Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl Mødested: Hjørring Søndre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 17:45, Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 15:40 Til stede i øvrigt kommende provst Thomas Reinholdt Ramussen Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Godkendt og underskrevet behandling af Budget 2016 Herunder: 1) Referat budgetsamråd Sag: Budget 2016 (1140) Referat budgetsamråd : Referat fra budgetsamråd den offentliggjort på provstiets hjemmeside. 2) Emmersbæk Kirke - etablering af ny P- plads Sag: Emmersbæk Kirke - etablering af ny Pplads (1203) - Hirtshals Sogn Emmersbæk Kirke - etablering af ny P-plads : Nyt ønske til budget 2016: Hirtshals MR ansøger PU om anlægsmidler til etablering af ny P-plads ved Emmersbæk Kirke. Der ansøges om en ekstra anlægsbevilling på kr ,00 i budget ) Bjergby-Mygdal kirkekasse - anvendelse af bevilling til andet formål Sag: Bjergby-Mygdal kirkekasse - anvendelse af bevilling til andet formål (1205) - Bjergby Sogn Bjergby-Mygdal kirkekasse - anvendelse af bevilling til andet formål : Punkt til 3. behandling af budget: Bjergby-Mygdal kirkekasse anmoder om konvertere de til stenbro omkring Mygdal kirke bevilgede kr ,00 til nyt højttaleranlæg i sognehuset. Budgetter gennemgået for ønsker fra MR. De endelige budgetudmeldinger udsendes snarest til de enkelte MR. PU fastholder, at MR skal finansiere ønskerne fremsat på budgetsamrådet via de frie midler på kr , eftersom PU har løftet likviditet stillet til rådighed af PU med kr i 2015, så den samlet set er på kr Dækker det ikke, må resten budgetteres i Anvendelse af beløbet til stenbro ved Mygdal kirke kan ændres til højtaleranlæg i sognehuset. Registrering af stenbro i Kirke DV nr. 38 slettes. 4) Trykning af kirkeblad (Læsø) Sag: Udgifter vedr. trykning (1201) Trykning af kirkeblad (Læsø) : Punkt til "den afsluttende budgetbehandling": Oversigt over kostpris ifm. Læsøs hidtidige bidrag til PUKassen i Nordre reduceres til det korrekt beregnede beløb, i 2016 kr Til gengæld skal Læsø MR fra nytår betale for trykning af kirkebladet. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den 8. september

2 trykning af kirkebladet på Læsø (Læsø har fået et nyt kirkeblad, der er større både i sideantal, format og oplag) - MR betaler pt. for merudgiften vedr. papir. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 1 Ny regnskabsinstruks Nordre Provsti Sag: Regnskabsinstruks for Hjørring Nordre Provsti, 2013 (722) Godkendt med max. beløb på kr Mogens Sørensens mailadresse tilrettes. Ny regnskabsinstruks Nordre Provsti : Til PU s godkendelse og underskrift: Ny regnskabsinstruks for Hjørring Nordre Provsti. Max. disp. beløb udfyldes! 2 Tornby-Vidstrup Kirkekasse - ansøgning om 5%-midler Sag: Tornby Kirkekasse - ansøgninger om 5%-midler (895) - Tornby Sogn Bevilget. Tornby-Vidstrup Kirkekasse - ansøgning om 5%-midler : Tornby-Vidstrup Kirkekasse fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af uforudset, ikke-budgetteret udgift til stillingsannoncer. Der ansøges om kr ,00. 3 Sindal - ansøgning om 5%-midler til dækning af merudgifter ifm. skybrud okt Sag: Regnvejr og følgeskader, efterår 2014 (1074) Bevilget Sindal - ansøgning om 5%-midler til dækning af merudgifter ifm. skybrud okt : Sindal MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af merudgifter ifm. endelig opretning af gravsteder efter regnvejr i oktober Der ansøges om kr ,47 i alt. 4 Tornby-Vidstrup Kirkekasse - ansøgning om tilladelse til anden anvendelse af anlægsbevilling Sag: Tornby-Vidstrup Kirkekasse ansøgning om tilladelse til anden anvendelse af anlægsbevilling (1204) - Tornby Sogn Bevilget, MR skal huske at korrigere i Kirke DV. Tornby-Vidstrup Kirkekasse - ansøgning om tilladelse til anden anvendelse af anlægsbevilling : Tornby-Vidstrup kirkekasse ansøger om tilladelse til at anvende en Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den 8. september

3 anlægsbevilling givet i 2015 til andet formål. Bevilling kr er givet til reparation af taget på Tornby kirkes tårn, men da udgiften er dækket af forsikringen pga. stormskade, ønskes beløbet i stedet anvendt til at dække et honorar til landskabsarkitekt for udfærdigelse af langsigtet skitse for omlægning af kirkegårdsafsnit i Tornby og Vidstrup samt sognegårdshaven. 5 Astrup sogns mr. - bemærkn. til kirkegårdskons. vejledning Sag: Astrup kirkegård - belægning på kirkegårdssti (1198) - Astrup Sogn Bevilget. Astrup sogns mr. - bemærkn. til kirkegårdskons. vejledning : STØ fremsender til Astrup MR skrivelse i forlængelse af kirkegårdskonsulentens vejledning dat vedr. ændring af belægningen på stien fra den vestlige kirkegårdsindgang til våbenhuset. MR kan selv træffe afgørelse om ændring af belægninger på kirkegården, når de økonomiske forhold er afklaret med PU. Dog gør STØ opmærksom på, at såfremt der graves dybere end et spadestik (ca. 30 cm) skal Nationalmuseets kirkearkæologer inddrages i projektet. Opgang ved Astrup kirke : Astrup MR fremsender til PU anmodning om at igangsætte projekt vedr. renovering af gangstier på kirkegården. Forventet udgift til projektet er ml. kr ,00 og kr ,00, som ønskes finansieret at midlerne fra jordsalg ved Sindal Præstegård. MR anmoder PU om tilladelse til at bruge de hensatte midler herfra. Astrup Kirkegård : Astrup MR meddeler, at man trækker ansøgning om tilladelse til at bruge midler fra salg af skov tilbage. I stedet tages beløbet fra de frie midler og overskud fra salg af jord overføres i stedet til Stiftet, indtil det skal bruges. 6 Projektbeskrivelse af servicebygning ved Lendum Kirke Sag: Lendum Kirke - Tilbygning til graverhus (1125) - Lendum Sogn Projektet fremsendes til Stiftet. Der er afsat anlægsudgifter kr på budget Projektbeskrivelse af servicebygning ved Lendum Kirke : Lendum MR fremsender til PU Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den 8. september

4 projektbeskrivelse vedr. tilbygning til servicebygningen ved Lendum Kirke. Samlet skønnet anlægsbudget beløber sig til kr ,00. 7 Sindal - ansøgning om midler til ny tilbygning til sognegården ved Sindal Kirke Sag: Nørregade 52 - ombygning/tilbygning (951) - Sindal Sogn PU godkender, at man går videre med projektet, der endelig lånefinansieres fra 2016 med afdrag fra Nedrivning og genhusning finansieres af egne midler. Sindal - ansøgning om midler til ny tilbygning til sognegården ved Sindal Kirke : Sindal MR fremsender til PU ansøgning om midler til ny tilbygning til sognegården ved Sindal Kirke. Budgettet nærmer sig stærkt 9 mil. kr. Der vedlægges projektbeskrivelse, ligesom der gøres opmærksom på, at man er blevet kontaktet af Hjørring Kommune, der forespurgte, hvor langt man er med planer for leje af Baggesvognsvej 1, idet kommunen nu har mulighed for at leje bygningen ud til anden side. 8 Sindal - tilgængelighed på kirkegården Sag: Sindal kirkegård - belægning (1173) - Sindal Sogn Sindal - tilgængelighed på kirkegården : Sindal MR fremsender til PU projektbeskrivelse og budget vedr. ny belægning på Sindal Kirkegårds stier. Den øst-/vestgående og den nord-/sydgående hovedsti på Sindal Kirkegård er ufremkommelig for handicappede og gangbesværede. Selv en minicrosser har svært ved at forcere de løse perlesten på gangstierne. Derfor har MR indhentet tilbud på udskiftning af belægningen på hovedstierne. Pris for udskiftning af belægning på hovedstier vil beløbe sig til ca ,00 - der påregnes ansøgt om tilskud fra tilgængelighedspuljen, som muligvis vil yde tilskud på 25%, dvs. kr ,00. Dvs. MR ansøger PU om kr ,00 - evt. som et lån. Man vil gerne kunne påbegynde arbejdet i efteråret Rørsystem til varmeføring til kapel bevilget i Renovering af stisystem registreres i Kirke DV og udsættes til der er plads i anlægsrammen. Sindal Gl. Kirke - nyt rørsystem til varmeføring fra kapel til kirke : Sindal MR fremsender til PU skrivelse vedr. nyt rørsystem til varmeføring fra kapel til Sindal Gl. Kirke. Der vedlægges tilbud fra Gadens VVS (kr ,00 incl. moms). Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den 8. september

5 : PU videresender MR s skrivelse til STØ med anbefaling, da det er et nødvendigt projekt, og der er budgetmæssig dækning. 9 Tillæg til kirkegårdsvedtægter Sag: Ugilt kirkegård - ændring af kirkegårdens sydvestlige område (1192) Ugilt Sogn Godkendt. Tillæg til kirkegårdsvedtægter : Ugilt MR anmoder om PU s godkendelse af at tage et område af Ugilt kirkegård ud af aktivt begravelsesområde jf. beskrivelse fra kirkegårdskonsulenten dat Sag:15/441 - KM svar til Sindal og Astrup Sognes menighedsråd Sag: Vedtægt for samarbejde om fælles kordegnefunktion (1130) Punktet forhandles med de berørte MR. Sag:15/441 - KM svar til Sindal og Astrup Sognes menighedsråd : KM fremsender til PU bemærkninger til fremsendt vedtægt for samarbejde ml. Sindal-Astrup, Tolne- Mosbjerg, Byrum, Hals og Vesterø pastorater samt Hjørring Nordre Provsti om fælles kordegnefunktion. KM anmoder om at der fremsendes ny vedtægt tilrettet i overensstemmelse med de fremsendte bemærkninger kvartalsrapport 2015 Bindslev Sag: Regnskab 2015 (1170) 2. kvartalsrapport 2015 Bindslev : Modtaget kvartalsrapport 2. kvartal 2015 for Bindslev Kirkekasse kvartalsrapport 2015 Sindal Sag: Regnskab 2015 (1170) 2. kvartalsrapport 2015 Sindal : Modtaget kvartalsrapport 2. kvartal 2015 for Sindal Kirkekasse kvartalsrapport Sørig Sag: Regnskab 2015 (1170) 2. kvartalsrapport 2015 Sørig : Modtaget kvartalsrapport 2. kvartal 2015 for Sørig Kirkekasse. 14 Kvartalsrapport 2. kvartal - Astrup Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den 8. september

6 Sag: Kvartalsrapporter 2015 (1197) Kvartalsrapport 2. kvartal - Astrup : Modtaget kvartalsrapport pr for Astrup Kirkekasse. 15 Kvartalsrapport 2. kvartal - Uggerby Sag: Kvartalsrapporter 2015 (1197) Kvartalsrapport 2. kvartal Uggerby : Modtaget til behandling på PUmøde: Kvartalsrapport for 2. kvt. 2015, Uggerby Kirkekasse. 16 Kvartalsrapport 2. kvartal - Hirtshals Sag: Kvartalsrapporter 2015 (1197) Kvartalsrapport 2. kvartal - Hirtshals : Kvartalsrapport for Hirtshals Kirkekasse til PU s godkendelse. 17 Kvartalsrapport Horne-Asdal & Tornby- Vidstrup Sag: Kvartalsrapporter 2015 (1197) Kvartalsrapport Horne-Asdal & Tornby- Vidstrup : Modtaget til PU s godkendelse: - Kvartalsrapport pr for Horne- Asdal Kirkekasse - Kvartalsrapport pr for Tornby- Vidstrup Kirkekasse. Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 18 Til Ugilt sogns mr. - appr. reparation af kirkegårdsdiger (1136/15) Sag: Ugilt Sogn: frigivelse af midler til kirkegårdsdige. (1191) - Ugilt Sogn Til Ugilt sogns mr. - appr. reparation af kirkegårdsdiger (1136/15) : STØ godkender herved, at nedennævnte arbejde bringes til udførelse: punktvise reparationer af kirkegårdsdiget mod nord, øst og syd. Ifølge det oplyste, afholdes udgiften af kirkens egne midler, hvilket STØ har noteret. 19 Hørmested Kirke. Nyt elvarmeanlæg inkl. følgearbejder, indvendig kalkning samt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den 8. september

7 maling af inventar m.m. Sag: Hørmested Kirke - varmeanlæg (820) - Hørmested Sogn Hørmested Kirke. Nyt elvarmeanlæg inkl. følgearbejder, indvendig kalkning samt maling af inventar m.m : Projektbeskrivelse/byggeprogram er sendt til høring hos fagkonsulenterne/stø. PU er indstillet på at finansiere projektet ved hjælp af lån i stiftsmidlerne. 20 Til Tornby-Vidstrup kirke - godkend. af klokke - Vidstrup kirke Sag: Automatisk klokkeringning Tornby- Vidstrup (850) - Tornby Sogn Til Tornby-Vidstrup kirke - godkend. af klokke - Vidstrup kirke : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR godkendelseserklæring vedr. ny klokke i Vidstrup Kirke. Til Tornby-Vidstrup sognes mr. - godk. ny klokke i kirken - Tornby kirke : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR godkendelseserklæring vedr. ny klokke i Tornby Kirke. 21 Til Horne-Asdal sognes mr. - godk. af ny klokke - Horne kirke Sag: Horne kirke - klokke (778) - Horne Sogn Til Horne-Asdal sognes mr. - godk. af ny klokke - Horne kirke : STØ fremsender til Horne-Asdal MR godkendelseserklæring fra klokkekonsulenten vedr. ophængning af ny klokke i Horne Kirke. 22 Stråtaget på Sindal præstegård Sag: Sindal Præstegård - stråtag (1188) - Sindal Sogn VS: vedr. stråtaget på Sindal præstegård :Lønborg meddeler, at han har talt med Sydfynsk Håndværk a/s, og på grundlag af denne samtale, mener han ikke, at sagen bør forfølges yderligere hos forsikringsselskabet. Årsagen til skaden er almindelig ældre kombineret med en lidt uheldig tagopbygning (som dog var almindelig på udførelsestidspunktet ). Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den 8. september

8 23 Provstesyn 2016 Sag: Provstesyn 2016 (1199) Provstesyn : Udsendt oversigt over syn i Datoer er endvidere tilgængelige på provstiets hjemmeside. 24 Minikonference: "Mere kirke for pengene" Sag: Minikonferencer Projekt mere kirke for pengene (1178) Minikonference: "Mere kirke for pengene" : Modtaget rykker fra Landsforeningen af MR vedr. minikonference om projektet "Mere kirke for pengene". Fristen for at melde sin interesse for konferencen i efteråret 2015 er senest den 28. august Ønskes en minikonference i foråret 2016 er deadline den 14. december Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Winnie Nørholm Rischel Gert Nørgaard Frederiksen Jens Peter Madsen Per Harfeld Lisbeth Waaentz Mogens Sørensen Henrik Lund Line Skovgaard Pedersen Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den 8. september

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 13.00 Mødested: Uggerby Gl. Skole, herefter Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Afbud fra: Mogens

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Version: 1 Afbud: Afbud fra Lisbeth Waaentz, Per Harfeld deltog

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 31. august 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Hjørring Fælles Provstiudvalg

Læs mere

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218)

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218) Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 21. januar 2011 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Gert Nørgaard Frederiksen

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 25. marts 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud fra Jens Peter Madsen Fælles:

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 28. august 2014 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. august 2015. Kl. 9:00 Løkken Præstegård og kl. 10:30 Lien 2 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Provstiets bygningssagkyndige Jørgen Gert Nielsen deltog ved behandling af punkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere