VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S"

Transkript

1 VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S Journal nr. 3: /MVN/Industri Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. VW-Audi forhandlerforening klagede den 19. juli 2001 til Konkurrencestyrelsen over Skandinavisk Motor Co. A/S (SMC). Forhandlerforeningen var af den opfattelse, at SMC misbrugte deres dominerende stilling på det danske marked ved at sælge demobiler, værkstedsudlejningsbiler og medarbejderbiler til de af deres forhandlere, der tillige er deres egne datterselskaber, på vilkår, der er økonomisk mere fordelagtige end de vilkår, de uafhængige forhandlere tilbydes. 2. SMC s datterselskaber kan købe demobiler, og medarbejderne hos disse datterselskaber kan købe biler, til priser, der før afgifter ligger ca kr. under de priser som de uafhængige forhandlere bliver tilbudt. 3. Da forhandleren reelt ingen mulighed har for at substituere dennes køb af VW og Audi hos SMC, med køb af nye biler med mærket Audi og VW fra en anden leverandør eller med biler af et andet mærke, vurderes det, at der er et selvstændigt marked for salg af nye biler af mærket VW eller Audi til forhandlere. 4. Den reelle pris på nye biler i Danmark er pga. afgiftsniveauet klart lavere end i vores nærmeste nabolande, og der er praktisk talt ingen import af nye biler til Danmark uden for de distributionskanaler, som producenterne har valgt at gøre brug af. 1 Da SMC er eneimportør af VW og Audi i Danmark, har SMC således en markedsandel på næsten 100\% og klart en dominerende stilling på dette marked. 5. Konkurrencestyrelsen har endeligt vurderet, at SMC s favorisering af egne datterselskaber mht. demobiler er af begrænset omfang, som følge af størrelsen af prisforskellen og især fordi demobiler udgør en lille del af det samlede bilsalg. Styrelsen vurderer derfor ikke, at dette kan karakteriseres som et misbrug. Afgørelse 6. SMC s salg af demobiler, værksstedsudlejningsbiler og medarbejderbiler billigere til deres egen datterselskaber end til de uafhængige forhandlere findes udgør ikke et misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11. Sagsfremstilling

2 7. VW-Audi forhandlerforening har den 19. juli 2001 klaget til Konkurrencestyrelsen over Skandinavisk Motor Co. A/S (SMC). Forhandlerforeningen er af den opfattelse, at SMC misbruger deres dominerende stilling på det danske marked ved at sælge demobiler, værkstedsudlejningsbiler og medarbejderbiler til de af sine forhandlere, der tillige er deres egne datterselskaber (integrerede forhandlere), på vilkår, der er økonomisk mere fordelagtige end de vilkår, de øvrige forhandlere tilbydes. 8. SMC er eneimportør af VW, Audi og Porche i Danmark. SMC har etableret et forhandlernet som består af 5 helejede datterselskaber samt 67 uafhængige forhandlere. 9. Det fremgår af forhandlerkontrakterne, at forhandlerne skal aftage demobiler. Ved demobiler forstås biler som forhandleren aftager, således at potentielle kunder kan prøvekøre bestemte modeller. Demobilerne sælges efter cirka 6 måneder til slutkunder til en pris, der ligger cirka 5-10\% under nyvognsprisen alt afhængig af bilens stand. Ved værkstedsudlejningsbiler forstås biler, som forhandleren kan udleje til kunder, mens deres egen bil er til reparation (værksstedsudlejningsbiler vil i det følgende falde ind under begrebet demobiler). 10. SMC s datterselskaber kan købe demobiler, og medarbejderne hos disse datterselskaber kan købe biler, til priser, der før afgifter ligger ca kr. under de priser som de øvrige forhandlere bliver tilbudt. Dette medfører ifølge forhandlerforeningen, at de integrerede forhandlere og disses medarbejdere har sparet mellem kr. når registreringsafgiften er betalt. 11. SMC sælger cirka demobiler årligt, hvoraf cirka 200 sælges til de integrerede forhandlerne, mens cirka 800 sælges til de uafhængige forhandlere. SMC sælger cirka 100 medarbejderbiler årligt. SMC solgte i biler i alt. Heraf blev der solgt biler på det danske marked. Parterne Klager VW-Audi Forhandlerforening 12. VW-Audi Forhandlerforeningen er en interesseorganisation, som varetager bl.a. de uafhængige forhandleres forhold til SMC, det offentlige og til VW og Audi fabrikkerne. Foreningen har 75 medlemmer, herunder også de forhandlere, som er datterselskaber at SMC. Skandinavisk Motor Co. A/S (SMC) 13. SMC er eneimportør af mærkerne Volkswagen, Audi og Porsche og varetager distributionen heraf i Danmark. Distributionen af biler som såvel reservedele sker igennem et net af forhandlere. SMC har 5 integrerede forhandlere, det drejer sig om SMC-Biler Gladsaxe A/S, SMC-Biler Odense A/S, SMC-Biler Århus A/S, SMC-Biler Esbjerg A/S og SMC-Biler Amager A/S. Derudover er der 67 uafhængige forhandlere af Volkswagen og Audi, som ikke er ejet af SMC. 14. Forhandlerne er knyttet til SMC igennem en forhandlerkontrakt. De rettigheder og forpligtigelser, der er knyttet forhandlingen af Volkswagen og Audi, er reguleret i denne forhandlerkontrakt.

3 15. I henhold til kontrakten forpligter forhandleren sig blandt andet til at ansætte en passende stab af uddannet personale, at foretage annoncering og indrette udstillingen i overensstemmelse med f.eks. VW s koncept for showrooms. 16. Kontrakten indeholder endvidere f.eks. bestemmelser om, at forhandleren skal stille demobiler til rådighed for kunderne, regler for anvendelsen af originale og uoriginale reservedele, garanti osv. 17. Forhandlerkontrakten kan af begge parter opsiges med 2 år varsel. Leverandøren kan dog opsige kontrakten med 1 års varsel, såfremt en gennemgribende reorganisering af hele eller dele af leverandørens salgsorganisation er nødvendig. 18. SMC omsatte i 2000 for kr. SMC var i 2000 den største importør på det danske marked. Salget af Volkswagen, Audi og Porsche nåede samlet op på stk. Markedet for nye biler Alle nye biler, der sælges i Danmark er importeret. Der er 23 importører af nye personbiler, som repræsenterer bilproducenterne og som alle er medlem af De Danske Bilimportører. Disse står for mere end 95 pct. af den samlede personbilimport. De bilimportvirksomheder, der er etableret i Danmark, kan deles i to grupper ud fra de selskabsretslige forhold. 20. Der er 9 importører, der er datterselskab af bilproducenten. Dette gælder fx Citroën Danmark A/S, Fiat Automobiler A/S, Opel Danmark A/S, Toyota A/S. Disse datterselskaber tegner sig for ca. 48 pct. af salget af nye biler på det danske marked, og for ca. 58 pct. af bilbestanden. 21. De øvrige uafhængige importørvirksomheder har import af ét eller flere bilmærker. Under denne gruppe er fx K.W. Bruhn A/S, der tilhører Interdan A/S, og har importen af bl.a. Peugeot. SMC har import af VW, Audi m.fl., og er moderselskab for andre selskaber med import af bilmærker som fx Skoda og Seat. Blandt de øvrige uafhængige importørvirksomheder findes flere selvstændige selskaber, som repræsenterer bilmærker på det danske marked, men gennem forskellige former for selskabskonstruktionen indgår i større enheder. 22. De uafhængige importørvirksomheder har en andel af personbilmarkedet af samme størrelse som producenternes datterselskaber, men har kun en andel af bilbestanden på 36 pct. 23. Importørerne har tilknyttet en lang række af forhandlere. Den autoriserede forhandler har i en lang årrække haft en konkurrencemæssig beskyttet tilværelse ved salg af nye biler. EUforordningen 1475/95 3 giver importørerne en ret til at udstede autorisation til udvalgte forhandlere med en ret for disse til at forhandle et givet bilmærke inden for afgrænsede geografiske områder. Autorisationen kan indebære, at forhandleren af et mærke i et område ikke kan forhandle andre mærker. Gruppefritagelsen for motorkøretøjer 24. Bilproducenternes salg af nye biler og reservedele er reguleret i gruppefritagelsen til salgs og serviceaftaler for motorkøretøjer. 4 Det blev ved Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse for kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende

4 motorkøretøjer bestemt, at forordning 1475/95 finder tilsvarende anvendelse på aftaler, der er omfattet af konkurrencelovens Gruppefritagelsen udgør det legale grundlag for en række karakteristiske træk ved salgs- og distributionssystemer for nye biler, der adskiller sig væsentligt fra distributionen af andre sammenlignelige produkter. 26. Forordningen tillader således, at der mellem bilproducenter/bilimportører og forhandlere kan indgås aftaler om eksklusive selektive distributionssystemer baseret på kvantitative kriterier uanset leverandørens markedsandel. Ved aftalerne kan der bl.a. fastsættes salgsmål for den enkelte forhandlers salg af nye biler og reservedele. Endvidere kan forhandleren forpligtes til ikke at foretage aktivt salg uden for området og forhandleren kan pålægges en række forpligtelser med hensyn til service, reparation og vedligeholdelse. 27. I forordningen er angivet en række klausuler, der ikke må indgå i aftalerne. Desuden er der i forordningen anført en række forbudte handlinger. Det drejer sig bl.a. om begrænsninger i forhandlernes frihed til selv at fastsætte priser og rabatter. Desuden må forhandlerne ikke begrænses i sin frihed til at indkøbe og anvende reservedele, som kvalitetsmæssig har samme standard, som de reservedele, der leveres gennem det autoriserede salgsnet. Dog kan det kræves, at der kun må benyttes reservedele indkøbt gennem det autoriserede net i forbindelse med garantireparationer. 28. Gruppefritagelsen indebærer således, at aftaler mellem bilproducenter, importører og forhandlere må indeholde en række forpligtigelser, som normalt ville være forbudt. 29. Gruppefritagelsen udløber den 30. september Vurdering 30. Hovedspørgsmålene i denne sag er, om SMC som eneforhandler af VW, Audi og Porsche i Danmark besidder en dominerende stilling på danske marked og hvis dette er tilfældet, om SMC misbruger denne ved at sælge henholdsvis demobiler, og medarbejderbiler billigere til de integrerede forhandlere end til de uafhængige forhandlere. Det relevante marked Det relevante produktmarked 31. Klager gør gældende, at produktmarkedet skal afgrænses efter de produkter, som aftagerne anser for substituerbare, herved forstås varer, der kan erstatte hinanden set med aftagerens øjne. Klager fremfører endvidere, at produktmarkedet sædvanligvis vurderes udfra en forbrugersynsvinkel, men da VW og Audi forhandlernettet imidlertid består af uafhængige forhandlere, der alene aftager nye biler fra SMC, må produktmarkedet antages at udgøre salg af nye VW og Audi biler til de integrerede forhandlere og de uafhængige forhandlere, idet der som nævnt skal anlægges en substitutionsbetragtning på aftagersiden SMC har gjort gældende, at det relevante marked først og fremmest er salg af biler. Bilmarkedet betragtes i konkurrenceretlig henseende af EU-kommissionen og EF-domstolen som bestående af en række delmarkeder, herunder salg af nye personbiler, salg af brugte biler og handel med

5 reservedele. Forbrugeren anser SMC s biler som substituerbare med biler af andre fabrikater. En prisstigning på nye SMC biler vil alt andet lige indebære, at forbrugeren vil vælge et andet bilmærke. SMC anfører, at såfremt man lægger klagers afgrænsning af det relevante marked til grund, vil det medføre, at alle bilimportører/fabrikanter vil være dominerende over for deres forhandlere. Konkurrencestyrelsens vurdering 33. I henhold til Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked 6 skal det relevante produktmarked forstås som markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris eller anvendelsesformål. Ved afgrænsningen af det relevante marked skal man se på efterspørgsels- og udbudssubstitutionen og den potentielle konkurrence, jf. konkurrencelovens 5a. 34. Ifølge meddelelsen kan en række forhindringer og omkostninger medføre, at Kommissionen ikke betragter to produkter, der umiddelbart er efterspørgselssubstituerbare, som tilhørende et enkelt produktmarked. Her kan bl.a. være tale om forhindringer i forbindelse med særlige kapitalinvesteringer eller uddannelse- og personaleinvesteringer Markedsafgrænsningen går dybest set ud på at fastslå, om den pågældende virksomheds kunder i praksis har alternative forsyningskilder, og dette gælder både med hensyn til produkterne/tjenesteydelserne og med hensyn til leverandørens geografiske beliggenhed Som anført ovenfor udgør det relevante produktmarked markedet for alle de produkter, som forbrugeren anser som substituerbare. Begrebet skal i denne henseende forstås bredt, således at det ikke blot omfatter den endelige forbruger, men også mellemled i produktion og distribution, dvs. aftagere Kommissionen betragter normalt markedet for personbiler som en række af delmarkeder delt op efter størrelse, dvs. at der er et marked for forskellige bilklasser f.eks. et marked for luksus biler eller et for mini biler. Kommissionen har flere gange anvendt denne markedsdefinition blandt andet i Volkswagen-sagen 10. Konkurrencebegrænsningen havde her virkninger overfor de endelige forbrugere og ikke som i nærværende sag overfor forhandleren. Kommissionen har endnu ikke haft anledning til at vurdere situationen mellem producenten/importøren og forhandleren. 38. Forhandlere af VW og Audi kan i henhold til deres forhandlerkontrakt med SMC ikke forhandle nye biler af et andet mærke. I følge forhandlerkontrakten kan en forhandler kun sælge biler af et andet mærke, når denne lever op til kravene i gruppefritagelsen for salgs- og serviceaftaler for motorkøretøjers artikel 3, nr Heraf fremgår det, at leverandøren kan forlange, at forhandlere, som ønsker at sælge nye biler af et andet mærke, kun kan sælge disse, når de andre bil mærker udbydes i særskilte salgslokaler med egen administration, der i retlig henseende udgør en særskilt enhed, og således, at enhver sammenblanding af mærkerne er udelukket. 39. Det fremgår endvidere af forhandlerkontrakten, at forhandleren har et opsigelsesvarsel på 24 mdr. Der er altså en lang periode, hvor forhandleren alene har mulighed for at forhandle VW eller Audi. Han kan ikke substituere disse mærker med andre bilmærker.

6 40. Hertil kommer at forhandlerne har lagt betydelige investeringer i at indrette lokaler og værksteder så disse svarer til SMC s krav, og de har uddannet personale til reparation og salg af biler fra SMC. Endvidere ligger store dele af forhandlerens fortjeneste ikke på salget af den nye bil, men på eftermarkedet, ved service og reparationer af de solgte biler. Denne fortjeneste forsvinder, hvis forhandleren skifter mærke. De kunder, som har købt f.eks. en Audi, skal have serviceret bilen hos en autoriseret Audi-forhandler, for at garantien er gældende. Privatkunder vil typisk få serviceret bilen på salgsstedet og ikke hos en konkurrerende sælger. Det vil derfor være forbundet med store omkostninger og tab af fremtidige indtægter for forhandleren, hvis denne skulle skifte mærke. 41. Forhandlerkontrakten forhindrer ikke forhandleren i at købe VW eller Audi i udlandet. Den reelle pris på nye biler i Danmark er dog pga. afgiftsniveauet meget lavt i forhold til vores nærmeste nabolande, og der er praktisk talt ingen import af nye biler til Danmark uden for de distributionskanaler, som producenterne har valgt at gøre brug af. 12 En forhandler, som ønsker at købe nye biler uden om SMC, vil få betydeligt flere omkostninger pga. prisen på nye biler i udlandet og transporten. 42. Set i lyset af de ovenfor anførte begrænsninger i forhandlerens muligheder for at købe nye biler af mærkerne VW og Audi, har forhandleren reelt ingen mulighed for at substituere dennes køb af VW og Audi hos SMC, med køb af nye biler af disse mærker fra en anden leverandør eller med biler af et andet mærke. 43. Det relevante produktmarked i nærværende sag må derfor være markedet for salg af nye biler af mærket VW eller Audi til forhandlere. Det relevante geografiske marked 44. Af Konkurrencestyrelsens rapport om aftaler og priser på autoområdet fremgår det at det relevante marked for salg af nye biler i Danmark er Danmark. Det danske marked er karakteriseret ved selektiv distribution af nye biler enten gennem datterselskaber eller gennem selvstændige distributører. 45. Derudover er den reelle pris på nye biler i Danmark pga. afgiftsniveauet meget lavt i forhold til vores nærmeste nabolande, og der er praktisk talt ingen import af nye biler til Danmark uden for de distributionskanaler, som producenterne har valgt at gøre brug af. 13 Det relevante geografiske marked vil derfor være Danmark. SMC s bemærkninger i forbindelse med høringen 46. SMC kan kun delvist tilslutte sig Konkurrencestyrelsens udkast til afgørelse. SMC er forsat af den opfattelse, at afgrænsningen af det relevante marked til de af SMC solgte biler er forkert. 47. SMC anfører, at vurderingen som udgangspunkt må foretages på baggrund af muligheder for substitution for den relevante aftager, som produktets karakteristika og tilsigtede brug fordrer. Substitution af f.eks. råvarer som følge af disses karakteristika og tilsigtede brug vil åbenlyst ikke meningsfuldt kunne afgøres ud fra en forbrugers eller slutbruger af det endelige produkts synsvinkel.

7 48. SMC finder, at substitution i relation til personbiler som altovervejende hovedregel må vurderes ud fra slutbrugerens synsvinkel. Der er intet i produktets karakteristika eller tilsigtede brug eller andre relevante økonomiske faktorer, der tilsiger at afgrænsningen skal baseres på en anden aftagers substitutionsmulighed. Afgrænsningen forsøger at reflektere det aftalemæssigt ujævne styrkeforhold mellem de to parter indbyrdes, men den er økonomisk (og juridisk) uholdbar i konkurrenceretlig henseende. 49. SMC anfører endvidere, at konkurrencestyrelsens markedsafgrænsning vil betyde, at bilmarkedet fremover skal anses for inddelt i utallige særskilte markeder for individuelle bilfabrikater, og at samtlige bilfabrikanter og bilimportører herefter vil indtage en dominerende stilling på dette marked. Der bliver skabt en dominerende stilling som følge af de aftaler, der er indgået mellem fabrikanten/importøren og forhandleren, som vel og mærke er reguleret af en for disse parter eksklusivt gældende gruppefritagelsesforordning. Denne gruppefritagelse må herefter anses for værdiløs, eftersom en dominerende virksomheds praktisering af eksklusive købsforpligtelser overfor sine forhandlere som udgangspunkt ikke være tilladt, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Konkurrencestyrelsens bemærkninger 50. Som anført ovenfor har SMC fremført, at substitutionen i forhold til personbiler skal vurderes udfra slutbrugerens synsvinkel. Hertil skal styrelsen blot henvise til de allerede ovenfor fremførte argumenter. 51. Derudover har SMC fremført, at gruppefritagelsen bliver værdiløs, hvis man lægger styrelsens markedsafgrænsning til grund. Hertil skal styrelsen bemærke, at det ikke begrænser gruppefritagelsens fulde retsvirkninger, at der gribes ind overfor misbrugsadfærd (f.eks. i form af forskelsbehandling), der ikke er reguleret af gruppefritagelsen eller hvor indgrebet i øvrigt ikke er uforeneligt med gruppefritagelsen I Pradan-sagen blev det ligeledes slået fast, at der forelå et misbrug af dominerende stilling på markedet for originale Skodareservedele. 15 Denne afgørelse har ikke medført at gruppefritagelsen generelt ikke finder anvendelse for reservedele. Konkurrencelovens 11 Spørgsmålet om dominerende stilling 53. Som anført ovenfor betragter klager det relevante marked som salg af nye VW og Audi biler til SMC-forhandlere og de uafhængige forhandlere i Danmark. På dette marked vil SMC have næsten 100\% af markedet, da der i praksis næsten ikke er nogen parallelimport af nye biler til Danmark. Klager finder derfor, at SMC har en dominerende stilling. 54. SMC fremhæver at det, at en SMC forhandler (herunder også en uafhængig) så længe denne er forpligtet i henhold til forhandlerkontrakten, ikke eller kun i begrænset omfang kan finde substituerbare produkter ikke indebærer, at det uden videre kan statueres, at SMC ikke er udsat for konkurrence eller kan optræde uafhængigt overfor konkurrenter, herunder ved at fortrænge konkurrenter fra markedet eller hindre disses adgang hertil.

8 55. SMC fremfører yderligere, at denne styrke i forhold til forhandleren jo netop er almen inden for handel med nye biler, og SMC s reelle konkurrenter i forhold til slutbrugeren de øvrige bilfabrikanter indtager præcis samme økonomiske styrke overfor sine forhandlere. Ingen af disse aktører kan som følge af økonomisk styrke, der indtages i forhold til sine forhandlere, optræde, som om denne styrke har en afsmittende effekt i markedet, hvor konkurrencen om salg af nye biler foregår, dvs. slag til slutbrugeren. SMC finder altså ikke, at SMC har en dominerende stilling. Konkurrencestyrelsens vurdering 56. Af EF-Domstolens praksis fremgår det, at der er tale om dominans, når en virksomheds økonomiske magtposition sætter virksomheden i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet den kan udvise en i betydeligt omfang uafhængig adfærd overfor sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for forbrugerne. En sådan stilling udelukker ikke, at der består en vis konkurrence, men den sætter den dominerende virksomhed i stand til at, om end ikke at bestemme, så dog i det mindste mærkbart at øve indflydelse på de vilkår, hvorunder konkurrencen udvikler sig, og under alle omstændigheder i vidt omfang i stand til at handle uden at skulle tage hensyn hertil og uden at denne adfærd er til skade for virksomheden Dominans er derfor styrke til at forhindre effektiv konkurrence. En sådan styrke kan omfatte evnen til at eliminere eller kraftigt svække den eksisterende konkurrence eller at forhindre potentielle konkurrenter i at komme ind på markedet Området for salg af biler er som nævnt reguleret af en gruppefritagelse. Gruppefritagelsen forhindrer dog ikke, at en virksomhed kan få et påbud efter konkurrencelovens 11 om at ophøre med at misbruge sin dominerende stilling. Det fremgår af præamblen til gruppefritagelsen at forordningen ikke berører anvendelsen af traktatens artikel 86 (nu artikel 82). 18 Dette er tillige slået fast i sag T-51/89, hvor Retten i Første Instans udtalte, at den efter Traktaten indførte ordning for beskyttelse af konkurrencen kan meddelelse af fritagelse, såvel individuel som gruppefritagelse, i henhold til artikel 85, stk. 3, aldrig tillige bevirke en dispensation fra forbudet i artikel 86. Af danske sager kan nævnes Konkurrenceankenævnets kendelse af 31. maj 2001, Pradan Auto Import A/S mod Konkurrencerådet, hvor det blevet slået fast, at konkurrencelovens 11 kan finde anvendelse selv om et område er omfattet af gruppefritagelsen Det relevante marked i den foreliggende sag er fastlagt til markedet for salg af nye biler af mærket VW eller Audi til forhandlere. 60. Forhandlerkontrakten forhindrer ikke forhandleren i at købe VW eller Audi i udlandet. Den reelle pris på nye biler i Danmark er dog pga. afgiftsniveauet meget lavt i forhold til vores nærmeste nabolande og der er praktisk talt ingen import af nye biler til Danmark uden for de distributionskanaler, som producenterne har valgt at gøre brug af. 20 En forhandler, som ønsker at købe nye biler uden om SMC, vil få betydeligt flere omkostninger pga. prisen på nye biler i udlandet og transporten. Da SMC er eneimportør af VW og Audi i Danmark, må SMC på den baggrund besidde en markedsandel på næsten 100\%. 61. SMC vil på baggrund af disse forhold kunne udvise en betydelig uafhængig adfærd i forhold til sine kunder, dvs. forhandlerne. SMC vil et langt stykke hen af vejen kunne bestemme, hvorledes konkurrencen skal foregå imellem forhandlerne, og hvilke vilkår disse skal sælge varen under. Det må som følge deraf konkluderes, at SMC har en dominerende stilling på dette marked.

9 Spørgsmålet om misbrug af dominerende stilling 62. Som anført ovenfor må det konkluderes, at SMC indtager en dominerende stilling på markedet for salg af nye biler af mærket VW eller Audi til forhandlere. Det skal herefter undersøges, om det kan være et misbrug af dominerende stilling at sælge demobiler billigere til integrerede forhandlere end til de uafhængige forhandlere, samt om SMC misbruger sin dominerende stilling ved at sælge demobiler og medarbejderbiler billigere til de forhandlere, som er deres egne datterselskaber. Forholdet til datterselskaberne 63. Klager gør gældende, at de integrerede forhandlere skal betragtes som handelspartnere, selv om disse er SMC s datterselskaber, idet SMC-forhandlerne opererer på forhandlerniveau, de er selvstændige juridiske personer, de er medlem af VW-Audi Forhandlerforeningen, de er tildelt et forhandler nummer af SMC og de har indgået forhandlerkontrakter med SMC. 64. Klager fremhæver endvidere, at konkurrencelovens 5 kun modificerer anvendelsen af konkurrencereglerne i koncernsammenhæng for så vidt angår lovens kapitel 2, herunder konkurrencelovens 6, men ikke de øvrige kapitler i konkurrenceloven herunder konkurrencelovens SMC vil give klager ret i, at SMC både optræder som handelspartner og konkurrent i forhold til de uafhængige forhandlere, idet SMC henholdsvis agerer som leverandør og via de integrerede forhandlere som distributør, men det ændrer ikke ved, at der reelt er tale om en og samme koncern, hvor interne transaktioner foregår på andre præmisser end i forhold til uafhængige samhandelspartnere og konkurrenter. SMC mener, at dette er uden betydning, eftersom selskaberne er 100\% ejet og kontrolleret af SMC. Datterselskaberne ville således uden videre kunne likvideres og indlægges i moderselskabet som separate divisioner af dette. 66. SMC mener, at klagers ræsonnement vil betyde, at der er en lang række andre besparelser eller effektiviseringer i driften, som SMC ikke ville kunne foretage. Det ville i den sidste ende være vanskeligt at adskille tilladte besparelser, som en dominerende virksomhed som følge af sin størrelse eller styrke har med hensyn til tiltag, der tilsigter at effektivisere virksomheden, fra andre besparelser, som virksomheden som følge af hensynet til visse handelspartnere skulle være afskåret fra at drage fordel af. Konkurrencestyrelsens vurdering 67. I Kommissionens afgørelse i Deutche Bahn sagen 21 udtalte Kommissionen: Det fastslås følgelig, at DB, i hvert fald siden 1988, har udnyttet sin dominerende stilling på markedet for jernbanetransport til at påtvinge diskriminerende priser på markedssegmentet for kombineret transport af søcontainere til eller fra Tyskland, som transiterer over tyske, belgiske og nederlandske havne, med henblik på at begunstige sine egne og datterselskabet Transfrachts ydelser. DB opererer dels på markedet for jernbaneydelser i sin egenskab af eneleverandør af disse ydelser på det tyske territorium, og dels på markedet for landtransport via datterselskabet Transfracht, der er den eneste kombitransportsvirksomhed, der varetager transport af søcontainere over tyske havne.

10 De diskriminerende foranstaltninger består i, at DB har gennemtvunget mærkbart højere takster for transport mellem en belgisk eller nederlandsk havn og Tyskland end for transport mellem tyske lokaliteter og tyske havne med henblik på at begunstige de jernbanestrækninger, der er mest indbringende for DB, da dette selskab leverer de samlede jernbaneydelser, og datterselskabet Transfracht varetager den samlede kombinerede transport. I henhold til domstolens retspraksis er det misbrug af en dominerende stilling på et marked efter traktatens artikel 86, at en virksomhed udnytter denne stilling til at gennemtvinge diskriminerende vilkår for ydelser af samme værdi på et andet marked for dermed at begunstige egne ydelser. 68. Dette er yderligere blevet slået fast af Domstolen i Telemarketing sagen. 22 Her udtalte Domstolen, at det er misbrug af en dominerende stilling, jf. artikel 86, at en virksomhed, som har en dominerende stilling på et bestemt marked uden det er objektivt nødvendigt forbeholder sig selv eller en virksomhed i samme koncern forberedende arbejdsopgaver, som kan udføres af en tredje virksomhed inden for dennes erhvervsområde på et beslægtet, men selvstændigt marked, med fare for, at enhver konkurrence fra denne virksomheds side bliver udelukket. 69. Det synes således, at en dominerende virksomhed kan misbruge denne stilling ved at give sine egne datterselskaber fordele, fremfor andre virksomheder på det samme niveau som datterselskaberne. De nævnte sager vedrører dog konkret situationer, hvor den dominerende virksomhed misbruger sin stilling på et andet marked end det marked hvorpå datterselskaberne konkurrerer. Foreligger der et misbrug af dominerende stilling 70. Klager gør gældende, at misbrug af dominerende stilling blandt andet forekommer, hvor en virksomhed tilbyder visse af sine aftagere rabatter eller bonus, som ikke ydes til andre aftagere, hvorved de sidstnævnte diskrimineres. Klager bemærker dog, at sådanne rabatter kan være lovlige, hvis disse er sagligt begrundede. 71. Klager finder ikke, at den særlige rabat, der ydes til SMC-forhandlerne har saglige årsager, f.eks. at der er tale om særlige omkostningsforhold ved salg til SMC-forhandlere. Rabatten ydes alene fordi SMC derved kan sikre sine datterselskaber en afgiftsmæssig besparelse ved køb af demobiler, som følge af den ydede rabat. 72. Klager fremfører endvidere, at det forhold, at de integrerede forhandlere bliver tilbudt demobiler på økonomiske mere fordelagtige vilkår end de uafhængige forhandlere, betyder, at de integrerede forhandlerne får en mindre likviditetsbinding end de selvstændige forhandlere, hvilket utvivlsomt er en konkurrencefordel. Derudover kan de integrerede forhandlerne sælge demobilerne billigere til slutbrugerne eller hvis dette ikke er tilfældet opnå en større fortjeneste og derved blive stillet bedre i konkurrencen med de uafhængige forhandlere. 73. Til slut gør klager gældende, at de integrerede forhandlere bliver stillet bedre i konkurrencen fordi deres medarbejdere kan købe biler billigere hos SMC. Dette kan ifølge klager betyde, at de uafhængige forhandlere må forlade markedet, fordi de ikke kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

11 74. Klager konkluderer derfor, at der er tale om en konkurrencebegrænsning og et misbrug at dominerende stilling, når SMC tilbyder sine egne datterselskaber demobiler, værkstedsudlejningsbiler og medarbejderbiler billigere. 75. SMC gør gældende, at formålet med SMC s avancepolitik er at opnå en registreringsafgiftsbesparelse i koncernen. SMC fremhæver, at det forhold, at SMC koncernen samlet opnår en besparelse, som deres uafhængige forhandlere ikke har adgang til, ikke indebærer, at disse forhandleres konkurrencevilkår forringes. 76. SMC-forhandlerne videresælger bilerne til samme pris til forbrugerne således at forstå, at SMC s besparelse i registreringsafgiften ikke afspejles i den endelige pris, som forlanges overfor slutbrugeren. Prisen er upåvirket af avanceallokeringen, der er derfor ikke tale om en konkurrenceforvridende forskelsbehandling. Det forhold, at SMC fastsætter en lavere koncernintern afregningspris for disse biler til egne datterselskaber end den pris, der kræves af tredjemand, kan ikke betegnes som prisdiskrimination. 77. Med hensyn til at medarbejderne hos de integrerede forhandlere har mulighed for at købe billigere biler, end de uafhængige forhandleres medarbejdere kan ifølge SMC ikke udgøre et misbrug. Hvorledes SMC koncernen vælger at aflønne sine medarbejdere er suverænt et internt virksomhedsanliggende, som alene bør være genstand for skatteretlige og ansættelsesretlige overvejelser. Konkurrencestyrelsens vurdering 78. Indledningsvis skal det bemærkes, at det fremgår af bekendtgørelse nr af 16 december 1997 om gruppefritagelsen for kategorier af slags- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer, at Erhvervsministeren efter indstilling fra Konkurrencerådet kan lade fordelene ved bekendtgørelsen bortfalde f.eks. i tilfælde hvor en fabrikant eller en virksomhed i salgsnettet i forbindelse med levering af aftalevarer eller tilsvarende varer til forhandlere anvender forskellige priser og salgsbetingelser. 23 Konkurrencestyrelsen finder dog ikke i nærværende sag, at SMC s støtte til sine egne datterselskaber har et tilstrækkeligt omfang til at være uforenelig med betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, og at gruppefritagelsen på den baggrund vil kunne trækkes tilbage. 79. Konkurrencestyrelsen har i stedet vurderet om SMC s støtte til de integrerede forhandlere udgør et misbrug. EF-Domstolen har om misbrugsbegrebet udtalt, Misbrugsbegrebet er et objektivt begreb, som omfatter en af en markedsdominerende virksomhed udvist, adfærd, som efter sin art kan påvirke strukturen på et marked, hvor konkurrencen netop som følge af den pågældende virksomheds tilstedeværelse allerede er afsvækket, og som bevirker, at der lægges hindringer i vejen for at opretholde den endnu bestående konkurrence på markedet eller udviklingen af denne konkurrence som følge af, at der tages andre midler i brug end i den normale konkurrence om afsætning af varer og tjenesteydelser, der udspiller sig på grundlag af de erhvervsdrivendes ydelser I henhold til konkurrencelovens 11, stk. 3, nr. 3, kan en dominerende virksomhed misbruge sin stilling ved at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi overfor handelspartnere, som der derved stilles ringere i konkurrencen. Efter ordlyden vedrører bestemmelsen således diskrimination over for erhvervsmæssige købere eller sælgere, men derimod ikke den endelige forbruger.

12 81. Favoriseringen af egne datterselskaber mht. demobiler er af begrænset omfang, som følge af størrelsen af prisforskellen og især fordi salget af demobiler til de integrerede forhandlere (cirka 200 stk. om året) udgør en lille del af det samlede bilsalg fra SMC til forhandleren. Styrelsen vurderer derfor ikke, at dette kan karakteriseres som et misbrug. 82. Man kunne argumentere for, at det forhold, at SMC indenfor koncernen kan tilbyde sine ansatte bedre vilkår for køb af medarbejderbiler, har en konkurrencemæssig værdi, fordi det gør det nemmere at tiltrække medarbejdere og derfor har samme virkning som et lønsubsidie. Som følge af det beskedne omfang er det dog vurderet, at dette forhold ikke har en sådan virkning på konkurrencen, at det er omfattet af konkurrenceloven. 83. Det må herefter konkluderes, at SMC s salg af billigere demobiler, værksstedsudlejningsbiler og medarbejderbiler til deres datterselskaber end til de uafhængige forhandlere ikke udgør et misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11. Forhandlerforeningens (klager) bemærkninger på baggrund af høringen 84. Klager kan tilslutte sig hovedparten af Konkurrencestyrelsens konklusioner. Klager kan dog ikke tilslutte sig styrelsens opfattelse af, at salget af demobiler til de integrerede forhandlere udgør en så lille del af det samlede bilsalg fra SMC til forhandlerne, at dette ikke kan karakteriseres som misbrug. 85. Klager anfører for det første, at konkurrencelovens 11, i modsætning til hvad der gælder for 6 ikke indeholder en bagatelgrænse. Et hvert misbrug af dominerende stilling er således principielt uacceptable og ulovlige. Der er ikke hjemmel til at anvende bagatelgrænser i forhold til For det andet mener klager, at den besparelse som de integrerede forhandlere opnår og de ekstraudgifter, som de uafhængige forhandlere har, utvivlsomt har et omfang, der er tilstrækkeligt til, at der foreligger et misbrug, jf. konkurrencelovens 11. Ifølge klager sparer de integrerede forhandlere 5 mio. kr. ved registreringen af de ca. 200 demobiler de aftager om året, mens de uafhængige forhandleres samlede ekstraudgifter udgør 26 mio. kr. Konkurrencestyrelsens bemærkninger 87. Konkurrencelovens 11 indeholder ikke en eksplicit bagatelgrænse, men det må antages, at adfærd, der kun påvirker markedet i ubetydeligt omfang ikke kan kvalificeres som misbrug. 88. Som anført ovenfor i styrelsens vurdering kan der foreligge et misbrug, når en dominerende virksomhed har en adfærd, som kan påvirke strukturen på markedet eller lægger hindringer i vejen for at opretholde den endnu eksisterende konkurrence på markedet ved hjælp af andre midler end dem der normalt tages i brug i den normale konkurrence. 89. Efter Konkurrencestyrelsens vurdering er dette ikke tilfældet i nærværende sag. Den besparelse, som de integrerede forhandlere opnåede ved at kunne købe demobilerne billigere hos SMC kan skønsmæssigt anslås til cirka 10 pct. af en gennemsnitlig forhandleravance ved salget af nye biler. 25

13 90. Det faktum, at SMC sælger ca. 200 demobiler om året til de integrerede forhandlere til en billigere pris ud af et samlet bilsalg fra SMC på mellem og biler om året, kan ikke karakteriseres som et misbrug af SMC s dominerende stilling. 91. Udover støttens omfang indgår det i Konkurrencestyrelsens vurdering, at koncerninterne transaktioner ikke nødvendigvis falder uden for konkurrenceloven, hvis transaktionerne har virkning på tredjemand, og virksomheden har dominerende stilling på up-stream markedet. På den anden side skal der dog sandsynligvis mere til, for at koncerninterne transaktioner kan siges at udgøre et misbrug. Konklusion 92. Konkurrencestyrelsen finder, at SMC indtager en dominerende stilling på markedet for salg af nye biler af mærket Volkswagen, Audi og Porsche til forhandlere. 93. Det forhold, at SMC sælger demobiler, værksstedsudlejningsbiler og medarbejderbiler billigere til deres egen datterselskaber end til de uafhængige forhandlere udgør ikke et misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens Konkurrencestyrelsens rapport om aftaler og priser på autoområdet. 2 Oplysningerne er hentet fra Konkurrencestyrelsens redegørelse Aftaler og Priser på Autoområdet. 3 Kommissionens forordning nr. 1475/95 af 28. juni 1995 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer, EFT L 145 af 29. juni 1995, p Kommissions forordning (EF) nr. 1475/95 af 28.juni 1995 om anvendelsen af traktatens artikel 85, stk. 3 (nu artikel 81, stk. 3), på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer. 5 Klager støtter denne afgrænsning på Hugin-sagen, C-22/78, præmis 3. 6 Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret EFT 97/C 283/03. 7 Jf. pkt. 42 i Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked. 8 Jf. pkt. 13 i Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked. 9 Konkurrenceloven med kommentarer 2. udgave, p Kommissionens beslutning af 29. juni 2001, EFT L 262/14 den 2 oktober Kommissionens forordning nr. 1475/95 af 28. juni Konkurrencestyrelsens rapport om aftaler og priser på autoområdet. 13 Konkurrencestyrelsens rapport om aftaler og priser på autoområdet. 14 I øvrigt indeholder gruppefritagelsen for motorkøretøjer ikke en øvre grænse, for den markedsandel den involverede virksomhed kan have for at være omfattet af fritagelsen, modsat f.eks. gruppefritagelsen for vertikale begrænsninger (Kommissionens forordning nr. 2790/1999 af 22. december 1999), her gælder fritagelsen bl.a. ikke hvis leverandørens markedsandel overstiger 30 pct. En dominerende virksomhed vil derfor som udgangspunkt kunne nyde godt af gruppefritagelsen for motorkøretøjer og de heri oplistede tilladte konkurrencebegrænsninger. 15 Konkurrencerådets afgørelsen af 21. juni 2000 Tage Winthers klage over Pradan Auto Import A/S og Konkurrenceankenævnets kendelse af 31. maj Sag 85/76, Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, sml s. 461, præmis 38 og Kommissionens beslutning af 19. december 1990, Soda Solvay, EFT, nr. L 152 af 15/06/1991,

14 pkt Kommissions forordning (EF) nr. 1475/95 af 28.juni 1995 om anvendelsen af traktatens artikel 85, stk. 3 (nu artikel 81, stk. 3), på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer, præamblen afsnit Se tillige Konkurrenceankenævnets kendelse af 22. december 1998, T.W. Auto Dele mod Konkurrencerådet. 20 Konkurrencestyrelsens rapport om aftaler og priser på autoområdet. 21 Kommissionens beslutning af 29. marts 1994 (IV/ HOV SVZ/MCN), præmis , senere stadfæstet af Retten i Første Instans T-229/94 og senere af Domstolen i C-436/ C-311/84 Telemarketing, saml. 1985, p. 3261, præmis 27. Se ligeledes C-6 & 7/73 Commercial Solvents præmis Jf. 3, jf. kfo 1475/95, jf. artikel 8, nr C-85/76 Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, præmis SMC har oplyst, at den gennemsnitlige avance ved forhandlerens salg af en ny bil til slutbrugeren udgør kr. 26 Ifølge klagers oplysninger blev der i 2000 solgte SMC mellem og biler til deres forhandlere, dette tal ventes i 2001 at blive mellem og biler. SMC har oplyst at dette tal ikke er korrekt, da der i årets først 10 måneder allerede var solgt biler.

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Opel Danmarks rabatsystem

Opel Danmarks rabatsystem Opel Danmarks rabatsystem Journal nr.3:1120-0289-14/doindustri Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen iværksatte i april 2000 en undersøgelse af konkurrenceforholdene på autoområdet.

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære

Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære 1 af 6 07-08-2012 13:30 Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære Jnr.: 2:802-24/kb Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Konkurrencerådet har fået henvist en klage fra EU-Kommissionen til

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet

1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet 1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet»År 1998, den 22. december afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-110.215, T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Klage over Pradan Auto Import A/S

Klage over Pradan Auto Import A/S Klage over Pradan Auto Import A/S Journal nr. 3/1120-0100-1129/FI/LPML Rådsmødet d. 31. august 2005 Resumé 1. Tage Winther, indehaver af T.W. Autodele, klagede d. 11. juni 2004 til Konkurrencestyrelsen

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Tage Winthers klage over Pradan Auto Import

Tage Winthers klage over Pradan Auto Import Tage Winthers klage over Pradan Auto Import Journal nr. 2:801-341/jec/industri Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé Indledning 1. T.W. Autodele v/tage Winther (TW) klagede i 1997 over, at importøren af Skoda-biler,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Skandinavisk Motor Co. A/S ekstrarabatsystem

Skandinavisk Motor Co. A/S ekstrarabatsystem Skandinavisk Motor Co. A/S ekstrarabatsystem Journal nr.3:1120-0289-17/industri/do Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen iværksatte i april 2000 en undersøgelse af forholdene på autoområdet.

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren IP/02/1073 Bruxelles, den 17. juli 2002 Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren EU-Kommissionen vedtog i dag en dristig, men afbalanceret

Læs mere

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet)

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) 2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2006 i sag 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2009 KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009)

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

Aftaler og Priser på Autoområdet

Aftaler og Priser på Autoområdet Aftaler og Priser på Autoområdet 2001 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 1.1 BAGGRUND...5 1.2 KONKURRENCESTYRELSENS UNDERSØGELSE...5 2 SAMMENFATNING...7 3 INITIATIVER... 10 4 MARKEDERNE PÅ AUTOOMRÅDET...

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER EUROPA-KOMMISSIONEN SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER 27. august 2012 Siden vedtagelsen af den nye gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjsbranchen

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

E-parts A/S klage over Mazda Motor Danmark

E-parts A/S klage over Mazda Motor Danmark E-parts A/S klage over Mazda Motor Danmark Journal nr. 3/1120-0100-1144/FI/LPML Rådsmødet d. 26. oktober 2005 Resumé 1. E-Parts A/S klagede d. 30. juni 2004 til Konkurrencestyrelsen over en række tiltag,

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU. Danmarks Automobilforhandler Forening

Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU. Danmarks Automobilforhandler Forening Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU Danmarks Automobilforhandler Forening 2 Indholdsfortegnelse Side Forord 4 Indledende bemærkninger 5 Nye regler og overgangsordning 5 Nye regler

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 93/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 316/2014 af 21. marts 2014 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Klage over Dansk Tipstjeneste

Klage over Dansk Tipstjeneste 1 af 6 07-08-2012 14:41 Klage over Dansk Tipstjeneste J.nr. 2:801-153/cbe Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé Muskelsvindfonden har ved brev af 28. juli 1998 klaget til Konkurrencestyrelsen over en

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81. mod Automobiles Peugeot SA og Peugeot Nederland NV

KOMMISSIONENS BESLUTNING. om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81. mod Automobiles Peugeot SA og Peugeot Nederland NV Den 5. oktober 2005 vedtog Kommissionen en beslutning om en procedure efter EFtraktatens artikel 81. I overensstemmelse med artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 1 offentliggør Kommissionen hermed

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER FORHANDLING, REPARATION OG EFTERSYN AF MOTORKØRETØJER I EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1400/2002 af 31. juli 2002 1 OM ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 81, STK. 3, PÅ KATEGORIER AF VERTIKALE AFTALER

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Importørundersøgelsen 2015

Importørundersøgelsen 2015 Importørundersøgelsen 2015 AutoBranchen Danmark har for ottende gang gennemført en importørundersøgelse blandt de danske nyvognsforhandlere. Undersøgelsen er gennemført af analysebureauet Rambøll på vegne

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere