Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming"

Transkript

1 Final version before 30 November 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Danish Research Centre for Organic Farming Application for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming International Research Co-operation and Organic Integrity (DARCOF III ) Funded by the Ministry of Food, Agriculture and Fisheries under the Finance and Appropriation Act, Sections Project title and acronym (acronym max. 10 letters): Quality and Integrity of Organic Eggs, Chicken Meat and Pork (QEMP) 2. Project manager (name, title, address, telephone, fax and . For projects in which several institutes participate, one project manager must be appointed to head the project): John Hermansen Head of Research Unit, Dept. of Agroecology (DAE) Danish Institute of Agricultural Sciences Research Centre Foulum P.O.Box 50 DK-8830 Tjele Phone: ; Fax ; mailto: Please submit 2 hard copies and 1 electronic version to: Danish Research Centre for Organic Farming Tel Research Centre Foulum Fax P.O. Box 50 E mail: DK-8830 Tjele Web site:

2 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc2 3. The project is within the following research project theme (name of the project theme according to Invitation til projektansøgninger. Include argumentation, max. 10 lines, if the project is only a part of a project theme): Kvalitet og integritet i økologiske æg og kødprodukter (Quality and integrity of organic eggs and meat products). 4. Participating institute(s) (name, address, telephone, fax and ): Dept. of Agroecology (DAE), Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum, P.O.Box 50, DK-8830 Tjele Phone: Fax: mailto: Dept. of Food Science (DFS), Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum, P.O.Box 50, DK-8830 Tjele Phone: Fax: mailto: Dept. of Animal Health, Welfare and Nutrition (HWN), Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum, P.O.Box 50, DK-8830 Tjele Phone: Fax: mailto: Dept. of Microbiological Food Safety & Dept. Of Veterinary Diagnostics and Research Danish Institute for Food and Veterinary Research (DFVF) 27 Bülowsvej DK-1790 Copenhagen V Phone: Fax: Danish Centre for Experimental Parasitology (DCEP), The Royal Veterinary and Agricultural University Dyrlægevej 100 DK-1870 Frederiksberg C Phone: Fax: Dept. of Agricultural Engineering (AEN), Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Bygholm, Schüttesvej 17, DK-8700 Horsens Phone: Fax: mailto: Dept. of Horticulture (DHC), Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Aarslev, Kirstinebjergvej 10, P.O.box 102, DK-5792 Aarslev Phone: Fax: mailto:

3 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc3 Dept. of Food Science (UFS), The Royal Veterinary and Agricultural University, Rolighedsvej 30, DK-1958 Frederiksberg C Phone: Fax: mailto: Dept. of Meat Quality, Danish Meat Research Institute (DMRI) Maglegårdsvej 2, DK-4000 Roskilde Phone: Fax: mailto: 5. Contact persons (title, name, address, telephone, fax and of one contact person appointed to represent each participating institute): Head of Research Unit John Hermansen, Dept. of Agroecology (DAE), Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum, P.O.Box 50, DK-8830 Tjele Phone: ; Fax ; mailto: Senior Scientist Marianne Hammershøj, Dept. of Food Science (DFS), Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum, P.O.Box 50, DK-8830 Tjele Phone: ; Fax ; mailto: Head of Section Dorte Lau Baggesen, DVM, ph.d., Dept. of Microbiological Food Safety, Danish Institute for Food and Veterinary Research (DFVF), 27 Bülowsvej 27, DK-1790 Copenhagen V Phone: ; Fax ; mailto: Scientist Bent Hindrup Andersen, Dept. of Agricultural Engineering (AEN), Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Bygholm, Schüttesvej 17, DK-8700 Horsens Phone: ; Fax: ; mailto: Senior Scientist Hanne Lindhard Pedersen, Dept. of Horticulture (DHC), Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Aarslev, Kirstinebjergvej 10, P.O.box 102, DK-5792 Aarslev. Phone: ; Fax: ; Professor Anders Hans Karlsson, Dept. Of Food Science (UFC), Meat Science, The Royal Veterinary and Agricultural University, Rolighedsvej 30, DK-1958 Frederiksberg C Phone: ; Fax: ; mailto: Project manager, Chris Claudi-Magnussen, DMRI Consult, Danish Meat Research Institute (DMRI), Maglegårdsvej 2, DK-4000 Roskilde Phone: ; Fax: ; mailto: Associate professor Allan Roepstorff, Danish Centre for Experimental Parasitology (DCEP), Dept. of Veterinary Pathobiology, The Royal Veterinary and Agricultural University, Dyrlægevej 100, DK-1870 Frederiksberg C. Phone: , Fax: , Senior Scientist Sanna Steenfeldt, Dept. of Animal Health, Welfare and Nutrition (HWN), Danish Institute of Agricultural Sciences, P.O.Box 50, Research Centre Foulum, DK-8830 Tjele Phone: ; Fax ; mailto:

4 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc4 6. Project staff (title, name, address, telephone, fax and ): Scientist Anne Grete Kongsted, Dept. of Agroecology (DAE), Danish Institute of Agricultural Sciences, P.O.Box 50, Research Centre Foulum, DK-8830 Tjele Phone: ; Fax ; mailto: Head of Sensory Lab Judith Henning, Sensory Science Group, Dept. of Food Science (UFS), The Royal Veterinary and Agricultural University, Rolighedsvej 30, DK-1958 Frederiksberg C Phone: ; Fax ; mailto: Ph.D. Student Klaus Horsted, Dept. of Agroecology (DAE), Danish Institute of Agricultural Sciences, P.O.Box 50, Research Centre Foulum, DK-8830 Tjele Phone: ; Fax ; mailto: Scientist Helle Frank Jensen, Dept. of Agricultural Engineering (AEN), Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Bygholm, Schüttesvej 17, DK-8700 Horsens Phone: ; Fax: ; mailto: Head of Sensory Lab Camilla Bejerholm, Dept. of Meat Quality, Danish Meat Research Institute (DMRI), Maglegårdsvej 2, DK-4000 Roskilde Phone: ; Fax: ; mailto: Head of Chemical Lab Kirsten Jensen, Dept. of Product Safety, Danish Meat Research Institute (DMRI), Maglegårdsvej 2, DK-4000 Roskilde Phone: ; Fax: ; mailto: Scientist Lars Mølbak, Dept. of Veterinary Diagnostics and Research, Danish Institute for Food and Veterinary Research (DFVF), 27 Bülowsvej 27, DK-1790 Copenhagen V Phone: ; Fax ; mailto: Senior scientist Tim K. Jensen, Dept. of Veterinary Diagnostics and Research, Danish Institute for Food and Veterinary Research (DFVF) 27 Bülowsvej 27, DK-1790 Copenhagen V Phone: ; Fax ; mailto: Scientist Annette Nygaard Jensen, Dept. of Microbiological Food Safety (MFS), Danish Institute for Food and Veterinary Research, 27 Bülowsvej 27, DK-1790 Copenhagen V Phone: ; Fax ; mailto: Associate Professor Derek V. Byrne, Sensory Science, Dept. of Food Science (UFS), The Royal Veterinary and Agricultural University, Rolighedsvej 30, DK-1958 Frederiksberg C Phone: ; Fax: ; mailto: Senior scientist Laurits Lydehøj Hansen, Dept. of Food Science (DFS), Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum, P.O.Box 50, DK-8830 Tjele Phone: ; Fax ; Scientist Maria Langkjær, Danish Centre for Experimental Parasitology (DCEP), Dept. of Veterinary Pathobiology, The Royal Veterinary and Agricultural University, Dyrlægevej 100, DK Frederiksberg C. Phone: , Fax: , Professor Stig Milan Thamsborg, Danish Centre for Experimental Parasitology (DCEP), Dept. of Veterinary Pathobiology, The Royal Veterinary and Agricultural University Dyrlægevej 100, DK-1870 Frederiksberg C. Phone: , Fax: ,

5 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc5 7. Project duration: 3.0 years From: To: Main objective(s) (maximum 10 lines): The overall objectives are to establish new production strategies of organic eggs, chicken meat, and pork in order to obtain new, high-quality products differing in characteristics from conventional products to meet consumer preferences and demands of possible new market segments. Specific objectives are to investigate i) which feed stuffs and feeding strategies can be used to obtain specific quality characteristic in eggs and pork, ii) if particular fructan rich feed may support the intestinal health of piglets and iii) which strategies for slaughter age of pigs and chickens of different genotypes can be introduced to obtain new high quality products. The insight gained by studying genotype, feeding, slaughter age and product quality interactions is expected to form the basis for proposing new production strategies that both comply with organic ideals of integrated production strategies and meet consumer demands for tasty and convenient organic foods. 9. Project summary in Danish (approximately 1 page, suitable for publication): Kvalitet og integritet i økologiske æg, kyllinge- og svinekødsprodukter Den økologiske æg-, kyllingekøds- og svinekødsproduktion i dagens Danmark er typisk karakteriseret ved en række kompromisser. Det gælder dyrevelfærdsmæssige hensyn, brug af genotyper der ikke nødvendigvis er bedst egnede til frilandsproduktion og genotype som ikke producerer ekstraordinær god spisekvalitet af produkterne. Det betyder, at de økologiske produkter kun er meget lidt forskellige fra de konventionelle, og at der er en betydelig priskonkurrence, hvilket i høj grad må anses for at være medvirkende til det relativt lave forbrug af især økologisk kyllinge- og svinekød. Disse forhold peger på, at der er behov for at nytænke produktionsmetoder for økologisk fjerkræ- og svineproduktion. Den grundlæggende idé i projektet er at etablere den nødvendige vidensbase for udvikling af nye produkter indenfor æg, kyllinge- og svinekød, som har en høj økologisk troværdighed, en høj spisekvalitet samt ikke mindst adskiller sig fra konventionelle produkter på en måde, som øger forbrugernes betalingsvillighed for produkterne. Projektet er organiseret i 5 delprojekter samt en overordnet projektledelse (delprojekt 1). I delprojekt 2 undersøges en række muligheder for gennem fodring og valg af genotype at opnå en høj og differentierbar kvalitet af økologiske æg. Der lægges særlig vægt på anvendelse af vegetation og foder, der indeholder karotenoider og flavonoider, og som påvirker æggenes smag og udseende. Endvidere undersøges de relevante muligheder for at dyrke og anvende danske proteinafgrøder for at tilgodese hønernes aminosyrebehov, herunder især methionin forsyningen. Delprojekt 3 fokuserer på mulighederne for en integreret kyllinge- og æbleproduktion. Her undersøges betydningen af at opdrætte kyllinger i æbleplantager for forekomst og skadesvirkning af især æblehvepse, der er et stort problem i økologisk frugtavl. Samtidig repræsenterer frugtplantager en god mulighed for at opdrætte kyllinger med særlige smagsegenskaber. I projektet undersøges hvorledes forskellige genotyper af slagtekyllinger, herunder mere langsomvoksende typer, påvirkes af en opdræts- og fodringsstrategi, der passer til æbleplantagens krav. Samtidig klarlægges betydningen for fjerkræets muskeludvikling samt smag og andre sensoriske egenskaber. I delprojekt 4 undersøges strategier for en diversificeret svineproduktion. Her undersøges mulighederne for at basere nye produkter på kød fra små ikke-kastrerede hangrise, større so-grise end der normalt anvendes, samt søer, der slagtes efter 1. læg en kombination, der har et ressourcemæssigt perspektiv, især ved en sæsonbaseret produktion. I projektet undersøges betydningen af genotyper, idet der inkluderes genotyper med forbedrede spisekvalitetsegenskaber. De forskellige genotypers muligheder for at tilgodese deres næringsstofbehov ved naturlig fødesøgning på forskellige afgrøder undersøges, idet der anvendes afgrøder, der forventes at have positive effekter på spisekvaliteten. Mulighederne for at udnytte de

6 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc6 forskellige typer slagtekroppe undersøges, og der foretages en omfattende undersøgelse af kød- og spisekvalitetsegenskaber. I delprojekt 5 studeres tarmfloraen i smågrise født på friland, hvor der typisk er en høj belastning med endoparasitter. Specielt undersøges om det gennem anvendelse af fruktanrige fodermidler som cikorie er muligt at reducere parasitbelastningen og risikoen for at smågrisene får fravænningsdiarre, hvilket er et alvorligt problem i økologiske svinehold. Ligeledes undersøges om anvendelse af fruktanrige fodermidler kan reducere forekomsten af Campylobacter, der er et udbredt forekommende zoonotisk patogen. Gennem anvendelse af DNA teknik til bestemmelse af bakteriedynamikken i tarmen fås en ny indsigt i hvorledes tarmsundheden kan fremmes. Problemstillingen ved undladelse af kastration af hangrise af etiske og dyrevelfærdsmæssige hensyn er udgangspunktet for delprojekt 6. Ved produktion af hangrise er der en betydelig risiko for at kødet får ornelugt. I delprojektet undersøges om det er muligt ved anvendelse af fruktanrigt foder (cikorie og lupiner) alene i perioden kort før slagtning (1 og 2 uger) ved normal slagtevægt er muligt at undgå forhøjet skatolindhold og ornelugt i kødet ved ukastrerede hangrise.. Det er hypotesen, at dette samtidigt forbedrer de generelle sensoriske egenskaber for kød fra sogrise såvel som hangrise. I dette delprojekt belyses det endvidere, hvorvidt den kortvarige anvendelse af fruktanrige fodermidler umiddelbart før slagtning påvirker den generelle tarmøkologi og i særdeleshed om niveauet af Campylobacter i fæces og dermed risikoen for forurening af slagtekroppe mindskes. Med denne profil forventes projektet at give en god baggrund for at kunne foreslå produktionsmetoder, der på samme tid opfylder økologiske idealer om en integreret produktion og forbrugernes forventninger til produktionsmetoder og kvalitetsprodukter fra fjerkræ- og svineproduktionen. 10. Budget: The proposed budget must be inclusive of increases in the level of salaries and prices and specified on an annual basis. The proposed budget must specify the number of manmonths and related salary costs for scientific staff and non-scientific staff, other direct costs and costs to buy equipment. To this should be added an overhead contribution of 20% of the direct costs. Salary levels must not exceed union levels for comparable positions in the Public Service (e.g. laboratory assistant, researcher or senior researcher). Official journeys must follow government regulations. The applicants are generally expected to procure and make available all necessary equipment for the project themselves. Only in exceptional cases when this is not possible may expenditures for the acquisition of equipment be included in the budget for consideration. Funding is provided exclusive of the recipient s input VAT (purchase VAT) and output VAT (sales VAT). For government institutes funding is provided in accordance with the budget guidelines issued by the Ministry of Finance for research activities receiving programme funding and the funding is only granted for one year at a time. If private business partners co-finance or take part in the project otherwise then all partners have to enter a co-operation agreement or provide other kind of documentation of the co-operation cf. Invitation til projektansøgninger. Note that budgets must be made for the entire project as well as for each participating institution.

7 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc7 Budget for the entire project broken down by calendar year Budget item From Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 1st calendar year nd calendar year rd calendar year 2009 Experimental stations Travel External work From place of work From other sources Person months DKK Person DKK Person month DKK months 67, , Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Experimental stations Travel External work 22, Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total , , Experimental stations Travel External work Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total for the 3 years

8 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc8 Budget each participating Institute DAE, DIAS Budget item From Ministry of Food, Agriculture and Fisheries From place of work From other sources Person months DKK Person months DKK Person months DKK 2nd calendar year rd calendar year th calendar year , , Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total , Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total , , Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total for the 3 years

9 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc9 Budget for each participating institution Name of institution: DFS, DIAS Budget item From Ministry of Food, Agriculture and Fisheries From place of work From other sources Person months DKK Person months DKK Person months DKK 4th calendar year rd calendar year nd calendar year st calendar year Travel Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Travel Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total for the 3 years

10 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc10 Budget for each participating institution Name of institution: HWN, DIAS Budget item From Ministry of Food, Agriculture and Fisheries From place of work From other sources Person months DKK Person months DKK Person months DKK 1st calendar year nd calendar year rd calendar year th calendar year 2010 Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total for the 3 years

11 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc11 Budget for each participating institution Name of institution: AEN, DIAS Budget item From Ministry of Food, From place of work Agriculture and Fisheries 2nd calendar year rd calendar year th calendar year 2009 Experimental stations From other sources Person months DKK Person months DKK Person months DKK Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Experimental stations Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Experimental stations Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total for the 3 years

12 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc12 Budget for each participating institution Name of institution: DHC, DIAS 1st calendar year nd calendar year rd calendar year 2009 Budget item From Ministry of Food, Agriculture and Fisheries From place of work From other sources Person months DKK Person months DKK Person months DKK External work Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total External work Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total External work Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total for the 3 years

13 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc13 Budget for each participating institution Name of institution: UFS, RVAU Budget item From Ministry of Food, Agriculture and Fisheries From place of work From other sources Person months DKK Person months DKK Person months DKK 1std calendar year rd calendar year th calendar year , , Travel Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total for the 3 years

14 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc14 Budget for each participating institution Name of institution: DCEP, RVAU Budget item From Ministry of Food, Agriculture and Fisheries From place of work From other sources Person months DKK Person months DKK Person months DKK 2nd calendar year rd calendar year , , ,084 Travel 15,000 Total direct costs 600,030 Overhead (20 % of direct costs) 120,006 Total 720,036 Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total 4th calendar year 2009 Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total for the 3 years 720,036

15 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc15 Budget for each participating institution Name of institution: DMRI Budget item From Ministry of Food, Agriculture and Fisheries From place of work From other sources Person months DKK Person months DKK Person months DKK 2nd calendar year rd calendar year th calendar year 2009 Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total for the 3 years

16 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc16 Budget for each participating institution Name of institution: DFVF Budget item From Ministry of Food, Agriculture and Fisheries From place of work From other sources Person months DKK Person months DKK Person months DKK 2nd calendar year rd calendar year 2008 Travel , Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total 4th calendar year 2009 Total direct costs Overhead (20 % of direct costs) Total Total for the 5 years

17 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc Signatures: Name Institute Date Signature Project manager: John Hermansen Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Agroecology Institute management: Kirsten Jakobsen Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Animal Health, Welfare and Nutrition Institute management: Jesper Waagepetersen Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Agroecology Institute management: Jacob Holm Nielsen Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Food Science Institute management: Svend Christensen Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Agricultural Engineering

18 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc Signatures: Name Institute Date Signature Project manager: John Hermansen Institute management: Claus Fertin Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Agroecology Danish Meat Research Institute

19 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc Signatures: Name Institute Date Signature Project manager: John Hermansen Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Agroecology Institute management: Birgit Nørrung Danish Institute for Food and Veterinary Research Institute management: Grete Bertelsen The Royal Veterinary and Agricultural University, Dept. of Food Science Institute management: Christian Friis The Royal Veterinary and Agricultural University, Dept. of Veterinary Pathobiology

20 I:\FØJO_III\ANSØGNINGER\NOVEMBER 2006\QEMP\QEMP_Application.doc Description of the project: The description of the project must be given in Annex 1 and according to the guidelines described herein.

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Final version before 3 November 26 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Danish Research Centre for Organic Farming Application for research funding under the

Læs mere

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Danish Research Centre for Organic Farming Application for research funding under the research programme: Research in Organic

Læs mere

Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Application for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming International Research Co-operation and Organic Integrity (DARCOF III 2005-2010) Funded by the Ministry

Læs mere

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Danish Research Centre for Organic Farming Application for research funding under the research programme: Research in Organic

Læs mere

Kvalitet og integritet i økologiske æg, kyllinge- og svinekødsprodukter (QEMP)

Kvalitet og integritet i økologiske æg, kyllinge- og svinekødsprodukter (QEMP) Kvalitet og integritet i økologiske æg, kyllinge- og svinekødsprodukter (QEMP) AG Kongsted, JE Hermansen, M Hammershøj, K Horsted, A Roepstorff, LL Hansen, S Steenfeldt, DL Baggesen, BH Andersen, HL Pedersen,

Læs mere

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Version for CORE Organic Pilot Call Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Danish Research Centre for Organic Farming Application for research funding

Læs mere

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Version for CORE Organic Pilot Call Marts 27 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Danish Research Centre for Organic Farming Application for research funding

Læs mere

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Version for CORE Organic Pilot Call Marts 27 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Danish Research Centre for Organic Farming Application for research funding

Læs mere

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Final version before 30 November 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Danish Research Centre for Organic Farming Application for research funding under the

Læs mere

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Final version before 30 November 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Danish Research Centre for Organic Farming Application for research funding under the

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. no 2014-19 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-24 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Are prenatal maternal stress associated

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Danish Research Centre for Organic Farming. Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Final version before 30. November 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Danish Research Centre for Organic Farming Application for research funding under

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-17 Project title: Er mental sundhed associeret med problematisk skolefravær blandt 11-12-årige børn i Danmark? Applicant: Other partners

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 European Union Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-line

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2016-16 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Investigation of preventable risk

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Forbedret udnyttelse af lokale foder ressourcer i økologisk fjerkræ og svineproduktion (v 100 % økologisk fodring)

Forbedret udnyttelse af lokale foder ressourcer i økologisk fjerkræ og svineproduktion (v 100 % økologisk fodring) Forbedret udnyttelse af lokale foder ressourcer i økologisk fjerkræ og svineproduktion (v 100 % økologisk fodring) Et Core-organic projekt med 13 partnere i 10 lande 1/10-2011- 30/9-2014 John E Hermansen

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of PROGRAMME For the information visit to the European Commission of FEM (ASSOCIATION OF ENERGY AND ENVIRONMENT JOURNALISTS) Visit number: 406921 Bruxelles, 12. NOVEMBER, 2015 Practical Information Visit

Læs mere

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie Penge til gode hos Gable Insurance Tilbagebetaling af præmie Ristorno Præmien Ristorno præmien Tilbagebetaling af præmie for ubrugt ejerskifteforsikring. Her anvendes de regler, der også er gældende ved

Læs mere

7 Statistik fra E-kontrollen og KIK

7 Statistik fra E-kontrollen og KIK 7 Statistik fra E-kontrollen og KIK Tabel 7.1.1. Udvikling i dækningsbidrag 2007-2011 For konsumægshøner pr. indsat høne pr. år og for slagtekyllinger pr. netto m 2 pr. år (nye/gamle huse) KONSumÆG Produktionssystem

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter pr. 16. februar 2015 s and additional fees for work on cases on biocidal products Valid from 16 February 2015

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Kyllinger på friland genotyper, vækst og fodring. Sanna Steenfeldt og Klaus Horsted Aarhus Universitet

Kyllinger på friland genotyper, vækst og fodring. Sanna Steenfeldt og Klaus Horsted Aarhus Universitet Kyllinger på friland genotyper, vækst og fodring Sanna Steenfeldt og Klaus Horsted Aarhus Universitet Projekt SUMMER Projekt med fokus på kødkvalitet hos økologiske slagtekyllinger, grise og kalve Titel:

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Cikorie virker mod ornelugt i kød

Cikorie virker mod ornelugt i kød Cikorie virker mod ornelugt i kød Fire forsøg med fodring med rå og tørrede rødder viser, at 99 procent af typiske danske DLY-krydsnings-hangrise slagtet ved 100 kg forventes at være uden ornelugtssmag

Læs mere

FruitGrowth Novel organic solutions securing future growth Äppelträffen, Alnarp, 10 Feb. 2012

FruitGrowth Novel organic solutions securing future growth Äppelträffen, Alnarp, 10 Feb. 2012 FruitGrowth Novel organic solutions securing future growth Äppelträffen, Alnarp, 10 Feb. 2012 Lene Sigsgaard, Maren Korsgaard Institut for Jordbrug og Økologi, Københavns Universitet Michelle Williams,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

CERTIFIKAT CERTIFICATE

CERTIFIKAT CERTIFICATE CERTIFIKAT CERTIFICATE GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 03/00102 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 04-08-2017 UDLØBER / EXPIRY DATE: 03-08-2022 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

CERTIFIKAT CERTIFICATE

CERTIFIKAT CERTIFICATE CERTIFIKAT CERTIFICATE GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 04/00102 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 17-05-2017 UDLØBER / EXPIRY DATE: 16-05-2022 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

7. Statistik fra E-kontrollen og KIK

7. Statistik fra E-kontrollen og KIK 7. Statistik fra E-kontrollen og KIK Tabel 7.1.1 Udvikling i dækningsbidrag 2008-2012 For konsumægshøner pr. indsat høne pr. år og for slagtekyllinger pr. netto m 2 pr. år (nye/gamle huse) Konsumæg 2008

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 11 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 76-80 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen:

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen: Notifikation om tilladelse til forvaltning af alternative investe- ringsfonde fra et andet land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan- sielle område,

Læs mere