PARTNERSKABSAKTIVITET (under kr.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)"

Transkript

1 PARTNERSKABSAKTIVITET (under kr.) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Kapacitetsopbygning til forsvar af kvinders rettigheder i Honduras Mellemamerika Komiteen (MAK) Colectivo de Mujeres Trabajadoras de Honduras (COMUTRAH) Land(e): Honduras Landets BNI per indbygger: : i 2010 var det USD Start-dato: 1. juli 2012 Slut-dato: 30. juni 2013 Antal måneder: 12 Kontaktperson for partnerskabsaktiviteten: Navn: Marie Karkov adresse: Ansøgt beløb fra Projektpuljen: DKK Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen eller Udenrigsministeriet)? [ x ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Resumé (maks. 10 linjer) Forbrug pr. år: DKK (Samlet beløb delt med antal år) Den ansøgte partnerskabsaktivitet har til formål at styrke den honduranske kvinderettighedsorganisation COMUTRAH som medlemsorganisation for derved at forbedre organisationens muligheder for at arbejde for sine medlemmers rettigheder. COMUTRAH befinder sig midt i en omstillingsproces fra at være en del af fagbevægelsen til at være en selvstændig rettighedsorganisation, som følge af fagbevægelsens kollaps ovenpå den globale økonomiske krise og kuppet i Honduras i Den ansøgte aktivitet ligger i naturlig forlængelse af Mellemamerika Komitéens (MAK) partnerskab med COMUTRAH, og MAK ser det som en oplagt opgave at støtte COMUTRAH i at tilpasse sig den forandrede situation i Honduras. For MAK er partnerskabsaktiviteten også en mulighed for at videreudvikle sit eget engagement i Honduras i den nuværende politiske og økonomiske kontekst. Dato Ansvarlig person (underskrift) København Sted MARIE KARKOV, MEDLEM AF MAK Ansvarlig person og position (blokbogstaver) 1 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

2 2. Ansøgningstekst A. SAMARBEJDSPARTNERNE 2 A.1 Den danske organisation Mellemamerika Komitéen (MAK) blev stiftet i 1980 som Nicaragua Komiteen. MAK er en solidaritetsorganisation, hvis formål er at mobilisere en aktiv solidaritet med befolkningen i Mellemamerika og støtte kampen for demokrati og bedre levevilkår for udsatte befolkningsgrupper. MAK har tre hovedaktiviteter: Udsendelse af arbejds- og solidaritetsbrigader, projektarbejde finansieret af indsamlede midler og Danida samt informationsarbejde i Danmark. Den ansøgte partnerskabsaktivitet er forankret i en baggrundsgruppe bestående af ti personer med forskellige arbejds- og studiebaggrunde. Baggrundsgruppen er tilknyttet MAK's lokalafdeling i København. En del af gruppen er erfarne kræfter, der har været med siden Operation Dagsværk-projektets opstart (herfra refereret til som OD-projektet, se afsnit A.2 og B.3), men der er også nye medlemmer, som for første gang er involveret i udviklingsprojekter. Alle aktive har et kendskab til Mellemamerika og regionens historie og kultur. Partnerskabsaktiviteten medvirker til kapacitetsopbygning af baggrundsgruppen i Danmark. Nye medlemmer i gruppen bliver igennem aktiviteten introduceret til projektarbejde og til vores lokale partner COMUTRAH (Colectivo de Mujeres Trabajadoras de Honduras, på dansk: Kollektivet af Kvindelige Arbejdere i Honduras). Samtidigt er vores lokale samarbejdspartner i Honduras, COMUTRAH, i en transitionsproces, hvor den går fra primært at fokusere på arbejdstagerrettigheder til i højere grad at fokusere på kvinders rettigheder. Denne proces støtter partnerskabsaktiviteten op om, og derfor medfører aktiviteten nye erfaringer for hele gruppen i samarbejdet med COMUTRAH. COMUTRAH udfører sit arbejde ud fra en rettighedsbaseret tilgang, som ligger godt i tråd med MAK's fokus. Tidligere projekter i MAK har således omhandlet rettigheder for handicappede, arbejdstagerrettigheder, jordrettigheder og oprindelige folks rettigheder i forbindelse med minedrift. MAK har lang erfaring med kapacitetsopbygning af medlemsbaserede organisationer som for eksempel fagforbund og organisationer for bønder og oprindelige folk. Alle vores projekter med partnere i Mellemamerika indeholder elementer af kapacitetsopbygning i form af styrkelse af partnerorganisationen som medlemsorganisation eller i forhold til specifikke problemstillinger som for eksempel jordrettigheder eller valgdeltagelse. Den ansøgte partnerskabsaktivitet handler primært om kapacitetsopbygning og konsolidering af COMUTRAH som medlemsorganisation og i den forbindelse om at hjælpe COMUTRAH med at omstille sig fra primært at arbejde med arbejdstagerrettigheder til nu primært at fokusere på kvinders rettigheder. Det langsigtede formål med den ansøgte partnerskabsaktivitet er at styrke COMUTRAH som medlemsorganisation for derved at forbedre organisationens muligheder for at arbejde for sine medlemmers rettigheder. I det nu afsluttende OD-projekt har MAK sammen med CUMUTRAH samarbejdet med de lokale partnere om fortalervirksomhed i forhold til arbejdstagerrettigheder og kvinders rettigheder (se afsnit A.2). Fortalervirksomhed er således ikke noget nyt for hverken COMUTRAH eller for MAK, der desuden har erfaring med fortalervirksomhed i forhold til emner som jordrettigheder, valgdeltagelse og minedrift. Den ansøgte aktivitet ligger i naturlig forlængelse af vores partnerskab med COMUTRAH, og vi ser det som en nærliggende opgave for MAK at støtte COMUTRAH med at tilpasse sig den forandrede situation i Honduras på grund af de økonomiske og politiske kriser, som landet gennemgår. For MAK er partnerskabsaktiviteten også en mulighed for at videreudvikle sit eget engagement i Honduras i den nuværende politiske og økonomiske kontekst. A.2 Den lokale organisation COMUTRAH blev dannet i 2003 som en organisation for kvinder, der tidligere havde arbejdet i tekstilindustrien i frihandelszoner i Puerto Cortés i det nordvestlige Honduras. Ligesom i dag var flertallet af

3 de beskæftigede i tekstilindustrien dengang kvinder (se også afsnit B2). De første medlemmer af COMUTRAH var kvindelige arbejdere, der havde været fagligt aktive, og som var blevet sortlistet af tekstilfabrikkerne på grund af deres engagement i fagforeninger. Det betød, at de ikke havde mulighed for at få arbejde i tekstilindustrien igen. Kvinderne dannede derfor COMUTRAH, hvor de samarbejdede om mindre indkomstskabende aktiviteter som for eksempel salg af kosmetik og undertøj, for derved at hjælpe sig selv og hinanden. COMUTRAH's formål var samtidigt at oplyse arbejderne - primært kvinder - i tekstilindustrien om deres rettigheder og om fordelene ved at organisere sig fagligt. COMUTRAH har siden sin dannelse haft tætte bånd til FESITRADEH (Federación Sindical de Trabajadores Democráticos de Honduras, på dansk: Arbejdernes Demokratiske Fagforbund i Honduras), og der har altid været et stort overlap af personer mellem COMUTRAH og fagforbundet. Arbejdsdelingen har været den, at FESITRADEH primært organiserede nye fagforeninger og støttede fagforeningernes medlemmer organisatorisk og juridisk, mens COMUTRAH støttede fagforeningsmedlemmer, der var blevet fyret, og støttede op om FESITRADEH's arbejde ved at oplyse kvinder om deres rettigheder og fordelene ved at organisere sig i andre fora end på fabrikkerne. I perioden samarbejdede MAK med FESITRADEH og et andet honduransk fagforbund, FITH, om projektet Arbejdere i eksportproduktionszoner - brikker i globaliseringen (refereret til som "OD-projektet"), som var finansieret af Operation Dagsværk. I dette projekt arbejdede vi blandt andet med at uddanne frivillige promotorer, hvis rolle efterfølgende var at undervise og oplyse andre arbejdere om sundhed, rettigheder og kollektive løsningsmodeller i deres lokalsamfund. Derigennem blev der skabt sociale, uformelle netværk lokalt i de enkelte boligområder med henblik på at danne grupper til at støtte hinanden, arbejderne imellem, opnå viden om rettigheder, dele erfaringer og gennemføre småprojekter i fællesskab. Disse grupper blev drevet af de promotorer, som blev uddannet i OD-projektet. Flere af promotorerne og medlemmerne i netværkene var, eller er senere blevet, medlemmer af COMUTRAH. Dette bidrog til, at udvide de deltagende organisationers (FITH og FESITRADEH) kontakt til deres sociale base og har desuden vist sig som en bæredygtig organiseringsform i et land, hvor fagforeninger er knyttet til enkelte fabrikker og derfor er ekstremt sårbare overfor fabrikslukninger. Det skal også her nævnes, at de første år af OD-projektet delte MAK kontorfaciliteter og projektpersonale med 3F, som i den periode gennemførte et projekt med de samme partnere med fokus på faglig organisering. Som følge af den internationale finansielle krise, der startede i 2008, er en lang række tekstilfabrikker i Honduras lukket, og mange fagforeninger er dermed forsvundet. FESITRADEH er blevet hårdt ramt og er i dag i realiteten et fagforbund uden fagforeninger og reelle aktiviteter. COMUTRAH har derimod formået at bevare kontakten til mange af netværkene i lokalsamfundene, og fordi mange af FESITRADEH's medlemmer også er medlemmer i COMUTRAH, har det derfor de seneste år været naturligt for forretningsudvalget og de mest aktive medlemmer primært at lægge deres energi i COMUTRAH. I 2011 fik MAK lov til at bruge de resterende midler fra OD-projektet på 6 måneders forlængelse af projektet, hvortil FESITRADEH bad om, at vi under forlængelsen samarbejdede direkte med COMUTRAH. COMUTRAH havde tidligere arbejdet med kvinder som arbejdere og oplyst dem om deres rettigheder som arbejdstagere. Med projektforlængelsen begyndte COMUTRAH også at have oplysning om kvinderettigheder og demokratiske rettigheder i fokus. Gennem arbejdet med kvindelige arbejdere i de fattige forstadsområder er FESITRADEH og COMUTRAH dagligt stødt på voldsramte kvinder, og dette har ført til, at COMUTRAH i stadig højere grad er begyndt at arbejde med denne problematik. I skrivende stund befinder COMUTRAH sig således i en transitionsproces fra at være en primært fagligt orienteret organisation forankret i fagbevægelsen til at være en selvstændig medlemsorganisation med fokus på kvinders rettigheder. Den ansøgte partnerskabsaktivitet har til formål at støtte COMUTRAH i denne overgangsproces. COMUTRAH's forretningsudvalg er grundet sit nu bredere perspektiv på rettigheder i gang med at konsolidere sig som en selvstændig organisation, hvor organisationen tidligere har fungeret under FESITRADEH's. COMUTRAH afholder generalforsamling hvert fjerde år, hvor forretningsudvalget vælges og de forskellige poster fordeles (forkvinde, kassér, sekretær etc.). Den seneste generalforsamling fandt sted i december 2010 og den næste vil finde sted i december COMUTRAH forventer dog at afholde en ekstraordinær generalforsamling i løbet af 2012 for at formalisere sin juridiske status som selvstændig organisation. COMUTRAH's medlemmer og indsatsområder COMUTRAH har aktuelt ca medlemmer. For at være medlem af COMUTRAH kræves det blandt andet, at man betaler et månedligt symbolsk beløb (det er dog ikke alle medlemmer, der har råd til at betale), og at man gennem sine handlinger viser solidaritet med andre kvinder, både medlemmer og ikke- 3 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

4 medlemmer af COMUTRAH. COMUTRAH's medlemmer har generelt kun få års skolegang. Størstedelen arbejder i den uformelle sektor, som husmødre eller i tekstilindustrien. Mange af medlemmerne er enlige mødre, og kvinderne får ofte mange børn. Kvinders ringe adgang til indkomst og uddannelse og den generelle latinamerikanske machismo-kultur, betyder, at mange af kvinderne har ringe selvværd, mangler viden om deres rettigheder og derfor ikke magter at protestere mod overgreb. COMUTRAH's nuværende aktiviteter kan opdeles i tre forskellige typer aktiviteter: Assistance til voldsramte kvinder i form af ledsagelse af kvinderne, når de anmelder overgreb hos myndighederne og støtte til kvinderne i perioden efter overgrebet. Oplysende og bevidstgørende møder og workshops med medlemmerne af de lokale netværk omkring arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og andre emner som fx reproduktiv sundhed. Fortalervirksomhed målrettet lokale myndigheder (bystyre, domstole, politi og lokalråd) og organisationer med henblik på øget fokus på og respekt for kvinders rettigheder. COMUTRAH er organiseret omkring otte løst organiserede netværk i otte forskellige boligområder i området omkring byerne Puerto Cortés og San Pedro Sula i det nordvestlige Honduras. Det drejer sig om følgende områder: Jutosa, Chameleconcito, Los Laureles, Rio Tulean, Choloma, Villanueva, Camaguey og La Islan. Disse er alle store boligområder beboet af arbejdere i tekstilindustrien eller i den uformelle sektor og områderne udgør dermed den sociale base for den del af fagbevægelsen, som COMUTRAH har rødder i. Indtil nu har hele organisationen været ledet af et forretningsudvalg, men det er COMUTRAHS hensigt og formålet med denne partnerskabsaktivitet at decentralisere organisationen ved at omdanne de hidtil løst organiserede netværk i de områder, hvor COMUTRAH arbejder, til formelle lokalforeninger med demokratisk valgte bestyrelser. COMUTRAH har udpeget fire områder: Chameleconcito, Jutosa, Los Laureles y La Islan, hvor man i første omgang vil indlede denne proces, for derefter at gå videre med de resterende områder på et senere tidspunkt (se kort over området i bilag 1). Hvorfor er partnerskabsaktiviteten vigtig for organisationen? Efter OD-projektets afslutning og fagbevægelsens kollaps stod COMUTRAH tilbage med meget få ressourcer, og organisationen har efterfølgende været drevet udelukkende på frivillig basis. COMUTRAH har siden da vist en enorm styrke og bæredygtighed som organisation ved at overleve med fortsat medlemstilgang. Samtidig har organisationen taget væsentlige skridt i forhold til at omstille sig fra en primært faglig organisation med tilknytning til fagbevægelsen til en uafhængig organisation med kvinders rettigheder i fokus. COMUTRAH har ikke stor erfaring med administration af donorfinansierede projekter, men deres håndtering af projektforlængelsen har vist, at de er i stand til at håndtere dette. En stor del af medlemmerne af forretningsudvalget var desuden engagerede i det nu afsluttede OD-projekt, enten som ansatte, som medlemmer af FESITRADEH's forretningsudvalg eller som promotorer. COMUTRAH besidder dermed en vis erfaring, som de vil kunne anvende i partnerskabsaktiviteten. Der er dog behov for, at flere medlemmer af forretningsudvalget samt medlemmerne af de kommende lokalbestyrelser også får større kapacitet inden for organisering og fortalervirksomhed, samt at de får opbygget større viden om de emner, COMUTRAH arbejder med således, at COMUTRAH bedre kan rekruttere og fastholde medlemmer, og forsvare kvinders rettigheder. Denne kapacitetsopbygning vil være vanskelig for COMUTRAH at gennemføre uden støtte udefra på grund af manglende organisatorisk kapacitet. Derfor er den ansøgte partnerskabsaktivitet af stor betydning for COMUTRAH's fremtidige virke og muligheder. A.3 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver MAK har haft kontakt med COMUTRAH som en del af FESITRADEH siden 2003, hvor vi forberedte ODprojektet. Siden 2011 har vores samarbejdspartner været COMUTRAH (jævnfør afsnit A.2). Aktiviteterne i OD-projektet var ligesom den ansøgte aktivitet rettet mod de lokale boligområder, men havde primært til formål at identificere og kapacitetsopbygge en gruppe af frivillige (promotorer), der kunne videreformidle viden om arbejdstagerrettigheder, sundhed og menneskerettigheder til målgruppen. Der blev desuden undervist i pædagogiske metoder og arbejdet med promotorernes personlige udvikling, da det for mange af promotorerne krævede stor overvindelse at tale i større forsamlinger. Personlig udvikling i form af øget selvværd har således været et tema i en stor del af aktiviteterne. De uddannede promotorer er i dag vigtige samlingspunkter og igangsættere af aktiviteter i COMUTRAH's lokale netværk. COMUTRAH har dermed en base af engagerede frivillige med en vis erfaring i rettighedsbaseret græsrodsarbejde, der 4

5 naturligt vil kunne indgå som medlemmer af de lokale bestyrelser, som vil blive etableret via partnerskabsaktiviteten. Udover rekrutteringen og uddannelsen af promotorerne, blev der i OD-projektet afholdt en række uddannelsesforløb, hvor mere end 700 arbejdere eller tidligere arbejdere i tekstilindustrien modtog grundskoleundervisning til og med 6. klasse. Alfabetiseringskurserne var en stor succes, der gav FESITRADEH og COMUTRAH vigtige erfaringer i samarbejdet med det honduranske undervisningsministerium og bidrog til en stor medlemsfremgang for COMUTRAH. Under projektforlængelsen på 6 måneder etablerede COMUTRAH et samarbejde med to advokater, der uden betaling underviste 15 af promotorerne i de retlige rammer omkring kvinders rettigheder med henblik på, at promotorerne skulle lære at hjælpe kvinder, hvis rettigheder er blevet krænket. Derudover arbejdede COMUTRAH med oplysning om kvinde-, borger- og arbejdstagerrettigheder samt vold mod kvinder. Oplysningsinitiativerne har ført til, at et stigende antal kvinder er begyndt at tage kontakt til organisationen for at få hjælp og støtte. I det hidtidige samarbejde mellem COMUTRAH og MAK har COMUTRAH's lokale netværk primært tjent som platform for at sprede viden om specifikke emner som for eksempel rettigheder, og promotorerne primært fungeret som repræsentanter for FESITRADEH og COMUTRAH overfor en løst organiseret gruppe af medlemmer, der som sådan ikke har udgjort lokale foreninger. Vi har ikke tidligere arbejdet med at kapacitetsopbygge de lokale netværk organisatorisk. Det er imidlertid både COMUTRAH's og MAK's analyse, at en konsolidering af disse netværk og en formalisering af dem som lokalafdelinger af COMUTRAH vil styrke COMUTRAH (jævnfør afsnit A.2 og B.1.). Promotorernes arbejde, grundskolekurserne og COMUTRAH's støtte til voldsramte kvinder har medvirket til at give COMUTRAH et godt ry i boligområderne, og der er således potentiale for, at COMUTRAH kan vokse i medlemstal, men der er brug for stærkere organisatoriske strukturer, hvilket er formålet med den ansøgte partnerskabsaktivitet. Hvordan vil den ansøgte partnerskabsaktivitet udvikle relationen mellem partnerne? Relationerne mellem COMUTRAH og baggrundsgruppen i MAK er allerede tætte, da flere af medlemmerne af baggrundsgruppen har besøgt COMUTRAH i Honduras og mødt og samarbejdet med en række af organisationens medlemmer. Partnerskabsaktiviteten vil styrke denne relation, ligesom samarbejdet i sig selv vil give begge organisationer mere projekterfaring i forhold til at lave udviklingsarbejde sammen. MAK som organisation, og baggrundsgruppen i særdeleshed, vil med aktiviteten øge sit kendskab til Honduras og vilkårene for landets civilsamfund, og vi vil dermed bedre kunne oplyse den danske befolkning om situationen i landet og fattige kvinders udsatte position. B. BAGGRUNDSANALYSE B.1 Relevansen af partnerskabsaktiviteten COMUTRAH gør allerede i dag et stort arbejde for at forsvare kvindernes rettigheder i konkrete sager om overgreb samt at bevidstgøre de lokale myndigheder og andre lokale instanser om de lokale kvinders rettigheder. COMUTRAH står p.t. over for den udfordring, at flere kvinder har kendskab til organisationen som forkæmper for kvinders rettigheder, end forretningsudvalget selv er i stand til at assistere. Derfor er det vigtigt, at COMUTRAH opbygger organisatoriske strukturer og udvider sin kapacitet til at kæmpe for kvinders rettigheder på samtlige organisatoriske niveauer. Derudover står COMUTRAH overfor at skulle finde nye alliancepartnere, eftersom organisationen har skiftet hovedfokus fra arbejdstagerrettigheder til kvinderettigheder. COMUTRAH har allerede mange gode kontakter på lokalt niveau fra arbejdet med arbejdstagerrettigheder, men det er nødvendigt for COMUTRAH at identificere og indlede samarbejde og/eller kontakt med de væsentlige lokale og nationale aktører i kampen for kvinders rettigheder. Det er vores forventning, at den ansøgte aktivitet vil bidrage til at udbygge disse og hjælpe ovennævnte processer på vej. Det er både COMUTRAH's og MAK's vurdering, at dette arbejde kan styrkes ved at konsolidere og kapacitetsopbygge de lokale netværk og COMUTRAH's forretningsudvalg. Medlemsbasen i de fire netværk skal uddannes i deres rettigheder og have deres selvværd øget, derudover skal de samme fire lokale netværk udvikles til bæredygtige strukturer med demokratisk valgte ledelser, alt sammen med henblik på at blive i stand til at forsvare egne og andre kvinders rettigheder på lokalt plan. Endvidere skal 5 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

6 COMUTRAH's forretningsudvalg styrkes, så det bliver i stand til at støtte de lokale bestyrelser i deres organisatoriske arbejde, til at forsvare kvinder i sager om krænkelse af deres rettigheder, samt til at skabe alliancer med andre aktører såvel på lokalt som på nationalt plan. COMUTRAH spiller en væsentlig rolle som fortaler for kvindernes rettigheder i de områder, hvor deres netværk findes. I de områder, hvor COMUTRAH arbejder, eksisterer der ikke andre organisationer, der arbejder med kvinders rettigheder på samme måde som COMUTRAH der bygger en bevægelse op nede fra, gennem organiseringen af fattige kvinder. Samtidig er indsatsen fra myndighedernes side for at beskytte kvinders rettigheder et kendetegn på få ressourcer og et ineffektivt retssystem. B.2 Hvilken sammenhæng indgår aktiviteten i? Geografisk foregår aktiviteten i det nordvestlige Honduras i fattige boligområder omkring storbyen San Pedro Sula og containerudskibningshavnen i Puerto Cortés. Området har 1,2 mio. indbyggere og har i mange år været den økonomiske motor i Honduras, idet det genererer ca. en tredjedel af landets bruttonationalprodukt. Her findes flertallet af Honduras' tekstilfabrikker, hvilket er en sektor med hovedsageligt kvindelige arbejdere (næsten 80 % af de ansatte er kvinder), der arbejder for en lav løn og hvis arbejdstagerrettigheder ikke eller kun i ringe grad respekteres (UN WOMEN, 2011: El progreso de las mujeres en el mundo ). Området er et populært mål for arbejdsløse fra andre dele af Honduras, der søger arbejde. En stor del af migranterne til området er unge kvinder, der ankommer til byen uden økonomiske ressourcer og uden socialt netværk og ofte ender som enlige mødre med ringe uddannelses- og jobmuligheder. San Pedro Sula er desværre også plaget af tårnhøje kriminalitetsrater, som er forbundet til bande- og narkokriminalitet. Byen har en af verdens højeste mordrater (125 pr indbyggere i 2010) og overgår andre voldsramte latinamerikanske byer som fx Ciudad Juarez i Mexico. De fleste honduranere har selv været udsat for alvorlig kriminalitet eller har slægtninge eller venner der har. Derudover er vold mod kvinder et udbredt fænomen 1. COMUTRAH har informeret os, at de har kendskab til, at 5 kvinder i de boligområder, hvor COMUTRAH arbejder, blev myrdet i perioden november 2011 til februar 2012 som følge af vold. Desværre har den honduranske stat ikke været i stand til at komme kriminaliteten og volden (herunder volden mod kvinder) til livs, og politi og domstole er kendetegnede ved ineffektivitet og korruption. I lighed med de øvrige mellemamerikanske lande har Honduras i høj grad mærket følgerne af den internationale finansielle krise med faldende eksport og aftagende pengeoverførsler fra honduranere i USA til følge. Den faldende eksport har ramt tekstilindustrien, hvor flere fabrikker er lukket siden Særligt kvinder bosiddende i de urbane områder er påvirket af den økonomiske krise. I et studie fra 2010 beskriver det tidligere UNIFEM (det nuværende UN WOMEN), at selvom de honduranske kvinder i mindre grad end mændene har adgang til det formelle arbejdsmarked (henholdsvis 36 % af kvinderne og 72 % af mændene) og generelt tjener kvinder mindre end mændene i samme stilling (72 % af mændenes løn for samme arbejde), har mere end halvdelen af de jobs, der er blevet nedlagt i de urbane områder som følge af den økonomiske krise, været udført af kvinder (UNIFEM; AGEM 2010: Impacto de la Crisis Económica Internacional en las Mujeres Hondureñas ). Dermed er kvinderne overladt til at søge beskæftigelse i den uformelle sektor. Den uformelle sektor er præget af lav grad af økonomisk sikkerhed og gør endvidere kvinderne mere sårbare for vold og kriminalitet. Statskuppet i 2009, hvor præsidenten Zelaya blev afsat og måtte flygte i eksil, og den efterfølgende politiske krise har haft stor betydning for det honduranske civilsamfund, eftersom en stor del af civilsamfundet i form af fagbevægelsen (herunder også FESITRADEH) aktivt støttede den afsatte præsident med strejker, vejblokader og besættelser af offentlige bygninger. I månederne umiddelbart efter kuppet lod den siddende regering hær og politi slå hårdt ned på oppositionen, hvilket især gik ud over fagligt aktive og regeringskritiske journalister. Efter parlamentsvalget i 2009, den ny regerings tiltrædelse og Zelayas tilbagevenden til landet, er de politiske forhold i Honduras delvist normaliserede. Civilsamfundet er dog stadig svagt og især fagbevægelsen er svækket af den finansielle krise og kampen mod kupregeringen. Oppositionen er desuden svækket som følge af uenigheder om den fremtidige strategi, ikke mindst i forhold til stiftelsen af et nyt parti. Denne splittelse er at finde på alle niveauer af civilsamfundet. Den svækkelse af retssikkerheden for aktive i oppositionsbevægelsen, der fandt sted under krisen omkring kuppet, er stadig aktuel, og det er i dag farligere end nogensinde at være fagligt aktiv. Trusler mod liv og familie er ikke et ukendt fænomen for fagligt aktive, og politisk vold maskeres som almindelig kriminalitet. 1 Under identifikationsrejsen i Honduras med samarbejdsarbejdspartneren i februar 2012 oplevede vi selv på tæt hold adskillige sager om vold mod kvinder i de netværk, hvor COMUTRAH arbejder. 6

7 Ved at støtte konsolideringen af COMUTRAH håber vi i MAK at kunne bidrage til, at et trængt honduransk civilsamfund får lidt bedre handlemuligheder og bliver i stand til at arbejde for befolkningens, særligt de udsatte kvinders, behov. I første omgang handler partnerskabet mellem COMUTRAH og MAK om konsolidering og folkelig forankring på lokalt plan, og det er samtidigt vores forventning, at partnerskabet også vil bidrage til, at COMUTRAH vil være i stand til at indgå alliancer med nationale aktører i kampen for kvinders rettigheder. B.3 Hvordan er partnerskabsaktiviteten blevet forberedt? OD-projektet, der var finansieret af Operation Dagsværk, sluttede i efteråret Siden har baggrundsgruppen holdt løbende kontakt med COMUTRAH. I baggrundsgruppen var der et stort ønske om at fortsætte samarbejdet, da vi oplevede at vores partnerskab med COMUTRAH har været en stor støtte for kvinderne i organisationen. I sommeren 2011, mens de sidste aktiviteter i det gamle projekt fandt sted, var et af medlemmerne i baggrundsgruppen på besøg hos COMUTRAH for at afdække organisationens og medlemmernes behov. I februar 2012 tog tre medlemmer af baggrundsgruppen af sted på en egentlig projektidentifikationsrejse. Forud for rejsen havde gruppen været i dialog med COMUTRAH omkring planlægningen af rejsen og omkring ideer og muligheder for et fremtidigt samarbejde. I løbet af identifikationsrejsen, der varede to uger, blev der afholdt en række workshops med COMUTRAH's medlemmer fra de lokale netværk (herunder medlemmer, som blev uddannet som promotorer under OD-projektet) og forretningsudvalget. Der blev blandt andet taget udgangspunkt i deltagerorienterede metoder som Appreciative Inquiry, og der blev udarbejdet problem- og målanalyser med udgangspunkt i Logical Framework Approach. Partnerskabsaktiviteten er således blevet designet i tæt dialog og med stærk involvering af COMUTRAH, og det er resultaterne af identifikationsrejsen, der danner grundlag for denne ansøgning (se bilag 2). Det er værd at nævne, at der ikke er tale om en direkte forlængelse af det tidligere OD-projekt. Samarbejdet med COMUTRAH er nyt, og partnerskabsaktiviteten drejer sig om opbygning af COMUTRAH's organisationsstrukturer, hvor det tidligere projekt havde fokus på mobilisering og uddannelse. Desuden er fokus skiftet fra faglige rettigheder til kvinders rettigheder. C. PARTNERSKABSAKTIVITETEN C.1 Formål og forventede processer Overordnet formål At konsolidere og udbygge COMUTRAH's demokratiske strukturer, at formulere og implementere en medlemsstrategi samt udvikle en strategi for fortalervirksomhed for derved at styrke COMUTRAH som organisation. Processer, som vi forventer, at partnerskabsaktiviteten sætter i gang: A: Opbygning af demokratiske strukturer: Valg af lokale bestyrelser og uddannelse af disse, så de bliver bedre i stand til at organisere og inddrage medlemmerne på lokalt niveau, hvormed medlemmernes behov bliver styrende for organisationens aktiviteter. B: Styrkelse af kapacitet til formulering og implementering af en medlemsstrategi, der sætter COMUTRAH i stand til at rekruttere og fastholde medlemmer, og som tager højde for medlemmernes forskellige socioøkonomiske situationer. C: Uddannelse af medlemmer, så de opnår viden om egne rettigheder samt får øget deres selvværd således, at de bliver i stand til at forsvare egne og andre kvinders rettigheder. D: Opbygning af kapacitet til formulering og implementering af strategier for alliancer og fortalervirksomhed, så COMUTRAH bliver bedre i stand til at sætte kvinderettigheder på dagsordenen i forhold til - primært lokale myndigheder, medier og civile organisationer. E: Styrkelse af forretningsudvalgets kapacitet med henblik på at støtte lokalbestyrelser i deres organisatoriske arbejde og kvinder i sager om krænkelse af deres rettigheder. De væsentligste positive ændringer, som vi forventer ved aktivitetens afslutning: 7 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

8 A1: Der er etableret lokale bestyrelser i fire netværk, som mødes regelmæssigt og aktivt arbejder med at rekruttere og organisere medlemmer. A2: De lokale netværk fungerer som forum og frirum for medlemmerne, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og gensidigt støtte hinanden. A3: De lokale bestyrelser arbejder for at sætte kvinders rettigheder på dagsordenen i lokalsamfundet og støtter medlemmerne i enkeltsager om overtrædelse af rettigheder. B1:COMUTRAH har formuleret en medlemsstrategi for rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Strategien danner grundlag for såvel forretningsudvalgets som de lokale bestyrelsers arbejde. C1: Blandt COMUTRAH's medlemmer er der en øget bevidsthed om kvinders rettigheder, og flere kvinder har opnået større selvværd og føler sig bedre rustede til, at forsvare sig mod overgreb på egne rettigheder og til at hjælpe andre kvinder, hvis rettigheder bliver krænket. D1: COMUTRAH har identificeret de væsentligste lokale alliancepartnere og indledt samarbejde med dem. D2: COMUTRAH har identificeret de væsentligste nationale aktører inden for arbejdet med kvinders rettigheder og indledt kontakt med dem. D3: COMUTRAH arbejder strategisk med at kommunikere organisationens budskaber til omverdenen via lokale medier og egne kampagner. E1: Medlemmerne af COMUTRAH's forretningsudvalg har øget deres kapacitet til at støtte og vejlede de lokale bestyrelser i deres organisatoriske arbejde. E2: Medlemmerne af COMUTRAH's forretningsudvalg har øget deres kapacitet og muligheder for at støtte kvinder i konkrete sager om krænkelser af deres rettigheder. Den forventede langsigtede effekt af partnerskabsaktiviteten: Vi forventer, at medlemmerne af COMUTRAH i kraft af de lokale netværk vil få adgang til støtte og vejledning, der gør dem i stand til forsvare egne rettigheder, hjælpe andre kvinder og arbejde for en øget respekt for kvinders rettigheder i deres lokalsamfund. Vi forventer også, at partnerskabsaktiviteten vil bidrage til, at COMUTRAH udvikler sig til en organisation med en bred social base i de forskellige boligområder omkring San Pedro Sula og Puerto Cortés. Partnerskabsaktiviteten vil gennem lokalbestyrelserne styrke COMUTRAH's base i de fire pågældende lokalsamfund. Dermed forventes det, at COMUTRAH vil nå ud til flere kvinder og opnå en højere grad af decentralisering og lokal forankring, hvormed medlemmernes behov bliver styrende for organisationens aktiviteter. Endelig forventer vi, at organisationen anerkendes som en væsentlig fortaler for kvinders rettigheder af såvel lokale myndigheder som af lokale civile institutioner som fx medier, kirker og arbejdsgivere. Denne position vil sætte COMUTRAH i stand til aktivt og konkret at forbedre respekten for kvinders rettigheder. I forlængelse heraf vil CUMUTRAH på længere sigt have mulighed for at arbejde for også at forbedre sine medlemmers vilkår på andre områder som for eksempel i form af aktiviteter og uddannelse rettet mod at forbedre medlemmernes økonomiske situation. Som tidligere nævnt vil partnerskabsaktiviteten derudover styrke relationerne mellem medlemmer af COMUTRAH og baggrundsgruppen i Danmark, ligesom samarbejdet i sig selv vil give begge organisationer mere projekterfaring i forhold til at lave udviklingsarbejde sammen. MAK som organisation, og baggrundsgruppen i særdeleshed, vil med aktiviteten øge sit kendskab til Honduras og vilkårene for landets civilsamfund, og vi vil dermed bedre kunne oplyse den danske befolkning om situationen i landet og fattige kvinders udsatte position. C.2 Deltagere Deltagerne i partnerskabsaktiviteten er medlemmer i COMUTRAH på tre forskellige niveauer: COMUTRAH's forretningsudvalg COMUTRAH's forretningsudvalg består af otte medlemmer, der vælges af medlemmerne på COMUTRAH's kongres, som finder sted hvert fjerde år. Forretningsudvalgets medlemmer modtager ingen form for økonomisk godtgørelse for deres arbejde. 8

9 De nuværende medlemmer af forretningsudvalget er alle kvinder i alderen 24 til 53 år. Enkelte medlemmer af forretningsudvalget lever i fattigdom eller ekstrem fattigdom og andre tilhører den laveste middelklasse. Dette afspejles også i deres uddannelsesniveau, hvor nogle kun har få års skolegang, mens andre har en gymnasie- eller bacheloruddannelse. De fleste medlemmer af forretningsudvalget arbejder i den uformelle sektor. En enkelt er fabriksarbejder og arbejder i tekstilindustrien, og en anden er ansat i kommunen i Puerto Cortés. Flere medlemmer af forretningsudvalget er enlige mødre. Fem af forretningsudvalgets medlemmer har tidligere erfaring fra fagbevægelsen og har haft ledelsesposter i deres fagforeninger. I forbindelse med deres engagement i fagbevægelsen har de modtaget kurser i faglig organisering og faglige rettigheder. COMUTRAH s forkvinde er også forkvinde for FESITRADEH, og hun og to andre medlemmer af forretningsudvalget har været ansat på MAK og 3F's fælles projektkontor, der lukkede i 2010, da MAK's OD-projekt stoppede. Disse tre medlemmer af forretningsudvalget har dermed stor organisatorisk erfaring, erfaring med projektstyring, og desuden et stort netværk, især inden for fagbevægelsen, men også omfattende lokale myndigheder og medier. Lokale bestyrelser i fire netværk De lokale bestyrelser kommer til hver at bestå af fem medlemmer. COMUTRAH har i øjeblikket netværk i otte forskellige boligområder. De fleste af netværkene er opstået ud af OD-projektet, hvor uddannelse af frivillige promotorer til netværksopbygning og oplysningsvirksomhed om rettigheder var en central komponent (jævnfør afsnit A.2). I dag er netværkene i fire af boligområderne relativt godt organiserede, og de aktive medlemmer i disse netværk har hyppig og god kontakt med COMUTRAH's forretningsudvalg. Det er disse fire netværk, som partnerskabsaktiviteten vil fokusere på. De fire boligområder er udvalgt ud fra det kriterium, at det er de områder, hvor medlemmerne er bedst organiserede og mest aktive. En af de første planlagte aktiviteter i partnerskabsaktiviteten er fire møder, et i hvert af de fire boligområder, hvor alle medlemmer inviteres, og der vælges en lokal bestyrelse. Vi kan ikke pt. give en præcis beskrivelse af deltagerne i de lokale bestyrelser, da disse endnu ikke er valgt. De lokale bestyrelser er en ny struktur, som både forretningsudvalget og medlemmer af COMUTRAH ønsker at oprette, og hvor ét af partnerskabsaktivitetens hovedmål vil være at kapacitetsopbygge organisatorisk. Sammensætningen af de lokale bestyrelser vil sandsynligvis afspejle medlemsbasen. Hovedparten vil have deltaget i tidligere uddannelsesaktiviteter afholdt af COMUTRAH eller være uddannet som frivillige promotorer i OD-projektet. Medlemmer af COMUTRAH primært i de fire boligområder, hvor der etableres lokalbestyrelser Medlemmerne af COMUTRAH er fattige kvinder. De fleste arbejder i den uformelle sektor, i hjemmet eller som fabriksarbejdere. Mange er enlige mødre og har relativt mange børn. De fleste har et lavt uddannelsesniveau, og der er mange, der ikke har gennemført grundskolen (6. klasse). C.3 Metode og arbejdsform Partnerskabsaktivitetens overordnede strategi er at kapacitetsopbygge og konsolidere COMUTRAH på tre organisatoriske niveauer, så organisationen kan styrke sin indsats for kvinders rettigheder. De niveauer, der er tale om, er: 1) medlemsbasen i fire netværk/boligområder, 2) lokalbestyrelser i de fire netværk/boligområder, og 3) forretningsudvalget. Ved at styrke/kapacitetsopbygge på disse 3 niveauer vil COMUTRAH i højere grad blive en bæredygtig organisation, der kan arbejde for at forsvare kvinders rettigheder. Partnerskabsaktiviteten går således ud på at styre og konsolidere COMUTRAH som organisation, så: Medlemsbasen sikres via udvikling af en medlemsstrategi for rekruttering og fastholdelse. Medlemsbasen kapacitetsopbygges via uddannelse, hvormed medlemmerne bliver i stand til at kæmpe for egne og andre kvinders rettigheder. Netværkene/boligområderne konsolideres ved at etablere formelle, demokratisk valgte lokalbestyrelser med forankring i lokalsamfundene og styret af medlemmernes behov. Forretningsudvalget styrkes via uddannelse med henblik på at blive bedre i stand til at kæmpe for deres medlemmers rettigheder og støtte de lokale bestyrelser i deres organisatoriske arbejde. COMUTRAH kapacitetsopbygges (såvel i forretningsudvalget som i lokalbestyrelserne) med henblik på strategisk dannelse af alliancer og gennemførelse af fortalervirksomhed. 9 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

10 De metoder, der vil blive anvendt i partnerskabsaktiviteten, bygger på erfaringer med uddannelse som blev indhøstet under OD-projektet. Metoderne er deltagerorienterede og tager udgangspunkt i medlemmernes hverdag, erfaringer og lave uddannelsesniveau. Det nye er, at kapacitetsopbygning af COMUTRAH's tre organisationsniveauer nu er i centrum for partnerskabsaktiviteten sammen med udvikling af organisationens fortalervirksomhed i forhold til kvinders rettigheder. Partnerskabsaktiviteten vil desuden bidrage til at strukturere den ad hoc-mæssige arbejdsform, der præger COMUTRAH's virke i øjeblikket. Strategi for medlemsbasen: Indledningsvist i partnerskabsaktiviteten udarbejdes der en undersøgelse for at kortlægge de nuværende medlemmer i organisationen. På denne baggrund udvikles der en strategi til rekruttering og fastholdelse, samt en rekrutteringskampagne med fokus på at bevidstgøre kvinder i alle aldre om vigtigheden af at organisere sig. Sideløbende gennemføres der et uddannelsesprogram til medlemsbasen for at lære medlemmerne om deres rettigheder, og hvordan de kan forsvare sig. Tillige skabes der aktiv deltagelse blandt medlemsbasen i lokale netværksmøder med det formål at skabe solidaritet kvinderne imellem, udveksle erfaringer om og finde løsninger på medlemmernes rettighedsbaserede problemstillinger. Strategi for lokalbestyrelserne: Organiseringen i de lokale boligområder styrkes og formaliseres, ved at der gennemføres valg til lokale bestyrelser blandt medlemmerne i de fire netværk, og de demokratisk valgte lokalbestyrelser efterfølgende deltager i et uddannelsesforløb om organisering og ledelse af deres netværk. Lokalbestyrelserne får støtte og følgeskab fra forretningsudvalget i deres arbejde. Derved skal lokalbestyrelserne blive i stand til at varetage det organisatoriske ansvar i deres netværk, herunder at holde interne møder for at koordinere deres arbejde, facilitere netværksmøder på lokalt plan, handle proaktivt på lokalt niveau i sager om overtrædelse af kvinders rettigheder og videregive sager til forretningsudvalget, som de ikke selv har kapaciteten til at håndtere. Lokalbestyrelserne bliver ansvarlige for at sikre lokalforankring i organisationen, for at COMUTRAH som organisation udvikler sig i henhold til medlemsbasens behov, og de vil være i tæt kontakt med forretningsudvalget. Strategi for forretningsudvalget: Forretningsudvalget skal udvikle og styrke sin kapacitet og manøvredygtighed i forhold til at kunne forsvare kvinders rettigheder. De vil derfor også deltage i en todages workshop med henblik på at opdatere deres viden om eksisterende love og juridiske muligheder i forhold til at forsvare kvinders rettigheder i den nuværende politiske kontekst og yde støtte i konkrete sager om overtrædelse af kvinders rettigheder. Derudover udvikler forretningsudvalget sin organisatoriske kapacitet til at støtte og rådgive lokalbestyrelser i deres ansvarsområder og opgaver ved at deltage i en todages workshop med efterfølgende supervision i forhold til rådgivningen af de lokale bestyrelser. Strategi for opbygning af organisationens kapacitet til alliancedannelse, fortalervirksomhed og administration: COMUTRAH's kapacitet til fortalervirksomhed styrkes ved, at forretningsudvalget og medlemmer fra lokalbestyrelserne deltager i en workshop om fortalervirksomhed, hvor de udvikler en strategi for organisationen med henblik på at opnå en stærkere stemme og stærkere alliancer i forsvaret af kvinders rettigheder. I løbet af partnerskabsaktiviteten identificerer forretningsudvalget de væsentligste lokale alliancepartnere og indleder samarbejde med dem. Der udover har forretningsudvalget identificeret de væsentligste nationale aktører inden for arbejdet med kvinders rettigheder og indledt kontakt med dem. I partnerskabsaktivitetens løbetid får forretningsudvalget og medlemmer af de lokale bestyrelser erfaring med at udvikle og udføre en rekrutteringskampagne i praksis med det formål at skabe bevidsthed blandt kvinder om vigtigheden ved at organisere sig. Derudover modtager medlemmer fra forretningsudvalget og lokalbestyrelserne et computerkursus med henblik på at opbygge organisationens generelle kapacitet til administrativt arbejde, kommunikation og dokumentation. Hvordan aktiviteten søger at sikre mænd og kvinders lige deltagelse og udbytte. Da fokus hovedsageligt er på COMUTRAH som organisation og konsolidering af de forskellige organisationsniveauer inddrages mænd ikke direkte i dette projekt. Som organisation fokuserer COMUTRAH dog ikke kun på at forbedre kvinders levevilkår men også på at forbedre deres familiers livssituation. På længere sigt vil COMUTRAH derfor gerne arbejde med kapacitetsopbygning af mænd og børn, særlig i 10

11 forbindelse med oplysning om rettigheder og reproduktiv sundhed for derigennem at styrke ligestilling mellem kønnene. Fremtidige projekter: Partnerskabsaktiviteten skal danne grundstenen for et fremtidigt projekt, der vil tage udgangspunkt i behovene blandt COMUTRAH's medlemmer. Under identifikationsrejsen tog vi hul på en diskussion om fremtidigt samarbejde. Behovene blandt kvinderne, som blev behandlet i en problemanalyse var: Behovet for grundskoleundervisning for voksne målrettet kvinder, så de bedre bliver i stand til at finde arbejde i den formelle sektor, og samtidig lære om problemstillinger, som er relevante for deres hverdag. Behovet for økonomisk bæredygtighed i familierne med henblik på indkomstskabende aktiviteter Behovet for kurser målrettet til de enkelte familier: kvinder, mænd og børn, om deres rettigheder og sundhed Behovet for at udvikle programmer til voldsramte kvinder med henblik på at få kvinderne på fode igen. Vi ser partnerskabsaktiviteten som et nødvendigt forberedende skridt for et større projekt. C.4 Aktivitetsplan og konkrete produkter Partnerskabsaktiviteten vil indeholde følgende aktiviteter: Styrkelse og konsolidering af medlemsbasen Medlemsstrategi 1.1. En workshop med 25 deltagere fra forretningsudvalget og aktive medlemmer fra de 4 udvalgte boligområder for at planlægge en undersøgelse af COMUTRAH's medlemmer. Formålet er at få et opdateret overblik over, hvor mange og hvem COMUTRAH's medlemmer er. Deltagerne i denne workshop udfører efterfølgende undersøgelsen En workshop med 25 deltagere fra forretningsudvalget og aktive medlemmer fra de otte boligområder. Formålet er at samle erfaringerne fra medlemsundersøgelsen, beskrevet i aktivitet 1.1, og udarbejde en strategi for rekruttering og fastholdelse af medlemmer En rekrutteringskampagne med henblik på at bevidstgøre kvinder i alle aldre omkring vigtigheden af at organisere sig for at beskytte deres rettigheder. Den vil foregå via lokalradio, omdeling af flyveblade og opsætning af plakater I alt vil der blive afholdt 16 workshops for COMUTRAH's medlemmer. Heraf vil fire workshops blive afholdt i hvert af de fire boligområder, som partnerskabsaktiviteten primært fokusere på. Der vil være omkring 25 deltagere i hver workshop. Temaerne for workshopperne vil være: selvværd, vold i hjemmet, kvinde- og borgerrettigheder, og fordele og ulemper ved at være organiseret. Styrkelse og konsolidering af lokalbestyrelser 1.5. Valg af lokalbestyrelser med 5 medlemmer i hvert af de fire boligområder. I alt fire møder To kurser for de lokale bestyrelser med det formål at oplære dem i deres ansvarsområder og forpligtigelser. Hver lokal bestyrelse består af fem medlemmer. Dertil kommer et opfølgende, evaluerende møde halvvejs i projektforløbet. I alt 20 deltagere pr. kursus Regelmæssige interne møder i hver lokal bestyrelse med det formål at planlægge, revidere, udføre og evaluere deres ansvarsområder og arbejdsplaner. Møderne finder sted i hvert af de fire boligområder Hver lokal bestyrelse afholder møder i deres område vedrørende rettighedsbaserede problemstillinger. Der afholdes et møde hver anden måned i hvert af de fire boligområder, med ca. 25 deltagere pr. møde Forretningsudvalget uddanner og bistår løbende de fire lokale bestyrelser både ved at deltage i møderne med medlemsbasen og ved de lokale bestyrelsers interne møder. 11 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

12 Kapacitetsopbygning af forretningsudvalget og de lokale bestyrelser 1.10 En to-dages workshop i organisationsudvikling med det formål at styrke forretningsudvalgets evne til at rådgive og vejlede de lokale bestyrelser. Forretningsudvalgets 8 medlemmer deltager i workshoppen 1.11 En to-dages workshop med det formål at opbygge og opdatere forretningsudvalgets viden inden for kvinde- og borgerrettigheder. Forretningsudvalgets 8 medlemmer deltager i workshoppen To workshops á en dag om oplysningskampagner og fortalervirksomhed. Formålet med disse to workshops er at udvikle og planlægge rekrutteringskampagnen, beskrevet ovenfor i punkt 1.3, og at udarbejde en strategi for arbejdet med fortalervirksomhed og opbygning af alliancer på både lokalt og nationalt niveau. Forretningsudvalget samt 2 medlemmer fra hver lokalbestyrelse, i alt 16 personer, deltager i hver workshop Computerkursus for forretningsudvalget og de lokale bestyrelser med fokus på brug af Word til at udarbejde fx rapporter, arbejdsplaner og klager, og internet til at skrive s og søge information om relevante emner. Dette er første skridt i en proces, der skal føre til, at flere medlemmer af COMUTRAH's forretningsudvalg og aktive medlemmer bliver i stand til at dokumentere og lette organisationens arbejde via computer. To medlemmer fra forretningsudvalget samt to medlemmer fra hver af de lokale bestyrelser, i alt 10 personer, deltager i kurset. Øvrige aktiviteter 1.14 Forretningsudvalget bistår løbende kvinder (både medlemmer og ikke-medlemmer af COMUTRAH) i tilfælde af krænkelse af deres rettigheder som kvinde, borgere og arbejdere ved relevante instanser Forretningsudvalget afholder løbende møder med virksomhedsejere, institutioner og organisationer, både kommunale, statslige, fagforeninger og andre kvindeorganisationer for at opnå strategiske alliancer til forsvar for kvinders rettigheder. Tidsplan: 12

13 Aktivitet jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun Workshop for at planlægge en undersøgelse af COMUTRAH's medlemmer Workshop for samle erfaringerne fra medlemsundersøgelsen og udarbejde medlemsstrategi Rekrutteringskampagne workshopper for COMUTRAH's medlemmer. Fire i hvert af de fire boligområder. Der afholdes ca. to workshops per måned Der afholdes møder med valg af lokal bestyrelse i hvert af de fire områder Kurser for de lokale bestyrelser med det formål at oplære dem i deres ansvarsområder og forpligtigelser, samt et opfølgende, evaluerende møde efter 6 måneders arbejde Interne møder i hver lokal bestyrelse Hver lokal bestyrelse afholder møder i deres område vedrørende rettighedsbaserede problemstillinger Forretningsudvalget uddanner og bistår løbende de fire lokale bestyrelser ved at deltage i møderne (interne og med medlemsbasen) To-dages workshop for at styrke forretningsudvalgets evne til at rådgive og vejlede de lokale bestyrelser To-dages workshop for at opbygge og opdatere forretningsudvalgets viden inden for kvinde- og borgerrettigheder To workshops á en dag om oplysningskampagner og fortalervirksomhed Computerkursus for forretningsudvalget og de lokale bestyrelser Forretningsudvalget bistår løbende kvinder i tilfælde af krænkelse af deres rettigheder Forretningsudvalget afholder møder med offentlige instituioner og relevante civilsamfundsorganisationer for at opnå strategiske alliancer til forsvar for kvindernes rettigheder. Rejser: MAK vil foretage to rejser til Honduras i løbet af partnerskabsaktiviteten. Den første rejse vil finde sted midtvejs i forløbet og den anden i slutningen af forløbet. MAK har ikke selv noget personale ansat i Mellemamerika, så besøg fra gruppen i Danmark er udover kommunikation via og telefon den eneste måde, vi kan følge projektets aktiviteter. I baggrundsgruppen har vi god erfaring fra OD-projektet med at foretage rejser hvert halve år for at besøge projektets partnere og monitorere projektet. FESITRADEH har været, og COMUTRAH er meget glade for disse besøg, hvor vi har mulighed for at diskutere og træffe beslutninger omkring problemstillinger, der opstår undervejs i samarbejdet. Det er også vigtigt for COMUTRAH, at repræsentanter fra MAK har mulighed for at møde målgruppen, som motiveres af at vide, at der er mennesker uden for Honduras, der kender til og bekymrer sig om deres situation og bakker op om deres kamp. Samtidig kan det også spille en rolle i COMUTRAH's fortalervirksomhed i forhold til lokale institutioner, at de kan vise, at de har internationale alliancer. Det skal heller ikke undervurderes, at rejserne er en vigtig mulighed for at tilbringe tid sammen og lære hinanden bedre at kende, noget som er uvurderligt for, at kommunikationen mellem MAK og COMUTRAH kan fungere også i de perioder, hvor MAK ikke er til stede i Honduras. Endelig er rejserne også vigtige i forhold til at styrke baggrundsgruppen i Danmark, da MAK aktivt vil bruge rejserne til at opbygge gruppens samlede projektkompetencer og til at introducere nye medlemmer til vores 13 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.)

1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Forbedring

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) - 1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING Titel på afsluttende projektformulering: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger +227 96983238 Email: mahamatnakocho@yahoo.fr

c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger +227 96983238 Email: mahamatnakocho@yahoo.fr J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Ansøgningsskema: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget under 500.000) 1. Forside: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.)

Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Sport as a tool for Development fase 2 Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske

Læs mere

FORORD. Forord... Del 1: De danske organisationers arbejde med at gennemføre målsætningerne i Civilsamfundsstrategien...

FORORD. Forord... Del 1: De danske organisationers arbejde med at gennemføre målsætningerne i Civilsamfundsstrategien... DANSKE ORGANISATIONERS TVÆRGÅENDE MONITORERING AF GENNEMFØRELSEN AF MÅLSÆTNINGERNE I CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN 2010 FORORD INDHOLD Strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene (Civilsamfundsstrategien)

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET 1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET Titel på partnerskabsaktivitet: Navn på den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Towards Strenghtening the Civil Society Partnership with AKpartners

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING BEDRE ARBEJDS- OG LEVEVILKÅR FOR FATTIGE ARBEJDSTAGERE I VERDEN INDLEDNING Hvorfor laver 3F internationalt solidaritets- og udviklingsarbejde vil

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia INTERNATIONAL MEDICAL COOPERATION COMMITEE IMCC Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 3: 2011-2016 Projektdokument IMCC Januar 2010 Projektdokument Sundhed gennem

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere