Teater- og musikliv AF JØRGEN MILTERSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teater- og musikliv AF JØRGEN MILTERSEN"

Transkript

1 Teater- og musikliv AF JØRGEN MILTERSEN På den tid, da grever og fyrster under sydlige himmelstrøg havde åbne døre for musikere og dramatikere, var et teater- og musikliv endnu ikke spiret frem i Thisted. Men det vides, at kirken fik sit første orgel i 1616, og at den berømte Anne Søe på Kjølbygård oprettede et legat, hvorefter katekisationen i Thisted Kirke skulle begynde og ende med en salme. Efter hendes død 1736 blev det bestemt, at legatrenter, hensat til ziir og prydelse for kirken, skulle gå til istandsættelse af det allerede forfaldne orgel. Det havde 12 stemmer. I 1800-årene groede teater- og musiklivet frem, og da et par århundreder var forløbet efter Anne Søes død, lagdes grunden til en kirkemusikalsk tradition, som gjorde Thisted kendt i vide kredse. En teatersal med ny scene blev en attraktion. En blomstrende musikforening havde sin store andel i, at Thisted blev udpeget til at være musikkens by. Et nyt friluftsteater blev berømmet af kunstnere fra den kongelige scene. Fra udlandet kom organister for at få lejlighed til at spille på kirkens ny instrument. Gøglere og taskenspillere var forløbere. I det tidligere rådhus, der lå omtrent midt på det nuværende Storetorv, optrådte en taskenspiller i 1807, og nogle år senere skal en mekanicus Thomsen have præsteret det kunststykke at skære hovedet af et menneske og sætte det på igen! Da rådhussalen - dengang byens eneste større lokale - ikke var velegnet til teaterforestillinger, nedsattes en komité til at sørge for et teater i byen. Det lykkedes. Den 9. maj 1852 åbnede Thalia i en bygning ved Markstræde ud mod Kastet. Ifølge Den Nord-Cimbriske Tilskuer overgik det smagfuldt indrettede teater publikums dristigste forventninger, især når der blev taget hensyn til de ubetydelige hjælpemidler. Åbningsforestillingen var en vaudeville i to akter af Chievitz og Reeke For alvor. Endvidere opførtes et lystspil i én akt efter det franske ved Overskou: Tjeneren sin Herres medbejler. Få år senere brændte Thalia, og byen stod igen uden teater. Det blev derfor hilst med glæde, da ejeren af gæstgiveriet i Thy tog initiativet til oprettelse af et nyt teater mellem Storegade og Toldbodgade, nu J. P. Jacobsens Plads. Åbningen var fastsat til 17. oktober 1875, men der skete et uheld. Damperen Hamlet, der skulle bringe D. Hansens teaterselskab fra Struer til Thisted, strandede ved Doverodde. Først den 25. oktober nåede selskabet til Thisted. Dagen efter åbnedes teatret med en opførelse af Bjørnstjerne Bjørnsons En fallit. Selskabet blev i byen et par uger og opførte flere forskellige stykker. Mange selskaber spillede teater i Thisted i de kommende år. Efter århundredskiftet var den berømte skuespillerinde Anna Larssen Bjørner på afskedsturné med Alexandre Dumas Ka meliadamen. Fra en opførelse 14. juni 1909 har en københavnsk skuespiller givet følgende beretning: Dagen havde vi tilbragt om bord på en lille damper, der førte os fra Ålborg ad Limfjorden til Thisted. Det var det skønneste sommervejr, og humøret var højt fra morgenstunden. Vi ankom til den lille fjordby hen mod aften, og efter en hastig, højst animeret middag begav vi os hen på det gamle Thisted Teater for at sminke os til aftenens forestilling. Teatrets gård var stuvende fuld af brægende får - der skulle være kreaturmarked i byen den følgende dag - men på forespørgsel gav man os det beroligende svar, at dyrene ville være fjernet længe før forestillingens begyndelse. Da tæppet kl. otte gik op, brægede ikke desto mindre de utålmodige får med uformindsket kraft. På scenen satte vi tempoet op, skuespillerne bogstavelig talt råbte i munden på hinanden, ingen pauser respekteredes. Johannes Meyer tampede i klaveret, men end ikke de overstadigt larmende selskabsscener kunne tage kampen op med fårehordens klage. Slutningsscenen i første akt mellem Marguerite og Armand, hvor Anna Larssens sublime kunst gav vidunderligt skønne udtryk for Marguerites vågnende kærlighedslykke, druknede ganske i larmen. En ulidelig hede herskede overalt - på scenen og i den lavloftede teatersal. Alle vinduer og døre var ved forestillingens begyndelse med stor omhu blevet lukket i håb om at lydisolere teaterrummet. I første mellemakt var man ved at opgive det hele og aflyse forestillingen, men ved fornyede henvendelser fra både publikum og skuespillere lykkedes det omsider at få hjorden drevet andet steds hen, og efter en længere pause kunne anden akt begynde i fornyet atmosfære. Så gik det godt lige til scenen i femte akt mellem den døende kameliadame og hendes trøstende læge, spillet af Viggo Wiehe. Hotellets foxterrier kom op på scenen: Da alle forsøg på at lokke hunden bort mislykkes, beder den febertrætte Marguerite sin kære doktor om at lukke den lille hund ud. Doktoren rejser sig og bærer hunden ud. Først da kan spillet ende med, at den skønne Marguerite udånder i sin elskede Armands arme! En bedre atmosfære for Thisteds teaterpublikum blev der i Hotel Aalborgs store sal. Thisted Håndværkerforening overtog hotellet i 1929, netop som grosserer N. L. Spangberg havde skænket kr. til en fond med henblik på opførelse af et teater. Hotellets sal var velegnet efter en ombygning, der blandt andet omfattede balkoner, men der manglede en scene. Håndværkerforeningen skænkede den grund, hvorpå Kr. Kolds barndomshjem havde ligget, og af teaterfondens midler blev stillet godt tres tusinde til rådighed, så ønsket om en scenebygning kunne opfyldes. Indvielsen af scenen fandt sted den 4. oktober Den kongelige Opera gæstede Thisted for første gang og opførte Mozarts Figaros bryllup. Rollen som Figaro

2 havde et af byens børn, Einar Nørby. Scenen var rummelig og veludstyret, akustikken i salen særdeles god, og Thisted Teater blev betegnet som et af de bedste i provinsen. I årene derefter kom Det kongelige Teater og private selskaber jævnligt til Thisted og gav forestilling for fulde huse. Efter befrielsen og først i halvtredserne bidrog lokale kræfter inden for Thisted Amatørteater med forestillinger på højt plan. Maxwell Andersons Vintersolhverv, Eugene O Neills Anna Christie, Gustav Wieds Skærmydsler, Jules Romains Knock G. K. Chestertons Magi, Richard B. Sheridans Bagtalelsens skole og Henning Kehlers Biskoppen var blandt de skuespil, der blev opført. Instruktør var oftest Hans Otto Jørgensen, en enkelt gang Emil Stougaard og Niels Henrik Poulsen. Men efterhånden dalede teaterinteressen. Nye stykker faldt ikke altid i publikums smag. Fjernsynet blev en konkurrent til det levende teater. Forsøg på at skabe bredere basis for teaterforestillinger er ikke rigtig lykkedes. En medvirkende årsag er de ydre forhold. 40 år går ikke sporløst hen over en teatersal. Forhandlinger med teaterrådet og repræsentanter for kulturministeriet om hjælp til nye tekniske installationer og stole har endnu ikke ført til et resultat, og udsigterne er ikke blevet lysere, efter at håndværkerforeningen i november 1972 solgte hotellet. Scenebygningen kunne dog ikke sælges med. Den er en selvejende institution. Et supplement til teatersalen er friluftsteatret, anlagt i plantagen Christiansgave af kommunen på initiativ af landinspektør Poul Boe. Friluftsteatret åbnede den 13. juli 1946 med Carl Gandrups skæmtespil De tre skalke, der blev opført af skuespillere fra Odense Friluftsteater. Året efter kom Den kongelige Opera med Liden Kirsten af J. Det musikkorps, der blev oprettet af Borgervæbningen, var sandsynligvis det første i Thisted. Omkring 1820 kom en tysk musiker til byen: Johan Heinrich Friedrich Hartvig Zangenberg, født i Lüneburg Han blev antaget som stadsmusikant og oprettede et musikkorps med tilknytning til Borgervæbningen. Der blev øvet om søndagen. Efter gudstjenestetid om eftermiddagen gik Borgervæbningen med musik i spidsen fra Storetorv til Kapelsten vest for byen, hvor der var øvelses plads. Når øvelserne var overstået, kom koner og børn med madkurve, og ved aftenstid gik turen tilbage til torvet med fanen i spidsen. De første koncerter i plantagen fandt formentlig sted i midten af 1800-årene. Da Johan Zangenberg var død i 1849, sørgede sønnen Vilhelm Zangenberg for musik i plantagen, hvis der da ellers var penge til det. Vilhelm Zangenberg bekendtgjorde i 1852: Da abonnenternes antal ikke har været tilstrækkeligt til at dække den bestemte sum for hornmusik i plantagen, har jeg herved den ære at underrette de herrer, som godhedsfuldt har tegnet sig, at hensigten ikke kan opnås, og at der således ikke vil blive leveret musik i sommer. Efterhånden trådte kommunen hjælpende til, og det blev almindeligt at holde koncert i plantagen hver torsdag aften i sommertiden. Kornettist Hans Nielsen, Viborg, der i 1888 blev antaget som musikdirektør, forpligtede sig til at give seks offentlige friluftskoncerter. Han tegnede endvidere bidrag til private koncerter. Shakespeare: En skærsommernatsdrøm, opført 15. juli 1957 på Thisted Friluftsteater. P. E. Hartmann. Det blev indledningen til en lang række forestillinger med kongelige skuespillere. Også private selskaber optrådte på friluftsscenen i Thisted, og der var indtil tre forestillinger i løbet af en sommer. Men Det kongelige Teaters sommerturneer er forlængst ophørt, og tilbuddene fra de private selskaber er blevet sparsomme. Friluftsteatret, der har siddeplads til 2600, bliver nu kun brugt til en enkelt forestilling om året. I heldige tilfælde også til en koncert som i de gode, gamle dage, da Thisted Byorkester eksisterede. Musikpavillionen i plantagen Christiansgave blev opført 1894 og nedrevet Billedet er fra omkring I midten musikdirektør Axel Hansen. Da F. C. Zorn var musikdirektør, blev der arbejdet på at få opført en pavillon i plantagen, blandt andet med den begrundelse, at det i dårligt vejr var vanskeligt at spille udendørs i petroleumlampers skær, eller mangel på skær. Den 4. maj 1894 holdt musikdirektør Zorn den første prøve i pavillonen, og den 12. maj var følgende annonce indrykket i Thisted Amtsavis: Pintsemorgen! Koncert i den nye musikpavillion i plantagen fra kl. 6-7 af hele musikkorpset under direktion af musikdirektør Zorn. I Sommerlyst og plantagen serveres kaffe og chokolade fra kl. 6. S. Poulsen. 2. pinsedag holdtes den første ordinære koncert i pavillonen. Thisted Amtsavis skrev den 15. maj: Koncerten i plantagen - den første i år - i går eftermiddags fra kl. 5-7, havde samlet et talrigt publikum, da det smukke vejr viste sig, efter at der var faldet en tæt regn fra kl Udførelsen af

3 programmet gjorde musikdirektør Zorn og hans orkester al ære, og musikken lød brillant fra den nye musikpavillion, der nu, da alt er grønt omkring, tager sig rigtig godt ud, om end det må siges, at der nok kunne være valgt en plads, hvor beliggenheden havde været betydelig skjønnere. Kendt er Thisted også blevet for sin musikforening. Den første blev stiftet den 30. august 1901 på initiativ af en lægefrue, Ingeborg Tolderlund. Da hun havde været Thisted Byorkester omkring året Stående i midten: musikdirektør Andersen-Raastrup. I over tres år blev denne musikpavillon brugt. Efter Zorn var det musikdirektør Andersen-Raastrup, der sørgede for musikken i plantagen. Han rejste fra byen i sommeren 1910 og blev afløst af musikdirektør Chr. Petersen, der kom fra Herning. Han tog senere navneforandring til Ryming. Chr. Ryming, der var musikdirektør til sin død i 1938, efterlod sig musikalske sønner. Emil fik ansættelse i radioens symfoniorkester, Carl og Aage i Thisted Byorkester. Axel Hansen, der trådte til som musikdirektør fra 1. januar 1939, oplevede ikke mindst i besættelsestiden og de første år derefter, at der kom mange i Skoven. Byorkestret var da på godt en snes medlemmer, og antallet af koncerter kom op på 27 i løbet af en sæson. Men flere fik bil. Det blev lettere at komme ud. Publikum svandt ind. Axel Hansens sidste koncert i Skoven fandt sted i sommeren Byorkestret indskrænkede sig i de næste to år til at spille på kongens fødselsdag og grundlovsdag. Nogle af musikerne fortsatte desuden i nogen tid traditionen med at blæse fra kirketårnet juledag, påskedag og pinsedag. Opgaven at spille på festdage blev overtaget af Thisted Garden, oprettet af Axel Hansen i Siden 1970 har Axel Hansens søn, Erik Hansen, været leder af garden. Ved andre lejligheder har unge i FDF s orkester leveret blæsermusik. FDF-kredsen blev oprettet i 1908, orkestret formentlig et års tid senere. Den første leder var postekspedient Nørgaard, Landbolyst. Derefter øvede lærer, museumsleder P. L. Hald med orkestret, og af efterfølgende dirigenter kan nævnes Frederik Michelsen, N. Chr. Grube Overgaard, Preben Visby og fra 1963 Vagn Erik Nørgaard. Et højdepunkt var en turné i Grønland 1970, da orkestret gjorde Thisted kendt under nordlige himmelstrøg. formand i 25 år, blev hun afløst af direktør Richard Hove - forfatter til bogen om J. P. E. Hartmann. Musikforeningen gik ind på grund af manglende tilslutning i 1932, men blev genoplivet 1. april 1943 med musikpædagog Edith Larsen som formand. Åbningskoncerten var med kongelig kammersanger Einar Nørby. Landinspektør Poul Boe, søn af kongelig operasanger Lars Boe, blev formand i Han oplevede i 1949, at Thisted Musikforening blev Danmarks største med et medlemstal på Da en meget stor del af medlemmerne mødte op til koncerterne, slog de ca. 500 siddepladser i teatersalen på Hotel Aalborg ikke til, og tilstødende lokaler måtte tages i brug. Det gik, når en trio eller et kammerorkester gav koncert, men det kneb, når Aalborg Byorkester kom på besøg. En aften i Thisted Musikforening. Sangerinde fra Stars of Faith begejstrer publikum 12. september Efterhånden blev byorkestret så stort, at det ikke lod sig gøre at presse musikerne sammen på scenen og interimistisk opstillede bordplader. Da en ny hal var indviet 3. oktober 1958 ved Thisted Gymnasium - den

4 tidligere Østre Skole - blev de akustiske muligheder undersøgt af teknisk fagkundskab, der affyrede pistoler og foretog målinger. De viste, at hallen udmærket kunne anvendes til både idræt og musik, og siden har musikforeningens årlige koncert med Aalborg Byorkesters ca. 60 musikere fundet sted i gymnasiehallen. Her foregår også skolekoncerter for elever fra hele Thisted Kommune med byrådets støtte. Den første kirkemusikandagt fandt sted den 28. februar Formen vakte efterhånden opmærksomhed landet over. Radioen sendte programsekretær Palle Alsfelt til Thisted, og det blev indledningen til et samarbejde, som resulterede i 19 radioudsendelser fra Thisted Kirke - én af dem til den engelske radio, BBC, der ønskede dansk salmesang udsendt ved juletid Til at medvirke ved kirkemusikandagterne oprettede Thisted Sangforenings medlemmer ved 25 års jubilæet i Over lyren kantor J. K. Fredskild. Mange danske og internationalt kendte kunstnere har i årenes løb givet koncert i musikforeningen. Aalborg Byorkester, der blev oprettet i 1943 med Jens Schrøder som leder, tegner sig for de fleste orkesterkoncerter. Ved musikforeningens 25 års jubilæum i 1968 blev det gjort op, at der i løbet af 25 år havde været 88 koncerter med 977 medvirkende, heraf 116 udenlandske. Festlige højdepunkter har været besøg af Studentersangforeningen med modtagelse foran rådhuset og indkvartering hos borgere i musikkens by. Det var udvalget for Den danske propagandauge for den levende musik, der i 1951 udpegede Thisted til at være musikkens by. Komponisten Svend Erik Tarp, født i Thisted 1909, komponerede i den anledning en festhymne Preludio festivo. I løbet af en uge til 23. september - blev gennemført over firs arrangementer, og Thisted blev kendt over det ganske land gennem mange radioudsendelser, blandt andet fra kirken. For organist Aksel Munk, der i 1927 afløste senere domorganist i Århus, Georg Fjelrad, var det ikke tilfredsstillende blot at gennemføre koncerter i kirken. På grundlag af gammel, dansk højmessetradition skabte han en kirkemusik-andagtsform, der gav menigheden mulighed for at samles om kirkens ældgamle, værdifulde sang og musik. Aksel Munks udgangspunkt var, at kirkemusikken skal være menneskets tjener i dets gudsdyrkelse, i lovsang, bøn og tak. Aksel Munk et motetkor på ca. 25 medlemmer. Det sang første gang langfredag 1945, sidste gang ved kirkemusikandagt nr. 135 den 4. marts Thisted Motetkor nåede at medvirke ved kirkemusikandagter i Thisted og ved opførelser i mange andre kirker på egnen. I Aalborg Domkirke sang koret flere gange sammen med Aalborg Byorkester, blandt andet ved 400 års stiftsjubilæet i kirkemusikandagter nåede Aksel Munk op på, inden han stoppede i januar Senere skabte han igen nye former, blandt andet ved at gennemføre faste serier af kirkemusikaftener. Konfirmanderne har haft hans bevågenhed, og ved tilrettelæggelse af katekismusaftener har han skelet til, hvad Anne Søe anviste i sit katekismuslegat. Ved disse aftener har Thisted Folkekor under ledelse af overlærer Per Knudsen og Thisted Gymnasiums kor under lektor Jørgen Munks ledelse medvirket. Tidligere var det kantor J. K. Fredskild, der løste koropgaver i kirken. Han kom til Thisted som lærer i 1907 og oplevede det usædvanlige at fejre 50 års jubilæum, inden han i 1957 trak sig tilbage. Foruden skolekor ledede kantor Fredskild Thisted Sangforenings kor fra 1913 og fra 1926 Thisted Folkekor, der begyndte som et damekor. Lærer Henning Kjeldstrup ledede folkekoret, indtil sygdom i 1961 tvang ham til at holde op. Siden har lærer Per Knudsen ledet folke koret, der nu er et blandet kor. Fra 1946 til 1969 eksisterede Thisted Håndværkerforenings kor - et mandskor, som under ledelse af Børge Christensen gennemførte store, årlige

5 koncerter med bistand af Thisted Privatorkesters medlemmer og solister ude fra. Fra dette orkester er flere fortsat i Thisted Kammerorkester, som under ledelse af dirigenter fra Aalborg har nået overraskende resultater. Biskop Erik Jensen og organist Aksel Munk ved indvielsen 19. marts 1972 af Thisted Kirkes nye orgel fra Th. Frobenius & Sønner. Det har 3300 piber fordelt på 44 stemmer og fire værker: hovedværk, brystværk, pedalværk og svelleværk. Mest markant inden for de sidste 25 års musikliv i Thisted står musikforeningens koncerter og kirkemusikandagterne. Efter 47 års virke ved Thisted Kirke har organist Aksel Munk taget sin afsked, men der er håb om, at den rige kirkemusikalske tradition kan fortsætte. Kirken fik i 1972 et nyt Frobeniusorgel, som organister i ind- og udland har vist stor interesse for. Dette orgel og det kirkemusikalske liv i Thisted virkede så tiltrækkende på den 31-årige organist og lærer ved musikkonservatoriet i Århus, Jesper Jørgen Jensen, at han besluttede at søge til Thisted. Han afløste Aksel Munk den 6. maj Det ny orgel har kostet omkring en million. Det er betegnet som enestående for en by af Thisteds størrelse. Det har 44 stemmer. Kirkens første kun 12. Der er sket store fremskridt, siden bælgetræderen i renæssancens og den gryende baroks første dage bidrog til, at orgeltoner kunne lyde i Thisted Kirke. Kilder: Den Nord-Gimbriske Tilskuer, Thisted Amtsavis, Thisted Amts Tidende, Dagens Nyheder, Berlingske Tidende. P. L. Hald Af Thisted Købstads historie Landet mod Nordvest 1946, redigeret af C. Brunsgaard og Henry E. Pedersen. A. C. Svalgaard: Teaterforhold i Thisted (Thisted Amts Tidende 20. september 1933). Minder fra barndoms - og ungdomstiden ved telegrafbestyrer J. C. Møller, Maribo (Thisted Amts Tidende 30. december 1924). En parodisk teateraften (Dagens Nyheder 6. august 1922, Be rlingske Tidende 31. marts 1943). C. Brunsgaard: Omkring Thisted Plantage 1968 og Thisted Håndværkerforening Torsten Balle: Thisted kirkes gamle orgler (Historisk Årbog 1972). Mosikforeningen for Thisted og omegns 25 års jubilæumsprogram 31. marts Thisted Motetkor , trykt oversigt. Personlige optegnelser samt oplysninger fra organist Aksel Munk, landinspektør Poul Boe, musikdirektør Axel Hansen, radiotekniker Henning Christensen med flere. (Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1974, side ).

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Musikalsk billedfortælling

Musikalsk billedfortælling B H Musikalsk Følg med os ind i komponisternes verden til de steder, de udfoldede deres geni. Mens billeder ruller over lærredet, fortæller vi medrivende og humoristisk om deres liv og spiller deres musik

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Hvad er opera kort fortalt?

Hvad er opera kort fortalt? Opera Hvad er opera kort fortalt? En opera er et teaterstykke med musik. I stedet for at sige ordene, synger man dem. Det er altså ikke skuespillere, men sangere, der optræder på scenen. De første operaer

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Salmer: 729 Nu falmer skoven, 598 O, Gud du ved og kender, 52 Du, Herre Krist, 613 Herre du vandrer, 438 Hellig, hellig, 477 Som korn, 730 Vi pløjed og

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER 1 BESTYRELSENS ARBEJDE OG FOKUSPUNKTER I REGNSKABSPERIODEN 1. JULI 2015 TIL 30. JUNI 2016 Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder i regnskabsperioden. Der har

Læs mere

NYBORG VOLDSPILS HISTORIE ÅR FOR ÅR Redaktion: Kaj og Tove Bonde (Eventuelle tilføjelser eller ændringer kan sendes til:

NYBORG VOLDSPILS HISTORIE ÅR FOR ÅR Redaktion: Kaj og Tove Bonde (Eventuelle tilføjelser eller ændringer kan sendes til: 1980 NYBORG VOLDSPILS HISTORIE ÅR FOR ÅR Redaktion: Kaj og Tove Bonde (Eventuelle tilføjelser eller ændringer kan sendes til: bonde.kato@mail.dk) SOMMER I TYROL LYSTSPIL AF OSKAR BLUMENTHAL OG GUSTAV KADELBURG

Læs mere

Holdt i forbindelse med åbningen af min udstilling i Vrå Kunstbygning. Og tak til alle jer.. der er her nu Og har været der for mig, i alle de år

Holdt i forbindelse med åbningen af min udstilling i Vrå Kunstbygning. Og tak til alle jer.. der er her nu Og har været der for mig, i alle de år Takketale og tale om Poul Bernth Holdt i forbindelse med åbningen af min udstilling i Vrå Kunstbygning. Den 19 november 2011 Tak til Anne Lie for de venlige ord Tak til Peter Worre og de frivillige hjælpere

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Sæson 2015-2016 Tirsdag den 15. september kl. 14.30 Sæsonens første arrangement er med den nyudnævnte Kultur- og Kirkeminister Bertel

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

2003-2013 STARTEN. Orkestret var dermed stiftet.

2003-2013 STARTEN. Orkestret var dermed stiftet. 2003-2013 I tilknytning til SeniorSWING s 10-års jubilæum den 17. marts 2013 har bestyrelsen bedt orkestermedlem Søren Anders Simonsen (SAS) om at skrive lidt om, hvordan det efter hans mening er gået

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014 Søndag den 25. august 2013 kl. 13.00 FDF Gladsaxe Brass Band Friluftskoncert foran Sognets Hus I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i Sognets Hus FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

2015> 2016 PREMIERE 21. NOVEMBER 2015>BORGERSCENEN. Kalaallit Aalborgimiittut

2015> 2016 PREMIERE 21. NOVEMBER 2015>BORGERSCENEN. Kalaallit Aalborgimiittut 2015> 2016 PREMIERE 21. NOVEMBER 2015>BORGERSCENEN Kalaallit Aalborgimiittut Kalaallit Aalborgimiittut BORGERSCENEN Spilleperiode: 21. november 15. december 2015 Forestillingen varer 1 time og 20 min.

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Jubilæums program. Kl. 19:00 - Ældre "fester & danser" i Den gamle forsamlingshus. Orkestre Peter Grønvold og Hendrik Danielsen.

Jubilæums program. Kl. 19:00 - Ældre fester & danser i Den gamle forsamlingshus. Orkestre Peter Grønvold og Hendrik Danielsen. ^ 250-N[K \ NALUUTTORSIOItPaa Mandag 15/7 Jubilæums program Start af Jubilæet Kl. 09:00 - Tale for at markere jubilæet (Koordinatoren - kommunalbestyrelsesmedlemmer holder tale) Fællesspisning for at markere

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Tale til Sct. Hans aften 23. juni 2015 ved sognepræst Betty From Jensen

Tale til Sct. Hans aften 23. juni 2015 ved sognepræst Betty From Jensen Tale til Sct. Hans aften 23. juni 2015 ved sognepræst Betty From Jensen Hvert år ved denne tid tænker jeg tilbage på en speciel hændelse: Den 24. juni for år tilbage var jeg mødt på arbejde til sædvanlig

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Anbefalet af unge og UUvejledere landet over.

Anbefalet af unge og UUvejledere landet over. Hvad kan jeg blive? - Nu med rewind knap! En forestilling for de 14-25 årige i 3 akter. Om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor publikums valg

Læs mere

" # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+# " #..). ) &2 ".#. * " + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9

 # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+#  #..). ) &2 .#. *  + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9 ! " #$% #& #$#'()#* #'#$+, #& # - ( +%)#, +#- $#& $.#/ " # ( & #& #, " #( #* 0 #0 +#'1 # '/ 2 #3 ( #3 ( #2. %)#'3 & #4 # & #- #1 5 )#& #6#63 #( % #%.! #/ #, 5!! " # $ %/. + / +.. & -... + # $ 7 ' $ ( )

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Det var sjovt at være med, fordi vi hyggede os, og det var spændende, fordi der var rigtige professionelle med.

Det var sjovt at være med, fordi vi hyggede os, og det var spændende, fordi der var rigtige professionelle med. Hvad synes du om at være med i operaprojektet? Det har været sjovt, fordi vi fik lov til at arbejde med professionelle, og vi fik også nogle oplevelser for livet, og dirigenten og instruktøren var så søde.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Brande Platter

Brande Platter Brande Platter 1978 1984 Forlaget Ravnebannerets Pdf/tryk udgivelser 2011 I samarbejde med Lokalhistorisk Forening Brande ISBN-13: 978-87-87584-39-9 Brande Platter 1978 1984 Millhouse, Danmark producerede

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Stenlændernes Spejdermuseum 2013

Stenlændernes Spejdermuseum 2013 Stenlændernes Spejdermuseum 2013 v. 2.0/25.09.2013 Stenlændernes Spejdermuseum Kære alle. Så er tiden atter kommet til hyggeligt og udbytterigt samvær spejdermuseerne imellem. Det er tiden til at gøre

Læs mere

Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968

Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968 Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968 Høng Gymnasium set fra Møllevej efter afslutningen af det store byggeri i 1968. Huset i midten med skorstenen er den tidligere møbelforretning

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.:

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.: Aktivitetsposten Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09 Aktivitetscenteret Baunehøj Februar Marts 2017 Mærkedage Fødselsdag: Februar: Jytte Dinesen, Preben Jensen, Magna Jørgensen, Valborg Lorentsen, Herdis

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO

OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO 28. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2017 - En del af kulturby Aarhus 2017 Festivaldirektør Janne Thomsen Holstebro Gågade PAKKEPRIS FOR 2 DKK 4800,- Pris per person. DKK 2400,-Prisen

Læs mere

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Den gamle bryggergård midt i byens hjerte har i mere end 50 år været omdrejningspunktet for alle de gode juletraditioner i Jammerbugtens hyggeligste handelsby.

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Hører du når der bliver banket på din dør?

Hører du når der bliver banket på din dør? Hører du når der bliver banket på din dør? Prædiken til søndag den 18. oktober 2015 også kaldet for 20.søndag efter trinitatis. Af præst Kristine S. Hestbech Teksten jeg prædiker over er: Dette hellige

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Kapitel 3. Noget om musik

Kapitel 3. Noget om musik Kapitel 3 Noget om musik 1 5 Hvordan har du det med at synge? VOXPOP Hvordan har du det med at synge? Issa Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere