Bedre Beboermøder Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012"

Transkript

1 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den

2 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og budget til tiden. Det aftales med administrationen hvilke ting de tager sig af og hvilke bestyrelsen selv tager sig af. (brug evt. skema)

3 mødelokalet Mødelokalet bestilles hvor mange plejer vi at være. Gør vi noget ekstra for at der kommer flere. Er det sædvanlige lokale godt nok. kunne vi med fordel holde det sammen med naboafdelingen. Mad og drikke planlægges og bestilles. Skal vi gøre som vi plejer. Har vi nye ideer

4 Varsling udsendes Senest 4 uger før mødet skal mødet varsles overfor beboerne. Varslingen skal indeholde: o dato, tid og sted for mødet o foreløbig dagsorden o sidste frist for indsendelse af forslag (14 dage) o endelig dagsorden vil være i postkassen senest 7 dage før mødet

5 Udformning af varsling Kan vi gøre noget for at varslingen bliver bedre. Den skal jo gerne gøre at beboerne afsætter tid til at komme til mødet. Anderledes udformning. bedre papir kønnere/anderledes skrift men læselig ekstra indhold.

6 Regnskab og budget gennemgås med administrationen Det er i de fleste afdelinger afdelingsbestyrelsen der godkender regnskabet. Det er i alle afdelinger afdelingsbestyrelsens ansvar at fremlægge budget for beboermødet.

7 Indkomne forslag gennemgås Er der forslag som bør/kan slås sammen. er der forslag som bør henvises til anden behandling end beboermødet er der forslag der ligger uden for beboermødets kompetencer. forslagene indskrives i endelig dagsorden. om muligt finder bestyrelsen en fælles holdning til indkomne forslag og støtter aktivt de forslag bestyrelsen mener bør gennemføres.

8 Endelig dagsorden Endelig dagsorden skal være beboerne i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse. Indhold: minimum det vedtægterne foreskriver. alle forslag der er indkommet, da forslag der ikke er på dagsordenen ikke kan behandles. Evt. underholdningspunkt før/efter mødet. regnskab og budget vedlægges.

9 Før mødet Fordeling af opgaver: aftal bordopstilling med dem der har lokalet. projektor m.m. indgangskontrol evt. kombineret med stemmesedler Bestilles hvis man vælger at bruge dette. Hvis der forventes mange kan nummererede talesedler være en god ide. velkomst lav notater til hvad man ønsker at sige. Beretning skriftlig/mundtlig men altid gerne klargjort på skrift til referent. Sørg for at have fundet såvel dirigent som referent på forhånd. Er der noget specielt på mødet, så orienter den forventede dirigent på forhånd.

10 Lige før mødet: indgangskontrol evt. kombineret med stemmesedler. Det kan være en god ide, at få en beboerliste fra administrationen så man kan se hvem der deltager i mødet. Det vil samtidig gøre at beboerne føler at det bliver bemærket hvem der deltager. Udvider man med uddeling af stemmesedler så man sikrer at hver beboelse får sine 2 stemmer, så letter det afstemninger på selve mødet.

11 Mødet: velkomsten: Husk at byde velkommen til alle, sørg for at præsentere dem der kommer til at optræde i løbet af aftenen, evt. gæster, samt hvis beboerne ikke kender hinanden så overvej en præsentationsrunde. Valg af dirigent og referent: foreslå de i forvejen aftalte personer hvad enten det er fra egne rækker, fra administrationen eller organisationsbestyrelsen.

12 beretningen Der er ingen opskrift på en beretning. Stort set enhver måde er i orden men gode råd til indhold kunne være. hvad har bestyrelsen holdt af møde igennem året. Har I været på kursus og har det gjort jer dygtigere. hvad besluttede beboermødet sidste år, hvad skete der, nåede vi i mål og hvordan. Hvis vi ikke kom i mål hvorfor ikke. uventede ting der er sket i afdelingen. planer for det kommende år. (skal det besluttes på mødet skal det også være under indkomne forslag) vedligehold af bygninger og grønne områder er der noget i støbeskeen. er der sket noget i organisationen som I synes beboerne bør vide. Nyt kontor kunne være aktuelt i år.

13 Regnskab Regnskabet forelægges normalt af administrationen, og min opfordring vil her være at man nøjes med at fortælle om hvorvidt der er over eller underskud og hvilke ting der har gjort at regnskabsåret er endt på dette. Det er noget der ikke rigtig er til at ændre på og det er bestyrelsen der i de fleste tilfælde godkender og de fleste beboere er ligeglade med ting de ikke kan ændre på.

14 budget Læg fokus på de grønne tal dem man har indflydelse på, tag måske et enkelt budgetpunkt eller to ud, og diskuter dem med forsamlingen. Eksempler - hvad kan vi gøre for at spare på viceværttimer. - er det nødvendigt at der er lys natten igennem på parkeringspladsen.

15 Indkomne forslag Evt. indkomne forslag behandles og sættes til afstemning. Det er altid godt hvis bestyrelsen kan fremkomme med en fælles holdning til forslagene, og støtte de forslag bestyrelsen finder gode. Er bestyrelsen ikke enige i holdningen til et forslag er det ingen skade at gøre opmærksom på at det er diskuteret i bestyrelsen men uden at der var enighed.

16 Valg Der kan være en god ide at gøre opmærksom på i indkaldelsen om dem der sidder på posten er villige til genvalg. Til gengæld er der forskellige holdninger til hvorvidt man som bestyrelse bør finde kandidater på forhånd til ledige poster, hvorvidt det er godt for demokratiet eller ej.

17 Afslutning på mødet Det er god skik at dirigenten sluttelig, efter at have takket for god ro og orden, overlader ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Denne kan indeholde lidt af hvert alt efter hvordan mødet er forløbet men ideer til punkter kunne være: tak til dirigent og til udefrakommende fra administration og lign. tak for godt fremmøde lidt om hvad man håber fremtidigt samarbejde i bestyrelsen vil bringe

18 Efter mødet Referat skrives godkendes og fordeles til beboerne dette skal ske indenfor 4 uger efter mødet. Husk eksemplar til kontoret, samt evt. også til hjemmesiden.

19 Opgaven i aften: Ud fra de givne oplysninger skal I sammensætte en dagsorden, og komme med gode ideer til hvordan den skal se ud og hvad I synes det kan være relevant at gøre for at få flere beboere involveret i beboerdemokratiet. Forudsætninger for jeres dagsorden på udleveret bilag.

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22 Afd. 2 Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00 i selskabslokalet Bygholmen 22 Velkommen til beboermøde Med håb om en god og saglig debat bydes du velkommen til beboermødet.

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 9 Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent. Dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere