Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium"

Transkript

1 Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden Ændringsforslag: I punkt U ændres mistillid til tillid. Forslaget er faldet. Den samlede forretningsorden er vedtaget. Stemmetællere Stemmetællere er valgt. Det er: 14 Laust Johan Westtoft 16 Tina L. Lomholt 86 Rasmus Vorting 175 Peter Viggo Vestergaard 202 Simon Vraa Nielsen 203 Lea Thilde Nielsen 31 Nicolas Sørensen 132 Christina Toft Frandsen 147 Michael Bach Kristensen 46 Margit Nørgaard 93 Bente Neerbech 163 Sarah B. Thuesen 70 Martin Peter Midgley 128 Louise Theil 185 Jeanette Rasmussen 184 Christina Subbesen 100 Camilla Jørgensen 104 Jeppe Lilholt Redaktionskomite Jesper, Vordingborg Max, Aalborg Heidi, FU Henrik, Blaagaard Asger, Silkeborg Tidsplan Tidsplanen er godkendt. Referat - 1 -

2 Indkomne forslag Vedtægtsændringer. Referat afsluttet af: Ulrich og Mette. Referat genoptaget af: Henning og Sascha. Forslag 22 trukket. Forslag 23 trukket. Sascha og Henning forlader referentposten. Referat genoptaget af Christian og Tina. Frederiksberg stiller forslag om procedure ændring: Forslag 8 til organisatoriske forhold behandles samtidigt med forslag 2 til principprogrammet. Forslaget er vedtaget. ÅDAS stiller forslag om at forslag 14 til vedtægter og forslag 4 til organisatoriske forhold behandles separat. Forslaget falder ved afstemning. Procedure: Behandling af forslag 3 til organisatoriske forhold. Forslaget realitetsbehandles. Vedtaget. Afstemning om vedtægter: Forslag 9 trukket Forslag 10 trukket (Forslag 3, 11, 22, 23 og 28 er tidligere trukket). Stemmeberettigede i salen: 125 2/3 Flertal kræver: 84 Afstemningsrækkefølge: 30 31: 31 fortsætter 31: forkastet 1: forkastet 21: vedtaget 6: vedtaget 8: forkastet 12: forkastet 13: forkastet 15: forkastet Referat - 2 -

3 16: vedtaget 17: forkastet 18: forkastet 24: vedtaget 25: vedtaget 27: vedtaget 26: forkastet 19: vedtaget med 96 stemmer 5: konsekvens vedtaget 2: konsekvens vedtaget 4: konsekvens vedtaget 7: vedtaget 29: vedtaget 14: forkastet 20: forkastet Afstemning om forslag til organisatoriske forhold: 1: forkastet 2: forkastet 4: forkastet 5: forkastet 6: vedtaget 7: vedtaget Christian slutter som referent. Ulrich starter som referent. Redaktionskomiteens indstilling til procedure er vedtaget. Redaktionskomiteens indstilling til sletninger i forslag 3 er vedtaget. Afstemning: Er forslaget nu et alternativt forslag eller et nyt forslag. Vedtagelse: Forslaget har samme indhold som oprindeligt forslag, og er altså et alternativt forslag. Forslaget behandles. Zahle / Blaagaard stiller alternativt forslag til hele afsnittet udvalg. Alt i afsnittet udvalg slettes. I stedet står: Af årsmødet nedsættes 4 faste udvalg (jf. vedtægterne kap. 7, 18) Pædagogisk Udvalg Referat - 3 -

4 Fagligt Udvalg Organisationsudvalg Medlemsaktivitetsudvalg Udvalgene arbejder ad hoc defineret af LKS. Forslaget er trukket. Lærerstuderendes Landskreds Dirigenterne redegør for, hvorledes den valgte procedure omkring behandlingen af forslag 3 til Organisatoriske Forhold, efter deres mening er imod gældende foreningsret, forretningsordenen og LL s tradition. De foreslår derfor, at forslaget ikke behandles yderligere. Laust (Blaagaard) stiller forslag om at motivationen for ændringsforslaget høres og der derefter skrides til afstemning. Uanset den videre behandling af forslaget lover formanden at tankerne bag forslaget tages med videre i foreningens arbejde. Laust forslag er vedtaget. Da Årsmødet, imod dirigenternes indstilling, vælger at fortsætte behandlingen af forslaget, trækker de sig. Dirigenterne trækker sig. Formanden fastholder at forretningsudvalget er enig med dirigenterne i vurderingen af årsmødet. Formanden stiller til afstemning: Skal debatten fortsætte? Hvis årsmødet ønsker at debatten skal fortsætte vil forretningsudvalget betragte det som mistillid og trække sig. Ingen stemmer for fortsættelse af debatten. Debatten afsluttes nu. Mødet sluttes for i dag. Referat for fredag d. 1. marts 2002 godkendt Henrik Hallinger Dirigent Martin Visby Dirigent Referat - 4 -

5 Referat Lørdag Referenter: Christian og Signe. Formanden: Jeg indkalder til landskredsstyrelsesmøde. Alle undtagen landskredsstyrelsen forlader salen. Redaktionskomite: Redaktionskomiteen vælger at trække sig, da de er valgt til at bistå dirigenterne. Næstformanden: Nu skal der findes en løsning og det er landskredsstyrelsen der træffer denne beslutning. Referat afsluttet. Landskredsstyrelsesmøde. Pause. Landskredsstyrelsesmøde. Referatet påbegyndt igen kl Næstformanden: Forklarer hvad landskredsstyrelsen har besluttet. Vi har enstemmigt valg at Henrik Roug fra Blaagaard og Max Sørensen fra Aalborg stiller til dirigenter. Dirigenterne takker for valget og genåbner årsmødet. Dagsordenen gennemgås. landskredsstyrelsen forslog at alle ændringer til principprogram trækkes. Årsmødet vil her efter blive suspenderet og der vil være en diskussion, som skal afklare fredag aften. Denne diskussion vil være frivillig. Debatten vil foregå udenfor årsmødet og der vil ikke blive skrevet referat. Der bliver påmindet at man skal aflevere skriftlig opstilling til sekretariatet for tillidsvalg senest kl Landskredsstyrelsen foreslår at pressemeddelelser og resolutioner trækkes fra dagsordnen. Der kan derfor ikke kommenteres på formandens beretning. Vedtaget. Dirigenterne spørger om der er ok at de stemmer med ved afstemninger. Årsmødet mener at det er ok. Dagsordenen bliver vedtaget. Vordingborg trækker alle forslag til principprogram. Ingen ønsker at opretholde forslagene. Frederiksberg trækker alle forslag til principprogram. Ingen ønsker at opretholde forslagene. Forslag 8 fra org. Forhold trækkes. Ingen ønsker at opretholde. Jelling trækker alle forslag til principprogram. Ingen ønsker at opretholde forslagene. Skårup trækker alle forslag til principprogram. Ingen ønsker at opretholde forslagene. Aalborg trækker alle forslag til principprogram. Ingen ønsker at opretholde forslagene. Referat - 5 -

6 Asger: Kan vi ikke trække alle forslag på en gang? Dirigenterne: Nej, i forhold til procedurerne er det ikke muligt. Silkeborg trækker alle forslag til principprogram. Ingen ønsker at opretholde forslagene. KDAS: trækker alle forslag til principprogram. Ingen ønsker at opretholde forslagene. Forslag 25 trækkes også. Ingen vil opretholde. Næstformanden: Det præciseres at man skal aflevere skriftlig opstilling til sekretariatet inden kl Opstillede kandidater på nuværende tidspunkt: Web.redaktør: Jeppe Lilholdt, N. Zahles. Lotte, Odense. Til Kasserer: Anders Nissen, Jelling. Dirigenterne suspenderer nu årsmødet, mødet genoptages kl Referat afsluttet. Referenter: Henning og Inge. Heidi fremlagde regnskabet og gjorde rede for årets resultat. De kritiske revisorer Signe Ammitzbøll og Christian Weber fremlagde deres bemærkninger til regnskabet. De rettede følgende i forhold til den udsendte: Budgetoverskridelsen på Årsmødet var på næsten 70% og ikke på 75%, de der er givet i ekstrabevilling er givet til jubilæet og ikke til Årsmødet, overskuddet er på knap De kritiske revisorers bemærkninger var følgende: De lokale klubber er for dårlige til at afregne med LL centralt. Årsmødet er overskredet med 75 %. Udvalgene har ikke brugt de budgetterede penge. Generelt er der store forskelle mellem det budgetterede og regnskabet. Regnskabet er godkendt af de kritiske revisorer. Seminarierunden skal afleveres skriftligt på sekretariatet senest søndag kl Næstformanden stillede forslag om at den person der får næstflest stemmer til valget til kritisk revisor bliver valgt til kritisk revisor suppleant. Enstemmigt vedtaget. Regnskabet er enstemmigt godkendt af Årsmødet uden bemærkninger. Dirigenterne oplæste de opstillede kandidater til tillidsposter: Næstformand: Kamille Wind, Silkeborg. Referat - 6 -

7 Kasserer: Anders Nissen, Jelling. Opstillede til FU: Camilla Bredsig, Hjørring. Sanne Bundgaard, Vordingborg. Laust Johan Westtoft, Blaagaard. Asger D. Knudsen, Silkeborg. Kritisk revisor: John Christensen, Blaagaard. Jesper Jensen, Vordingborg. Bente Marie Neerbek, KDAS. LL-Nyt redaktør: Henrik Johnsen, Blaagaard. Marie Kjeldsen, N. Zahle. WEB-redaktør: Lotte Køhrsen, Odense. Jeppe Lilholt; N. Zahle. Henning og Inge slutter som referenter. Referat søndag Referenter: Inge og Christian. Arbejdsprogram: Landskredsstyrelsens forslag ligger til grund for debatten. Hele debatten bliver optaget på bånd og bliver skrevet ud senere. Mikkel fra Odense motiverede deres forslag nr. 2. Der er indsneget sig en stavefejl. Ordet skabes i sidste linie skal slettes. Årsmødet godkendte dette. Frederiksberg har stillet deres forslag ud fra den debat der skulle være om principprogrammet i går. Uden den debat vil de gerne plante tankerne om et længerevarende arbejdsprogram der strækker sig over flere år og så ønske at der skal arbejdes med dette det næste år. De trækker deres forslag. Jesper fra Vordingborg taler for landskredsstyrelsens forslag. Afstemning om arbejdsprogram. Der kan kun stemmes et forslag ind. Forslag 2 og 2a er sidestillede Den der får flest stemmer sidestilles med det af landskredsstyrelsen stillede forslag. Skårup stiller forslag om at båndoptagelsen af debatten bliver et følgepapir til arbejdsprogrammet. Forslaget er faldet. Referat - 7 -

8 Forslag 2 og 2A sidestillede forslag 2a går videre. Forslag 2a og 1 sidestillede flertal for forslag 1. Budget behandling: Forslag 1 til budget falder fordi det er udarbejdet på et andet indtægtsniveau end det reale, og fordi det forholder sig til en næstformand uden honorar. Forslag 2 til budget falder, fordi det også forholder sig til et forkert indtægtsniveau. Heidi fremlægger budget. Alternativt Forslag 3 a fra Frederiksberg om at man flytter kr. fra medlemsaktiviteter til udvalg med baggrund i at der nu er endnu et udvalg der skal indgå i denne pulje. Så der i alt er kr. til udvalg og kr. til medlemsaktivitetspuljen. Forslaget kommer ikke på tryk. Økonomiske procedurer: Heidi motiverer forslag til ændringer af økonomiske procedurer. Afstemning om budget: Forslag 3 og 3a sidestilles. 3a vedtaget. Økonomiske procedurer: Alle 12 forslag blev vedtaget som konsensus da ingen havde talt imod dem. Afstemning om formandens beretning: Vedtaget. Dirigenterne klarlagde procedurer for motivering til tillidsvalg. 5 min til hver taler i følgende rækkefølge. Der trækkes lod om rækkefølgen til de enkelte valg. Næstformand Kasserer FU LL-Nyt WEB-redaktør Kritisk revisor Dørene er lukkede. Tilstede i salen er 121 delegerede. Der bliver stemt i samme rækkefølge. Rækkefølgen på kandidaterne bliver. Næstformand Kamille, Silkeborg: Valgt. Referat - 8 -

9 Kasserer Anders Nissen, Jelling: Valgt. FU Afgivne stemmer: 363 Laust Johan, Blaagaard: 97 Valgt. Sanne Bundgaard, Vordingborg: 104 Valgt. Asger,Silkeborg: 31 Camilla, Hjørring: 95 Valgt. Blanke: 36 LL-Nyt Afgivne stemmer: 120 (Én har forladt salen). Marie Kjeldsen, Zahle: 54 Henrik Johnsen, Blaagaard: 63 Valgt. Blanke: 3 WEB-redaktør Afgivne stemmer: 120 Lotte,Odense: 29 Jeppe Lilholt, Zahle: 85 Valgt. Blanke: 6 Kritisk revisor Afgivne stemmer: 119 (Én har forladt salen). John Christensen, Blaagaard: 33 Valgt til suppleant for 1 år. Bente Marie Neerbæk, KDAS: 68 Valgt til kritisk revisor. Jesper Jensen, Vordingborg: 13 Blanke: 3 Ugyldige: 2 Dirigenterne trådte af efter udtømning af dagsordenens punkter og formanden afsluttede mødet. Elefanten gik til Marie Kjeldsen fra Zahle. Referat fra lørdag d. 2. marts og søndag d. 3. marts 2002 godkendt Max Sørensen Dirigent Henrik Roug Dirigent Referat - 9 -

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Opsamling fra sidste møde 4. Godkendelse af referater 5. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO 1 Referat af Landsmødet 2012 DATO: Fredag den 4. maj søndag den 6. maj TID: Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 STED: LO skolen Konventum GL. Hellebækvej 70 3000 Helsingør Åbningen af Landsmødet 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 Tune Kabelnet 2008 Forkortet internet-version. Det er ikke er tilladt at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis anvende (f.eks.

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referat 221006 + 18191106 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014

Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014 Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014 Afholdt hos Coloplast, Humlebæk. 41 stemmeberettigede deltog. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Lotte Tobiasen, som bød velkommen og

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 17:15 17:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Velkommen ved Landsformand Poul Meineche Der blev afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer Hædring af nye æresmedlemmer:

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere