FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010"

Transkript

1 FlexNyt Indhold Godt staldklima Nye regler for hestepas 1. januar 2011 Tilskudsfoder er dyrt Ændreregler for tilladte tolerancer i fodermidler Udlejning af sommerhus Træk privatbilen fra i skat AGROMEK 2010 Hest Tilstrækkeligt luftskifte Fugtighedsmåler i stalden Godt staldklima I hestelovens 13 står der, at luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for heste, og stalden skal have ventilation, som sikrer et tilstrækkeligt luftskifte. Anbefalingerne for at overholde dette er, at staldtemperaturen ikke overstiger grader C, bør dog for vandets skyld holdes over frysepunktet om vinteren. Den relative fugtighed i stalden bør være ca. 70% +/- 10%. Ved højere fugtighed kan hesten have svært ved selv at regulere sin kropstemperatur. Den fugtige luft indebærer også gode betingelser for mikroorganismer og mug, som kan give luftvejsinfektion. Lav fugtighed kan give tørre slimhinder og dermed nedsat immunforsvar. Det vil være fint at have en fugtighedsmåler (hygrometer) hængende i stalden. Undgå luftvejsproblemer Hvis luftskiftet i stalden er utilstrækkelig, bliver støv og ammoniak i staldluften ikke ventileret bort, så derfor er et godt luftskifte en forudsætning for at kunne udskifte luft med højt støvindhold, som heste tåler dårligt. Ved dårlig staldventilation kan hesten udvikle luftvejsproblemer, og endvidere kan hestens immunforsvar være nedsat, og dermed er der større risiko for forskellige følgesygdomme. Hestens præsentationsformåen stiller store krav til både hestens fysik og luftvejene, som skal forsyne kroppen med ilt under arbejdet. Det er derfor vigtigt, at man har et godt staldklima.

2 Nye regler for hestepas 1. januar 2011 Forskellige pas-farver Pr. 1. januar ændres regler for pasfarver, så de bliver som følger: Røde/bordeaux pas: Blå pas: Sorte pas: Lysegrønne pas: Heste i hovedafsnittet i EU anerkendte avlsforbund. Heste i bilag i EU anerkendte avlsforbund. Renracede heste i EU anerkendte avlsforbund, hvor far ikke er avlskendt. Alle andre heste. Krydsninger, hvor som minimum far er godkendt af EU anerkendt avlsforbund, vil altså ikke længere kunne få udstedt blå pas. Kilde: Videncentret, Heste 31. december 2010 Den første deadline for udstedelse af hestepas nærmer sig. Det er de 0-4 årige heste, der jfr. Lovgivningen skal have udstedt et hestepas inden 31. dec Ekspeditionstiden for udstedelse af et pas er op til otte uger hos Videncentret, Heste, så det er derfor nu høje tid for at få hesten besigtiget og chipmærket samt indsendt en ansøgning om hestepas. Få hesten chipmærket 0-4 årige skal evt. opdateres Det er muligt at få hesten chipmærket af Videncentret, Hestes identitetsmærke, som i forvejen kører rundt i landet og mærker føl i den organiserede avl efteråret igennem. Prisen for mærkning og besigtigelsen (incl. chip, kørsel og moms) er 555 kr. for den første hest på adressen og 302,50 kr. for efterfølgende hest. Besøg kan bestilles på eller ved at ringe til Videncentret, Heste, på tlf Egen dyrlæge kan ligeledes besigtige og chipmærke. Prisen for selve passet er 320 kr. incl. moms. 0-4 årige heste, der allerede har et pas, skal have dette opdateret med medicinsider inden 31. december Blanketten til opdatering findes på hvor der også betales for opdateringen (87,50 incl. moms). Herefter indsendes hestepasset sammen med bestillingsformular og kvittering for betaling til Videncentret,Heste. Kilde: Videncentret, Heste. Ønsker du mere viden omring de nye regler for hestepas, så kontakt din konsulent eller besøg Du kan se Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hesteslægten

3 Foder Udnyt proteinet bedst muligt Foderplan = 2 kg sojaskrå Tilskudsfoder er dyrt Sojaskrå koster i omegnene af 2,60 kr. pr. kg og rapsskrå og rapskager hhv. 1,65 og 1,74 pr. kg. Det betyder, at man skal passe på sit protein. Det er derfor specielt vigtigt at få det foder, man har rationeret. Det vil sige, at det ikke er lige meget, hvor man bruger f.eks. græsensilage med et relativt højt proteinindhold. Det skal især bruges til højdrægtige dyr, og til dyr som giver mælk. Golde dyr kan klare sig med meget lidt protein proteinindholdet i korn eller evt. majsensilage er ofte nok. Der skal ikke ret mange dyr til, for at det kan betale sig at få lavet en egentlig foderplan. Det koster typisk omkring 900 kr. at få lavet en kontorplan altså en plan uden besøg. Det er det samme som 350 kg sojaskrå, eller ca. 2 kg pr. dag for en hel vinter.(foder til visse dyregrupper koster betydelig mere) Måske kan du helt undgå at købe proteinfoder, eller måske meget mindre, end du plejer/forventer. Det gælder uanset, om du har heste, får, geder, eller kvæg Ændreregler for tilladte tolerancer i fodermidler Den 10. november trådte der en ny forordning i kraft omhandlende tolerancer i sammensætningen af fodermidler eller foderblandinger. De nye tolerancer giver lidt mere plads, end de gamle gjorde. Det vil føre for vidt at komme ind på reglerne i detaljer, men reglerne kan ses på nedenstående link: Ønsker du mere viden om foder, så kontakt din rådgiver. Økonomi Billigere i skat at udleje sommerhus Udlejning af sommerhus Folketinget har vedtaget, at det skattefrie bundfradrag ved udlejning af sommerhus og anden fritidsbolig stiger fra kr. til kr. fra og med indkomståret 2010 Når du udlejer et sommerhus en del af året, kan du opgøre det skattepligtige beløb på to måder. Du kan enten tage fradrag for faktiske udgifter, eller du kan få fradrag efter standardregler. For at motivere sommerhusudlejere til at udleje gennem udlejningsbureauer, har regeringen til hensigt at hæve det skattefri bundfradrag fra kr. til kr., men det forøgede fradrag vil kun tilkomme de udlejere, som automatisk får indberettet deres lejeindtægter til SKAT af udlejningsbureauet. Reglen skal have virkning fra 2011.

4 Standardregler Fradrag efter standardreglerne skal dække samtlige udgifter i forbindelse med udlejningen. Det betyder, at det er bruttolejeindtægten, der beskattes. Ved bruttolejeindtægten forstås lejen, herunder også særskilt betaling for el, vand, varme, telefon mv. Vælges fradrag efter standardreglerne, skal ejeren betale ejendomsværdiskat for hele året, selv om sommerhuset er udlejet en del af året. Eksempel på fradrag efter standardreglerne: * Bruttolejeindtægt kr kr kr. Skattefrit bundfradrag kr kr kr kr kr kr. 40% fradrag kr kr kr. Skattepligtigt beløb kr kr kr. Ad. *) Hvis SKAT ikke får automatisk indberetning om lejeindtægten, er bundfradraget dog kun kr. Har du spørgsmål omkring reglerne for udlejning af sommerhus, så kontakt din økonomirådgiver. Økonomi Træk privatbilen fra i skat Det er muligt for en række virksomhedsejere at trække 25% af anskaffelsessummen på den nye bil fra i skat. Vi er blevet opmærksomme på, at man ved at kombinere reglerne i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan få fradrag for afskrivning af sin nye næsten - private bil. Der skal være en erhvervsmæssig anvendelse af bilen, for at man kan bruge reglerne. Intet er som bekendt gratis, så det har naturligvis nogle konsekvenser og begrænsninger. Men alt i alt vil skattefordeling langt overstige de ulemper, der er forbundet med fradraget. Nye regler i 2005 Skift ordning I gamle dage var det en kendt sag, at man købte bil i november eller december. Lod bilen indgå i virksomhedsordningen og fik fradrag for afskrivninger med 25%. Ulempen bestod udelukkende af, at man måtte tåle beskatning af fri bil i november og december. Netto en kæmpe skattefordel. I januar tog man bilen ud i privat til nedskreven værdi, altså uden avance. Det blev stoppet pr. 1. januar 2005 med en ny regel i afskrivningsloven ( 4 stk. 2), hvor overførsel nu skulle ske til handelsværdien. Da bilen næppe taber ret meget på to måneder, og da slet ikke 25%, kom en del af de fratrukne afskrivninger til genbeskatning. Men hvis nu man lader bilen indgå i virksomhedsordningen, ganske som før, men året efter vælger kapitalafkastordningen hvad så? Ja, så sker der ingen overførsel af bilen, den er jo stadig i virksomheden, dvs. der skal ikke laves avanceberegning efter afskrivningsloven. Der skal ikke beregnes værdi af fri bil, for den regel gælder kun for virksomhedsordningen. Man får (naturligvis) kun fradrag for den erhvervsmæssige andel, men det var jo alligevel meningen, da man købte bilen. Bilen indgår i kapitalafkastordningen med den erhvervsmæssige andel. Den andel er ofte meget lav, men reguleringen af kapitalafkastgrundlaget primo påvirker ikke indkomsten.

5 Biler sælges med tab Ikke altid en fordel Ønsker man i år 3 at benytte virksomhedsordningen igen, lader man bilen blive udenfor, da den er et privat aktiv. Hvis bilen benyttes erhvervsmæssigt, bruger man de almindelige regler i virksomhedsordningen, som man plejer, hvor man typisk får godskrevet en andel af udgifterne og evt. afskrivninger. De afskrivninger, der blev fratrukket i år 1/anskaffelsesåret, bliver aldrig genbeskattet, da biler altid sælges med tab. Det er vist kun veteranbiler, der stiger i værdi, som årene går. Det er desværre ikke alle, der kan få glæde af metoden. Der kan være tilfælde, hvor fravalg af virksomhedsordningen har så store skattemæssige konsekvenser, at skattefordelen forsvinder. Har man f.eks. opsparet overskud, vil valget af kapitalafkastordningen i år 2 medføre beskatning af hele det ellers opsparede overskud. Så er fidusen med skattebesparelsen typisk væk. Er man i tvivl, bør man drøfte konsekvenserne med sin økonomikonsulent. Der er desuden et par småting, man skal huske. Al drift af bilen i de to første måneder er fradragsberettiget, men man kan ikke få befordringsgodtgørelse. Det forudsætter nemlig, at man har udgifter. Har ægtefællen, som bruger bilen normalt, ret til befordringsgodtgørelse hos sin arbejdsgiver, skal godtgørelsen i de to måneder beskattes. Eksempel Købesum: kr. Afskrivning år 1: 25% eller kr. Til fradrag: kr. = skatteværdi ca. 50% eller kr. Ønsker du mere viden omkring privatbilen og skat, så kontakt din økonomirådgiver Begivenhed Agromek 2010 Besøg os Det er muligt at møde folkene bag flexprodukterne rådgivning til deltidslandmænd på årets Agromek. Vi står DLBR s stand i hal D. Her har du mulighed for at diskutere deltidsrådgivning, komme med forslag og ønsker, eller bare en snak om, hvilke muligheder, der er for rådgivning til deltidslandmænd. Agromek er åben i perioden fra tirsdag den 30. november til fredag den 3.december kl. 9 17, onsdag den 1. december dog til kl. 21. AGROMEK afholdes i Messecenter Herning, Vardevej 1, Herning. Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LRØ partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Dette FlexNyt er udgivet torsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, kontakt Markedschef Dorte Marcussen, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N, tlf

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd. Februar 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllinger Planlæg dine indhegninger Er din skat beregnet forkert? Finanstilsynets Julebrev Få overblik over hvad

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2010

statsautoriserede revisorer 3-2010 statsautoriserede revisorer 3-2010 Dyrt at sjuske med ansættelsesforhold 2 Virksomhedspant udgifter til tinglysning m.v. 2 Fastforrentede lån versus rentetilpasningslån Fordele og ulemper 3 Ændring i arbejdstid

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation august 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

REVISOR P O S T E N. SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed. SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom

REVISOR P O S T E N. SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed. SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom SIDE 4 Springet som

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4

Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4 2-2012 2 Med forældelsesloven er der indført en almindelig forældelsesfrist, der som udgangspunkt er på 3 år, og en absolut forældelsesfrist, der som udgangspunkt er 10 år. 6 Låner medarbejderen lejlighedsvis

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere