Rejserapport. PEER workshop i Gent marts Managing events in public open spaces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces"

Transkript

1 Rejserapport PEER workshop i Gent marts 2004 Managing events in public open spaces

2 Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities

3 Baggrund for workshoppen Liveable City handler i høj grad om erfaringsudveksling blandt partnerbyerne. PEER workshoppen (tema workshop) i Gent den marts 2004 var en blandt flere, hvor forskellige emner bliver drøftet blandt specialister fra partnerbyerne. Temaet for denne workshop var: Events Fra Odense deltog: Arkitekt Helle Baker fra Park- og Vejafdelingen (Projektleder for Liveable City i Odense) Museumsinspektør Asger Lorentzen (Medlem af projektgruppen Odenses Historiske Byrum samt arbejdsgruppen for H.C. Andersens Julemarked) Den levende by Liveable City har som mål at skabe en levende by. De forskellige fokusområder skal således tilføre og generere aktiviteter i bymidten og dermed bringe liv (tilbage) i byens offentlige rum. I projektbeskrivelsen for The Liveable City (WorkPackage Activities and multifunctional use of public space) beskrives følgende initiativer: Udviklingen af et koordineret program for kulturelle begivenheder, aktiviteter og festivaler i alle partnerbyerne til distribution i hele Nordsø Regionen Et transnationalt udvekslingsprogram for begivenheder og kulturaktiviteter Introduktion af nye aktiviteter og begivenheder i partnerbyerne, hvorved brugen af det offentlige rum maksimeres 1

4 Input fra workshoppen Erfaringsopsamling og udveksling indgår som et væsentligt element i Liveable Citys grundlæggende koncept. Set i dette lys gav mødet i Gent en meget vigtig indføring i, hvorledes der i de enkelte deltagende byer arbejdes konkret med events. H.C. Andersen Julemarked I forbindelse med de igangværende forberedelser af H. C. Andersen Julemarkedet i Odense, der tegner til at blive en meget stor og markant Odense-event, er der allerede indhøstet en del erfaringer på det organisatoriske plan. Samarbejdsrelationer forvaltningsområder imellem og samarbejde med den private sektor er således det helt afgørende grundlag for opbygningen af denne event, der naturligt indgår som vores reference i vurderingen af, hvorledes andre europæiske byer (= regionale centre) tilrettelægger større events. Norwichmodellen Yderligere fondsmidler til Julemarkedet kunne evt. tilvejebringes via Norwich-modellen, ifølge hvilken der indgås sponsoraftaler ud fra et risikoprincip om fuld dækning i worsecase scenario, men hel eller delvis tilbagebetaling ved indtægter. Eventuelt tillæg af overskudsdeling kan komme på tale. Med denne model kan der defineres delsponsorater som økonomiske procentdele af budgettet eller som sponsorater tilknyttet konkrete elementer (f.eks. Spejlteltet). Ved totalt fravær af publikum er der ikke tilbagebetaling af sponsormidler, men sponsoren får under alle omstændigheder PR-værdien. Ved opnåelse af den forventede succes tilbagebetales hele eller dele af sponsorbeløbet, eventuelt med et tillæg ved overskud. Alt i alt et meget attraktivt tilbud som med stort udbytte praktiseres i Norwich. Generelt søges fondsmidler vedr. Tips/kultur/kunst - herunder Internationale Trusts (EU?). Samarbejde Trods nationale forskelle søges der generelt en bred fundering af begivenheder og festivals. Disse etableres oftest som et samarbejde mellem: - Byens handelsliv - Rejsearrangører - De offentlige myndigheder - Kulturinstitutioner - Et netværk blandt byens/regionens kunst- og musikliv 2

5 Anbefalinger - ved tilrettelæggelse af større arrangementer/events Erfaringerne fra større arrangementer i de byer, der var repræsenteret på workshoppen, blev samlet i huskeliste med omfattende anbefalinger ved tilrettelæggelse af større arrangementer/events: - Indledende møde med repræsentation af alle involverede parter - Enkeltområder (eller temaer) organiseres individuelt - Kontrakt på deltagernes medvirken, herunder deltagernes ansvarsområder (vigtigt) - Der afholdes et koordinerende møde for sikkerhedsplanlægning (politi, brandvæsen, sikkerhedsvagter, terrortrusler etc.) - Placering af ansvar ved ulykker etc. - Sikre forudgående aftaler om oprydning/rengøring - NB: Økonomi herfor indregnes i budget! - Toiletforhold - NB: Økonomi indregnes i budget. - Diverse tilladelser - Renovering af diverse grønne arealer indregnes i budget Ligeledes blev der gjort opmærksom på indtægtsmuligheder som: - Reklameplads - Udlejning af stadeplads - % af indtjening af mad / drikkevarer - Parkering (v. særlige parkeringsarealer) Også en række kommunikative elementer blev påpeget, f.eks.: - Fokus på, hvordan der kommunikeres med kunderne: Brand/logo/slogan - identitetsskabende kommunikation - Brugerundersøgelser og konkurrencer - God kontakt til pressen - Medie som sponsor - sikre positiv omtale - Interlinked websites - Interactive screens/webcams? 3

6 Eventkontorer eller City Management Centre En markant del af de europæiske byer med regional betydning og ambitioner inden for turisterhvervet, har en bredt formuleret og offentligt funderet organisation til varetagelse af events. Kontorer, der står for såvel den overordnede konceptuelle planlægning som den konkrete planlægning og gennemførelse af en lang række lokale og internationale arrangementer og begivenheder. Odense Kommune skiller sig ud ved ikke at have en i forhold til forvaltningsområderne tværgående organisatorisk afdeling med nævnte ansvar. Evaluering af økonomi Evaluering af økonomiske konsekvenser ved afholdelse af festivals blev på mødet fremlagt med flere eksempler på, hvorledes omsætning og spin-off fra events med kommunal organisation kunne måles til typisk 1:5 1:7. Eksempelvis Gent-festivalen (Udgift 7.7 mill. Indtægt 40 mill. + forbedret image). Nærmere redegørelse foreligger. En nærmere udredning af tilsvarende forhold bør gennemføres. Der kunne eksempelvis tages udgangspunkt i Blomsterfestivalen. Med de seneste års tal som grundlag kunne der opstilles en konkret vurdering af indsats og udbytte. Ligeledes kunne man overveje at knytte studerende til Julemarkedet med henblik på en formulering af såvel en almen evaluering som en økonomisk vurdering. Hvorledes beregnes det økonomiske flow i forbindelse med en event? Flere deltagende byer havde foretaget egentlige beregninger og kalkyler over, hvor meget der direkte bliver investeret i konkrete begivenheder, og hvor stor omsætning, der genereres. Sådanne overvejelser har generel interesse, men er også interessant i forbindelse med tilrettelæggelse af f.eks. H. C. Andersens Julemarkedets videreførelse. Odense Bys Museer har givet tilsagn om at varetage det organisatoriske og budgetmæssige ansvar i 2004 og 2005, men herefter skal projektet videreføres i en anden organisatorisk form. Der skal derfor allerede fra i år arbejdes frem mod etablering af såvel en ny organisationsform som en økonomisk model, der kan sikre markedets beståen i årene fremover. 4

7 Aktuel Status Som opfølgning på workshoppen arbejdes der p.t. på at fremskaffe dokumentationsmateriale for de cash-flows, der blev fremlagt på mødet, modeller samt uddybende beskrivelser af de deltagende byers organisation, herunder specielt de organisatoriske koncepter for eventkontorerne. 5

8

Der er saa dejligt i Byen

Der er saa dejligt i Byen Der er saa dejligt i Byen - en introduktion til The Liveable City -projektet Der var engang, hvor byen summede af menneskestemmer. Folk stimlede sammen på byens pladser, der var rum for social aktivitet,

Læs mere

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 I juni 2010 fremlagde regeringen sin strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv, som har til formål at øge kulturudvekslingen

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Europæisk Kulturhovedstad 2017

Europæisk Kulturhovedstad 2017 Europæisk Kulturhovedstad 2017 Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling & Kultur og Borgerservice Marts 2011 Side 2 Indhold 1. Resume... 4 2. Indledning...

Læs mere

Kunststyrelsen. Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst

Kunststyrelsen. Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst Kunststyrelsen Administrativ evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst 6. januar 2009 1. Indledning 1.1 Baggrund Kunstrådet udnævnte i 2006 U-TURN kvadriennale for samtidskunst (herefter kaldt

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering,

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme Slutevaluering

Etnisk Erhvervsfremme Slutevaluering Center for Etnisk Erhvervsfremme Etnisk Erhvervsfremme Slutevaluering April 2013 Indhold Indledning... 3 1 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 4 2 Initiativet Indsats og relevans... 8 2.1 Baggrund...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt

AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt AlmenRapport 7 Læring og uddannelse et forprojekt AlmenRapport 7 Titel Undertitel Udgave AlmenRapport 7: Uddannelse og læring et forprojekt 1. udgave Udgivelsesår 2010 Styregruppe Arbejdsgruppe Illustrationer

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

NYHEDSBREV. Liveable City

NYHEDSBREV. Liveable City NYHEDSBREV Liveable City Nr. 7 - maj 2006 Indhold Side 3 Bymidtens flotteste butiksfacade Side 4 Gavlmaleri på teaterhuset Side 5 Mobil Turist Information Cityguides Side 6 Markedsbod og lyssøjler Side

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Business Improvement Districts i Danmark? INDHOLD

Business Improvement Districts i Danmark? INDHOLD Rapport BID I DANMARK? Er business improvement districts en brugbar model for offentligt/privat samarbejde omkring byudvikling i Danmark? INDHOLD Indledning... 6 Forord... 6 Sammenfatning... 8 Hvorfor

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere