Stedet Spilleregler Døden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stedet Spilleregler Døden"

Transkript

1 [ab]sence

2

3 Stedet Den har altid ligget der. Med hospitalet bagved og krematoriet og kirkegården foran. En forbilledlig logistik. Min farmor frygtede at skulle ende sine dage der. Hendes egen mor havde måttet lade sig ydmyge ind i døden på dette sted. Men jeg kan stadig mærke den bløde hud og hendes varme pande i min håndflade, fra da jeg for mange år siden tog afsked med hende i kælderen deroppe. Så der er en tyk aura af Memento Mori, når jeg vælger at lade bygningen, der i dag rummer ældreboliger, være indsamlingssted for private fotos. Ønsket var at finde billeder der rækker ud over den personlige fortælling at der i albummene, mellem slægterne, strandoptrinnene, familiefesterne og feriebillederne gemte sig udsnit, pletter, steder, punkter, farver, afstande som har en billedmæssig kvalitet Spilleregler Jeg har i andre sammenhænge betjent mig af en sådan voldsom begrænsning - spilleregler i mine udtryksmæssige muligheder. Men det er nyt og grænseoverskridende for mig, at skulle ud og banke på hos folk for at kunne realisere et værk. (Og holder min påstand overhovedet - at kunne finde fotos der rækker ud over den private kontekst)? Døden Fotografiet lugter altid lidt af død. Dette at have fikseret en brøkdel af et sekund, stigmatiseret og frosset øjeblikket, for senere at kunne iagttage det fra en sikker afstand i en eftertid. Nuet konserveret og balsameret i tidslig udstrækning, og forsøgt genoplivet med blikket. Fotografiet forsøger at fiksere tiden, og udsætte den endelige død. Selve konserveringen er ikke nødvendigvis ubegrænset. Mange farvefotografier fra halvfjerdserne er i dag delvis tonet ud i rødlige eller blålige nuancer - alt efter filmmærke, mens hundrede år ældre fotos kan stå i lysende sølv, eller som et næsten ikke synligt spor på gulligt papir. Det grafiske tryk har en skræmmende lang holdbarhedstid. De brugte pigmenter og trykpapirer holder sig uændret i århundreder. Fotogravuren fikserer derfor det affotograferede øjeblik ind i en ufattelig lang tidshorisont, antageligt - i al absurditet - langt ud over det betydningsbærende i billedets varighed. [Ab]sence er som sådan et forsøg på yderligere at udsætte Døden, og flytte den ud i en fjern fremtid, hvor den først vil indtræde når det aftrykte Nu går til grunde.

4 Glas Måske var det bare fordi de første der bød mig indenfor ikke selv fotograferede, men agerede i andres billedrum. Måske var de bare dårligt huskende og dårligt seende, eller måske virker konserveringen kun, hvis du virkelig har rørt og følt og levet det afbildede gennem kameraets vindu. Jeg havde forventet en strøm af vakt erindring (som i min indsamling ville være sekundær), men her var kun fotografier af ukendte lokaliteter, og af Slægten. Vi kunne sammen gætte på substansen af steder og begivenheder. Der var frit valg, for billederne eksisterede kun på fotopapiret. Vise, nærværende og hjertevarme mennesker, skrøbelige som ædelt glas. Dobbelt så gamle som jeg. En livsbekræftende spejling på halvvejen. En anden har tusinder af fotos, en gang rubriceret efter rejsernes mål og tid. Nu med rensdyr blandt Roms fontæner. Han husker alle detaljer. [ab]sence Værktitlen er et forsøg på at sætte navn på dette at falde ind i et billede det, på en gang at befinde sig i det fysiske rum, og samtidig at være langt inde i den række af refleksion, som et værk skal være i stand til at provokere frem. Kriteriet for udvælgelse har været om et element i det private fotografi har haft denne egenskab. Roland Barthes har i Det lyse kammer forsøgt at udskille Fotografiens særlige væsen. Han opererer med et studium, et punctum og, ikke mindst Tid ( det-har-været-hed ), som tiltrækningskræfter i visse fotos. Punctum, om det at blive ramt (stukket) følelsesmæssigt af et billedelement. Begrebet er betydningsmæssigt nærmest sammenfaldende med ab[sence]. (Teksten kan i øvrigt varmt anbefales, og ligger som en understrøm i værkserien). Filtrering Ingen billeder er af sig selv sprunget ud af sin egen intime kontekst. Jeg har haft de hele samlinger med mig, og givet dem tid. Fotos i mængde er blevet bladret og gransket og filtreret. Jeg har skullet lede, ikke finde, for så at gøre mine valg. Hvilke fotos, hvilken beskæring, hvor er billedet? Samtidig er det klart for mig at jeg, for nogen samlingers vedkommende, er den sidste der ser disse billeder. (De er udenfor ejerens sanseapparat - synets nedbrydning er en udbredt tilskikkelse, og der eksisterer ikke tætte efterlevere).

5 Teknik Efter udvælgelsen scannes fotoet. Herefter eksisterer det ikke længere som reference. Billede skal nu bygges op på sine egne præmisser. Når det er lagt til rette digitalt, laves en positivfilm i trykpladens størrelse til hver farve. Pladerne til dybtryk fremstilles der bruges lys og vand, i stedet for syre, til at frembringe fordybninger i pladen. I disse fordybninger lægges pigmentet. De enkelte farver trykkes en af gangen fra hver sin plade, over på det fugtige trykpapir. Billederne er alt for store. Det er et nærmest umuligt forehavende at arbejde med den millimeterpræcision som teknikken kræver. Papiret udvider sig under det tonstunge pres fra trykningen, og trækker sig sammen efterhånden som fugtigheden i papiret aftager igennem de gentagne trykgange. Det tager en dag at lave et enkelt firfarvetryk. En slidsom og tilfredsstillende kobling mellem hastighed og varighed, når det færdige tryk indfrier forventningen, eller overgår den. Billederne En enkelt gang næsten hele fotoet, med en let beskæring og en sløring af personen. En anden gang et frimærkestort sammenstød af rødt og grønt og blåt og gult blæst op. - At være i det orange telt så længe at tingenes sande farver bombarderer mig, når jeg kommer ud. - Hvidt som summen af alle farver, også i aftrykket.

6

7

8

9

10

11

12 Om [ab]sence af Ditte Maria Bangsund-Pedersen Udstillingen [ab]sence introducerer et fascinerende univers af mystificerende, æstetiske repræsentationer, hvor hvert et billede vækker en rammende nysgerrighed og undren. De konsekvente beskæringer af de ellers så genkendelige motiver, synes at sende bevidstheden dét sted hen, hvor de rationelle tanker fortoner sig ud i en form for accept eller overgivelse: Disse gådefulde punkter kan og skal ikke beskrives. Således demonstrerer Bo Mølgaards værker blandt andet den tese, at der i fotografiet ligger noget gemt, der til tider annullerer sproget. Man kunne endda hævde, at Mølgaards værker tilnærmelsesvis rammer fornemmelsen af det partielle punctum i fotografiet, Roland Barthes beskriver i Det Lyse Kammer, som værende det tilfældige i fotografiet, der prikker til beskueren - et form for lidenskabeligt punkt, der drilagtigt ikke kan forklares. Rent praktisk er værkerne lavet i fotogravure, en teknik hvor nødvendige faktorer som tid og millimeterpræcision gør et enkelt billede til en længere proces. Idet farverne blandes i fibrene på disse store, tunge papirflader, danner sig et irreversibelt slør over de fotografiske forlæg, hvorefter en særlig intens stoflighed indtræder. Stofligheden spiller i nogle af værkerne særligt godt sammen med de mere formalistiske kvaliteter som f.eks. symmetri, spejlinger eller gentagne former. I formsproget synes man endog visse steder at kunne fange en slags musikalsk rytme, hvor det nævnte farveslør giver billedets reallyd et indbygget støjspor. Hvert værk peger med andre ord ikke blot på sig selv som tredimensionalt billede men også som ting i denne verden. Denne tingsliggørelse henfører oplevelsen af værkerne til det konkrete rum, der deles med beskueren - om end det ikke kan benægtes, at de tredimensionale genkendeligheder igangsætter en slags medmenneskelig søgen efter svar væk fra de fysiske overflader. Men der er ingen forklaringer i Bo Mølgaards værker. Blot kan man antydningsvist fornemme den tid, de fotografiske forlæg engang har været en del af. De står nu hver for sig med flossede kanter, der kan tydes som en formel reference til motivernes forliste sammenhænge: Tilfældige gamle menneskers fotoalbums. Måske er det med et så autentisk kildegrundlag in mente, dette punctum opstår. Der er tale om et øjeblik fra disse virkelige menneskers liv, der nu på én gang er indskrevet i en form for evighed, samtidigt er dette øjeblik for evigt forbi. Hvert billede bliver på den måde til en øjebliksbeholder af spor fra den virkelige verden, uden man rigtigt kan se det oprindelige aftryk. De personlige, bagvedliggende historier lader sig derfor heller aldrig afsløre, men de små, prikkende detaljer svæver alligevel frit som en insisterende aura omkring rammerne og indtager beskueren. Det er som om, motiverne aldrig bliver færdige i Mølgaards værker - denne prikken bliver ved. Således overskrides det konkrete, private indhold, der i stedet bliver til en individuel række af dybere refleksioner. Resultatet er en fastholdelse af blikket i formernes gåder, alt imens sindet falder ind i motiverne - og videre ud i [ab]sence.

13

14

15

16

17 Bo Mølgaard. Billedkunstner, grafiker. Født Højde 177 cm. Udstillinger: Kunstnernes Sommerudstilling 85. Rundetårn. Kbh. 86. Filosofgangen. Fyns Udstillingsbygning for Kunst og Design. 86, 91. Kunstnernes Efterårsudstilling 87. Dansk og International Grafik, Kunstnernes Hus, Århus 87, Aalborg Kunstpavillion 87. Kiiers Gaard, Sæby 88. Charlottenborgs Forårsudstilling, 88. Charlottenborgs Efterårsudstilling, 88. Amtets Indkøb, Århus Kunstbygning, 89. Frederikshavns Kunstmuseum 89. Kunstnernes Hus. Århus 89, 93. Himmerlands Kunstmuseum 89. Antwerpen Biennale 89. Galleri ved Åen. Århus 90. Galleri Art Contact. Kbh. 90. Nordisk Kunst. Kunstnernes Hus 91. Brillegalleriet. Århus 91, 94. Bispegaarden, Kalundborg :E Grafiktrienale, Stockholm 92. Den Fries Udstillingsbygning. Kbh. Grafikbienale, Olufstrøm. Sverige 95. ADAGO Biennale: Joensuun Taidemuseo. Finland 95. Wingfield, England 95. Taller Galeria Fort, Cadaques, Spanien 95. Ateneo, Barcelona 95. L Etang d Art, Bages, Frankrig 95. Watch & Go. Den Frie. Kbh. 95. Columna. Filosofgangen, Fyns Udstillingsbygning for Kunst og Design 95. Fotografi i grafisk kunst. Danske Grafikeres Hus. Kbh. 95. Færøernes Kunstmuseum 96. Århus Kunstbygning 96, 01. Århus Kommunes Indkøb, Århus Kunstbygning 96. Galleri Boekhuis, Enschede, Holland 96. Hjørring Kunstmuseum 96. Kunst på papir. Arbejdermuseet, Kbh. 96. Rum 46, Århus 96. Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik. Odense Sapporo Print Biennale Møstings Hus. Kbh. 98 Kleurkopie. Vandreudstilling Holland, Belgien, Tyskland Stenersenmuseet. Oslo 99. Galleri Sonne. Århus 99. Houston Biennale, Texas 00. Åbne døre. Århus 01. Århus Amt 00, 01, 02. Højlys og Dybtryk. Finland 01. Digitalent, byrum. Århus 02. Impact, Johannesburg 03. Århus Kunstbygning 03. Danske Grafikeres Hus, Kbh. 04. Filosofa, Vejle Bibliotek 04, Gilleleje Bibliotek 05, Galleri Image, Århus 05. Uddannelse: Grafisk Skole, Århus. Det Jyske Kunstakademi. Modtaget: Cohns Legat, Gerhart Hennings Legat, Århus Kommunes Kunstnerstipendium, Århus Kommunes Kulturudviklingspulje. Kulturministeriets Legat til yngre kunstneres udstillingsvirksomhed, Rejselegat: J & J Larsens fond. Statens Kunstfond, billedkunstrådet. Medlem af: Billedkunstnernes Forbund, Danske Grafikere. Endvidere: Censor ved Charlottenborgs Forårsudstilling og Kunstnernes Påskeudstilling. Bestyrelsesmedlem BKF Midtjylland, Kunstnernes Påskeudstilling og Århus Kunstbygnings udstillingsudvalg. Salg til/repræsenteret i: Færøernes Kunstmuseum. Museet for Fotokunst, Odense. Ribe Amt, Århus Amt, Kalundborg Kommune, Århus Kommune m.m.fl. Udsmykning, Vejle Sygehus. Værksted: Consul. Jægergaardsgade G.

18

B A B E L F L Y D E S P R O G. 1 1 2.

B A B E L F L Y D E S P R O G. 1 1 2. B A B E L F L Y D E S P R O G. 1 1 2. B A B E L F L Y D E S P R O G. 1 1 2. Bo Mølgaard Guirlanden Århus Kunstbygning 2006 www.bomolgaard.dk til@bomolgaard.dk 3082 8620 Udstillingen er støttet af Kunstrådets

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009. Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige.

Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009. Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009 Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009 Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Formål Undersøgelsen vil

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING. 14. november 25. januar 2004. Tina. Eventuelle Pårørende. Enghoff

NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING. 14. november 25. januar 2004. Tina. Eventuelle Pårørende. Enghoff NIKOLAJ UDSTILLINGSBYGNING 14. november 25. januar 2004 Tina Eventuelle Pårørende Enghoff S K O L E T J E N E S T E N / N I K O L A J TINA ENGHOFF Om udstillingen EVENTUELLE PÅRØRENDE er et udstillingsprojekt

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Livet med uhelbredelig kræft

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Livet med uhelbredelig kræft Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Livet med uhelbredelig kræft Tekst: Kommunikationskonsulent Nanna Kathrine Riiber Kilder: Psykolog Inge Kaldahl Friberg Psykolog Charlotte Møller Winther Psykolog Marianne

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En bog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Det er meningen, at hvert af kapitlerne skal bygges op omkring et stort princip, hvis fulgt automatisk vil bringe et succesfuldt liv.

Det er meningen, at hvert af kapitlerne skal bygges op omkring et stort princip, hvis fulgt automatisk vil bringe et succesfuldt liv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 6-Frø til Succes Det er meningen, at hvert af kapitlerne skal bygges op

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

Kle art. Rudi Hass William Mortensen. Se her! Billedkomposition for fotografer og andre billedskabere

Kle art. Rudi Hass William Mortensen. Se her! Billedkomposition for fotografer og andre billedskabere Kle art Rudi Hass William Mortensen Se her! Billedkomposition for fotografer og andre billedskabere Indhold 1. En billedformel Nogle billeder virker ikke 14 En formel for billedsucces 15 Billedets anslag

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Picasa vejledning - oversigt

Picasa vejledning - oversigt Picasa Billedbehandling version 3.6 Vejledning - udarbejdet af Erling Simonsen (siderne vedligeholdes ikke - sidste nye version er 3.9.0) Picasa vejledning - oversigt Kapitel 1. Hent installer og kør Picasa

Læs mere

Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET BAG BILLEDKUNSTEN JUNI 2004 UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM?

Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET BAG BILLEDKUNSTEN JUNI 2004 UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM? Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM? SKAL MUSEERNE TAGE SIG AF ALT? KUNSTENS SYSTEMFEJL ESSAY AF MICHAEL MØLLER OG NIELS CHR. NIELSEN Debat

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Naturterapi en praksisberetning

Naturterapi en praksisberetning Naturterapi en praksisberetning Af Lasse Thomas Edlev I denne artikel vil jeg give et eksempel på, hvordan naturterapi kan gribes an i praksis. Helt særlige omstændigheder har gjort det muligt at præsentere

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi Modul 4: Masterprojekt v/vejleder: Anne Line Dalsgård Fri, individuel, skriftlig

Læs mere

DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg

DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg DETTE NUMMERS TEMA Parforhold og sorg Mange af de forældre som Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød taler med i rådgivningen påpeger forandringer i deres parforhold, og mange forældre oplever deres

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers Steen Kofoed & Steen Krarup Sjælens Univers Indhold Kære læser! Tak Indledning Mennesket Æterlegemet Madens indvirkning Fødevarernes æteriske energiniveau Grønne fingre Astrallegemet Sanseoplevelser Farvernes

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

her kan de sgu lege videre

her kan de sgu lege videre her kan de sgu lege videre Vinnie Lerche Christensen og Else Marie Okkels Læremiddel.dk/UC Syddanmark Som det fremgår af rapporten, er de resultater, der har været særligt synlige i relation til elevgruppen,

Læs mere