HOVBORG UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVBORG UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING"

Transkript

1 HOVBORG UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING Nr årgang Oplag 350 stk. Forretningsudvalg: Formand :Poul Hansen Næstformand :Tove Burkal Kasserer :Dorte Povlsen Øvrige :Bjarne Møller Udvalgsformænd: Badminton : Tina Jensen Billard : Mogens Kjær Poulsen Cykel : Dorthe Madsen Fest : Søren Ramsgaard Fitness : Nicolaj Pedersen Fodbold : Kurt Vad Sørensen Friluft : Forretningsudvalget Gymnastik : Jens Kamp Håndbold : Jens Kamp Kroket : Erik Hansen Teater : Holger Larsen Tennis : Christian Christiansen Redaktionen : Ingrid Roed : Susanne Alexandersen Stof til næste nummer af bladet sendes senest fredag den 18. marts 2011 Til Ingrid Roed, Brunbjergvej 1 eller Susanne Alexandersen, Hovborgvej 71 Stof til bladet bedes så vidt muligt sendt på til begge adresser: og

2 HOVBORG KIRKE Sognepræster: Maj Brit Hvid Christensen (kirkebogsførende), Østergade 21, 6650 Brørup Tlf.: Helle Nørby Jensen, Faurskovvej 9, Lindknud, 6650 Brørup Tlf.: Henvendelser vedr. fødselsregistrering, navneændringer, dødsfald m.m. skal ske til den kirkebogsførende sognepræst. Præstesekretæren træffes på præstegårdskontoret i Brørup tirsdag fredag kl ****************** Graver: Mogens Frisgaard, Graverkontoret: Tlf.: Mobil: Fridag: Tirsdag 2

3 HOVBORG KIRKE Gudstjenesteliste Dato 6. marts Fastelavn Hovborg Kirke MHC 13. marts s. i fasten MHC 17. marts HN Lindknud Kirke MHC Brørup gl. Kirke MHC Johannes kirken HN 20. marts 2.s i fasten HN HN 25. marts marts 3.s. i fasten 3. april Midfaste HN 9.30 HN MHC 3 MHC MHC MHC 1 Fyraftensgudstjeneste se nærmer omtale andet sted i bladet. 2 Børnekirke. 3 Efter gudstjeneste er der afskedsreception for Graver Aage Storm Nielsen og gravermedhjælper Mogens Kjær Poulsen, se nærmer omtale andet sted i bladet. 3

4 HOVBORG KIRKE KIRKEBIL For pensionister og gangbesværede tilbyder vi kirkebil til alle gudstjenester i Hovborg Kirke. Såfremt der ikke er nogen gudstjeneste i Hovborg Kirke, kan kirkebilen benyttes til Lindknud Kirke. Kirkebilen bestilles ved henvendelse til: Brørup/Holsted Taxa tlf eller senest lørdag kl før den pågældende søndag. Hovborg Menighedsråd 4

5 HOVBORG KIRKE Kirkekaffe Som nogle allerede har erfaret, er vi begyndt at drikke kaffe i kirken Mere konkret betyder det, at menighedsrådet efter nogle af gudstjenesterne byder på en kop stående kaffe i kirken, hvor alle selvfølgelig er velkomne. I første omgang bliver det forsøgsvis prøvet efter morgen- og eftermiddagsgudstjenesterne. Fyraftensgudstjeneste i Hovborg kirke Torsdag den 17. marts holdes vinterens anden fyraftensgudstjeneste i Hovborg kirke. Det er en anden form for gudstjeneste end søndagens højmesse, hvor vi med stor hjælp fra koret særligt betoner det musikalske aspekt ved en kortere gudstjeneste sidst på eftermiddagen. 5

6 HOVBORG KIRKE Afskedsreception. Da Aage Storm Nielsen og Mogens Kjær Poulsen har valgt at gå på pension, inviterer menighedsrådet til kaffebord på Hovborg Kro søndag d. 3. april efter Gudstjenesten kl Samtidig byder vi velkommen til deres afløsere. Alle er velkomne! Med venlig hilsen Menighedsrådet. Ny graver. Pr. 1. marts 2011 er Mogens Frisgaard ansat som graver ved Hovborg Kirke. Mogens er 40 år, er gift og har tre børn. Han bor i Vejrup og har et gartneri. Vi glæder os meget til samarbejdet. Menighedsrådet. 6

7 HOVBORG KIRKE Koncert i Lindknud Kirke - Kammerkoret GOCK Kammerkoret GOCK er et ambitiøst kor fra Grinsted, som tæller 29 medlemmer og ledes af Niels W. Jacobsen. De synger klassisk kormusik a capella, altså uden instrumentledsagelse. Koncerten i Lindknud byder på et varieret program: Brahms, Mendelssohn og Buxtehude, samt nyere dansk kormusik og danske sange. Der er fri entre til koncerten, som finder sted: - Søndag d. 3. april kl

8 NYT FRA HUIF Svigtet af Vejen Byråd det er nok den fornemmelse, vi alle føler, efter at byrådet den 8. februar besluttede at gennemføre Helhedsplanen for skolerne (med undtagelse af at et par byer fik lov at beholde deres overbygning). Men vi 5 byer, der mister vores skole, er de helt store tabere. Vi havde vel alle til det sidste håbet og troet på, at Byrådets udmelding om at man vil styrke og udvikle landområderne stod ved magt. Og det er mere end svært at se, at denne styrkelse og udvikling af vort område tilgodeses ved at lukke skolen. Så må byrådet virkelig have store ideer og planer for vort område, hvis de skal overskygge og opveje massakren med skolelukningen. HUIF har lige som mange, mange andre indsendt et høringssvar, og her har vi gjort opmærksom på de mange problemer en skolenedlæggelse medfører, ikke bare for byens udvikling, men i lige så høj grad for børnene og børnefamilierne. Trygheden ved, at børnene selv kan komme til og fra skole, til legekammerater, til fritidsaktiviteter osv., forsvinder. Den fælles identitet som børnene i området får, når de kan følges ad til det hele, forsvinder. osv. Nu vil deres hverdag i højere grad blive styret af bustider, forældres mulighed for at hente og bringe til nye klassekammerater, osv. Der ligger mange kilometer og mange ekstra timer og venter forude for forældre. Den nye virkelighed med en fælles skole for Hovborg og Lindknud, beliggende i Lindknud, vil sandsynligvis også sætte sig sine spor i HUIF. Vi er meget bekymrede for, om der fortsat bliver mulighed for at samle børnene fra området til vore aktiviteter. Vi er jo ikke flere, end det vil være en katastrofe, hvis der er mandefald, fordi nogle af børnene vælger at følge deres nye klassekammerater til aktiviteter, der hvor de går i skole. Det kan trække tæppet væk under vores arbejde, - og hvad med de børn, der gerne vil være med i HUIF får de overhovedet nogle muligheder 8

9 NYT FRA HUIF Det bliver HUIF s store udfordring i de kommende år. Vi har været i kontakt med Lindknud GU, som vi jo i forvejen har et fint fodboldsamarbejde med, for at drøfte den nye situation. Vi er enige om, at vi ikke skal gå på strandhugst hos hinanden. I stedet for vil vi forsøge at udvikle et samarbejde, der meget gerne skal give børnene nogle gode muligheder. Både LGU og HUIF har nogle aktiviteter, hvor der er meget få deltagere. Måske kan vi gennem samarbejde styrke disse aktiviteter. Det kan selvfølgelig give nogle transportproblemer, hvis aktiviteterne foregår både i Lindknud og Hovborg, men hvis man vil styrke udviklingen i landområderne, så kan dette problem vel løses. Vi er alle nødt til at bakke op om og arbejde for de nye muligheder, hvis det skal lykkes. Ikke for foreningens, men for børnenes skyld!! HUIF s generalforsamling 22. februar er overstået, når dette blad udkommer. Men da indleveringsfristen var den 18., må vi vente med at bringe referat til næste blad. Men selvfølgelig vil de nye udfordringer ved skolelukningen og samarbejdsmulighederne være en del af beretningen. Ligeledes vil HUIF s økonomi blive gennemgået, og den er slet ikke så dårlig. Selv om HUIF de sidste to år har haft underskud på grund af store udgifter til etablering af fitness, indkøb af cykler til spinning, mm. og har givet et tilskud på kr. til Husets udvidelse, så er der stadig penge på kistebunden. Og det skyldes selvfølgelig ikke mindst den store flok frivillige, der år ud og år ind gør en kæmpeindsats til gavn for foreningen (og dermed for os alle!). Men forhåbentlig hørte du selv det hele på generalforsamlingen. /Poul Hansen 9

10 LOKALRÅD Hovborg og Lindknud Lokalråd Samarbejder mellem Hovborg og Lindknud Vi har nu haft det første møde mellem Lindknud og Hovborg Lokalråd, et møde der er udmønter i nedsættelse af en styregruppe, som har haft deres første møde den 09. februar "Styregruppens tilblivelse er resultatet af fællesmødet, hvor det hurtig kom frem, at vi på mange måder ser ens på tingene, har de samme udfordringer, og at vi arbejder på nogen af de sammen projekter, set ud fra vores handlingsplaner for vores 2 lokalsamfund. Byrådets beslutning om at sammenlægge vores to skoler, gør blot behovet for et bredt samarbejde endnu vigtigere. Styregruppens første opgaver er bla. at se på flg. områder: 1. PR og markedsføring (udarbejde strategi for hvordan vi "sælger" vores lokalområde udadtil) 2. Information til lokalområdet (opsamling og koordinering af relevant lokalt nyhedsstof/info - herunder evt. et samarbejde mellem vores 2 lokale blade. 3. Infrastruktur (herunder buslinie og cykelsti)." Det vil være muligt at følge vores arbejde på vores respektive hjemmesider, gruppen mødes igen næste gang den 15. marts Hovborg hjemmeside finder du på: 10

11 LOKALRÅD Lindknud hjemmeside finder du på: Styregruppens sammensætning: Fra Hovborg: Dorthe Matthesen Benny Jensen Nicolai Pedersen Fra Lindknud Jens Ove Nielsen Heidi Bock Bent Hougaard pgv. Bent Hougaard 11

12 Onsdag d. 9 marts. Kl. 19,30. Foreningen har rundet de 80 år og det markeres ved en jubilæums fest i Huset. Arrangementet foregår i det nye mødelokale. Det 8 mands store ensemble: Kongeå blæser og Tyroler orkester vil komme spille for os. Vel mødt til en festlig aften. Entre: kr. for kaffe. 12

13 BLADUDVALG Pr. 1. marts har vi hyret nyt postbud til landturen. Torben Trøjborg overtager udbringningen af vores blad. Han sponserer samtidig pengene til skolebørnene til deres Skotlandstur. Da ruterne måske ikke er helt sammenfaldende, vil vi gerne vide, hvis bladet ikke bliver leveret, som det plejer. Henvendelse: Eva Burkal Ingrid Roed

14 VENNEFORENINGEN FASTELAVNSFEST SØNDAG DEN 6. MARTS I HUSET KL. 13.3O VI STARTER MED AT SLÅ KATTEN AF TØNDEN FOR BØRN TIL OG MED 7. KLASSE. KL. 15.OO: Klovnene Anny & Lona underholder. ENTRE: BØRN 20 KR. incl. juise/bolle Voksen 40 Kr. incl.kaffe/bolle (BRØD,SODAVAND,PØLSER M.M. KAN KØBES) AMERIKANSK LOTTERI med mange flotte gevinster KOM OG FÅ EN RIGTIG SJOV EFTERMIDDAG!! Med venlig hilsen Venneforeningen 14

15 FODBOLD Oldboys opstart. Onsdag i uge 12 mødes vi i Hovborg. Alle er inviteret til at komme og vise deres talenter. Vi er som bekendt rykket op i B rækken så lad os alle få talenterne frem. Tilmelding og afbud til Christian Christiansen Håber på en succesfuld sæson. Fodbold 2011 ungdom Indefodboldsæsonen synger på sidste vers, der er spillet mange kampe i løbet af vinteren, hvor vi har haft spillere fra 4 år og op til 14 år i gang. Et stævne i Hovborg og et i Lindknud er afviklet, hjemmebane er jo ganske rart indimellem. Sidste indendørsrunde spilles d.26 og 27 februar. Der er jo fastelavn og gymnastikopvisning i marts, så de sidste stævner må vi springe over. U-11, u-12 og u-14 starter træningen udendørs midt i marts, hvis der ikke ligger alt for store snedriver på banerne, U-10, u-9, u-8 og yngre starter sidst i marts udendørs. Nærmere besked om tidspunkt, træner og sted kommer senere. Indtil sommerferien træner vi fortsat hver fredag i Hovborg for alle aldersgrupper, begyndende med de yngste kl direkte fra børnehave og SFO. Desuden bliver der en ugentlig træningsaften i Lindknud for alle aldersgrupper, vi håber så at finde en aften,hvor det passer bedst i forhold til kampe og andre fritidsaktiviteter. Efter sommerferien opstår der jo en ny situation, med hensyn til skolen og SFO i Hovborg. Skolelukningen skulle jo nødig have en negativ effekt på den frem-gang af spillere vi har i ungdomsafdelingen. Vores motto er jo stadigvæk at der er plads til alle 15

16 FODBOLD og at det skal være sjovt samtidig med at det er sundt og man får en rigtig god kondition af at spille fodbold i Hov-borg/Lindknud Seniorafdelingen 2011 Efter en lang periode med en række forskellige problemer, såsom manglende vilje til at betale kontingent, dommergebyr m.m.. Besvær med at stille hold,selv om der var spillere nok til rådighed, med aflysninger og bøder til følge, har betydet at der ikke tilmeldes 11 mands seniorhold her i foråret, men hvis nogen har lyst til at spille 7 mands fodbold, må man henvende sig til fodboldudvalget. Er man fyldt 32, har vi jo et velfungerende oldboys 11 mands hold, man kan spille på. Damesenior 2011 For piger/damer over 16 år, har vi i klubben et velfungerende damesenior hold, der spiller på syvmandsbaner. Indtil nu har de trænet og spillet kampe i Lindknud, så er der nogle friske piger/damer der har lyst til fodbold, så henvend jer til fodboldudvalget for nærmere information. Fodboldudvalget består af følgende medlemmer: Kim Rehmeier (Lindknud) Tommy Nielsen (Lindknud) Henrik Andersen(Lindknud) Morten Sørensen (Hovborg) Christian Christiansen(Hovborg) Theodor Starup(Hovborg) Kurt V. Sørensen(hovborg)

17 GYMNASTIK Gymnastikopvisning 2011 Søndag den 20. marts kl. 10:30 i Huset Så er gymnasterne klar med årets gymnastikopvisning. I år har vi 3 hold på gulvet. Forældre/barn Spilopper Indskolingsbørn Kom og se hvad de har gået og trænet på sæsonen igennem. Der er mulighed for at købe en kop kaffe og lidt til ganen. Entré: Voksne 30,- Børn 20,- 17

18 Hovborg Brugsforening Generalforsamling Der afholdes generalforsamling den 24. marts 2011 kl. 19,30 I Fyrstuen på Hovborg Kro Dagsorden iflg. vedtægter. Efter generalforsamlingen serveres et let traktement. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Dagli Brugsen, Hovborg. 18

19 HOVBORG INVEST Loppemarked Hovborg invest planlægger at afholde loppemarked i maj måned. Hovborg invest vil derfor gerne opfordre til at man sætter de bedste ting til side i forbindelse med forårsrengøringen. I næste nummer af bladet vil der komme nærmere oplysning om tid og sted. Hilsen Hovborg invest APS 19

20 KRÆFTENS BEKÆMPELSE Støt Kræftens Bekæmpelses indsamling søndag d. 3. april 2011 Vi mangler indsamlere, så har du tid og lyst til at hjælpe, bedes du kontakte Dagny Boisen (tlf ) Birthe Hansen (tlf ) 20

21 Generalforsamling i Hovborg Husholdningsforening. Onsdag d.6 april kl. 19,00 i Huset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af skriftefører 3. valg af stemmetæller 4. Formandens beretning 5. Fremlæggelse af regnskabet 6. Indkomne forslag: Alle forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest d.28 marts. 7. Valg af bestyrelse. Efter tur afgår Edith Hansen. Inger Sørensen og Jytte Madsen 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisor 10. Eventuel Foreningen er vært ved kaffe og brød. Husk at medbringe en pakke til bankospillet efter generalforsamlingen. Venlig hilsen Bestyrelsen 21

22 LOKALARKIVET Hovborg Lokalhistoriske Arkiv En gammel Hovborg-kro pige på hjemmebane. Det var en meget glædelig oplevelse at fortælle om mit barndomshjem, Hovborg Kro, til den meget store forsamling, som i den anledning var mødt op i Huset i Hovborg d. 7. februar. Og så var det en helt særlig oplevelse at fortælle om kroens og byens historie til mennesker, der kendte det meste i forvejen. Men som ikke desto mindre var ovenud lydhøre. Jeg stod med andre ord overfor en meget levende og inspirerende forsamling, der i høj grad satte præg på aftenens forløb. Det forekom alt sammen så hjemligt. Aftenens emne var først og fremmest kroens og egnens fortid, men lige siden har det ærgret mig, at jeg ikke i tilstrækkelig grad fik understreget historien og fortidens betydning for vilkårene og livet på kroen i dag. For vi kan i høj grad glæde os over, at kroen har bevaret sit gode ry som blandt andet spisested og udflugtsmål for folk fra både fjern og nær. I den sammenhæng tror jeg Jørgen Kromands læretid på kroen i min far (Peters) tid stadig betyder meget i hverdagen. Med base i et godt familieliv arbejder Johanne og Jørgen sammen med døtre og svigersønner på livet løs i den gamle kro. Som det fremgår af min bog om kroen, har stedet igennem alle årene - helt fra studedrivertiden været underlagt skiftende tiders vilkår og udfordringer. Således også igennem de senere års økonomiske op- og nedture, incl. år Men heldigvis har kro-familien sammen med personalet indtil nu formået at styre skuden helskindet igennem. Dette til trods for, at rigtig mange kroer og kursusstedet for tiden er hårdt ramt. Under alle omstændigheder er kroens liv 22

23 Hovborg Lokalhistoriske Arkiv LOKALARKIVET og udkomme meget sårbar i forhold til hele samfundsudviklingen på godt og ondt. I den forbindelse er der stor grund til at glæde sig over Johanne og Jørgens respekt for kroens samhørighed med landsbyen og det omgivende samfund, hvilket i tidens løb er kommet til udtryk i mange forskellige sammenhænge. Blandt andet da Jørgen fik Poul Nikolajsens mindesten flyttet frem i lyset til krohaven midt i byen. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at rette en stor tak for den store interesse, samt for hjælp og hjælpsomhed i forbindelse med arbejdet omkring: Godaw o vællkommen Mange hilsener fra Ellen Arkivet holder åbent 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl (dog ikke i skoleferier). Arkivet holder til på Hovborg Skole (på 1. sal over lærerværelset) Vi glæder os til at høre fra dig eller se dig på arkivet. På arkivets vegne Henry Petersen ( ) og Poul Hansen ( ) 23

24 PRÆMIESPIL Marts 2011: 1. Præmie: kr. 200,- 1 Line Pedersen Puglundvej 28, Starup 7200 Grindsted 2. Præmie: kr. 150,- 248 Egon Pedersen Lundgårdvej 64, Donslund 7250 Hejnsvig 3. Præmie: kr. 100,- 125 Alex Andersen Høllundvej Hovborg 4. Præmie: kr. 50,- 331 Fam. Nielsen Vorbassevej Hovborg 224 Dorthe N. Matthesen Vorbassevej Hovborg 322 Kirstine Ringlebjerg Baldersbækvej Hovborg 335 Lilly Andersen Krøgebækvej Hovborg 8 Henning Hansen Holmeåvænget Hovborg 72 Alice Larsen Krøgebækvej Hovborg 44 Sara Bruhn Hovborgvej Hovborg 121 Hans Jørgen Larsen Lindevej Hovborg 385 Freddy Holdensen Baldersbækvej Hovborg 116 Kasper Søholm Østervænget Vorbasse 313 Niels Christian Heick Vorbassevej Hovborg 112 Elly Kleist Holmeåvænget 3b 6682 Hovborg 226 Margit Knudsen Lundgårdvej 77, Donslund 7250 Hejnsvig 105 Anja Mølholm Hansen Kroskoven Hovborg 283 Kristine Poulsen Hovborgvej Hovborg 320 Tove Knudsen Baldersbækvej Hovborg 287 Inger Hansen Holmeåvænget Hovborg 367 Birthe Pedersen Langgade 55, Donslund 7250 Hejnsvig 64 Mia Wind Gettrupvej Holsted 24

25 AKTIVITETSKALENDER Kl. 13,30 Fastelavnsfest i Huset, Venneforeningen Kl. 19,30 80 års jubilæumsfest i Husholdningsforeningen i Huset Kl. 17,30 Fyraftenssang i Hovborg Kirke KL.10,30 til ca. 13,00, Gymnastikopvisning Kl. 19,30 Generalforsamling i Brugsen, Hovborg Kro, Fyrstuen Kl. 18,00 Kirkesyn og efterfølgende menighedsrådsmøde i Huset Kl.14,00 Reception. Menighedsrådet på Hovborg Ko Indsamling til Kræftens Bekæmpelse Kl. 19,30 Koncert med GOCK, Lindknud Kike Generalforsamling i Husholdningsforeningen Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset Konfirmation i Hovborg Kirke Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde i Huset Kl. 10,00 Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen i Lindknud. For at undgå at flere aktiviteter sættes til samme dag, bedes rettelser til aktivitetskalenderen meddelt til Ingrid Roed tlf eller Susanne Alexandersen tlf.: se mailadresse på side 21 i bladet. 25

26 INDLEVERINGSFRISTER 2011 Fredag den 18. marts Blad udkommer i uge 13 Fredag den 22. april Blad udkommer i uge 18 Fredag den 20. maj Blad udkommer i uge 22 Fredag den 22. juli Blad udkommer i uge 31 Fredag den 19. aug. Blad udkommer i uge 35 Fredag den 23. sept. Blad udkommer i uge 40 Fredag den 21. okt. Blad udkommer i uge 44 Fredag den 18. nov. Blad udkommer i uge 48 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS 26

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

HOVBORG UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

HOVBORG UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING HOVBORG UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING Nr. 9 31. årgang Oplag 350 stk. Forretningsudvalg: Formand :Poul Hansen 7539 6170 Næstformand :Tove Burkal 7539 6454 Kasserer :Dorte Povlsen 7538 8350 Øvrige :Bjarne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

35. ÅRGANG NR. 2-2014 MARTS

35. ÅRGANG NR. 2-2014 MARTS 35. ÅRGANG NR. 2-2014 MARTS Alt til bagning og dekoration af kager Kurser i dekoration og chokolade. DinKage.dk Hovborgvej 73, Klelund 6682 Hovborg info@dinkage.dk 2 3 HOVBORG UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

34. ÅRGANG NR

34. ÅRGANG NR 34. ÅRGANG NR. 3 2013 2 3 4 5 www.hyldelundplanteskole.dk 6 7 VEJEN - 3021 3240 8 9 10 - Salon for hele familien S alon Birthe v/birthe Therkelsen Holmeåvænget 42, 6682 Hovborg Tlf. 75 39 63 51 11 Kom

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 12. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/3-16 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, ,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 12. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/3-16 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, , Næste Aadum Nyt udkommer i uge 12. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/3-16 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Kaffebord Søndag den

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

37. ÅRGANG NR. 1-2016 FEBRUAR

37. ÅRGANG NR. 1-2016 FEBRUAR 37. ÅRGANG NR. 1-2016 FEBRUAR 2 HOVBORG UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING Nr. 1 37. årgang Oplag 350 stk. Forretningsudvalg: :Thomas Matthesen 4160 1134 :Morten Lindgaard 2442 7703 Kasserer :Dorte Olsen 3022

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Halling Posten Årgang 6 nr. 25 omdeles til alle i Halling www.hallingby.dk

Halling Posten Årgang 6 nr. 25 omdeles til alle i Halling www.hallingby.dk Halling Posten Årgang 6 nr. 25 omdeles til alle i Halling www.hallingby.dk Nyt fra Halling Forsamlingshus side 2 Bestyrelsen & Redaktion side 2 Fastelavnssoldat side 3 Fastelavnsfest side 3 Generalforsamling

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2017 Lyne Kro & Hotel, År 1913

for Lyne Sogn Februar 2017 Lyne Kro & Hotel, År 1913 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2017 Lyne Kro & Hotel, År 1913 Indhold: * Vennekredsen: Generalforsamling * Lokalarkivet: Udstilling * Lyne Venstre: Generalforsamling

Læs mere

kommer i ANDST KIRKE Liv og død i menneskets hænder - Men er det at tage magt over for meget?

kommer i ANDST KIRKE Liv og død i menneskets hænder - Men er det at tage magt over for meget? Af Ole Hartling. Liv og død i menneskets hænder - Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på liv, at liv kan kontrolleres. Vi ønsker at gøre os usårlige. Med teknologiens hjælp har vi fået

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

34. ÅRGANG NR. 2 2013 2 3 4 5 www.hyldelundplanteskole.dk 6 7 VEJEN - 3021 3240 8 9 10 - Salon for hele familien S alon Birthe v/birthe Therkelsen Holmeåvænget 42, 6682 Hovborg Tlf. 75 39 63 51 11 Kom

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Aktiviteter April 2016

Aktiviteter April 2016 Aktiviteter April 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere