RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008"

Transkript

1 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr

2 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet og brugbarhed, at alle spørgsmål besvares. Hvis der er et spørgsmål, hvor dit svar helt passer til nogen af svarmulighederne, skal du sætte kryds ved det svar, der passer bedst til din situation. Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke. RIGTIGT FORKERT Sæt et tydeligt kryds. X Hvis et felt er udfyldt forkert, skraveres den pågældende kasse og krydset sættes i den rigtige kasse. X X X Tal skrives i felterne Tal rettes ved helt at overstrege det forkerte tal og skrive det rigtige tal ovenover

3 Hvis du tænker på din tilværelse i almindelighed for tiden, hvor lykkelig eller ulykkelig vil du så alt i alt sige, at du er? Meget lykkelig... 1 Ret lykkelig... 2 Ikke særlig lykkelig... 3 Slet lykkelig... 4 Ved... 8 _ 2. Finder du det rigtigt eller forkert, at en mand og en kvinde har seksuel omgang før ægteskabet? Det er altid forkert... 1 Det er næsten altid forkert... 2 Det er kun forkert i visse tilfælde... 3 Det er slet forkert... 4 Ved... 8 _ 3. Finder du det rigtigt eller forkert, at en gift person har seksuel omgang med en anden end sin mand eller kone? Det er altid forkert... 1 Det er næsten altid forkert... 2 Det er kun forkert i visse tilfælde... 3 Det er slet forkert... 4 Ved... 8 _ 4. Hvordan ser du på seksuelle forhold mellem to voksne af samme køn? Det er altid forkert... 1 Det er næsten altid forkert... 2 Det er kun forkert i visse tilfælde... 3 Det er slet forkert... 4 Ved

4 Mener du personligt, at det er rigtigt eller forkert for en kvinde at få en abort: Det er altid forkert (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Det er næsten altid forkert Det er kun forkert i visse tilfælde Det er slet forkert 1. Hvis der er en stor risiko for, at barnet har en alvorlig skade? Hvis familien har så lav en indkomst, at den har råd til flere børn? _ 6. Er du enig eller uenig i følgende udsagn? En ægtemands opgave er at tjene penge, mens en hustrus opgave er at tage sig af hjemmet og familien. Ved Helt enig... 1 Delvis enig... 2 Hverken enig eller uenig... 3 Delvis uenig... 4 Helt uenig... 5 Ved... 8 _ 7. Synes du i almindelighed, at man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du at man kan være forsigtig nok, når man har med andre at gøre? Man kan næsten altid stole på de fleste mennesker... 1 Man kan som regel stole på de fleste mennesker... 2 Man kan som regel være forsigtig nok, når man har med andre mennesker at gøre... 3 Man kan aldrig være forsigtig nok, når man har med andre mennesker at gøre... 4 Ved

5 Hvor stor tillid har du til: Fuldstændig tillid (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Ganske megen tillid Nogen tillid Kun lidt tillid Slet ingen tillid 1. Folketinget? Erhvervslivet og industrien? Folkekirken og religiøse organisationer?... Ved Domstolene og retsvæsenet? Skolen og uddannelsessystemet? _ 9. Vi er interesseret i at få at vide, i hvilken udstrækning du er flyttet fra ét slags sted til et andet. Hvilken af de følgende beskrivelser passer bedst på dig? Jeg har boet i forskellige lande... 1 Jeg har boet på forskellige steder i det samme land... 2 Jeg har boet i forskellige nabolag i det samme område... 3 Jeg har altid boet i det samme nabolag... 4 Ved... 8 _ 10. Hvor enig eller uenig er du i hvert af følgende udsagn? Helt enig (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 1. Præster og andre religiøse ledere bør forsøge at påvirke, hvordan folk stemmer ved valgene Præster og andre religiøse ledere bør forsøge at påvirke politiske beslutninger Ved + 3

6 Hvor enig eller uenig er du i hvert af følgende udsagn? Helt enig (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 1. Alt i alt gør den moderne videnskab mere skade end gavn Vi stoler for meget på videnskaben og for lidt på den religiøse tro Hvis man ser sig om i verden, kan man se, at religioner fører mere konflikt med sig end fred Folk med en stærk religiøs tro er ofte for intolerante over for andre _ 12. Mener du, at folkekirken og andre religiøse organisationer har for meget eller for lidt magt og indflydelse her i landet? Ved Alt for meget magt... 1 For meget magt... 2 Tilpas meget magt... 3 For lidt magt... 4 Alt for lidt magt... 5 Ved... 8 _ 13. Hvor enig eller uenig er du i hvert af følgende udsagn? Helt enig (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 1. Alle religiøse grupper i Danmark bør have lige rettigheder Vi skal respektere alle religioner Ved + 4

7 Folk har forskellige religioner og forskellige religiøse holdninger. Ville du acceptere, at en person med en anden religion eller med meget anderledes religiøse holdninger end dine... Helt srt acceptere (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Sandsynligvis acceptere Sandsynligvis acceptere Helt srt acceptere 1. giftede sig med en af dine slægtninge? opstillede som kandidat for det politiske parti du sympatiserer med? _ 15. Nogle mennesker har holdninger, som flertallet af befolkningen anser for at være yderligtgående. Prøv at tænk på religiøse ekstremister, dvs. mennesker som mener at netop deres religion er den eneste sande og at alle andre religioner er deres fjender. Mener du, at sådanne mennesker skal have lov til at: Helt srt (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Sandsynligvis Sandsynligvis Helt srt 1. Afholde offentlige møder for at give udtryk for deres holdninger? Udgive bøger for at give udtryk for deres holdninger? _ 16. Hvilket af disse udsagn kommer tættest på din egen opfattelse af Gud? Ved Ved Jeg tror på Gud... 1 Jeg ved, om der er en Gud, og jeg tror, man har nogen mulighed for at finde ud af det... 2 Jeg tror på en personlig Gud, men jeg tror på en eller anden form for Højere Magt... 3 Sommetider tror jeg på Gud, til andre tider gør jeg... 4 Selvom jeg har min tvivl, så føler jeg, at jeg tror på Gud... 5 Jeg ved, at Gud virkelig eksisterer, og det er jeg slet i tvivl om... 6 Ved

8 Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst din tro på Gud? Jeg tror på Gud nu, og det har jeg aldrig gjort... 1 Jeg tror på Gud nu, men det gjorde jeg tidligere... 2 Jeg tror på Gud nu, men det har jeg tidligere gjort... 3 Jeg tror på Gud nu, og det har jeg altid gjort... 4 Ved... 8 _ 18. Tror du på: Ja, helt srt (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Ja, sandsyn -ligvis Nej, sandsynligvis Nej, helt srt 1. Et liv efter døden? Himlen? Helvede? Religiøse mirakler? Reinkarnation - at man bliver genfødt i denne verden igen og igen? Nirvana? Afdøde forfædres overnaturlige kræfter? _ 19. Er du enig eller uenig i følgende udsagn? + 6 Helt enig Ved (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 1. Der findes en Gud, som er optaget af og holder af hvert eneste menneske på jorden Det er meget lidt, det enkelte menneske kan gøre for at ændre sit livsforløb For mig er livet kun meningsfyldt, fordi Gud findes Efter min opfattelse har livet noget særligt formål Livet er kun meningsfyldt, hvis man selv giver det mening Jeg har min egen måde at være i kontakt med Gud, uden kirker og gudstjeneste Ved

9 Hvad var din mors religiøse overbevisning, da du var barn? Var hun knyttet til: Folkekirken? Den katolske kirke? Den jødiske menighed? Den ortodokse græske eller russiske kirke? Islam? Anden form for religion? Angiv hvilken: Ingen religiøs overbevisning Jeg har ingen mor/jeg voksede op med min mor Ved Hvad var din fars religiøse overbevisning, da du var barn? Var han knyttet til: Folkekirken? Den katolske kirke? Den jødiske menighed? Den ortodokse græske eller russiske kirke? Islam? Anden form for religion? Angiv hvilken: Ingen religiøs overbevisning Jeg har ingen far/jeg voksede op med min far Ved

10 Hvilken religiøs overbevisning, om nogen, er du selv opdraget til? Er det: Folkekirken?... 1 Den katolske kirke?... 2 Den jødiske menighed?... 3 Den ortodokse græske eller russiske kirke?... 4 Islam?... 5 Anden form for religion?... 6 Angiv hvilken: Ingen religiøs overbevisning... 7 Ved... 8 Filter 1: Hvis du er gift eller samlevende... 1 Gå til spm. 23 Ellers... 2 Gå til spm Hvad er din ægtefælle eller samlevers religiøse overbevisning? Er han eller hun knyttet til: Folkekirken?... 1 Den katolske kirke?... 2 Den jødiske menighed?... 3 Den ortodokse græske eller russiske kirke?... 4 Islam?... 5 Anden form for religion?... 6 Angiv hvilken: Ingen religiøs overbevisning... 7 Ved... 8 _ + 8

11 Hvor ofte deltog din mor i gudstjenester og andre religiøse sammenkomster under din opvækst? Aldrig Mindre end en gang om året Omkring en eller to gange om året Flere gange om året Omkring en gang om måneden gange om måneden Næsten hver uge Hver uge Flere gange om ugen Jeg har ingen mor/jeg voksede op med min mor Ved _ 25. Hvor ofte deltog din far i gudstjenester og andre religiøse sammenkomster under din opvækst? Aldrig Mindre end en gang om året Omkring en eller to gange om året Flere gange om året Omkring en gang om måneden gange om måneden Næsten hver uge Hver uge Flere gange om ugen Jeg har ingen far/jeg voksede op med min far Ved

12 Da du selv var omkring år gammel, hvor ofte deltog du da selv i gudstjenester eller andre religiøse sammenkomster? Aldrig Mindre end en gang om året Omkring en eller to gange om året Flere gange om året Omkring en gang om måneden gange om måneden Næsten hver uge Hver uge Flere gange om ugen Ved _ 27. Hvor tit plejer du at bede? Aldrig Mindre end en gang om året Omkring en eller to gange om året Flere gange om året Omkring en gang om måneden gange om måneden Næsten hver uge Hver uge Flere gange om ugen Ved _ + 10

13 Hvor tit deltager du i folkekirkelige eller andre religiøse aktiviteter ud over gudstjenester? Aldrig Mindre end en gang om året Omkring en eller to gange om året Flere gange om året Omkring en gang om måneden gange om måneden Næsten hver uge Hver uge Flere gange om ugen Ved _ 29. Har du, af religiøse grunde, et alter eller en religiøs genstand stående fremme derhjemme, eksempelvis et krucifiks, et billede eller en Buddha figur? Ja... 1 Nej... 5 Ved... 8 _ 30. Hvor ofte besøger du, af religiøse grunde, et helligt sted, eksempelvis en kirke, en synagoge, eller en moske? Se bort fra almindelig gudstjeneste i din lokale kirke/synagoge/moske, hvis du jævnligt deltager i denne. Aldrig... 1 Mindre end en gang om året... 2 Omkring en eller to gange om året... 3 Flere gange om året... 4 Omkring en gang om måneden eller oftere... 5 Ved

14 Vil du beskrive dig selv som: Meget stærkt religiøs?... 1 Meget religiøs?... 2 Ret religiøs?... 3 Hverken religiøs eller ureligiøs?... 4 Ret ureligiøs?... 5 Meget ureligiøs?... 6 Meget stærkt ureligiøs?... 7 _ 32. Hvilken af de følgende beskrivelser passer bedst på dig? Jeg bekender mig til en religion og opfatter mig som et åndeligt menneske, der er interesseret i det hellige eller det overnaturlige... 1 Jeg bekender mig til en religion, men opfatter mig som et åndeligt menneske, der er interesseret i det hellige eller det overnaturlige... 2 Jeg bekender mig til en religion, men opfatter mig som et åndeligt menneske, der er interesseret i det hellige eller det overnaturlige... 3 Jeg bekender mig til en religion og opfatter mig selv som et åndeligt menneske, der er interesseret i det hellige eller det overnaturlige... 4 _ 33. Hvilket af disse udsagn kommer tættest på din egen opfattelse? Der findes meget lidt sandhed i nogen religion... 1 Der findes grundlæggende sandheder i mange religioner... 2 Der er kun én sand religion

15 Hvor enig eller uenig er du i, at det at praktisere en religion hjælper folk til at... (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved 1. Finde indre ro og lykke Få venner Finde trøst i vanskelige tider eller i forbindelse med sorg Møde den rigtige slags mennesker _ 35. Vil du sige at du er blevet genfødt eller har haft en omvendelses oplevelse - dvs. et vendepunkt i dit liv, hvor du gav dig selv til Kristus? Ja... 1 Nej... 5 Ved... 8 _ 36. Hvilke af de følgende udsagn kommer tættest på en beskrivelse af din opfattelse af Biblen? Biblen er Guds ord, og den skal tages helt bogstaveligt... 1 Biblen bygger på Guds ord, men den skal tages alt for bogstaveligt... 2 Biblen er en meget gammel bog fyldt med fortællinger, legender, historier og moralske forskrifter, nedskrevet af mennesker... 3 Spørgsmål om Biblen har ingen betydning for mig... 4 _ 37. Har du nogensinde oplevet et vendepunkt i dit liv, hvor du har fået en ny og personlig religiøs overbevisning? Ja... 1 Nej... 5 Ved

16 Har du, i løbet af det sidste år, gennemlevet en tid med personlige afsavn som udtryk for din tro, eksempelvis i form af at faste, holde en særlig diæt eller undlade at gøre visse ting i forbindelse med en hellig periode, såsom Fasten eller Ramadan? Ja... 1 Nej... 5 Ved... 8 _ 39. Der er mange forskellige måder at forestille sig Gud på. Vi vil gerne vide, hvordan du mest forestiller dig Gud. Nedenfor er en række modstående forestillinger om Gud. På en skala fra 1 til 7 vil vi gerne have, at du placerer din forestilling om Gud i forhold til de modstående forestillinger. Det første sæt modstående forestillinger er Moderfigur ved 1 og Faderfigur ved 7. Hvis du mest forestiller dig Gud som en Moder skal du vælge 1 og hvis du mest forestiller dig Gud som Fader, skal du vælge 7. Hvis du forestiller dig Gud som noget mellem Moder og Fader, skal du vælge mellem 2, 3, 4, 5 eller 6. Hvor vil du placere din forestilling om Gud på skalaen for hvert sæt af forestillinger? A. Moderfigur - Faderfigur Moder Fader Ved B. Herre - Ægtefælle Herre Ægtefælle Ved C. Dommer - Elsker Dommer Elsker Ved D.- Ven - Konge Ven Konge Ved _ + 14

17 Er følgende udsagn sande eller ej? Ja, helt srt sandt (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Ja, sandsynligvis sandt Nej, sandsynligvis sandt Nej, helt srt sandt 1. Lykkeamuletter bringer nogen gange held Nogle spåmænd og spåkoner kan virkelig forudse fremtiden Nogle mennesker har gudgivne helbredende kræfter En persons stjernetegn eller horoskop kan påvirke deres fremtid _ 41. Forestil dig at en lov blev vedtaget, som stred imod dine religiøse principper og holdninger. Ville du: Helt srt overholde loven?... 1 Sandsynligvis overholde loven?... 2 Sandsynligvis følge dine religiøse principper?... 3 Helt srt følge dine religiøse principper?... 4 Jeg har ingen religiøse principper eller holdninger... 5 Ved... 8 _ 42. Hvad er din personlige holdning til medlemmer af de følgende religiøse grupper? Meget positiv Ved (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) Positiv Hverken positiv eller negativ Negativ Meget negativ 1. Kristne Muslimer Hinduer Buddhister Jøder Ateister eller -troende Ved + 15

18 Hvor religiøs var din mor, da du var barn? Meget stærkt religiøs... 1 Meget religiøs... 2 Ret religiøs... 3 Hverken religiøs eller ureligiøs... 4 Ret ureligiøs... 5 Meget ureligiøs... 6 Meget stærkt ureligiøs... 7 _ 44. Hvor religiøs var din far, da du var barn? Meget stærkt religiøs... 1 Meget religiøs... 2 Ret religiøs... 3 Hverken religiøs eller ureligiøs... 4 Ret ureligiøs... 5 Meget ureligiøs... 6 Meget stærkt ureligiøs... 7 _ 45. Hvis du er gift eller lever i fast parforhold: Hvor religiøs er din ægtefælle/samlever? Meget stærkt religiøs Meget religiøs Ret religiøs Hverken religiøs eller ureligiøs Ret ureligiøs Meget ureligiøs Meget stærkt ureligiøs Jeg er hverken gift eller lever i fast parforhold

19 Hvor vigtig var religion i din opdragelse? Meget vigtig... 1 Ret vigtig... 2 Ikke særlig vigtig... 3 Slet vigtig... 4 _ 47. Hvis du har børn (hjemmeboende eller voksne): Hvor vigtig er/var religion i dine børns opdragelse? Meget vigtig... 1 Ret vigtig... 2 Ikke særlig vigtig... 3 Slet vigtig... 4 Jeg har ingen børn... 5 _ 48. Hvor vigtig er religion i din hverdag? Meget vigtig... 1 Ret vigtig... 2 Ikke særlig vigtig... 3 Slet vigtig... 4 _ 49. Hvis du er troende, mener du så, at Gud er direkte involveret i din dagligdag? Ja, så afgjort... 1 Ja, formentlig... 2 Nej, formentlig... 3 Nej, så afgjort... 4 Jeg tror på Gud

20 Hvis du er troende, mener du så, at Gud bliver vred, når mennesker synder? Ja, så afgjort... 1 Ja, formentlig... 2 Nej, formentlig... 3 Nej, så afgjort... 4 Jeg tror på Gud... 5 _ 51. Nogle skoler er for børn med en bestemt religiøs baggrund. Hvilke af følgende udsagn kommer tættest på din egen holdning til disse skoler? Ingen religiøs gruppe bør have sin egen skole... 1 Nogen religiøse grupper bør have deres egne skoler, men andre bør... 2 Alle religiøse grupper bør have mulighed for at have deres egne skoler... 3 _ 52. Nogle bøger eller film krænker folk som er meget religiøse. Bør bøger og film som angriber religion forbydes ved lov, eller bør de være tilladt? Bør helt srt forbydes... 1 Bør sandsynligvis forbydes... 2 Bør sandsynligvis tillades... 3 Bør helt srt tillades... 4 _ + 18

21 Videnskabsfolk kan i dag klone dyr, dvs. at de kan lave identiske genetiske kopier af dyr. Er du for eller imod, at man kloner de bedste landbrugsdyr for at få bedre avlsdyr? Helt srt for... 1 Sandsynligvis for... 2 Hverken for eller imod... 3 Sandsynligvis imod... 4 Helt srt imod... 5 _ 54. Nogen mener, at det bør være tilladt for videnskabsfolk at bruge celler fra helt tidlige fostre til visse typer af medicinsk forskning. Andre mener, at det aldrig bør tillades. Mener du at sådan forskning bør tillades eller forbydes? Bør helt srt tillades... 1 Bør sandsynligvis tillades... 2 Bør sandsynligvis forbydes... 3 Bør helt srt forbydes... 4 _ 55. Folk har forskellige syn på, hvornår et foster er et menneske. Mener du, at et foster er et menneske fra det øjeblik, det bliver undfanget? Ja, helt srt... 1 Ja, sandsynligvis... 2 Nej, sandsynligvis... 3 Nej, helt srt... 4 _ + 19

22 Hvis et menneske lider af en smertefuld og uhelbredelig sygdom, bør det så være tilladt for lægerne at afslutte patientens liv, hvis patienten selv beder om det? Bør helt srt være tilladt... 1 Bør sandsynligvis være tilladt... 2 Bør sandsynligvis være tilladt... 3 Bør helt srt være tilladt... 4 _ 57. Nogen mener at kvinder stadig behandles som ligestillede i vores samfund, mens andre mener, at indsatsen for ligestilling er gået for vidt. Hvilke af følgende udsagn kommer tættest på din holdning? Mere bør helt srt gøres for at fremme ligestilling... 1 Mere bør sandsynligvis gøres for at fremme ligestilling... 2 Indsatsen for ligestilling er sandsynligvis gået for vidt... 3 Indsatsen for ligestilling er helt srt gået for vidt... 4 _ 58. Nogle mennesker lever sammen med en person af samme køn. Er du enig eller uenig i, at loven bør behandle sådanne forhold på linje med ægteskab? Helt enig... 1 Delvis enig... 2 Hverken enig eller uenig... 3 Delvis uenig... 4 Helt uenig... 5 _ + 20

23 Er du enig eller uenig i, at homoseksuelle par skal have lov til at adoptere børn? Helt enig... 1 Delvis enig... 2 Hverken enig eller uenig... 3 Delvis uenig... 4 Helt uenig... 5 _ 60. Bør det være tilladt for mennesker, som i deres arbejde betjener offentligheden, at klæde sig på en måde, der viser deres tro, fx ved at gå med slør, turban eller kors? Ja... 1 Nej... 5 Ved... 8 _ 61. Folk siger, at være kristen er vigtigt for at være rigtig dansk. Andre siger, at det er så vigtigt. Hvor vigtig synes du, at det er? Ret vigtigt... 1 Ikke særligt vigtigt... 2 Slet vigtigt... 3 _ 62. Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart. Helt enig... 1 Nærmest enig... 2 Hverken/eller... 3 Nærmest uenig... 4 Helt uenig

24 Næsten alle muslimer, som bor i Danmark, har et oprigtigt ønske om at tilpasse sig. Helt enig... 1 Nærmest enig... 2 Hverken/eller... 3 Nærmest uenig... 4 Helt uenig... 5 _ 64. I politik taler man om "venstre" og "højre". Hvor vil du placere dig selv på denne skala, hvor 1 betyder venstre, og 10 betyder højre? Venstre Højre Ved _ 65. Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste ti år. Nedenfor er angivet nogle af de emner, som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvilket af disse mål syntes du er vigtigst? At opretholde lov og orden i landet... 1 At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger... 2 At bekæmpe stigende priser... 3 At beskytte ytringsfriheden... 4 _ 66. Hvilket mål synes du er det næstvigtigst? At opretholde lov og orden i landet... 1 At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger... 2 At bekæmpe stigende priser... 3 At beskytte ytringsfriheden

25 + 23 De næste spørgsmål handler om dig selv. 67. Er du: Mand?... 1 Kvinde?... 2 _ 68. Hvilket år er du født? Skriv hvilket år du er født: 1 9 _ 68b. Hvor er du og dine forældre født? (Sæt kun ét kryds i hver vandret linje) 1. Danmark 2. Udlandet, skriv hvor: Dig selv Din mor Din far _ 69. Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? Gift... 1 Gå til spm. 70 Enke (mand)... 2 Gå til spm. 71 Fraskilt... 3 Gå til spm. 71 Separeret... 4 Gå til spm. 71 Aldrig gift... 5 Gå til spm. 71 _ 70. Bor du sammen med din ægtefælle? Ja... 1 Gå til spm. 72 Nej... 5 Gå til spm. 71 _ 71. Bor du sammen med en fast partner? Ja... 1 Nej... 5 Ved + 23

26 Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? 1 person personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer eller flere _ 73. Hvor mange personer i din husstand er under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? Ingen personer under 18 år person under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer eller flere under 18 år... 7 _ + 24

27 Hvilken skoleuddannelse har du afsluttet som den højeste? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). 7. klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen... 4 Studentereksamen eller HF... 5 Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX)... 6 Andet... 7 _ 75. Er du stadig i gang med en skoleuddannelse? Kommentar [LAN1]: Tilføjet: Ved Nej, har afsluttet folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm Ja, stadig i gang med folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm _ 76. Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen? (Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds ved den længst opnåede uddannelse). Specialarbejder uddannelse EFG basis år (men 2. del) Lærlinge elev eller Efg-uddannelse Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden erhvervsuddannelse Ingen erhvervsuddannelse Kommentar [LAN2]: Tilføjet: Ved + 25

28 Er du stadig i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse? Har afbrudt en erhvervs- eller videregående uddannelse før tid... 1 Nej, har afsluttet en erhvervs- eller videregående uddannelse... 2 Ja, stadig i gang med en erhvervs- eller videregående uddannelse... 3 _ 78. Hvor mange års fuldtids-uddannelse har du i alt? Kommentar [LAN3]: Tilføjet: Ved (Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, HH og HG samt erhvervs- og videregående uddannelse. Men erhvervspraktik, AMU-kurser og lignende). Skriv antal år i alt: _ + 26

29 Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre du arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis du tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til Tekst 1 side 28 Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til Tekst 1 side 28 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til Tekst 1 side 28 Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til Tekst 1 side 28 Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til Tekst 1 side 28 Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Gå til Tekst 1 side 28 Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til Tekst 1 side 28 Ja, medhjælpende ægtefælle Gå til Tekst 1 side 28 Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til Tekst 1 side 28 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spm. 80 Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spm. 80 Nej, studerende (uden løn) Gå til spm. 80 Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spm. 80 Nej, førtidspension Gå til spm. 80 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spm. 80 Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spm. 80 Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spm. 80 _ 80. Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå til Tekst 1 side 28 Nej... 5 Gå til Filter 2, nederst side

30 + 28 Tekst 1: De næste spørgsmål handler om dit job. Hvis du er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis du er pensioneret, bedes du tænke på dit seneste job, når du svarer. 81. Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand ( murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad du primært laver/lavede på din arbejdsplads: Skriv hvilken branche du arbejder/arbejdede inden for: (Sæt kryds hvis ved ) Ved... 8 _ + 28

31 Hvor mange timer arbejder/arbejdede du normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen (Sæt kryds hvis ved ) Ved... 8 _ 83. Leder/ledte du eller er/var du ansvarlig for andres arbejde? Ja... 1 Nej... 5 Ved... 8 _ 84. Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på din hovedbeskæftigelse). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Gå til Filter 1 Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Gå til Filter 1 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle... 3 Gå til Filter 1 Selvstændig... 4 Gå til spm. 85 Gå til spm. 85 _ 85. Har/havde du nogle ansatte? Ja... 1 Gå til spm. 86 Kommentar [LAN4]: Tilføjet: Ved Nej... 5 Gå til Filter 1 _ 86. Hvor mange ansatte har/havde du? Skriv antal ansatte: Filter 2: Hvis du er gift eller samlevende... 1 Gå til spm. 87 Ellers... 2 Gå til spm. 91 side

32 Er din ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis din ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis din ægtefælle/samlever tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til Tekst 2 side 30 Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til Tekst 2 side 30 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til Tekst 2 side 30 Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til Tekst 2 side 30 Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til Tekst 2 side 30 Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Gå til Tekst 2 side 30 Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til Tekst 2 side 30 Ja, medhjælpende ægtefælle Gå til Tekst 2 side 30 Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til Tekst 2 side 30 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spm. 88 Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spm. 88 Nej, studerende (uden løn) Gå til spm. 88 Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spm. 88 Nej, førtidspension Gå til spm. 88 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spm. 88 Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spm. 88 Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spm. 88 _ 88. Har din ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå til Tekst 2 side 30 Nej... 5 Gå til spm

33 + 31 Tekst 2: De næste spørgsmål handler om din ægtefælles/samlevers job. Hvis han/hun er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis han/hun er pensioneret, bedes du tænke på hans/hendes seneste job, når du svarer. 89. Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand ( murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din ægtefælle/samleverskes fulde stilling (titel) og beskriv kort, hvad han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads: Skriv hvilken branche din ægtefælle/samleverskes arbejder/arbejdede inden for: (Sæt kryds hvis ved ) Ved... 8 _ + 31

34 Er/var din ægtefælle/samleverske offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle... 3 Selvstændig... 4 _ 91. Er eller har du tidligere været medlem af en fagforening? Kommentar [LAN5]: Tilføjet: Ved Ja, er medlem af en fagforening... 1 Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening... 2 Nej, har aldrig været medlem af en fagforening Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Ja, medlem af Folkekirken... 1 Ja, medlem af et katolsk trossamfund... 2 Ja, medlem af et jødisk trossamfund... 3 Ja, medlem af et muslimsk trossamfund... 4 Ja, medlem af et andet trossamfund... 5 Skriv hvilket: Nej, medlem af noget religiøst trossamfund... 6 Ved

35 Hvor ofte går du til gudstjeneste? Flere gange om ugen En gang om ugen gange om måneden En gang om måneden Flere gange om året En gang om året Mindre end en gang om året Aldrig Ved _ 94. I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse grupper, der opfattes som højere placeret i samfundet og andre grupper, der opfattes som lavere placeret. Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis du skulle placere dig selv på denne skala, hvor 1 er bunden af samfundet og 10 er toppen af samfundet, hvor skulle det så være? 10 Toppen af samfundet Bunden af samfundet Er det sted du bor: En storby?... 1 En forstad til en storby?... 2 En by (mindre end en storby)?... 3 En landsby?... 4 En gård, et landsted eller lignende?... 5 Ved

36 Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? (Hvis du bor i Region Hovedstaden (Det tidligere København og Frederiksberg kommune samt København og Frederiksborg amt) bedes du sætte kryds i kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere der er i den by, du bor i). Bor i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden)... 1 Mindre end indbyggere... 2 En by med indbyggere... 3 En by med indbyggere... 4 En by med indbyggere... 5 Ved Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 13. november 2007, eller var der noget som gjorde, at du havde mulighed for eller lyst til at stemme? Ja, jeg stemte... Nej, jeg stemte, men var stemmeberettiget... 1 Gå til spm Gå til spm. 99 Nej, jeg stemte, og var stemmeberettiget... 3 Gå til spm Hvilket parti stemte du på? A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Y. Ny Alliance Ø. Enhedslisten Kandidat uden for partierne Stemte blankt Husker parti Ved

37 Tænker du i almindelighed på dig selv som tilhænger af et bestemt parti? Ja... Nej... Ved... 1 Gå til spm Gå til spm Gå til spm Hvilket parti er der tale om? A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det konservative Folkeparti D. Centrumdemokraterne F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Y. Ny (Liberal) Alliance Ø. Enhedslisten Andre partier Hvad er din samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover

38 Hvad er husstandens samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr million kr. eller derover Angiv venligst hvilket postnummer du bor i. Skriv postnummer: TAK FOR HJÆLPEN. + 36

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr. 5780 Maj-juni 2006 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

Sektion H/i. Version C

Sektion H/i. Version C Sektion H/i Version C Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 2008

Danskernes værdier og holdninger 2008 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 2008 Us. 5864 + 0 + 1 Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Deres meninger om og holdninger til forskellige ting. 1. Hvor vigtige er hver af de følgende

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse 2013 vinterstart Politrådet Socialundersøgelsen, Vinter 2013 Side 2 af 20 Politrådets socialundersøgelse af nye politstuderende Vinterstart 2013 Den typiske politstuderende

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 4 Spørgeskema og svarkort Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819 ESS DOKUMENTDATO: 15.09.06 ENDELIGT SPØRGESKEMA ESS 3. runde, 2006/7 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Religious and Moral Pluralism (RAMP)

Religious and Moral Pluralism (RAMP) ZA3170 Religious and Moral Pluralism (RAMP) Country Questionnaire Denmark Interviewer: Sp nr.: Starttidspunkt: Interviewerpræsentation: 1 Livskvalitet i Danmark, Norden og Europa. Goddag, jeg hedder...

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Denmark ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Denmark Denmark EES 2004. Final questionnaire. BLAISE version US_nummer) Undersøgelse 57140. Spørgeskema til vælgerundersøgelse i forbindelse

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema 0 + IP.nr.: Int.nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 Fædreskema Skemaet er henvendt til barnets far, med mindre der er tale om, at faren har forældremyndigheden

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Værestedsundersøgelse 2011

Værestedsundersøgelse 2011 Landsforeningen af VæreSteder & Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark gennemført i samarbejde med Public futures 4. Er du født i Danmark? 1. Er du? Ja 91,7% 655 Nej 8,3% 59 Mand 61,8% 444 Kvinde

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere