GARANTI- OG EFTERSYNSHÆFTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GARANTI- OG EFTERSYNSHÆFTE"

Transkript

1 GARANTI- OG EFTERSYNSHÆFTE

2 PEUGEOT garanticertifikat PEUGEOT garantiprogram Dette certifikats gyldighed er betinget af, at nedenstående felter er korrekt udfyldt og forsynet med den sælgende PEUGEOT forhandlers stempel, samt at de betingelser, der stilles i Garanti- og eftersynshæftet, er opfyldt. Garantiprogrammet gælder fra datoen, hvor den nye bil leveres til kunden eller dennes repræsentant (datoen er anført på certifikatet). Dette hæfte indeholder en nærmere beskrivelse af PEUGEOTs garantiprogram, som bilen er dækket af, samt betingelserne for opretholdelse af garantien. IDENTIFIKATION AF FORHANDLER Klargøring og levering af bilen er foretaget iht. gældende retningslinier. Leveringsdato: Garantiprogrammets udløbsdato: Identifikation af bilen Chassisnummer Model: Brændstoftype: Motor: Effekt: kw/hk Land : Forhandlernr : Forhandlerstempel Registreringsnr.: Det specifikke eftersynsprogram for din bil medfølger ved levering af bilen, og er placeret i omslaget med bilens instruktionsbog og eftersynshæfte. Hvis eftersynsprogrammet ikke findes i omslaget, - kan du få udleveret et eksemplar hos din forhandler eller på et hvilket som helst autoriseret PEUGEOT værksted Du skal gemme alle fakturaer og al dokumentation ifm. med eftersyn foretaget på din bil. Det skal være specificeret på fakturaen, hvilke dele der er brugt. Hvis bilen videresælges, er det nødvendigt at overdrage bilens instruktionsbog, eftersynshæfte, mv. til den nye ejer.

3 Indholdsfortegnelse Hvis din bil er udstyret med en Peugeot Connect Assistance knap til nødopkald med lokaliseringsfunktion, bedes du anvende denne dage om ugen 24 timer i døgnet I II III IV Hæftet er en del af bilens dokumentation: det indeholder de gældende garantibestemmelser og eftersynsprogrammet for din bil. Garantiprogram s PEUGEOT garanticertifikat omslag Hjertelig tillykke med din nye PEUGEOT s. 2 PEUGEOTs garantiprogram i korte træk s. 3 2-årigt garantiprogram s. 4-7 Lakgaranti s. 8 Garanti mod indefrakommende gennemtæring s PEUGEOT Assistance s Regelmæssigt serviceeftersyn PEUGEOT s Råd om vedligeholdelse s Vedligeholdelse af karrosseriet s Vedligeholdelse af læder s. 21 Anbefalede smøremidler s PEUGEOT eftersyn - afstemplinger s Gratis karrosserikontrol s Tillæg til det 2-årige garantiprogram (fortsat) s Udskiftning af kilometertæller s. 35 Adresseændring eller ejerskifte s. 35 I 1

4 Hjertelig tillykke med din nye PEUGEOT Kære kunde I Du har netop fået din nye PEUGEOT, og vi er glade for den tillid, du har vist os. Hos PEUGEOT har vi et indgående kendskab til din bil, og derfor anbefaler vi dig at overlade alt servicearbejde til et autoriseret PEUGEOT værksted. Her vil du blive vejledt i hvilken vedligeholdelse, der passer bedst til din bil og dit kørselsmønster. Således sikrer du, at din bil til enhver tid er sikker, højtydende og driftssikker. PEUGEOT værkstedernes store kompetence sikrer, at PEUGEOTs eftersynsprogram altid udføres i henhold til forskrifterne. Dette hæfte indeholder en grundig beskrivelse af garantibestemmelser, anbefalinger og eftersyn gældende for din bil. Vi beder dig læse hæftet grundigt igennem. Husk at gemme det og fremvis det ved besøg på dit PEUGEOT værksted. 2

5 PEUGEOTs garantiprogram i korte træk 2-ÅRIGT GARANTIPROGRAM: Dækker alle dele (undtagen service- og sliddele) i 2 år Dækker komponenter i hybriddrivlinjen anerkendt som defekte* i 5 år eller km. LAKGARANTI: Dækker fejl i karrosseriets originale lak eller klarlak i 2 år for varebiler og 3 år for personbiler. GARANTI MOD INDEFRAKOMMENDE GENNEMTÆRING: Dækker indefrakommende gennemtæring i 5 år for varebiler og 12 år for personbiler PEUGEOT ASSISTANCE : Dækker nedbrud på biler under det 2-årige garantiprogram * Der henvises til afsnittet om hybridbilernes elektriske komponenter på side 7. Vil du vide mere? Se øvrige garantibetingelser i dette hæfte og på bilens slutseddel. Leveringsdato 2 år 2 år VV* 3 år PV* 2 år 5 år eller kilometer** 5 år VV* 12 år PV* År * PV: Personvogn, VV: Varevogn ** hvad der måtte komme først I Generelt om PEUGEOTs garantiprogram: Din nye bil er dækket af PEUGEOTs garantiprogram fra datoen, hvor den nye bil leveres. Datoen er anført på «garanticertifikatet» i Garanti- og eftersynshæftet. Garantiprogrammet er gældende i den anførte periode uden kilometerbegrænsning, med mindre du særskilt får meddelelse om andet. For at få udført garantiarbejde på din bil omkostningsfrit, skal dette udføres på et autoriseret PEUGEOT værksted. For at være dækket af Peugeots garantiprogram, er det ikke et krav, at reparationer og vedligehold, der ikke er dækket af garantiprogrammet, skal være udført på et autoriseret PEUGEOT værksted. PEUGEOTs garantiprogram er ingen hindring for, at købelovens reklamationsret kan gøres gældende. PEUGEOTs garantiprogram er gældende, så længe din bil er indregistreret og befinder sig i et EU land* samt i følgende lande eller områder: Albanien, Andorra, Bosnien Hercegovina, Gibraltar, Island, Kosovo, Liechtenstein, Makedonien, Monaco, Montenegro, Norge, San Marino, Serbien, Schweiz, Vatikanet. Hvis din nye bil videresælges, vil de nye ejere også være dækket af PEUGEOTs garantiprogram indtil udløbsdatoen, forudsat at alle betingelser for opretholdelse er blevet opfyldt af alle ejere. Derfor skal du videregive disse betingelser til den næste ejer. * På datoen for udgivelse af garanti- og eftersynshæftet, bestod EU af følgende lande: Tyskland, Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Storbritannien, Slovakiet, Slovenien og Sverige, Tjekkiet, Ungarn. NB: Fransk DOM-TOM (ændrede betegnelser; DROM: Guadeloupe, Martinique, Réunion og Guyana, COM: Mayotte, Saint-Pierre og Miquelon, POM: Fransk Polynesien, Ny Kaledonien, Wallis og Futuna og de Franske Sydlige og Antarktiske Territorier er en del af den EUROPÆISKE zone på samme måde som landene på kontinentet. 3

6 2-årigt garantiprogram I AUTOMOBILES PEUGEOT, 75 avenue de la Grande Armée, PARIS, yder garanti på din nye bil mod alle fabrikationsfejl i en 2-årig periode og uden kilometergrænse, med de undtagelser, der er anført på side 5 og 6, regnet fra datoen, hvor den nye bil leveres til dig eller din repræsentant. Denne dato fremgår af Garanticertifikatet i Garanti- og eftersynshæftet, som du har fået udleveret sammen med bilen. Hybriddrivlinjens komponenter, som er nævnt på side 7, er dækket af garantiprogrammet i 5 år eller km, hvad der måtte komme først. Garantiprogrammet omfatter: Med undtagelse af nedennævnte forbehold, dækker garantiprogrammet gratis reparation eller udskiftning af dele, som PEUGEOT eller dennes repræsentant anerkender som defekte, samt arbejdsløn for reparation af bilen. Reparationen kan foretages med nye dele eller ombytterkomponenter efter PEUGEOTs eller dennes repræsentants valg. Endvidere, hvis din bil får nedbrud som følge af en fejl dækket af garantiprogrammet, afholder PEUGEOT eller dennes repræsentant eventuelle udgifter til reparation på stedet eller bugsering af bilen til nærmeste autoriserede PEUGEOT værksted, dog maks. 100 km. Det skal bemærkes at: arbejde udført under garantiprogrammet ikke medfører forlængelse af garantien. Navnlig medfører udskiftning af en del under garantiprogrammet ikke en forøgelse af delens garanti. PEUGEOTs garanti på de udskiftede dele udløber samme dato som garantien på bilen. Endvidere, hvis bilen får nedbrud, og ikke kan benyttes i 7 dage i træk eller mere som følge af en fejl dækket af garantiprogrammet, og du er uden skyld i dette, forlænges garantien tilsvarende. dele udskiftet under garantien tilhører herefter PEUGEOT. 4

7 2-årigt garantiprogram Det 2-årige garantiprogram omfatter ikke: Vedligeholdelse og justeringer: vedligeholdelse og kontroller indeholdt i Garanti- og eftersynshæftet, påfyldning af additiv og udskiftning af partikelfilter ved det korrekte kilometertal samt udskiftning af dele til løbende vedligeholdelse, så som oliefilter, luftfilter, brændstoffilter eller pollenfilter, justeringer eller indstillinger (sporing, afbalancering af hjul, fortøj, døre...), udskiftning af dele på grund af normal slitage, antal kørte kilometer, samt geografiske og klimatiske forhold, med mindre udskiftningen foretages pga. en følgeskade. Det drejer sig navnlig om følgende dele: bremseklodser, bremsebelægninger og bremseskiver, dæk, kobling, remme, støddæmpere, viskerblade, tændrør, pærer, batterier og sikringer, kuglelejer, hjullejer og gulvtæppe. Bilens anvendelse: vibrationer eller støj relateret til bilens drift, skader, så som misfarvning, ændring eller deformering af dele, der skyldes normal slitage, skader som følge af anvendelse af væsker, dele eller tilbehør, der ikke er af original eller originaltilsvarende kvalitet, anvendelse af brændstof*, der ikke er egnet til bilen eller er af dårlig kvalitet, samt anvendelse af enhver type additiv, der ikke er godkendt af PEUGEOT, skader som følge af naturfænomener, hagl, oversvømmelse, lynnedslag, storm eller andre atmosfæriske forhold, samt skader som følge af uheld, brand og tyveri, følgeskader af reparationer, ombygninger og ændringer udført på din bil af virksomheder, der ikke er godkendte af PEUGEOT, samt følgeskader af montering af tilbehør, som ikke er godkendt af PEUGEOT, dæk, der er omfattet af direkte garanti fra dækproducenten. PEUGEOT forhandleren vil hjælpe dig med at gøre denne garanti gældende overfor dækproducenten, Alle andre udgifter, der ikke er omtalt i garantibestemmelserne, herunder udgifter som følge af, at bilen ikke har været benyttet i længere perioder, som f.eks. afsavnserstatning, I 5

8 2-årigt garantiprogram I Følgende betingelser skal være være opfyldt for, at garantien kan gøres gældende: Du skal fremvise det opdaterede Garanti- og eftersynshæfte for din bil samt garanticertifikatet, behørigt udfyldt af den sælgende forhandler. Alle eftersyn skal være udført i henhold til PEUGEOTs forskrifter, og du skal kunne dokumentere dette (servicefolder, faktura, osv.). En opstået fejl skal anmeldes til et autoriseret PEUGEOT værksted med henblik på udbedring, straks den opdages, dog inden for normal åbningstid. Denne forholdsregel har til formål at sikre din og dine passagerers sikkerhed, samt at forhindre at den konstaterede fejl forværres, hvilket vil medføre mere omfattende reparationer end oprindeligt nødvendigt. Derfor dækker garantien ikke fejl og følgeskader heraf, hvis du har undladt at reagere, straks du har opdaget eller burde have opdaget fejlen. Du skal endvidere følge enhver opfordring fra dit autoriserede PEUGEOT værksted til straks at få udført en reparation af din bil. Ved manglende overholdelse af disse regler holdes du selv ansvarlig for alle fremtidige direkte eller indirekte følgeskader på din bil. Garantien bortfalder i følgende tilfælde: Hvis der er udført ændringer eller tilpasninger på din bil, som ikke er påregnet eller tilladt af Automobiles PEUGEOT eller som ikke er blevet udført i overensstemmelse med PEUGEOTs tekniske forskrifter, hvis fejlen skyldes forsømmelighed eller manglende overholdelse af anvisningerne i instruktionsbogen eller Garantiog eftersynshæftet, hvis bilen anvendes på unormal vis, i motorløb eller ved kørsel med overlæs, hvis kilometertælleren i din bil er blevet modificeret eller det reelle kilometertal ikke kan fastslås med sikkerhed (Hvis kilometertælleren udskiftes, skal skemaet udskiftning af kilometertæller i Garanti- og eftersynshæftet udfyldes af et autoriseret PEUGEOT værksted). 6

9 Garanti på hybriddrivlinjens komponenter 5 år og/eller km Garantiprogrammet dækker følgende komponenter i hybriddrivlinjen : I Visse af drivlinjens komponenter er dækket af garantien i 5 år eller km, hvad der måtte komme først. Følgende komponenter er omfattet: Drivbatteri og tilhørende styreboks For at opretholde denne særlige garanti, skal de tidligere nævnte generelle garantibestemmelser overholdes (eftersynsprogrammet skal overholdes, med undtagelse af de særlige forhold, der er nævnt på side 3). El-motor Hybridstyreboks Højspændingskabler 7

10 Lakgaranti I Som supplement til det 2-årige garantiprogram yder PEUGEOT en garanti mod alle fejl i karrosseriets oprindelige lak og klarlak, regnet fra datoen, hvor den nye bil leveres til dig eller din repræsentant, anført på Garanticertifikatet i Garanti- og eftersynshæftet, gældende i en periode på: - 3 år for personbiler, - 2 år for varebiler. Lakgarantien omfatter Lakgarantien omfatter ikke: Hel eller delvis omlakering for udbedring af en behandlingskrævende fejl, der er konstateret af PEUGEOT eller dennes repræsentant. Lakgarantien er kun gældende, hvis alle eftersyn fastsat af PEUGEOT er overholdt, og alle eventuelle skader på bilen er blevet repareret i henhold til PEUGEOTs forskrifter. For at opretholde lakgarantien har du pligt til at få udbedret lakskader, der skyldes udefrakommende forhold, inden for 2 måneder efter de er blevet konstateret, og dette for egen regning. skader på lakken eller klarlakken, der skyldes omgivelsernes påvirkning, så som nedfald af atmosfærisk, kemisk, animalsk eller vegetabilsk art, sand, salt, stenslag eller naturfænomener (hagl, oversvømmelse) og andre ydre faktorer (hvad enten det er resultatet af et uheld eller ej), skader, der skyldes forsømmelse fra kundens side, sen henvendelse med den udbedringskrævende fejl, eller manglende overholdelse af PEUGEOTs forskrifter, følgeskader af begivenheder, der ikke er dækket af det 2-årige garantiprogram, følgeskader af reparationer, ombygninger eller ændringer, der er udført af virksomheder, der ikke er godkendt af PEUGEOT. 8

11 Garanti mod indefrakommende gennemtæring PEUGEOT yder garanti mod indefrakommende gennemtæring af karrosseriet, regnet fra datoen, hvor den nye bil leveres til dig eller din repræsentant, anført på "Garanticertifikatet" i Garanti- og eftersynshæftet, gældende i en periode på: - 12 år for personbiler. - 5 år for varebiler. I Garantien mod indefrakommende gennemtæring omfatter: Udbedring eller udskiftning af komponenter, som er erkendt defekte af PEUGEOT eller dennes repræsentant, på hvilke der optræder indefrakommende gennemtæring. Garantien mod indefrakommende gennemtæring er kun gældende, hvis bilen altid er blevet repareret i henhold til PEUGEOTs forskrifter, og hvis kunden i rette tid har fået udført: 1) de nedenfor anførte gratis karrosserikontroller samt 2) udbedring af eventuelle skader på bilen. Garantien mod indefrakommende gennemtæring er kun gældende, hvis kontrolprogrammet bestående af 4 gratis karrosserikontroller følges. For personbiler skal den første kontrol udføres 4 år efter datoen, hvor den nye bil leveres til dig eller din repræsentant. For varebiler skal den første kontrol udføres 2 år efter datoen, hvor den nye bil leveres til dig eller din repræsentant. Derefter skal der udføres kontrol hvert 2. år for begge biltyper ind til garantien mod indefrakommende gennemtæring udløber. Ved disse kontroller foretages der om nødvendigt en komplet vask af bilen, hvorefter værkstedet kontrollerer karrosseriets stand og afgør, om der skal foretages eventuelle udbedringer, og om der er tale om skader, der dækkes af PEUGEOTs garanti mod indefrakommende gennemtæring. Skader, der skyldes udefra kommende forhold, der kan resultere i korrosion, skal anmærkes på siderne i Garanti- og eftersynshæftet beregnet til dette formål. Det skal bemærkes at: Ethvert indgreb på karrosseriet (som følge af uheld, ødelæggelse, etc.) skal efterfølges af en karrosserikontrol, der skal udføres på samme betingelser. Du har pligt til at få foretaget reparation af udefrakommende skader for egen regning, i henhold til PEUGEOTs reparationsforskrifter, inden for 2 måneder efter karrosserikontrollen er foretaget. Denne reparation skal indføres i Garanti- og eftersynshæftet med oplysning om værkstedets navn, adresse, reparationsdato, bilens kilometertal samt fakturanummeret. Fremvisning af det ved karrosserikontrollerne korrekt udfyldte Garanti- og eftersynshæfte vil blive krævet, såfremt PEUGEOTs garanti mod indefrakommende gennemtæring skal gøres gældende. 9

12 Garanti mod indefrakommende gennemtæring I Garantien mod indefrakommende gennemtæring omfatter ikke: skader, der skyldes forsømmelse fra brugerens side eller manglende overholdelse af PEUGEOTs forskrifter følgeskader af begivenheder, der ikke er dækket af det 2-årige garantiprogram følgeskader efter anvendelse af rustbeskyttelsesmiddel i forbindelse med vedligeholdelsesbehandling, der ikke er godkendt af PEUGEOT følgeskader af reparationer, ombygninger eller ændringer, der er udført af virksomheder, der ikke er godkendt af PEUGEOT korrosion, der skyldes montering af tilbehør, der ikke er godkendt af PEUGEOT og/eller ikke er monteret i overensstemmelse med PEUGEOTs forskrifter karrosseriombygninger og lad fælge og mekaniske dele, der ikke er en integreret del af karrosseriet 10

13 PEUGEOT ASSISTANCE PEUGEOT ASSISTANCE Med PEUGEOT Assistance er du sikret vejhjælp/bugsering i Danmark og udlandet (1) via en enkel opringning hele døgnet og alle ugens dage (2). PEUGEOT ASSISTANCE dækker PEUGEOT ASSISTANCE yder gratis hjælp, hvis din bil får nedbrud på grund af en fejl, der er dækket af PEUGEOTs garantiprogram. Er bilens fejl ikke dækket af garantien, f.eks. hvis du punkterer, har mistet dine nøgler eller låst nøglen inde i bilen, er kørt tør eller har påfyldt forkert brændstof, eller enhver anden udefrakommende påvirkning, tilbyder PEUGEOT ASSISTANCE at sætte dig i kontakt med autohjælpen. Der sendes autohjælp ud til stedet inden for et tidsrum, som du får oplyst ved opkaldet. De reparerer bilen på stedet, hvis muligt, så du straks kan køre videre. Hvis autohjælpen informerer dig om, at de har udført en midlertidig reparation, så du ikke behøver at afbryde rejsen, er det dit eget ansvar at få foretaget en komplet reparation hurtigst muligt. De autoriserede PEUGEOT-værksteder står klar til at modtage dig. Hvis bilen ikke kan repareres på stedet, bugserer autohjælpen din bil til det nærmeste autoriserede PEUGEOT-værksted. PEUGEOT ASSISTANCE sikrer viderebefordring Det autoriserede PEUGEOT-værksted yder gratis viderebefordring til din bopæl eller til rejsemålet, hvis din bil lider nedbrud på grund af en fejl, der er dækket af PEUGEOTs garantiprogram. Hvis der stilles erstatningsbil til rådighed, kan der som maksimum lånes en tilsvarende bil uden særligt udstyr, inden for grænserne af hvad der er til rådighed lokalt. Erstatningsbilen skal afleveres samme sted, som den er modtaget. Føreren forpligter sig til at overholde betingelserne i låne- eller lejekontrakten for erstatningsbilen. Udgifter i forbindelse med anvendelse af erstatningsbilen, f.eks. udgifter til brændstof, vejafgifter, parkering, eventuelle tillæg eller selvrisiko i forbindelse med forsikring, samt alle omkostninger til erstatningsbilen, der ligger uden for de gældende bestemmelser, skal afholdes af føreren. Undtaget er ambulancer, taxaer, udlejningsbiler, og biler til betalende personbefordring. I (1) EU-landene: Tyskland, Østrig, Belgien, Bugarien, Cypern, Kroatien, Danmark, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarne, Irland, Italien, Letland, Lithauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Tjekkiet, Rumanien, Storbritannien, Slovakiet, Slovenien, Sverige samt følgende lande eller områder: Andorra, Bosnien Hercegovina, Gibraltar, Island, Kosovo, Liechtenstein, Makedonien, Monaco, Montenegro, Norge, San Marino, Serbien, Schweiz, Vatikanet. For DOM/TOM, er assistanceydelserne begrænset til det departement eller område, hvor bilen er solgt. (2) Som kunde kan du ikke på eget initiativ selv organisere vejhjælp og lignende, hvis ikke det er godkendt på forhånd af PEUGEOT ASSISTANCE. Ydelser, som kunden eventuelt har betalt, kan kun refunderes mod fremvisning af originale fakturaer for hotelværelse og tog- eller flybilletter til en PEUGEOT forhandler, inden for rammerne af de ovennævnte betingelser. Der kan ikke gives kompensation for andre udgifter, fordi man f.eks. ikke har gjort brug af de under assistancen tilbudte ydelser. 11

14 PEUGEOT ASSISTANCE I Hvis nedbruddet sker længere end 100 km fra din bopæl, får du valget mellem følgende muligheder: - en erstatningsbil på ovenfor anførte betingelser, eller - hjemtransport med tog på 1. klasse (eller fly på turistklasse, hvis togrejsen varer mere end 8 timer), transport mellem autoriseret værksted og station/lufthavn er inkluderet. Der ydes en enkelt gratis togbillet på 1. klasse eller en flybillet på turistklasse for 1 person til brug for afhentning af den reparerede bil eller, - lokal indlogering for et maks. beløb på 500 kr. inkl. skatter og afgifter pr. nat, pr. passager, inkl. morgenmad, dog maks. 3 overnatninger. Føreren samt bilens passagerer er omfattet af ovenstående. Antallet er personer begrænser sig til det antal sædepladser, der er anført på bilens registreringsattest. Kontakt PEUGEOT ASSISTANCE Du finder telefonnummeret til PEUGEOT ASSISTANCE på hæftets bagside. Hvis din bil er udstyret med en Peugeot Connect Assistance knap til nødopkald med lokaliseringsfunktion, bedes du anvende denne. Hav følgende oplysninger klar, når du kontakter Call Centreret: - Præcis angivelse af hvor din bil holder: by, vejnavn og vejnummer, landevej og kilometerafmærkning, synlige kendetegn i omgivelserne, osv. - Bilens identifikation: Chassisnummer, som står på registreringsattesten eller kan ses nederst i forruden (venstre side), registreringsnummer, - Dit telefonnummer (mobil), så autohjælpen kan kontakte dig - Antallet af passagerer i bilen. Har du spørgsmål omkring Peugeot Assistance, kan du kontakte CALL CENTERET. Se telefonnummeret på hæftets bagside. 12

15 Notater I 13

16 Regelmæssigt serviceeftersyn PEUGEOT II For at bevare bilens optimale funktion med hensyn til sikkerhed, ydelse og komfort er det vigtigt at overholde eftersynsprogrammet, der passer til bilen. Det består af forskellige former for kontrol, efterfyldninger med væske og nødvendige arbejdsoperationer, for at bilen fungerer korrekt. Serviceeftersynets indhold og eftersynsintervallet afhænger af kilometertallet, bilens alder samt kørselsmønster. Eftersynsintervallet afhænger af enten antal måneder eller kørte kilometer. Serviceeftersynet skal foretages ved det førstkommende af de to intervaltyper. Hvis et eller flere af følgende særligt belastende forhold svarer til bilens anvendelse, vil det være nødvendigt at følge det strenge eftersynsprogram: Budkørsel Bykørsel (f.eks. som hyrevogn, ambulance, gennemsnitlig hastighed under 20 km / t, køreskolebil) Kørsel over korte afstande (under 10 km) med kold motor (efter standsning i over 1 time) Længerevarende ophold i: Meget støvede områder f.eks. byggepladser Lande der har brændstof, der ikke lever op til PEUGEOTs anbefalinger. Anvendelse, selv lejlighedsvist, af B20 eller B30 biodiesel (dieselbiler) eller af benzin med metanolindhold over 3 %. w Det specifikke eftersynsprogram for din bil medfølger ved levering af bilen, og er placeret i omslaget med bilens instruktionsbog og eftersynshæfte. Hvis eftersynsprogrammet ikke findes i omslaget, - kan du få udleveret et eksemplar hos din forhandler eller på et hvilket som helst autoriseret Peugeot værksted Overholdelse af PEUGEOTs eftersynsprogram er nødvendigt gennem hele garantiperioden for din bil og for alle biler med serviceaftale. 14

17 Regelmæssigt serviceeftersyn PEUGEOT PEUGEOTs serviceftersyn består af basiseftersyn, der udføres systematisk på alle biler ved hvert eftersyn, og tillægseftersyn, der afhænger af bilens alder og kilometertal. Kontrol i bilen (horn, parkeringsbremse, osv.) Udløbsdato for dækreparationssæt* Basiseftersyn der udføres systematisk på alle biler * Afh. af udstyrsniveau. Kontrol under bilen: - sikkerhedskontrol (bremser, styretøj ) - miljøkontrol (tæthed af diverse kredse og gearkasse...) Kontrol rundt om bilen (stand af dæk, lygter...) Kontrol i motorrum, inkl. påfyldning af olie og væske, om nødvendigt (sprinklervæske, ) Kontrol ifølge lokal lovgivning (undt. syn) Fejludlæsning fra styrebokse Udtømning af brændstoffilter* Udskiftning af motorolie Udskiftning af oliefilter Nulstilling af serviceindikator II 15

18 Råd om vedligeholdelse II Olieniveau Tandrems- og tilbehørsremsæt Vedligeholdelse af partikelfilter HDi Dæk Kontroller regelmæssigt olieniveauet (for hver km) afh. af bilens anvendelse, og efterfyld om nødvendigt med en egnet olie (se side 24). Det er normalt med en efterfyldning mellem to serviceeftersyn. Et utilstrækkeligt eller for højt olieniveau medfører risiko for alvorlig beskadigelse af motoren. Tandremmen og tilbehørsremmen er i anvendelse fra motoren startes til den standses igen, og er derfor udsat for normalt slid. Et defekt tandrems- eller tilbehørsremsæt indvirker på motorens drift og kan medføre driftsstop. For at sikre at partikelfilteret fungerer normalt, anbefaler PEUGEOT, at anvende TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 eller TOTAL ACTIVA / QUARTZ INEO ECS 5W30 olie, eller en anden type olie, der opfylder normen PSA PEUGEOT CITROËN B eller B Tilføjelse af additiver såsom rensemidler og lign. er ikke tilladt. Kontroller regelmæssigt dæktrykket. Kontroller ligeledes dæksliddet vha. de visuelle indikatorer til dette formål. Når indikatorerne ikke længere ses i dækmønstret, er slidbanen mindre end 1,6 mm. Det er derfor nødvendigt at udskifte dem. Støddæmpere Brugeren har vanskeligt ved at se, om støddæmperne er slidte. Men de har stor indflydelse på bremseeffektiviteten og vejgrebet. En regelmæssig kontrol af deres effektivitet, udført af en fagmand, er derfor nødvendig for din sikkerhed samt for kørekomforten. Lys og lygter Når en pære springer, sker der en overbelastning af pæren i den anden side, hvilket medfører, at den springer kort tid efter. Skift derfor altid pærerne parvis. 16

19 Råd om vedligeholdelse Viskerblade Regelmæssig kontrol samt rengøring med en fugtig klud forlænger levetiden. Årlig udskiftning giver et bedre udsyn, og man undgår ridser på forruden. Aircondition Din bil er udstyret med et airconditionsystem, som øger komforten og giver dig mulighed for at vælge en behagelig temperatur i kabinen, der reducerer stress og træthed. Systemet sikrer en effektiv afdugning, så du kan køre sikkert med optimalt udsyn. Pollenfilteret sikrer optimal luftkvalitet i bilen ved at frafiltrere forurenende partikler, støv og pollen. Dette minimerer allergisymptomer samt dårlig lugt og aflejring af fedt, hvis der er tale om et aktivt kulfilter. En årlig kontrol sikrer, at systemet fungerer korrekt, idet der tages højde for de forhold, din bil anvendes under. II 17

20 Råd om vedligeholdelse Vedligeholdelse af karrosseriet (klarlak, metallak og perlemorslak) PEUGEOT har anvendt de bedste teknologier til opnåelse af en glansfuld og modstandsdygtig lak. Herefter er det op til dig at holde karrosseriet i god stand. Korrekt vedligeholdelse gør det muligt at bevare lakkens beskyttende egenskaber og oprindelige udseende. Du kan således medvirke til at bevare din bils værdi i mange år. VEDLIGEHOLDELSE AF KARROSSERIET HVORNÅR HVORDAN HUSK FØLGENDE ANBEFALEDE PRODUKTER II Bilvask: Fjern snavs, støv, mudder, fugleklatter, harpiks, insekter, pollen og tjære Ofte Hurtigst muligt da fugleklatter, harpiks, insekter, pollen og tjære indeholder kemiske stoffer, der angriber lakken. Bilvask i hånden ELLER Højtryksvask ELLER Bilvask i vaskehal med børster Bilvask i hånden: Fjern støv, der kan forårsage ridser, ved at skylle med rigeligt vand, før der gnides på lakken. Efter vask og skylning, skal du tørre bilen af med et vaskeskind for at forhindre kalkstriber. Anvend aldrig svampe med slibende overflade. Højtryksvask: Overhold den anbefalede afstand (30 cm), især på lak med stenslag, stickere og parkeringshjælpsensorer. Bilvask i vaskehal med børster: Ved vask i vaskehal med slidte børster kan der opstå fine ridser i lakken, der især er synlige på mørke lakfarver. Gnid aldrig på lakken, når den er tør Vask aldrig bilen i fuld sol eller i meget koldt vejr. Vask bilen oftere om vinteren, i kystområder eller i industriområder, osv. for at fjerne jodholdige aflejringer, mudder, sod og salt, som er meget korroderende. Sørg for at vaske den nederste del af karrosseriet og hjulkasserne grundigt. Rene svampe Mild bilshampoo Vaskeskind Microfiberklude Visse pletter (tjære) kan kræve ekstra rengøring. Forsøg ikke at fjerne indtørret tjære, fugleklatter, harpiks osv. ved at kradse det af. Gennemvæd pletten grundigt, før den fjernes. Opløsningsmidler og rensebenzin må ikke anvendes. Produkt til tjærefjerning Insektfjerningsmiddel Rene klude Rent vand 18 Rengøring af forkromede belægninger: Der må ikke anvendes slibende produkter eller kemiske opløsningsmidler. Sæbevand med neutral PH-værdi, tør efter med en blød og tør klud.

21 Råd om vedligeholdelse VEDLIGEHOLDELSE AF KAROSSERIET HVORNÅR HVORDAN HUSK FØLGENDE ANBEFALEDE PRODUKTER Beskyttelse af lakken: Beskyttelse mod snavs Minimum 2 gange årligt (før og efter vinteren) ELLER regelmæssig anvendelse af vaskehallens vaskeprogram med påføring af voks ELLER Efter polering Manuel påføring af voks: ELLER i vaskehal med påføring af voks Før påføring af voks skal bilen være helt ren og tør Må ikke udføres i fuld sol Følg brugsanvisningen for voksen Anvend ikke voks på plast- og gummidele Voks godkendt af PEUGEOT (uden slibeeffekt) Bomuldsklud Microfiberklude II Fjernelse af småridser Kun ved forekomst af småridser Polering i hånden eller kontakt et værksted Før polering skal bilen være helt ren og tør Anvendelse af polermiddel med for stor slibeeffekt eller forkert anvendelse af en polermaskine kan efterlade mærker og/eller medføre at lakken bliver mat. Følg polermidlets brugsanvisning Anvend ikke polermiddel på plast- eller gummidele. Efter polering skal bilen vokses. Polermiddel anbefalet af PEUGEOT Bomuldsklud Microfiberklude Reparation af små lakskader: Ridser, afskalning, stenslag: Hurtigst muligt hvis pladen er blotlagt, for at forhindre korrosion Lakstift Hvis pladen er blotlagt, skal man kontakte sit værksted. Følg brugsanvisningen for produktet til reparation af overfladiske skader. Lakstifter fås i alle PEUGEOT lakfarver Anvend aldrig opløsningsmidler, benzin eller petroleum til at rense lakken. Efter vask skal man træde gentagne gange let på bremsen, for at fjerne fugt fra bremsebelægningerne. Benyt ikke højtryksrenser til vask af motor. 19

22 Råd om vedligeholdelse Vedligeholdelse af karrosseriet (matlak og teksturlak) II Særlig vedligeholdelse af matlak* Rengør aldrig bilen uden anvendelse af vand. Vask aldrig bilen i vaskehal med børster. Poler aldrig bilen eller alu-fælgene. Dette vil give lakken glans. Anvend aldrig lakrens, produkter med slibemiddel, polermidler eller lakforsegler (f.eks. voks) til vedligeholdelse af lakken. Disse produkter er kun egnede til overflader med glans. Hvis de anvendes på biler med mat lak, kan dette ødelægge lakken, da det medfører skinnende eller plettede områder, der ikke kan fjernes igen. Anvend aldrig højtryksvasker med børster, da dette kan ridse lakken. Vælg aldrig et vaskeprogram, der indeholder efterbehandling med varm voks. Særlig vedligeholdelse af teksturlak* Følg rådene i " Råd om vedligeholdelse " for matlak, bortset fra " Vask aldrig bilen i vaskehal med børster ", som ikke gælder for teksturlak. (*): Tilgængeligheden afhænger af version, udstyrsniveau og specifikationer i salgslandet. 20

23 Råd om vedligeholdelse Vedligeholdelse af læder PEUGEOT har anvendt de bedste teknologier for at sikre læderindtrækket i din bil stor holdbarhed, optimal komfort og modstandsdygtighed overfor slitage og beskadigelse. Læder er et naturprodukt og kræver særlige forholdsregler ved anvendelse og vedligeholdelse. Det er dog op til dig at holde læderinteriøret i god stand. Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig for at optimere læderets levetid. Det skal beskyttes og næres for at bevare sit oprindelige udseende og sin smidighed. VEDLIGEHOLDELSE AF LÆD ER HVORNÅR HVORDAN HUSK FØLGENDE ANBEFALEDE PRODUKTER Før rensning af læderet, skal man fjerne alle aflejringer, der kan ridse læderet under rensningen. II Rensning Regelmæssigt og efter behov Vask i hånden Ved rensning af læder skal man anvende en blød klud med sæbevand, og gnide let på læderet. Gnid ikke for hårdt. Aftør grundigt efter rengøring med en blød klud. I tilfælde af fedtpletter, må man ALDRIG rense fedtpletten med væske. Pletten skal først opsuges (f.eks. med en svamp). Hvis der kommer væske på læderet, skal det hurtigt opsuges med en klud eller køkkenrulle, for at forhindre at væsken trænger ned i læderet. Svamp PH-neutral sæbe Blød klud Afrens derefter, hvis det er nødvendigt. Afstøvning 2-3 gange årligt Vask i hånden Aftør med en opvredet klud med demineraliseret vand, uden at gnide, for at fjerne støvet. Blød klud Vedligeholdelse 1 gang årligt I hånden Afstøv og rengør læderet grundigt, før læderplejeproduktet påføres. Specialprodukt til læder Anvend ikke opløsningsmidler, rensebenzin, ren alkohol eller rensemidler til rensning af læderet. Ved kombineret stof- og læderindtræk skal man passe på ikke at beskadige andre materialer med specialprodukterne til læder (tekstil, alcantara ). Ved mere permanente skader (brandmærker ), skal du konsultere et PEUGEOT værksted, som vil rådgive dig. 21

24 ANBEFALER PEUGEOT & TOTAL, EN FÆLLES INDSATS FOR OPTIMERET YDEEVNE! Innovation, nøglen til succes I samarbejde med PEUGEOT udvikler TOTALs forsknings- og udviklingsafdeling smøremidler af høj kvalitet, som passer til de seneste tekniske nyheder i PEUGEOTs modelprogram. Dermed får du sikkerhed for, at motoren opnår maksimal ydeevne og levetid. 208 Hybrid FE viser PEUGEOT og TOTALs evne til at udvikle innovative teknologier, der bringer os ind i fremtiden på en ny måde. III 208 Hybrid FE, et teknologisk vidunder med helt ekstraordinære egenskaber: 1,9 l/100 km og 0 til 100 km/t på 8 sek. Reduktion af forurenende udslip er en realitet Smøremidlerne fra TOTAL er udviklet til at optimere motorydelsen og beskytte antiforureningssystemerne. Det er yderst vigtigt at overholde PEUGEOTs eftersynsprogram for at sikre korrekt funktion af disse systemer. 22 ANBEFALER

25 Anbefalede smøremidler ANBEFALER Motorolier, der opfylder PSA PEUGEOT CITROËN-normerne, har bedre egenskaber end de, der opfyldes af ACEA-normerne (Association des Constructeurs Européens d Automobiles). De gør det muligt at få fuldt udbytte af bilens seneste tekniske fornyelser samt at optimere PEUGEOT-motorernes funktion (ydelse, forurenende udslip, brændstoføkonomi, levetid og slid). Ved olieskift på bilen anvendes udelukkende en olie, der opfylder PSA PEUGEOT CITROËN-normerne. Ved efterfyldning skal ACEA-normen overholdes: Helst C2 eller C3 Kontakt dit autoriserede PEUGEOT værksted for yderligere oplysninger. Oliens viskositetsområder afhængigt af udetemperatur III 23

26 Anbefalede smøremidler ANBEFALER BESKRIVELSE SAE DELSYNTETISK 10W-40 SYNTETISK 5W-40 SYNTETISK POLLUTION 5W-30 SYNTETISK POLLUTION 0W-30 normer PSA PEUGEOT CITROËN B B B B Motorer Anbefalede olier TOTAL ACTIVA TOTAL QUARTZ W-40 TOTAL ACTIVA TOTAL QUARTZ W-40 TOTAL ACTIVA TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 1,0 l VTi o o Benzin 1.0 l og 1.2 l Pure Tech 1.4 l og 1.6 Vti 1.2 l Pure Tech Turbo 1,6 l THP o o o o o o o III Andre motorer o o o o HDI FAP: 1,4 L - 1,6 L - 1,8 L - 2,0 L - 2,2 L (204 HK) o o Diesel HDI FAP : 1,3 L - 2,2 L (UNDTAGEN 204 HK) - 3,0 L Blue HDi o o Andre motorer o o 24 o tilladt. Total er det eneste mærke, der tilbyder et komplet udvalg af produkter, der er godkendt af PSA PEUGEOT CITROËN, og som anbefales til serviceeftersyn på PEUGEOT biler. PEUGEOT anbefaler den nye TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 olie til nedbringelse af brændstofforbrug, CO 2 emission og forurenende emission.

27 PEUGEOT eftersyn - afstemplinger Følgende sider er beregnet til den autoriserede PEUGEOT forhandlers stempler i forbindelse med udførelse af eftersyn. Husk at få udfyldt afstemplingsfelterne (dato, kilometertal, næste eftersyn, etc.) af det autoriserede PEUGEOT værksted, du har valgt. Vi anbefaler dig at gemme dokumenter og fakturaer i forbindelse med alt eftersynsarbejde på din bil. Hvis du videresælger bilen, skal du videregive bilens dokumenter til den nye ejer. Serviceeftersynene er obligatoriske for opretholdelse af det 2-årige garantiprogram. Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Service- eftersyn Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Service- eftersyn III Forhandlerstempel Forhandlerstempel Næste eftersyn senest ved km eller den / / Næste eftersyn senest ved km eller den / / 25

28 PEUGEOT eftersyn - afstemplinger Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Service- eftersyn Service- eftersyn Forhandlerstempel Forhandlerstempel III Næste eftersyn senest ved km eller den / / Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Næste eftersyn senest ved km eller den / / Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Service- eftersyn Service- eftersyn Forhandlerstempel Forhandlerstempel 26 Næste eftersyn senest ved km eller den / / Næste eftersyn senest ved km eller den / /

29 PEUGEOT eftersyn - afstemplinger Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Service- eftersyn Service- eftersyn Forhandlerstempel Forhandlerstempel Næste eftersyn senest ved km eller den / / Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Næste eftersyn senest ved km eller den / / Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram III Service- eftersyn Service- eftersyn Forhandlerstempel Forhandlerstempel Næste eftersyn senest ved km eller den / / Næste eftersyn senest ved km eller den / / 27

30 PEUGEOT eftersyn - afstemplinger Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Service- eftersyn Service- eftersyn Forhandlerstempel Forhandlerstempel III Næste eftersyn senest ved km eller den / / Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Næste eftersyn senest ved km eller den / / Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Service- eftersyn Service- eftersyn Forhandlerstempel Forhandlerstempel 28 Næste eftersyn senest ved km eller den / / Næste eftersyn senest ved km eller den / /

31 PEUGEOT eftersyn - afstemplinger Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Service- eftersyn Service- eftersyn Forhandlerstempel Forhandlerstempel Næste eftersyn senest ved km eller den / / Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram Næste eftersyn senest ved km eller den / / Dato : / / km : Normalt Eftersynsprogram Strengt Eftersynsprogram III Service- eftersyn Service- eftersyn Forhandlerstempel Forhandlerstempel Næste eftersyn senest ved km eller den / / Næste eftersyn senest ved km eller den / / 29

32 Gratis karrosserikontrol KONTROL Personbil: 4 år efter levering 6 år efter levering 8 år efter levering 10 år efter levering Varebil: efter 2 år efter 4 år Der kræves fremvisning af nedenstående kontrolkuponer, korrekt udfyldt af udførende værksted, hvis garantien mod indefrakommende gennemtæring skal gøres gældende 1. KONTROL Dato:... Kilometertal:... Forventet arbejde under garantien mod indefrakommende gennemtæring: O ja O nej 2. KONTROL Dato:... Kilometertal:... Forventet arbejde under garantien mod indefrakommende gennemtæring: O ja O nej ANBEFALEDE UDBEDRINGER: FORETAGNE UDBEDRINGER: ANBEFALEDE UDBEDRINGER: FORETAGNE UDBEDRINGER: Kontrol sagsnr.:... Rapport nr.:... Dato:... Kontrol sagsnr.:... Rapport nr.:... Dato:... III Konstaterede skader: FORHANDLERSTEMPEL Rapport nr.:... Dato:... Konstaterede skader: FORHANDLERSTEMPEL Rapport nr.:... Dato:... FORHANDLERSTEMPEL FORHANDLERSTEMPEL FORHANDLERSTEMPEL FORHANDLERSTEMPEL 30 NÆSTE KONTROL : inden den... NÆSTE KONTROL : inden den...

33 Gratis karrosserikontrol Vask, hvis det er nødvendigt (karrosseri, undervogn, hjulkasser) (fast pris efter lokale tariffer), og gratis kontrol af gennemtæring. 3. KONTROL Dato:... Kilometertal:... Forventet arbejde under garantien mod indefrakommende gennemtæring: O ja O nej 4. KONTROL Dato:... Kilometertal:... Forventet arbejde under garantien mod indefrakommende gennemtæring: O ja O nej ANBEFALEDE UDBEDRINGER: FORETAGNE UDBEDRINGER: ANBEFALEDE UDBEDRINGER: FORETAGNE UDBEDRINGER: Kontrol sagsnr.:... Rapport nr.:... Dato:... Kontrol sagsnr.:... Rapport nr.:... Dato:... Konstaterede skader : FORHANDLERSTEMPEL Rapport nr.:... Dato:... Konstaterede skader : FORHANDLERSTEMPEL Rapport nr.:... Dato:... III FORHANDLERSTEMPEL FORHANDLERSTEMPEL FORHANDLERSTEMPEL FORHANDLERSTEMPEL NÆSTE KONTROL : inden den... NÆSTE KONTROL : inden den... 31

34 Tillæg til det 2-årige garantiprogram IV De ovenfor beskrevne regler om garanti er ikke til hinder for, at kunden kan påberåbe sig købelovens regler om reklamationsret. Nedenfor gengives et uddrag af de væsentligste bestemmelser fra købeloven: Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis 1) genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller sælgeren i øvrigt ved købets afslutning har givet urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre disse ikke kan antages at have haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, 2) sælgeren eller et tidligere salgsled har givet oplysninger som nævnt i nr. 1 på varens indpakning, i annoncer eller i andre meddelelser, der er beregnet til at komme til almenhedens eller køberens kundskab, 3) sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende, eller 4) genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være, herunder hvis kravene i 75 a ikke er opfyldt. Stk. 2. Køberen kan ikke påberåbe sig en urigtig eller vildledende oplysning, der er rettet senest ved indgåelsen af aftalen. Stk. 3. Forhold ved materialer fremskaffet af køberen kan ikke påberåbes som en mangel, medmindre sælgeren har tilsidesat sin vejledningspligt a. Afgørelsen af, om salgsgenstanden lider af en mangel, træffes ud fra dens beskaffenhed på tidspunktet for risikoens overgang. Forelå der på dette tidspunkt en mangel, hæfter sælgeren herfor, også selv om den først viser sig senere. Stk. 2. Svarer salgsgenstanden ikke til, hvad der kan kræves efter 75 a-77, og skyldes dette, at sælgeren ikke har opfyldt sine for pligtelser efter aftalen, foreligger der uanset stk. 1 altid en mangel. Stk. 3. Viser salgsgenstandens manglende overensstemmelse med kravene i 75 a og 76 sig inden seks måneder efter leveringen, formodes den manglende overensstemmelse at have været til stede på det i stk. 1 nævnte tidspunkt, medmindre denne for modning er uforenelig med salgsgenstandens eller den manglende overensstemmelses art b. Køberen kan ikke påberåbe sig en mangel, som køberen var eller måtte være bekendt med ved aftalens indgåelse, medmindre der er holdepunkt herfor i aftalen eller sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen valget mellem 1) afhjælpning af mangelen, 2) levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering), 3) et passende afslag i købesummen eller 4) ophævelse af købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig. Stk. 2. Køberen kan ikke kræve omlevering eller afhjælpning, hvis gennemførelse af den valgte beføjelse er umulig eller vil påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger. Der skal herved tages hensyn til salgsgenstandens værdi uden mangler, mangelens betydning, og om anden beføjelse kan gennemføres uden væsentlig ulempe for køberen. 32

35 Tillæg til det 2-årige garantiprogram Stk. 3. Tilbyder sælgeren afhjælpning eller omlevering, kan køberen ikke kræve et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet. Stk. 4. Sælgeren skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen, jf. 79. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger, lade mangelen afhjælpe for sælgerens regning Ved afgørelsen af, om afhjælpning eller omlevering er sket inden for rimelig tid, jf. 78, stk. 4, tages navnlig hensyn til genstandens art, mangelens beskaffenhed og køberens behov for genstanden, herunder om sælgeren for egen regning har stillet en erstatningsgenstand til køberens rådighed. Stk. 2. Køberen kan holde købesummen tilbage, indtil krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering er opfyldt. Må mangelen anses for uvæsentlig, kan køberen dog ikke tilbageholde et beløb, som åbenbart overstiger, hvad det vil koste at afhjælpe mangelen Vil køberen påberåbe sig en mangel, skal køberen give sælgeren meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget mangelen. I modsat fald taber køberen retten til at påberåbe sig mangelen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede mangelen, er altid rettidig Har køberen ikke inden to år efter salgsgenstandens overgivelse til ham meddelt sælgeren, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, medmindre sælgeren har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet i strid med almindelig hæderlighed. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis salgsgenstanden i henhold til et påbud fra en offentlig myndighed skal tilbagekaldes eller destrueres, fordi den udgør en fare. Stk. 1 finder heller ikke anvendelse ved køb af byggematerialer Meddelelser efter 81 og 83 kan også gives til en producent eller en anden erhvervsdrivende, der i forbindelse med købet har påtaget sig at afhjælpe eventuelle mangler ved salgsgenstanden. I de køb, der er nævnt i 4 a, stk. 2, kan meddelelserne endvidere gives til den erhvervsdrivende, der har indgået eller formidlet aftalen om købet for sælgeren Vil køberen påberåbe sig en mangel over for en producent eller en anden erhvervsdrivende, der i forbindelse med købet har påtaget sig at afhjælpe eventuelle mangler, skal køberen give sælgeren eller den anden erhvervsdrivende meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget mangelen. I modsat fald taber køberen retten til at påberåbe sig mangelen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede mangelen, er altid rettidig. IV 33

36 Notater IV 34

37 Nedenstående oplysninger skal udfyldes i tilfælde af udskiftning af kilometertælleren: Udskiftningsdato :.../.../... Kilometertal på gammel tæller: Udskiftning af kilometertæller og opfølgning på adresseændring eller ejerskifte Hvis du ændrer adresse eller videresælger din bil, bedes du indsende denne kupon, korrekt udfyldt med de nye oplysninger, til nærmeste PEUGEOT-værksted. ADRESSEÆNDRING NYE OPLYSNINGER CHASSISNUMMER EJERSKIFTE Kilometertal på ny tæller: CHASSISNUMMER Navn, adresse, underskrift og det aut. værksteds stempel: ADRESSEÆNDRING NYE OPLYSNINGER EJERSKIFTE Forhandlerstempel CHASSISNUMMER ADRESSEÆNDRING EJERSKIFTE NYE OPLYSNINGER IV 35

38 Notater IV 36

39 Hel eller delvis reproduktion eller oversættelse er forbudt uden skriftlig tilladelse fra S.A.A Automobiles PEUGEOT. Danois 07/15

40 Hvis din bil er udstyret med en Peugeot Connect Assistance knap til nødopkald med lokaliseringsfunktion, bedes du anvende denne. Hav følgende oplysninger klar, når du kontakter Call Centret: - præcis angivelse af hvor din bil holder: by, vejnavn og vejnummer, landevej og kilometerafmærkning, synlige kendetegn i omgivelserne... - bilens identifikation: Chassisnummer, som står på registreringsattesten eller kan ses nederst i forruden, registreringsnummer - dit telefonnummer (mobil), så autohjælpen kan kontakte dig - antallet af passagerer i bilen 7 dage om ugen 24 timer i døgnet DA 15CPE0090C

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser Kære kunde, Tillykke med dit køb af Nissan 5 Udvidet Tryghed, som herefter er benævnt Nissan 5 Udvidet Tryghed" eller Udvidet Tryghed. Nærværende dokument

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN

FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN et Nordea Finans produkt i samarbejde med Willis Insurance Agency I/S KÆRE KUNDE Tillykke med din nye bil. Vi vil gerne sikre os, at du får mange gode oplevelser med

Læs mere

Alm. Brand Leasing A/S.nr. 17702572

Alm. Brand Leasing A/S.nr. 17702572 Dato: 28.04.2014 Dato: 28.04.2014 Anbefalet af Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Aftalenummer: 7022373 22-11-2011 Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502

Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502 Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Motorcykel

Forsikringsbetingelser for Motorcykel Forsikringsbetingelser for Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14T3 Gælder fra 01.07.2014 TJM 514 (07.14) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015 VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester Du kan her læse om forhold, som du skal være særligt opmærksom på, når du bruger Telias mobil- og fastnettjenester. Det er dig, som abonnent, der hæfter for

Læs mere

Privatleasingaftale imellem & BMC Leasing A/S, Herningvej 50, 7330 Brande, CVR 30617118

Privatleasingaftale imellem & BMC Leasing A/S, Herningvej 50, 7330 Brande, CVR 30617118 Privatleasingaftale imellem & BMC Leasing A/S, Herningvej 50, 7330 Brande, CVR 30617118 aftale 954188 Objekt : Stelnummer: Registreringsnummer: Farve: Anhængertræk Forsikring: CPR-nummer Telefonnummer

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere