Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt"

Transkript

1 Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni juni

2 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer til resultaterne... 3 Resultater... 5 Ekkokardiografi ultralydsundersøgelse af hjertet (Indikator 1)... 5 Vurdering af funktionsevnen (Indikator 2)... 6 Medicinsk behandling - ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist (Indikator 3.a)... 7 Medicinsk behandling - betablokker (Indikator 3.b)... 8 Medicinsk behandling - aldosteronantagonist (Indikator 3.c)... 9 Henvisning til fysisk træning (Indikator 4)...10 Patientundervisning (Indikator 5)...12 Genindlæggelse (Indikator 6)...14 Dødelighed (Indikator 7)...15 Sådan læses tabellerne

3 Kvaliteten i behandlingen af hjertesvigt er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Du kan se resultater for følgende indikatorer: Ekkokardiografi ultralydsundersøgelse af hjertet (Indikator 1) Vurdering af funktionsevnen (Indikator 2) Medicinsk behandling (Indikator 3.a-c) Henvisning til fysisk træning (Indikator 4) Patientundervisning (Indikator 5) Genindlæggelse (Indikator 6) Dødelighed (Indikator 7) Standarder For hver indikator er der sat en standard. Standarden er det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå. Standarderne er sat efter sundhedsfaglige kriterier. Læs mere om indikatorerne og standarderne i Hvordan måler vi kvalitet i behandlingen af hjertesvigt, som kan ses her: Sundhedsfaglige kommentarer Resultaterne nedenfor er suppleret med kommentarer fra et regionalt sundhedsfagligt panel. Læsevejledning Læsevejledning til denne rapport kan ses nederst i dokumentet. Generelle kommentarer til resultaterne Der offentliggøres resultater for i alt 9 indikatorer (procesindikatorerne 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4 og 5; resultatindikatorerne 6 og 7). Region Nordjylland opfylder standarden og ligger på niveau med landsresultatet for tre indikatorer (1, 3a og 6), og ligger under standarden og under landsresultatet for tre indikatorer (2, 4 og 5). Derudover ligger Region Nordjylland på niveau med standarden og over landsresultatet for en indikator (3b), mens der er 1 indikator (7) der lig med standarden, men under landsresultatet. For én indikator (3c) er der ikke sat nogen standard, men Region Nordjylland ligger her på niveau med landsgennemsnittet. Indikatorer for Hjerteinsufficiens 1. Andelen af patienter der får foretaget en ekkokardiografi. Standarden er at mindst 90 % af patienterne får foretaget undersøgelsen tidligt 6 måneder inden og senes 14 dage efter indlæggelse eller start af ambulant forløb. 2. Andel af patienter der NYHA-klassificeres ved udskrivning eller ved første ambulante kontrol/kontakt. Standarden er at mindst 90 % NYHA klassificeres ved udskrivning eller først kontrol. 3.a. Andel af patienter med nedsat systolisk funktion der er opstartet eller forsøgt opstartet behandling med ACE-hæmmer/ATII-receptor. Standarden er at mindst 90% af patienterne er opstartet eller forsøgt opstartet senest 8 uger efter indlæggelse/start af ambulant forløb. 3b. Andel af patienter med nedsat systolisk funktion der er opstartet eller forsøgt opstartet med behandling med betablokker. Standarden er at mindst 80% af patienterne er opstartet eller forsøgt opstartet behandling senest 12 uger efter indlæggelse/start af ambulant forløb. 3c. Andel af patienter med nedsat systolisk funktion der er opstartet eller forsøgt opstartet behandling med aldosteron antagonist. Der er ingen standard for denne indikator. 4. Andel af patienter der henvises til fysisk træning ved fysioterapeut og påbegynder denne enten på sygehus eller i kommunalt regi. Standarden er at mindst 50% af patienterne er påbegyndt fysisk træning ved fysioterapeut senest 12 uger efter indlæggelse/start af ambulant forløb. 5. Andel af patienter der i ambulant opfølgning/under indlæggelse påbegynder et struktureret undervisningsprogram (ernæring). 21.juni juni 2010 RN = landsresultatet og standarden RN < landsresultatet og standarden RN = landsresultatet og standarden RN > landresultatet og = med standarden RN = landsresultatet RN < landsresultatet og standarden RN < landsresultatet og standarden 3

4 Standarden er at mindst 80 % er påbegyndt et struktureret undervisningsprogram senest 12 uger efter indlæggelse/start af ambulant forløb. 6. Andel af patienter der genindlægges. Standarden er, at mindre end 10% genindlægges inden for 4 uger efter udskrivning/start af ambulant forløb. 7. Andel af patienter der dør inden for et år efter udskrivning/start af ambulant forløb. Standarden er at mindre end 25% dør inden for 1 år efter udskrivning/start af ambulant forløb. RN = landsresultatet og standarden RN < landsresultatet og = standarden Grøn: Resultatet er lig med eller over standard og lig med og over landsresultatet. Gul: Resultatet er under standard, men lig med eller over standard eller omvendt Rød: Resultatet er under standard og under landsresultatet Resultaterne for de 9 indikatorer skal tages med forbehold, da størstedelen af de ambulante hjerteinsufficiens patienter ikke er blevet indregistreret af de dataindberettende afdelinger. Dette er et generelt problem der gør sig gældende for alle de dataindberettende afdelinger. De foreliggende data har derfor en række begrænsninger som det er vigtigt at tage forbehold for i tolkningen af resultaterne for Region Nordjylland. På den regionale audit blev mulige løsningsforslag til de manglende indregistreringer af de ambulante hjerteinsufficiens patienter diskuteret. Der blev opnået enighed om tre konkrete løsningsforslag; 1: At NIP-fildelingslister fremover skal udbredes til alle NIP-indberettende afdelinger for derigennem at opfange alle ikke-registrerede patienter. Enkelte afdelinger bruger allerede NIP-fildelingslisterne, men fremover er det målet at alle dataindberettende afdelinger anvender dem, for at få højst mulig datakomplethed. 2: På den regionale audit blev det, af flere afdelinger påpeget, at den lave registrering i nogen grad skyldtes stor udskiftning i afdelingens sekretærer der indberetter patienterne. For at imødekomme dette problem vil Kvalitetskontoret i Region Nordjylland i det nye år holde et møde omkring registreringspraksis for de dataindberettende personer - gerne med deltagelse fra NIP sekretariatet. Her er det målet at registreringspraksis gennemgås fra starten for blandt andet at afklare uvisheder omkring kodning og registrering af nye patienter. 3: Endelig vil de enkelte dataindberettende afdelinger selv forsøge at stramme op omkring registreringspraksis i den enkelte afdeling, således at der fremover kan komme en bedre registreringspraksis i forhold til de ambulante patienter i regionen. Generelt vil de dataindberettende afdelinger forsøge at have et øget fokus på at øge datakompletheden for den kommende opgørelsesperiode. I forhold til komplethedsgraden for de enkelte indikatorer, som dækker over registreringen af variable på den enkelte patient, tegner der sig et pænt resultat for Region Nordjylland. Her ligger komplethedsgraden for alle indikatorer over niveauet på 80 %. For enkelte indikatorer, herunder indikator 1, 2, 6 og 7, ligger komplethedsgraden på 100 %, mens den for indikator 3c, 4 og 5 ligger på henholdsvis 89, 88 og 87 %. Resultaterne i de 9 indikatorer kan ikke anvendes for Aalborg Sygehus, Medicinsk afdeling, Dronninglund, da denne afdeling ikke har indregistreret nogen patienter i denne opgørelse. Desuden udelades resultaterne for Medicinsk afdeling Farsø, Sygehus, idet der for 8 af de 9 indikatorer kun er indberettet 10 patienter eller derunder, i tolkningen af data, da det kan medføre statistisk set usikre data. 4

5 Resultater Ekkokardiografi ultralydsundersøgelse af hjertet (Indikator 1) Standard: Mindst 90 % af patienter med hjertesvigt bør have foretaget ekkokardiografi indenfor to uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet Standard opfyldt? Antal patienter, der har fået foretaget ekkokardiograf i/ Antal patienter i alt Procentdelen af patienter, der har fået foretaget ekkokardiografi (95 % CI) juni 2009 juni 2010 juni 2008 juni 2009 juni 2007 juni 2008 Med. afd., Sygehus Thy- Mors Ja 23/ (85-100) 86 (71-95) 55 (43-67) Car. afd., Aalborg sygehus Ja 65/72 90 (81-96) 87 (77-94) 75 (61-85) Sygehus - Hjørring Sygehus - Frederikshavn Ja 65/68 96 (88-99) 91 (83-96) 94 (86-98) Nej 14/21 67 (43-85) 61 (36-83) 38 (20-59) Ja* 7/10 70 (35-93) 55 (32-76) 48 (29-68) Ja* 17/20 85 (62-97) 85 (62-97) 63 (38-84) Region Nordjylland Ja* 191/ (84-93) 83 (78-87) 68 (62-74) Landsresultat Nej 3039/ (87-89) 85 (84-86) 84 (83-85) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. Hvad viser resultaterne for Region Nordjylland? Samlet set ser resultaterne for denne indikator rigtig fine ud for Region Nordjylland, der både er lig med den fastsatte standard på 90 % og landsgennemsnittet. 89% af patienter med hjertesvigt fik i denne opgørelsesperiode foretaget ekkokardiografi indenfor to uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet, hvilket er lige under standarden, dog stadig statistisk på niveau med denne. Desuden er resultaterne for Region Nordjylland steget i de sidste 2 år og er nu signifikant bedre i forhold til opgørelsesperioden 2007/2008. Der er ikke sket nogen signifikante forbedringer i forhold til forrige års opgørelse. Medicinsk afdeling, Frederikshavn, er dog den afdeling der ligger lavest, hvor kun 67 % af patienterne fik foretaget en ekkokardiografi indenfor to uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet. Denne afdeling ligger dermed signifikant under landsgennemsnittet. Der er dog sket en stigning gennem de sidste 2 års opgørelsesperioder, men ikke med signifikante forbedringer. Jævnfør de indledende kommentarer forkastes resultatet for Sygehus, Medicinsk afdeling, Farsø og medicinsk center, Dronninglund, Aalborg Sygehus. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? Medicinsk afdeling, Frederikshavn har en formodning om, at resultatet kan skyldes problemer med registreringspraksis. Grundet ændrede organisatoriske strukturer på Sygehus Vendsyssel vil patienter med hjertesvigt fremover blive indlagt på medicinsk afdeling i Hjørring i stedet for medicinsk afdeling, Frederikshavn. Der er en formodning om, at det i fremtiden vil ændre og forbedre resultaterne for denne indikator. 5

6 Vurdering af funktionsevnen (Indikator 2) Standard: Mindst 90 % af patienter med hjertesvigt bør have vurderet deres funktionsevne i forhold til en internationalt anerkendt skala (NYHA klassifikation) Standard opfyldt? Antal patienter, der har fået vurderet deres funktionsevne/ Antal patienter i alt Procentdelen af patienter, der har fået vurderet deres funktionsevne (95 % CI) juni 2009 juni 2010 juni 2008 juni 2009 juni 2007 juni 2008 Med. afd., Sygehus Thy-Mors Car. afd., Aalborg sygehus Sygehus - Hjørring Sygehus - Frederikshavn Nej 6/23 26 (10-48) 38 (24-54) 25 (16-37) Nej 37/72 51 (39-63) 54 (41-65) 54 (40-67) Ja 63/68 93 (84-98) 58 (46-68) 67 (55-77) Nej 12/21 57 (34-78) 39 (17-64) 31 (14-52) Nej 2/10 20 (3-56) 23 (8-45) 11 (2-29) Ja 18/20 90 (68-99) 40 (19-64) 58 (33-80) Region Nordjylland Nej 138/ (58-71) 47 (41-54) 44 (38-50) Landsresultat Nej 2787/ (80-82) 74 (72-75) 68 (66-69) Hvad viser resultaterne for Region Nordjylland? Region Nordjylland opfylder ikke standarden for denne indikator. Kun 64 % af patienter med hjertesvigt fik vurderet deres funktionsevne i forhold til en internationalt anerkendt skala (NYHA klassifikation). Standarden er 90 %. Samlet set ligger Region Nordjylland statistisk set både under landsresultatet på 81 procent og standarden på 90 %. I medicinsk afdeling Hobro, Sygehus og medicinsk afdeling Hjørring, Sygehus Vendsyssel er der sket signifikante forbedringer ift. denne indikator sammenlignet med forrige års opgørelse. Disse afdelinger er også de eneste der statistisk set opfylder standarden for denne indikator i Region Nordjylland, hvor sidstnævnte desuden ligger statistisk over landsresultatet. Ifølge de to afdelinger skyldes det gode resultat, at sygeplejersker, ud fra patientjournalerne, ofte kan NYHA klassificere patienter, hvilket i nogen udstrækning giver bedre resultater. Både kardiologisk afdeling, Aalborg sygehus og medicinsk afdeling, Frederikshavn, Vendsyssel Sygehus ligger statistisk set under landsresultatet og standarden. Kardiologisk afdeling forklarer det dårlige resultat med, at der på afdelingen er stor udskiftning af reservelæger, hvorfor der ofte ikke bliver registreret. Medicinsk afdeling Frederikshavn stillede spørgsmål ved hvorvidt skalaen egentlig er brugbar ift. denne patientgruppe. De har dog, siden sidste opgørelse haft mere fokus på NYHA klassificering hvilket også afspejler sig i forbedrede resultater siden opgørelsesperioden , dog ikke statistisk signifikante forbedringer. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? Blandt de resterende afdelinger er der bred enighed om, at der er behov for at rette et større fokus mod NYHA klassificeringen. Der eksisterer generelt en holdning blandt de indberettende afdelinger om, at ansvaret for klassificeringen skal deles, så mere personale er opmærksomme på at få lavet klassificeringen. De dataindberettende afdelinger vil i højere grad prøve at udbrede kendskabet til NYHA klassificeringen til flere kolleger på afdelingen. Et af løsningsforslagene lød på, at sygeplejersker også skal NYHA-klassificere patienter, så flere patienter på sigt bliver klassificeret. 6

7 Medicinsk behandling - ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist (Indikator 3.a) Standard: Mindst 90 % af patienter med hjertesvigt bør have blodtryksnedsættende medicin (ACE-hæmmer/ATIIreceptor antagonist) indenfor otte uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet Standard opfyldt? Antal patienter, der har fået blodtryks-nedsættende medicin/ Antal patienter i alt juni 2009 juni 2010 Procentdelen af patienter, der har fået blodtryksnedsættende medicin (95 % CI) juni 2008 juni 2009 juni 2007 juni 2008 Med. afd., Sygehus Thy-Mors Ja* 13/15 87 (60-98) 85 (65-96) 79 (59-92) Car. afd., Aalborg sygehus Ja 53/55 96 (87-100) 91 (80-98) 97 (85-100) Sygehus - Hjørring Ja 55/58 95 (86-99) 89 (79-96) 95 (87-99) Sygehus - Frederikshavn Ja** 12/ (74-100) 90 (55-100) 80 (44-97) # 6/6 100 (54-100) 100 (40-100) 100 (40-100) Ja 12/13 92 (64-100) 83 (52-98) 100 (74-100) Region Nordjylland Ja 151/ (90-98) 89 (84-93) 92 (87-96) Landsresultat Ja 2343/ (92-94) 92 (91-93) 92 (91-93) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. #Kvaliteten kan ikke vurderes meningsfuldt, da resultatet er baseret på få patienter **Andelen af patienter med manglende data fra afdelingen er over 20 % af den samlede patientgruppe i denne opgørelse. Der skal derfor udvises varsomhed i fortolkning af resultatet. Hvad viser resultaterne for Region Nordjylland? Region Nordjylland ligger statistisk set på niveau med standarden 90 % og på niveau med landsresultatet. På afdelingsniveau ser det også rigtig godt ud da samtlige afdelinger opfylder standarden. 7

8 Medicinsk behandling - betablokker (Indikator 3.b) Standard: Mindst 80 % af patienter med moderat til svær hjertesvigt bør have blodtryksnedsættende medicin (betablokker) indenfor tolv uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet Standard opfyldt? Antal patienter, der har fået blodtryks-nedsættende medicin/ Antal patienter i alt juni 2009 juni 2010 Procentdelen af patienter, der har fået blodtryksnedsættende medicin (95 % CI) juni 2008 juni 2009 juni 2007 juni 2008 Med. afd., Sygehus Thy-Mors Ja* 11/15 73 (45-92) 58 (37-77) 50 (31-69) Car. afd., Aalborg sygehus Ja 51/55 93 (82-98) 91 (80-98) 88 (73-97) Sygehus - Hjørring Ja 58/ (94-100) 92 (83-97) 89 (79-95) Sygehus - Frederikshavn Ja** 10/12 83 (52-98) 70 (35-93) 50 (19-81) # 6/6 100 (54-100) 25 (1-81) 75 (19-99) Ja 12/13 92 (64-100) 92 (62-100) 100 (74-100) Region Nordjylland Ja 148/ (88-96) 84 (77-89) 80 (72-86) Landsresultat Ja 2212/ (87-89) 86 (84-87) 84 (83-86) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. #Kvaliteten kan ikke vurderes meningsfuldt, da resultatet er baseret på få patienter **Andelen af patienter med manglende data fra afdelingen er over 20 % af den samlede patientgruppe i denne opgørelse. Der skal derfor udvises varsomhed i fortolkning af resultatet. Hvad viser resultaterne for Region Nordjylland? Region Nordjylland ligger statistisk set på niveau med standarden på 80 % og ligger statistisk over landsresultatet. På afdelingsniveau er der både sket forbedringer ift. sidste års opgørelse for både kardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus og medicinsk afdeling, Hjørring, Sygehus Vendsyssel dog er der ingen statistiske signifikante forbedringer. 8

9 Medicinsk behandling - aldosteronantagonist (Indikator 3.c) Patienter med svær hjertesvigt, der får blodtryksnedsættende medicin (aldosteronantagonist) indenfor tolv uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet Ingen standard fastsat Antal patienter, der har fået blodtryks-nedsættende medicin/ Antal patienter i alt Procentdelen af patienter, der har fået blodtryksnedsættende medicin (95 % CI) juni 2009 juni 2010 juni 2008 juni 2009 juni 2007 juni 2008 Med. afd., Sygehus Thy-Mors 8/12 67 (35-90) 44 (22-69) 57 (34-78) Car. afd., Aalborg sygehus 5/48 10 (3-23) 23 (11-38) 41 (24-61) Sygehus - Hjørring Sygehus - Frederikshavn 23/48 48 (33-63) 51 (36-66) 49 (35-63) 3/10 30 (7-65) 33 (4-78) 10 (0-45) 0/6 0 (0-46) 25 (1-81) 25 (1-81) 1/12 8 (0-38) 27 (6-61) 56 (21-86) Region Nordjylland 40/ (22-38) 37 (29-46) 45 (36-54) Landsresultat 621/ (29-33) 34 (32-36) 38 (36-40) Kommentarer til resultaterne 9

10 Henvisning til fysisk træning (Indikator 4) Standard: Mindst 50 % af patienter med hjertesvigt bør være i fysisk træning hos en fysioterapeut indenfor tolv uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet Standard opfyldt? Antal patienter, der er i fysisk træning/ Antal patienter i alt Procentdelen af patienter, der er i fysisk træning (95 % CI) juni 2009 juni 2010 juni 2008 juni 2009 juni 2007 juni 2008 Med. afd., Sygehus Thy-Mors Car. afd., Aalborg sygehus Sygehus - Hjørring Sygehus - Frederikshavn Nej 3/15 20 (4-48) 23 (9-44) 25 (11-45) Nej 7/54 13 (5-25) 13 (5-26) 6 (1-20) Nej 4/58 7 (2-17) 6 (2-15) 9 (4-19) Ja*/** 5/12 42 (15-72) 20 (3-56) 40 (12-74) # 0/6 0 (0-46) 0 (0-60) 25 (1-81) Nej 1/13 8 (0-36) 0 (0-26) 8 (0-38) Region Nordjylland Nej 20/ (8-19) 11 (7-17) 14 (9-20) Landsresultat Nej 518/ (20-23) 19 (18-21) 18 (16-19) 10

11 Henvisning til fysisk træning (Indikator 4) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. #Kvaliteten kan ikke vurderes meningsfuldt, da resultatet er baseret på få patienter **Andelen af patienter med manglende data fra afdelingen er over 20 % af den samlede patientgruppe i denne opgørelse. Der skal derfor udvises varsomhed i fortolkning af resultatet. Hvad viser resultaterne for Region Nordjylland? Region Nordjylland ligger statistisk set både under landsresultatet og standarden på 50%. På afdelingsniveau ses det, at det er ganske få patienter med hjertesvigt der henvises til fysisk træning ved fysioterapi. På kardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus er det kun de patienter der henvises til hjertesvigtsklinikken der får tilbuddet om fysisk træning ved en fysioterapeut. Ifølge kardiologisk afdeling ligger henvisningsniveauet så lavt, da patienterne er for svage, hvilket er en af årsagerne til, at de ikke henvises til hjertesvigtsklinikken jf. nedenstående. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? De dataindberettende afdelinger mener, at kravet om at patienterne skal vurderes af en fysioterapeut på et sygehus bør ændres, således, at det også omfatter fysioterapeuter i kommunen. Alternativt kan vurderingen foregå af anden faggruppe end fysioterapeuter fx læger eller sygeplejersker. Desuden skal der flere registreringskategorier ind i forhold til den fysiske træning. De dataindberettende afdelinger oplever ofte at patienten selv fravælger træning pga. for lange afstande. Særligt patienter indlagt på Thy Mors, eller Sygehus Vendsyssel, medicinsk afdeling Hjørring eller Frederikshavn fravælger, ifølge afdelingen, træningstilbuddet på grund af de lange afstande. På Sygehus Vendsyssel oplever man desuden, at de patienter der henvises til træning i kommunen ofte ikke registreres i NIP hvilket kan forklare det lave antal patienter der kommer i træning. En anden årsag til de lave resultater, skal ifølge kardiologisk afdeling, Aalborg sygehus, og medicinsk afdeling, Hobro, Sygehus, findes i, at det lægefagligt vurderes, at patienten ikke er stabil eller rask nok til at deltage i træning så kort tid efter hjertesvigt, hvorfor det ikke kan nås inden for den fastsatte periode på 12 uger. De to ovenfornævnte afdelinger mener, at det er problematisk med en grænse på 12 uger for denne gruppe af patienter og stiller spørgsmål ved, om det egentlig er det der rekommanderes for patienter med hjertesvigt, da de skal være stabile i 3 uger inden de må påbegynde træning. Iblandt de dataindberettende afdelinger er der derfor bred enighed om, at det er nødvendigt med en ændring af registrering i databasen, så man kan skrive hvis patienten ikke selv ønsker at komme til træning, eller til situationer hvor det fagligt vurderes, at patienterne er for dårlige til at komme til træning hvorfor det fravælges. Således kommer det tydeligere til at fremgå hvad de bagvedliggende årsager er til, at afdelingerne ikke opfylder standarden på 50 %. Medicinsk afdeling, Hobro, Sygehus har først mulighed for at henvise til dette tilbud fra 1. januar Så denne afdeling forventer nogle bedre resultater ved næste opgørelse. Kommentar til NIP sekretariatet: Størstedelen af de dataindberettende afdelinger forventer dårligere resultater for denne indikator i de kommende opgørelser. Årsagen til dette er, at træningen af hjertesvigtspatienterne i fremtiden, i højere grad vil blive varetaget af kommunerne. 11

12 Patientundervisning (Indikator 5) Standard: Mindst 80 % af patienter med hjertesvigt bør være påbegyndt et struktureret undervisningsprogram om deres sygdomsforløb indenfor tolv uger efter deres første kontakt med behandlingsstedet Standard opfyldt? Antal patienter, der har fået patientundervisning / Antal patienter i alt Procentdelen af patienter, der har fået patientundervisning (95 % CI) juni 2009 juni 2010 juni 2008 juni 2009 juni 2007 juni 2008 Med. afd., Sygehus Thy-Mors Car. afd., Aalborg sygehus Sygehus - Hjørring Sygehus - Frederikshavn Nej 7/15 47 (21-73) 35 (17-56) 32 (16-52) Ja* 40/51 78 (65-89) 50 (35-65) 55 (36-72) Nej 31/58 53 (40-67) 32 (21-45) 42 (30-55) Nej** 6/12 50 (21-79) 40 (12-74) 33 (7-70) # 0/6 0 (0-46) 0 (0-60) 0 (0-60) Nej 3/13 23 (5-54) 0 (0-26) 0 (0-26) Region Nordjylland Nej 87/ (48-64) 34 (27-42) 38 (30-46) Landsresultat Ja* 1923/ (77-80) 73 (71-74) 68 (66-70) 12

13 Patientundervisning (Indikator 5) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. #Kvaliteten kan ikke vurderes meningsfuldt, da resultatet er baseret på få patienter **Andelen af patienter med manglende data fra afdelingen er over 20 % af den samlede patientgruppe i denne opgørelse. Der skal derfor udvises varsomhed i fortolkning af resultatet. Hvad viser resultaterne for Region Nordjylland? Region Nordjylland ligger statistisk set både under landsgennemsnittet og standarden på 80 %. På afdelingsniveau er det kun kardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus der statistisk set er lig med landsresultatet og standarden. Ifølge kardiologisk afdelingen skal årsagen til det gode resultat ses i sammenhæng med, at de allerede under patientens indlæggelse laver et struktureret undervisningsprogram. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? Medicinsk afdeling, Frederikshavn, Sygehus Vendsyssel, lægger netop vægt på, at de som medicinsk afdeling, ikke har mulighed for at give patienterne et struktureret undervisningsforløb hvilket afspejler sig i afdelingens dårlige resultat. Undervisningen foregår i stedet på Hjertesvigtsklinikken og afdelingen vil gøre en indsats for, at alle patienter henvises til Hjertesvigtklinikken så de kan få undersivning. På medicinsk afdeling, Hjørring, Sygehus Vendsyssel, får patienterne vejledning under indlæggelsen i afdelingen, men dette tæller ikke som struktureret undervisning. Her har patienterne derfor først mulighed for at få undervisning i Hjertesvigtsklinikken, men mange læger glemmer at henvise patienterne hvilket afspejler sig i afdelingens resultat, der statistisk set både ligger under standarden på 80% og landsgennemsnittet. For at få flere patienter til at deltage i undervisning, forsøger afdelingen at oplyse nye læger om, at de skal henvise til Hjertesvigtsklinikken. Afdelingen er bevidst omkring dette, og og vil fremover gøre en indsats for, at alle patienter kommer forbi Hjertesvigtsklinikken. På medicinsk afdeling, Thy Mors, bliver patienter der deltager i strukturerede undervisningsforløb ofte ikke registreret. Patienterne bliver kun registreret hvis de deltager i forløb i Hjertesvigtsklinikken. Ifølge afdelingen er årsagen til det dårlige resultat, at mange patienter fravælger det fordi de er ældre og skrøbelige og pga. for lange afstande til undervisning. Og endelig har medicinsk afdeling, Hobro, Sygehus ikke haft en Hjertesvigtsklinik før april 2010, hvorfor de ikke har haft mulighed for at henvise patienter i størstedelen af forrige opgørelsesperiode. Med muligheden for at henvise patienter til Hjertesvigtsklinikken, regner denne afdeling med, at resultaterne ser bedre ud ved næste opgørelse. 13

14 Genindlæggelse (Indikator 6) Standard: Højst 10 % af patienter må genindlægges indenfor fire uger efter den første indlæggelse eller påbegyndelse af det ambulante forløb Standard opfyldt? Antal patienter, der genindlægges/ Antal patienter i alt Procentdelen af patienter, der genindlægges (95 % CI) juni 2009 juni 2010 juni 2008 juni 2009 juni 2007 juni 2008 Med. afd., Sygehus Thy-Mors Ja* 5/23 22 (7-44) 15 (6-30) 13 (6-24) Car. afd., Aalborg sygehus Nej 14/71 20 (11-31) 10 (4-20) 16 (7-29) Sygehus - Hjørring Sygehus - Frederikshavn Ja 4/67 6 (2-15) 4 (1-12) 10 (4-19) Ja* 3/20 15 (3-38) 0 (0-19) 4 (0-21) # 1/9 11 (0-48) 0 (0-15) 12 (2-30) Ja* 3/19 16 (3-40) 0 (0-20) 5 (0-26) Region Nordjylland Ja* 30/ (10-20) 7 (4-10) 11 (7-16) Landsresultat Ja 285/ (8-10) 8 (7-9) 9 (8-10) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. #Kvaliteten kan ikke vurderes meningsfuldt, da resultatet er baseret på få patienter Hvad viser resultaterne for Region Nordjylland? Region Nordjylland ligger statistisk kun lige på niveau med landsgennemsnittet og standarden på 10 % for genindlæggelser af patienter med hjertesvigt. I forhold til denne indikator tages der forbehold for resultaterne, da der er indregistreret så få patienter. Det lave antal patienter skaber en statistisk usikkerhed for resultaterne, hvorfor resultaterne på afdelingsniveau ikke kommenteres. Hvad gør Region Nordjylland for at opfylde standarden? Kommentar til NIP- sekretariatet: Blandt de dataindberettende afdelinger er der en generel skepsis over denne indikator da de dataindberettende afdelinger mener, at den giver et forvrænget billede af virkeligheden. Da genindlæggelser dækker over alle typer af genindlæggelser, patienten har efter et hjertesvigt, siger denne indikator ikke noget om, hvilke genindlæggelser patienten har i relation til hjertesvigt. Ifølge afdelinger kunne det derfor være en ide at ændre i registreringen, så det kun er genindlæggelser med relation til patientens hjertesvigt der registreres for at give et mere retvisende billede. 14

15 Dødelighed (Indikator 7) Standard: Højst 25 % af patienter med hjertesvigt må dø indenfor 1 år efter indlæggelse eller påbegyndelse af det ambulante forløb Standard opfyldt? Antal patienter, der døde indenfor 1 år/ Antal patienter i alt Procentdelen af patienter, der døde indenfor 1 år (95 % CI) juni 2008 juni 2009 juni 2007 juni 2008 juni 2006 juni 2007 Med. afd., Sygehus Thy-Mors Car. afd., Aalborg sygehus Sygehus - Hjørring Sygehus - Frederikshavn Med. Center, Aalborg Sygehus - Dronninglund Ja* 13/42 31 (18-47) 27 (17-39) 23 (12-36) Ja 13/71 18 (10-29) 22 (12-35) 13 (7-22) Ja* 22/80 28 (18-39) 13 (6-22) 14 (7-25) Ja 1/18 6 (0-27) 23 (9-44) 6 (0-29) Ja 5/22 23 (8-45) 15 (4-34) 35 (14-62) Ja* 7/20 35 (15-59) 26 (9-51) 44 (25-65) # 2/7 29 (4-71) 0 (0-98) 0 (0-34) Region Nordjylland Ja 63/ (19-30) 20 (16-26) 19 (15-24) Landsresultat Ja 568/ (15-18) 17 (15-18) 18 (17-19) *Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt. #Kvaliteten kan ikke vurderes meningsfuldt, da resultatet er baseret på få patienter Hvad viser resultaterne for Region Nordjylland? Region Nordjylland er statistisk set på niveau med standarden på 25%. I Region Nordjylland døde 24 % af patienterne med hjertesvigt døde indenfor 1 år efter indlæggelse eller påbegyndelse af det ambulante forløb. For ingen af de dataindberettende afdelinger er der sket statistiske signifikante forbedringer siden forrige opgørelse af mortalitet. Samlet set ligger mortaliteten statistisk set højere i Region Nordjylland sammenlignet med landsgennemsnittet på 16%. Kommentarer til NIP-sekretariatet: Flere af de dataindberettende afdelinger vurderer, at denne indikator ikke er retvisende, da man ikke kan se hvad patienten er død af. Afdelingerne mener det skal indskærpes, at det er mortalitet ift. hjerteinsufficiens og ikke ift. andre sygdomme. 15

16 Sådan læses tabellerne Overskrift Overskriften står over tabellen. Den fortæller kort hvilken indikator, tabellen viser resultater om. En titel kan for eksempel være Medicinsk behandling. Standarder Den fastsatte standard står i tabellens øverste række. Den fortæller, hvilken standard afdelingerne skal stræbe efter at leve op til. Det kan f. eks. være, at mindst 90 % af patienter med hjertesvigt bør sættes i medicinsk behandling under indlæggelsen. Kolonner 1. kolonne viser, hvor resultaterne hører til. Det vil sige region, sygehus/afdeling eller resultatet for hele landet. I rapporten for den enkelte region kan antallet af sygehuse/afdelinger variere fra indikator til indikator. Dette skyldes, at sygehuse/afdelinger ikke er medtaget, hvis der ikke er relevante patientforløb for hverken den nuværende eller foregående opgørelsesperiode. 2. kolonne viser med et ja eller nej, om den pågældende region, sygehus/afdeling har opfyldt standarden for god klinisk praksis. Læs mere om indikatorerne og standarderne i Hvordan måler vi kvalitet i behandlingen af hjertesvigt Ja fortæller, at den opgjorte andel opfylder standarden Ja* fortæller, at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Nej fortæller, at standarden ikke er opfyldt 3. kolonne viser foran skråstregen, hvor mange patienter, der er behandlet inden for den fastlagte standard for god klinisk praksis (tæller). Efter skråstregen vises hvor mange patienter, der var relevante for opgørelsen (nævner). Se i øvrigt nedenfor om beregningsgrundlag. 4. kolonne viser, hvor mange procent af patienterne, der er behandlet inden for den fastlagte standard for god klinisk praksis. Se i øvrigt nedenfor om beregningsgrundlag. 5. kolonne og 6. kolonne viser, hvor mange procent af patienterne, der blev behandlet inden for den fastlagte standard for god klinisk praksis i de 2 foregående opgørelsesperioder I tabellen for indikator 10 (1 års dødelighed) er opgørelsesperioderne forskudt så patienterne reelt har kunnet følges i et år efter behandling. Sundhedsfaglige kommentarer Resultaterne er suppleret med kommentarer fra et sundhedsfagligt panel. Kommentarerne har til formål at forklare resultaterne samt anbefale, hvordan afdelingerne udvikler og forbedrer behandlingskvaliteten. Beregningsgrundlag Idet en given indikator kan relatere sig til specielle patientkategorier, kan der være forskel på antallet af patienter, som indgår i beregningerne for forskellige indikatorer. For hver enkel indikator er medtaget patienter, hvor behandlingen er relevant. For flere informationer om beregningsgrundlag henvises til den nationale sundhedsfaglige rapport, hvor der for hver enkel opgørelse er redegjort for, hvilke patienter er inkluderet. 16

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer til resultaterne...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011)

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Nedenstående tabel viser, hvordan indikatoropfyldelsesgraden for de forskellige indikatorer er beregnet i NIP-hjerteinsufficiens.

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009 Hjerteinsufficiens Nip-hjerteinsufficiens National auditrapport 2009 21. juni 2008 20. juni 2009 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Informationsmøde Odense 27.2.2012 sjj@medcom.dk Forløbsprogrammer Beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige

Læs mere

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011 Hjerteinsufficiens NIP-hjerteinsufficiens National auditrapport 2011 21. juni 2010 20. juni 2011 1. Version: 25112011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Dansk Diabetes Database, Årsrapport 2014/2015 Voksne

Dansk Diabetes Database, Årsrapport 2014/2015 Voksne Center for Sundhed Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed August 2015 Dansk Diabetes Database, Årsrapport 2014/2015 Voksne der dækker perioden 1. marts 2014 28. februar 2015 Oversigt over alle indikatorer

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2010

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2010 Hjerteinsufficiens Nip-hjerteinsufficiens National auditrapport 2010 21. juni 2009 20. juni 2010 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

(journal)audit. Audit:

(journal)audit. Audit: (journal)audit Audit: Fagpersoners gennemgang af konkrete processer (patientforløb og/eller arbejdsgange) med henblik på at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Vurderingen foretages på grundlag

Læs mere

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI 2005 Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Hvem slukker branden hos en brandmands datter, når en brandmand går og slukker

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvalitetsmål 2007/2008

Kvalitetsmål 2007/2008 Politisk godkendt d. 9. november 2006 Kvalitetsmål 2007/2008 på sygehusområdet i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT UDREDNINGSRET Udredningsretten måler retrospektivt den tid der går fra en patient henvises til udredning og til patienten er færdigudredt (patientens behandlingsbehov er afklaret). Nedenstående tabel opgør

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Metoder til kvalitetsovervågning på SLB

Metoder til kvalitetsovervågning på SLB Kvalitetsovervågning, specielt journalaudit Metoder til kvalitetsovervågning på SLB Hvor det er muligt og meningsfuldt baseres overvågning på nationalt genererede data eks. LUP, RKKP Journalaudit / automatisk

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold Palliativ Database Specifikation af Palliativdatabases indikatorer, datasæt og rapporteringsindhold 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 4 2 PATIENTFORLØBETS REGISTRERINGER... 5 3 DATAFLOW FRA INDDATA

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes.

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes. Vejledning i at læse data i kvalitetsrapporten Diabetes Rapporten indeholder alle de patienter fra din praksis, der er blevet kodet med diagnosen diabetes (T89 eller T90). OBS: Diagnosen skal være sat

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger Patientforløb Planlægning AC Fuldmægtig Maj-Britt Madsen Direkte +4521169444 majbritt.madsen@rn.dk 04.05.2017 Notat vedr. udeblivelser og aflysninger 1. Indledning I forlængelse af orienteringen til Regionsrådet

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Dagsorden Forbrug af sundhedsydelser hvorfor er det interessant? Region Nordjylland har gjort analyse af forbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Version 7. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Status for faglige indikatorer for indsatsområdet...

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Indhold 1. Overblik...2 2. Sammenligninger...2 3. Hvad viser figuren?...3 4. Hvad viser tabellerne?...6 6. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...9

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Standarder og kliniske databaser

Standarder og kliniske databaser National Databasedag i Danske Regioner den 2. april 2014 Standarder og kliniske databaser - behov for begrebs- og metoderevision Cheflæge Paul D. Bartels Om standarder i de kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering

Læs mere