PARTNERSKABSAKTIVITET (under kr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)"

Transkript

1 PARTNERSKABSAKTIVITET (under kr.) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Kapacitetsopbygning til forsvar af kvinders rettigheder i Honduras Mellemamerika Komiteen (MAK) Colectivo de Mujeres Trabajadoras de Honduras (COMUTRAH) Land(e): Honduras Landets BNI per indbygger: : i 2010 var det USD Start-dato: 1. juli 2012 Slut-dato: 30. juni 2013 Antal måneder: 12 Kontaktperson for partnerskabsaktiviteten: Navn: Marie Karkov adresse: Ansøgt beløb fra Projektpuljen: DKK Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen eller Udenrigsministeriet)? [ x ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Resumé (maks. 10 linjer) Forbrug pr. år: DKK (Samlet beløb delt med antal år) Den ansøgte partnerskabsaktivitet har til formål at styrke den honduranske kvinderettighedsorganisation COMUTRAH som medlemsorganisation for derved at forbedre organisationens muligheder for at arbejde for sine medlemmers rettigheder. COMUTRAH befinder sig midt i en omstillingsproces fra at være en del af fagbevægelsen til at være en selvstændig rettighedsorganisation, som følge af fagbevægelsens kollaps ovenpå den globale økonomiske krise og kuppet i Honduras i Den ansøgte aktivitet ligger i naturlig forlængelse af Mellemamerika Komitéens (MAK) partnerskab med COMUTRAH, og MAK ser det som en oplagt opgave at støtte COMUTRAH i at tilpasse sig den forandrede situation i Honduras. For MAK er partnerskabsaktiviteten også en mulighed for at videreudvikle sit eget engagement i Honduras i den nuværende politiske og økonomiske kontekst. Dato Ansvarlig person (underskrift) København Sted MARIE KARKOV, MEDLEM AF MAK Ansvarlig person og position (blokbogstaver) 1 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

2 2. Ansøgningstekst A. SAMARBEJDSPARTNERNE 2 A.1 Den danske organisation Mellemamerika Komitéen (MAK) blev stiftet i 1980 som Nicaragua Komiteen. MAK er en solidaritetsorganisation, hvis formål er at mobilisere en aktiv solidaritet med befolkningen i Mellemamerika og støtte kampen for demokrati og bedre levevilkår for udsatte befolkningsgrupper. MAK har tre hovedaktiviteter: Udsendelse af arbejds- og solidaritetsbrigader, projektarbejde finansieret af indsamlede midler og Danida samt informationsarbejde i Danmark. Den ansøgte partnerskabsaktivitet er forankret i en baggrundsgruppe bestående af ti personer med forskellige arbejds- og studiebaggrunde. Baggrundsgruppen er tilknyttet MAK's lokalafdeling i København. En del af gruppen er erfarne kræfter, der har været med siden Operation Dagsværk-projektets opstart (herfra refereret til som OD-projektet, se afsnit A.2 og B.3), men der er også nye medlemmer, som for første gang er involveret i udviklingsprojekter. Alle aktive har et kendskab til Mellemamerika og regionens historie og kultur. Partnerskabsaktiviteten medvirker til kapacitetsopbygning af baggrundsgruppen i Danmark. Nye medlemmer i gruppen bliver igennem aktiviteten introduceret til projektarbejde og til vores lokale partner COMUTRAH (Colectivo de Mujeres Trabajadoras de Honduras, på dansk: Kollektivet af Kvindelige Arbejdere i Honduras). Samtidigt er vores lokale samarbejdspartner i Honduras, COMUTRAH, i en transitionsproces, hvor den går fra primært at fokusere på arbejdstagerrettigheder til i højere grad at fokusere på kvinders rettigheder. Denne proces støtter partnerskabsaktiviteten op om, og derfor medfører aktiviteten nye erfaringer for hele gruppen i samarbejdet med COMUTRAH. COMUTRAH udfører sit arbejde ud fra en rettighedsbaseret tilgang, som ligger godt i tråd med MAK's fokus. Tidligere projekter i MAK har således omhandlet rettigheder for handicappede, arbejdstagerrettigheder, jordrettigheder og oprindelige folks rettigheder i forbindelse med minedrift. MAK har lang erfaring med kapacitetsopbygning af medlemsbaserede organisationer som for eksempel fagforbund og organisationer for bønder og oprindelige folk. Alle vores projekter med partnere i Mellemamerika indeholder elementer af kapacitetsopbygning i form af styrkelse af partnerorganisationen som medlemsorganisation eller i forhold til specifikke problemstillinger som for eksempel jordrettigheder eller valgdeltagelse. Den ansøgte partnerskabsaktivitet handler primært om kapacitetsopbygning og konsolidering af COMUTRAH som medlemsorganisation og i den forbindelse om at hjælpe COMUTRAH med at omstille sig fra primært at arbejde med arbejdstagerrettigheder til nu primært at fokusere på kvinders rettigheder. Det langsigtede formål med den ansøgte partnerskabsaktivitet er at styrke COMUTRAH som medlemsorganisation for derved at forbedre organisationens muligheder for at arbejde for sine medlemmers rettigheder. I det nu afsluttende OD-projekt har MAK sammen med CUMUTRAH samarbejdet med de lokale partnere om fortalervirksomhed i forhold til arbejdstagerrettigheder og kvinders rettigheder (se afsnit A.2). Fortalervirksomhed er således ikke noget nyt for hverken COMUTRAH eller for MAK, der desuden har erfaring med fortalervirksomhed i forhold til emner som jordrettigheder, valgdeltagelse og minedrift. Den ansøgte aktivitet ligger i naturlig forlængelse af vores partnerskab med COMUTRAH, og vi ser det som en nærliggende opgave for MAK at støtte COMUTRAH med at tilpasse sig den forandrede situation i Honduras på grund af de økonomiske og politiske kriser, som landet gennemgår. For MAK er partnerskabsaktiviteten også en mulighed for at videreudvikle sit eget engagement i Honduras i den nuværende politiske og økonomiske kontekst. A.2 Den lokale organisation COMUTRAH blev dannet i 2003 som en organisation for kvinder, der tidligere havde arbejdet i tekstilindustrien i frihandelszoner i Puerto Cortés i det nordvestlige Honduras. Ligesom i dag var flertallet af

3 de beskæftigede i tekstilindustrien dengang kvinder (se også afsnit B2). De første medlemmer af COMUTRAH var kvindelige arbejdere, der havde været fagligt aktive, og som var blevet sortlistet af tekstilfabrikkerne på grund af deres engagement i fagforeninger. Det betød, at de ikke havde mulighed for at få arbejde i tekstilindustrien igen. Kvinderne dannede derfor COMUTRAH, hvor de samarbejdede om mindre indkomstskabende aktiviteter som for eksempel salg af kosmetik og undertøj, for derved at hjælpe sig selv og hinanden. COMUTRAH's formål var samtidigt at oplyse arbejderne - primært kvinder - i tekstilindustrien om deres rettigheder og om fordelene ved at organisere sig fagligt. COMUTRAH har siden sin dannelse haft tætte bånd til FESITRADEH (Federación Sindical de Trabajadores Democráticos de Honduras, på dansk: Arbejdernes Demokratiske Fagforbund i Honduras), og der har altid været et stort overlap af personer mellem COMUTRAH og fagforbundet. Arbejdsdelingen har været den, at FESITRADEH primært organiserede nye fagforeninger og støttede fagforeningernes medlemmer organisatorisk og juridisk, mens COMUTRAH støttede fagforeningsmedlemmer, der var blevet fyret, og støttede op om FESITRADEH's arbejde ved at oplyse kvinder om deres rettigheder og fordelene ved at organisere sig i andre fora end på fabrikkerne. I perioden samarbejdede MAK med FESITRADEH og et andet honduransk fagforbund, FITH, om projektet Arbejdere i eksportproduktionszoner - brikker i globaliseringen (refereret til som "OD-projektet"), som var finansieret af Operation Dagsværk. I dette projekt arbejdede vi blandt andet med at uddanne frivillige promotorer, hvis rolle efterfølgende var at undervise og oplyse andre arbejdere om sundhed, rettigheder og kollektive løsningsmodeller i deres lokalsamfund. Derigennem blev der skabt sociale, uformelle netværk lokalt i de enkelte boligområder med henblik på at danne grupper til at støtte hinanden, arbejderne imellem, opnå viden om rettigheder, dele erfaringer og gennemføre småprojekter i fællesskab. Disse grupper blev drevet af de promotorer, som blev uddannet i OD-projektet. Flere af promotorerne og medlemmerne i netværkene var, eller er senere blevet, medlemmer af COMUTRAH. Dette bidrog til, at udvide de deltagende organisationers (FITH og FESITRADEH) kontakt til deres sociale base og har desuden vist sig som en bæredygtig organiseringsform i et land, hvor fagforeninger er knyttet til enkelte fabrikker og derfor er ekstremt sårbare overfor fabrikslukninger. Det skal også her nævnes, at de første år af OD-projektet delte MAK kontorfaciliteter og projektpersonale med 3F, som i den periode gennemførte et projekt med de samme partnere med fokus på faglig organisering. Som følge af den internationale finansielle krise, der startede i 2008, er en lang række tekstilfabrikker i Honduras lukket, og mange fagforeninger er dermed forsvundet. FESITRADEH er blevet hårdt ramt og er i dag i realiteten et fagforbund uden fagforeninger og reelle aktiviteter. COMUTRAH har derimod formået at bevare kontakten til mange af netværkene i lokalsamfundene, og fordi mange af FESITRADEH's medlemmer også er medlemmer i COMUTRAH, har det derfor de seneste år været naturligt for forretningsudvalget og de mest aktive medlemmer primært at lægge deres energi i COMUTRAH. I 2011 fik MAK lov til at bruge de resterende midler fra OD-projektet på 6 måneders forlængelse af projektet, hvortil FESITRADEH bad om, at vi under forlængelsen samarbejdede direkte med COMUTRAH. COMUTRAH havde tidligere arbejdet med kvinder som arbejdere og oplyst dem om deres rettigheder som arbejdstagere. Med projektforlængelsen begyndte COMUTRAH også at have oplysning om kvinderettigheder og demokratiske rettigheder i fokus. Gennem arbejdet med kvindelige arbejdere i de fattige forstadsområder er FESITRADEH og COMUTRAH dagligt stødt på voldsramte kvinder, og dette har ført til, at COMUTRAH i stadig højere grad er begyndt at arbejde med denne problematik. I skrivende stund befinder COMUTRAH sig således i en transitionsproces fra at være en primært fagligt orienteret organisation forankret i fagbevægelsen til at være en selvstændig medlemsorganisation med fokus på kvinders rettigheder. Den ansøgte partnerskabsaktivitet har til formål at støtte COMUTRAH i denne overgangsproces. COMUTRAH's forretningsudvalg er grundet sit nu bredere perspektiv på rettigheder i gang med at konsolidere sig som en selvstændig organisation, hvor organisationen tidligere har fungeret under FESITRADEH's. COMUTRAH afholder generalforsamling hvert fjerde år, hvor forretningsudvalget vælges og de forskellige poster fordeles (forkvinde, kassér, sekretær etc.). Den seneste generalforsamling fandt sted i december 2010 og den næste vil finde sted i december COMUTRAH forventer dog at afholde en ekstraordinær generalforsamling i løbet af 2012 for at formalisere sin juridiske status som selvstændig organisation. COMUTRAH's medlemmer og indsatsområder COMUTRAH har aktuelt ca medlemmer. For at være medlem af COMUTRAH kræves det blandt andet, at man betaler et månedligt symbolsk beløb (det er dog ikke alle medlemmer, der har råd til at betale), og at man gennem sine handlinger viser solidaritet med andre kvinder, både medlemmer og ikke- 3 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

4 medlemmer af COMUTRAH. COMUTRAH's medlemmer har generelt kun få års skolegang. Størstedelen arbejder i den uformelle sektor, som husmødre eller i tekstilindustrien. Mange af medlemmerne er enlige mødre, og kvinderne får ofte mange børn. Kvinders ringe adgang til indkomst og uddannelse og den generelle latinamerikanske machismo-kultur, betyder, at mange af kvinderne har ringe selvværd, mangler viden om deres rettigheder og derfor ikke magter at protestere mod overgreb. COMUTRAH's nuværende aktiviteter kan opdeles i tre forskellige typer aktiviteter: Assistance til voldsramte kvinder i form af ledsagelse af kvinderne, når de anmelder overgreb hos myndighederne og støtte til kvinderne i perioden efter overgrebet. Oplysende og bevidstgørende møder og workshops med medlemmerne af de lokale netværk omkring arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og andre emner som fx reproduktiv sundhed. Fortalervirksomhed målrettet lokale myndigheder (bystyre, domstole, politi og lokalråd) og organisationer med henblik på øget fokus på og respekt for kvinders rettigheder. COMUTRAH er organiseret omkring otte løst organiserede netværk i otte forskellige boligområder i området omkring byerne Puerto Cortés og San Pedro Sula i det nordvestlige Honduras. Det drejer sig om følgende områder: Jutosa, Chameleconcito, Los Laureles, Rio Tulean, Choloma, Villanueva, Camaguey og La Islan. Disse er alle store boligområder beboet af arbejdere i tekstilindustrien eller i den uformelle sektor og områderne udgør dermed den sociale base for den del af fagbevægelsen, som COMUTRAH har rødder i. Indtil nu har hele organisationen været ledet af et forretningsudvalg, men det er COMUTRAHS hensigt og formålet med denne partnerskabsaktivitet at decentralisere organisationen ved at omdanne de hidtil løst organiserede netværk i de områder, hvor COMUTRAH arbejder, til formelle lokalforeninger med demokratisk valgte bestyrelser. COMUTRAH har udpeget fire områder: Chameleconcito, Jutosa, Los Laureles y La Islan, hvor man i første omgang vil indlede denne proces, for derefter at gå videre med de resterende områder på et senere tidspunkt (se kort over området i bilag 1). Hvorfor er partnerskabsaktiviteten vigtig for organisationen? Efter OD-projektets afslutning og fagbevægelsens kollaps stod COMUTRAH tilbage med meget få ressourcer, og organisationen har efterfølgende været drevet udelukkende på frivillig basis. COMUTRAH har siden da vist en enorm styrke og bæredygtighed som organisation ved at overleve med fortsat medlemstilgang. Samtidig har organisationen taget væsentlige skridt i forhold til at omstille sig fra en primært faglig organisation med tilknytning til fagbevægelsen til en uafhængig organisation med kvinders rettigheder i fokus. COMUTRAH har ikke stor erfaring med administration af donorfinansierede projekter, men deres håndtering af projektforlængelsen har vist, at de er i stand til at håndtere dette. En stor del af medlemmerne af forretningsudvalget var desuden engagerede i det nu afsluttede OD-projekt, enten som ansatte, som medlemmer af FESITRADEH's forretningsudvalg eller som promotorer. COMUTRAH besidder dermed en vis erfaring, som de vil kunne anvende i partnerskabsaktiviteten. Der er dog behov for, at flere medlemmer af forretningsudvalget samt medlemmerne af de kommende lokalbestyrelser også får større kapacitet inden for organisering og fortalervirksomhed, samt at de får opbygget større viden om de emner, COMUTRAH arbejder med således, at COMUTRAH bedre kan rekruttere og fastholde medlemmer, og forsvare kvinders rettigheder. Denne kapacitetsopbygning vil være vanskelig for COMUTRAH at gennemføre uden støtte udefra på grund af manglende organisatorisk kapacitet. Derfor er den ansøgte partnerskabsaktivitet af stor betydning for COMUTRAH's fremtidige virke og muligheder. A.3 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver MAK har haft kontakt med COMUTRAH som en del af FESITRADEH siden 2003, hvor vi forberedte ODprojektet. Siden 2011 har vores samarbejdspartner været COMUTRAH (jævnfør afsnit A.2). Aktiviteterne i OD-projektet var ligesom den ansøgte aktivitet rettet mod de lokale boligområder, men havde primært til formål at identificere og kapacitetsopbygge en gruppe af frivillige (promotorer), der kunne videreformidle viden om arbejdstagerrettigheder, sundhed og menneskerettigheder til målgruppen. Der blev desuden undervist i pædagogiske metoder og arbejdet med promotorernes personlige udvikling, da det for mange af promotorerne krævede stor overvindelse at tale i større forsamlinger. Personlig udvikling i form af øget selvværd har således været et tema i en stor del af aktiviteterne. De uddannede promotorer er i dag vigtige samlingspunkter og igangsættere af aktiviteter i COMUTRAH's lokale netværk. COMUTRAH har dermed en base af engagerede frivillige med en vis erfaring i rettighedsbaseret græsrodsarbejde, der 4

5 naturligt vil kunne indgå som medlemmer af de lokale bestyrelser, som vil blive etableret via partnerskabsaktiviteten. Udover rekrutteringen og uddannelsen af promotorerne, blev der i OD-projektet afholdt en række uddannelsesforløb, hvor mere end 700 arbejdere eller tidligere arbejdere i tekstilindustrien modtog grundskoleundervisning til og med 6. klasse. Alfabetiseringskurserne var en stor succes, der gav FESITRADEH og COMUTRAH vigtige erfaringer i samarbejdet med det honduranske undervisningsministerium og bidrog til en stor medlemsfremgang for COMUTRAH. Under projektforlængelsen på 6 måneder etablerede COMUTRAH et samarbejde med to advokater, der uden betaling underviste 15 af promotorerne i de retlige rammer omkring kvinders rettigheder med henblik på, at promotorerne skulle lære at hjælpe kvinder, hvis rettigheder er blevet krænket. Derudover arbejdede COMUTRAH med oplysning om kvinde-, borger- og arbejdstagerrettigheder samt vold mod kvinder. Oplysningsinitiativerne har ført til, at et stigende antal kvinder er begyndt at tage kontakt til organisationen for at få hjælp og støtte. I det hidtidige samarbejde mellem COMUTRAH og MAK har COMUTRAH's lokale netværk primært tjent som platform for at sprede viden om specifikke emner som for eksempel rettigheder, og promotorerne primært fungeret som repræsentanter for FESITRADEH og COMUTRAH overfor en løst organiseret gruppe af medlemmer, der som sådan ikke har udgjort lokale foreninger. Vi har ikke tidligere arbejdet med at kapacitetsopbygge de lokale netværk organisatorisk. Det er imidlertid både COMUTRAH's og MAK's analyse, at en konsolidering af disse netværk og en formalisering af dem som lokalafdelinger af COMUTRAH vil styrke COMUTRAH (jævnfør afsnit A.2 og B.1.). Promotorernes arbejde, grundskolekurserne og COMUTRAH's støtte til voldsramte kvinder har medvirket til at give COMUTRAH et godt ry i boligområderne, og der er således potentiale for, at COMUTRAH kan vokse i medlemstal, men der er brug for stærkere organisatoriske strukturer, hvilket er formålet med den ansøgte partnerskabsaktivitet. Hvordan vil den ansøgte partnerskabsaktivitet udvikle relationen mellem partnerne? Relationerne mellem COMUTRAH og baggrundsgruppen i MAK er allerede tætte, da flere af medlemmerne af baggrundsgruppen har besøgt COMUTRAH i Honduras og mødt og samarbejdet med en række af organisationens medlemmer. Partnerskabsaktiviteten vil styrke denne relation, ligesom samarbejdet i sig selv vil give begge organisationer mere projekterfaring i forhold til at lave udviklingsarbejde sammen. MAK som organisation, og baggrundsgruppen i særdeleshed, vil med aktiviteten øge sit kendskab til Honduras og vilkårene for landets civilsamfund, og vi vil dermed bedre kunne oplyse den danske befolkning om situationen i landet og fattige kvinders udsatte position. B. BAGGRUNDSANALYSE B.1 Relevansen af partnerskabsaktiviteten COMUTRAH gør allerede i dag et stort arbejde for at forsvare kvindernes rettigheder i konkrete sager om overgreb samt at bevidstgøre de lokale myndigheder og andre lokale instanser om de lokale kvinders rettigheder. COMUTRAH står p.t. over for den udfordring, at flere kvinder har kendskab til organisationen som forkæmper for kvinders rettigheder, end forretningsudvalget selv er i stand til at assistere. Derfor er det vigtigt, at COMUTRAH opbygger organisatoriske strukturer og udvider sin kapacitet til at kæmpe for kvinders rettigheder på samtlige organisatoriske niveauer. Derudover står COMUTRAH overfor at skulle finde nye alliancepartnere, eftersom organisationen har skiftet hovedfokus fra arbejdstagerrettigheder til kvinderettigheder. COMUTRAH har allerede mange gode kontakter på lokalt niveau fra arbejdet med arbejdstagerrettigheder, men det er nødvendigt for COMUTRAH at identificere og indlede samarbejde og/eller kontakt med de væsentlige lokale og nationale aktører i kampen for kvinders rettigheder. Det er vores forventning, at den ansøgte aktivitet vil bidrage til at udbygge disse og hjælpe ovennævnte processer på vej. Det er både COMUTRAH's og MAK's vurdering, at dette arbejde kan styrkes ved at konsolidere og kapacitetsopbygge de lokale netværk og COMUTRAH's forretningsudvalg. Medlemsbasen i de fire netværk skal uddannes i deres rettigheder og have deres selvværd øget, derudover skal de samme fire lokale netværk udvikles til bæredygtige strukturer med demokratisk valgte ledelser, alt sammen med henblik på at blive i stand til at forsvare egne og andre kvinders rettigheder på lokalt plan. Endvidere skal 5 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

6 COMUTRAH's forretningsudvalg styrkes, så det bliver i stand til at støtte de lokale bestyrelser i deres organisatoriske arbejde, til at forsvare kvinder i sager om krænkelse af deres rettigheder, samt til at skabe alliancer med andre aktører såvel på lokalt som på nationalt plan. COMUTRAH spiller en væsentlig rolle som fortaler for kvindernes rettigheder i de områder, hvor deres netværk findes. I de områder, hvor COMUTRAH arbejder, eksisterer der ikke andre organisationer, der arbejder med kvinders rettigheder på samme måde som COMUTRAH der bygger en bevægelse op nede fra, gennem organiseringen af fattige kvinder. Samtidig er indsatsen fra myndighedernes side for at beskytte kvinders rettigheder et kendetegn på få ressourcer og et ineffektivt retssystem. B.2 Hvilken sammenhæng indgår aktiviteten i? Geografisk foregår aktiviteten i det nordvestlige Honduras i fattige boligområder omkring storbyen San Pedro Sula og containerudskibningshavnen i Puerto Cortés. Området har 1,2 mio. indbyggere og har i mange år været den økonomiske motor i Honduras, idet det genererer ca. en tredjedel af landets bruttonationalprodukt. Her findes flertallet af Honduras' tekstilfabrikker, hvilket er en sektor med hovedsageligt kvindelige arbejdere (næsten 80 % af de ansatte er kvinder), der arbejder for en lav løn og hvis arbejdstagerrettigheder ikke eller kun i ringe grad respekteres (UN WOMEN, 2011: El progreso de las mujeres en el mundo ). Området er et populært mål for arbejdsløse fra andre dele af Honduras, der søger arbejde. En stor del af migranterne til området er unge kvinder, der ankommer til byen uden økonomiske ressourcer og uden socialt netværk og ofte ender som enlige mødre med ringe uddannelses- og jobmuligheder. San Pedro Sula er desværre også plaget af tårnhøje kriminalitetsrater, som er forbundet til bande- og narkokriminalitet. Byen har en af verdens højeste mordrater (125 pr indbyggere i 2010) og overgår andre voldsramte latinamerikanske byer som fx Ciudad Juarez i Mexico. De fleste honduranere har selv været udsat for alvorlig kriminalitet eller har slægtninge eller venner der har. Derudover er vold mod kvinder et udbredt fænomen 1. COMUTRAH har informeret os, at de har kendskab til, at 5 kvinder i de boligområder, hvor COMUTRAH arbejder, blev myrdet i perioden november 2011 til februar 2012 som følge af vold. Desværre har den honduranske stat ikke været i stand til at komme kriminaliteten og volden (herunder volden mod kvinder) til livs, og politi og domstole er kendetegnede ved ineffektivitet og korruption. I lighed med de øvrige mellemamerikanske lande har Honduras i høj grad mærket følgerne af den internationale finansielle krise med faldende eksport og aftagende pengeoverførsler fra honduranere i USA til følge. Den faldende eksport har ramt tekstilindustrien, hvor flere fabrikker er lukket siden Særligt kvinder bosiddende i de urbane områder er påvirket af den økonomiske krise. I et studie fra 2010 beskriver det tidligere UNIFEM (det nuværende UN WOMEN), at selvom de honduranske kvinder i mindre grad end mændene har adgang til det formelle arbejdsmarked (henholdsvis 36 % af kvinderne og 72 % af mændene) og generelt tjener kvinder mindre end mændene i samme stilling (72 % af mændenes løn for samme arbejde), har mere end halvdelen af de jobs, der er blevet nedlagt i de urbane områder som følge af den økonomiske krise, været udført af kvinder (UNIFEM; AGEM 2010: Impacto de la Crisis Económica Internacional en las Mujeres Hondureñas ). Dermed er kvinderne overladt til at søge beskæftigelse i den uformelle sektor. Den uformelle sektor er præget af lav grad af økonomisk sikkerhed og gør endvidere kvinderne mere sårbare for vold og kriminalitet. Statskuppet i 2009, hvor præsidenten Zelaya blev afsat og måtte flygte i eksil, og den efterfølgende politiske krise har haft stor betydning for det honduranske civilsamfund, eftersom en stor del af civilsamfundet i form af fagbevægelsen (herunder også FESITRADEH) aktivt støttede den afsatte præsident med strejker, vejblokader og besættelser af offentlige bygninger. I månederne umiddelbart efter kuppet lod den siddende regering hær og politi slå hårdt ned på oppositionen, hvilket især gik ud over fagligt aktive og regeringskritiske journalister. Efter parlamentsvalget i 2009, den ny regerings tiltrædelse og Zelayas tilbagevenden til landet, er de politiske forhold i Honduras delvist normaliserede. Civilsamfundet er dog stadig svagt og især fagbevægelsen er svækket af den finansielle krise og kampen mod kupregeringen. Oppositionen er desuden svækket som følge af uenigheder om den fremtidige strategi, ikke mindst i forhold til stiftelsen af et nyt parti. Denne splittelse er at finde på alle niveauer af civilsamfundet. Den svækkelse af retssikkerheden for aktive i oppositionsbevægelsen, der fandt sted under krisen omkring kuppet, er stadig aktuel, og det er i dag farligere end nogensinde at være fagligt aktiv. Trusler mod liv og familie er ikke et ukendt fænomen for fagligt aktive, og politisk vold maskeres som almindelig kriminalitet. 1 Under identifikationsrejsen i Honduras med samarbejdsarbejdspartneren i februar 2012 oplevede vi selv på tæt hold adskillige sager om vold mod kvinder i de netværk, hvor COMUTRAH arbejder. 6

7 Ved at støtte konsolideringen af COMUTRAH håber vi i MAK at kunne bidrage til, at et trængt honduransk civilsamfund får lidt bedre handlemuligheder og bliver i stand til at arbejde for befolkningens, særligt de udsatte kvinders, behov. I første omgang handler partnerskabet mellem COMUTRAH og MAK om konsolidering og folkelig forankring på lokalt plan, og det er samtidigt vores forventning, at partnerskabet også vil bidrage til, at COMUTRAH vil være i stand til at indgå alliancer med nationale aktører i kampen for kvinders rettigheder. B.3 Hvordan er partnerskabsaktiviteten blevet forberedt? OD-projektet, der var finansieret af Operation Dagsværk, sluttede i efteråret Siden har baggrundsgruppen holdt løbende kontakt med COMUTRAH. I baggrundsgruppen var der et stort ønske om at fortsætte samarbejdet, da vi oplevede at vores partnerskab med COMUTRAH har været en stor støtte for kvinderne i organisationen. I sommeren 2011, mens de sidste aktiviteter i det gamle projekt fandt sted, var et af medlemmerne i baggrundsgruppen på besøg hos COMUTRAH for at afdække organisationens og medlemmernes behov. I februar 2012 tog tre medlemmer af baggrundsgruppen af sted på en egentlig projektidentifikationsrejse. Forud for rejsen havde gruppen været i dialog med COMUTRAH omkring planlægningen af rejsen og omkring ideer og muligheder for et fremtidigt samarbejde. I løbet af identifikationsrejsen, der varede to uger, blev der afholdt en række workshops med COMUTRAH's medlemmer fra de lokale netværk (herunder medlemmer, som blev uddannet som promotorer under OD-projektet) og forretningsudvalget. Der blev blandt andet taget udgangspunkt i deltagerorienterede metoder som Appreciative Inquiry, og der blev udarbejdet problem- og målanalyser med udgangspunkt i Logical Framework Approach. Partnerskabsaktiviteten er således blevet designet i tæt dialog og med stærk involvering af COMUTRAH, og det er resultaterne af identifikationsrejsen, der danner grundlag for denne ansøgning (se bilag 2). Det er værd at nævne, at der ikke er tale om en direkte forlængelse af det tidligere OD-projekt. Samarbejdet med COMUTRAH er nyt, og partnerskabsaktiviteten drejer sig om opbygning af COMUTRAH's organisationsstrukturer, hvor det tidligere projekt havde fokus på mobilisering og uddannelse. Desuden er fokus skiftet fra faglige rettigheder til kvinders rettigheder. C. PARTNERSKABSAKTIVITETEN C.1 Formål og forventede processer Overordnet formål At konsolidere og udbygge COMUTRAH's demokratiske strukturer, at formulere og implementere en medlemsstrategi samt udvikle en strategi for fortalervirksomhed for derved at styrke COMUTRAH som organisation. Processer, som vi forventer, at partnerskabsaktiviteten sætter i gang: A: Opbygning af demokratiske strukturer: Valg af lokale bestyrelser og uddannelse af disse, så de bliver bedre i stand til at organisere og inddrage medlemmerne på lokalt niveau, hvormed medlemmernes behov bliver styrende for organisationens aktiviteter. B: Styrkelse af kapacitet til formulering og implementering af en medlemsstrategi, der sætter COMUTRAH i stand til at rekruttere og fastholde medlemmer, og som tager højde for medlemmernes forskellige socioøkonomiske situationer. C: Uddannelse af medlemmer, så de opnår viden om egne rettigheder samt får øget deres selvværd således, at de bliver i stand til at forsvare egne og andre kvinders rettigheder. D: Opbygning af kapacitet til formulering og implementering af strategier for alliancer og fortalervirksomhed, så COMUTRAH bliver bedre i stand til at sætte kvinderettigheder på dagsordenen i forhold til - primært lokale myndigheder, medier og civile organisationer. E: Styrkelse af forretningsudvalgets kapacitet med henblik på at støtte lokalbestyrelser i deres organisatoriske arbejde og kvinder i sager om krænkelse af deres rettigheder. De væsentligste positive ændringer, som vi forventer ved aktivitetens afslutning: 7 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

8 A1: Der er etableret lokale bestyrelser i fire netværk, som mødes regelmæssigt og aktivt arbejder med at rekruttere og organisere medlemmer. A2: De lokale netværk fungerer som forum og frirum for medlemmerne, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og gensidigt støtte hinanden. A3: De lokale bestyrelser arbejder for at sætte kvinders rettigheder på dagsordenen i lokalsamfundet og støtter medlemmerne i enkeltsager om overtrædelse af rettigheder. B1:COMUTRAH har formuleret en medlemsstrategi for rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Strategien danner grundlag for såvel forretningsudvalgets som de lokale bestyrelsers arbejde. C1: Blandt COMUTRAH's medlemmer er der en øget bevidsthed om kvinders rettigheder, og flere kvinder har opnået større selvværd og føler sig bedre rustede til, at forsvare sig mod overgreb på egne rettigheder og til at hjælpe andre kvinder, hvis rettigheder bliver krænket. D1: COMUTRAH har identificeret de væsentligste lokale alliancepartnere og indledt samarbejde med dem. D2: COMUTRAH har identificeret de væsentligste nationale aktører inden for arbejdet med kvinders rettigheder og indledt kontakt med dem. D3: COMUTRAH arbejder strategisk med at kommunikere organisationens budskaber til omverdenen via lokale medier og egne kampagner. E1: Medlemmerne af COMUTRAH's forretningsudvalg har øget deres kapacitet til at støtte og vejlede de lokale bestyrelser i deres organisatoriske arbejde. E2: Medlemmerne af COMUTRAH's forretningsudvalg har øget deres kapacitet og muligheder for at støtte kvinder i konkrete sager om krænkelser af deres rettigheder. Den forventede langsigtede effekt af partnerskabsaktiviteten: Vi forventer, at medlemmerne af COMUTRAH i kraft af de lokale netværk vil få adgang til støtte og vejledning, der gør dem i stand til forsvare egne rettigheder, hjælpe andre kvinder og arbejde for en øget respekt for kvinders rettigheder i deres lokalsamfund. Vi forventer også, at partnerskabsaktiviteten vil bidrage til, at COMUTRAH udvikler sig til en organisation med en bred social base i de forskellige boligområder omkring San Pedro Sula og Puerto Cortés. Partnerskabsaktiviteten vil gennem lokalbestyrelserne styrke COMUTRAH's base i de fire pågældende lokalsamfund. Dermed forventes det, at COMUTRAH vil nå ud til flere kvinder og opnå en højere grad af decentralisering og lokal forankring, hvormed medlemmernes behov bliver styrende for organisationens aktiviteter. Endelig forventer vi, at organisationen anerkendes som en væsentlig fortaler for kvinders rettigheder af såvel lokale myndigheder som af lokale civile institutioner som fx medier, kirker og arbejdsgivere. Denne position vil sætte COMUTRAH i stand til aktivt og konkret at forbedre respekten for kvinders rettigheder. I forlængelse heraf vil CUMUTRAH på længere sigt have mulighed for at arbejde for også at forbedre sine medlemmers vilkår på andre områder som for eksempel i form af aktiviteter og uddannelse rettet mod at forbedre medlemmernes økonomiske situation. Som tidligere nævnt vil partnerskabsaktiviteten derudover styrke relationerne mellem medlemmer af COMUTRAH og baggrundsgruppen i Danmark, ligesom samarbejdet i sig selv vil give begge organisationer mere projekterfaring i forhold til at lave udviklingsarbejde sammen. MAK som organisation, og baggrundsgruppen i særdeleshed, vil med aktiviteten øge sit kendskab til Honduras og vilkårene for landets civilsamfund, og vi vil dermed bedre kunne oplyse den danske befolkning om situationen i landet og fattige kvinders udsatte position. C.2 Deltagere Deltagerne i partnerskabsaktiviteten er medlemmer i COMUTRAH på tre forskellige niveauer: COMUTRAH's forretningsudvalg COMUTRAH's forretningsudvalg består af otte medlemmer, der vælges af medlemmerne på COMUTRAH's kongres, som finder sted hvert fjerde år. Forretningsudvalgets medlemmer modtager ingen form for økonomisk godtgørelse for deres arbejde. 8

9 De nuværende medlemmer af forretningsudvalget er alle kvinder i alderen 24 til 53 år. Enkelte medlemmer af forretningsudvalget lever i fattigdom eller ekstrem fattigdom og andre tilhører den laveste middelklasse. Dette afspejles også i deres uddannelsesniveau, hvor nogle kun har få års skolegang, mens andre har en gymnasie- eller bacheloruddannelse. De fleste medlemmer af forretningsudvalget arbejder i den uformelle sektor. En enkelt er fabriksarbejder og arbejder i tekstilindustrien, og en anden er ansat i kommunen i Puerto Cortés. Flere medlemmer af forretningsudvalget er enlige mødre. Fem af forretningsudvalgets medlemmer har tidligere erfaring fra fagbevægelsen og har haft ledelsesposter i deres fagforeninger. I forbindelse med deres engagement i fagbevægelsen har de modtaget kurser i faglig organisering og faglige rettigheder. COMUTRAH s forkvinde er også forkvinde for FESITRADEH, og hun og to andre medlemmer af forretningsudvalget har været ansat på MAK og 3F's fælles projektkontor, der lukkede i 2010, da MAK's OD-projekt stoppede. Disse tre medlemmer af forretningsudvalget har dermed stor organisatorisk erfaring, erfaring med projektstyring, og desuden et stort netværk, især inden for fagbevægelsen, men også omfattende lokale myndigheder og medier. Lokale bestyrelser i fire netværk De lokale bestyrelser kommer til hver at bestå af fem medlemmer. COMUTRAH har i øjeblikket netværk i otte forskellige boligområder. De fleste af netværkene er opstået ud af OD-projektet, hvor uddannelse af frivillige promotorer til netværksopbygning og oplysningsvirksomhed om rettigheder var en central komponent (jævnfør afsnit A.2). I dag er netværkene i fire af boligområderne relativt godt organiserede, og de aktive medlemmer i disse netværk har hyppig og god kontakt med COMUTRAH's forretningsudvalg. Det er disse fire netværk, som partnerskabsaktiviteten vil fokusere på. De fire boligområder er udvalgt ud fra det kriterium, at det er de områder, hvor medlemmerne er bedst organiserede og mest aktive. En af de første planlagte aktiviteter i partnerskabsaktiviteten er fire møder, et i hvert af de fire boligområder, hvor alle medlemmer inviteres, og der vælges en lokal bestyrelse. Vi kan ikke pt. give en præcis beskrivelse af deltagerne i de lokale bestyrelser, da disse endnu ikke er valgt. De lokale bestyrelser er en ny struktur, som både forretningsudvalget og medlemmer af COMUTRAH ønsker at oprette, og hvor ét af partnerskabsaktivitetens hovedmål vil være at kapacitetsopbygge organisatorisk. Sammensætningen af de lokale bestyrelser vil sandsynligvis afspejle medlemsbasen. Hovedparten vil have deltaget i tidligere uddannelsesaktiviteter afholdt af COMUTRAH eller være uddannet som frivillige promotorer i OD-projektet. Medlemmer af COMUTRAH primært i de fire boligområder, hvor der etableres lokalbestyrelser Medlemmerne af COMUTRAH er fattige kvinder. De fleste arbejder i den uformelle sektor, i hjemmet eller som fabriksarbejdere. Mange er enlige mødre og har relativt mange børn. De fleste har et lavt uddannelsesniveau, og der er mange, der ikke har gennemført grundskolen (6. klasse). C.3 Metode og arbejdsform Partnerskabsaktivitetens overordnede strategi er at kapacitetsopbygge og konsolidere COMUTRAH på tre organisatoriske niveauer, så organisationen kan styrke sin indsats for kvinders rettigheder. De niveauer, der er tale om, er: 1) medlemsbasen i fire netværk/boligområder, 2) lokalbestyrelser i de fire netværk/boligområder, og 3) forretningsudvalget. Ved at styrke/kapacitetsopbygge på disse 3 niveauer vil COMUTRAH i højere grad blive en bæredygtig organisation, der kan arbejde for at forsvare kvinders rettigheder. Partnerskabsaktiviteten går således ud på at styre og konsolidere COMUTRAH som organisation, så: Medlemsbasen sikres via udvikling af en medlemsstrategi for rekruttering og fastholdelse. Medlemsbasen kapacitetsopbygges via uddannelse, hvormed medlemmerne bliver i stand til at kæmpe for egne og andre kvinders rettigheder. Netværkene/boligområderne konsolideres ved at etablere formelle, demokratisk valgte lokalbestyrelser med forankring i lokalsamfundene og styret af medlemmernes behov. Forretningsudvalget styrkes via uddannelse med henblik på at blive bedre i stand til at kæmpe for deres medlemmers rettigheder og støtte de lokale bestyrelser i deres organisatoriske arbejde. COMUTRAH kapacitetsopbygges (såvel i forretningsudvalget som i lokalbestyrelserne) med henblik på strategisk dannelse af alliancer og gennemførelse af fortalervirksomhed. 9 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

10 De metoder, der vil blive anvendt i partnerskabsaktiviteten, bygger på erfaringer med uddannelse som blev indhøstet under OD-projektet. Metoderne er deltagerorienterede og tager udgangspunkt i medlemmernes hverdag, erfaringer og lave uddannelsesniveau. Det nye er, at kapacitetsopbygning af COMUTRAH's tre organisationsniveauer nu er i centrum for partnerskabsaktiviteten sammen med udvikling af organisationens fortalervirksomhed i forhold til kvinders rettigheder. Partnerskabsaktiviteten vil desuden bidrage til at strukturere den ad hoc-mæssige arbejdsform, der præger COMUTRAH's virke i øjeblikket. Strategi for medlemsbasen: Indledningsvist i partnerskabsaktiviteten udarbejdes der en undersøgelse for at kortlægge de nuværende medlemmer i organisationen. På denne baggrund udvikles der en strategi til rekruttering og fastholdelse, samt en rekrutteringskampagne med fokus på at bevidstgøre kvinder i alle aldre om vigtigheden af at organisere sig. Sideløbende gennemføres der et uddannelsesprogram til medlemsbasen for at lære medlemmerne om deres rettigheder, og hvordan de kan forsvare sig. Tillige skabes der aktiv deltagelse blandt medlemsbasen i lokale netværksmøder med det formål at skabe solidaritet kvinderne imellem, udveksle erfaringer om og finde løsninger på medlemmernes rettighedsbaserede problemstillinger. Strategi for lokalbestyrelserne: Organiseringen i de lokale boligområder styrkes og formaliseres, ved at der gennemføres valg til lokale bestyrelser blandt medlemmerne i de fire netværk, og de demokratisk valgte lokalbestyrelser efterfølgende deltager i et uddannelsesforløb om organisering og ledelse af deres netværk. Lokalbestyrelserne får støtte og følgeskab fra forretningsudvalget i deres arbejde. Derved skal lokalbestyrelserne blive i stand til at varetage det organisatoriske ansvar i deres netværk, herunder at holde interne møder for at koordinere deres arbejde, facilitere netværksmøder på lokalt plan, handle proaktivt på lokalt niveau i sager om overtrædelse af kvinders rettigheder og videregive sager til forretningsudvalget, som de ikke selv har kapaciteten til at håndtere. Lokalbestyrelserne bliver ansvarlige for at sikre lokalforankring i organisationen, for at COMUTRAH som organisation udvikler sig i henhold til medlemsbasens behov, og de vil være i tæt kontakt med forretningsudvalget. Strategi for forretningsudvalget: Forretningsudvalget skal udvikle og styrke sin kapacitet og manøvredygtighed i forhold til at kunne forsvare kvinders rettigheder. De vil derfor også deltage i en todages workshop med henblik på at opdatere deres viden om eksisterende love og juridiske muligheder i forhold til at forsvare kvinders rettigheder i den nuværende politiske kontekst og yde støtte i konkrete sager om overtrædelse af kvinders rettigheder. Derudover udvikler forretningsudvalget sin organisatoriske kapacitet til at støtte og rådgive lokalbestyrelser i deres ansvarsområder og opgaver ved at deltage i en todages workshop med efterfølgende supervision i forhold til rådgivningen af de lokale bestyrelser. Strategi for opbygning af organisationens kapacitet til alliancedannelse, fortalervirksomhed og administration: COMUTRAH's kapacitet til fortalervirksomhed styrkes ved, at forretningsudvalget og medlemmer fra lokalbestyrelserne deltager i en workshop om fortalervirksomhed, hvor de udvikler en strategi for organisationen med henblik på at opnå en stærkere stemme og stærkere alliancer i forsvaret af kvinders rettigheder. I løbet af partnerskabsaktiviteten identificerer forretningsudvalget de væsentligste lokale alliancepartnere og indleder samarbejde med dem. Der udover har forretningsudvalget identificeret de væsentligste nationale aktører inden for arbejdet med kvinders rettigheder og indledt kontakt med dem. I partnerskabsaktivitetens løbetid får forretningsudvalget og medlemmer af de lokale bestyrelser erfaring med at udvikle og udføre en rekrutteringskampagne i praksis med det formål at skabe bevidsthed blandt kvinder om vigtigheden ved at organisere sig. Derudover modtager medlemmer fra forretningsudvalget og lokalbestyrelserne et computerkursus med henblik på at opbygge organisationens generelle kapacitet til administrativt arbejde, kommunikation og dokumentation. Hvordan aktiviteten søger at sikre mænd og kvinders lige deltagelse og udbytte. Da fokus hovedsageligt er på COMUTRAH som organisation og konsolidering af de forskellige organisationsniveauer inddrages mænd ikke direkte i dette projekt. Som organisation fokuserer COMUTRAH dog ikke kun på at forbedre kvinders levevilkår men også på at forbedre deres familiers livssituation. På længere sigt vil COMUTRAH derfor gerne arbejde med kapacitetsopbygning af mænd og børn, særlig i 10

11 forbindelse med oplysning om rettigheder og reproduktiv sundhed for derigennem at styrke ligestilling mellem kønnene. Fremtidige projekter: Partnerskabsaktiviteten skal danne grundstenen for et fremtidigt projekt, der vil tage udgangspunkt i behovene blandt COMUTRAH's medlemmer. Under identifikationsrejsen tog vi hul på en diskussion om fremtidigt samarbejde. Behovene blandt kvinderne, som blev behandlet i en problemanalyse var: Behovet for grundskoleundervisning for voksne målrettet kvinder, så de bedre bliver i stand til at finde arbejde i den formelle sektor, og samtidig lære om problemstillinger, som er relevante for deres hverdag. Behovet for økonomisk bæredygtighed i familierne med henblik på indkomstskabende aktiviteter Behovet for kurser målrettet til de enkelte familier: kvinder, mænd og børn, om deres rettigheder og sundhed Behovet for at udvikle programmer til voldsramte kvinder med henblik på at få kvinderne på fode igen. Vi ser partnerskabsaktiviteten som et nødvendigt forberedende skridt for et større projekt. C.4 Aktivitetsplan og konkrete produkter Partnerskabsaktiviteten vil indeholde følgende aktiviteter: Styrkelse og konsolidering af medlemsbasen Medlemsstrategi 1.1. En workshop med 25 deltagere fra forretningsudvalget og aktive medlemmer fra de 4 udvalgte boligområder for at planlægge en undersøgelse af COMUTRAH's medlemmer. Formålet er at få et opdateret overblik over, hvor mange og hvem COMUTRAH's medlemmer er. Deltagerne i denne workshop udfører efterfølgende undersøgelsen En workshop med 25 deltagere fra forretningsudvalget og aktive medlemmer fra de otte boligområder. Formålet er at samle erfaringerne fra medlemsundersøgelsen, beskrevet i aktivitet 1.1, og udarbejde en strategi for rekruttering og fastholdelse af medlemmer En rekrutteringskampagne med henblik på at bevidstgøre kvinder i alle aldre omkring vigtigheden af at organisere sig for at beskytte deres rettigheder. Den vil foregå via lokalradio, omdeling af flyveblade og opsætning af plakater I alt vil der blive afholdt 16 workshops for COMUTRAH's medlemmer. Heraf vil fire workshops blive afholdt i hvert af de fire boligområder, som partnerskabsaktiviteten primært fokusere på. Der vil være omkring 25 deltagere i hver workshop. Temaerne for workshopperne vil være: selvværd, vold i hjemmet, kvinde- og borgerrettigheder, og fordele og ulemper ved at være organiseret. Styrkelse og konsolidering af lokalbestyrelser 1.5. Valg af lokalbestyrelser med 5 medlemmer i hvert af de fire boligområder. I alt fire møder To kurser for de lokale bestyrelser med det formål at oplære dem i deres ansvarsområder og forpligtigelser. Hver lokal bestyrelse består af fem medlemmer. Dertil kommer et opfølgende, evaluerende møde halvvejs i projektforløbet. I alt 20 deltagere pr. kursus Regelmæssige interne møder i hver lokal bestyrelse med det formål at planlægge, revidere, udføre og evaluere deres ansvarsområder og arbejdsplaner. Møderne finder sted i hvert af de fire boligområder Hver lokal bestyrelse afholder møder i deres område vedrørende rettighedsbaserede problemstillinger. Der afholdes et møde hver anden måned i hvert af de fire boligområder, med ca. 25 deltagere pr. møde Forretningsudvalget uddanner og bistår løbende de fire lokale bestyrelser både ved at deltage i møderne med medlemsbasen og ved de lokale bestyrelsers interne møder. 11 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

12 Kapacitetsopbygning af forretningsudvalget og de lokale bestyrelser 1.10 En to-dages workshop i organisationsudvikling med det formål at styrke forretningsudvalgets evne til at rådgive og vejlede de lokale bestyrelser. Forretningsudvalgets 8 medlemmer deltager i workshoppen 1.11 En to-dages workshop med det formål at opbygge og opdatere forretningsudvalgets viden inden for kvinde- og borgerrettigheder. Forretningsudvalgets 8 medlemmer deltager i workshoppen To workshops á en dag om oplysningskampagner og fortalervirksomhed. Formålet med disse to workshops er at udvikle og planlægge rekrutteringskampagnen, beskrevet ovenfor i punkt 1.3, og at udarbejde en strategi for arbejdet med fortalervirksomhed og opbygning af alliancer på både lokalt og nationalt niveau. Forretningsudvalget samt 2 medlemmer fra hver lokalbestyrelse, i alt 16 personer, deltager i hver workshop Computerkursus for forretningsudvalget og de lokale bestyrelser med fokus på brug af Word til at udarbejde fx rapporter, arbejdsplaner og klager, og internet til at skrive s og søge information om relevante emner. Dette er første skridt i en proces, der skal føre til, at flere medlemmer af COMUTRAH's forretningsudvalg og aktive medlemmer bliver i stand til at dokumentere og lette organisationens arbejde via computer. To medlemmer fra forretningsudvalget samt to medlemmer fra hver af de lokale bestyrelser, i alt 10 personer, deltager i kurset. Øvrige aktiviteter 1.14 Forretningsudvalget bistår løbende kvinder (både medlemmer og ikke-medlemmer af COMUTRAH) i tilfælde af krænkelse af deres rettigheder som kvinde, borgere og arbejdere ved relevante instanser Forretningsudvalget afholder løbende møder med virksomhedsejere, institutioner og organisationer, både kommunale, statslige, fagforeninger og andre kvindeorganisationer for at opnå strategiske alliancer til forsvar for kvinders rettigheder. Tidsplan: 12

13 Aktivitet jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun Workshop for at planlægge en undersøgelse af COMUTRAH's medlemmer Workshop for samle erfaringerne fra medlemsundersøgelsen og udarbejde medlemsstrategi Rekrutteringskampagne workshopper for COMUTRAH's medlemmer. Fire i hvert af de fire boligområder. Der afholdes ca. to workshops per måned Der afholdes møder med valg af lokal bestyrelse i hvert af de fire områder Kurser for de lokale bestyrelser med det formål at oplære dem i deres ansvarsområder og forpligtigelser, samt et opfølgende, evaluerende møde efter 6 måneders arbejde Interne møder i hver lokal bestyrelse Hver lokal bestyrelse afholder møder i deres område vedrørende rettighedsbaserede problemstillinger Forretningsudvalget uddanner og bistår løbende de fire lokale bestyrelser ved at deltage i møderne (interne og med medlemsbasen) To-dages workshop for at styrke forretningsudvalgets evne til at rådgive og vejlede de lokale bestyrelser To-dages workshop for at opbygge og opdatere forretningsudvalgets viden inden for kvinde- og borgerrettigheder To workshops á en dag om oplysningskampagner og fortalervirksomhed Computerkursus for forretningsudvalget og de lokale bestyrelser Forretningsudvalget bistår løbende kvinder i tilfælde af krænkelse af deres rettigheder Forretningsudvalget afholder møder med offentlige instituioner og relevante civilsamfundsorganisationer for at opnå strategiske alliancer til forsvar for kvindernes rettigheder. Rejser: MAK vil foretage to rejser til Honduras i løbet af partnerskabsaktiviteten. Den første rejse vil finde sted midtvejs i forløbet og den anden i slutningen af forløbet. MAK har ikke selv noget personale ansat i Mellemamerika, så besøg fra gruppen i Danmark er udover kommunikation via og telefon den eneste måde, vi kan følge projektets aktiviteter. I baggrundsgruppen har vi god erfaring fra OD-projektet med at foretage rejser hvert halve år for at besøge projektets partnere og monitorere projektet. FESITRADEH har været, og COMUTRAH er meget glade for disse besøg, hvor vi har mulighed for at diskutere og træffe beslutninger omkring problemstillinger, der opstår undervejs i samarbejdet. Det er også vigtigt for COMUTRAH, at repræsentanter fra MAK har mulighed for at møde målgruppen, som motiveres af at vide, at der er mennesker uden for Honduras, der kender til og bekymrer sig om deres situation og bakker op om deres kamp. Samtidig kan det også spille en rolle i COMUTRAH's fortalervirksomhed i forhold til lokale institutioner, at de kan vise, at de har internationale alliancer. Det skal heller ikke undervurderes, at rejserne er en vigtig mulighed for at tilbringe tid sammen og lære hinanden bedre at kende, noget som er uvurderligt for, at kommunikationen mellem MAK og COMUTRAH kan fungere også i de perioder, hvor MAK ikke er til stede i Honduras. Endelig er rejserne også vigtige i forhold til at styrke baggrundsgruppen i Danmark, da MAK aktivt vil bruge rejserne til at opbygge gruppens samlede projektkompetencer og til at introducere nye medlemmer til vores 13 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

14 lokale partner COMUTRAH. Det er også derfor vi i budgettet prioriterer at sende tre personer fra den danske baggrundsgruppe til Honduras pr. rejse. Vi planlægger, at hver rejsegruppe skal bestå af både nye og erfarne medlemmer. Formålet med den første rejse er at foretage en midtvejsevaluering og eventuelt tilpasse planerne for partnerskabsaktiviteten i dens resterende løbetid. Formålet med den anden rejse er at evaluere hele partnerskabsaktiviteten. Desuden vil COMUTRAH og MAK bruge de to rejser til at diskutere vores fremtidige samarbejde og begynde at formulere et nyt projekt, så der så vidt muligt kan skabes en glidende overgang fra partnerskabsaktivitet til projekt. Produkter Vi planlægger, at partnerskabsaktiviteten skal resultere i to konkrete produkter: A. En medlemsstrategi for COMUTRAH, der beskriver COMUTRAH's strategi for hvervning, fastholdelse og kapacitetsopbygning af medlemmer. B. En strategi for fortalervirksomhed og opbygning af alliancer, der identificerer de væsentligste lokale og nationale aktører, og beskriver COMUTRAH's strategi for at opbygge strategiske alliancer samt for at kommunikere strategisk om kvinders rettigheder. C.5 Forudsætninger og risici Forudsætning 1: At COMUTRAH's medlemmer har tid og lyst til at deltage i partnerskabsaktiviteten. Vi regner med, at denne forudsætning er opfyldt, idet medlemmer fra forskellige boligområder har været med til at bestemme aktiviteterne for partnerskabsaktiviteten. Der er budgetteret med udgifter til mad og transport, for at partnerskabsaktiviteten ikke skal påføre medlemmerne ekstra omkostninger, der ville kunne forhindre deres deltagelse i aktiviteterne. Forudsætning 2: At der er medlemmer i COMUTRAH, der har lyst til at engagere sig i de lokale bestyrelser. COMUTRAH vurderer, at denne forudsætning er opfyldt i de fire boligområder, hvor der i forvejen er mange aktive medlemmer. Forudsætning 3: At COMUTRAH's forretningsudvalg, som består af frivillige, har tilstrækkelig engagement og kapacitet til at gennemføre partnerskabsaktiviteten. Vi vurderer på baggrund af vores kendskab til og tidligere samarbejde med COMUTRAH, at denne forudsætning er opfyldt. Risiko 1: Den høje grad af arbejdsløshed i Honduras med fattigdom, migration, sygdom, vold og kriminalitet til følge er en faktor, der kan påvirke partnerskabsaktiviteten. Der er risiko for, at medlemmer, der har modtaget uddannelse gennem projektet migrerer eller forlader COMUTRAH af andre grunde, og at COMUTRAH dermed mister vigtige kræfter i organisationen. Det er en forudsætning, at COMUTRAH kan fortsætte sit arbejde, på trods af disse svære omstændigheder. Det er imidlertid MAK's klare vurdering, at COMUTRAH i høj grad har bevist, at det kan de. COMUTRAH har en stabil kerne af meget engagerede frivillige, og organisationen har selv med meget få økonomiske ressourcer vist, at den er bæredygtig og endda i stand til at vokse. Risiko 2: Den politiske situation i Honduras er meget ustabil og er blevet forværret siden statskuppet i 2009 (jævnfør afsnit B.2.). Civilsamfundet er splittet, og der er generelt et meget højt niveau af vold og utryghed i samfundet. I 2012 er der valg af kandidater til præsidentposten, og der er en risiko for at situationen forværres. Den politiske situation kan påvirke og forsinke projektets aktiviteter. Dette oplevede vi i sidste fase af OD-projektet i 2009, hvor projektaktiviteterne måtte sættes på standby i en periode, hvor der blev indført forbud mod at mødes i større forsamlinger. Efter nogle måneder blev det muligt at arbejde videre og afslutte projektet. 14

15 Det er en vigtig forudsætning, at der både hos MAK og COMUTRAH er tilstrækkelig fleksibilitet til at justere planerne i tilfælde af politiske uroligheder. Det mener vi bestemt, at der er, hvilket vores tidligere samarbejde også har bevist. Risiko 3: En sidste risikofaktor, der skal nævnes, er at Honduras er beliggende i risikozonen for naturkatastrofer som jordskælv, orkaner, kraftige regnskyl mv., hvilket udgør en potentiel risiko for udførelsen af partnerskabsaktiviteten. Dette forhold vil kunne medføre forsinkelse af aktiviteter, men som nævnt ovenfor mener vi at forudsætningen om tilstrækkelig fleksibilitet opfyldes af både MAK og COMUTRAH. D. ORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Ansvars- og opgavefordeling i partnerskabsaktiviteten Projektet er som nævnt blevet udarbejdet i samarbejde mellem den danske organisation MAK og den lokale partnerorganisation COMUTRAH. Ved projektets start vil COMUTRAH og MAK udarbejde og underskrive en samarbejdsaftale, hvor begge parters ansvarsområder vil være klart defineret. COMUTRAH's forretningsudvalg vil have det overordnede ansvar for, at aktiviteterne implementeres i henhold til beskrivelsen af dem i dette dokument, tidsplanen og budgettet. COMUTRAH's forretningsudvalg er ansvarlig for at ansætte en projektkoordinator og en projekt- og økonomimedarbejder, hvis lønninger vil blive finansieret af partnerskabsaktiviteten i den angivne tidsperiode. Projektkoordinatoren vil i samarbejde med COMUTRAH's forretningsudvalg være ansvarlig for at implementere projektets aktiviteter. Hvis der opstår mindre, uforudsete problemer, som kræver hurtig handling, er det ligeledes forretningsudvalget og projektkoordinatoren, der i dialog med MAK er ansvarlige for mindre justeringer af aktiviteterne. Forretningsudvalget og projektkoordinatoren er ansvarlige for løbende at holde MAK opdateret om projektets udvikling gennem månedlige regnskabsrapporter og kvartalsvise projektrapporter. Endelig er projektkoordinatoren ansvarlig for at udarbejde en udførlig rapport, der samler erfaringerne, ved projektets afslutning. MAK's forretningsudvalg er ansvarlig for at projektet implementeres i overensstemmelse med Projektrådgivningens retningslinjer. Det praktiske arbejde med løbende at monitorere projektet på baggrund af de tilsendte rapporter er uddelegeret til baggrundsgruppen (jævnfør afsnit A.1.). Baggrundsgruppen mødes 1-2 gange i måneden alt efter behov for at diskutere projektets udvikling og eventuelle justeringer. Ved større justeringer i budgettet vil Projektrådgivningen blive konsulteret. Baggrundsgruppen påtager sig i fællesskab ansvaret for de løbende opgaver, herunder kommunikationen med COMUTRAH, og er ansvarlige for at gennemføre to rejser i løbet af partnerskabsaktiviteten (jævnfør afsnit C.4.) D.2 Erfaringsopsamling undervejs og efter afslutning Erfaringsopsamling vil ske via den løbende kommunikation med COMUTRAH, de månedlige regnskabsrapporter og de kvartalsvise projektrapporter. Derudover planlægges to rejser, hvor tre medlemmer af baggrundsgruppen i Danmark besøger COMUTRAH, evaluerer aktiviteterne og samler op på erfaringerne (jævnfør afsnit C.4). På baggrund af rejserne vil der blive udarbejdet henholdsvis en midtvejsevalueringsrapport og en evalueringsrapport, der fungerer som basis for vidensdeling, først og fremmest internt i baggrundsgruppen. Andre medlemmer af MAK vil dog også have adgang til disse rapporter, og medlemmer af baggrundsgruppen vil også deltage i møder på tværs af grupperne i MAK, hvor der udveksles erfaringer. Erfaringerne fra projektet vil aktivt blive delt i disse fora. Ved projektets afslutning er COMUTRAH ansvarlig for udarbejdelsen af en afsluttende rapport, som sendes til baggrundsgruppen i Danmark. På baggrund af denne og MAK's egen evalueringsrapport er baggrundsgruppen ansvarlig for den endelige afrapportering til Projektrådgivningen. 15 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

16 Både COMUTRAH's forretningsudvalg og baggrundsgruppen i MAK er desuden ansvarlige for at erfaringerne fra midtvejsevalueringen og den afsluttende rapport aktivt bliver inddraget i planlægningen af et videre samarbejde og projekt mellem de to partnere. 16

17 3. Budgetresumé Her angives et resumé af hovedposterne i budgettet. Et detaljeret budget med budgetnoter skal beskrives i bilaget Budgetformat som kan hentes på OBS: Husk at klikke på alle tre faner, så I får udfyldt alle tre regneark. Se også Vejledning om opstilling af budget på Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre) Heraf er bidrag fra Projektpuljen Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta Angiv anvendt kurs valuta d.kr d.kr Lempir as 0,2977 Per d.kr. Hovedbudgetlinjer: Samlet budget Finansiering splan Heraf Projektpuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere - 4. Lokale medarbejdere Lokal administration Tilsyn med aktiviteten Evaluering Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) - 9. Budgetmargin (min 6%, maks. 10% af 1-8) Aktivitetsudgifter ialt (1-9) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7% af 12) Total PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

18 4. BILAG OBLIGATORISKE BILAG Følgende bilag skal indsendes både pr. post og elektronisk: A. Organisationens stamdata (for den danske organisation) B. Organisational Fact-Sheet (for den lokale organisation) C. Budgetformat Bilag B udfyldes og underskrives af den lokale partner. Det må gerne fremsendes i en kopieret/scannet version. Følgende bilag angående den danske organisation skal indsendes pr. post: D. Organisationens vedtægter E. Seneste årsberetning F. Senest reviderede årsregnskab SUPPLERENDE BILAG (maks. 30 sider): Bilagsnr. Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilagstitel: Kort over regionen Projektmatrix på spansk Uddrag af afsluttende evalueringsrapport af Operation Dagsværk projekt Bemærk: Alle bilag skal fremsendes i hard copy i 3 eksemplarer (Bemærk: Ingen blade, bøger, avisudklip eller ringbind men kopi af relevante uddrag af disse). INDSENDELSE AF ANSØGNINGEN 1. Ansøgningsskema inklusive bilag A-C skal indsendes både elektronisk og på print i 3 eksemplarer. Hvis bilag B udfyldes på spansk eller fransk af partner vedlægges oversættelse på dansk eller engelsk. 2. Bilag D-F og supplerende bilag skal indsendes på print i 3 eksemplarer. Alle bilag skal fremsendes i en form der umiddelbart tillader hurtig kopiering (dvs. ingen blade, bøger, avisudklip men kopi af relevante uddrag af disse). Se adresser på første side. 18

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem 500.000 kr. og 5 mio. kr.)

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem 500.000 kr. og 5 mio. kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT eller faseopdelte projekter (budget mellem 500.000 kr. og 5 mio. kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt.

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Positionspapir nr. 4 Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Projektrådgivningen vil fremme: Partnerskaber mellem aktive eller potentielle civilsamfundsorganisationer i Nord og Syd, hvor: Fundamentet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse.

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse. Strategi 2015-2018 Rettigheder til, i og gennem uddannelse. 1 1. Introduktion AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement og solidaritetsarbejde i 1980 erne og 1990 erne, i primært

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år)

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) Titel på partnerskabsaktivitet: Netværk af handicaporganisationer i Latinamerika Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Strukturen i en ny hovedorganisation

Strukturen i en ny hovedorganisation Strukturen i en ny hovedorganisation 1. Indledning Dette oplæg er resultatet af drøftelser i Politisk Styregruppe om strukturen i en ny hovedorganisation. Bag de oplistede forslag gemmer der sig en lang

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

NOTER FRA STRATEGIDAG

NOTER FRA STRATEGIDAG NOTER FRA STRATEGIDAG Et fyldt lokale af både rådsmedlemmer, ansatte frivillige og almindelige medlemmer. INTRO V. ANDREAS & HELLE - Kernen i strategien: fællesskaber - AAI er i gang med ny strategi. I

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere