! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1"

Transkript

1

2 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&&

3 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& * & & 7 &&& 712(&& 713 &( & 719* & & 9 && 912 (& 913" &: 916 & * & & ;#&! <=(& +&#) 0& 3

4 * &! : &! 1! & & && &! 1! ( (! & &!! &1 && & &&( & & &((&&& && 1&& & ( 0 & & &!!1 *&! & &! &!& (& & 1 &!"(& && & & &!&&: (&& & & &14 & &1 & & & 1 && && &&1! &! & & &&1 &&!! 1 '!&!!!! (1 &! &(&&(& 1 & ( (&!!(&!& 1*& & (&(1*&! &(& (! 1 *& & & &&& 1*! & & & 1 && ( ( 1 & (&&& 1*& &!& &&! 1%& (! & 1"! &&! & (&!1 " & 1&1 & &1 & & &!&1)! & 1 1 & &&& & && (& &&1%& & ( (! &! &1=!!&& &1 & 1 4

5 " 2>>?1 && & ( 1"&&! * && (&& & (& & &1 & &1 &! ( &1* 3?22!&!!! 1 %& & &! (& &! &!1&- & 2>>? ( ( & & & &! &!1& & 1 &! & 1 '& A!&B&! 1! " # # ;; <9 ;; <> <> << $ 3; 3> 3? 3< 33 3> 4! < 23 3? 2C! ; 3 9 %&D 2<C 2<2 2>; ! C 7C> 799 7;; 792! 36 6; ? 3C '( 6; ? 7< 92 4! 6; 32 6; C! < ' C 3> 62 6? 4! & 7> ! 23 > < > 2? > -&2&! &! 3??;E3?22A* B D 5

6 &E&(&! ( &! 1)&! & &&(! & && 1&& & (& (& & & (& &!& &! (!!! 1*! & &! & 1 & & & & & 3?22 <9?1??? & E& &&1 - & 3??< $ %& 1$ 11 *& & % &&& F&&! & F&& $ %&! &(&&!&1 & & 1 & & (!& &1 *! 21713?2?E ?2?& 23?;! &1)66< (& (&&&& ((! ( &1-2<? & & 1 2<? 7C (& & 2 29 (!& 6 ( & ( 2C ( 67 ( &(&&& & 2 ( & & 1 Manglende personale, manglende sengepladser eller problemer med at gennemføre supplerende røntgenundersøgelser i forbindelse med hjernedødsdiagnosen har i perioden ikke været angivet som årsag til, at donation ikke blev gennemført (Kilde: Årsrapport 2010, Organdonationsdatabasen) 6

7 < ( & && 37 ( & & &&! & C ( & & G ( & 23 & G &!!>!23 ( G & &1 23 ( 1 &( & &1) ( (&&& &! & & & & & 1) &!((&&&& &&( &&&1!&! 23 ( (&&&!&1 &23 (1 4 ( 1 & &1-0& && & 0! (&&& 1- & & 01&! & &&&<9!&2.3 E & 1 && & & & &&& &! ( &&! 1%! && & & &! & & 1! ( &&(( & & &&&&1 & && & ( 0 & &! & & / #& *& & % 1 & & &!& & 01! ( ( & & &! & & 1 &( 71 7

8 *&& 0& 3 & &&( & &!& (& & &1"&! & &*&&'&1 # & &!! & & & &! 1 * & && 6 (&&& & &&( &! & &1 & & (&&& & &&(! & 1 4! && & & 0& ( 9 &(&&( & && ( 1 & && (&1 8

9 )* (&&& & &1 &&!! * #( & &) 3?2?1 (((&1H& & &&& 1 & &&! & 1&& &&'&& *&1 ' (()* & (1) && ( &1 &!! & 1 (& & & & & & &1) & & & & &1 & ( && ( & & (! ( &! &1 &! (& &! & &&& & 1 &!*I961 &&&&(! &! &&!&! && && 1 ( 1 = ( & 1# & && (1- ( & ( & & & &1 (! & &! & && & 1 && 2>>?15(& 2>>?. & & ( & & & && 1&&(& & & 1-82>C>G>? (&#16C?;1)2>>? & & & (&&& & (1 * (&&& &! & ( &&& & &&!& & &!1-! &&! & & &! & ( && 1 &! + & 71 & 3?22 & && I 2<1 & & 9

10 & ( (&11 + &(&.&& (&(&&& &1 ( (&& & &(& (&1 ) (&& * & &&!! & & *( 4 &(1 + & &(& & & &( & &1" &&& & & (&&& (& & & &! (& & &&&& (&&& 11 &( 1 & & & &! ( & & && 1 & && &! &(&&AB1 * &! & & && & & 1 * & & &&& & &! &1 *#( &&) 3?2? &! & 1 (&! &( && & ( (& & & &&1) && &!"!" # #! " #! '( & *#( &) & (&1 &&& & &(&&! & 1 & & & & 1 & & && & && & 3?22!! &&& 1 10

11 ! & && (& J)& &&&G)& J &! & &&& &! 1 * & && && & 1! (& J)& &&J1 & & & & && & &&&(&&11. & & 1 * 3?22 * & & &! & (&&(( &&1=& && 261 3?23&! &!& ( (&& & (( &&1 =&(11(&&&& &! &&& (( &&& &!(& 1 (& & &! &&& (& & &! &&&&&1 * & &!! * ( &( && & (!!&& &&& && 1 (& & &&( & &1 +' ((%,( % %& 1" & & & & ( & 1 & & & ( ( (&& & 1 '& (& && & & & & && 1 && &&$ '&! 1 & &&1 11

12 ,( * & &&! 1%&! & &!!!! & &1!! & & & & &! & &1) ( && & & ( & & &! & ( ( & 1 *& (& && & & & & && 1 &&! & &&! & & &1 & &&1 -, 5(&& & (( & & &!1&&& &&(&&& &&1!! (&& && (&!! & & & (& &&( & ( 1 &!!! & &1 (&&&&& &! & &:) 9 (&&&& &( 1"!&!! & & (1!&&&! && &! && &1 12

13 +./*( ) (&&& &! & & 1 - (&&& && & & & 1 &&& & &1 ( (&&& & & & (! & &!&31$2 &! & & &&!& & 1 $3&2! ( & &! &! &1 $ 6 ( &! & & & )/ &&( & && 1 (& ( &&& ( &&&1 " && & (&&& &! (!& && 1 13

14 '!! &&& & &1* ( 3 '( & * #( &&) % A3?2?B1! & 1 4! (& && A & &B & ( 1! A B!&!&A B & A 11 A& B & & A B ( A B1! & ( & &1"&& && & && A&B & & &(& & 1!!&!& && & & &! (& AB & & 1"!& & A B & A B1 & A B!&&( &!& && 1 +&&( & ( &A5$#* K B1" & & & A$. &B & & & 1!& & ( & 1" 1+& & A$. &B1 " & &!& & &&&& 1" & & &!& &! & & '&& 6 & & & & 1" && & &&&& C.!&! (&1"& 12?16?!&! &( &A5$#* K B &1 1 2?179!& & & & 1 14

15 12916? &!& A B1 4 & $8.& AB 12C19? ( 1 & (! AB &&!&& & && 1 - & & 1) && & & &! 1& && & & & &1-! & ( 1 & '4 ( (! & & & && A.&B ( & && 1- & ( &! A$. &B&&&&1* & (&& ( & & & 1&! &G &&1 4 '& &! &! & 14 & & & & &! & &.&1 & && & ( 1-& & & & &&&&(&&1 &$8.&AB && ( A&B1.& & &1 4! & & & & & 1 '& &! & 69L $ (& & &!21&14!& &1" (& &A& &B&!2??M% 3 &J JA(N&B & ( &!>;M1+ &2??"&!N 1 =! A B ( ( & 1) & A B&6 & &(1 & && & ( && & 1 & & 14 & ( 1& &&& 14 &! && &1 15

16 & '& & ( & 1 +& A B & & & &1 & &&&. ( & &!(1!N & N &&& 1#! & &! &! &1* & A & & B ( (&! ( &&!! !&& && 14 && & &(!& & 1 ".& A &B1 & A B &! 1 +&& & & &&1"!(&!&& &1 &! & A NB &.. AB1! & & && & 1 4 & & & & & (( & & (& 1! &!A B1! && && & & "& ( & & & (& &1!& (& & & 1! & & & & 1 & A& & & B & A (& B & & &&A &B1 &&3&& & (1 "!& & 1 4!& & A B & & ( & (& ( & 1 &.&1 & & & A B&& &1 & =( ( & & #( & * &&1 &!& 1" & 16

17 ( & &1 & & & &1 ++, - & & & &1# & & (&&& &! (& &&( & 1 & (&&& 1* 2&3 &!!( &! & 1 & & &! 1 (! & (&&& & (! &1!( 1 17

18 -) ) ( 0 & (&&&! (. & 1-! 0 ( ( & & & & & & 1 & ( 1 & & & & ( 1 -! (! (! & & & 1'!! ( &!& & & (& &!!&!1 ( )! -./ % & & & & 0(&&&1 ( & ( ( &! 1 %! &&& &( && & &1 * & (! 1 & &&&! 1 * ( &!&& & &( 1) &!& & 0! (& (& 1&O&O&OO &1*! &!! &!& & &1 & && & & 0(&&&( &(& & 1 ( &! &1'&&& & ( A(1B& 1 & 0 &&1 " & &! &! & 1! & 18

19 &1 &&! &&1 (!* ) +(! &!! &1!! &!1& && &&A BE! &G&! &&: &&! && &&! & & &!1 &&! & & 1-&!! (&& 1 4 & & & &&!1 & &! & ( & &! &! &!1 P (& &!Q &&! & & 1 -(/ " && 0(&&&!(& &&&!& && &!!&1- &! 1 " &! ( && &&1" (& &!&! & & &G! 1+ (&! && & && & (& 1 )!&&!!! & &! & & 1 &(&& &! 0! & & &! & 19

20 &! (&&&! 1- & &(1 &(&& & & (& & & &( &! &1! & &( & && &1A 3B ( & && &&!! & & R &1(& & 1) 0& &( & &1 ( & &!!! &1 '! & &( OO&& && ( &(& & & 1!&&1+ && 1 & & &( &&& & &&& & E&(& &! & &1 &!& & (& &!! & & G G ( ((& & & &(& & &&& & & &!! & & 1 &! && & 1 & & & && & & & & & & & &1! & & & &! &! & &1 & (& & &1 (& & & &&& 0 & & & && &&&(&! &1 20

21 , +-!.!- 1 '& & & 1 %&! (&& ( 1#& (&&& R &1 &( ( & &G! & &!& & & G! 1 & &&E G! & &!&& 1 ( # #!- #! 0(&&&&& (! &!!&G& 1 ( & (&& &1 & ( &!& 1 (! (! ( & ( & 1 "! & &&1 &! &! && &!&! 14 & (& &! && 1=! ( ( &: 21

22 ) # #! & &! (1 (& & & & &&& 1'& (&&&( &( 31& (& &!1 #! & 1!! & & && G1 --5(( ( & ( & & 0 & 1*(& &&!! & ( &&! &&1& & &1 & & 0 &!&!A&! 213B " & & & &! &&!1'! & && & 1 & & 2>>?1 ( & &&( & 1 &&! ( & & &! 1 & & & && 1" & 0! (& &.(& &1"! &&& &&& 1 0! 1 &! @ (& & &1#& (! & &1 " & &: &! && & &1 &!:'! & (! & & & & & 1" : (&&&&(& & & :* (! & &&:# & && (& 1!& & 0 (&&&&! && && & (1 22

23 -6,/* & 0 (& & & & & 1 & 0 & && ( & &! &! & && ( &1&& & ( & & 1 " && (!&& & ( & & &( 1"!& && & & & &1 &!( & &&&&&1* & & & & &(&&! (1&&& (&&& &( & ( &(& &&( & &1 23

24 6.* ( &(&&(1* & &( &1& & 1 (! 1 & && : &! ( & &1 && & 0& & & & 1* & &&& &(&&& & & & & & &(1 & &! & &!&& &1 6.* / * # &( &!& ( 1 & 1'& 1 &(&&& & & & && 1*! ( & & 1= ( & & 1! ( 1 ( & & 1 1-!&&!&&!1 &! (& 1!!! & &&1=&! & && & &1 = & (!1 &1= & & && 1 &! ( (&&&!&&1 &! ( & &! & && &1 ( ( &! 1 & & 1= & & ( & ( 1! &! & 1! &!!!!& & 1# (& && & E! ( 1 &!(! ( & (!!( 1% 24

25 &(&&( &&! & 1 &! 14!!( (1 & & && && 1 &! (& ( (& 1!! & & && & 1! (&&&&!! ( 1 4!&!!!!1' & ( & &! &1 & & & (1+! (& &(&& & & & &1&&& &1& & & & & & 14!! & &! 1& & & & (!& 1 &( && & & (& & 1=! & ( 14!&! ( & 1!& & (&1! & &! 1 &! & & & 2>C?S( ( & 1 % & & &!! 1-! (& ( & 1" & &!1"& & ( ( &&1 %&! & & & & (&& E& 1- &! (&&& & & &( & & && &!! &1 +&&& && &! & &1 &&! 0 1 -! && 1-25

26 ( &! & &1 & & &1 6$(*&7 &&! & 0&& & (&& &! 1%! && &!&&! 1 (! & & && &! &15&! &&! && 1 &! 1 (! &!&& && 1 & && & & & & 1-&& & 1 $ /" ' ( E&! & (& 14 && & (&&& & & &!!! &&! (&( &(&1 %&!E& (! &1 ( & & (&!&& & ( 1) & &1' ( & (!! & 1 ( & &&!&1'! & &! & & && (! && (&1 (&& &&! & 1!!&& && 1 & & 1 1 &1! & (!1) & & & & 1) &! & 0& &!! & & 1 26

27 1!! & & & 1! & &! &&( 1# && ( & && (&1 # &! & 1 & ( (!!& & & A&B1*! (&&& & & 1&&! & *8 1%&! &!! 1 )!( )! &! (&&& 1 &!!1 (&& (& 1%&! ( (& ( 1 & 0&! & & & & &&1 (&&&& (& &&& (&&&! & & & &&&& &! 1 8( &! &&! && & 1' &!(& & 1 & & &!!& & && 1 0! &&!! (&A & B1 5&! &! & &&!! &1 & &&& & & 0 && & + 27

28 &! &! $&! ( & 1 (& E & 1 -&6= &&& (! A#B1+& & && (A& 2B & ( 1"! A+B1) 14 (&!& A 3B1 A $B1 " A 6B & &&1 " ' "!( &! 0 1 & &&( (&! & 18 & & && ( && 1 & & & &!! ( 1 *( 7&&! &! &!!1 (&&&! &!! 1!!( &! (& & 28

29 1=& &&( & & & & & & &!1 & & & & &!&&! & &(1&! &(!:&(! & 1)!! &&!! && &1 & 0!1 * &! & 15( 0. & & &!!&! & 1*! (& (& & & &1 &!! ( (! & 1 ) && 0 &&! & & & &&1 &! & (!&!!& & 1#!&!&!&1 &! &! &&!E& &!1 0 ' %&!&& &1%& & & 0! 1 & &(&&(&(& && &! ( ( & &(&& && &&1" & &&& & &! & ( 15(&&&! & & & & &&& 1 &! & &&&& & && &!&! &E &! 1 & &A&!B ( && 1!!! (!! 1 & &1& (& 29

30 !! & &( & 1 - ' * &! && &! & 1* 2 $ %& &?21?713?2? E ?2? 23! & &1 G 1 & && & ( & (&&&&1! ( & & & & & & & 0&& & &E (& 1 && & &!1! ( & &&& ( &1* & &! &!& &1&&! & &(&(! &1& 0&&! & &!! & & ( &! & &(&&!& 01 2! #! & &!!!&& & 01!1 (&&&&! ( &11! & & ( 1 4! 1 ( &1%&&& & & (! &(1 1! 0 ( ( & ( &1- &!&! ( E&&1-!&& &&& 1-! (& &! & 30

31 & 1 &!(&& & & A &!B & & & 1 & & &! & & &!& &(& 1 &!&( (& & & &&(&! & & 1*&! &((&& & &E & (&&& & & & &!E & &: 6+* & &(&& & & & & 0 && & 18 &&!&&&& 7&&&! & 0& 1 & & & (&1 (&! &(!!& (&& & & &!! &1 & &!!14! &&&!( & &&! &! 1 &! & && & &! & && (1 ) A2<37.2C?7B (&(N &( &&! & 1 ( & & (&! & 1 11( (& & && &11-' &(&1 " & & 1!&&!!1&(&& & &1 - (1) &! (!!!& (& &! &1&!&1, (! ( 1! 31

32 ! (E & & 1 8!&! & & &1"( &! (!18& & & &(1 & &(&& &( (!& & 1! (!. 1! (!,+ A2<7C.2C63B1-+ & & 1 ' & 1 &!(&.! &! &(& 1 &! && & (& A & (&B1 &! (!! (1!! & 1! & 1* ( + E&! (&1 8 & & & (& &! &1'! & &!!&! ( & (& & &&1 ) &! & & &.& &&14&!&& && &1'!&& & &1%& & & &!! & &!& 1 &&( ( & & & T & 1 * &! 1 *! & &G! &! (&&& & & & 1!! & & 1+ & & &1 * & &!& & &!&! & &! ( &! &&1 &1)&&(! 1+&& ( &&!( 32

33 (1-& (&&&& (!(& ( & &!! & &1 & & & ( & 1*&! & & 1&& ( & E & &1&& & (&&&!! && &&&( &&(!! &(&& 1- &115& A2>?7.2>C2B 1-! & & (! & & & 1%& &! ( 1 &( & &&. && ( &A& B & ( 1 + & 1 & 1! &( & & (&&!1 & & & &&!! & 1! & &( && & &!1 & & (!( 1 ( & & &!& &!1= (&!14!!&&!&!& & 1 = & ( &!& & 1 ( &!& &1*! (!& &! &!1 33

34 && & & &1" & & ( & &! ( 1 1 &! & & &&1 &!&& &(&1 (!1 &!( & 1)!&!! (&&1" &!E& &&& &!. &!!&&&1 # &&&! &&& &!1 & &&! &&&1&&! &&&&1! &&&(& & & ( &&!! & &!1" 1 - & & &! 1*!&&! & ( & & &!E &&!!1# (& & ( ((&(&1 &&1& & & & 1=!&&!& &&&&& & & E & & 1* & &! & (&( & & &! 1 &( &&! 1)&!! &!(1 *&& & & & &! &(&& & &! & &&1& & & && (&! 1&! &!(! & ((&& (&( & (1 34

35 66, && & 71 - & && & & & &1( && &! 1!& & &(&& &! &! & (! &! 1- G G!&&! & &E (! & 1- & & & & 1 &(&&! (&&&! &! 1 +& &( &!&#"& (& & + & &&& && &$ &! 1 &&&!&!! ( 1&&!& (&!&& G & & 1 * &&&! &&! &1-!& 1-&&(( &&! ( && & &(&& ((&&& (&!&!!1 35

36 89 8 &! & & & &! & & & 1 - & &! ( &: & 1 &&& & & &! & &: && 4 ) 1" & & : ) ) &&!& :. & & &!! & && 1 36

37 !:/ ' U* A3?22B 3 4!- # # $& )& && (& & &1+&0& !A2>>CB1!.&(& ( & & !A3??CB 5 1! &! &&! &&! ( & &! &!! & 1 $ %& & &&&& &1 * " & & 1 GG0001 1G4&&M3?&M3? G%& 1N &! & 1 +&& & & & &!1 GG0001 1G4&&M3?&M3? G%& 1N 37

38 8(1 ) & & &! & & & 1 &!& 1!. 0 & &. 01! ( (! 1 (! & & & & & & ( & & & & & &(1 ) (!. & ( & & & & & 1&& &! &&! &!! & 0! &1 & &&!&&&& & &&&( & & 1 &. 0! & ( & & &1-&. 0 &! & &&& &&&1+! && & &&!& & & & && & & & && & & ( & & & & ( & & &1! 09&7( &&6 &1 & 7 & 0 & && &&! &1* 97(&& & &1 )(& & (&!! & &! & &! (& & 1# & &! & & & & & & 1 ) &(! && &!&!! (&&! (& & & & & 1 &! &!& & & & & &! &&! & &!1 38

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

!  # !  # $ % * # # % ! # ' #$!!& '! $ % # !, $ "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$" - #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013

Vedligeholdelsesplan 2013 Vedligeholdelsesplan 2013 Med udgangspunkt i bygningsgennemgangen fra 2008 suppleret med vores egne observationer siden da.. Samt de projekter der ikke blev vedtaget i 2012 har forårsaget at vi har lavet

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse Ekstremvejr i Danmark En befolkningsundersøgelse Juli 2015 Ekstremvejr i Danmark Indledning Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Mange analyser tyder på, at denne udvikling

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed:

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed: Praktik logbog Glarmester Elev: Cpr. nr: Virksomhed: CVR: Praktikskema Eleven skal sidst i hver periode i virksomheden have udfyldt et skema i denne praktik logbog, og logbogen skal eleven medbringe på

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 Introduktion Situation: Målgruppe: Med introduktionen af Servicepack 2 til Windows XP har DFF-EDB erfaret problemer omkring online hjælpen gennem fjernsupport-programmet

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke se mit skema i Outlook?

Hvorfor kan jeg ikke se mit skema i Outlook? Hvorfor kan jeg ikke se mit skema i Outlook? Eksporten fra WebUntis til Outlook er en snitflade, der kan tilkøbes hos Frey Software. Årsager til, at skemaet ikke eksporteres fra WebUntis til Outlook, kan

Læs mere

Forslag til etablering af Mobile Familieklasser. Direktørområdet Børn og Kultur, Direktør Heidi Becker- Rasmussen april 2014

Forslag til etablering af Mobile Familieklasser. Direktørområdet Børn og Kultur, Direktør Heidi Becker- Rasmussen april 2014 Forslag til etablering af Mobile Familieklasser Direktørområdet Børn og Kultur, Direktør Heidi Becker- Rasmussen april 2014 Indledning I august 2008 blev der startet familieprojekter i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Patienters mulighed for klage og erstatning

Patienters mulighed for klage og erstatning Patienters mulighed for klage og erstatning Klagevejledning Der kan være tilfælde, hvor du som borger ikke er tilfreds med en sundhedsfaglig behandling, som Kolding Kommune har ydet. Det kan være behandling/vejledning

Læs mere

SKABELON TIL RISIKOANALYSE

SKABELON TIL RISIKOANALYSE For lav svarprocent To sprogede børn forældre der ikke taler dansk

Læs mere

Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsesevaluering Bestyrelsesevaluering 7. JANUAR 2014 VAGN SØRENSEN Jan-14 VAGN SØRENSEN 1 Bestyrelsesevaluering - FORMÅL Evalueringsprocessen skal danne baggrund for en kontinuerlig forbedring af bestyrelsesarbejdetog

Læs mere