Kære leder af dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære leder af dagtilbud"

Transkript

1 Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede, elektroniske spørgeskemaer som besvares af alle i dagtilbuddets ledelse, pædagoger og andet personale, der arbejder med børn, børn på 4 og 5 år (evt. 6, hvis der er nogle i den alder i dagtilbuddet) og deres forældre. Der kortlægges tre gange i programmet: T1: Uge 38 41, 2015 T2: Uge 38 41, 2017 T3: Uge 38 41, 2019 I ugerne kan det enkelte dagtilbud selv vælge, hvornår det passer i institutionens plan at gennemføre kortlægningen. Tidsforbruget i forhold til besvarelse af kortlægningens spørgsmål varierer fra respondent til respondent. Kortlægningens respondenter Små børn som respondenter kan man stole på så små børn? bliver forskerne ofte spurgt, og her er svaret entydigt og klart Ja, det kan man. Spørgeskema til 4-5 årige er udformet med situationer i grafisk form ledsaget af et indtalt spørgsmål. Spørgsmålene besvares af børnene ved hjælp af smiley. Svarmulighederne i spørgeskemaet består af 4 kategorier - oftest: Enig, lidt enig, lidt uenig og Uenig Barnet svarer, ved at klikke/trykke på en af de fire smilyes. Når der klikkes/trykkes på en af svarmulighederne, så læses svaret op. Ved spørgsmål/udsagn med negationer er svarmulighederne lidt anderledes. Fx ved udsagnet: Jeg bliver aldrig drillet i børnehaven er svarmulighederne følgende: Jeg bliver aldrig drillet i børnehaven (høres når barnet trykker/klikker på den glade smiley) Jeg bliver nogle gange drillet i børnehaven (høres når barnet trykker/klikker på den lidt glade smiley) Jeg bliver tit drillet i børnehaven (etc.) Jeg bliver drillet hver dag i børnehaven For at komme videre til næste spørgsmål skal barnet trykke på pilen. Denne funktion gør det muligt for barnet at ændre sit svar, hvis han/hun ved et uheld har trykket på den forkerte smiley. Mens selve spørgsmålet læses op, er det ikke muligt for barnet at trykke på et svar. Vil barnet høre spørgsmålet igen, så trykkes på: Fortæl barnet, at computeren/ ipad vil læse nogle spørgsmål op, og at barnet 1

2 skal svare på disse ved at bruge musen/fingeren og klikke/trykke på nogle billeder på skærmen. Man må gerne give barnet den hjælp, det behøver for at kunne forstå et spørgsmål eller de svarmuligheder, der gives på et givent spørgsmål for eksempel forklare, hvad de 4 kategorier betyder (Enig, lidt enig, lidt uenig og Uenig). De pædagogiske medarbejdere og ledelse som respondenter For lærere, ledere og pædagoger er spørgeskemaerne tekstbaserede. Det er her muligt at anvende et digitalt oplæsnings-program til spørgsmålene. Det tager 5-10 minutter at svare på spørgeskemaet. Kontaktpædagog/primærpædagog Kontaktpædagog/primærpædagog skal besvare et spørgeskema for hvert barn mellem 4 og 5 (evt. 6 )år, man er primærperson for. Det tager omkring minutter at besvare et spørgeskema for hvert barn. Forældrene som respondenter For forældre er spørgeskemaerne tekstbaserede. Det er her muligt at anvende et digitalt oplæsningsprogram til spørgsmålene. Det tager 5-10 minutter at svare på spørgeskemaet pr. barn. Man må gerne bede alle forældre i dagtilbuddet om at svare på spørgeskemaet. Bemærkning Det er vigtigt, at være opmærksom på, at de tidsangivelser, der oplyses ovenfor alene er en oplysning til ledelsens orientering. Adgang til kortlægningen For alle respondenter sker adgangen til kortlægningen sker via Program for læringsledelses hjemmeside: under menupunktet: kortlægning Lederen (eller den, der kommer til at administrere) tildeler alle respondenter brugernavne (password), dette sker inde i kortlægningens administrationsmodul. Her kan lederen også oprette brugernavn til den eller de, der skal administrere kortlægningen. Forældrene tildeles ligeledes et brugernavn. Dette brugernavn kan påhæftes et informationsbrev (flettebrev) til forældrene. Informationsbrev og brugernavn genereres af kortlægningsportalens administrationsportal. Fortæl barnet, at computeren/ ipad vil læse nogle spørgsmål op, og at barnet skal svare på disse ved at bruge musen/fingeren og klikke/trykke på nogle billeder på skærmen. Man må gerne give barnet den hjælp, det behøver for at kunne forstå et spørgsmål eller de svarmuligheder, der gives på et givent spørgsmål for eksempel forklare, hvad de 4 kategorier betyder (Enig, lidt enig, lidt uenig og Uenig). De pædagogiske medarbejdere og ledelse som respondenter For de pædagogiske medarbejdere i dagtilbud er spørgeskemaerne tekstbaserede. Det er her muligt at anvende et digitalt oplæsnings-program til spørgsmålene. Det tager 5-10 minutter at svare på spørgeskemaet. 2

3 Kontaktpædagog/primærpædagog Kontaktpædagog/primærpædagog skal besvare et spørgeskema for hvert barn mellem 4 og 5 (evt. 6) år, man er primærperson for. Det tager omkring minutter at besvare et spørgeskema for hvert barn. Forældrene som respondenter For forældre er spørgeskemaerne tekstbaserede. Det er her muligt at anvende et digitalt oplæsningsprogram til spørgsmålene. Det tager 5-10 minutter at svare på spørgeskemaet pr. barn. Man må gerne bede alle forældre i dagtilbuddet om at svare på spørgeskemaet. Bemærkning Det er vigtigt, at være opmærksom på, at de tidsangivelser, der oplyses ovenfor alene er en oplysning til ledelsens orientering. Adgang til kortlægningen For alle respondenter sker adgangen til kortlægningen sker via Program for læringsledelses hjemmeside: under menupunktet: kortlægning - dagtilbud eller: 3

4 På denne side findes adgang for alle respondenter, samt vejledninger mv. Adgang for de forskellige respondenter Lederen (eller den, der kommer til at administrere) tildeler alle respondenter brugernavne (password), dette sker inde i kortlægningens administrationsmodul. Forældrene tildeles ligeledes et brugernavn. Dette brugernavn kan påhæftes et informationsbrev (flettebrev) til forældrene. Informationsbrev og brugernavn genereres af kortlægningsportalens administrationsportal. Der skal ikke genereres koder til børn under 4 år - kun til deres forældre. Administrationsmodulet Leder af dagtilbud eller den, der skal administrere kortlægningen har adgang til et administrationsmodul, hvorfra kortlægningens gennemførelse kan overvåges fx svarprocent. Lederen kan oprette koder til andre, som skal forestå administration af kortlægningerne. For at komme ind i administrationsportalen bruger lederen den kode, som mandag i uge 38 fremsendes pr. mail. I Administrationsportalen findes ligeledes lister over diverse brugernavne (fx kontaktlærere og forældre) 4

5 Om informering af forældre Nedenstående følger en standard-tekst, som ledelsen kan anvende, ligesom de kan ændre og tilføje i teksten. Såfremt ledelsen ønsker en anden tekst end standard-teksten, indsættes denne i flettebrevsfunktionen som almindelig copy/paste. Flettebrevsfunktionen tilføjer automatisk (genererer) brugernavn til informationsbrevet. Informationsbrevet er således personligt, ligesom brugernavnet er personligt. Flettebrev til forældre Marker en eller flere grupper som du ønsker at generere et flettebrev til. Klikk på Du kan i dette vindue uploade det regneark som indeholder information om brugernes navne 5

6 Klik på «Generer» og flettebrevene vil oploades i et word-dokment med x-antal breve som indeholder barnets navn og forældrenes brugernavn. Det er muligt at ændre eller indsætte ny tekst i dokumentet om ønskeligt. Bemærkninger Flettebrevet = brev til forældrene genereres således gruppevis som et Word-dokument, der printes ud og lægges i kuvert (barnets navn uden på kuverten skal matche barnet navn i brevet). Brevet gives til forældrene, når barnet hentes. Dagtilbuddet har også mulighed for at forberede forældrebrevet (med udgangspunkt i den foreslåede tekst), således at den er klar til at blive sat ind i flette-funktionen. Informationsbrev til forældre (standard) Til forældrene til %barnets navn% XX Kommune og dermed vores dagtilbud deltager i et stort dagtilbuds- og skoleudviklingsprogram, kaldet Program for læringsledelse. I programmet deltager 13 kommuner i skoledelen og 6 kommuner med alle deres dagtilbud. Programmet starter i 2015 og slutter i Målet med programmet er at bidrage til at skabe de bedste forudsætninger for læringsmiljøet og den pædagogiske praksis i de deltagende institutioner. Målet med dette er at fremme alle børns læring, udvikling og trivsel. I forbindelse med programmet foretages i efteråret 2015 en kortlægningsundersøgelse, som vil blive gentaget på samme tidspunkt i 2017 og 2019 for at vurdere, hvordan dagtilbuddet har udviklet sig. I kortlægningen deltager 4-5 årige børn i dagtilbuddet, deres kontaktpædagog, alle medarbejdere i dagtilbud, ledelsen og jer forældre. Kortlægningen er en netbaseret brugerundersøgelse, hvor I som forældre kan svare på spørgsmål om hvordan I opfatter barnets læringsmiljø i dagtilbuddet. Husk at høj svarprocent giver sikker viden, og da vi ser forældresamarbejdet med dagtilbuddet, som en af grundpillerne for at kunne skabe det bedste dagtilbud for alle børn, vil jeg indtrængende bede jer udfylde svarskema. I kan vælge at springe spørgsmål over, hvis der er nogle, som I ikke ønsker at svare på. For at dagtilbuddet skal kunne bruge svarene fra undersøgelsen på en god måde, er det altså vigtigt, at så mange som muligt tager sig tid til at svare. Besvarelsen er anonym. Har I flere børn i det samme dagtilbud, vil I få tilsendt flere brugernavne og passwords. Sidste frist for at svare på undersøgelsen er Venlig hilsen Dagtilbuddets leder Der kan også gereres et brev til de forældre, hvis børn/barn ikke skal besvare kortlægningen. Bemærkninger Læg mærke til, at det enkelte dagtilbud selv har mulighed for at sætte sidste frist for besvarelsen. Erfaringerne er, at en 4-ugers frist er for lang opgaven udsættes til glemslen fordi der er god tid. 6

7 Det anbefales, at det enkelte dagtilbud flittigt bruger Børneintra eller en anden samarbejdsplatforme, der normalt anvendes til kommunikation med forældre: fx til at gøre opmærksom på, at børnene har et brev med hjem. Til løbende at følge op. Til at invitere særlige forældregrupper i dagtilbuddet, hvor forældrene har mulighed for at få hjælp i form af en computer, spørgsmål mm og tilsvarende for at sikre en høj svarprocent fra forældrene. Standardbrevet er ved programkoordinatorernes indsats oversat til en række sprog. Hvis I har behov for standardbrevet på et andet sprog, er I velkomne til at kontakte programkoordinatorerne, som vil prøve at imødekomme jeres eventuelle behov. Teknisk support I tilfælde af nedbrud på dagtilbuddets og/eller kommunens netværk varetages den tekniske support af den lokale/kommunale support og som dagtilbuddet og kommunerne sædvanligvis anvender. Til tilfælde af, at linket til kortlægningsportalen går ned supporteres denne fejl øjeblikkeligt af Conexus: 7

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 1 2. Log på SurveyXact, opret organisation og ny

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Superbrugermanual NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Indholdsfortegnelse 1 Superbruger hvad indebærer det?... 4 1.1 Opdateringer... 4 1.1.1 Arbejdsopgaver i forbindelse med opdatering... 4 1.2 Arbejdsfordeling

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Lokale spørgeskema undersøgelser (8)

Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter en lokal spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladsen. Log på HR-systemet Vælg herefter modulet APV & Trivsel Hvis du har

Læs mere

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Iværksætterkompasset. Vejledning til brug af dialogværktøjet for nye iværksættere og potentielle iværksættere i Kvinder, kom i gang!

Iværksætterkompasset. Vejledning til brug af dialogværktøjet for nye iværksættere og potentielle iværksættere i Kvinder, kom i gang! Iværksætterkompasset Vejledning til brug af dialogværktøjet for nye iværksættere og potentielle iværksættere i Kvinder, kom i gang! Competencehouse a s Hvad er Iværksætterkompasset? Iværksætterkompasset

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN!

VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN! VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN! For komme ind i det hjemmesidesystem (cms-system) vi anvender i fodboldafdelingen skal du

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10.

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10. Fronter på Humble Skole - en vejledning til Humble Skoles forældre i brug af Fronter, som er vores nye kommunikations og læringsplatform. Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj:

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere