Information om sikker tømning og inspektion af containere oversigt over kemiske stoffer Eksempler på 17 gasser, der kan være i containere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om sikker tømning og inspektion af containere oversigt over kemiske stoffer Eksempler på 17 gasser, der kan være i containere"

Transkript

1 Information om sikker tømning og inspektion af containere oversigt over kemiske stoffer Eksempler på 17 gasser, der kan være i containere K: Optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. : Kan optages gennem huden Typiske Symptomer ved kortvarig Symptomer ved langvarig Fysiske Ammoniak CAS: Opløsnings- og affedtningsmiddel. Bruges f.eks. i køleanlæg og som forvaskemiddel i tekstilindustrien. Belægninger på f.eks. stegepander kan frigive ammoniak, hvis de ikke er udhærdede. Fra 30ppm: Irritation af næse, svælg og hals. Fra 100ppm: Irritation af øjnene. I alvorlige forgiftningstilfælde kan forekomme opspyt, eventuelt blodigt, stemmebåndskramper, vejrtræningsbesvær, svag og hurtig puls, blåfarvning af hud og slimhinder og eventuelt bevidstløshed. øje koncentrationer kan forårsage svie og smerter i øjnene, tåreflåd og kramper i øjenlåg. Alvorlige ætsninger ved indånding kan medføre blivende nedsættelse af lungefunktionen og bronkitis. Alvorlig øjenskade kan medføre vedvarende synstab. Karakteristisk stikkende lugt. 5-50ppm 20ppm 14mg/m ppm i 30 minutter: Kan medføre død. Benzen CAS: Fjernelse af olie og oliebaserede stoffer. Lettere forgiftning giver hovedpine, opstemthed og kvalme samt døsighed og bedøvelse. øje koncentrationer irriterer øjnene og kan give muskelspænding og rysteture. Meget høje koncentrationer kan medføre død. Beskadigelse af bloddannende væv. Påvirkning af centralnervesystemet viser sig som hovedpine, tab af appetit, sløvhed, nervøsitet og rystelser. Eksem. Benzinagtig lugt. 0, 1,6mg/m3 K,

2 Carbondioxid CAS: Frigives fra iltforbrugende processer som forrådnelse og korrosion. Anvendes som iltfri atmosfære for at hindre forrådnelse, og som alternativ til gasning med bekæmpelsesmidler ppm giver hovedpine, svimmelhed, forvirring og stakåndethed. Ved højere koncentrationer opstår åndedrætsbesvær. Meget høje koncentrationer (>200000ppm) virker kvælende ved at fortrænge luftens ilt. Øgede kalkaflejringer i bl.a. nyrerne. Påvirker centralnervesystemet. Lugtfri ppm 9.000mg/m3 Carbonmonoxid CAS: æmmer bakterievækst i kød. Anvendes i Asien og USA ved pakning af kød og fisk. Dannes naturligt gennem henfald, f.eks. i fugtig kakao eller korn, som har været opbevaret i længere tid. Påvirker blodets oxygenbærende evne. Kulilteforgiftning. Fra ca. 100ppm: Åndenød, hovedpine, sløret syn, irritabilitet, træthed og eventuelt svimmelhed. Ved højere koncentrationer ses besvimelse, tiltagende omtågethed og hallucinationer. Skader i oxygenfølsomme væv som hjerte og hjerne. Lugtfri. - 29mg/m3 >1200ppm kan medføre bevidstløshed og død. Neurologiske symptomer som nedsat syn, desorientering, hukommelsestab, koncentrationsbesvær og personlighedsforandringer kan opstå med op til 4 ugers forsinkelse. Chlorpicrin CAS: Tilsættes som lugtstof til sulfurylflourid og methylbromid. Virker irriterende på hud og slimhinder. Svie i næse, mund og svælg. oste, kvalme og opkastning. Åndedrætsbesvær og kvælningsfornemmelse. Kan medføre øjensmerter, tåreflåd og reflektorisk blinken. Ingen oplysninger. Stikkende sødlig lugt 0,1ppm 0,1ppm 0,7mg/m3

3 1,2-dichlorethan CAS: Opløsnings- og affedtningsmiddel. Malingsfjerner. Desinfektionsmiddel. Indgår i fremstilling af PVC produkter. Irriterer hud og øjne. Dampe i øjnene kan medføre rødme og smerte, samt sløret syn. Forgiftning viser sig som nedsat blodtryk, svimmelhed, hovedpine, træthed, mavesmerter, hoste, ondt i halsen, kvalme, opkast, mavesår, blåfarvning af huden og åndenød samt nedsat lever- og nyrefunktion. Symptomerne kan være forsinkede. Kan påvirke centralnervesystemet. Varige skader på huden, lever og nyrer. Gulsot, vægttab, lavt blodtryk og blodmangel. Sødlig, chloroformlign. lugt. 88ppm 1ppm 4mg/m3 K, Dimethylformamid CAS: /Læder Bekæmpelsesmiddel, som anvendes til beskyttelse af f.eks. læder, kunstlæder og møbler. Irritation af øjne og slimhinder i næse og hals. Forgiftning viser sig som kvalme, opkastning, halsbrand og mavesmerter med diarré eller forstoppelse. Indånding af større mængder kan medføre leverskader, nervøsitet, søvnbesvær, ansigtsrødme og intolerance overfor alkohol. Kan forårsage allergi ved hudkontakt. Indånding kan medføre kroniske leverskader og varige skader på nervesystemet. Fiskeagtig lugt. 100ppm 15 mg/m3 Formaldehyd CAS: Bekæmpelsesmiddel mod svampe. Konservering af varer og emballagemateriale. Tilsættes tekstiler for at opnå strygefri-effekt. Indgår i fremstilling af spånplader, krydsfinér og lamineret træ. 1-3ppm: Irritation af øjne, næse og hals ppm: oste, åndedrætsbesvær og smerter i luftvejene. >50ppm: Alvorlige forgiftninger. Kronisk irritation af næseslimhinden. Astma og allergisk eksem. Alvorlige øjenskader med risiko for varig synsnedsættelse og eventuelt blindhed. Stikkende lugt. 0,05-0,18ppm 0,3ppm 0,4mg/m3 K

4 ydrogencyanid CAS: Påvirker kroppens udnyttelse af oxygen. Lettere forgiftningstilfælde viser sig som svaghed i kroppen, træthed, svimmelhed, hovedpine, åndedrætsbesvær, omtågethed, angstfornemmelser, stivhed i kæben samt i nogle tilfælde kvalme og opkastning. Samme symptomer som under lettere forgiftningstilfælde ved kortvarig påvirkning. Alvorlig irritation i næsen, eksem og kløe samt rødme af huden. Forstørrelse af skjoldbruskirtlen. Farveløs, eventuelt hvidlig eller lyseblå. Lugt af bitre mandler. 0,6ppm 5mg/m3 Alvorligere forgiftningstilfælde viser sig som hurtigt åndedræt, der senere aftager og bliver langsomt, uregelmæssigt og gispende. Langsom hjerterytme, kramper og bevidstløshed. uden bliver murstensrød og øjets pupil udvider sig. >50ppm: Kan medføre død. Methylbromid CAS: Bekæmpelsesmiddel mod f.eks. rotter, insekter og svampe. Irriterer øjnene, åndedrætsorganer og hud. udkontakt kan medføre svie, rødme og blærer på huden. Ikke dødelige forgiftninger er observeret ved ppm. Lettere forgiftningstilfælde viser sig som hovedpine, kvalme, synsforstyrrelser, muskelsvaghed og træthed. Påvirkning af nervesystemet ses som syns- og taleforstyrrelser, følelsesløshed, skælven, kulderystelser og omtågethed. Alvorlige forgiftningstilfælde kan vise sig som kramper, åndedrætsbesvær, åndenød, blåfarvning, hurtig og rallende åndedræt og hoste med skummende, eventuelt blodigt opspyt. Død. der viser sig som træthed, øget irritabilitet, koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse, muskelsmerter og/eller følelsesløshed i arme og ben. Skader på nyrer og lunger. Efter få ugers udsættelse for ca. 100ppm: ovedpine, kvalme og ukoordinerede bevægelser. Udsættelse for ca. 2,3ppm i 8 år har medført: Muskelsmerter, træthed og ukoordinerede bevægelser. Lugtfri, men kan være tilsat lugt af chlor ppm 20mg/m3 Symptomer opstår med 4-6 timers forsinkelse.

5 Sandsynligvis flere varetyper. Methylchlorid CAS: Bekæmpelsesmiddel Symptomer kan opstå med flere timers forsinkelse. De første symptomer er kvalme, opkastning og diarré. >500 ppm: Nedsat aktivitet, svimmelhed, hovedpine, manglende koordinationsevne, omtågethed, balanceproblemer og synspåvirkning. Skader på centralnervesystemet, der viser sig som synsproblemer, hovedpine, døsighed, følelsesmæssig ustabilitet, ukoordinerede eller rystende bevægelser og vaklende gang. Sødlig lugt af æter. 10ppm 52mg/m3 K Meget høje koncentrationer: Bevidstløshed, kramper og død. (af træ) o-pinen CAS: CAS: CAS: Forekommer naturligt i mange typer træ. Kan forstyrre måling for andre gasser. Irriterer hud, slimhinder og luftveje. øje koncentrationer: jertebanken, svimmelhed, brystsmerter, bronkitis og nyrebetændelse. Kan have indvirkninger på centralnervesystemet, mave- og tarmsystemet og urinvejene. Lugt af fyrretræ. 100ppm 140 mg/m3 Phosphin CAS: Bekæmpelsesmiddel til beskyttelse af f.eks. kakao, jordnødder og ris. Virker ætsende, påvirker luftvejene og centralnervesystemet. Giver hovedpine, svimmelhed, træthed, opkast, hoste, åndedrætsbesvær, krampe og bevidstløshed. 5-10ppm i flere timer: Alvorlig forgiftning. Påvirker centralnervesystemet. Skarp lugt af rådden fisk/hvidløg. 0,01-2,6ppm 0,1ppm 0,15mg/m ppm i minutter: Kan medføre død.

6 Styren CAS: Anvendes primært til fremstilling af polystyren, plast og harpiks. Virker irriterende på hud, slimhinder, luftveje, næse, mund og svælg. Påvirker centralnervesystemet og giver symptomer som hovedpine, træthed, usikker gang og beruselse. øje koncentrationer kan medføre muskelkramper og åndedrætslammelse. der viser sig som glemsomhed, koncentrationsbesvær, unormal træthed, søvnbesvær og øget irritabilitet. Farveløs, eventuelt gullig. Sød lugt, som bliver skarp og stikkende ved høje koncentrationer. 0,04-0,32ppm 105mg/m3 K, Sulfuryl(di)- fluorid CAS: Bekæmpelselsesmiddel mod f.eks. insekter og termitter, der angriber træ, samt beskyttelse af f.eks. kakaobønner. Ingen oplysninger Ingen oplysninger. Lugtfri, men kan være tilsat lugt af chlor. Ingen oplysninger. 20mg/m3 Toluen CAS: Anvendes i trykfarve, lim og maling. Irriterer hud, øjne, næse og svælg. øje koncentrationer ( ppm) påvirker centralnervesystemet, nyrer og lever. Symptomer er bl.a. beruselse, sløvhed, hovedpine, kvalme og langsom reaktionsevne. øje koncentrationer (10000ppm) medfører bevidstløshed. der viser sig som glemsomhed, koncentrationsbesvær, unormal træthed, søvnbesvær og øget irritabilitet. Lugt, som minderom kontaktlim. 0,5-23ppm 94mg/m3 Xylen CAS: Virker irriterende på hud og øjne. >200 ppm virker irriterende og giver svie i næsen og ondt i halsen. Påvirker centralnervesystemet og giver symptomer som beruselse, hovedpine, svimmelhed, appetitløshed, mathed og rystelser. der viser sig som glemsomhed, koncentrationsbesvær, unormal træthed, søvnbesvær og øget irritabilitet. Eksem og øjenbetændelse. Aromatisk lugt. Ca. 1ppm 109mg/m3 øje koncentrationer medfører bevidstløshed, eventuelt kramper, åndedræts- og hjertelammelse.

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Risperidon Krka 0,5 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 1 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 2 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 3 mg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA Indlægsseddel: Information til brugeren Thalidomide Celgene 50 mg hårde kapsler Thalidomid ADVARSEL Thalidomid forårsager fødselsdefekter og fosterdød. Tag ikke thalidomid, hvis du er gravid eller muligvis

Læs mere

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe?

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Førstehjælp Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Stands Ulykken Er personerne i livsfare. HUSK DIN EGEN SIKKERHED! Livreddende førstehjælp Trinvis førstehjælp Tilkald hjælp Ring

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer stoflex stoflex Indhold 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer Sløvende stoffer 12 Cannabis (hash, marihuana, pot ) 14 Benzodiazepiner (Rohypnol, Stesolid

Læs mere

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Februar 2014 TUR Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Fagredaktion udgave 2.2: Tommy Jonasson, Preben Mandrup, Kitte Verup Personbefordringsbranchens

Læs mere

LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER

LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER LÆS HER OG TAG STILLING FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er godt 30% af unge mellem 16-20 år, der

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg -Et fase II forsøg med ibrutinib, lenalidomid og rituximab for patienter med tilbagefald eller behandlingsrefraktært mantlecelle lymfom (PHILEMON)

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram gestoden/ethinylestradiol Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at tage medicinendette lægemiddel, da den

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

STOFFER HVOR MEGET VED DU

STOFFER HVOR MEGET VED DU STOFFER HVOR MEGET VED DU Hvor mange prøver stoffer Mange unge får tilbudt stoffer, men langt fra alle takker ja. Der er ca. 30% af danske unge på 16-20 år, der har prøvet at ryge hash og ca. 10%, der

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING

SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING Denne patientvejledning findes ikke i en trykt udgave, men kan hentes fra www.lungeforening.dk Indholdsfortegnelse Hvad er sarkoidose?... 3 Forskellige

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er 40% af unge mellem 16-24 år, der har prøvet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Ziprasidon Krka 20 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 40 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 60 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 80 mg hårde kapsler ziprasidon

Læs mere

Stof-fakta. I THINK you should put me in your pocket when you ve finished reading. I prefer darkness

Stof-fakta. I THINK you should put me in your pocket when you ve finished reading. I prefer darkness Stof-fakta I THINK you should put me in your pocket when you ve finished reading. I prefer darkness STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra

Læs mere

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis Indledning Denne pjece handler om tre forskellige sygdomme, som har det tilfælles at de kaldes vaskulitter. Granulomatose med polyangiitis- GPA (tidligere Wegeners Granulomatose) og Mikroskopisk Polyangiitis

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

guide Vind over forkølelse og hoste sider FEBRUAR 2012 - Se flere guides på bt.dk/plus

guide Vind over forkølelse og hoste sider FEBRUAR 2012 - Se flere guides på bt.dk/plus FEBRUAR 2012 - Se flere guides på bt.dk/plus guide 16 sider Vind over I n fl u e n z a forkølelse og hoste SE HVAD DER VIRKER FUP OG FAKTA LÆGERNES RÅD SLIP FOR SMITTE Ekspernes råd: Her er den bedste

Læs mere