Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014"

Transkript

1 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag den 28. Januar 2014 Godkendelse af dagsorden Valg af referent Christian Kragh meldte sig som fast referent. Præsentationsrunde Lars Christian Scmidt, Helene Bundgaard, Marianne Aaberg, Pia Jungmark, Jeannette Hyldig, Bianca Moreno, Susanne Scotwin, Lasse Lynæs, Peter Jeppesen, Christian Kragh, Jeanette Fog, Lise Lotte Lykke Jørgensen, Dorte Windelin, Vibe Steffensen, Lajla Jøregensen og Kristina Avenstrup Afbud: Charite Kaadtmann Konstitution af bestyrelsen To skal have en supplant post. 1 fra Fasangården (post møde note: Nicole har meldt sig som supplant). 1 fra Ådalen (Charite og Bianca skal slå lod) Lars Schmidt forsætter som formand. Velkommen i Bestyrelsen ved Kristina Avenstrup og Lars Schmidt De enkelte bestyrelsesmedlemmers rolle: Bestyrelsen er sammensat af forældre og medarbejdere. Områdelederen er sekretær i bestyrelsen og varetager kontakten med den kommunale forvaltning. Alle bestyrelsesmedlemmer arbejder sammen omkring udviklingen af institutionens tilbud og bidrager på hver deres måde. Formanden er repræsentant for den samlede bestyrelsen og er kontaktled mellem bestyrelsen og ledelsen eller Børne- Skoleudvalget. Det er vigtigt at man som bestyrelsesmedlem har engagement og tid til at engagerere sig i i arbejdet. Bestyrelsen mødes som minimum 4 gange om året, men der kan forekomme flere møder. Formand og områdeleder holder en løbende dialog og formanden står til rådighed i situationer, hvor der skal træffes en hurtig beslutning. Møder: Der er som minimum 4 møder om året hvor besutningerne tages. Der tages ikke beslutninger uden for mødet. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt med en hurtig beslutning og så er det ok at sende en mail ud til alle medlemmer og få et ok. Ex. ved ændring af åbningstider i et hus. Bestyrelselsens repræsentanter skal sætte sig ind i de emner, der diskuteres i bestyrelsen og bidrager med deres synspunkter i kvalificeringen af nye tiltag, retninger og beslutninger i områdeinstitutionen. Senest 8 dage inden bestyrelsesmøde indsendes eventuelle emner til Kristina og Lars som afstemmer dagsordenen. Bestyrelsens rolle: - Bestyrelsesmedlemmer inviteres til deltagelse i ansættelsessamtaler ved af pædagoger

2 - Har indflydelse på overornet principper - Kan have indflydelse på udarbejdelsen årshjul Hvad er ikke bestyrelsens rolle: - Bliver ikke involveret i specifikke personalesager - Har ikke indflydelse på konkrete aktiviteter i dagligdagen. Alle bestyrelses medlemmer har tavshedspligt

3 Spilleregler: Hvad gør man når forældre henvender sig til én.? - Der sondres mellem hvad der handler om ting i dagligdagen og hvad helt overordet. Ting vedr. dagligdagen -> addresseret til den daglige leder i den pågældende institution. Hvad er mange og hvad er enkelte / hvad er sladder og hvad er reelt / hvad er formelt ikke formelt Prøv at få det addreseret det rigtige sted hen. Bestyrelsesmedlemmer skal ikke være medfortæller ude i byen. Hvis der er en reel problematik, så skal det tages op i bestyrelsen. Info til forældre om bestyrelsen arbejde: Sidste år blev der aftalt at lave et skriv til forældrene. Der var enighed om at blive ved med dette og lægge det på mit børnehus. Husk at lægge det ud til alle institutioner, da man ikke vil kunne se det på den mobileversion. Første nyhedsbrev med billede kommer efter dagen d. 8.marts. Årsplanen 2014 Der blev opsummeret hvad der blev aftalt på årsplansmødet den 24. januar. Årsplan bliver gennemgået 8.marts. Fremsendes til bestyrelsen inden indsatsområder: A Kodeks for digital ledelse B Implementering af Find børnene og evt.digitalt system til forældre/fam. Afd/PPR/pæd C Implementering af Sprogvurderinger D Nyt tilsyns- og kvalitetskoncept- 6 kvalitetsparametre E Implementere Læringsstrategi F Implementeres skolereform - herunder forsøg med pædagog- lærersamarbejde G ny pædagogisk praksis på baggrund af BIC H fornyet forældresamarbejde I Forældretilfredshedsundersøgelse Ideer til 2014 projekter: Facebook Spiseaftener Forældreplakat Få sat Kokkedal på landkortet 5 fokusområder på dagtilbudområdet Legegrupper for alle børn Forældreportal Forældrearbejdsdage Børnehusene Kokkedal fik kort før juleferien bevilget projektmidler fra puljen Mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner, udbudt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Puljen sigter mod at indsamle erfaringer med, hvordan man kan tiltrække flere mænd til 0-6 års området, blandt andet med henblik på at sikre børn adgang til bredere identifikationsmuligheder.

4 Projektet, som vi har kaldt Et attraktivt arbejdsfelt for alle, er relevant for Børnehusene Kokkedals igangværende arbejde med at etablere en praksis kendetegnet ved høj kvalitet og professionalisme, fordi vi er afhængige af fortsat at kunne tiltrække dygtige medarbejdere. Vi har fået bevilget kr. til blandt andet at tilrettelægge og udføre et internt uddannelsesforløb for alle medarbejdere med fokus på forskelskraft. Forløbet skal skærpe vores bevidsthed om, hvordan vi forstår forskelligheder, og hvordan vi kan udnytte vores forskelligheder som en ressource, samtidig med at vi arbejder frem mod fælles mål. Desuden sætter projektet fokus på nytænkning af vores rekrutteringsstrategier, fx i forhold til udformningen af stillingsopslag og valg af målgrupper for annonceringen, så annonceringen også målrettes pædagoger i hovedstadsområdet og nyuddannede på udvalgte seminarier. Endelig omhandler projektet også vores måde at placere/fordele mænd i husene og lægger op til erfaringsopsamlinger vedrørende trivsel og samarbejde i et kønsperspektiv. Dagplejen v/lise Lotte Dagplejerne i Kokkedal hører under Langebjerg områdeledelse. Både forældre og medarbejdere ønsker at høre under Børnehusene Kokkedal. Lise Lotte appelerede til Betyrelsen om at skrive til Børne- Skoleudvalget at de bakker op omkring ønsket fra Dagplejen på baggrund af følgende: - Geograffisk giver det mere mening. - Det kan være større samarbejde institutiorne og dagplejerne i mellem. Der kunne aftales flere besøg af DP børn i vuggestue/børnehave. Dette vil give en bedre overlevering for børn, der kommer fra DP til børnhave. - DP mødrene vil blive informeret omkring nyheder i omådeledelsen og kan derfor give en bedre information til forældre. Der var enighed om at Kristina og Lars kontakter områdelederen for Dagplejen samt Center for Skole og Dagtilbud og foreslår at vi kunne indgåi et pilotprojekt omkring organisatorisk og ledelsesmæssig placering. Skolereformen Der blev orienteret omkring implementeringplanen for den nye skolereform. Kristina sender Fredensborg Kommunes nyhedsbrev vedr. den nye skolereform til alle. Vibe og Lars vil repræsentere bestyrelsen vedr. møder omkring høring i forhold til fremtidig struktur. Bestyrelsens opgaver i Kommunikation - Forældresamarbejde - Branding af Børnehusene Kokkedal - En synlig bestyrelse - Forældremøde i områdeinstitutionen i efteråret Punkter til næste møde Evt. Marianne gjorde opmærksom på at forældre ofte ikke vidste nok om uld og dens egenskaber i forhold til at det skulle være muligt at børnene kunne komme ud og holde varmen selvom det er meget koldt, hvis blot de er klædt på til det. Det var enighed om Marianne kunne skrive noget til MB som forældre til forældre vedr. uldundertøj mm.

5 Ref. Nicole

Årsplan for Børnehusene Kokkedal

Årsplan for Børnehusene Kokkedal Årsplan for Børnehusene Kokkedal Periode: 2016 Hvem er vi? Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud til børn i alderen 0-13 år og består af institutionerne Fasangården, Græstedgård, Børneengen, Blomsterengen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Center for Skoler og Dagtilbud, efterår 2011 1 2 Fusionsplan for Børnehusene Kokkedal Områdeinstitutionen profil og organisering Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Årsberetning 2012/13

Årsberetning 2012/13 Årsberetning 2012/13 Vi har sagt farvel til 2012 - et meget spændende år med nogle store udfordringer - og er dermed klar til at aflægge årsberetning. Vi har haft valg i det forgangne år og har dermed

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere