Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015"

Transkript

1 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2015

2 > Sæsonprogram for forår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 3. februar kl : Tirsdag den 3. marts kl : Tirsdag den 24. marts kl : Tirsdag den 14. april kl : Rasmus Willig, ph.d. lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet»Nye udfordringer«helle Kiellberg Larsen, fungerende overlæge, Dermato-venerologisk afdeling, Bispebjerg Hospital HVP hvor står vi? Ann Tabor, professor, Center for Føtalmedicin, Obstetrisk klinik, Rigshospitalet Ændrer frit føtalt DNA prænatal diagnostik i Danmark? Debatmøde Obduktion eller ej? Anne Mette Dons, speciallæge i sundhedsmedicin, ejer»patientsikkerhed, sundhedsvæsenet og regler«jytte Banner, professor, ph.d., vicestatsobducent, Retsmedicinsk Institut, Retpatologisk afdeling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Døden har altid en årsag eller har den? Henning Bundgaard, Overlæge, dr.med., Leder af Rigshospitalets Enhed for Arvelige Hjertesygdomme (REAH) Hjertecentret Obduktion et kardiologisk set afgørende diagnostisk værktøj ved pludselig uventet død < 50 år Tirsdag den 14. april kl : Generalforsamling 2

3 Tirsdag den 3. februar 2015 kl »Nye udfordringer«rasmus Willig, ph.d. lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet Rasmus Willig vil holde et oplæg om vrangsiderne af de organisatoriske fordringer som f.eks. fleksibilitet, styringsredskaber der leder til overdokumentation og endelig et moderne managementsprog, som afvæbner alle former for medarbejderkritik. Han er tidl. formand for dansk sociologforening, har skrevet bøgerne (2007) Til forsvar for kritikken, (2009) Umyndiggørelse og senest (2013) Kritikkens U-vending Tirsdag den 3. marts 2015 kl HPV hvor står vi? Helle Kiellberg Larsen, fungerende overlæge, Dermato-venerologisk afdeling, Bispebjerg Hospital HPV er årsag til både benigne, præmaligne og maligne læsioner i hud og slimhinder på både de udvendige og indvendige kønsorganer. Byrden af kondylomer (kønsvorter) har været stigende gennem de sidste årtier, for så at være faldende hos helt unge kvinder efter introduktion af den firevalente HPV vaccine i børnevaccinationsprogrammet, der startede januar I venereaklinikken på Bispebjerg Hospital har vi tilsvarende registreret et fald i andelen af kondylombehandlinger. Kondylomer påvirker livskvalitet og selvfølelse hos en betragtelig del af dem der får dem påvist. Kondylomer betragtes som udelukkende benigne læsioner, men studier har vist at en ikke ubetydelig del af f.eks. kondylomer i endetarmen indeholder høj grad af dysplasi (celleforandringer), som er forstadier til udvikling af cancer. På hudafdelingen på Bispebjerg Hospital ser og behandler vi patienter med ano-genital dysplasi, hvoraf en betragtelig del skyldes HPV infektion. Præsentationen vil bestå i eksempler fra den kliniske hverdag i venereaklinikken og hudafdelingen på Bispebjerg Hospital vedrørende den HPV relaterede byrde af læsioner ano-genitalt hos mænd og kvinder, suppleret med relevante HPV relaterede forskningsresultater fra afdelingen. 3

4 Tirsdag den 24. marts 2015 kl Ændrer frit føtalt DNA prænatal diagnostik i Danmark? Undersøgelse af foster DNA i moderens blod Ann Tabor, professor, Center for Føtalmedicin, Obstetrisk klinik, Rigshospitalet Gennem de sidste 10 år har alle gravide i Danmark fået tilbud om 1. trimester risikovurdering for Trisomi 21 baseret på moderens alder, biokemiske markører og tykkelsen af fosterets nakkefold. Mere end 92 % af de gravide deltager i denne screening, der foretages omkring 12 uger. Der har gennem mange år været forsket i at anvende de føtale celler der findes i moderens blod til at undersøge fosteret, uden at dette rigtig er lykkedes. Imidlertid har det nu vist sig at der i moderens blod også findes frit føtalt DNA, og dette har vist sig anvendeligt til såvel diagnostik af paternelt nedarvede sygdomme, samt som en endnu bedre screeningsundersøgelse for Trisomi 21 end den vi anvender i dag. Undersøgelsen er i Danmark indtil videre kun kommercielt tilgængelig til en relativt høj pris, men når undersøgelsen kan udbydes af de klinisk-genetiske afdelinger må vi overveje hvorledes den skal inkorporeres i vores prænatale undersøgelsesprogram. Tirsdag den 14. april 2015 kl Debatmøde - Obduktion eller ej? Anne Mette Dons, speciallæge i sundhedsmedicin, ejer»patientsikkerhed, sundhedsvæsenet og regler«obduktioner giver viden. Debatten har de senere år bølget om, hvorvidt der skulle være rutinemæssige obduktioner af visse grupper patienter særligt psykisk syge og pludselig uforklarlig død hos yngre mennesker. Spørgsmålet er, hvilken viden der kan opnås ved obduktion, hvad koster det at opnå den viden og er det den rette måde at bruge pengene på? Det vil blive drøftet i aften. Der er allerede gode muligheder for udførelse af obduktioner i sundhedslovgivningen, men antallet af udførte hospitalsobduktioner er faldet. Anne Mette Dons vil opridse reglerne og de muligheder der er i dag og introducere aftenens øvrige talere. 4

5 Døden har altid en årsag eller har den? En retsmediciners største udfordring er ikke en drabsobduktion Jytte Banner, professor, ph.d., vicestatsobducent, Retsmedicinsk Institut, Retpatologisk afdeling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Danmark er det land i Norden der udfører færrest obduktioner. Kan den faldende obduktionsrate i Danmark få konsekvenser for danskernes sundhed? I Danmark håndterer vi dødsfald og obduktioner i to systemer; i det juridiske system, som retslægelige obduktioner og i sundhedsvæsenet, som sygehus obduktioner (lægevidenskabelige). De to typer af obduktioner udføres ens, men spørgsmålene der stilles er forskellige. Hovedparten af dødsfald blandt yngre tidligere raske visiteres til retslægeligt ligsyn og muligt efterfølgende obduktion. Hovedparten af disse dødsfald er af sundhedspolitisk interesse, men udnyttes den viden der genereres ved en retsmedicinsk obduktion? Obduktion et kardiologisk set afgørende diagnostisk værktøj ved pludselig uventet død < 50 år Henning Bundgaard, overlæge, dr.med., Leder af Rigshospitalets Enhed for Arvelige Hjertesygdomme (REAH) Hjertecentret Hos yngre (< 50 år) skyldes pludselig uventet hjertedød (Sudden Cardiac Death, SCD) i ca. 50 % af tilfældene en arvelig hjertesygdom. Arveligheden betyder, at slægtninge til den afdøde vigtigst - forældre, søskende og børn kan have den samme sygdom og at de dermed også kan være i risiko for at dø pludseligt. På den baggrund anbefalede Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) allerede i 2006, at slægtninge til pludseligt uventede døde < 50 år tilbydes at blive undersøgt for hjertesygdom, mhp. evt. at tilbyde præ-symptomatisk behandling. For at vide, om dødsfaldet skyldes en arvelige hjertesygdom, er obduktion afgørende; påvises en arvelig hjertesygdom som dødsårsag, tilbydes slægtningene undersøgelse for denne specifikke sygdom; påvises en ikke-arvelig dødsårsag, er der ikke indikation for slægtningeundersøgelse og familien kan beroliges. Dødsårsagen ved pludselig død < 50 år bliver imidlertid i mange tilfælde ikke fastslået, pga. manglende obduktion. Ved pludselig dødsfald udenfor sygehus er stillingtagen 5

6 til obduktion et politimæssigt anliggende med det formål at afklare, om der foreligger naturlig død eller om der kunne ligge en kriminel handling bag. Er der ikke holdepunkter for dette, vil politiet oftest afstå fra anmodning om obduktion og den døde bliver begravet sammen med dødsårsagen nøglen i familieudredningen. Imidlertid er der allerede i Sundhedsloven ( 184, stk. 1, nr. 2) klar hjemmel til at foretage obduktion i sådanne tilfælde, hvor dødsårsagen ikke er fastslået med tilstrækkelig sikkerhed. Mellem flere specialer arbejdes der aktuelt på at sikre, at der bliver foretaget obduktion ved alle pludselige uventede dødsfald < 50 år og på at sikre, at obduktionsresultaterne kommer de efterladte til gavn. Fra lægefaglig side er der skabt en del politisk opmærksomhed om emnet og Danske Regioner støtter vores lægefaglige anbefalinger. Tirsdag den 14. april 2015 kl Generalforsamling 6

7 > bestyrelsen Præsident, klinikchef, overlæge Ida Hageman Psykiatrisk Center København Vicepræsident, centerleder, professor, overlæge, dr.med. Gunhild Waldemar Nationalt Center for Demens, Rigshospitalet Vicedirektør Torben Mogensen Hvidore Hospital Speciallæge i Sundhedsmedicin Anne Mette Dons Enhedschef, professor, dr.med. Torben Jørgensen Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Læge, ph.d. Jakob Burcharth Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling D, Herlev Hospital Speciallæge Ida-Marie Stender Hudklinikken på Jægersborg Allé Speciallæge Christian Freitag Holte Lægehus Professor, overlæge, dr. med Niels Kroman Brystkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Klinikchef, overlæge Karen Vitting Andersen Pædiatrisk Klinik, Rigshospitalet Professor, overlæge, dr. med. Jens Peter Bonde Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital Alment praktiserende læge Merete Sass Sørensen København Læge, ph.d. Signe Westring Worm Epidemiklinikken, Rigshospitalet Professor, overlæge, dr. med. Anja Pinborg Gynækologisk/ obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital 7

8 Læs mere om Det Medicinske Selskab i København på Ændringer i programmet kan forekomme og vil blive meddelt via selskabets hjemmeside og fælles til medlemmerne. Sekretær Bitten Dahlstrøm træffes på telefon Vi glæder os til at se jer til en ny og spændende sæson i selskabet. Med venlig hilsen Ida Hageman præsident Gunhild Waldemar vicepræsident

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2011 > Sæsonplan for forår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 8. februar Tirsdag den 8. marts Kl. 21.00 Tirsdag den 29. marts

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

NR. 4, 13. årgang, NOVEMBER 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN PLUDSELIG UVENTET HJERTEDØD GRAVIDITET OG MOTION DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 4, 13. årgang, NOVEMBER 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN PLUDSELIG UVENTET HJERTEDØD GRAVIDITET OG MOTION DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 4, 13. årgang, NOVEMBER 2009 DANSK SPORTSMEDICIN PLUDSELIG UVENTET HJERTEDØD GRAVIDITET OG MOTION fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Kristian Thorborg Dansk Sportsmedicin

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder Årsberetning 05 Indhold 5 Forord 7 Riget kort sagt 8 Flere forventninger til sygeplejersker 9 Flere kræftpatienter flere hænder 10 Enzymbehandling af sjældne stofskiftesygdomme 12 Levertransplantation

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

HNPCC. Arvelig tarmkræft. Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H

HNPCC. Arvelig tarmkræft. Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H HNPCC Arvelig tarmkræft Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H HNPCC Arvelig tarmkræft Udarbejdet af Overlæge Inge Bernstein og afdelingslæge Susanne Timshel, HNPCC-registret Landsdækkende register

Læs mere

04: Et barn uden blødersygdom? 10: Årsmødet i billeder. 12: ITP-behandling med mange spørgsmål. BløderNyt. TEMA: Et svært valg

04: Et barn uden blødersygdom? 10: Årsmødet i billeder. 12: ITP-behandling med mange spørgsmål. BløderNyt. TEMA: Et svært valg M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 2. JUNI 2007 Levende Klumme 25 04: Et barn uden blødersygdom? 10: Årsmødet i billeder 12: ITP-behandling med mange spørgsmål

Læs mere

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt PROPANYT NR. 1 FEBRUAR 2014 Landsmøde Knæk Cancer kampagnen Tænk godt Nr. 1 februar 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT

Læs mere

FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING

FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING - 2 - FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING Fosterdiagnostik og risikovurdering Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen - 3 - FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

Indhold. Side 2 af 18 Det Etiske Råd

Indhold. Side 2 af 18 Det Etiske Råd Indhold Opsummering... 3 1. Baggrund... 4 2. Afvejning af hensyn... 7 Hensynet til kvinden/forældrene... 7 Fosteret/barnet viser livstegn... 7 Fosterets/barnets overlevelse... 8 Kaliumindsprøjtning som

Læs mere

KVINDER OG HJERTESUNDHED

KVINDER OG HJERTESUNDHED KVINDER OG HJERTESUNDHED - en rapport om sundhedsadfærd og hjertesygdom blandt kvinder UDGIVET AF HJERTEFORENINGEN OG STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kvinder og hjertesundhed - en rapport om sundhedsadfærd

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Teknologirådets rapporter 2006/3

Teknologirådets rapporter 2006/3 Teknologirådets rapporter 2006/3 Europæiske borgere i dialog om hjerneforskning: Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Borgerpanelets slutdokument samt redigeret afskrift fra konferencens

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2010

Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2010 Region Hovedstaden Global Excellence i sundhed 2010 Forord Sundhedsområdet er et af hovedstadsregionens stærkeste kort i den internationale konkurrence. Det gælder både i forhold til forskning, kommercialisering,

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2011 Screening for livmoderhalskræft. Anbefalinger 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kræft i tyktarm og endetarm

Kræft i tyktarm og endetarm Medicinsk Teknologivurdering 2001; 3 (1) Kræft i tyktarm og endetarm Diagnostik og screening Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering 2001; 3 (1) Kræft i tyktarm

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse. 15 års succeser i kræftforskning

Kræftens Bekæmpelse. 15 års succeser i kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15 års succeser i kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 2014 Udarbejdet af Mette Weber og Bodil Kofoed Layout Marianne Glynstrup Indholdsfortegnelse s. 1 Indholdsfortegnelse Forord: 15

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Efter endnu er fantastisk sommer vender vi tilbage med lidt nyheder

Efter endnu er fantastisk sommer vender vi tilbage med lidt nyheder August 2014 Kære medlemmer Efter endnu er fantastisk sommer vender vi tilbage med lidt nyheder Nyheder i aviser og TV har handlet om hvor svært det er at være pårørende til en alvorligt syg kræftpatient

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker - Beskyttelse af humangenetisk materiale Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere