævner: Handicap Havneræs Paradisløbet

35 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: - Formand / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 1 / Bestyrelsesmedlem - Kapchef / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 2 /B Bestyrelsesmedlem - Motionschef / Bestyrelsesmedlem 7. Valg af en Revisor 1 8. Valg af en Revisor 2 9. Eventuelt.

36 Valg til bestyrelsen 2010/2011 På den baggrund stiller følgende op til valg/genvalg: Claus Byskov, Administrationschef Tom Faurschou, Kapchef Ulrik Kofoed, Motionschef Rune Kristensen, Huschef Peter Nyegaard Jensen, Formand

37 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: - Formand / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 1 / Bestyrelsesmedlem - Kapchef / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 2 /B Bestyrelsesmedlem - Motionschef / Bestyrelsesmedlem 7. Valg af en Revisor 1 8. Valg af en Revisor 2 9. Eventuelt.

38 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: - Formand / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 1 / Bestyrelsesmedlem - Kapchef / Bestyrelsesmedlem - Fælles drift 2 /B Bestyrelsesmedlem - Motionschef / Bestyrelsesmedlem 7. Valg af en Revisor 1 8. Valg af en Revisor 2 9. Eventuelt.

39 Tak for i dag

40 Medlemsstatistik Antal medlemmer indberettet til DIF Nedgang fra 2009 til 2010 dækker over ændret praksis Fra 2010 indberetter vi kun medlemmer der har betalt på tidspunkt for indberetning i

41 Rostatistik Mange er lidt aktive og få er meget aktive (eller bruges Registrer rotur ikke af alle?) (Antal aktive medlemmer ultimo 2010 = 602) ~50% af medlemmer har registreret mindre end ~175 km ~10% af medlemmer har registreret mere end ~1000 km Tilsammen har de roet ~45% af alle roede km

Nr. 1, April 2013, 33. årgang

Nr. 1, April 2013, 33. årgang Nr. 1, April 2013, 33. årgang www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2 Indhold Side Bestyrelse & Udvalg 35 Formanden har ordet 3 Formandens glaskugle 23 Grill-aften 28 Hvilken kajak er hurtigst? 33 Hæder og ære

Læs mere

Det inderste af Paradiset

Det inderste af Paradiset Nr. 1, April 2009, 29. årgang Det inderste af Paradiset Side 2 Søgængeren Nr. 1, April 2009 Søgængeren Side 3 Nr. 1, April 2009 indhold Det Sker i SK 14 Standerhejsning DM Ergometer 22 Formanden har ordet

Læs mere

Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken

Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken Nr. 3, Oktober 2011, 31. årgang Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2 Indhold Bådpladsudvalget Efter flere års tro tjeneste i bådpladsudvalget har

Læs mere

Nr. 2, Juli 2013, 33. årgang

Nr. 2, Juli 2013, 33. årgang Nr. 2, Juli 2013, 33. årgang www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2 Indhold Side Bestyrelse & Udvalg 23 Formanden har ordet 3 Førstehånds indtryk 5 Grill-aften 20 Nattergaletur.. 16 Silkeborg Regatta 2013 11

Læs mere

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Side 2 www.silkeborg-kajakklub.org Nr. 1, April 2015 Indhold Side Formanden har ordet 4 Årets Idrætsleder 6 Årets Talent 6 Nyt fra bådpladsudvalget 8 Husk at betale dit kontigent

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Nr. 2, Juli 2015, 35. årgang

Nr. 2, Juli 2015, 35. årgang Nr. 2, Juli 2015, 35. årgang Side 2 www.silkeborg-kajakklub.org Nr. 2, Juli 2015 Indhold Side Formanden har ordet 4 Klubbens nye stjerner 6 Vær med - rofællesskab 7 Status på byggeprojekt 9 Cirkeltræning

Læs mere

Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011

Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011 Kajak tidende Blad nr. 137 30. Årgang Nr. 2 April 2011 K o l d i n g K a j a k K l u b Romsøturen s. 12 Referat fra Generalforsamling s. 6 Oluf med tungen lige i munden. indhold Blad nr. 137 30. Årgang

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Vi derimod, har brug for mange trænere og instruktører for at kunne levere et forsvarligt og sikkert stykke arbejde.

Vi derimod, har brug for mange trænere og instruktører for at kunne levere et forsvarligt og sikkert stykke arbejde. Generalforsamling i Vejle Kajakklub 24. november 2010 Referat 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Michael Brask Referent: Ruth Kjeldsmark 2. Bestyrelsen beretning og planer for næste år til godkendelse

Læs mere

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 504 - feb. 2012 Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø 20102 Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Ungdommen er på træningslejr i Cannes, så mødet er mest rettet mod klubbens mest erfarne seniorer.

Ungdommen er på træningslejr i Cannes, så mødet er mest rettet mod klubbens mest erfarne seniorer. Referat fra møde med kaproere tirsdag den 18. marts kl. 19.00 Til stede (15): Anders Bjørn, Anders Krogsager, Rolf, Max, Peter Unold, Peter Seidler, Steen Poulsen, Torben, Casper Staubæk, Finn, Jan Q,

Læs mere

Formandens klumme. 44. Årgang april 2014 nr. 1

Formandens klumme. 44. Årgang april 2014 nr. 1 Formandens klumme 44. Årgang april 2014 nr. 1 Formand Bente Meunier Buggesgade 5 5500 Middelfart tlf. 2571 1760 Kasserer Thomas Schmidt Byvejen 25 5466 Asperup tlf. 2871 8744 Næstformand Mogens K. Hansen

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 534 - feb. 2015 Vi var tvunget til det Årsregnskab 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Der var engang Copenhagen Spring Regatta 2015 Kender du hjemstedet for Lyngby

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Gudenå Glimt Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa SÆRNUMMER Indkaldelse til GENERALFORSAMLING KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 14.00 Indhold Side Indkaldelse og dagsorden

Læs mere