Hvis uheldet er ude...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis uheldet er ude..."

Transkript

1 AB bladet 13. årgang nr. 2 Hvis uheldet er ude... Vigtig information om huslejebetaling Se side 7 Find os på internettet eller mail til

2 Info og Indhold Bladudvalg: Grethe Rasmussen, formand for organisationsbestyrelsen Paw Andreassen, afd. 10 Poul Meisler, afd. 23 René K. Rasmussen, direktør Mette Kjær Johansen, sekretær Indhold i dette nummer: Forside Hvis uheldet er ude... side...1 Info og indhold side...2 Ferielukning side...2 Hvis uheldet er ude... side...3 Helhedsplaner i afdelingerne side Focus på fællesarealer side...6 OBS: Huslejebetaling side...7 En skøn dag ved Vesterhavet side Fjernaflæsning af varmemålere side...10 A conto vand- og varmebidrag pr side...10 Din afdeling på side...11 YouSee Se tv overalt med Web-tv side...12 Annonce for erhvervslejemål side...12 Visions- og strategiprojekt for AB side...13 Kurser og møder for repræsentantskabet side Kursuskalender for repræsentantskabet 2013 side...15 Nyt fra BoligSilkeborg side...16 BoligSilkeborg.dk Den nemmeste vej til en ny bolig Ferielukning Julen 2012 Administrationen i Færgegården holder lukket mellem jul og nytår Opsigelsesblanketter kan printes ud fra hjemmesiden og skal være afleveret på foreningens kontor senest onsdag den 2. januar Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle lejere en glædelig jul samt et godt nytår. Påsken 2013 Administrationen i Færgegården holder lukket i perioden april Fremtidige artikler og indlæg til AB Bladet kan afleveres til Arbejdernes Byggeforening i god tid forinden udgivelserne i april og november måned.

3 Hvis uheldet er ude... Skulle der opstå problemer omkring el- og vvs-installationer, som kræver akut afhjælpning udenfor AB s normale arbejdstid, og det ikke er muligt at komme i kontakt med varmemesteren, kan du kontakte vagttelefonen inden for de pågældende fagområder. I Ekstraposten, som husstandsomdeles hver uge, er der en side med serviceinformationer i første del af avisen. Under overskriften Service Faste vagter fremgår det, hvem der har tilkaldevagten. Udgiften i forbindelse med afhjælpningen af akutte skader dækkes af afdelingen og regningen skal fremsendes til Arbejdernes Byggeforening. Skulle der være tale om skader, som IKKE kræver akut afhjælpning, skal varmemesteren kontaktes den førstkommende hverdag efter skaden er opstået med henblik på at løse problemet. Bruges vagtordningen alligevel, vil udgiften hertil blive pålagt lejeren. Hvis uheldet er ude... Kort fortalt kontakt varmemesteren hvis muligt ellers kontakt vagttelefonen indenfor fagområdet Gas- og VVS-vagt El-vagt AB bladet - side 3

4 Helhedsplaner i afdelingerne Fremtidssikring af almene boliger De almene boliger skal også i fremtiden være en attraktiv bomulighed for et bredt udsnit af befolkningen. Hvis de almene boliger skal være konkurrencedygtige, er der en række udfordringer, der skal tages op. Dels skal der ske en fysisk genopretning af bebyggelsen med byggeskader, nedslidning og lignende. Dels skal der ske en modernisering af boligerne, som fremtidssikrer dem i forhold til øgede krav til boligstandard og ændringer i befolkningssammensætning og livsmønstre. Målet er således, at sikre boligområder med god arkitekttur, attraktive friarealer og fælles faciliteter. Bygningerne skal have velholdt og tæt klimaskærm, velfungerende installationer og et sundt indeklima. Den enkelte bolig skal have god tilgængelighed, både ved adgang og i indretning, være af rimelig størrelse og have tidssvarende køkken og bad. Der er behov for renoveringer og fremtidssikring af især de ældre almene boliger, som blev opført i en tid med meget beskedne krav til boligstørrelserne, og hvor der hverken var fokus på energiforbrug eller tilgængelighed for gangbesværede og ældre personer. Arbejdernes Byggeforening har derfor igangsat renoveringsindsatsen i 6 afdelinger i forhold til disse boliger, men det kræver en langsigtet og betydelig indsats for at sikre tidssvarende boliger. Arbejdernes Byggeforening har valgt at igangsætte renoveringsindsatsen i de 6 afdelinger ved at få udarbejdet en foreløbig helhedsplan for hver af afdelingerne. Helhedsplanerne skal danne grundlag for ansøgninger til Landsbyggefonden med henblik på at opnå støtte til projekterne. De 6 udvalgte afdelinger er beliggende i Silkeborg Midt, i henholdsvis bydelene Alderslyst (afd. 2, 5, 6, 10, 15 og 19). Silkeborg Midt står overfor en række større byomdannelsesprojekter, som led i en befolkningstilvækst og positive fremtidsprognoser hvad angår befolkningstilflytning. Sigtet er dels at udvikle eksisterende beboelsesområder og dermed fastholde og videreudvikle Silkeborg Midt som et attraktivt beboelses-, erhvervs- og rekreativt byområde til gavn for såvel unge, familier og ældre borgere. Byomdannelsesprojekterne omhandler i henhold til Silkeborgs kommuneplan, etablering af motorvej igennem den nordlige del af Silkeborg Midt, omfordeling af erhvervsområder, etablering af nye og fornyelse af eksisterende rekreative områder samt fortætning, udbygning og omstrukturering til fordel for nye og eksisterende beboelsesområder. Arbejdernes Byggeforening har derfor valgt at igangsætte renovering af de 6 udvalgte afdelinger. Dette er et led i at AB bladet - side 4

5 fremtidssikre afdelingerne i forhold til de byudviklingsprocesser, der allerede påvirker Silkeborg Midt som byområde. Hvis ovennævnte bebyggelser fremover skal være bebyggelser, der kan tiltrække og fastholde beboere, skal kvaliteten højnes. Der skal foretages en helt nødvendig genopretning som f.eks.: Renovering af nedbrudte bygningsdele. Fornyelse af varme- og el-installationer. Udskiftning af eksisterende vinduer med energiruder. Efterisolering af ydervægge og tag for at udbeder indeklimaproblemer. Det kan også blive nødvendigt at udarbejde fremtidssikrede løsninger, der sikrer en bedre lejlighedsfordeling med lejlighedstyper og størrelser til hele livet som f.eks.: Familielejligheder ved sammenlægning af små lejligheder. Handicapvenlige boliger med adgang via rampe eller elevator. Køkkenerne åbnes op mod boligens opholdsrum så lejlighederne opleves som mere rummelige. Etablering af elevatorer for bedre tilgængelighed for gangbesværede. AB bladet - side 5

6 Fokus på fællesarealer Også fællesarealer har brug for opmærksomhed og en kærlig hånd for at bidrage til et godt boligmiljø. Det indebærer renovering, fornyelse og tilpasning af grønne fællesarealer, beplantning, opholdsarealer, boldbaner og legepladser i afdelingerne. Arbejdernes Byggeforening vil gerne have mere fokus på fællesarealer som et afgørende element i boligmiljøet. Fællesarealer bør tilpasses ændringer i beboersammensætning og følge med i, hvad der skal til, for at fællesskabet kan udfoldes på nye præmisser og under skiftende behov. I 2011 og 2012 gennemførte vi en sammenlægning af afdeling 2, 13, 14, 17, 19, 30, 40, 51 og 60 til driftområde 2 og en sammenlægning af afdeling 16, 25, 38, 41, 43, 45, 46, 52 og 55 til driftområde 3 inden for ejendomsserviceområdet. I forbindelse Beplantning ved en gavl på Lupinvej. med sammenlægningen blev der ansat 1 gartneruddannet i begge områder i bestræbelser på, at sætte et mere positivt præg på afdelingernes fællesarealer. Fordelene ved at have ansat en gartner er mange. Vi sparer først og fremmest tid, fordi vi ikke skal hente eksterne folk ind for at varetage en anlægsopgave. Vi oplever, at vi fagligt er i stand til at både at planlægge og udføre flere opgaver i afdelinger, hvor anlægget trænger til en opgradering. Samtidig er der penge at spare, når vi ikke skal hente eksterne folk til at udføre en anlægsopgave. Udskiftning af planter i et plantebed i afdeling 16 er en af de opgaver, som gartner Carsten Jensen har været med til at planlægge og udføre. AB bladet - side 6

7 OBS Fremover skal du betale husleje til den 1. i måneden Folketinget har den 31. maj 2012 vedtaget, at fjerne lejelovens løbedage. Dette betyder, at huslejen pr. 1. januar 2013 ikke længere skal betales den 4. bankdag i måneden, men forfalder til betaling den 1. bankdag i måneden. Falder den 1. på en lørdag, søndag eller helligdag udskydes forfaldsdagen til efterfølgende hverdag. Er du allerede tilmeldt betalingsservice, skal du ikke foretage dig yderligere, da forfaldsdagen automatisk ændres til den 1. i måneden. Er du ikke tilmeldt betalingsservice, men benytter det tilsendte girokort eller overfører via bank/ netbank, er det yderst vigtigt, at være opmærksom på den ændrede forfaldsdag. Vi opfordrer til, at huslejebetalinger tilmeldes betalingsservice, således at betalingsfristen altid overholdes. AB bladet - side 7

8 En skøn dag ved Vesterhavet Vi vil gerne lige fortælle bladets læsere, om en dejlig udflugt vi havde i afd.42 i Virklund og samtidigt takke bestyrelsen for en god og tilrettelagt tur, som i gerne må lave nogle flere af, en gang imellem. Vi startede i regnvejr kl. 8 om morgenen. Så vi kørte til et sted, hvor vi fik kaffe og rundstykker ved borde og bænke. Det skal lige siges, at der nu var solskin, og det holdt resten af dagen. Nu fortsatte vi så mod målet ved Vesterhavet, hvor vi så Bovbjerg Fyr. Der var en god udsigt fra toppen, for de af os, der vovede os op og ned ad de 85 trin. Vi kom alle ned i god behold. Vesterhavet viste sig fra den pæne side, hvor kun en enkelt fik sig et lille saltvandssprøjt ved for meget nærkontakt. Der blæste kun lidt, og nu var chaufføren klar til næste stop, som var Thyborøn. Vi så bl.a. et sjovt og fantastisk Sneglehus, hvor gavle, mure og døre var dækket med muslingeskaller og konkylier i alle størrelser og faconer. Vi så en gade, der er opkaldt efter Johnny Madsen - men ej ham. Vi var blevet sultne. Så på en restaurant, ja rigtig gættet, der fik vi et dejligt stjerneskud, hvor vi sad med havnens bedste udsigt. AB bladet - side 8

9 Vi skulle da ned til vandet men ikke i. Desserten bestod af en kæmpevaffel a la Thyborøn, der var et måltid i sig selv. Igen en dejlig køretur til Hjerl Hedes Skyttegården, hvor eftermiddagskaffen ventede med et hjemmebagt stort stykke kringle og et dejligt stykke lagkage med fløde og alt godt indeni. Så vi var godt mættede og klar til hjemturen. Vi var hjemme i Virklund kl. 18. Vi siger derfor bestyrelsen og naturligvis også chaufføren tak, fordi I gav os en dejlig og herlig tur. Det skal lige tilføjes, at vi selv bidrog lidt med et godt humør, da vi under hjemturen sang et par sange. Vi håber på en lige så god tur næste år. Hilsen fra 2 fornøjede beboere på Gunilshøjvej 53 Annalise og Svend AB bladet - side 9

10 BRUNATA Fjernaflæsning af varmemålere I boligafdelingerne er der individuel afregning af varme. Enkelte afdelinger har ligeledes individuel afregning af vand. Regnskabsåret følger kalenderåret. Afregningen sker over huslejen for april måned. Flere afdelinger får fjernaflæst deres varmemålere og varmtvandsmålere ved årsskiftet. Dette betyder, at Brunata ikke skal have adgang til dit lejemål for at foretage den årlige aflæsning af varme og varmt vand. I enkelte afdelinger skal Brunata dog stadig have adgang til lejemålet for aflæsning af koldt-/varmtvandsmåleren. Dette er gældende for afd. 12, 16, 18, 45, 50 og 54. Varmemålerne vil blive fjernaflæst i følgende afdelinger:» A conto vandog varmebidrag pr A conto vand- og varmebidrag for 2013 er beregnet i forhold til vand- og varmeforbruget i Dog er det en forudsætning for beregningen, at man har boet i lejemålet i hele kalenderåret Kun de lejere, hvis a conto indbetaling adskiller sig væsentlig fra forbruget i 2011, er varslet en regulering pr Ved beregning af a conto vand- og/ eller varmebidrag for 2013 er der taget højde for den prisudvikling, der har været siden AFd. AdrESSE 10 Færgegården 12 Borgergade og Nørretorv Lupinvej Lindeparken Langelinie Arendalsvej Tulipanvej Tulipanvej Rosengade 1 A-L 25 Kejlstrupvej Borgergade Drewsensvej Færgevej 3 29 Falstersgade 1A 30 Sandvejen Vestergade 51 A-B 32 Bomholts Plads 9-11 / Gård Drewsensvej Vestergade Bomholts Plads / Gård Bomholts Gård Guldbergsgade Borgergade Lysbrogade Lupinvej Gunilshøjvej 15-53, / Pedersmindevej Padborgvej Bredhøjvej 24-32/Brokbjergvej Arendalsvej Nørretorv Nylandsvej Enghavevej 30 AB bladet - side 10

11 din afdeling på Som lejer har du mulighed for at finde informationer om din afdeling på AB s hjemmeside vælg punktet Søg efter afdeling for at finde din afdeling. Udover information om afdelingens husorden samt kontaktoplysninger på afdelingsbestyrelsens medlemmer og afdelingens viceværter, har afdelingsbestyrelserne mulighed for at offentliggøre dagsordner og referater fra de afholdte bestyrelsesmøder. Der findes også referater fra de afholdte budgetmøder samt budgetter og regnskaber for afdelingen. Det finder du under fanen "Information" Ifølge AB s vedtægter er det et krav, at afdelingsbestyrelserne offentliggør dagsorden og referater fra bestyrelsesmøderne. For at flest mulige lejere kan følge med i afdelingsbestyrelsens arbejde, kan vi varmt anbefale muligheden for offentliggørelse af referaterne på hjemmesiden, da hjemmesiden et rigtig godt forum til netop dette formål. det behøver hverken at være besværligt eller tidskrævende at lave referater fra møderne AB har udarbejdet en skabelon, som er et godt udgangspunkt, hvis man ikke har arbejdet med referater tidligere. Skabelonen kan ligeledes findes på AB s hjemmeside. Dagorden/referat sendes til AB s administration, som sørger for offentliggørelsen på hjemmesiden. AB bladet - side 11

12 Se tv overalt med Web-tv Nu er AB s lejere med et bredbåndsabonnement fra YouSee ikke længere bundet til at være hjemme for at se tv. Web-tv følger med dit bredbåndsabonnement hos YouSee kvit og frit. Antal kanaler afhænger af, den tv-pakke du har fra YouSee. Siden juni 2012 har man med YouSee Webtv kunnet tage 28 tv-kanaler med i sommerhus eller på cafe, uden at det koster ekstra i abonnement. Det drejer sig bl.a. om alle DR s kanaler samt en række sports- og børnekanaler. De nye tv-muligheder gælder foreløbig for kunder med YouSee Bredbånd. De har længe haft adgang til stort set alle deres tv-kanaler på f.eks. computer og ipad via hjemmets bredbåndsforbindelse. Nu er den fysiske binding til hjemmet altså fjernet. Det er en naturlig udvikling, at man også kan tage sine tv-kanaler med sig ud af huset, men hidtil er det strandet på et spørgsmål om penge. Det er YouSee s klare holdning, at kunderne kun skal betale én gang for deres kanaler, og det har vi fået de første aftaler med tv-stationerne om. Jeg er overbevist om, at det kun er et spørgsmål om tid, før flere følger efter, siger vicedirektør Ulf Lund, YouSee. Sådan får du Web-tv uden for hjemmet via ios (pc, ipad, iphone, ipod Touch) 1. Download eller opdater YouSee app en via App Store 2. Forbind din enhed med YouSee bredbånd 3. Registrer den pågældende enhed via menuen Web-tv ude under Instillinger Sådan gør du via pc og YouSee Player 1. Registrer din pc via menuen Web-tv ude under Instillinger på yousee.tv Android version til Web-tv YouSee app en er klar til flere typer. Tjek hvilke Adroid-smartphones og tablets som app en fungerer på via yousee.tv/android Erhvervslejemål udlejes Tidligere Byens Brød Erhvervslejemålet Nylandsvej er nu efter en gennemgribende istandsættelse klar til udlejning. Erhvervslejemålet er beliggende i AB s afd. 2 Ringgården. Udlejningsareal: 200 m², heraf ca. 54 m² kælder Tegningsmateriale og økonomisk oversigt kan rekvireres hos Arbejdernes Byggeforening. Besigtigelse af lejemålet kan aftales med Arbejdernes Byggeforening. Færgegården Silkeborg Tlf AB bladet - side 12

13 Visions- og strategiprojekt for Arbejdernes Byggeforening I Arbejdernes Byggeforening har vi i en årrække arbejdet med implementeringen af begrebet forvaltningsrevision, som er et lovkrav indenfor den almene sektor. Som led i denne forvaltningsrevision ønsker organisationsbestyrelsen og direktionen at gennemføre en arbejdsproces, som skal munde ud i, at foreningen får opstillet en ny vision for foreningens udvikling og dermed også en revision af vore målsætninger og strategier. Lige nu sker der meget omkring udviklingen af boligstrukturen i Silkeborg samtidig med, at kommunen er en attraktiv bosætningskommune. Vi ønsker derfor at have en aktiv og synlig rolle i udviklingen af boliger til almene formål. For at kunne tage den rolle, må vi naturligvis have en klar formodning om, hvor AB vil hen i fremtiden, og samtidig have nogle overordnede strategier for, hvordan vi når frem til dette mål. Bestyrelsen og direktionen har nu iværksat denne proces, som forventes at løbe over de næste 4-6 måneder. Selv om vi ved, at det kan være svært at demokratisere udviklingsprocesser, så har vi prioriteret, at vort repræsentantskab og medarbejdere bliver inddraget i processen. Det kommer naturligvis til at tage lidt længere tid end ellers, men det er vigtigt, at vi får de ideer og de synspunkter med, som er i repræsentantskabet, og det er samtidig vigtigt, at de mennesker vi har ansat til at gennemføre strategierne, får mulighed for at give deres mening til kende. Bestyrelsen gennemgår i øjeblikket den valgte proces, begreber og metoder, som skal benyttes på et heldagsmøde med henholdsvis repræsentantskabet og medarbejdere. Møder som vil blive afholdt først i det nye år (2013). Det er vigtigt, at vi ved, hvad vi taler om og samtidig forstår betydningen af begreberne. Det er ikke en teoretisk proces, men derimod et stykke konkret arbejde vi kan anvende til at udvikle og styre foreningen. Arbejdet forventes afsluttet i maj måned 2013, hvor det endelige resultat vil blive kommunikeret ud i foreningen. Bestyrelsen og direktionen føler i grunden, at vi har rigtig godt styr på foreningens økonomi og drift, men vi kan altid finde områder, hvor vi kan gøre det bedre, og vi skal naturligvis passe på, at vi fortsat udvikler foreningen, så den som minimum følger udviklingen på boligmarkedet. Vi ser derfor frem til processen og de udfordringer, der er bygget ind i den. Som inspirator og tovholder i processen har Arbejdernes Byggeforening valgt at indgå et samarbejde med en ekstern konsulent, som har et indgående kendskab til strategiske udviklingsprocesser og kommunikation. Konsulenten har tillige selv boet i almene boliger i Silkeborg og har samtidig et godt kendskab til byen. AB bladet - side 13

14 Kurser og møder for repræsentantskabet Efter vi har afsluttet budgetmøderne rundt i vore afdelinger og der er foretaget valgt til afdelingsbestyrelserne, har vi afholdt kurser og møder for repræsentantskabet. Møde for nyvalgte formænd Den 1. oktober 2012, blev der holdt informationsmøde på AB s kontor for nyvalgte formænd. Der var 6 afdelinger med nye formænd, og det var et godt og positivt møde, hvor vi gennemgik de vigtigste ting, der er at arbejde med i afdelingsbestyrelsen. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så? Et internt kursus 23/10-12 På en ganske almindelig efterårsaften mødtes 15 nyvalgte afdelingsbestyrelses medlemmer sammen med organisationsbestyrelsen i fælleshuset Færgely. Det hele skulle udmunde sig i, hvad det vil sige, at sidde med i en afdelingsbestyrelse. Give de nye lidt bagage med i rygsækken til det arbejde, som nu ligger derude og venter på dem. AB s formand Grethe Rasmussen bød velkommen, og så var der lidt mad og drikke til de fremmødte - man arbejder jo bedst med lidt i maven. Herefter stod bestyrelsesmedlemmerne Flemming, Paw og Anders for tur med at give et oplæg omkring bestyrelsesarbejdet, samt forklare, at vi i Danmark har verdens bedste beboerdemokrati. Hvorfor er det godt at have en afdelingsbestyrelse og mange andre ting blev omtalt. AB bladet - side 14

15 2 timer gik med oplæg, debat, spørgsmål og godt humør. Vi fra organisationsbestyrelsens side mener, at vi havde en god aften og det er helt sikkert noget, vi vil gøre igen i fremtiden for de beboere, som kommer ind i bestyrelserne. Og taget ud fra spørgeskemaerne, så mener vi også at kunne se, at de nye folk i bestyrelserne kunne bruge kurset til noget. Kursuskalender for repræsentantskabet 2013 Informationsmøde for repræsentantskabet Den 14. november er der afholdt et informationsmøde for repræsentantskabet, om driftog vedligeholdelsesplaner/henlæggelser, mødet blev afholdt i Silkeborg Sportscenter. Paw Andreassen og Grethe Rasmussen Formandsmøde 2013 Tirsdag den 5. februar 2013 kl i Huset, Kejlstrupvej 51. Socialt arrangement for repræsentantskabet Lørdag den 25. maj 2013 Kursus for nyvalgte formænd Mandag den 23. september 2013 kl på AB's kontor, Færgegården 1. Kursus Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så? Onsdag den 25. september 2013 kl i fælleshuset Færgely, Færgevej 11 Økonomikursus for repræsentantskabet Tirsdag den 29. oktober 2013 kl i Huset, Kejlstrupvej 51. AB bladet - side 15

16 NYT FrA BOlIGSIlKEBOrG Event på Torvet Den 26. maj 2012 afholdte BoligSilkeborg en lille event på Torvet i Silkeborg. Formålet var at gøre BoligSilkeborg mere synlig og samtidig få fortalt, hvilke muligheder hjemmesiden kan tilbyde. Ligeledes havde vi et ønske om, at møde folk face to face og få mulighed for at få en god snak med eventuelt kommende ansøgere/lejere. I løbet af de 3 timer vi opholdte os på Torvet, fik vi skabt mange gode kontakter og samtidig fik vi uddelt godt 400 reklamepjecer. Alt i alt et rigtigt fint arrangement, hvor vi fik gjort opmærksom på BoligSilkeborg og de 2 boligorganisationer bag. Selv ordensmagten kiggede forbi og fik en reklamepjece. AB bladet 13. årgang nr. 2 Mobil Website Svar på tilbud på mobilen på m.boligsilkeborg.dk Vi har lanceret et nyt mobilsite, så nu har du altid BoligSilkeborg lige ved hånden. På det mobile website kan du bl.a. logge ind og besvare tilbud og se boliger med kort ventetid For mere information, besøg os på m.boligsilkeborg.dk

Repræsentantskabet på studietur til Vejle

Repræsentantskabet på studietur til Vejle Nr. 2 - November 2013 AB bladet Repræsentantskabet på studietur til Vejle Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold AB Bladet 14. årgang nr. 2 - november

Læs mere

AB bladet 11. årgang nr. 2

AB bladet 11. årgang nr. 2 AB bladet 11. årgang nr. 2 Arbejdernes Byggeforening har fået ny hjemmeside. Klik ind på www.ab-silkeborg.dk og se de mange nye muligheder, og bliv opdateret om alt det, der sker i din afdeling. Find os

Læs mere

AB bladet Nr. 2 - November 2014

AB bladet Nr. 2 - November 2014 AB bladet Nr. 2 - November 2014 Almene Boligdage 2014 Kronprinsesse Mary står sammen med BL's administrerende direktør Bent Madsen Læs side 3 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller

Læs mere

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014.

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 18.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. august

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. november 2012, kl Fraværende: Flemming Kristensen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. november 2012, kl Fraværende: Flemming Kristensen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. november 2012, kl. 18.30. Fraværende: Flemming Kristensen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

75 års jubilæum i Arbejdernes Byggeforening

75 års jubilæum i Arbejdernes Byggeforening 16. årgang AB bladet Nr. 2 - November 2015 75 års jubilæum i Arbejdernes Byggeforening Læs mere på side 3 YouSee Vigtig information om ændringer for beboerne Læs mere på side 6 Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl. 16.00, på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Tilstede var: (JN) Joan Nielsen (SJ) Steen Johansen TP) Teddy Pedersen (SI) Susse

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo

Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo et godt sted at bo Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo Symboler Kort & godt Arbejdernes Byggeforening er en almen boligorganisation i Silkeborg, som ligger i det midtjyske Søhøjland tæt ved Himmelbjerget

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger.

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. november 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget.

Vi tilbyder igen i år tilkøbskurser, som afdelingen kan købe hos BO-VEST. Læs mere om dette sidst i kataloget. Kursuskatalog 2015-2016 Velkommen til kurser i 2015-2016 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23. september blev

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig.

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Boligselskabet brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 08.04.07. Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.04.07 kl. 18.30 22.

Boligselskabet brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 08.04.07. Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.04.07 kl. 18.30 22. DIRIGENT: SVEND ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., David, Karin, Pia K., Svend Erik, Sussie, Aase. Afbud fra Mads. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Ingen bemærkninger,

Læs mere

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB)

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) Dato Byrådssekretariatet 7. januar 2016 2017-000691-1 Tidspunkt Den 4. februar 2016, kl. 15.00 Deltagere Kontorleder Steen Hingebjerg Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 2015

Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. november, kl. 17.30. Afbud: Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

AB bladet 11. årgang nr. 1

AB bladet 11. årgang nr. 1 AB bladet 11. årgang nr. 1 DU BLIVER SLETTET SOM MEDLEM... hvis du ikke lader dig registrere senest 31. maj 2010 Læs artikel på side 3 Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev.

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. DIRIGENT: TINA LAURSEN Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17:00, Protokollens side; 307

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17:00, Protokollens side; 307 Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 11. juni 2013 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17:00, Protokollens side; 307

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Fremtidens beboerdemokrati

Fremtidens beboerdemokrati Fremtidens beboerdemokrati Denne publikation henvender sig til beboerdemokrater og andre i den almene boligsektor, der interesserer sig for udviklingen af beboer demokratiet. Den er tænkt som et indspark

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere