LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

2

3 LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

4 Vigtigt Denne enhed må kun anvendes af autoriseret personale. Sporing af apparat Registrér enheden på Det vil sikre, at De får besked om produktopdateringer. Ansvar for oplysninger Det er vore kunders ansvar at sikre, at den eller de rette personer inden for organisationen har adgang til disse oplysninger, herunder de generelle sikkerhedsoplysninger, der findes i denne vejledning. LIFEPAK, LIFENET og QUIK-COMBO er registrerede varemærker tilhørende Physio-Control, Inc. ADAPTIV, CODE-STAT, cprmax, REDI-PAK og Shock Advisory System er varemærker tilhørende Physio-Control, Inc. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Ambu er et registreret varemærke tilhørende Ambu Corporation. Specifikationer kan ændres uden varsel Physio-Control, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Udgivelsesdato: 03/

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord Om defibrillering... vi Indikationer for brug... vi Defibrillering... vi EKG-overvågnig... vi Operatørens overvejelser... vii Om LIFEPAK 1000 defibrillatoren... vii Defibrillatorens funktioner... vii Tekstregler... viii 1 Sikkerhed Udtryk Generelle advarsler og forholdsregler Symboler Kontrolenheder og indikatorer Kontrolenheder og indikatorer Batteri-indikatorer Batteriopladerens indikatorer LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc. iii

6 3 Sådan bruges LIFEPAK 1000 defibrillatoren Driftsmåder Advarsler og forholdsregler i forbindelse med defibrillering Defibrillering i AED funktion Grundlæggende trin for brugen af LIFEPAK 1000 defibrillatoren Stemmemeddelelser og beskeder i AED funktion Særlige forhold ved elektrodeanbringelse Defibrillering i manuel funktion Analyse Fejlfindingstip vedrørende defibrillering EKG overvågning (EKG funktion) Fejlfindingstip vedrørende EKG-overvågning Datastyring Styring af defibrillatorens data Oversigt over datalagring Data, der gemmes af LIFEPAK 1000 defibrillatoren Oversigt over forbindelser til overførsel af rapporter Sådan passes LIFEPAK 1000 defibrillatoren Vedligeholdelses- og testplan Udførelse af selvtest Selvtest Automatiske tests Inspektion Rengøring BATTERIVEDLIGEHOLDELSE LIFEPAK 1000 defibrillator ikke-genopladeligt batteri LIFEPAK 1000 defibrillator genopladeligt lithium-ion batteri Vedligeholdelse og opbevaring af elektroder Service Oplysninger om genbrug af produktet Forsyninger, tilbehør og undervisningsværktøjer Garantioplysninger A Specifikationer B Stødadviseringssystem C cprmax teknologi D Ændring af opsætningsmuligheder E Brugerens checkliste Stikordsregister iv LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

7 FORORD 1 Dette afsnit giver oplysninger om defibrillering og en oversigt over LIFEPAK 1000 defibrillatoren. Om defibrillering Indikationer for brug Operatørens overvejelser Om LIFEPAK 1000 defibrillatoren Tekstregler side vi vi vii vii viii LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc. v

8 Forord OM DEFIBRILLERING Defibrillering er et anerkendt middel til afslutning af visse potentielt dødelige arytmier. En defibrillator med jævnstrøm afgiver en kortvarig, højspændingsimpuls til hjertermusklen. Physio-Control LIFEPAK 1000 defibrillatoren er en automatiseret, ekstern defibrillator (AED), som afgiver denne energi gennem engangs-stødelektroder, der påsættes patientens brystkasse. Defibrillering er kun én af mulighederne for at genoplive en patient med en EKG-rytme, som kan stødes. Afhængigt af situationen kan andre måder omfatte: Hjertemassage/hjerte-lunge-redning (HLR) Supplerende iltforsyning Medicinsk behandling Det er påvist, at succesfuld genoplivning hænger sammen med længden af tid fra hjertestoppet indtreder til første defibrillering. American Heart Association har identificeret følgende som kritiske led i overlevelseskæden for pludseligt hjertestop. Tidlig behandling Tidlig hjertemassage fra førstankommende eller tilskuere Tidlig defibrillering Tidlig, avanceret livsredning Patientens fysiologiske tilstand er afgørende for succesfuld defibrillering. Derfor er en mislykket genoplivning af en patient ikke en pålidelig indikator for defibrillatorens ydelse. Ofte vil patienterne vise en muskelreaktion (f.eks. hop eller rykninger) under energioverførslen. Fraværet af sådanne reaktioner er ikke en pålidelig indikator for den afgivne energi eller defibrillatorens ydelse. INDIKATIONER FOR BRUG Defibrillering Defibrillering er et anerkendt middel til afslutning af visse potentielt dødelige arytmier, som f.eks. ventrikulær fibrillering og symptomatisk ventrikulær takykardi. Defibrillatoren må kun bruges i AED modus til patienter, som har hjerte-lungestop. Patienten skal være ikke-reagerende, ikke trække vejret normalt og ikke vise livstegn. Defibrillatoren må, med standard stød-elektroderne, kun anvendes til voksne og børn over 8 år, eller som vejer mere end 25 kg. Defibrillatoren kan anvendes til børn, som er under 8 år eller vejer mindre end 25 kg, med spædbørns/barne-elektroder, der har reduceret defibrilleringsenergi. EKG-overvågnig EKG-overvågning bruges til bevidste eller bevidstløse patienter i alle aldre for at opfange EKG-rytmen og overvåge hjertefrekvensen. vi LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

9 Forord OPERATØRENS OVERVEJELSER LIFEPAK 1000 defibrillatoren kræver operatørens medvirken til defibrillering af patienten. Defibrillatoren er beregnet til brug af medarbejdere, som er autoriseret af en læge eller en medicinsk leder, og som minimum har følgende færdigheder og uddannelse. Uddannelse i hjertemassage Uddannelse i betjening af en defibrillator, som er lig med den, der anbefales af American Heart Association Uddannelse i brug af LIFEPAK 1000 defibrillatoren LIFEPAK 1000 defibrillatoren er beregnet til brug på hospitaler og uden for hospitalet. Manuel funktion er beregnet til brug af personale, som er trænet i EKG-genkendelse, og som ønsker at bruge defibrillatoren til at afgive et stød uafhængigt af AED modus. Operatøren har kontrol over opladningen og afgivelsen af stød. EKG-modus giver en ikke-diagnostisk EKG-visning og er beregnet til brug af personer, der er trænet i EKG-genkendelse af rytme- og hjertefrekvensovervågning ved brug af standard EKG-elektroder. I EKG-modus er defibrillatorens evne til afgivelse af stød deaktiveret; men LIFEPAK 1000 defibrillatoren fortsætter med at analysere patientens EKG for eventuelle rytmer, som kan stødes. OM LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOREN LIFEPAK 1000 defibrillatoren er en halvautomatisk model, som kan betjenes i 3 forskellige modi: AED modus, Manuel modus og EKG-modus. Defibrillatoren anvender det patenterede Physio-Control Shock Advisory System (SAS) til analyse af patientens elektrokardiografiske (EKG) rytme, som giver besked, når der registreres en rytme, som kan stødes, og også når der registreres en rytme, som ikke kan stødes. Brugerhandling er nødvendig for at give patienten behandling (defibrillering). Defibrillatorens funktioner Følgende afsnit præsenterer LIFEPAK 1000 defibrillatorens funktioner. Analyse af hjerterytme Det patenterede Physio-Control stødadviseringssystem evaluerer patientens hjerterytme. EKG-display (ekstraudstyr) Denne funktion giver mulighed for visning af EKG ved brug af EKG-kablet med 3 afledninger (Elektrode II), samt når defibrillatoren bruges i AED modus. Denne funktion er også nødvendig for at bruge defibrillatoren i Manuel modus. Defibrillerings-kurveform Defibrilleringsstødet, der anvender ADAPTIV bifasisk teknologi, afgives i form af en bifasisk, trunkeret, eksponentiel (BTE) kurveform for defibrillering. LIFEPAK bifasiske defibrillatorer måler patientens transtorakale impedans og justerer automatisk defibrilleringskurveformens strøm, varighed og spænding for at opfylde den enkelte patients behov. Patientens impedans måles hele tiden, når defibrilleringselektroderne er i kontakt med patienten. LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc. vii

10 Forord cprmax teknologi cpr/hlrmax teknologien er udviklet med henblik på at give genoplivningsprotokoller til maksimering af mængden af hjertemassage, der gives under behandling med LIFEPAK 1000 defibrillatoren. Når funktionen bruges med fabriksindstillingerne aktiveret, tillader defibrillatoren, at AED-protokollerne er i overensstemmelse med retningslinjerne i 2005 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care og European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. Datastyring LIFEPAK 1000 defibrillatoren optager patientens data digitalt, herunder EKG-rytme og afgivne stød. De indsamlede data kan overføres fra defibrillatoren til en computer ved hjælp af en infrarød forbindelse. Computeren skal have et af vores LIFENET -produkter installeret, for at de optagne patientdata kan indsamles og gennemses. Batterimuligheder Et ikke-genopladeligt lithium mangandioxid (Li/MnO 2 ) batteri eller et genopladeligt lithium-ion (Li-ion) batteri forsyner defibrillatoren med strøm. Begge batterier har indikatorer, som viser den omtrentlige opladningstilstand. Det ikke-genopladelige batteri er bedst egnet til mindre anvendte enheder. Det genopladelige batteri er bedst egnet til meget anvendte defibrillatorenheder som for eksempel i brandvæsenet og i ambulancer. Det genopladelige batteri kræver periodisk genopladning med en ekstern batterioplader. For at spare på batteriet, hvis defibrillatoren ved et uheld tændes, eller står tændt, slukker defibrillatoren automatisk, hvis den ikke forbindes med en patient, og der ikke trykkes på en knap, efter 5 minutter. Daglig selvtest Defibrillatoren gennemfører en daglig selvtest hver 24. time og hver gang, der tændes for den. Denne funktion tester de mest vigtige kredsløb i defibrillatoren for at give brugeren så stor tillid som muligt til, at den er klar til brug. Parathedsdisplay LIFEPAK 1000 defibrillatoren indeholder et parathedsdisplay. OK symbolet vises på displayet, hvis den daglige selvtest er vellykket gennemført. Der ses også et batterisymbol, som angiver den resterende opladningstilstand. Hvis selvtesten finder, at service er påkrævet, forsvinder OK symbolet og servicesymbolet vises i stedet for. TEKSTREGLER Gennem hele denne manual anvendes særlige teksttegn til at markere etiketter, skærmmeddelelser og stemmebeskeder. Betegnelser på betjeningsmekanismer: Skærmmeddelelser og stemmebeskeder: STORE BOGSTAVER såsom TÆND/SLUK og STØD. STORE BOGSTAVER I KURSIV såsom TRYK ANALYSÉR og PÅSÆT ELEKTRODER. viii LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

11 SIKKERHED 1 Dette afsnit giver vigtige oplysninger, der hjælper Dem med betjening af LIFEPAK 1000 defibrillatoren. Gør Dem fortrolig med alle disse udtryk, advarsler og symboler. Udtryk side 1-2 Generelle advarsler og forholdsregler 1-2 Symboler 1-3 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

12 Sikkerhed UDTRYK Følgende udtryk bruges enten i denne håndbog eller på LIFEPAK 1000 defibrillatoren. Fare: Umiddelbart farlig situation, som vil medføre alvorlig personskade eller død. Advarsel: Farlig situation eller usikker arbejdsmetode, som kan medføre alvorlig personskade eller død. Forsigtig: Farlig situation eller usikker arbejdsmetode, som kan medføre mindre personskader, skader på produkt eller ejendom. GENERELLE ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Følgende afsnit angiver generelle advarsler og forholdsregler. Andre specifikke advarsler og forholdsregler gives efter behov i håndbogens andre afsnit. ADVARSLER! Fare for stød. Defibrillatoren udsender elektrisk energi på op til 360 joule. Såfremt defibrillatoren ikke anvendes korrekt, som beskrevet i betjeningsvejledningen, kan den elektriske energi forårsage alvorlig tilskadekomst eller død. Defibrillatoren må kun betjenes af personer, der har et indgående kendskab til betjeningsvejledningen, og hvordan alle styremekanismer, indikatorer, konnektorer og tilbehør fungerer. Fare for stød. Skil ikke defibrillatoren ad. Den indeholder ingen komponenter, der kan repareres af brugeren, og der er muligvis farlig højspænding. Kontakt autoriseret personale. Fare for stød eller brand. Nedsænk ikke nogen del af denne enhed i vand eller andre væsker. Undgå at spilde nogen form for væske på enheden eller tilbehøret. Rengør ikke med ketoner eller andre brandfarlige midler. Medmindre andet er anført, må denne enhed eller tilbehøret ikke autoklaveres eller steriliseres. Fare for brand eller eksplosion. Enheden må ikke anvendes i nærheden af brandfarlige gasser eller anæstetika. Udvis forsigtighed, når enheden anvendes i nærheden af iltkilder (så som iltmasker eller ventilatorslanger). Sluk for gaskilden eller flyt kilden væk fra patienten, mens der defibrilleres. Eventuel elektrisk interferens i forhold til enhedens præstationer. Udstyr, som anvendes meget tæt på, kan udsende kraftig elektromagnetisk eller radiofrekvens interferens (RFI), som kan påvirke enhedens præstationer. RFI kan medføre fejl i enhedens ydelse, forvrænget EKG eller fejl ved registrering af en rytme, som kan behandles med stød. Undgå at anvende enheden i nærheden af ætsende stoffer, diatermiudstyr, mobiltelefoner eller andet bærbart og mobilt RF kommunikationsudstyr. EMS-radioer må ikke hurtigt slås til eller fra. Se LIFEPAK 1000-defibrillator Vejledning om elektromagnetisk overensstemmelse for at se de anbefalede afstande til udstyr. Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis der er behov for assistance. Mulig elektrisk interferens. Brug af kabler, elektroder eller tilbehør, som ikke er specificeret til brug sammen med denne enhed, kan medføre øget emission eller formindsket modstand mod elektromagnetisk interferens, hvilket kan påvirke enhedens præstationer eller udstyr i den umiddelbare nærhed. Brug kun reservedele og tilbehør, der er specificeret i denne betjeningsvejledning. 1-2 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

13 Sikkerhed ADVARSLER! (FORTSAT) Mulig elektrisk interferens. Defibrillatoren kan skabe elektromagnetisk interferens (EMI), især under opladning og energioverførsler. EMI kan påvirke præstationen af udstyr, der anvendes lige i nærheden. Hvis det er muligt, kontrolleres hvordan defibrillatorens udladning indvirker på andet udstyr, inden defibrillatoren anvendes i en nødsituation. Enhedens eventuelle nedlukning. Hav altid adgang til et ekstra, fuldt opladet og korrekt vedligeholdt batteri. Udskift batteriet, når enheden viser en advarsel om lavt batteri. Enhedens eventuelt forkerte præstation. Brug af andre producenters kabler, elektroder eller batterier kan få enheden til at fungere forkert, det medfører bortfald af sikkerhedscertificeringen og det kan forårsage bortfald af garantien. Brug kun reservedele og tilbehør, der er specificeret i denne betjeningsvejledning. Sikkerhedsrisiko og mulig beskadigelse af udstyret. Monitorer, defibrillatorer med tilbehør (inklusive elektroder og kabler) indeholder ferromagnetiske materialer. Som det er tilfældet med alt ferromagnetisk udstyr, må disse produkter ikke anvendes i nærheden af det kraftige magnetfelt, der dannes af en anordning til magnetisk resonansscanning (MR-scanning). Det meget kraftige magnetfelt, der dannes af en anordning til MR-scanning, vil tiltrække udstyret med en kraft, der er tilstrækkelig til at forårsage døden eller alvorlig personskade på personer, der kommer mellem udstyret og anordningen til MR. Den magnetiske tiltrækning kan desuden beskadige udstyret. Hudforbrændinger forekommer også som følge af opvarmning af ledende materialer, såsom patientelektroder og pulsoximetersensorer. Kontakt MR-producenten for at få yderligere oplysninger. FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse af udstyr. Denne enhed kan blive beskadiget af mekanisk eller fysisk misbrug, f.eks. hvis den nedsænkes i vand eller tabes på gulvet. Hvis enheden har været udsat for misbrug, så tag den ud af drift og kontakt en kvalificeret servicetekniker. SYMBOLER Følgende symboler bruges i denne håndbog eller på forskellige konfigurationer af LIFEPAK 1000 defibrillatoren og dens tilbehør. Defibrillerings-beskyttet. Type BF patienttilslutning Attention. Se medfølgende dokumentation Advarsel. Højspænding Type BF patienttilslutning LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

14 Sikkerhed Menuknap Batteri-statussymbol Servicesymbol OK Symbol, der indikerer at selv-test er vellykket gennemført Anvendes eller isættes inden den viste dato: åååå-mm-dd eller åååå-mm Denne side op Skrøbeligt/Forsigtig Håndteres forsigtigt Beskyttes mod vand Kun til engangsbrug Mærke for overensstemmelse med de relevante EU-direktiver Certificering fra Canadian Standards Associations for Canada og USA De dele af LIFEPAK 1000 defibrillatoren, som kan komme i enten direkte eller lejlighedsvis kontakt med patienten eller plejeren under normal brug, er ikke fremstillet i materialer, der indeholder latex som en bevidst ekstra komponent eller forventede urenheder. Kabelstik!USA Gælder kun i USA 1-4 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

15 Sikkerhed YYYY Fremstillingsdato Strøm til/fra Stød-knap Stød-symbol Symbol, der angiver placering af batterirummet Anbefalet opbevaringstemperatur: 15 til 35 C. Opbevaring ved ekstreme temperaturer fra 30 og op til 60 C er begrænset til syv dage. Hvis opbevaring ved disse temperaturer overskrider en uge, vil elektrodernes levetid blive forringet. Anbefalet transporttemperatur: 20 til 50 C Relativ luftfugtighed fra 5 % til 95 % Placér ikke i nærheden af åben ild, opvarm ikke til over 100 C, og brænd ikke Batteriet må ikke klemmes, punkteres eller adskilles Genoplad ikke batteriet Li / MnO2 Lithium mangandioxid batteri Genopladeligt batteri 1000 Batteri til brug med LIFEPAK 1000 defibrillatoren Batterioplader til brug med lithium-ion batteri LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

16 Sikkerhed AC til DC-strømadapter Dette produkt må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Se for vejledning om bortskaffelse af dette produkt. Spædbørns/børne stød-elektroder med reduceret energi er ikke kompatible med QUIK-COMBO defibrilleringskablet. For at bruge elektroder til spædbørn/børn skal disse elektroder forbindes direkte til AED en. LOT Partinummer (batchkode). PN, MIN Producentens varenummer CAT Katalognummer REF Genbestillingsnummer SN Serienummer Rx Only eller Rx Only Kun efter lægeordination IP55 Kode for tæthedsgrad for kabinet iht. IEC LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

17 KONTROLENHEDER OG INDIKATORER 2 Dette afsnit giver en beskrivelse af hver af LIFEPAK 1000 defibrillatorens primære kontrolenheder og indikatorer. Kontrolenheder og indikatorer side 2-2 Batteri-indikatorer 2-5 Batteriopladerens indikatorer 2-6 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

18 Kontrolenheder og indikatorer KONTROLENHEDER OG INDIKATORER Dette afsnit giver Dem en indføring i LIFEPAK 1000 defibrillatorens kontrolenheder og indikatorer (venstre side) (venstre side) Figur 2-1 Kontrolenheder og indikator Tabel 2-1 Kontrolenheder og indikatorer Funktion Beskrivelse 1 Parathedsdisplay Parathedsdisplayet gør Dem opmærksom på defibrillatorens parathedsstatus. Tre symboler (,, ) hjælper Dem med at bestemme, om defibrillatoren er klar til brug eller skal efterses. I det følgende forklares, hvad hvert symbol betyder, og hvornår/hvor de forekommer. Indikatoren med en skruenøgle ses på parathedsdisplayet, når der foreligger en tilstand, der forhindrer eller kunne forhindre defibrillatorens normale drift. OK symbolet angiver, at defibrillatoren er klar til brug. Dette symbol er kun synligt, når defibrillatoren er slukket. Batterisymbolet vises på parathedsdisplayet, når defibrillatoren er slukket. Når der kun er én synlig bjælke i symbolet, er batteriet lavt. Hvis symbolet er tomt, er batteriet yderst lavt, og OK symbolet vil ikke blive vist, når defibrillatoren er slukket. 2-2 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

19 Kontrolenheder og indikatorer Tabel 2-1 Kontrolenheder og indikatorer (Fortsat) Funktion Beskrivelse 2 Højtaler Giver hørbare stemmebeskeder og toner. 3 Den grønne TÆND/SLUK knap tænder eller slukker for ON strømmen. Knappen er oplyst, når defibrillatoren er tændt. 4 Knappen TÆND/SLUK. Der leveres et stød til patienten ved tryk på knappen STØD (når den blinker). 5 STØD-knap Bruges til valg af driftsfunktion (Manuel eller AED) samt indtastning af informationer i opsætningsfunktion. MENU-knap 6 Batterirum Kan indeholde et enkelt batteri. 7 Taster To taster samarbejder med skærmen, og giver Dem mulighed for at foretage valg, samtidig med at defibrillatoren bruges. Tasternes funktioner varierer alt afhængigt af hvilken opgave, De er i gang med at udføre. Deres funktion er angivet af etiketten på skærmen oven over dem. 8 IrDA port Infrarød dataassociering. Denne port leverer trådløs kommunikation til overførsel af data fra defibrillatoren til en PC. 9 Skærmbillede Viser relevante informationer til brug i alle driftsmodi. Figur 2-2 forklarer informationerne, der vises på skærmen. 10 Kabelbeholder Giver direkte forbindelse til stød-elektroderne (sorte), EKG-kablet (grønt), spædbørns-/børneelektroderne (lyserøde) og QUIK-COMBO stød-elektroderne (grå). LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

20 Kontrolenheder og indikatorer Antal stød Hjertefrekvens Meddelelsesområde Batteri-status Forløbet tid EKG Beskeder Tast-etiket Menuknap Taster Figur 2-2 Defibrillator-skærm Hjertefrekvens. Hjertefrekvensindikatoren viser hjertefrekvenser mellem slag pr. minut (bpm). Indikatoren er til rådighed i Manuel funktion eller når EKG-kablet med 3 afledninger anvendes. Batteri-status. Når defibrillatoren tændes, vises dette symbol på skærmen og angiver det forholdsmæssige opladningsniveau. Én bjælke indikerer, at batteriet er lavt. Når batteriet er meget lavt, er symbolet tomt, og der vises en meddelelse om UDSKIFT BATTERI på skærmen. EKG. EKG et, der vises på skærmen, er et ikke-diagnostisk EKG, som fås via stød-elektroderne eller Elektrode II EKG-kablet. Tilstedeværelsen af et EKG er ikke nogen sikkerhed for, at patienten også har en puls. Tast-etiketter. Disse etiketter angiver funktionen, som kan aktiveres ved tryk på den pågældende tast. ANALYSÉR og AFLAD er eksempler på funktioner. 2-4 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

21 Kontrolenheder og indikatorer BATTERI-INDIKATORER LIFEPAK 1000 defibrillatoren kan strømforsynes fra to typer batterier: Et ikke-genopladeligt lithium mangandioxid batteri Et genopladeligt lithium-ion batteri Indikatorer for batteriets opladningsniveau Begge batterityper har en batterimåler, som indikerer batteriets omtrentlige opladningsniveau, når det ikke er indsat i defibrillatoren. Tryk på den grå knap under batterisymbolet for at kontrollere batteriets opladningsniveau, inden batteriet indsættes i defibrillatoren. Bemærk: Hav altid adgang til et ekstra, fuldt opladet batteri. For begge batterityper angiver de viste fire batteri-indikatorer den omtrentlige opladning. > 75 % opladt > 50 % opladt > 25 % opladt 25 % opladt eller mindre Figur 2-3 Batteriets opladningsindikatorer Bemærk: Batterimåleren på et nyt opladeligt batteri vil ikke fungere, før batteriet er blevet opladet første gang. Batteriadvarselsindikatorer For begge batterityper angiver et enkelt blinkende LED, at batteriopladningsniveauet er meget lavt. Batteriet skal tages ud af drift og oplades (genopladeligt batteri) eller kasseres (ikke-genopladeligt batteri). For genopladelige batterier angiver to blinkende LED'er, at batteriet er defekt og skal returneres til Deres lokale Physio-Control-repræsentant. Figur 2-4 Batteriadvarselsindikatorer Det ikke-genopladelige batteri leveres fuldt opladet. Alle fire LED'er skal lyse, når indikatoren aktiveres. Kontrollér opladningsniveauet for et nyt ikke-genopladeligt batteri, inden det tages i brug. Når det vedligeholdes optimalt, kan et nyt, ikke-genopladeligt batteri yde ca. 17 timers on-tid eller 440 udladninger ved 200 joule. LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

22 Kontrolenheder og indikatorer Det genopladelige batteri leveres ca. 40 % opladet og skal oplades helt inden brug. Oplad batteriet helt inden for seks måneder, efter De har modtaget det, og mindst hver sjette måned herefter. Når det vedligeholdes optimalt, kan et nyt, fuldt opladet batteri yde ca. ti timers on-tid eller 261 udladninger ved 200 joule. Da alle genopladelige batterier permanent mister batterikapacitet med tiden, og fordi batterikapaciteten sammen med niveauet af opladning bestemmer, hvor længe et genopladeligt batteri giver strøm til defibrillatoren, kan det forventes, at et fuldt opladet batteris on-tid vil blive reduceret med alderen. BATTERIOPLADERENS INDIKATORER LIFEPAK 1000 defibrillator batteriopladeren er beregnet til brug sammen med LIFEPAK 1000 defibrillator lithium-ion (Li-ion) genopladelige batterier. Ingen andre batterier er kompatible med denne oplader. Komplet information om batteriopladeren findes i Brugsanvisningen til LIFEPAK 1000 defibrillator batterioplader, der følger med opladeren. Når der tilsluttes strøm til batteriopladeren, blinker begge LED'er på opladeren kort og slukker derefter. Efterse batterikontakterne for tydelig beskadigelse eller fremmede stoffer, inden batteriet isættes. Figur 2-5 beskriver LED'erne på batteriopladeren, når der indsættes et genopladeligt batteri. 1 2 LED Adfærd Definition Forklaring 1 Blinker grønt Batteriet oplades. Et helt tomt batteri tager ca. 4 timer at oplade. 1 Lyser grønt 2 Rød Batteriopladningen er fuldført. Der er fejl ved batteriet eller opladeren. Hvis De lader batteriet blive i opladeren, vil batteriet hele tiden være optimalt opladet. Opladeren går i vedligeholdelses -tilstand, når opladningen er gennemført, og sørger automatisk for regelmæssig fuld-opladning. Sådan testes batteriet: Tag batteriet ud, og kontrollér indikatoren; to blinkende LED'er indikerer et fejlbehæftet batteri. Sådan testes opladeren: Indsæt et fungerende batteri; en konstant lysende rød oplader-led indikerer fejl ved opladeren. Kontakt det autoriserede servicepersonale for at få hjælp i forbindelse med et fejlbehæftet batteri eller en fejlbehæftet oplader. Figur 2-5 Batteriopladerens indikatorer Der er flere oplysninger om batterier og instruktioner om bortskaffelse i Batterivedligeholdelse på side 5-4 og Oplysninger om genbrug af produktet på side LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

23 SÅDAN BRUGES LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOREN 3 Dette afsnit giver en oversigt over informationer og instruktioner om brugen af LIFEPAK 1000 defibrillatoren. Driftsmåder side 3-2 Defibrillering i AED funktion 3-3 Defibrillering i manuel funktion 3-5 Fejlfindingstip vedrørende defibrillering 3-6 EKG overvågning (EKG funktion) 3-8 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

24 Sådan bruges LIFEPAK 1000 defibrillatoren DRIFTSMÅDER De kan bruge LIFEPAK 1000 defibrillatoren til: Automatiseret ekstern defibrillering (AED funktion) Manuel defibrillering (Manuel funktion) (Forudsætter, at EKG elektroder er påsat) EKG-overvågning (EKG-funktion) (Forudsætter, at EKG elektroder er påsat) Advarsler og forholdsregler i forbindelse med defibrillering ADVARSLER! Fare for stød. Defibrillatoren afgiver elektrisk energi på op til 360 joule. Når defibrillatoren aflader, må man ikke berøre de anvendte stød-elektroder. Fare for stød. Hvis en person berører patienten, sengen eller ethvert andet ledende materiale, som er i kontakt med patienten under defibrilleringen, kan den afgivne energi blive delvist afladet gennem denne person. Sørg for at alle er væk fra kontakt med patienten, sengen og andre ledende materialer inden defibrillatoren aflades. Mulige hudforbrændinger. Under defibrillering kan luftlommer mellem huden og stød-elektroderne medføre, at patienten får hudforbrændinger. Påsæt stød-elektroderne, så stød-elektroderne klæber til huden. Omplacér ikke elektroder, som allerede er anbragt. Hvis placeringen nødvendigvis skal ændres, så fjern dem og erstat med nye elektroder. Risiko for hudforbrændinger og utilstrækkelig energiafgivelse. Stød-elektroder, som er udtørrede eller beskadigede, kan forårsage gnistdannelse og hudforbrændinger af patienten under defibrillering. Brug ikke stød-elektroder, som har været pakket ud af folieemballagen i mere end 24 timer. Brug ikke stød-elektroder, som har overskredet udløbsdatoen. Kontrollér, at elektrodens klæbemiddel er intakt og ubeskadiget. Udskift stød-elektroderne efter 50 stød. Mulig interferens i forhold til en implanteret elektriske enhed. Defibrillering kan medføre, at implanterede enheder ikke fungerer. Anbring, hvis muligt, stød-elektroderne væk fra implanterede enheder. Kontrollér, hvis muligt, den implanterede enheds funktion efter defibrillering. Mulig mistolkning af data. Analysér ikke i et køretøj, der bevæger sig. Bevægelsesartefakt kan påvirke EKG-signalet og medføre forkerte adviseringsmeddelelser om stød og ikke-stød. Bevægelsesregistrering kan forsinke analysen. Stop køretøjet og hold afstand til patienten under analysen. Mulig mistolkning af data. Bevæg/flyt ikke AED en under analysen. Bevægelse/flytning af AED en under analyse kan påvirke EKG-signalet og medføre forkert beslutning om stød eller ikke-stød. Rør ikke ved patienten eller AED en under analyse. FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse af udstyr. Før defibrillatoren anvendes, adskil da alt udstyr fra patienten, som ikke er defibrillatorbeskyttet. 3-2 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

25 Sådan bruges LIFEPAK 1000 defibrillatoren DEFIBRILLERING I AED FUNKTION LIFEPAK 1000 defibrillatoren anvender det patenterede Physio-Control stødadviseringssystem til vurdering af patientens hjerterytme. LIFEPAK 1000 defibrillatoren har en ekstra/valgfri funktion, som viser EKG-kurverne og hjertefrekvensindikatoren i AED funktion. Betjeningen i AED funktion er den samme, uanset om defibrillatoren viser EKG-kurverne eller ikke. Når EKG-VISNING er sat til TÆNDT, vises EKG et sammen med alle AED meddelelser og beskeder. Når EKG-VISNING er sat til SLUK, fylder meddelelser og beskeder hele skærmen. Grundlæggende trin for brugen af LIFEPAK 1000 defibrillatoren 1 Fastslå, at patienten har hjertestop (patienten reagerer ikke, trækker ikke vejret normalt og viser ingen tegn på liv). 2 Tryk på TÆND/SLUK for at tænde defibrillatoren (det grønne LED lyser op). Der udsendes stemmebeskeder, som leder Dem gennem redningsprocessen. 3 Klargør patienten til påsætning af stød-elektroder. Hvis det er muligt, placeres patienten på en hård overflade, væk fra stående vand. Fjern beklædning fra patientens overkrop. Fjern evt. hårvækst fra elektrodestederne. Hvis barbering er nødvendig, så undgå at skære i huden. Rens huden og tør den godt med et håndklæde eller gaze. Kom ikke sprit, benzoetinktur eller antiperspirant på huden. 4 Åbn stød-elektrode-pakken, og fjern elektroderne. Træk langsomt beskyttelseslaget af elektroderne, og start med kabelforbindelsesenden. Bortskaf beskyttelseslaget på sikker vis for at forhindre nogen i at glide i det. 5 Påsæt stød-elektroderne på patientens bryst. Start i den ene ende og pres elektroderne godt ind mod patientens hud, som vist. Anteriort Lateralt ADVARSEL! For kraftig energiafgivelse. Til børn under 8 år eller under 25 kg, bruges spædbørns-/ børneelektroder med reduceret defibrilleringsenergi. Brug ikke pædiatriske QUIK-COMBO elektroder; disse elektroder svækker ikke energiafgivelsen med denne defibrillator. 6 Forbind elektroderne med defibrillatoren (hvis de ikke allerede er forbundet). 7 Følg skærmmeddelelserne og stemmebeskederne, der gives af defibrillatoren. LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

26 Sådan bruges LIFEPAK 1000 defibrillatoren Stemmemeddelelser og beskeder i AED funktion Følgende beskrivelser af stemmebeskeder og meddelelser er baseret på standardindstillingerne i AED funktion. Ændring af opsætningsmulighederne kan medføre, at AED en opfører sig anderledes. PÅSÆT ELEKTRODER HOLD AFSTAND, ANALYSERER NU, HOLD AFSTAND GØR KLAR TIL STØD HOLD AFSTAND, TRYK PÅ STØD-KNAPPEN AFGIVET ENERGI START HJERTEMASSAGE STØD IKKE ANBEFALET Stemmebesked og meddelelse, når en patient ikke er blevet forbundet med defibrillatoren. Stemmebesked og meddelelse, når en patient er blevet forbundet med defibrillatoren. Rør ikke ved, og flyt ikke patienten eller behandlingskablerne under analyse. EKG-analysen tager 6 9 sekunder. Meddelelse, der vises, hvis defibrillatoren registrerer en rytme, hvortil stød er muligt. Defibrillatoren lader op til joule-indstillingen for dette stødnummer. En stigende tone og en opladningsbjælke på skærmen indikerer, at defibrillatoren lader op. Stemmebesked og meddelelse når opladning er fuldført. Knappen (stød) blinker. Få alle væk fra patienten, sengen eller andet udstyr, der er forbundet til patienten. Tryk på knappen (stød) for at aflade defibrillatoren. Energiniveauet for stød afhænger af den opsatte energiprotokol og analysebeslutningen efter stød. Hvis knappen (stød) ikke trykkes ned inden for 15 sekunder, afbryder defibrillatoren stød-knappen, og meddelelsen AFLADER... vises på skærmen. Meddelelse der vises efter hvert stød. Der vises en meddelelse og et nedtællingsur (min:sek format) for hjertemassage-tiden. Stemmebesked og meddelelse når defibrillatoren registrerer en rytme, der ikke kan stødes. Defibrillatoren lader ikke op, og der kan ikke afgives et stød. Når en besked om STØD IKKE ANBEFALET følger efter et stød og hjertemassage, vil energiniveauet ikke blive øget ved næste stød. Særlige forhold ved elektrodeanbringelse Når der placeres elektroder på patienten, skal man være opmærksom på særlige forhold: Overvægtige patienter eller patienter med stor brystkasse Påsæt elektroderne på et fladt område på brystet, hvis det er muligt. Hvis huden folder sig eller brystvævet forhindrer god påklæbning, så træk hudfolderne ud for at danne en glat overflade. Tynde patienter Følg ribbenenes omrids og mellemrum når elektroderne trykkes på overkroppen. Dette begrænser luftlommer og mellemrum under elektroderne og fremmer god hudkontakt. 3-4 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

27 Sådan bruges LIFEPAK 1000 defibrillatoren Patienter med implanterede pacemakere Hvis muligt, skal defibrilleringselektroderne placeres væk fra den interne pacemaker-generator. Behandl denne patient som enhver anden patient, der kræver nødhjælp. Patienter med implanterede defibrillatorer Påsæt elektroderne i den anterior-laterale position. Behandl denne patient som enhver anden patient, der kræver nødhjælp. Alternativ anterior-posterior elektrodeposition Elektroderne kan påsættes i en anterior-posterior position på følgende måde: 1 Påsæt enten eller + stød-elektroden over venstre prækordium, som vist i Figur 3-1. Elektrodens øverste kant skal ligge under brystvorten. Undgå placering over brystvorten, mellemgulvet eller sternums knoglefremspring, hvis det er muligt. 2 Påsæt den anden elektrode bag hjertet i skulderområdet, som vist i Figur 3-1. Af hensyn til patientens velbefindende placeres kabelstikket væk fra rygraden. Placér ikke elektroden over rygradens knoglefremspring eller skulder. ANTERIOR Anteriort POSTERIOR Posteriort Figur 3-1 Anterior-Posterior placering DEFIBRILLERING I MANUEL FUNKTION LIFEPAK 1000 defibrillatoren har en Manuel funktion, som kan omgå defibrillatorens AED funktioner. Manuel funktion giver brugerstartet analyse, opladning, stød og afladningsfunktioner. Denne funktion er nyttig i et trinvist system, hvor en redder, der er oplært i manuel defibrillering, og som er kompetent til at placere defibrillatoren i Manuel funktion, overtager arbejdet fra en redder, der er oplært i BLS-AED. Sådan bruges Manuel funktion: 1 Tryk på menuknappen. 2 Vælg JA for at gå ind i Manuel funktion. EKG-sporet og indikatoren for hjertefrekvens vises på skærmen. 3 Hvis den viste EKG-rytme virker til at kunne stødes, trykkes på OPLAD for at starte opladning af defibrillatoren. Skærmen angiver, at defibrillatoren lader op, og der høres en opladningstone. 4 Få alle væk fra patienten, sengen eller andet udstyr, der er forbundet til patienten. 5 Når opladningen er fuldført, trykkes der på den blinkende knap (stød) for at afgive energi til patienten. 6 Når der er afgivet et stød, bliver energien for hvert efterfølgende stød automatisk valgt ud fra det energiniveau, der er konfigureret i opsætningen. Bemærk: For at fjerne en uønsket opladning, kan der til enhver tid trykkes på AFLAD. LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

28 Sådan bruges LIFEPAK 1000 defibrillatoren Analyse LIFEPAK 1000 defibrillatoren kan opsættes til at vise en ANALYSÉR tast i Manuel funktion. Sådan startes en analyse: 1 Bekræft at patienten ikke reagerer, ikke trækker vejret og ikke har nogen puls. 2 Tryk på ANALYSÉR. 3 Hvis rytmeanalysen medfører en beslutning om Stød ikke anbefalet, forbliver defibrillatoren i manuel funktion uden yderligere beskeder. 4 Hvis rytmeanalysen medfører en beslutning om Stød anbefalet, starter defibrillatoren automatisk opladning og udsender en opladningstone. Hvis De beslutter, at et stød ikke er ønskeligt, trykkes på AFLAD. 5 Når opladningen er fuldført, så få alle væk fra patienten, sengen eller andet udstyr, der er forbundet til patienten. 6 Tryk på den blinkende knap (stød) for at afgive energi til patienten. 7 Når der er afgivet et stød, forbliver defibrillatoren i Manuel funktion. FEJLFINDINGSTIP VEDRØRENDE DEFIBRILLERING Dette afsnit forklarer driftsproblemer, som kan opstå under brugen af defibrillatoren. Table 3-1 Fejlfindingstip vedrørende defibrillering Observation Mulig årsag Hvad skal der gøres Skærmen er tom og TÆND LED et tændt. PÅSÆT ELEKTRODER stemmebesked høres. CHECK KONNEKTOREN OG ELEKTRODERNE stemmebesked høres. Skærmen fungerer ikke korrekt. Dårlig elektrode-til-hud kontakt. Elektroderne er tørre, beskadigede eller har overskredet udløbsdatoen. Plasticlaget er ikke taget af elektroderne. Forbindelsen til defibrillatoren er utilstrækkelig. AED- og behandlingsfunktionerne virker muligvis stadigvæk. Hvis det er nødvendigt for behandling, så følg stemmemeddelelserne, og fortsæt med at bruge enheden til at behandle patienten. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at bruge stemmemeddelelserne, skal der gives hjertemassage, såfremt patienten ikke reagerer, ikke trækker vejret normalt eller ikke viser livstegn. Kontakt en autoriseret servicetekniker. Pres elektroderne godt fast mod patientens hud. Rens, barbér og aftør patientens hud, inden elektroderne sættes på huden. Udskift elektroderne. Tag plasticlaget af elektroderne og sæt dem på patientens brystkasse. Se efter om elektrodekablet er stukket helt ind. 3-6 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

29 Sådan bruges LIFEPAK 1000 defibrillatoren Table 3-1 Fejlfindingstip vedrørende defibrillering (Fortsat) Observation Mulig årsag Hvad skal der gøres Defibrillatoren kan ikke give tilstrækkeligt stød. Stemmemeddelelserne lyder svage eller forvrængede. BEVÆGELSE PÅVIST og STOP BEVÆGELSE høres som stemmemeddelelser. Defibrillatoren giver ikke stemmebeskeder eller bip-toner efter den er blevet tændt. Defibrillatorens batteri er svagt. Defibrillatorens batteri er svagt. Patienten bevæger sig på grund af placeringen. Patienten bevæger sig, fordi vedkommende trækker vejret. Der gives hjertemassage, mens der analyseres. Køretøjet er i bevægelse. Elektrisk/ radiofrekvensinterferens. Højttaler fungerer ikke. Afladet batteri. Start hjertemassage hvis patienten ikke reagerer, ikke trække vejret normalt og ikke viser livstegn. Kontrollér batteriets indikator. Udskift batteriet hvis nødvendigt. Start hjertemassage hvis patienten ikke reagerer, ikke trække vejret normalt og ikke vise livstegn. Kontrollér batteriets indikator. Udskift batteriet hvis nødvendigt. Flyt patienten til et stabilt sted, hvis det er muligt. Kontrollér om patienten trækker vejret normalt. Stop hjertemassage, mens der analyseres. Stop køretøjet under analysen, hvis det er muligt. Flyt kommunikationsudstyr eller andre enheder, der mistænkes for interferens, væk fra defibrillatoren, hvor det er muligt. AED- og behandlingsfunktionerne virker muligvis stadigvæk. Hvis det er nødvendigt for behandling, så følg skærmmeddelelserne, og fortsæt med at bruge enheden til at behandle patienten. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at bruge skærmmeddelelserne, skal der gives hjertemassage, såfremt patienten ikke reagerer, ikke trækker vejret normalt eller ikke viser livstegn. Kontakt autoriseret servicepersonale. Start hjertemassage hvis patienten ikke reagerer, ikke trække vejret normalt og ikke viser livstegn. Kontrollér batteriets indikator. Udskift batteriet hvis nødvendigt. Kontakt autoriseret servicepersonale. LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

30 Sådan bruges LIFEPAK 1000 defibrillatoren Table 3-1 Fejlfindingstip vedrørende defibrillering (Fortsat) Observation Mulig årsag Hvad skal der gøres Parathedsdisplayet er tomt. Det genopladelige batteri skal genoplades ofte. Defibrillatoren er blevet tændt. Driftstemperaturen er for lav. LCD fungerer ikke korrekt. Batteriet nærmer sig afslutningen af levetiden og har mistet kapacitet. Normal tilstand, når defibrillatoren er i brug. Brug defibrillatoren inden for det angivne temperaturområde. Kontakt autoriseret servicepersonale. Overvej at udskifte batteriet. Se Sådan afgøres det, hvornår genopladelige batterier skal udskiftes: på side 5-6 for at få flere oplysninger. EKG OVERVÅGNING (EKG FUNKTION) ADVARSEL! Mulig mistolkning af EKG-data. Skærmens frekvensrespons er kun beregnet til grundlæggende identifikation af EKG-rytme; den giver ikke den opløsning, der kræves i forbindelse med visning af pacemaker-impuls, nøjagtige målinger, som f.eks. QRS-varighed og ST segment-tolkning. Til disse formål skal der anvendes EKG-monitorer med en passende frekvensrespons. Mulig forsinkelse af behandlingen. Prøv ikke på at forbinde et EKG-kabel med 3 afledninger til et QUIK-COMBO behandlingskabel eller nogen anden AED. EKG-kablet fungerer kun sammen med LIFEPAK 1000 defibrillatoren. LIFEPAK 1000 defibrillatoren giver en ikke-diagnostisk EKG-visning af patientens hjerterytme, når EKG-kablet er tilsluttet og elektroderne er anbragt. Bemærk: De behøver ikke at slukke for defibrillatoren, før der skiftes fra stød-elektroder til EKG-kablet eller omvendt. Sådan overvåges en patients EKG: 1 Forbind EKG-kablet. Bemærk: EKG-kablet bruger samme fatning som stød-elektroderne. 2 Påsæt EKG-elektroder på patientens brystkasse, som vist i Figur 3-2 RA/R LA/L AHA etiketter IEC etiketter RA Højre arm R Højre LA Venstre arm L Venstre LL Venstre ben F Fod LL(F) Figur 3-2 Påsætning af EKG-elektroder til EKG-overvågning 3-8 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

31 Sådan bruges LIFEPAK 1000 defibrillatoren Når EKG-elektroderne er påsat, viser defibrillatoren patientens hjerterytme og hjertefrekvens i en elektrode II konfiguration. Elektrode II er den eneste elektrode, som er til rådighed med dette kabel. I EKG-funktion er defibrillatorens evne til afgivelse af stød deaktiveret; men defibrillatoren fortsætter med at vurdere patientens EKG for eventuelle rytmer, som kan stødes. Husk på, at tilstedeværelse af en EKG-rytme ikke er nogen sikkerhed for, at patienten også har en puls. Hvis der registreres en rytme, som kan stødes, giver defibrillatoren beskeden PÅSÆT STØD-ELEKTRODER. 1 Bekræft patientens tilstand: Reagerer ikke? Intet åndedræt? Ingen tegn på liv? 2 Fjern EKG-kablet og forbind stød-elektroderne med defibrillatoren. 3 Påsæt stød-elektroderne på patientens brystkasse, og hold dem mindst 2,5 cm væk fra EKG-elektroderne. Hvis nødvendigt fjernes EKG-elektroderne. 4 Følg defibrillatorens stemme- og skærmmeddelelser. Fejlfindingstip vedrørende EKG-overvågning Hvis der opstår problemer under overvågning af EKG et, så gennemse denne liste over observationer for hjælp til fejlfinding. Table 3-2 Fejlfindingstip vedrørende EKG-overvågning Observation Mulig årsag Hvad skal der gøres Skærmen er tom og TÆND LED et tændt. PÅSÆT EKG-ELEKTRODER, meddelelse høres/vises Skærmen fungerer ikke korrekt. En eller flere EKG-elektroder er afbrudt. Dårlig elektrode-til-hud kontakt. Knækket elektrodeledning iekg-kablet. Kontakt en autoriseret servicetekniker. AED- og behandlingsfunktionerne virker muligvis stadigvæk. Hvis nødvendigt for patientens behandling, så fortsæt med at bruge enheden. Bekræft at EKG-elektroderne er påsat. Omplacér kablet og/eller elektrodeledningerne for at forhindre elektroderne i at løsrive sig fra patienten. Rens, barbér og aftør patientens hud, som anbefalet på side 3-3. Udskift elektroderne. Skift kabel. Bekræft at EKG-kablet fungerer. Hvis elektrodeledningen er knækket, så udskift EKG-kablet. LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

32 Sådan bruges LIFEPAK 1000 defibrillatoren Table 3-2 Fejlfindingstip vedrørende EKG-overvågning (Fortsat) Observation Mulig årsag Hvad skal der gøres Dårlig EKG-signalkvalitet. Basislinjevandring (lav frekvens/høj amplitudeartefakt). Fin basislinjeartefakt (høj frekvens/lav amplitude). Dårlig elektrode-til-hud kontakt. Udløbne, irrede eller udtørrede elektroder. Løs forbindelse. Beskadiget kabel eller konnektor/ elektrodeledning. Støj på grund af radiofrekvensinterferens (RFI). Utilstrækkelig hudklargøring. Dårlig elektrode-til-hud kontakt. Utilstrækkelig hudklargøring. Isometrisk muskelspænding iarmeogben. Omplacér kablet og/eller elektrodeledningerne for at forhindre elektroderne i at løsrive sig fra patienten. Fastgør kabelklemmen til patientens tøj. Rens, barbér og aftør patientens hud, som anbefalet på side 3-3. Udskift elektrode(rne). Kontrollér datokoderne på elektrodepakkerne. Brug kun sølv/sølvklorid elektroder, hvor sidste anvendelsesdato ikke er overskredet. Lad elektroderne forblive i emballagen indtil de skal bruges. Kontrollér/genpåsæt kabelforbindelserne. Efterse EKG- og stødkablerne. Udskift hvis de er beskadigede. Kontrollér kablet med en simulator og udskift, hvis fejlfunktion observeres. Undersøg om der er udstyr, som forårsager RFI (f.eks. en radiosender) og flyt det, eller sluk for udstyret. Rens, barbér og aftør patientens hud, som anbefalet på side 3-3. Udskift elektroderne. Rens, barbér og aftør patientens hud, som anbefalet på side 3-3. Udskift elektroderne. Bekræft at lemmerne hviler på en bæredygtig overflade. Kontrollér om elektroderne er påklæbet korrekt LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

33 DATASTYRING 4 Dette afsnit omhandler datastyring i forbindelse med LIFEPAK 1000 defibrillatoren. Styring af defibrillatorens data side 4-2 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning Physio-Control, Inc.

34 Datastyring STYRING AF DEFIBRILLATORENS DATA LIFEPAK 1000 defibrillatoren anvender en infrarød metode til overførsel af defibrillatorens data. Oversigt over datalagring Hver gang De bruger defibrillatoren, gemmer den digitalt patientens data, som kan overføres til en PC. De kan give patientdata til hjælp for efterfølgende gennemgang af tilfældet, kvalitetskontrol, uddannelse og forskningsformål. De bør sætte Dem grundigt ind i de lokale krav vedrørende rapportering af LIFEPAK 1000 defibrillatorens anvendelse og afgivelse af anvendelsesdata. For hjælp til at hente data fra defibrillatoren kontakt Deres lokale Physio-Control salgs- eller autoriserede servicerepræsentant. Data, der gemmes af LIFEPAK 1000 defibrillatoren Hver gang defibrillatoren tændes og tilsluttes en patient, gemmer den automatisk data vedrørende patienten. Når disse data overføres til et datastyringssystem til gennemsyn (for eksempel, CODE-STAT -software), er der 3 typer patientrapporter til rådighed: Hændelseslogbog, kontinuerlig EKG og CODE SUMMARY (sammendrag). Tabel 4-1 beskriver disse rapporter. Tabel 4-1 Patientrapporter Rapporttype Hændelseslogbog Kontinuerlig EKG CODE SUMMARY (sammendrag) Beskrivelse En kronologisk logbog over alle hændelser En hændelse er en tilstand, som defibrillatoren har bemærket. Hændelser er anført på side 4-3. Der optages 40 minutter af patientens EKG-rytme, begyndende når patienten tilsluttes defibrillatoren, og sluttende når defibrillatoren slukkes. Kombinerer hændelseslogbogen og prøver på kontinuerlige EKG-rytmer, der er knyttet til bestemte hændelser, som f.eks. defibrillering. LIFEPAK 1000 defibrillatoren kan gemme op til to patientrapporter: én for den aktuelle patient og én for den foregående patient. Når man bruger defibrillatoren, er det vigtigt at overføre patientens data snarest muligt efter brugen. Den komplette journal for den aktuelle patient indbefatter den kontinuerlige EKG og hændelseslogbogen. Hvis en anden patient behandles, bliver den første patients kontinuerlige EKG omformateret til en sammendragsrapport (CODE SUMMARY). Hvis en tredje patient behandles, slettes alle den første patients data, og den anden patients kontinuerlige EKG omformateres til en sammendragsrapport. Tabel 4-2 Patientjournaler Komplet journal Sammendrag Kontinuerlig EKG Aktuelle patient X X X Tidligere patient 0 X 0 Tændes og slukkes der for defibrillatoren, uden at elektroderne sættes på en patient, vil defibrillatoren ikke oprette en ny patientjournal, og de patientjournaler, der er i defibrillatoren, ændres ikke. LIFEPAK 1000 defibrillatoren sletter ikke patientens data, efter dataene er overført til en PC. Defibrillatoren sletter kun den foregående patients data, når den bliver tilsluttet en ny patient eller en simulator. 4-2 LIFEPAK 1000 defibrillator betjeningsvejledning

LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING + LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING Ansvar for oplysninger Det er vore

Læs mere

LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING + LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING Ansvar for oplysninger Det er vore

Læs mere

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING Vigtigt Denne enhed må kun anvendes af autoriseret personale.!usa Rx Only!USA Sporing af apparatet Den amerikanske

Læs mere

Defibtech DDU-100 semiautomatisk ekstern defibrillator

Defibtech DDU-100 semiautomatisk ekstern defibrillator Defibtech DDU-100 semiautomatisk ekstern defibrillator Brugervejledning AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION MÅ KUN ANVENDES, HVIS PATIENTEN ER: BEVIDSTLØS IKKE-RESPONSIV TRÆKKER IKKE VEJRET 1 TRYK PÅ

Læs mere

Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator)

Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) Beredskabsmester Lars M. Sørensen Hvorfor Hjertestarter Tidlig alarmering Tidlig hjertemassage Tidlig defibrillation Tidlig stabillisering Hvad er

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Defibtech DDU-2000-serie Automatiseret ekstern defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serie Automatiseret ekstern defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serie Automatiseret ekstern defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brugermanual AHA/ERC 2010 ELEKTRONISK DISTRIBUTION TRYK PÅ KNAPPEN "TÆND" 1 SÆT ELEKTRODER PÅ FØLG HJERTESTARTER-

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning AED-træner

Brugsanvisning AED-træner Brugsanvisning AED-træner VARENUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. AED (automatiseret ekstern defibrillator)-træneren er et apparat, som er beregnet til brug

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Defibtech DDU-2000-serie Automatiseret ekstern defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serie Automatiseret ekstern defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serie Automatiseret ekstern defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Betjeningsvejledning AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Bemærkninger Defibtech, LLC påtager sig intet ansvar for

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker. agefter

Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker. agefter Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker agefter Powerheart G5 giver dig selvtillid til at hjælpe. I Danmark. Dit lokale Cardiac Science team står altid til rådighed med support og den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi

LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi Works like you work. S I M P LY P R O F E S S I O N A L Avanceret batteriteknologi. Stor skærm giver klar og tydelig grafik og tekst. cprmax giver mest mulig

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG FORHOLDSREGLER VEDR. SIKKERHED PAKKENS INDHOLD BILLEDER AF PRODUKTET 5

Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG FORHOLDSREGLER VEDR. SIKKERHED PAKKENS INDHOLD BILLEDER AF PRODUKTET 5 Det blinkende lys med et pileformet symbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af en ikke-isoleret farlig spænding i produktets kabinet, som kan have en så stor styrke, at det

Læs mere

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang)

HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) september, 26 2012 HASTEMEDDELELSE FOR SIKKER BRUG Reservebatterier og nye instruktioner til brugere af PAD 300/PAD 300P (hjertestarter med offentlig adgang) Kære Kunde, Formålet med dette brev er at informere

Læs mere

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE Ikke alle hjertetilfælde er ens. Det er førstehjælpere heller ikke. I denne branche er der behov for fleksibilitet og det er lige netop, hvad LIFEPAK 1000 defibrillatoren

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

AED Pro AED Pro A-W. Betjeningshåndbog

AED Pro AED Pro A-W. Betjeningshåndbog AED Pro AED Pro A-W Betjeningshåndbog Marts 2011 9650-0350-27 Rev. E Udgivelsesdatoen og revisionsniveauet for denne håndbog findes på forsiden. Kontakt ZOLL Medical Corporation, hvis der er gået mere

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

REVEAL Patientassistent 9538/9539

REVEAL Patientassistent 9538/9539 REVEAL Patientassistent 9538/9539 Lægens håndbog 0123 2007 Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic: Medtronic og Reveal Forklaring af symboler på produktet og emballagen. 0123 2007 Conformité Européenne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugermanual til HeartSine PAD 360P Trainer-enhed 1

Brugermanual til HeartSine PAD 360P Trainer-enhed 1 HeartSine samaritan PAD 360P Trainer-enhed model TRN-360-1 Brugervejledning HeartSine Brugermanual til HeartSine PAD 360P Trainer-enhed 1 HeartSine samaritan PAD 360P Trainer-enhed, model TRN-360-1 Denne

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING Vigtige oplysninger!usa Rx Only!USA Sporing af apparatet FDA i USA kræver, at producenter og

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Administratorhåndbog

Administratorhåndbog Administratorhåndbog Administratorhåndbog REF 9650-0301-27 Rev. E Udgivelsesdato og revisionsniveau for denne håndbog fremgår af titelbladet. Hvis der er gået mere end tre år siden denne dato, skal du

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE Ikke alle hjertetilfælde er ens. Det er førstehjælpere heller ikke. I denne branche er der behov for fleksibilitet og det er lige netop, hvad LIFEPAK 1000 defibrillatoren

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere