Til: Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB"

Transkript

1 Til: Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne har fået ny formand og/eller kasserer. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kent Kristensen. Kent blev valgt uden modkandidater. Kent godkender generalforsamlingen som lovlig indkaldt. 2. Formanden aflægger beretning Susanne Kjærs beretning er udsendt sammen med indkaldelsen og der er ikke yderligere kommentarer. 3. Hver udvalgsformand aflægger beretning Uddannelsesudv. v. Karen Lønstrup Bentsen: Beretningen er udsendt sammen med indkaldelsen. Derudover disse kommentarer: Der er i efteråret udarbejdet en instruktion vedr. alt hvad der har med uddannelse at gøre. Materialet sættes på hjemmesiden, når det er helt færdigt. Dommerudvalget v. Kim Møller Jacobsen: Beretningen er udsendt sammen med indkaldelsen. Derudover disse kommentarer: Opfordring til at finde nye dommeremner. Spørgsmål omkring læsegrupper Ulla Pedersen. Dette er vedr. gennemlæsning af konkurrenceprogrammet, for at optimere dette. I kreds 2 består gruppen af: Kim Møller Jacobsen, Ole Rahbech, Anette Juhl, Lotte Sørensen. Der er plads til flere i udvalget, hvis nogen har interesse. I 2016 kommer der måske et nyt konkurrenceprogram. 4. Kassereren aflægger regnskab Maja Hansen omdelte regnskabet og forsamlingen fik 5 minutter til at gennemse regnskabet. Maja gennemgik herefter regnskabet og kunne fortælle, at der i år var det forventede underskud. DcH-kreds 2 Næstformand Merete Hansen Tlf.:

2 Regnskabet blev godkendt. 5. Orientering fra udvalg, kredskonsulent mv. Else Grønkær, Eftersøgningsudvalget: Udvalget har erfaret, at strukturen omkring eftersøgerne skal laves om. Det er for svært at få fat i eftersøgerne, når der er brug for dem. Udvalget ønsker en godkendelse af eftersøgerne og en form for prøve, inden de kommer ud som eftersøgere. Der skal vælges en kredsrepræsentant i hver kreds. Dennes opgave er at godkende eftersøgerne inden de går i gang med uddannelsen. Udvalget vil gerne kunne tilbyde human eftersøgning. For at kunne dette, skal eftersøgerne uddannes yderligere i bl.a. førstehjælp og psykologhjælp. Ulla Pedersen, Sporlæggercentralen: Der er 9 sporlæggere i kreds 2, som primært været ude til A og E spor. Der er behov for flere sporlæggere, hvorfor Ulla opfordrer lokalforeningerne til at tænke over emner til sporlæggere, da der snart er et kursus i sporlægning. Det er ikke et krav, at man efterfølgende skal være kredssporlægger, hvis man deltager i kurset. Der søges ny sporlæggerformand. Morten Hansen, Agilityudvalget Fortalte om emnerne i AGU s Nyhedsbrev 44/15. Kent Kristensen, Ordensudvalget: Der har ikke været nogen sager for ordensudvalget. Man er velkommen til at kontakte udvalget, f.eks. ved behov for en bisidder til møde, gennemsyn af vedtæger. Kirsten Kruse, kredskonsulent Der er pt. 9 kredskonsulenter. Hans Rosbjerg valgt at stoppe, men har stadig kontakt til kredskonsulenterne. Bent Josefsen, Silkeborg og Christina Alaelua, Lemvig har bestået hundeadfærdskonsulentuddannelsen. Der er nedsat en ad hoc gruppe, som skal arbejde med kredskonsulenternes synlighed i kreds 2. Gul bånd kampagne for hunde der har brug for lidt plads fungerer ikke optimalt. Det bruges i klubberne, men mange ved ikke hvad det betyder.

3 Kirsten rettede en tak til de lokalforeninger, som har været vært ved kurserne. Samt en tak til kredsbestyrelsen for opbakningen. Maja Hansen DcH-bladet: Maja gjorde opmærksom på en konkurrence i DcH-bladet og opfordrede til deltagelse. Der er et AD hoc udvalg, som arbejder med nyt layout til DcH. Maja modtager gerne historier og input til bladet. Jørn Præstegaard, konkurrenceudvalget: KU og HB har besluttet at der ikke længere skal underskrives i startbøgerne vedr. forsikring. Der skal stadig skrives vedr. vaccinationer eller der skal på anden vis dokumenteres for at hunden er vaccineret. Der er et nyhedsbrev på trapperne vedr. dette. Den nuværende afslutningsceremoni til DM bibeholdes. Klubberne skal dog anmode fanebærere og hundeførere om at blive til ceremonien er færdig. Erik Hansen, landskasserer: Erik uddybede begrebet Dobbeltmedlemsskab i forhold til nyhedsbrev, som er udsendt først på året. Han gjorde opmærksom på, at man fortsat kan være fuldt medlem i flere klubber. Ved dobbeltmedlemsskab skal kassererne i de berørte klubber kommunikere sammen. Helle Troelsen, Landsrallyudvalget Line Gertsen, Skive, har bestået dommeruddannelsen. Kredsen kan godt bruge flere dommere. Ny rallybog er undervejs den største ændring er, at der til DM kun kan stilles op med 1 hund pr. hundefører. Ønske om, at flere klubber i kreds 2 vil afholde rallykonkurrencer Webmaster for landsforeningen: Der er en ny skabelon til hjemmesider klar, som 23 klubber indtil videre har bedt om at få. Webmasteren er begyndt at opbygge kreds 2 s hjemmeside efter den nye skabelon. Spørgsmål/opfordring fra Helle om, at alle tænker over, hvad kreds 2 s hjemmeside fremadrettet skal indeholde? Emnet tages op på formandsmøde/kredsrådsmøde. Helle vil gerne have billeder til hjemmesiden.

4 Phillip Plester, Iniativfonden: Ros til kreds 2, idet vi har været med til at sprænge rammerne for ansøgninger til fonden. Alle der søgte sidste år er blevet tilbudt noget. Men ikke alle har taget imod tilbuddet. Philip opfordrer til, at der igen indbetales til fonden. På sidste møde blev der snakket strategi. Fonden har bl.a. et ønske om en stand til DM. 6. Indkomne forslag Der er kommet 1 forslag. Ændringsforslag til 2 i Vedtægter for Danmarks civile Hundeførerforening, Kreds 2. Forslaget vedtaget 7. Fastsættelse af kontingent. Kredsbestyrelsen foreslår en forhøjelse af kredskontingentet fra 95 kr. til 130 kr. pr. medlem. Der kom et modforslag om uændret kredskontingent. Efter en dialog, blev der foretaget afstemning om en forhøjelse på 35 kr. Der var 42 stemmer for forhøjelse af kontingentet med 35 kr. og 24 stemmer imod at forhøje kontingentet. Konklusion: kredskontingentet forhøjes med 35 kr. pr. medlem gældende fra Valg formand 9. Valg af kasserer og suppleant Maja Hansen modtager ikke genvalg Kredsbestyrelsen indstiller Ulla Pedersen, Silkeborg til posten som kredskasserer. Ulla blev valgt. Helle Toustrup, Nr. Snede, modtager genvalg som suppleant til kredskasserer. Helle blev valgt. 10. Valg af næstformand og suppleant Merete Hansen, Herning, modtager genvalg som næstformand. Merete blev valgt. Forslag til suppleant for næstformand. Else Grønkær, Silkeborg, blev valgt.

5 11. Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg 12. Valg af udvalgsformænd til kredsens udvalg Kim Møller Jacobsen, Holstebro, modtager genvalg til kredsens dommerudvalg. Kim blev valgt. 13. Valg af bestyrelsesmedlem til Initiativfonden, jf. Orientering nr Valg af revisor Helle Toustrup, Nr. Snede, modtager genvalg som revisor. Helle blev valgt. 15. Valg af suppleant for revisor 16. Eventuelt Hans, Skjern: Hvis en DcH-uddannet træner stopper med trænerfunktionen i DcH og i stedet udbyder træning privat mod betaling, er det ok? Ja, det er ok. Tidligere var der en regel om, at man ikke måtte modtage løn andre steder fra. Den regel er ikke mere. Hans, Skjern, Må ikke aktive medlemmer stille op til konkurrencer? Ja, hvis der ikke står noget i lokalforeningsvedtægterne, så kan de stille op. Susanne takkede Maja for indsatsen som kredskasserer de sidste 6 år, samt tak for hjælpen til at komme godt i gang som kredsformand. Charlotte Petersen, Bording: Gjorde opmærksom på at DcH-Bording har 40 års jubilæum d. 30. maj Susanne takkede Kent for dirigentrollen. Referent Merete Hansen

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat fra HB møde Den 22.3.2015

Referat fra HB møde Den 22.3.2015 Referat fra HB møde Den 22.3.2015 Til: 113/15 HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtager Hovedbestyrelsesmøde den 22.3.2015 kl. 08.00 på Best Western Hotel Fredericia. Den 27.03.2015 Deltagere: Torben

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014

Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014 Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014 Afholdt hos Coloplast, Humlebæk. 41 stemmeberettigede deltog. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Lotte Tobiasen, som bød velkommen og

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Kvartalsmøde Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, der var dog en del fravær pga. at flere var syge. Punkt 1: Valg af ordstyrer Martin

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere