Videnskabelig undersøgelse bekræfter en bedre udvikling af føllet efter brug af St. Hippolyt FohlenGold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnskabelig undersøgelse bekræfter en bedre udvikling af føllet efter brug af St. Hippolyt FohlenGold"

Transkript

1 Videnskabelig undersøgelse bekræfter en bedre udvikling af føllet efter brug af St. Hippolyt FohlenGold Forskningsresultater fra Universitet Breslau (2008) Mange fravænningsføl og åringer fodres i vinterperioden udelukkende med hø og havre. Dette er som regel ikke tilstrækkeligt til at dække det særlige næringsbehov hos ungheste i vækst. Vi ville have mere nøjagtig viden: Udviser en optimeret næringstilførsel bevislige fordele i forhold til en ren hø-/havrefodring hos åringsheste? Vil ernæringsmangler allerede hos ungheste afspejle sig i hudens og hårenes kvalitet? Et videnskabeligt studie ved Universitet Breslau (Wroclau, Polen) gav entydige resultater.

2 Hvad blev undersøgt i Polen? Som forsøgsheste stod tolv fuldblodsåringer med en gennemsnitsalder på 10 mdr. på et stort polsk stutteri til rådighed. Disse blev tilfældigt opdelt i to forsøgsgrupper med hver seks dyr. Ud over 1,8-2 kg hø fik hestene i gruppe 1 i en 3 måneders forsøgsperiode tildelt et specifikt tilskudsfoder til føl (Fohlen- Gold ). I stedet for tilskudsfoder fik hestene i gruppe 2 fik tildelt en tilsvarende mængde havre. Bortset fra disse forskelle i fodringen havde alle heste ensartede vilkår. Efter den tre måneders forsøgsfase blev almentilstanden af dyrene vurderet. Desuden blev der udtaget prøver af hud og hår hos åringshestene. Disse prøver blev undersøgt og sammenlignet i universitetets laboratorium. Hud og hår er særdeles velegnede som tidlige advarsler om mulige næringsunderskud. Alle her dokumenterede undersøgelsesresultater er baseret på en 3-måneders forsøgsfodring. Yderligere detaljer om metodik fremgår af den publicerede videnskabelige rapport. Ansvarlig leder af forsøget var biologerne Dr. Krzystztof Marycz fra Life Science Universitet Breslau (Wroclaw) og Dr. Eberhard Moll (Heidelberg) fra firmaet St. Hippolyt/ Mühle Ebert Dielheim. Dr. Krzystztof Marycz (Universitet Breslau) Dr. Eberhard Moll og Dr. Krzystztof Marycz

3 Tydelige forskelle Resultater ved projektets afslutning: Hestene i FohlenGold -gruppen har en klart bedre muskelsætning. De bevæger sig med større kraft, mere elastisk og virker i det hele taget mere vitale og afslappede end artsfællerne i havregruppen. Vinterpelsen blev i gruppe 1 gennemsnitligt skiftet tidligere og regelmæssigere, ligesom sommerpelsens farve er mere intensiv (ill. 1a-d). Mens huden i FohlenGold -gruppen for alles vedkommende fremstår intakt, er der hos fem af seks åringer i havregruppen tidlige tegn på eksemsymptomer (ill. 3). Sådanne hårløse, til dels væskende hudlæsioner optræder regelmæssigt hos en del af stutteriets avlsheste. Umiddelbart udløsende faktor tilskrives insekter fra områdets stillestående vandområder, idet problemerne allerede kunne optræde i det meget tidlige forår. 1: Fuldblodsåringer efter forskellig fodring over 3 måneder Ill. 1a: Fodring med FohlenGold Ill. 1c: Fodring med havre Ill. 1b: Fodring med FohenGold. Tydeligt bedre muskelsætning og smukkere pelsglans er iøjnefaldende Ill. 1d: Fodring med havre

4 De vigtigste resultater a) Forsyning med mikronæringsstoffer: Sporstoffer er vigtige funktionselementer for føllets vækstproces. De har en nøglefunktion for stofskifte og immunforsvar i hele organismen og i huden. Studiets resultater: I hudbiopsierne fra FohlenGold -gruppen blev der ved hjælp af valideret røntgenmåling fundet signifikant højere indhold af sporstofferne zink, kobber og kobalt end i havre-gruppen. I sammenligning med havre-gruppen taler dette for en forbedret optagelse af sporstofferne i huden. (Ill. 4) b) Hudens ydre beskyttelse Studiets resultater EDB-understøttede målinger i lysmikroskop viser, at i gruppe 1 er det ydre hudlag (epidermis) signifikant tykkere og hårlaget signifikant tættere end havregruppen (Ill. 5a, b og Ill. 6) Pelsens hårstrå er i gruppe 1 tæt tilliggende, mens de i havregruppen står tydeligt mere lodret på huden. Desuden ses der i havregruppen talrige døde epidermisceller på hudoverfladen og mellem hårene (ill. 5a, b og ill. 7 a, b). Ud fra resultaterne kan det sluttes, at efter tildeling af FohlenGold er hud og pelshår i bedre tilstand. Pelsen udgør her tydeligt en modstandsdygtig barriere mod insektangreb, UV-stråler og andre miljøpåvirkninger. Ill. 2: Udtagelse af hudbiopsier Ill. 2 På det markerede sted ved halsens ansats blev der hos hver åring udtaget en ganske lille hudprøve. Disse prøver blev anvendt til alle efterfølgende målinger og mikroskopier.

5 Ill. 3: Tidligt stadium af en hudeksem Ill. 3 Typisk tidligt stadium af en hudeksem i havregruppen: små, hårløse, delvist væskende hudområder. Zink Kobber Kobolt FG = Fohlengold, Ha = Havre Ill. 4 Ill. 4: Sporstofindholdet i huden I gruppen med havrefodring (Ha) bliver der i sammenligning med Gruppe 1 (FG) målt 20-30% lavere indhold af zink, kobber og kobalt i huden. Forskellene mellem forsøgsgrupperne er i alle tilfælde statistisk signifikante.

6 Ill. 5: Tværsnit af hud (lysmikroskopi, samme forstørrelse, indfarvning: hæmatoxylin - Eosin) Ill. 5a: Efter fodring med FohlenGold. Det yderste hudlag (mellem pilene) er tydeligt afgrænset. På overfladen ses kun få døde hudceller (K). Ill. 5b: Efter fodring med havre: Det yderste hudlag er tyndere. Laget af afstødte, døde hudceller på hudoverfladen er tykkere (K). Ill. 6: Tykkelsen af epidermis (udgangsniveau 100%) FG = Fohlengold Ha = Havre Ill. 6 Tykkelsen af det øverste hudlag (epidermis) blev hos alle forsøgshestene bestemt morphometrisk i lysmikroskopet. Ved forsøgets afslutning var epidermis i havregruppen tyndere end i FohlenGold -gruppen. Forskellene var statistisk signifikante.

7 Ill. 7: Pelsens overflade i raster-elektronmikroskop 200 μm 200 μm Ill. 7a: Efter FohlenGold ; tætvoksende, skråtstillede pelshår beskytter hudens overflade. Pil: vedhæftende, døde hudceller, der er afstødt fra hudens overflade. Ill. 7b: Efter havrefodring; sparsommere voksende pelshår, der står mere lodret ud fra huden. Talrige døde hudceller klæber til de enkelte hårstrå (Pile). Antal hår FG HA Ved start FG = Fohlengold, Ha = Havre FG HA Efter tre mdr. Ill. 8 Ill. 8: Tætheden af kroppens behåring: Antal hårstrå pr. cm 2 hud (halsregionen) Tætheden af pelsens hårstrå blev optalt i lysmikroskop for alle hudprøver. Ved forsøgets afslutning var forskellene mellem gruppe 1 og gruppe 2 statistisk signifikante.

8 Hudmålinger c) betændelsesceller Betændelsesceller er specialiserede vandreceller i immunsystemet. I aktiveret tilstand er de tegn på et forhøjet betændelses-hhv. allergiberedskab. Forsøgets resultater: Efter havrefodring blev der ved hudundersøgelserne fundet et forhøjet niveau af aktiverede betændelsesceller, i gruppe 1 derimod næsten udelukkende inaktive betændelsesceller (ill. 9a, b). Den forhøjede betændelsestendens og den svækkede modstandskraft i huden hos havregruppen blev også bekræftet ved de konstaterede eksemsymptomer (se ovenfor). Ill. 9: Betændelsesceller fra huden hos åringer (celleudsnit, optagelser med transmissionselektronmikroskop) Ill. 9a: Inaktive betændelsesceller efter fodring med FohlenGold. I inaktiv tilstand findes der i cellerne ingen blærer med betændelsesaktive stoffer (sammenlign. ill. 9b). Ill. 9b: Aktiverede betændelsesceller efter havrefodring. I cellernes indre findes talrige blærer, der er fyldt med betændelsesaktive stoffer (histamin og tryptase). Forkortelser: H: Mørke blærer med histamin T: Lyse blærer med tryptase ZK: Cellekerne (ZellKern)

9 Hårstrukturens mikrokosmos Forsøgsresultater: Hårene i pels, man og hale hos Fohlen- Gold -gruppen er i forsøgsperioden vokset regelmæssigt og har en større diameter (forskelle er statistisk signifikante) De naturlige hårskæl på håroverfladen er her markante og regelmæssige, i havregruppen er de derimod utydelige og mangelfuldt dannede. I elektronmikroskopisk billede ses håroverfladen hos gruppe 1 at være glat og intakt, mens den hos havregruppen forekommer overvejende rå og angrebet (ill. 10a, b med udsnitsforstørrelser) Desuden er hårenes marvzone hos gruppe 1 langt mere udtalt end hos havregruppen (ill. 12a, b). Mens overfladeskællene giver håret ydre stabilitet, så bidrager marvzonen til elasticitet og indre styrke. Dette bekræftes ved biomekaniske målinger, hvor hårene i FohlenGold -gruppen har en signifikant højere strækkeevne og trækstyrke (ill. 13a, b). Ill. 10: Udsnit af manhår nær hudoverfladen (rasterelektronmikroskopiske optagelser) 100 μm 100 μm Ill. 10a: Efter FohlenGold Ill. 10b: Efter havrefodring; dårlig og uregelmæssigt dannede overfladeskæl samt mindre hårdiameter end ved ill. 10a. Ill. 10a/ udsnitsforstørrelse af håroverfladen Ill. 10b/ udsnitsforstørrelse af håroverfladen

10 Ill. 11: Udtagelse af manhår Ill. 2 Markeringen angiver det sted på mankammen, hvor der blev udtaget hårprøver hos samtlige åringer. Disse hårprøver blev anvendt til alle senere målinger og mikroskopiske optagelser. Ill. 12: Skråsnit af manhår (snitstedet i alle tilfælde nær hudoverfladen, rasterelektronmikroskopiske optagelser) 100 μm 100 μm Ill. 12a: Efter FohlenGold Ill. 12b: Efter havrefodring; dårligere udviklet marvzone (fremstår lys) end ill. 12a. Ill. 13: Hårstrækningsforsøg Trækbelastning [N] FohlenGold Trækbelastning [N] Havre Hårets strækning (mm) Ill. 13a Ill. 13b Hårets strækning (mm) Efter tre måneders fodring med FohlenGold har manhårene hos gruppe 1 i sammenligning med havregruppen langt større strækningsevne og tåler en øget belastning. Der var signifikant forskel på gennemsnitsværdierne på hår fra alle forsøgshestene i de to grupper. Målingerne er foretaget med hår med samme diameter.

11 Sammenfattende vurdering Forskningsresultaterne fra Universitet Breslau beviser klart, at fuldblodsåringer på flere områder har gavn af et specifikt tilskudsfoder. Da FohlenGold - testfoderet indeholder et meget stort antal kompenenter, der griber funktionelt ind i hinanden, kan de beskrevne effekter ikke henføres til enkeltnæringsstoffer, men derimod til foderblandingen som helhed. Ud over fordele ved en bedre muskelsætning, bedre bevægelsesmønster og øget vitalitet blev der i sammenligning med havrefodringen også opnået målbare forbedringer i hud- og hårstrukturen. Ansvarshavende: Dr. Eberhard Moll Mühle Ebert Dielheim GmbH Talstrasse 27 D Dielheim Hudproblemer, således som de blev konstateret i havregruppen, er ofte tidlige tegn på et latent allergiog betændelsesberedskab i hele organismen. Sådanne problemer kan komme til udbrud senere i livet. De gunstige undersøgelsesresultater hos gruppe 1 gør det muligt at antage, at en supplerende fodring med FohlenGold kan bidrage til at undgå sådanne fejludviklinger.

12 FohlenGold - en gylden start på livet FohlenGold - tilskudsfoder til hø/græsning til føl og åringer Avlerne frembringer føl med stadig bedre arveanlæg. FohlenGold gør det muligt at udfolde hele føllets potentiale. Vækst- og modningsprocesser hos den unge hest kræver en specifikt tilpasset fodring. De varierede energi- og proteinbærestoffer, mineraler, sporstoffer og vitaminer må være ganske nøje afstemt efter hinanden. Disse krav opfylder FohlenGold efter to årtiers stadige optimering og udvikling. Det er også med til at reducere de vidt udbredte tidlige led-, sene- og knogleproblemer hos hestene. I FohlenGold er alle råvarer af ypperste kvalitet og overvejende helt naturlige og uforarbejdede. Ved hjælp af den skånsomme koldpellettering opnås en høj smagelighed og særdeles høj fordøjelighed af foderet. Den endnu umodne fordøjelseskanal hos føllet understøttes af den skånsomme maltning og fordøjelsesmæssige forberedelse af de anvendte kornsorter, ligesom enzymholdige råvarer som malt, kornkim samt et stort antal tarmbeskyttende komponenter bidrager til en stærk tarmflora. Det drejer sig bla. om hørfrø, krydderurter og hvidløg, særlige fraktioner fra colostrum samt ølgær. Væv, der vokser, har brug for beskyttelse med en mangfoldighed af naturlige antioxidanter og immunregulerende næringsstoffer. Med FohlenGold får unghesten tilført sådanne stoffer fra vitaminer og organisk bundne sporstoffer, æble- og vindruekomponenter, hvidløg, krydderurter, hampefrø og sortkommenfrø. Derudover kan de tilsatte specifikke oligopeptider ved behov give en vis antiallergisk stødpudeeffekt. Med en optimal næringsstofforsyning giver man føllet en vigtig starthjælp, der har betydning for hele livet. Ved hjælp af forskningsprojekter vil vort avlshoppe- og følfoder også i fremtiden blive optimeret og videreudviklet - til gavn for den unge hest. Salg og markedsføring i Skandinavien: St. Hippolyt Danmarks A/S Øgelundvej 7, Blåhøj 7330 Brande Tlf Fax Forskning, udvikling og produktion: Mühle Ebert Dielheim GmbH Talstraße 27 D Dielheim Tlf. (+49) Fax (+49)

Grammatikfejl, gamle sandheder og forbløffende resultater

Grammatikfejl, gamle sandheder og forbløffende resultater 1 Nr. 16 Forår 2009 Akupunktur Lille stik - stor virkning Struktur i foderet Råfibre Forskning bekræfter det: Bedre fodring - giver bedre føl Boxspån Dette lyse strømateriale kan forbedre staldklimaet!

Læs mere

MoviCur til styrke og smidighed. St. Hippolyt research Marts 2015

MoviCur til styrke og smidighed. St. Hippolyt research Marts 2015 MoviCur til styrke og smidighed St. Hippolyt research Marts 2015 NUTRITION CONCEPTS 1 NUTRITION CONCEPTS Hvad får du, når du handler hos St. Hippolyt? Sortimentet består af en række basisfodere tilpasset

Læs mere

Pre Alpin - grovfoder fra de bayerske alper -

Pre Alpin - grovfoder fra de bayerske alper - Pre Alpin - grovfoder fra de bayerske alper - Grovfoder fra de bayerske alper - mere end blot et koncept Virksomheden Agrobs GmbH har rødder tilbage til det 16. århundrede og har siden 1839 været i familien

Læs mere

HVIDLØG. til gavn for hesten

HVIDLØG. til gavn for hesten HVIDLØG til gavn for hesten NUTRITION CONCEPTS Indhold: Hvidløg til gavn for hesten Nyttevirkningen for hesten Den toksiske virkning Facit I hesteverdenen dukker der med jævne mellemrum forskellige historier

Læs mere

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant.

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant. Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. De er nu helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde

Læs mere

Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning

Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Udgivet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug Den biodynamiske behandling af husdyrgødningen tager udgangspunkt

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

Behandling af ar efter acne - og andre typer ar

Behandling af ar efter acne - og andre typer ar Behandling af ar efter acne - og andre typer ar Baggrund: Efter at have haft acne, opstår der ofte ar i området. Ar kan også opstå efter operationer, kradsningsmærker eller efter ulykker. Inddeling af

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Stødmærker i Kartofler 2003

Stødmærker i Kartofler 2003 Stødmærker i Kartofler 3 Poul Erik Lærke (DJF-Foulum), Fin Trosborg (Estrella) og Ingolf Sørensen (Flensted) Korrespondance til PoulE.Laerke@agrsci.dk Stødfølsomhed (%) 26 24 22 18 16 14 12 8 3 6 9 1 15

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Levekår og coping. - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser

Levekår og coping. - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser Levekår og coping - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser Morten Ejrnæs, Henning Hansen og Jørgen Elm Larsen Maj 2010 Levekår og coping - ressourcer, tilpasning

Læs mere

Informationshæfte Morbus Crohn

Informationshæfte Morbus Crohn Informationshæfte Morbus Crohn Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Crohn's sygdom (morbus Crohn)...4 Hvad er Crohn's sygdom?...5 Hvor sidder sygdommen?...5 Hvad gør tyndtarmen?...5 Hvad

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 24. januar 2006 L:\TEKST\FORLAG\ESH\Benchmarkinganalyse 1999-2003\rapport.doc/jp Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 af Leif Husted Eskil Heinesen

Læs mere

Sundhedstilstanden hos norsk lundehund

Sundhedstilstanden hos norsk lundehund Sundhedstilstanden hos norsk lundehund Forfatter: Ingvild Svorkmo Espelien Oversat fra norsk af: Susanne Stig Hansen Verdens mest specielle hunderace? Norsk lundehund er fortsat en af verdens mere sjældne

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om hold af heste

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om hold af heste Det Dyreetiske Råd Udtalelse om hold af heste Det Dyreetiske Råd Udtalelse om hold af heste Justitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Marts 1998 Udtalelse om hold af heste 1998

Læs mere

Miljøtilstanden i privat sø v. Søvang 6, 2970 Hørsholm August 2007

Miljøtilstanden i privat sø v. Søvang 6, 2970 Hørsholm August 2007 Miljøtilstanden i privat sø v. Søvang 6, 2970 Hørsholm August 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, oktober 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indledning Miljøtilstanden i den private sø beliggende ved

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Huldstyring i praksis

Huldstyring i praksis Huldstyring i praksis Michael Sønderup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Pelsdyr, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N mis@landscentret.dk Indledning Styring af minkens huld har til formål at få en

Læs mere

Mad til kæledyr - en vigtig sag!

Mad til kæledyr - en vigtig sag! Velvære og sundhed Mad til kæledyr - en vigtig sag! Kære hundeejer Min familie og jeg har altid ment, at dyr skal have samme mulighed for et lykkeligt liv som vi mennesker, og derfor har vi altid fundet

Læs mere