SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA"

Transkript

1 Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning Syd Energi A.m.b.a. anmeldte den 10. januar 2013, at Syd Energi Holding A/S erhverver enekontrol med Stofa Holding A/S. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig samme dato. Den planlagte fusion indebærer, at Syd Energi A.m.b.a. erhverver enekontrol med Stofa A/S. Fusionen sker ved, at Syd Energi A.m.b.a gennem sit helejede datterselskab Syd Energi Holding A/S køber 100 pct. af aktierne i Stofa Holding A/S og dermed også overtager Stofa A/S og dette selskabs datterselskaber. Sælgeren er Stofa Holdings nuværende ejer, Ratos Kabel Holding AB, som er 100 pct. ejet af den svenskbaserede kapitalfond Ratos AB. Syd Energi A.m.b.a og dette selskabs datterselskaber betegnes herefter SE og Stofa Holding A/S, Stofa A/S og dette selskabs datterselskaber betegnes herefter Stofa. Parterne har indgået en bindende transaktionsaftale, Share Purchase Agreement, den 24. oktober 2012, der bl.a. er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse. Transaktionen blev godkendt af SE s repræsentantskab den 13. november Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør dermed en fusion, jf. konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. De deltagende virksomheder i den anmeldte fusionen er SE og Stofa.

2 Økonomisk rationale bag fusionen SE har i anmeldelsen redegjort for den økonomiske baggrund for transaktionen. Ifølge SE er [..]. SE agter således efter fusionen at opnå fordele ved at kombinere Stofas tv-pakker og tv-ydelser (OTT 1 ) med SE s fiberbaseret internetadgang. 2. PARTERNE OG DERES AKTIVITETER SE SE er et energiselskab, hvis primære aktivitet består i at drive elforsyningsvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. SE har også en række andre aktiviteter som bl.a. levering af naturgas, forhandling af solcelleanlæg og varmepumper samt rådgivning om energibesparelse. SE s energiaktiviteter har udgangspunkt i Syd- og Sønderjylland, hvor SE s fibernet er nedgravet. I det område, som SE forsyner med energi, er der anslået husstande, og SE s fibernet når i øjeblikket ca. [XX] af disse. SE udbygger fortsat nettet, og en del af koncernens aktiviteter er bl.a. at tilbyde bredbåd via koncernens eget fibernet, hvilket sker gennem selskabet Syd Energi Bredbånd, der anlægger, vedligeholder og driver et fiber baseret tilslutningsnet. Ifølge anmeldelsen har Syd Energi Bredbånd minoritetsaktieposter i følgende selskaber, Waoo A/S og Nianet A/S, på [..]. 1 OTT er en forkortelse af Over the top, hvilket i telekommunikationssammenhænge anvendes som betegnelse for, at en distributør leverer enten flow-tv (tv, der sendes på bestemte fastlagte tidspunkter) eller Video-on-demand (tv, som brugeren selv kan bestemme, hvor og hvornår denne ønsker at se) via en anden leverandørs internetforbindelse. 2

3 Stofa Stofa er et 100 pct. ejet datterselskab af Stofa Holding A/S, som er kontrolleret af det svenske selskab Ratos Kabel Holding AB, som kontrolleres af den svenske kapitalfond Ratos AB. Stofa ejes således med 98,89 pct. s vedkommende af den svenske kapitalfond, Ratos AB, mens de resterende under 2 pct. af Stofa ejes af bestyrelsen og medarbejdere. Stofa er aktiv indenfor distribution af tv-kanaler via især kabel, hvor Stofa distribuerer tv-kanaler kollektivt til antenneforeninger. Stofa leverer også bredbånd og fastnettelefoni til slutbrugere samt administrationstjeneste (fakturering). Endelig udbyder Stofa el-virksomhed, der består i at projektere, udbygge, installere og vedligeholde antenneanlæg til antenneforeninger. Stofa ejer kabelnettet (distributionsnettet) ud til ca. [XX] husstande, hvor Stofa direkte forestår pakkesammensætningen af tv-programmer til slutbrugerne. Derudover forsyner Stofa ca. [XX] husstande gennem antenneforeninger, hvor antenneforeningerne ejer kabelnettet og forestår kontakten til slutbrugerne. For [XX] hustande af de [XX] husstande gælder det, at kabelnettet er ejet af antenneforeningen og Stofa i fællesskab. Kontrolforhold i Waoo Waoo driver virksomhed inden for bredbånd (fiberbredbånd, tv, telefoni og mobil). Waoo blev etableret i 2010 og ejes af 14 energiselskaber i fællesskab. SE har anført i anmeldelsen, at Waoo fungerer som et indkøbsog markedsføringssamarbejde, [..]. [..]. [..]. [..]. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser tyder ikke på, at SE har de jure eller de facto ene- eller fælleskontrol over Waoo. Samtidig kan det dog ikke udelukkes, at der sker en koordinering af Waoo-ejernes adfærd på de relevante markeder. Derfor medtages markedsandelene for samtlige medejere af Waoo ved vurderingen af fusionens virkninger, jf. vurderingen nedenfor. 3. JURISDIKTION SE-koncernen omsatte i 2011 for 2,9 mia. DKK, som udelukkende stammer fra Danmark. 3

4 Stofa omsatte for godt 1,1 mia. DKK i I denne omsætning indgår omsætning fra aktiver, som Stofa overtog fra Canal Digital i 2011, idet Stofa pr. 1. oktober 2011 købte en del af det Telenor-ejede Canal Digital 2. På den baggrund konkluderes det, at fusionen overstiger tærskelværdierne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. SE s overtagelse af Stofa er ikke omfattet af EU fusionsreglerne, idet parternes omsætning ikke opfylder fusionsforordningens omsætningstærskler i artikel HORISONTALE OG VERTIKALE FORBINDELSER Den anmeldte fusion medfører horisontale overlap mellem SE s og Stofas aktiviteter for en række aktiviteter, men giver umiddelbart kun anledning til ét teknisk berørt marked 3 : (i) Distribution af tv-kanaler til foreninger (eventuelt segmenteret yderligere i forhold til distribution af tv-kanaler til hhv. antenneforeninger og boligforeninger) Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for koordinering mellem SE s adfærd på den ende side og de øvrige Waoo-ejeres adfærd på den anden side på nogle af de øvrige relevante markeder, hvor der er overlap mellem parternes og de øvrige Waoo-ejeres aktiviteter. Risikoen for koordinering mellem Waoo-ejerne vurderes umiddelbart at være begrænset. Da denne risiko imidlertid ikke kan udelukkes, kan det tilsvarende ikke udelukkes, at der er en risiko for koordinerede virkninger mellem Waoo-ejerne, inklusiv SE, og den fusionerede enhed af SE og Stofa. Skulle der være en sådan risiko for koordinerede virkninger mellem Waoo-ejerne og den fusionerede enhed, overstiger de samlede markedsandele for parterne samt de øvrige medejere af Waoo 15 pct. på følgende markeder udover ovennævnte marked for salg af tv-kanaler til foreninger: (ii) Indkøb af tv-enkeltkanaler (engrosdistribution af tv-kanaler) (iii) Video-On-Demand (alle platforme) (iv) Bredbånd til private kunder og små erhvervsdrivende 2 Dette skete efter, at Stofa havde forsøgt at opkøbe hele Canal Digitals virksomhed, men havde opgivet dette opkøb og trukket anmeldelsen tilbage. Anmeldelsen blev trukket tilbage efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde indledt en uddybende undersøgelse (Fase II). 3 Et horisontalt berørt marked er et marked, hvor parterne har overlappende aktiviteter og tilsammen har en markedsandel, der overstiger 15 pct. 4

5 Parterne har anført i anmeldelsen, at den planlagte transaktion efter deres opfattelse ikke giver anledning til vertikalt berørte markeder. Parterne har således henvist til, at hverken SE eller Stofa er aktive som leverandører upstream i forhold til de relevante markeder (fx som tv-udbydere eller som udbydere af adgang til infrastruktur) eller downstream, som køber af parternes slutprodukter. Parterne har endvidere henvist til, at det samme forhold gør sig gældende for Waoo. 5. AFGRÆNSNING AF DE RELEVANTE MARKEDER Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. Formålet med at afgrænse et marked både som produktmarked og som geografisk marked er at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter, der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres. 4 Ved det relevante produktmarked forstås markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. 5 Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene dér er anderledes. 6 Det følger af konkurrencelovens 5 a, og af Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked, 7 at det relevante marked skal afgrænses på baggrund af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitutionen - suppleret med undersøgelser af den potentielle konkurrence. Afgrænsningen skal kun foretages på de teknisk berørte markeder. Et teknisk berørt marked er ethvert produktmarked, hvor to eller flere af de deltagende virksomheder opererer, og, uanset fusionen, individuelt eller tilsammen har en markedsandel på 15 pct. eller derover, samt ethvert vertikalt forbundet eller tilstødende produktmarked, hvor en eller flere af 4 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03). 5

6 fusionsparterne opererer, og hvor de individuelt eller tilsammen har en markedsandel på mindste 25 pct De relevante markeder Indkøb af tv-enkeltkanaler (engrosdistribution af tv-kanaler) Engrosdistribution af tv-kanaler omfatter grundlæggende distributørernes indkøb af distributionsrettigheder fra kanaludbyderne, som har købt visningsrettighederne til de specifikke programmer fra rettighedshaverne. Kanaludbyderne sammensætter herefter tv-kanaler med forskelligt eget produceret eller indkøbt indhold og sælger derefter distributionsrettighederne til distributørerne (engrosdistribution). Indkøb af tv-kanaler kan ske til videresalg på forskellige distributionsteknologier, herunder kabel, IP-TV, DTH og DTT. 9 Aftalerne mellem kanaludbyderne og distributørerne angiver typisk, hvilke platforme distributøren er berettiget til at sælge til. Derudover gives distributionsretten typisk til en bestemt kundegruppe, fx individuelle husstande eller antenneforeninger. Aftaler om kollektive rettigheder betyder, at kanaludbyderene giver distributøren ret til at distribuere til eksempelvis antenneforeninger. Produktmarked For så vidt angår engrosdistribution af tv-kanaler finder styrelsen, at dette marked ifølge praksis er blevet segmenteret i forhold til, om der er tale om distribution af hhv. betalingskanaler eller free to air -kanaler. Distributionen af hhv. betalingskanaler og distributionen af free to air - kanaler kan yderligere segmenteres i forhold til distributionsplatform, dvs. om kanalerne distribueres via fx kabel, IP-TV, DTH og DTT. 10 I Viasat-afgørelsen fandt Konkurrencerådet, at der kunne afgrænses et separat marked for engrosdistribution af betalingskanaler via kabelnet. 11 Parterne har anført, at der ikke vil være overlap mellem parternes aktiviteter på engrosmarkedet, hvis der sker en opdeling efter distributionsform, og at transaktionen i så fald ikke giver anledning til konkurrence- 8 Bilag 1 til Kommissionens forordning nr. 802/2004 om gennemførelse af Rådets forordning nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 9 Jf. bl.a. Konkurrencerådets afgørelse af d. 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S. Se også nedenfor under afsnit om de forskellige distributionsplatforme. 10 Jf. bl.a. Konkurrencerådets afgørelse af d. 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S, samt Kommissionens fusionsafgørelse af 21. december 2011 i Sag COMP/M6369, HBO/ ZIGGO/ HBO Nederland, pkt Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 30. september 2009, Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+. 6

7 mæssige betænkeligheder. Den seneste tids udvikling på engrosmarkedet - særligt etableringen af OTT samt forbedringer af fiber og xdsl-nettet - trækker dog muligvis i retning af, at det på et tidspunkt ikke længere er relevant at segmentere dette marked efter distributionsplatform. Styrelsen finder, at det for nærværende sag kan lades åbent, hvorledes det relevante produktmarked endeligt skal afgrænses. Dette skyldes, at parterne alene er aktive på indkøbssiden af dette marked, og at fusionen på såvel den bredeste som snævreste markedsafgrænsning i øvrigt ikke giver anledning til fusionsretlige betænkeligheder. Geografisk marked Kommissionen har i flere sager ladet den geografiske markedsafgrænsning stå åben i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt markederne var nationale eller regionale 12, om end der i nogle sager har været indikationer på, at der kunne afgrænses et nationalt marked. 13 Den sidste overvejelse har bl.a. været med henvisning til, at tv-kanaler primært udsendes efter nationalitet og er målrettet et enkelt nationalt område. Konkurrencerådet har tidligere afgrænset markedet nationalt. 14 Styrelsen finder, at det for nærværende sag kan lades åbent, hvorledes det relevante geografiske marked endeligt skal afgrænses. Dette skyldes, at parterne alene er aktive på indkøbssiden af dette marked, og at fusionen på såvel den bredeste som snævreste markedsafgrænsning i øvrigt ikke giver anledning til fusionsretlige betænkeligheder Distribution af TV-kanaler til foreninger Distributørerne anvender forskellige distributionsplatforme til at transportere tv-signaler til husstandene. Husstandenes adgang til og valg af distributionsplatform har betydning for de produkter og ydelser, der kan modtages. De vigtigste platforme er: Kabel-tv via kabelnet (coax) Det jordbaserede (terrestriske) sendenet via master (DTT-Digital Terrestrisk TV) Bredbånd, enten via fiber eller kobber (IPTV Internet Protocol TV)) 12 Jf. Bl.a. Kommissionens fusionsafgørelse af 2. juni 2006, i Sag COMP/M Providence/Carlyle/UPC Sweden. 13 Jf. Bl.a. Kommissionens fusionsafgørelse af 6. september 2006, i Sag COMP/M.4338 Cinven/ Warburg/ Casema/ Multikabel.. 14 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 30. september 2009, Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ og senest Konkurrencerådets afgørelse af d. 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S. 7

8 Satellit (DTH= Direkte til hjem) TV-kanaler distribueres både i pakker og på en måde, så foreningerne selv kan pakketere tv-kanaler til deres medlemmer. De foreninger, der aftager pakkeløsninger til deres medlemmer, får af tv-distributørerne typisk tilbudt en grundpakke, som kan suppleres med mellem- eller premiumpakker. Produktmarked Parterne anfører, at markedet for detaildistribution af tv-kanaler omfatter ikke bare distributionen til enkelthusstandskunderne men også distributionen til foreninger. 15 Der er ikke i dansk eller EU-praksis tidligere blevet afgrænset et marked for distribution af tv-kanaler til foreninger (herunder antenneforeninger og boligforeninger). Den svenske konkurrencemyndighed har dog afgrænset et særskilt marked for distribution af tv-kanaler til flerhusstandskunder, dvs. kunder der køber deres tv-abonnement gennem kollektive aftaler. 16 Styrelsen har i forbindelse med vurderingen af SE s overtagelse af Stofa foretaget en markedsundersøgelse blandt de 9 tv-distributører (heraf har 7 svaret) samt 20 antenneforeninger (heraf har 14 svaret) og 4 boligforeninger (heraf har 3 svaret). Styrelsens undersøgelse bekræfter, at der er væsentlige forskelle på distribution til enkelthusstande og foreninger. De vigtigste forskelle er, at (i) distributionen ikke sker ved en direkte distribution til slutkunder (ii) at prissætningen for husstande, der er omfattet af en foreningsaftale, er anderledes, idet foreninger opnår andre priser end enkelthusstandskunder, der køber direkte fra en tv-distributør og (iii) at en del antenneforeninger ofte selv sammensætter deres tv-pakker til deres medlemmer. Styrelsen finder derfor ikke umiddelbart, at distributionen af tv-kanaler til foreninger og distributionen af tv-kanaler til enkelthusstandskunder er ét samlet marked, men derimod to forskellige markeder. Parterne anfører videre, at såfremt markedet for detaildistribution af tvkanaler skulle kunne segmenteres i hhv. et marked for detaildistribution 15 Parterne henviser i denne forbindelse til Kommissionens afgørelser i sagerne Sag COMP/M LGI/Telenet, Sag COMP/M Cinven/Warburg/Pincus/Casema/Multikabel, Sag COMP/M News Corp/Premiere, Sag COMP/M News Corp/BSkyB og Sag COMP/M HBO/Ziggo/HBO Nederland, samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens redegørelse "Distribution af TV-kanaler" fra Jf. Det svenske Konkurrensverkets stævning af til markedsretten vedr. den planlagte ComHem/Canal Digital-transaktion. Efter stævningen blev indgivet, blev transaktionen opgivet. 8

9 til enkelthusstande og i et marked for distributionen til foreninger, skal sidstnævnte undersegmenteres i et marked for distribution til antenneforeninger og et marked for distribution til boligforeninger. Parternes væsentligste argumenter er: (i) at antenneforeningers hovedformål er at indkøbe og pakketere tvkanaler til antenneforeningens medlemmer, hvorimod boligforeninger har flere formål, (ii) at langt størstedelen af antenneforeningerne ejer egen infrastruktur, hvorimod boligforeninger ikke ejer egen infrastruktur, og (iii) at aftaleforholdene og aftaleindgåelsesprocesserne for hhv. antenneforeninger og boligforeninger er væsentligt forskellige, fx i forhold til pakketeringsmulighederne. Det kan overvejes, om det er relevant at afgrænse et særskilt marked for salg af tv-kanaler til antenneforeninger, der ikke omfatter salg af tvkanaler til boligforeninger. Styrelsens markedsundersøgelse viser, at ingen af de øvrige tv-distributører eller de antenne- og boligforeninger, som har svaret, mener, at salg af tv-kanaler til antenneforeninger udgør et særskilt marked, der kan adskilles fra salget til boligforeninger. Styrelsen finder derfor ikke umiddelbart, at distributionen af tv-kanaler til foreninger skal undersegmenteres i hhv. et marked for distribution af tvkanaler til antenneforeninger og et marked for distribution af tv-kanaler til boligforeninger. For så vidt angår, hvorvidt markedet for distribution af tv-kanaler til foreninger kan segmenteres efter distributionsplatform, dvs. om der distribueres via kobber-, kabel- eller fibernet, har Kommissionen ladet afgrænsningen stå åben. 17 Parterne har anført, at der ikke vil være overlap mellem deres aktiviteter, såfremt markedet undersegmenteres i forhold til de forskellige distributionsplatforme. Parterne har dog anført, at dette forhold kan lades stå åbent i nærværende sag. Styrelsen skal henvise til, at Konkurrencerådet senest i sin afgørelse af d. 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S fandt, at markedet for detaildistribution af tv-kanaler til enkelthusstande kan afgrænses i forhold til distributionsplatform. I tidligere sager vedrørende både engros- og detaildistribution, er markederne herfor enten blevet undersegmenteret i forhold til distributionsplatform 17 Jf. bl.a. Sag COMP/M LGI/Telenet, Sag COMP/M Cinven/Warburg/Pincus/Casema/Multikabel, Sag COMP/M News Corp/Premiere, Sag COMP/M News Corp/BSkyB og Sag COMP/M HBO/Ziggo/HBO Nederland, samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens redegørelse "Distribution af TV-kanaler" fra

10 eller markedsafgrænsningen er blevet ladt åben. 18 Det kan derfor også være relevant at afgrænse foreningsmarkedet efter distributionsplatform. Styrelsen finder, at det for nærværende sag kan lades åbent, hvorledes det relevante produktmarked endeligt skal afgrænses. Dette skyldes, at fusionen på såvel den bredeste som snævreste markedsafgrænsning ikke giver anledning til fusionsretlige betænkeligheder. Geografisk marked Styrelsen finder det umiddelbart nærliggende, at det geografiske marked afgrænses til Danmark, fordi alle aktørerne er landsdækkende. 19 Parterne har ligeledes anført, at det geografiske marked kan afgrænses nationalt til Danmark. Parterne og nogle af de øvrige markedsaktører har anført, at det også er muligt, at markedet kan undersegmenteres regionalt i forhold til, hvor de forskellige aktørers infrastrukturer er beliggende. Umiddelbart finder styrelsen, at der er mest, som taler for at afgrænse markedet nationalt uagtet, at aktørernes infrastrukturer ikke er fuldt ud geografisk overlappende på nationalt plan. Dette skyldes, at aktørerne konkurrerer nationalt, at de markedsfører sig nationalt, og for så vidt angår parterne og deres største konkurrenter, at de er eller har til hensigt at være landsdækkende. Konkurrencerådet har endvidere fast praksis for, at det geografiske marked for distribution af tv-kanaler afgrænses nationalt 20. Styrelsen finder, at det for nærværende sag kan lades åbent, hvorledes det relevante geografiske marked endeligt skal afgrænses. Det skyldes, at fusionen ikke giver anledning til fusionsretlige betænkeligheder, når det geografiske marked afgrænses nationalt på såvel den bredeste som snævreste markedsafgrænsning Video-on-Demand Video-on-Demand (VoD) er en betegnelse for systemer, der gør det muligt for forbrugere at se de tv-programmer, som de ønsker, når de ønsker det. VoD er således en modsætning til tv, som vi kender det i dag, dvs. flow-tv, hvor tv-programmer sendes på forud fastlagte tidspunkter. I tillæg til VoD findes også pay per view -tjenester (PPV), hvor forbrugerne 18 Konkurrencerådets afgørelse af d. 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S. 19 Jf. desuden Konkurrencerådets afgørelse af d. 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S, pkt Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 30. september 2009, Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ og senest Konkurrencerådets afgørelse af d. 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S. 10

11 ligeledes kan se de tv-programmer mv., som de ønsker, og når de ønsker det. Ved PPV bliver forbrugerne dog, til forskel fra VoD, afregnet på ydelsesbasis. Således betaler forbrugerne særskilt for hvert tv-program el. lign., som de ser. Det skal dog bemærkes, at skillelinjen mellem VoD og PPV i praksis ikke er skarp. Det skyldes, at flere af tjenesterne har elementer fra både VoD og PPV. Karakteristisk for VoD-tjenester er, at det ofte er rettighedshaverne selv, der udbyder tjenesterne direkte til slutkunderne. Eksempelvis udbyder MTG VoD-tjenesten Viaplay, mens TV 2 udbyder tjenesten TV 2 Play. Begge de to tjenester omfatter endvidere tv-programmer m.v., hvor forbrugerne afregnes på ydelsesbasis. Således omfatter tjenesterne elementer af PPV i tillæg til VoD. VoD er i hastig udvikling, idet der er et stadigt stigende antal aktører i Danmark, som leverer disse ydelser. Således har YouSee lanceret YouBio, som ligeledes indeholder elementer fra både VoD og PPV. Endvidere er Netflix og HBO trådt ind på det danske marked. Google TV forventes formentlig også at træde ind på det danske marked. Produktmarked Ifølge Kommissionens praksis er det muligt, (i) at der kan afgrænses et relevant marked for VoD alene, (ii) at der kan afgrænses et bredere marked, der omfatter både Pay-Per-View (PPV) og VoD, og (iii) at det er muligt, at salget af VoD-ydelserne indgår i det brede marked for detaildistribution af betalingstv-kanaler. 21 Parterne er enige i ovennævnte overvejelser fra Kommissionens side om markedsafgrænsning af VoD-tjenester. Styrelsen finder ligesom parterne, at det er muligt at afgrænse VoDtjenester i overensstemmelse med Kommissionens praksis. Styrelsen finder imidlertid, at det for nærværende sag kan lades åbent, hvorledes det relevante produktmarked endeligt skal afgrænses. Dette skyldes, at fusionen på selv på det snævreste marked ikke giver anledning til fusionsretlige betænkeligheder. 21 I sagen M Newscorp/Telepiu fandt Kommissionen, at VOD tilhørte et segment inden for markedet for distribution af betalings-tv. I en efterfølgende sag, sagen M News Corp/BSkyB, nåede Kommissionen dog frem til, at VOD adskilte sig fra detaildistribution af tv-kanaler, for så vidt angik UK. Der blev dog ikke taget stilling til, hvorvidt VOD i stedet tilhørte et andet marked inklusiv fx leje og salg af film og tv-serier. 11

12 Geografisk marked For så vidt angår den distribution af VoD og PPV fandt Kommissionen i NewsCorp/BSkyB, 22 at markedet for distribution af VoD og PPV skulle afgrænses nationalt eller til samme sproglige område. 23 Parterne har anført, at det i nærværende sag vil være relevant at afgrænse markedet til nationalt og muligvis bredere. Styrelsen finder, at det i overensstemmelse med Kommissionens praksis er sandsynligt, at markedet for VoD kan afgrænses nationalt eller til samme sproglige område. Styrelsen finder imidlertid, at det for nærværende sag kan lades åbent, hvorledes det relevante geografiske marked endeligt skal afgrænses. Dette skyldes, at fusionen på såvel den bredeste som snævreste markedsafgrænsning ikke giver anledning til fusionsretlige betænkeligheder Bredbånd Bredbånd er en fællesbetegnelse for kabler med hurtige up- og download hastigheder og leveres over en række af de samme platforme som tvkanalerne distribueres over. Produktmarked Kommissionen har senest i Telefónica konstateret, at der kan sondres mellem et marked for standardbredbånd til private kunder samt små erhvervskunder på den ene side og et marked for skræddersyede løsninger til store erhvervskunder på den anden side. Kommissionen har i en række senere fusionssager opretholdt, at der er et marked for detaildistribution af bredbånd til private og små erhvervsdrivende. 24 Parterne anfører i tillæg til Kommissionens praksis, 25 at det snævrest mulige relevante marked i forhold til nærværende fusion er markedet for bredbånd til private, og at der er substituerbarhed på tværs af tekniske platforme, dvs. mellem de forskellige infrastrukturer (fx kabel, fibernetforbindelse). 22 Sag COMP/M NewsCorp/BSkyB. 23 Sag COMP/M NewsCorp/BSkyB, pkt Jf. fx Kommissionens fusionssag COMP/M.5532, Carphone Warehouse/Tiscali UK, af d. 29. juni 2009, pkt , og Kommissionens fusionssag COMP/M.5730, Telefonica/Hansanet Telekommunikation af d. 29. januar 2010, pkt Se fx Kommissionens afgørelse i sagen COMP/ Wanadoo Interactive samt Sag COMP/M Telefonica/Hansenet Telekommunikation. 12

13 Konkurrencerådet har tidligere afgrænset et samlet marked for udbud af højhastighedsforbindelser (dvs. bredbånd), jf. Konkurrencerådet afgørelse af 29. januar 2003 vedrørende TDC's priser på bredbånd. Styrelsen finder umiddelbart, at der kan afgrænses et relevant marked for detaildistribution af bredbånd til private og små erhvervsdrivende. Det er muligt, at markedet for detaildistribution af bredbånd til private og små erhvervsdrivende kan segmenteres yderligere. Styrelsen finder imidlertid, at det for nærværende sag kan lades åbent, hvorledes det relevante produktmarked endeligt skal afgrænses. Dette skyldes, at fusionen på såvel den bredeste som snævreste markedsafgrænsning ikke giver anledning til fusionsretlige betænkeligheder. Geografisk marked Kommissionen har i sagen vedrørende Telefónica afgrænset detailmarkedet nationalt. 26 Kommissionen anførte, at det geografiske marked i sager på teleområdet traditionelt bestemmes af det område, infrastrukturen dækker samt af regulatoriske forskrifter, dvs. markedet afgrænses nationalt. Denne afgrænsning er opretholdt i nogle af Kommissionens nyere fusionssager. Ligeledes har Konkurrencerådet tidligere afgrænset et nationalt marked 27. Parterne har taget forbehold for en eventuelt bredere geografisk markedsafgrænsning. Styrelsen finder umiddelbart, at det er mest sandsynligt, at det relevante geografiske marked er Danmark i nærværende sag. Styrelsen finder imidlertid, at det for nærværende sag kan lades åbent, hvorledes det relevante geografiske marked endeligt skal afgrænses. Dette skyldes, at fusionen på såvel den bredeste som snævreste markedsafgrænsning ikke giver anledning til fusionsretlige betænkeligheder. 6. Parternes stilling 1) Indkøb af tv-enkeltkanaler (engrosdistribution af tv-kanaler) Hverken SE eller Stofa er selv udbydere af betalings-tv kanaler eller gratis tv-kanaler (Free to Air) i Danmark. Det er Waoo heller ikke. 26 Kommissionens beslutning af 4. juli 2007, sag COMP/38.784, Telefónica, pkt Jf. Konkurrencerådet afgørelse af 29. januar 2003 vedrørende TDC's priser på bredbånd. 13

14 SE, Stofa og øvrige Waoo s repræsenterer samlet under [25-35] pct. af det samlede indkøb baseret på en skønsmæssig vurdering ud fra svarene i styrelsens markedsundersøgelse. 2) Distribution af tv-kanaler til foreninger Distribution af tv-kanaler til foreninger kan eventuelt segmenteres yderligere i forhold til distribution til hhv. antenneforeninger og boligforeninger. Hvis der alene ses på SE samt Stofas stilling på et marked for distribution af tv-kanaler til antenneforeninger, er dette det eneste berørte marked 28. Hvis markedet afgrænses til markedet for distribution af tv-kanaler udelukkende til antenneforeninger, havde parterne [..]. SE [..], men Stofa s markedsandel for salg til antenneforeninger ifølge anmeldelsens oplysninger var ca. [25-35] pct. i [..]. [..]. Parternes stilling kan også undersøges på et samlet marked for salg af tvkanaler til både antenne- og boligforeninger. På styrelsens foranledning har parterne opgjort deres markedsandele m.v. for et dette marked. I tabel 1 nedenfor ses aktørernes markedsandele i årene Tabel 1 Markedsandele for salg af tv-kanaler til antenne- og boligforeninger ( ) pct. pct. SE [0-5] [0-5] Stofa [15-25] [15-25] -Samlet SE og Stofa [15-25] [15-25] øvrige Waoo [0-5] [0-5] -Samlet SE, Stofa og øvrige Waoo [15-25] [20-30] TDC /YouSee [60-70] [55-65] Canal Digital Danmark [5-10] [5-15] Viasat [0-5] [0-5] Boxer [0-5] [0-5] I alt Et berørt marked er et marked, hvor parterne har overlappende aktiviteter og tilsammen har en markedsandel, der overstiger 15 pct. 29 Det er kun muligt at udregne HHI for 2012, idet parterne for 2010 og 2011 alene har anført andele særskilt for hhv. Stofa og totale Waoo, mens det resterende marked er opgjort som én samlet aktør. 14

15 Kilde: Parternes anmeldelse og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse. 3) Video-On-Demand (alle platforme) Både SE og Stofa tilbyder Video-on-Demand-tjenester (VoD). For så vidt angår markedet for salg af VoD ses parternes stilling af tabel 2. Tabel 2 Markedsandele for salg af tv-kanaler til Video-On- Demand (alle platforme) (2011) 2011 pct. SE [0-5] Stofa [5-15] -Samlet SE og Stofa [5-15] øvrige Waoo [0-5] -Samlet SE, Stofa og øvrige Waoo [10-20] TDC /YouSee [60-70] Viasat [10-20] I alt 100,0 Kilde: Parternes anmeldelse og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse. 4) Højhastighedsinternet (bredbånd) til private kunder Stofa sælger alene til det private segment, hvor langt størstedelen af SE s aktiviteter også ligger, idet SE dog har [..] salg til erhvervsdrivende. SE ejer sin egen infrastruktur i form af bredbånd og fibernet, mens Stofa lejer infrastrukturen (bredbånd hos andre udbydere). For så vidt angår markedet for salg af bredbånd til private fremgår parternes stilling af tabel 3. Tabellen viser salg af bredbånd til private kunder (uden små erhvervskunder), hvilket er den snævrest mulige afgrænsning af markedet. Parterne har anført, at hvis små erhvervskunder også inddrages i denne afgrænsning af markedet, [..]. 15

16 Tabel 3 - Markedsandele for salg af bredbånd, private (2011) Kilde: Parternes anmeldelse pct. SE [0-5] Stofa [5-15] -Samlet SE og Stofa [10-20] øvrige Waoo [5-10] -Samlet SE, Stofa og øvrige Waoo [15-25] TDC /YouSee [60-70] Telenor [5-15] Telia [0-5] Øvrige [5-10] I alt 100,0 Tabel 3 viser, at SE, Stofa og de øvrige Waoo efter fusionen har en samlet markedsandel på ca. [15-25] pct. i SE s egen markedsandel er [0-5] pct.. Tages der også højde for markedsandelen for de øvrige energiselskaberne i Waoo, er forøgelsen i markedsandel ifht Stofa s markedsandel på ca. [5-10] procentpoint fra Waoo (inkl. SE). Lokale virkninger Nogle høringsparter har anført, at fusionen vil føre til konkurrencebegrænsende virkninger i lokale geografiske områder, hvor (i) Stofa og SE begge leverer ydelser, og hvor (ii) Stofa og de øvrige Waoo-ejere begge leverer ydelser. Parterne har henvist til både EU og dansk praksis om, at den geografiske udstrækning af markederne for distribution af tv-kanaler er national. Parterne har også anført, at uanset den indirekte relation, som det enkelte energiselskab vil have med SE gennem Waoo ejerskabet, vil de øvrige energi-selskaber alligevel have et klart økonomisk incitament til at vinde kunder fra SE/Stofa. For så vidt angår eventuel koordinering mellem Stofa og SE, så er der tale om en fusion mellem parterne, hvorefter det er naturligt, hvis parterne efter fusionen sammenlægger deres aktiviteter. Tabel 1-2 ovenfor viser, at SE s markedsandel for distribution af tv er beskeden og derfor kun forøger den markedsandel, som Stofa har i forvejen på de relevante markeder, marginalt. Det er derfor styrelsens vurdering, at effekten heraf ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt. 16

17 For så vidt angår de områder, hvor henholdsvis Stofa samt de øvrige Waoo-ejere leverer ydelser, finder styrelsen ikke umiddelbart, at fusionen har konkurrencebegrænsende virkninger. Baggrunden herfor er bl.a., at markedsandelene for øvrige Waoo på de relevante markeder for distribution af tv er beskedne ([0-5] procentpoint), jf. tabel 1 og 2 ovenfor. Dette indikerer i sig selv, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt. Efter styrelsens vurdering synes de øvrige energiselskaber i Waoo endvidere at have incitament til at øge konkurrencen. Det skyldes bl.a., at udrulning af fibernettet er en dyr investering for energiselskaberne, hvorfor de hver især har et økonomisk incitament til at opnå så mange abonnenter som muligt. [..]]. Det vil derfor næppe have den store betydning, om SE og Stofa måtte forsøge at udøve sin indflydelse gennem SE s ejerandel i Waoo. Det er således styrelsens samlede vurdering, at fusionen i de områder, hvor både Stofa samt de øvrige Waoo-ejere leverer ydelser, ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt. 7. Kontrafaktiske scenarie Til brug for vurderingen af fusionen skal der foretages en kontrafaktisk analyse af, hvordan konkurrencesituationen forventes at være på markedet uden fusionens gennemførelse sammenlignet med, hvordan konkurrencesituationen forventes at være med fusionens gennemførelse. Hvis det vurderes, at konkurrencesituationen på markedet med fusionens gennemførelse ikke hæmmes betydeligt sammenlignet med en situation uden fusionens gennemførelse, skal fusionen godkendes. Hvis der kan opstilles mere end ét sandsynligt scenarie for, hvordan konkurrencesituationen ville være uden fusionens gennemførelse, skal det mest sandsynlige scenarie lægges til grund. Dette scenarie holdes herefter op mod den forventede konkurrencesituation på markedet med fusionen. Det skal vurderes, hvilket scenarie der mest sandsynligt vil opstå, hvis den anmeldte fusion ikke gennemføres, og SE således ikke overtager Stofa. Styrelsen har vurderet de kontrafaktiske scenarier i forholdt til om Stofa (1) bliver på markederne ved eller (2) udgår af markederne. Styrelsen har vurderet følgende scenarier for, at Stofa forbliver på markedet: (i) (ii) status quo, eller ved at udvide sin forretning ved at etablere adgang til yderligere kunder 17

18 Styrelsen finder det ikke umiddelbart sandsynligt, at Stofa skulle forblive på markedet i en status quo situation. For så vidt angår TV-markederne (indkøb af tv-enkeltkanaler, distribution af tv-kanaler til foreninger, og VoD) har Stofa brug for yderligere volumen for at kunne få bedre indkøbsbetingelser for at kunne sælge bedre produkter (konkurrencedygtig indhold og pris). Derfor forekommer det umiddelbart usandsynligt, at Stofa som alternativ til fusionen alene vil fortsætte med status quo. Det forekommer umiddelbart som et mere sandsynligt alternativ til salget til SE, at Stofa forbliver i markedet ved at etablere adgang til flere kunder via udvidelse af infrastrukturen og/eller opkøb. Stofa har eksempelvist opkøbt Canal Digital Danmarks kabelaktiviteter i Styrelsen har vurderet følgende scenarier for, at Stofa udgår af markederne: (i) ved at blive frasolgt til en anden virksomhed end SE, eller (ii) ved helt at udgå af markedet Det forekommer umiddelbart usandsynligt, at Stofa helt skulle udgå af markedet. Da Stofa er ved at blive (forsøgt) solgt til SE, forekommer det mere sandsynligt, at Stofa bliver solgt til en anden konkurrent, fx et af de øvrige energiselskaber bag Waoo. Samlet set vurderes det, at der er to mest sandsynlige kontrafaktiske scenarier. Det ene vurderes at være, at Stofa forbliver på markedet og udvider infrastrukturen eller opkøber aktiviteter fra andre distributører på tvmarkederne, således som Stofa har gjort det ved at opkøbe fra Canal Digital i Det andet vurderes at være, at Stofa bliver solgt til en anden virksomhed, fx en af de øvrige tv-distributører. 8. VURDERING Kontrollen med fusioner består i en undersøgelse af, om fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. SIEC-testen, 30 der blev indført med ændringen af konkurrenceloven i Vurderingskriteriet i konkurrencelovens 12 c, stk. 2, har følgende ordlyd: En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal forbydes. 30 Significant Impediment of Effective Competition. 18

19 Det overordnede kriterium for fusioner hvad enten fusionerne godkendes med eller uden tilsagn eller fusionerne forbydes er om, fusionen hæmmer eller ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Ved vurderingen af en fusion foretages der en analyse af de begivenheder, der med større eller mindre sandsynlighed vil indtræde i fremtiden. 31 Denne vurdering tager udgangspunkt i følgende forhold og kriterier: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Konkurrencen på de relevante og/eller berørte markeder samt den fusionerede enheds markedsstilling på disse markeder (jf. afsnit 6) Hvordan konkurrencesituationen forventes at være på markedet uden fusionens gennemførelse sammenlignet med, hvordan konkurrencesituationen forventes at være med fusionens gennemførelse (det kontrafaktiske scenarium, (jf. afsnit 7) Om fusionen skaber eller styrker en dominerende stilling, og dermed om fusionen leder til konkurrenceskadelige ensidige virkninger Om fusionen leder til markedsforhold, hvorved der er en øget risiko for konkurrenceskadelige koordinerede virkninger, og Om fusionen medfører effektivitetsgevinster, som forbrugerne får andel i. En strukturel indikator for konkurrencepresset er parternes markedsandel i forhold til de andre konkurrenter samt markedets koncentrationsgrad beregnet ved Herfindahl-Hirschman Indekset (HHI). De relative markedsandele og koncentrationsgraden kan give et indledende fingerpeg på det konkurrencepres, som virksomhederne udøver på hinanden. 32 Ved vurderingen af ensidige virkninger indgår, om fusionsparterne til sammen har store markedsandele, om fusionsparterne er nære konkurrenter, om kunderne har/får begrænsede muligheder for at skifte leverandør, om konkurrenterne vil forøge udbuddet ved prisstigninger, og om den 31 Sag C-12/03P Tetra/Laval, præmis 42: Fremtidsanalyser som dem, der er nødvendige på området for fusionskontrol, skal udføres med stor omhu, fordi der ikke er tale om en vurdering af begivenheder, der har fundet sted i fortiden, hvorom man ofte har adgang til adskillige oplysninger, der bidrager til forståelsen af årsagerne, og heller ikke en vurdering af nutidige begivenheder, men derimod tale om at forudsige de begivenheder, der med større eller mindre sandsynlighed vil indtræde i fremtiden, hvis der ikke vedtages en beslutning om forbud eller en præcisering af betingelserne for fusionen. 32 Jo større markedsandel en virksomhed har, desto større markedsmagt kan en virksomhed formodes at have. Antagelsen om, at virksomhederne udøver et konkurrencepres på hinanden svarende til deres markedsandel, er rimelig, hvis produkterne på markedet er forholdsvis homogene, dvs. hvor produkterne ligner hinanden i form af egenskab, karakteristik og pris, så køberen er indifferent mellem produkterne. På markeder med homogene produkter vil pris og tilgængelighed af varen være de væsentligste konkurrenceparametre. 19

20 fusionerede enhed antages at blive i stand til at forhindre konkurrenter i at ekspandere. 33 Ved vurderingen af koordinerede virkninger er der fire overordnede kriterier, der skal vurderes. Kriterierne, der er kumulative, følger af Kommissionens retningslinjer for vurderingen af horisontale fusioner. 34 Kriterierne er: (i) Fusionen skal medføre etablering af koordineringsbetingelser (ii) Afvigelser fra koordineringen skal kunne kontrolleres af de øvrige parter, (iii)de øvrige parter skal kunne opstille (troværdige) disciplinære foranstaltninger ved afvigelser, og (iv) Markedsaktører, der står uden for koordineringen, må ikke kunne bringe de forventede resultater af koordineringen i fare (fx en maverick). Ved afgørelsen af hvorvidt de fire kumulative betingelser er opfyldt, og dermed hvorvidt risikoen for koordinering øges ved fusionen, lægges vægt på en række markedskarakteristika. Det er imidlertid usandsynligt, at alle markedskarakteristika peger i samme retning, dvs. enten peger i retning af eller væk fra risiko for koordinering. Det vil derimod normalt være nødvendigt at foretage en afvejning af de karakteristika, der taler for, og de karakteristika, der taler imod en risiko for koordinering. For så vidt angår etableringen af koordineringsbetingelser, er de markeder, der har de bedste koordineringsbetingelser, typisk kendetegnet ved flere af følgende karakteristika: (i) Højt koncentrationsniveau (ii) Høje adgangsbarrierer (iii) Omkostningssymmetri (iv) Fravær af stærke kunder (v) Fravær af en maverick (vi) Strukturelle forbindelser mellem flere af markedsaktørerne (vii) Vertikal integration af nogle eller flere af markedsaktørerne (viii) Lav innovation og (ix) Kapacitetsbegrænsninger I de følgende afsnit foretages en vurdering af de mulige ensidige og koordinerede virkninger som følge af SE s overtagelse af Stofa på følgende markeder: 33 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner (2004/C 31/03), pkt Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner (2004/C 31/03), pkt

21 (i) Distribution af tv-kanaler til foreninger (eventuelt segmenteret yderligere i forhold til distribution til hhv. antenneforeninger og boligforeninger) (ii) Video-On-Demand (alle platforme) (iii) Bredbånd til private og små erhvervsdrivende 1) Indkøb af tv-enkeltkanaler (engrosdistribution af tv-kanaler) Som nævnt under parternes stilling ovenfor anslås det, at SE, Stofa og øvrige Waoo s repræsenterer samlet repræsenterer under [25-35] pct. af det samlede indkøb af betalings-tv kanaler. Det anslås videre, at TDC/YouSee repræsenterer minimum ca. [40-50] pct. af det samlede indkøb af tv-kanaler målt i værdi. På den baggrund kan fusionen ikke i sig selv føre til, at (i) SE og Stofa eller (ii) SE og Stofa samt øvrige Waoo kan udelukke andre distributører fra at få leveret tv-kanaler. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydelig på dette marked, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. 2) Distribution af tv-kanaler til foreninger Ensidige virkninger fsva. distribution af tv-kanaler til foreninger HHI er udgør [ ] før fusionen og HHI stiger kun med [0-10], hvis SE og Stofa vurderes sammen. HHI er således over 2000, men HHI efter fusionen ligger under Kommissionens tærskel på 150. Tabel 1 (under afsnit 6) viser, at Stofa og Waoos (inklusiv SE) efter fusionen tilsammen har en markedsandel på ca. [15-25] pct. i Tabel 1 viser Stofa s markedsandel før fusionen (ca. [15-25] pct.). Hvis der også tages højde for markedsandelen for de øvrige energiselskaberne i Waoo, er forøgelsen i markedsandel for Stofa og Waoo (inkl. SE) beskeden (mellem [0-5] procentpoint), hvorved den samlede markedsandel andrager ca. [15-25] pct. Hvis man alene ser på Stofa og SE, er forøgelsen i den samlede markedsandel også beskeden som følge af fusionen. Endvidere havde TDC/YouSee i 2012 en markedsandel på [60-70] pct., hvorfor TDC/YouSees markedsandel er [..] så stor som SE, Stofa og øvrige Waoos samlede markedsandel. Ifølge styrelsens markedsundersøgelse har hovedparten af høringsparterne svaret, at fusionen vil føre til, at konkurrencen på markedet for salg af 21

22 tv-kanaler til foreninger vil være uændret eller øget som følge af fusionen. SE/Stofa indtager derfor hverken med eller uden Waoo en dominerende stilling, og fusionen fører således ikke til ensidige virkninger. Koordinerede virkninger fsva. distribution af tv-kanaler til foreninger Hvis SE, Stofa og Waoo s markedsandele vurderes samlet, er HHI er høj. HHI udgør [ ] før fusionen og [ ] efter fusionen, og HHI stiger med [50-100]. HHI er således over 2000, men HHI efter fusionen ligger under Kommissionens tærskel på 150. Hvis der tages udgangspunkt i en markedsafgrænsning, hvor der ikke er substitution mellem de forskellige distributionsplatforme, er der ikke overlap mellem fusionsparterne, idet SE leverer tv-kanaler til foreninger via fibernet, og Stofa leverer tv-kanaler til foreninger via kabel (coax). Skulle der derimod være substitution mellem de forskellige distributionsplatforme, er der overlap mellem fusionsparterne, hvorfor det er relevant at se på, om fusionen giver anledning til koordinerede virkninger. Styrelsen finder, at fusionen ikke medfører etablering af koordineringsbetingelser. Dette skyldes bl.a., at fusionen kun i ubetydelig grad vil mindske asymmetrien i markedsandele, herunder vil især TDC/YouSee forsat have en markedsandel, der er [..] stor som andelen for SE, Stofa og øvrige Waoo tilsammen. Endvidere er der ikke gennemsigtighed for så vidt angår priserne ved salg til antenne- og boligforeninger, idet priserne fastsættes efter forhandling afhængig af den enkelte forenings størrelse og forhandlingsstyrke. Styrelsen finder, at fusionsparterne efter fusionens gennemførelse fortsat har incitament til at konkurrere med markedets største aktør TDC/YouSee. Dette skyldes, at antallet af slutkunder udgør det indkøbsvolumen, som danner grundlag for SE/Stofas indkøbspriser hos kanaludbyderne. Jo større indkøbsvolumen en tv-distributør har, desto bedre indkøbspriser og betingelser (fx pakketeringsrettigheder) kan tvdistributøren opnå. Og jo bedre indkøbspriser og betingelser, desto bedre priser og pakketeringsmuligheder kan tv-distributøren tilbyde sine aktuelle og potentielle kunder. Ifølge styrelsens markedsundersøgelse har hovedparten af høringsparterne bekræftet, at fusionen enten vil føre til forøget eller uændret konkurrencen på markedet for salg af tv-kanaler til foreninger. Da fusionen ikke medfører etablering af koordineringsbetingelser, finder styrelsen heller ikke, at fusionen giver anledning til en øget risiko for koordinerede virkninger for så vidt angår distribution af tv-kanaler til foreninger. 22

23 Sammenfattende er det styrelsens vurdering, at der ikke er grund til at antage, at fusionen på dette marked vil kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. 3) Video-on-Demand (alle platforme) Ensidige virkninger fsva. Video-on-Demand (alle platforme) HHI stiger til næsten [ ] efter fusionen, men HHI er kun [0-50]. HHI er dermed over 2000, mens HHI er under Kommissionens tærskel på 150. Det ses af tabel 2 (under afsnit 6), at der er en asymmetri i markedsandelene mellem hhv. YouSee/TDC og SE, Stofa samt øvrige Waoo, idet YouSee/TDC i 2011 havde en markedsandel på knap [60-70] pct., hvilket var [..] stor som SE, Stofa og øvrige Waoos samlede markedsandel. SE/Stofa indtager derfor hverken med eller uden Waoo en dominerende stilling, og fusionen fører således ikke til ensidige virkninger for så vidt angår VoD-tjenester. Koordinerede virkninger fsva. Video-on-Demand (alle platforme) HHI er tæt på [ ] efter fusionen, men HHI er [ ]. HHI er dermed over 2000, mens HHI er under Kommissionens tærskel på 150. Styrelsen finder, at fusionen ikke medfører etablering af koordineringsbetingelser. Dette skyldes bl.a., at markedet er meget dynamisk og er i hastig teknologisk udvikling, samt at der synes at være relativt lave adgangsbarrierer for aktører på tilsvarende markeder udenfor Danmark samt fra aktører på tilstødende markeder. Derudover finder styrelsen, at der inden for VoD-tjenester er markedsaktører, der må forventes at stå uden for en eventuel koordinering, og derfor forventes at bringe de forventede resultater af den eventuelle koordinering i fare. Disse aktører er fx Netflix og HBO. Netflix indtræden på markedet indebar bl.a. en umiddelbar prisreduktion hos Viasat. Parterne har bl.a. henvist til, at Netflix i Storbritannien opnåede en markedsandel på 5 pct. på mindre end 7 måneder. Ifølge styrelsens markedsundersøgelse har hovedparten af høringsparterne bekræftet, at fusionen enten vil føre til øget eller uændret konkurrence på markedet for salg af VoD-tjenester som følge af fusionen. 23

Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a.

Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. Dato: 12. maj 2016 Sag: METS -16/01220 Sagsbehandler: HBF/NVH Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. april 2016 en almindelig

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Konkurrencera dets afgørelse den 27. september SE's køb af Boxer

Konkurrencera dets afgørelse den 27. september SE's køb af Boxer Konkurrencera dets afgørelse den 27. september 2017 SE's køb af Boxer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Journal nr. 17/02275

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV 27-06-2012 VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 3 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING... 11 3.1

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S

MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S 19-12-2012 12/14719/ HK, AJE, CHJ & KRM MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE...

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mu@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv.

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Att.: Lene Gelting Sendt per email: kum@kum.dk, lgp@kum.dk Dok. ansvarlig: CHB Sekretær: Sagsnr: s2015-852 Doknr: d2015-17561-21.1 4. januar 2016 Høring om

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail: mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: CHB

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S Punkt 3: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/05769 /JF, LCA, LTA, LKA, AKE, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner BEK nr 1005 af 15/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/05879

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende 14-03-2008 MES 4/0102-0400-0074/75/76 /VU Evaluering af de konkurrencemæssige forhold KONKURRENCESTYRELSEN Indledning Bedømmelsen af de konkurrencemæssige forhold foregår ved hjælp af en såkaldt skønhedskonkurrence.

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Etableringen af TV2 Sport

Etableringen af TV2 Sport Etableringen af TV2 Sport Journal nr. 4/0120-0401-0010/TUK/MIK/JEM/MEM/VU Rådsmødet den 11. april 2007 1 Resumé 1. TV 2 Danmark A/S (TV 2) og Modern Times Group MTG A/S (MTG) har anmeldt etableringen af

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere