Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Delegeretmøde 19. april 2002"

Transkript

1 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder: Per Rasmussen (PR) Juniorleder: Lars K. Johansen (LKJ) NSU formand: Ole Rasmussen (OR) RK formand: TTO BK formand: Bent Schiøtt Hansen (BSH) Ad. pkt. 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Birger Hagstrøm, Allerød, som blev valgt. Ad. pkt. 2: Valg af stemmetællere og navneopråb Allan Rasmussen, Helsinge og NK blev valgt som stemmetællere. I alt var mødt for 45 stemmer op. Ad. pkt. 3: Formandens beretning Formandens beretning findes som bilag til dette referat. Beretningen blev godkendt. Beretningen fik følgende kommentarer med på vejen: Rüdinger, Hørsholm: Forældre har tit svært ved at betale og børn er ganske flygtige. Allan, Helsinge: Prøv at perskektivere situationen. Ib, Hillerød spurgte til aflønning af juniorinstruktører og fik følgende kommentarer: TT: pengene går til klubben. Birkerød har konto til Dansk Skaksalg. VC: Vi kan ikke bevillige penge men giver 1/4 check hos DSU, om de vil give penge - de opretter konto. Der var lidt problemer med Bornholm, de det var skoleskak.

2 Espergærde og Allerød har tænkt sig at søge - fik i år om end det var lidt besværligt. Send ansøgninger ind! Ad. pkt. 4: Holdturnering/WEB-masterens beretning PR fremlagde sin beretning, som også findes som bilag til dette referat, og delte følgende præmier ud: M-rækken: 1. Sydkysten, 2. Allerød A1-rækken: 1. Ålsgårde, 2. Espergærde A2-rækken: 1. Allerød, 2. Farum B1-rækken: 1. Fredensborg, 2. Helsingør B2-rækken: 1. Roskilde, 2. Sydkysten C-rækken: 1. Fredensborg Topscorerpræmier fik: Kai Jørgen Jensen, Roskilde 3, med 6 point af 6. Herefter blev beretningen mødt med kommentarer fra salen: Allan, Helsinge, kommenterede rubrikken nyheder på hjemmesiden. Der havde kun været 3 indlæg på et år. Fx. savnede han her dagsordenen til dette møde, samt indbydelser til juniorturneringer. Torben, Farum, savnede PR's forslag på nettet, idet han ikke havde modtaget det med posten. PR svarede, at han havde været hængt hårdt op samt været doven. LKJ svarede, at han havde forsøgt at sende indbydelser direkte ud til juniorlederne i håb om bedre resultater, og hermed forsømt at opdatere PR. Jørgen,, ønskede at indtastningsfunktionen for indberetning af holdresultater blev forbedret. PR svarede, at han arbejder på det. Herefter blev turneringslederens beretning godkendt. Ad. pkt. 5: Juniorlederens beretning LKJ fremlagde sin beretning som ligeledes findes som bilag til dette referat. Ad. pkt. 6: Kasserens beretning

3 VC gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt. BSH stillede spørgsmål ved, om folk egentlig var bekendt med de tilskudsordninger der findes rundt om i kommunerne, hvilket førte til følgende kommentarer: LKJ mente ikke, han var ekspert på området. TT nævnte, at på mødet om folkeoplysningsloven i påsken vidnede en deltagelse på 2 personer vel om folks manglende lyst til at sætte sig ind i diverse ordninger. Derudover var reglerne forskellige kommunerne imellem så check selv. PR foreslog folk at kigge forbi DSU's hjemmeside om der skulle være noget. Allan, Helsinge nævnte at Gerner Karlson, Frederiksberg gerne stiller sig til rådighed omkring emnet. Ad. pkt. 7: Indkommende forslag Bestyrelsen havde kun modtaget forslag fra PR, hvilket var sat i forbindelse med ændringerne i divisionsturneringen. Først diskuterede vi ratingspørgsmålet: Her begyndte forsamlingen at diskutere hvilke partier, der skulle rates indtil TT slog fast, at vi ikke kunne ændre EMT reglementet for samme. Mai-Britt, Birkerød, mente at deres egne spillere var angste for ratingtal, og at det kunne påvirke holddeltagelsen i negativ retning. Flere tilkendegav, at vi muligvis blot skulle starte med mesterrækken og se, hvordan det gik. Andre tilkendegav, at vi i hvert fald burde rate M-rækken, med begrundelsen, at det vil være synd, at sende et hold op i 3. Division, hvis der var folk på holdet, der ikke ønskede at spille rated holdskak. Herefter gik vi til afstemning: Først stemte vi om, om der skulle indføres rating i Holdturneringen: Rating: 38 stemmer Ikke Rating: 7 stemmer (Svogerslev, Roskilde og Birkerød) Herefter gik vi til spørgsmålet om, hvor mange rækker, der skulle rates: Alle rækker (minus C-rækken) rates: 17 for. Kun M-rækken rates: 28 for. Herefter blev det vedtaget kun at rate Mesterrækken. Så blev det tid til at tage stilling til om betænkningstiden skulle nedsættes. Denne blev delt op i to, hvor tiden i M-rækken skulle nedsættes til 6 timers samlet spilletid, og hvor tiden i de øvrige rækker skulle nedsættes til 4 timer.

4 Først M-rækken: For (6 Timer): 41 stemmer. Imod (7 Timer): 2 stemmer (Birkerød) Undladt: 2 stemmer (Svogerslev) Mesterrækken spiller herefter med 6 timers samlet betænkningstid. Dernæst de øvrige rækker: For (4 Timer): 4 stemmer Imod (41/2 Time): 28 stemmer Undladt: 13 stemmer De øvrige rækker bibeholder hermed deres betænkningstid. Dirigenten roste forsamlingen for at køre afstemningerne hurtigt og smertefrit igennem. Ad. pkt. 8: Fastlæggelse af kontingent og budget VC gennemgik budgettet (masser af fremskrivninger) og foreslog ud fra dette uændret kontingent. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad. pkt. 9: Valg af bestyrelse Kasserer, sekretær, juniorleder, holdturneringsleder og kartoteksfører blev alle genvalgt. Ad. pkt. 10: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Johannes, Allerød og Allan, Helsinge genopstillede begge som revisorer, og blev valgt ligesom Jens K, Espergærde blev genvalgt som revisorsuppleant. Ad. pkt. 11: Eventuelt TT takkede for endnu en mulighed for at lave kandidatresultat (Mesterrækken i holdturneringen). Maibritt synes godt at tonen blandt de delegerede kunne være mere behagelig ikke kun møntet på dirigenten. Dirigenten takkede for god ro og orden, og TT takkede dirigenten. Delegeretlynmestertitlen tilfaldt i år Heine, Silkeborg.

5 Formandens beretning Medlemstallet er stabilt i forhold til andre hovedkredse. Af sportslige resultater kan nævnes: Sune Berg Hansen, Helsingør, vandt DM i Sydkysten. Helsinge vandt DM for hold, og deltog desuden i EM for hold. Espergærde måtte dog trække et hold fra divisionsturneringen, hvilket gav plads til FHS. Helsingør var tæt på oprykning til 1. division. Sydkysten fik en 2. plads i pokalturneringen. Peter Heine, Helsinge, kvalificerede sig til VM gennem et internet skakstævne, men måtte som bekendt ud efter 2. runde mod Anand. 8.HK har fået en ny stormester, Arne Bjørn, Birkerød, i K-skak. Desuden er vi også repræsenteret i 1. division i K-skak holdturneringen. Omkring turneringsaktiviteten: Der blev sidste år arrangeret 22 EMT turneringer i 8.HK. Heraf forløb de 7 over 7 runder mens kun 4 blev ELO-rated. Resten var 5 runders. Da et kandidatresultat kræver, at der spilles godt over mindst 7 runder, betyder det, at der ikke bliver lavet så mange af den slags. Kun Allerød og Helsingør var i år repræsenteret i kandidatklassen. FIDE begynder snart at rate ned til 1000, hvilket kommer til at foregå i etaper. Omkring HB arbejdet: Peter Heine er blevet bevilliget kr. over 2 år fra vækstkontoen som en slags primus motor for dansk skak á la Thomas Bjørn for golf og Gade/Martin for badminton. Divisionsturneringen har fået et par ændringer som et udsendt spørgeskema har haft lagt grunden for. Betænkningstiden blev nedsat til 6 timer og turneringen rates, hvilket gik glat igennem på delegeretmødet i påsken. Derimod vil man ikke udvide antallet af hold i divisionsturneringen. Et argument lyder, at det vil gå ud over hovedkredsturneringen med tilsvarende færre hold der. Der er heller ikke ønske om at koordinere turneringen med de tilsvarende tyske og svenske ligaer, hvilket giver en vis skævvridning af de sportslige resultater. Med indførelsen af rating bør man så også være opmærksom på karantænemulighederne i forbindelse med udeblivelse af en holdkamp.

6 På delegeretmødet i påsken kom det også til snak om børnekontingentet. Dette burde i starten slet ikke være blevet indført. Nu skal man blot til at finde pengene andre steder. Det er svært at se det ansvarlige i at stemme imod forhøjelsen af børnekontingentet - og endnu sværere at se det plausible i at stille sig op og true med at melde sine børn ud, hvis kontingentet forhøjes. DM års jubilæet for DSU - kommer til at foregå i Horsens/Skanderborg området som ved 50 og 75 års jubilæet. Der har været nedsat et 100 års jubilæumsudvalg som har fundet, at der skal laves en landsdækkende turnering samt laves et jubilæumsskrift. Dertil kommer, at klubber der vil gøre en ekstra indsats i forbindelse med turneringsarrangementer kan få et tilskud. Omkring 8.HK: Vi beklager, at der ikke blev uddelt hæderstegn og initiativpræmie, men det skyldes, at vi manglede kandidater. Forsøg fra bestyrelsens side vil nærmere tangere en forherligelse af os selv. Vi så gerne at klubberne selv indstillede nogle kandidater. Hæderstegnet for lang tids tro tjeneste med at få klublivet til at fungere, og initiativpræmien for nytænkning. Derfor denne appel: "Find de personer der fortjener det." Der er stadig en vækstkonto, og ansøgninger stiles blot til hovedkredsbestyrelsen. Reglerne for hvad arrangementet skal indeholde kan ses på internettet. 8.HK fylder 60 år næste år, og i den anledning tænker vi at arrangere fælles afslutning for divisionsturneringen samt vores egen mesterrække, evt. også A,B og C-rækkerne.

7 Turneringslederens beretning Østerlars d Holdturneringen bød på fulde rækker, hvilket jeg egentlig ikke havde forventet, da det jo snart er blevet sædvane at hovedkredsen leverer hold til divisionsturneringen, og der meget sjældent kommer nogen ned igen. For at få holdturneringen til at gå op rent holdmæssigt, måtte jeg presse igennem at et af Fredensborgs hold blev delt i 2 hold og spillede i C-rækken. Problemet var en mangel på 2 hold i C-rækken og 17 hold til de 2 B-rækken, dvs. 8 i den ene og 9 i den anden, til dem som ikke selv lige havde tjekket op på det, så betyder et ekstra hold at der skal lægges 2 runder til. Mesterrækken blev hurtigt delt i 2, dem der skulle spille om oprykning, og dem der skulle forsøge at undgå nedrykning. Rønne1, Sydkysten 2, Hørsholm 1 og Allerød 1 fulgtes rimelig jævnt hele turneringen. Dog ikke uden at de en efter en fik en eller flere nedture. Resultatet blev dog at Sydkysten sikrede sig sejren med 39½ point og 11 Mp Hovedkredsen havde en ekstra oprykningsplads til divisionen og med sin 2 plads sikrede Allerød med sine 32 point og 9 MP turen op i divisionen igen. Rønne sluttede også på 32 point, men havde kun 7 MP Fredensborg 1 er holdet der kommer ned fra 3 division. Række A1 Her startede Espergærde 1, som havde trukket sig fra Divisionsturneringen, og som vi indplacerede i A-rækken. De startede som lyn og torden, og alle havde vel forventet at de ville køre glat igennem MEN Sidste runde bød på et nederlag til Ålsgårde 1, hvilket så betød at Ålsgårde vandt A- rækken med 38 point og 11 MP. Espergærde blev nr. 2 med 37½ og 10 MP. Begge hold rykker op i Mesterrækken.

8 Række A2 Bød på den mest spændende afslutning. Farum 2, Roskilde 2 og Allerød 2 kæmpede om oprykningen. Allerød 2 som lå sidst af de 3 hold præsterede en flot afslutning og sluttede med 37 point og 11 MP Farum 2 blev nr 2 med 35½ point og 11 MP. Der skulle i alt rykkes 3 hold fra A-rækkerne op i mester, men den sidste plads fik Espergærde jo. Række B1 Man lægger ud med at vinde 8.0, derefter har man en sløj dag, hvor man kun får 5 point derefter 5½, 5½ 6½ 5½ og slutter med 7 og slutter med 43 point og 14 MP. Det giver et gennemsnit på over 6 pr. kamp. Så man må sige at Fredensborg 2 var en sikker vinder af B1 Så trækker vi 13 point fra for at komme til den næste, med 30 point og 7 MP kom Helsingør 3. Disse 2 hold samt Helsinge 4 rykker op i A-rækken. Række B2 Desværre fik denne række frafald af et hold i sidste runde, hvilket så betød at alle dette holds resultater udgik. Men Roskilde 3 vandt rækken med 33 point og 11 MP Nr 2 blev Sydkysten 5 med 29 point og 9 MP. I de 2 B-rækker skulle der rykkes i alt 5 hold op, og desværre havde Ølstykke en procentvis score der var dårligere end den anden 3ér, så de må forblive i rækken. Så vidt jeg husker er det sket en gang tidligere for Ølstykke. C-rækken Mit smertebarn. Det så så godt ud, men det gik så galt Et hold var nødt til at trække sig, 2 andre hold måtte jeg smide ud, fordi de ikke mødte op og et hold røg ud fordi de ikke stillede med nok spillere. Det er dybt beklageligt, men det er meget svært at undgå Fredensborg 4 vandt foran Fredensborg 3. Topscorer Året bød kun på en enkelt topscorer i det Kaj Jørgen Jensen fra Roskilde 3 scorede 6 af 6, og det skal han naturligvis have en lille præmie for.

9 Som en afslutning på delen der drejer sig om den nu overståede holdturneringssæson, vil jeg sige alle deltagerne, uanset om de har spillet 1 eller 7 9 eller 10 kampe, tak for en god og spændende sæson. Som i ved så ligger der et forslag fra mig vedr. forkortelse af betænkningstiden i holdturnering, samt indførsel af rating. Jeg vil bede jer om at vente med debat om disse emner til vi når frem til indkomne forslag. Hovedkredsen på nettet. Hovedkredsens hjemmesider har i den forløbne sæson kørt på fuld drøn, og der har været omkring 5000 besøgende i løbet af sæsonen, hvilket jeg betragter som vældig flot. Med hensyn til indberetning af holdresultater ved hjælp af formularen, så her det i forhold til forige sæson, været faldene, årsagen kender jeg ikke, men der har været nogle som hellere ville skrive resultaterne ind i en alm. , hvilket også er i orden, hvis man bare husker at få alle de nødvendige oplysninger med. Med hensyn til næste sæson så arbejder jeg allerede nu på at lave holdturneringsdelen anderledes, det skulle betyde at flere oplysninger om turneringen bliver lettere tilgængelige, bl.a. fordi at holdturneringen vil blive kørt i et program der hedder Winswiss, som vi har indkøbt til formålet, det er godtnok på tysk, men fungerer helt efter hensigten, og i de sidste par runder har i kunnet se en forsmag på hvad næste sæson byder på. Der er i løbet at sæsonen blevet oprettet 2 nye områder på nettet, en gæstebog, eller hvad jeg kalder for et forum, hvor i kan komme med forskellige indlæg om hvad i så end måtte have på hjerte. Det må i meget gerne bruge!! Der er også oprettet et område, der hedder Aktiviteter i 8 Hovedkreds. Her må i meget gerne skrive ind hvad i har af enkeltmandsturneringer eller andre arrangementer hvor andre er velkomne. I skal lige være opmærksom på at når i skal skrive datoen, så skal det gøres på den engelske måde, men læg mærke til hvordan det står inden i skriver noget nyt. Bruger i disse sider så er der måske chance for at der er nogle flere der kommer og deltager i jeres arrangementer. Per Rasmussen

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 34- August 2004 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Sæsonstart Side 4 FU-møde Side 5 Ny webmaster Side 6 Holdskak Side 7 Holdskak debat Side 8 Pokal 2004 Side 9 Mestre

Læs mere

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15.

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. DSUs formand Erik Søbjerg bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig og

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 61- Februar 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 6 Side 8 Side 11 Side 13 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 23 Side 24 Vigtige

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak Nummer 37- august 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 11 Side 11 Side 12 Vigtige adresser Ny sæson Fin hjemmeside, men Holdturnering Flensborg

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Formand Bjarne Eiholt Wildersgade 23 A, 4. 1408 København K : 32 57 81 19 : formand@k41.dk Bestyr.medlem / Turneringer Kenneth Abildgaard Lysholdgårdsvej 97 2-2 2500 Valby : 25 37 15 33 : kendabild@hotmail.com

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 22. april 2014 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 22. april 2014 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 22. april 2014 kl 19.00 1. Valg af dirigent Anders bød velkommen og foreslog Kai Munk som dirigent. Kai blev valgt med applaus. Han takkede for valget, som tilsyneldende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent.

Læs mere

kakbladet Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /5

kakbladet Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /5 2010 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 21. juni 2010 Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok kakbladet ISSN 0037-6043 106. årgang, nr.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ruder 10/Ishøj bridgeklub den 1 maj 2012 i vore lokaler i Foreningshuset kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ad 1 Torben blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag.

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag. September 2004, årgang 29 SK68-nyt Nr. Information om klubben 2 Ole Alkærsig Klubmester - igen Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer AUS idrætsdag Allan Holst UM Kamplederkursus Nyt fra formanden

Læs mere