INDHOLD. Årsberetning. Oplysninger om klubben. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæring. Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Årsberetning. Oplysninger om klubben. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæring. Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelsen"

Transkript

1

2

3 INDHOLD 4 Årsberetning 12 Oplysninger om klubben 13 Ledelsespåtegning 14 Den uafhængige revisors erklæring 16 Anvendt regnskabspraksis 19 Resultatopgørelsen 20 Balance 22 Noter 26 Pengestrømsanalyse

4 Intet er som før og alt er ved det gamle. Det er et godt billede på alt, hvad der sker i Kokkedal Golfklub. Stemningen og sammenholdet er fortsat som i de gamle pionerdage selv om vi hele tiden udvikler os for at tilpasse klubben til medlemmernes ønsker og udfordringerne i golfbranchen. På generalforsamlingen i marts 2014 kunne bestyrelsen igen fremlægge et regnskab med et pænt overskud på baggrund af en fornuftig budgetlægning og en stram økonomistyring. Bestyrelsen lovede forsamlingen at fortsætte udviklingen af banen og de øvrige faciliteter inden for de økonomiske rammer af det fremlagte budget for 2014 og samtidig sikre en fortsat medlemstilgang, og ikke mindst at fastholde specielt de yngre medlemmer i klubben. Det var derfor nødvendigt, at bestyrelsen i efteråret indkaldte til ekstraordinær generalforsamling for at ændre reglen om indskudsbetaling fra det 19. år til det 26. år. Fantastisk klub må være Danmarks bedste! citat fra medlemsundersøgelsen På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: Lars Gundorph, Formand (på valg 2015) Lars Güldner, næstformand (på valg 2016) Thomas Koefoed, hon. kasserer (på valg 2015) Preben Stokkendal, hon. sekr. (på valg 2016) Erik Weber Olesen, medlem (på valg 2016) Lars Møller, medlem (på valg 2015) Kraftig medvind og lidt modvind Kokkedal Golfklub har et højt informationsniveau med daglige opdateringer på vores website samt ugentlige nyhedsmails. Vores Golfmanager er gennem sæsonen altid parat til at fortælle medlemmerne om dagligdagen og deres forslag og ønsker til forbedringer. Derfor vil Årsberetningen denne gang mest handle om de fremtidige opgaver og udfordringer og ikke så meget om enkeltstående begivenheder eller flotte resultater. De bliver så fint dækket i den daglige nyhedsstrøm. Bestyrelsens fokus går på at fastholde medlemstallet med en golfbane i bedste kvalitet, en mængde attraktive medlemstilbud og et godt arbejdsklima for både de ansatte og vores samarbejdspartnere. En grøn profil eller? I 2014 har vi brugt mange kræfter på den igangværende tvist mellem kommunen og os omkring plejeplanen for området. Klubben blev i slutningen af 2013 pålagt at tilbageføre området som det så ud ved overdragelsen i Med forvaltningens krav vil samtlige træer og øvrige beplantninger, der ikke var på arealerne i 1979, skulle fjernes og dermed vil banen bl.a. miste sin helt unikke karakter. Bestyrelsen valgte at indhente kompetent juridisk bistand fra en advokat med speciale i den slags sager og indgik samtidig også i en tæt dialog med både borgmester, lokalpolitikere, fredningsfolk og andre berørte parter. I august blev der afholdt et forligsmøde, der endte med at klubben blev pålagt at udforme et beskæringsforslag med hjælp fra en landskabsarkitekt. Her fik vi flot hjælp fra DGU, der 4

5 stillede viden og medarbejdere gratis til rådighed for os. Vi afventer fortsat svar fra kommunen, selv om behandlingen af vores forslag var planlagt til november I mellemtiden er flere grundejerforeninger i området klar til at gå i modoffensiv mod kravet fra kommunen, der også ligger langt fra den grønne profil og hensynet til det fantastiske dyre- og naturliv i området nærmer sig Den er ingen hemmelighed, at klubbens lejekontrakt på arealerne udløber med udgangen af Gennem de sidste 3-4 år har vi jævnligt forelagt særligt borgmesteren, at klubbens fortsatte udviklingsmuligheder er begrænset af den kortsigtede tidshorisont. Bestyrelsen kan ikke med god samvittighed forpligte medlemmerne med investeringer, der ikke kan afskrives inden lejeaftalen udløber. Nu trykker vi for alvor på for at få en afklaring, så vi bl.a. kan arbejde videre med planerne om golfhuller på Sophienberg, forbedringer på de nuværende huller og en tiltrængt udvidelse af klubhuset. Alle drømme og projekter skal naturligvis godkendes af klubbens medlemmer, og ingen er vist i tvivl om, at bestyrelsen ser fortsat udvikling som den rigtige vej til succes. Kan vi ikke få overdækket nogle pladser på rangen? forslag fra medlemsundersøgelsen God idé ikke så skarpt solgt Medlemmer og gæster fik i 2014 mulighed for at besvare en række spørgsmål om klubbens drift og faciliteter gennem Golfspilleren I Centrum. Vi fik over 1000 besvarelser med både ros og ris så tak for det. Et væsentligt fokusområde og ønske var at øge kvaliteten og mængden af klubbens træningstilbud, og derfor valgte bestyrelsen i slutningen af året at indgå et samarbejde med en ny træner til at varetage elitearbejdet på konsulentbasis i Desværre var vi ikke dygtige og skarpe nok i vores dialog med Nigel omkring det nye tiltag, og det skabte forvirring og dermed nogle rygter uden hold i virkeligheden. Bestyrelsen har klart tilkendegivet over for Nigel, at vi ser hans rolle som chefpro så længe han ønsker at fortsætte i klubben. Hans træning og betydning for det sociale liv gennem mere end 30 år er uden sidestykke. Samtidig har bestyrelsen også understreget vigtigheden af, at også Proshoppen arbejder målrettet med at udvikle deres tilbud til medlemmerne bl.a. i form af moderne træningsmetoder. Alt i alt en bane af høj kvalitet tillykke med det! bemærkning fra gæstespiller Der er slået en streg i sandet og der foreligger en klar fordeling af arbejdsområderne mellem Nigel, Michael og Anders for den kommende sæson. Nye boller på suppen Klubbens golfmanager og et medlem fra bestyrelsen havde i efteråret en drøftelse med Inge og Jesper om deres fortsatte engagement i klubben. Bestyrelsen fremlagde en række ønsker og varslede en stigning af forpagtningsafgiften og efter lidt betænkningstid valgte Inge og Jesper selv at opsige samarbejdet. Vi skylder dem begge en stor tak for deres 14 år bag gryderne og altid veltilberedte mad. Der kom utroligt mange kvalificerede ansøgninger til den ledige forpagtning, og blandt dem valgte klubben at indgå en treårig kontrakt med Magnus Strand, der har været præsenteret på klubbens website. Samtidig har vi valgt at renovere lokalet og indkøbe nyt inventar, og vi glæder os til at byde alle velkommen i nye rammer og til nye boller på suppen. Trofaste og engagerede medarbejdere Samme Pro i over 30 år, forpagterpar i 14 år, greenkeepere på vej mod 10, 15 og 20 års jubilæer. Selv om posen er blevet rystet et par gange, så har Kokkedal Golfklub en trofast og engageret medarbejderstab, der sætter pris på deres arbejdsplads og de mange spændende opgaver. Tak for jeres indsats. 5

6

7 Banen tæt på perfekt Som nævnt var der mange rosende ord til banen fra både medlemmer og gæster i Fairways og særligt greens var fremragende og efter en gennemgang af vores bunkers var helhedsindtrykket tæt på perfekt. Næste fase er vores teesteder, hvor en del er meget ujævne, mens andre får for lidt lys og luft til at græsset vokser jævnt. Det arbejder vores greenkeepere på i 2015 samtidig med, at vi får etableret ny styring til vores vandingsanlæg og en delvis overdækning af rangen. 90% af medlemmerne svarer, at banen er flot og velholdt uddrag fra medlemsundersøgelsen Peter og hans folk var glade for alle de pæne ord og søde hilsner gennem sæsonen og alle er klar til at fortsætte det gode arbejde. Trods de skrappe lovkrav omkring begrænset brug af kemikalier har vi med dygtighed og flittigere luftning undgået svampeangreb. Et farverigt klubliv og sammenhold Når vi fortæller om Klubbens Dag med 100 medlemmer til forårsrengøring eller de mange frivillige, der giver en hånd til klubbens drift, så kan vi fornemme, at det ikke er hverdag i en del andre golfklubber. I Kokkedal har vi heldigvis fortsat medlemmer helt fra klubbens start, og de er stadig aktive også som frivillige. Den særlige ånd og stemning går heller ikke ubemærket hen, når man læser kommentarer fra vores gæster. Kokkedal Golfklub s fremtid er engagerede og tilfredse medlemmer, hvor en del blot vil dyrke deres sport, mens andre er klar til mere. Det er naivt at tro, at vi kan være enige i alle de beslutninger som ledelsen eller bestyrelsen træffer. Det er derfor vigtigt, at vi åbent og i gensidig respekt kan give udtryk for vores ønsker for klubben. Ta gerne en snak med vores manager eller et medlem fra bestyrelsen, hvis du har forslag til hvordan vi kan blive endnu bedre. Årets gang i klubbens udvalg I år har bestyrelsen, som nævnt i indledningen, valgt ikke medtage en beretning om de mange aktiviteter og resultater fra bl.a. begynder-, junior- og eliteudvalg. Men det betyder ikke at du skal snydes for deres beretninger. De kan læses på klubbens website fra den 23. februar. Tak til de mange frivillige, som får det hele til at hænge sammen i sæsonens løb. Fastholdelse er nøgleordet Ventelisterne i danske golfklubber er næsten forsvundet, og markedet har været fyldt med særtilbud og rabatordninger. Heldigvis virker det som om at golfbranchen er ved at indse, at fremtiden ikke handler om pris men snarere ordentlig kvalitet. Jeg er vild med klubben men har fået arbejde i udlandet. Kommer snart tilbage bemærkning fra passiv Sidste år bad I bestyrelsen om at sikre bedre plads på banen til klubbens egne medlemmer. Vi fjernede et par klubturneringer og hævede greenfee priserne med knap 20%. I 2014 har det betydet færre gæster med samme indtjening. Men kun fordi vores bane og øvrige faciliteter har en høj kvalitet. Fastholdelse er derfor et nøgleord. Vi skal blive ved med at udvikle klubben, og vi skal tilbyde vores medlemmer så gode forhold, at de vælger at blive i klubben i mange år. Medlemsstatus I forhold til normtallet på 1230 havde vi inden fristen for udmeldelser 1239 aktive medlemmer. Vi er blevet lidt færre ved årsskiftet, men tendensen peger på, at vi som sidste år får en del indmeldelser, når solen varmer lidt mere. 7

8

9

10

11 Pr. ultimo 2014 ser tallene ud: Seniorer: 870 Hverdagsmedlemmer: 107 Par 3: 24 Ynglinge: 40 Long distance: 24 Juniorer: 102 Firma: 2 Aktive: (norm 1230) 1169 Passive: 195 Klubbens økonomi Budget for 2014 var igen baseret på faktiske medlemstal primo året, og med en positiv medlemstilgang hen over foråret, øgede vi naturligvis de forventede indtægter markant. Strategien med at hæve greenfee priserne med knap 20% for at skabe mere plads til klubbens egne medlemmer var også positiv. Færre gæstespillere, men samme omsætning. Resultatet for 2014 blev et overskud på kr. 472 t.kr., mod et budgetteret overskud på 61 t.kr. Klubbens likviditet er ligeledes blevet markant forbedret gennem de seneste år og på den baggrund er bestyrelsen særdeles tilfreds med resultatet. Der er alt for mange arrangementer på banen kommentar fra medlemsundersøgelsen Vi tror på vores sag 2015 bliver spændende på mange områder, og bestyrelsen føler sig sikker på, at nogle af de vigtigste udfordringer med bl.a. lejeaftalen falder på plads. Faktisk er det kun vejrudsigten, der kan dæmpe vores optimisme. Fra bestyrelsens side skal der også lyde en stor tak for de skulderklap vi har fået gennem medlemsundersøgelsen. Det er altid rart at få bekræftet, at medlemmerne er tilfredse med vores indsats. Efter en målrettet indsats på posten som kassemester har Thomas Koefoed valgt at forlade bestyrelsen. Nye og spændende arbejdsopgaver skal prioriteres, og det er der fuld forståelse for. Tak til Thomas for hans altid kærlige påmindelser om, at sætte tæring efter næring. Nye oplevelser venter vi kan næsten ikke vente med at komme i gang På bestyrelsens vegne Lars Gundorph Formand På generalforsamlingen vil klubbens kasserer give en overordnet redegørelse for Et sammendrag af det reviderede regnskab for 2014 vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen. Tak til venner og samarbejdspartnere Selv gennem de vanskelige økonomiske tider har en række sponsorer fortsat deres støtte til Kokkedal Golfklub. Tusind tak til jer alle det betyder rigtigt meget for klubben og vores mange medlemmer. I 2015 vil vi styrke den kommercielle del af klubbens aktiviteter, og en række medlemmer har allerede givet tilsagn om, at de er klar til at give en hånd. 11

12 OPLYSNINGER OM KLUBBEN Klubben Kokkedal Golfklub Kokkedal Allé Hørsholm Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Hørsholm Regnskabsår: 1. januar 31. december Golfmanager Ken Lauritsen Bestyrelse Revision Lars Gundorph, formand Lars Güldner, næstformand Lars Møller, bestyrelsesmedlem Preben Stokkendal, honorær sekretær Thomas Koefoed, honorær kasserer Erik Weber Olesen, bestyrelsesmedlem KRESTON Hørsholm Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Usserød Kongevej Hørsholm 12

13 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Kokkedal Golfklub. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige og passende under hensyntagen til klubbens aktiviteter. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at bestyrelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hørsholm, den 5. februar 2015 Bestyrelsen: Lars Gundorph Formand Lars Güldner Næstformand Preben Stokkendal Honorær sekretær Lars Møller Erik Weber Olesen Thomas Koefoed Honorær kasserer Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling, den 17. marts 2015 Dirigent 13

14 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne i Kokkedal Golfklub Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Kokkedal Golfklub for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og pengestrømsanalyse. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet I klubbens resultatopgørelse for 2014 er anført de af klubbens bestyrelse udarbejdede budgetter for 2014 og Vi har ikke revideret eller gennemgået disse budgetter og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om disse. 14

15 Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hørsholm, den 5. februar 2015 KRESTON Hørsholm Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Hans Duschek statsautoriseret revisor 15

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Kokkedal Golfklub for 2014 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige og passende under hensyntagen til klubbens aktiviteter. Årsrapporten aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balance-dagen. Sponsorbidrag, der ikke afregnes kontant, medtages i regnskabet til anslået værdi m.v. i henhold til klubbens regnskabspraksis. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Kontingenter, medlemsindskud og andre indtægter: Kontingenter, medlemsindskud og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indgår, idet dog forudbetalinger passiveres. Bagskabe: Indtægt vedrørende bagskabe er opgjort netto, idet der er foretaget modregning af diverse driftsomkostninger samt afskrivninger på disse. Company Day, Spil og Spis og Ecco Tour: Indtægt er opgjort netto, idet der er modregnet afholdte omkostninger i forbindelse med arrangementerne. Omkostninger I posterne vedrørende banens drift, klubhusets drift samt administration er indeholdt afskrivninger vedrørende disse aktiviteter. 16

17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger herunder prioritetsrenter samt urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer og gæld. Resultatdisponering Bestyrelsen har valgt at foreslå et beløb stort kr henlagt til nødvendige investeringer i det kommende år. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Klubbens anlæg: Banen Klubhus Klubhus, særlige installationer Maskiner Greenkeeperhus Maskinhus/stakladen Bagskab/bagrum Vej/P-anlæg Vandboring Inventar: Banen, klubhus, køkken og restauration Administration, automobil rest 13 år rest 13 år 6 år 6 år rest 13 år rest 13 år 10 år 6 år 10 år 1-6 år 5 år Aktiver med en kostpris på under pr. enhed eller en brugstid på under 3 år indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 17

18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FORTSAT Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Prioritetsgæld, der forfalder indenfor 1 år fra balancedagen, er afsat i balancen under kortfristede forpligtelser. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Obligationer til indfrielse Obligationer til indfrielse er målt til kursværdi. Obligationer som er forsøgt indfriet og som er over 20 år er indtægtsført over driften. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 18

19 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014 Urevideret Urevideret budget budget kr kr Note Indtægter Kontingenter m.v.: Indgåede kontingenter Medlemsindskud (180) DGU kontingenter... ( ) (180) ( ) Kontingenter m.v. - netto Andre indtægter: Greenfee Bagskabe Sponsorer Company Day Spil & Spis Ecco Tour Forpagtningsafgift, restauration Andre indtægter Offentlige tilskud Obligationslån, indtægtsført Andre indtægter i alt Indtægter i alt Omkostninger Banens drift... 1 ( ) (5.223) ( ) Klubhusets drift... ( ) (1.218) ( ) 52 Halfway-house... (42.325) (52) (51.052) Administration... ( ) (1.601) ( ) Medlemsaktiviteter m.v ( ) (1.325) ( ) Omkostninger i alt... ( ) (9.419) ( ) DRIFTSRESULTAT FØR 317 FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter (237) Finansielle omkostninger... ( ) (241) ( ) 95 ÅRETS RESULTAT Resultat disponering: 0 Henlagt til vandingsanlæg Overført til egenkapital I ALT

20 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER Anlægsaktiver Note 31/ / Materielle anlægsaktiver Klubbens anlæg: Banen Klubhus Maskiner Greenkeeperhus Maskinhus/stakladen Bagskabe/bagrum Vejasfaltering/P-anlæg Vandboring Klubbens anlæg i alt Inventar: Banen Klubhus Køkken Restauration Administration Automobil Inventar i alt Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender: Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

21 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 Note 31/ / PASSIVER Egenkapital Saldo 1. januar Årets resultat Egenkapital i alt Henlæggelser Henlagt til nyt vandingsanlæg Henlæggelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser: Obligationer til indfrielse Langfristet del af prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser: Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Feriepengeforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Boldkort depositum Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter m.v Pantsætninger og sikkerhedsstillelser... 7 Lokaletilskud

22 N O T E R 1. Banens drift Urevideret budget kr kr. Gager og lønninger m.v Maskindrift Banedrift Banebiler... (20.056) 0 5 Bildrift Afskrivninger driftsmateriel, banen og bygninger BANENS DRIFT I ALT Medlemsaktiviteter m.v. Hjemmeside/medlemsguide Sport, damer Sport, herrer Sport, juniorer Sport, old boys/old girls/veteran Begynderudvalg Turneringer/sport Diverse medlemsaktiviteter Prohonorar med fradrag af husleje proshop Driving Range MEDLEMSAKTIVITETER M.V. I ALT

23 N O T E R 3. Klubbens anlæg Særlige Green- Baneanlæg Klubhus installationer Maskiner keeperhus Forventet brugstid rest 13 år rest 13 år 6 år 6 år rest 13 år Kostpris pr. 1. januar Tilgang til kostpris Afgang til kostpris Kostpris pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets afskrivninger... ( ) ( ) 0 ( ) ( ) Afskrivninger vedrørende årets afgang Afskrivninger pr. 31. december ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER Maskinhus/ Bagskabe/ Vej/ Vandstakladen bagrum P-anlæg boring I alt Forventet brugstid rest 13 år 10 år 6 år 10 år - Kostpris pr. 1. januar Tilgang til kostpris Afgang til kostpris Kostpris pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets afskrivninger... (32.876) (84.253) 0 (7.066) ( ) Afskrivninger vedrørende årets afgang Afskrivninger pr. 31. december ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER

24 N O T E R 4. Inventar Banen Klubhus Køkken Restauration Forventet brugstid 6 år 6 år 1-6 år 6 år Kostpris pr. 1. januar Tilgang til kostpris Afgang til kostpris Kostpris pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar ( ) ( ) ( ) ( ) Årets afskrivninger... (49.341) (14.813) (20.230) (20.473) Afskrivninger vedrørende årets afgang Afskrivninger pr. 31. december ( ) ( ) ( ) ( ) REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER Administration Automobil I alt Forventet brugstid 5 år 5 år - Kostpris pr. 1. januar Tilgang til kostpris Afgang til kostpris Kostpris pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar ( ) ( ) ( ) Årets afskrivninger... (23.216) 0 ( ) Afskrivninger vedrørende årets afgang Afskrivninger pr. 31. december ( ) ( ) ( ) REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER

25 N O T E R 5. Langfristede gældsforpligtelser 1/ / Afdrag Restgæld Gæld i alt Gæld i alt næste år efter 5 år Var.rt.obligationslån opr. kr Var.rt.obligationslån opr. kr I ALT Kursværdi 31. december 2014: kr Eventualposter m.v. Klubben har indgået en renteswapaftale med Nykredit. Restgælden udgør kr og den negative markedsværdi udgør kr pr. 31. december Der påhviler ikke klubben yderligere eventual-, kautions- eller garantiforpligtelser udover det i årsrapporten oplyste. 7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ejerpantebrev kr i klubhuset ligger til sikkerhed for klubbens engagement med Nykredit Bank. 8. Lokaletilskud Specifikation af beløb der indgår i ansøgning om lokaletilskud. Renter prioritetsgæld Afgifter Forsikringer Varme og el Tilsyn Ordinær vedligeholdelse Indtægter... (27.700) NETTOLOKALEUDGIFTER

26 PENGESTRØMSOPGØRELSE Budget Realiseret Realiseret kr kr kr. Årets resultat Regnskabsmæssig avance/tab ved salg, maskiner og inventar (6) Afskrivninger Resultat herefter Ændring i arbejdskapital: Større/mindre pengebinding, netto... 0 (238) (170) Selvfinansiering fra driften m.v Investeringens likviditetsvirkning m.v.: Anlæg, netto, jf. specifikation... (1.422) (908) (628) (1.422) (908) (628) Langfristet finansiering: Realkreditlån m.v.... (441) (435) (432) (441) (435) (432) Årets likviditetsvirkning... (324) Likvide beholdninger netto, primo LIKVIDE BEHOLDNINGER NETTO, ULTIMO Specifikation af anlæg Vandingsanlæg Klubhus It og betalingsautomat Baneforbedring Maskiner, netto Køkken/restauration inventar Restauration ombygning Drivingrange, matr./renovering Bagrum, skabe Boldmaskine og bænke Banebiler Anlæg i alt

27

28

KOKKEDAL GOLFKLUB. ÅRSRAPPORT 2006 (35. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE

KOKKEDAL GOLFKLUB. ÅRSRAPPORT 2006 (35. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE KOKKEDAL GOLFKLUB Kokkedal Allé 9, 2970 Hørsholm CVR-nr. 46 51 98 17 ÅRSRAPPORT 2006 (35. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om klubben... Side 2 Ledelsespåtegning... Side 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup CVR-nr. 32 31 81 50 Årsrapport 1. januar - 31.

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere