PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012"

Transkript

1 PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI Center for Studiekvalitet 2012

2 Dimittend- og aftageranalyse EAK EL-Installatør Center for studiekvalitet F2012

3 Indhold Indhold... 2 Konklusion... 2 Dimittendanalyse... 3 Datagrundlag... 3 TEMA 1: Baggrundsoplysninger... 4 TEMA 2: Jobfunktion... 5 TEMA 3: Uddannelsen... 7 TEMA 4: Videreuddannelse... 9 Aftageranalyse Metode

4 Indhold I foråret 2012 har Center for studiekvalitet valgt at undersøge følgende fuldtidsuddannelser: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Undersøgelsen resultater beror på telefoninterviews og fokusgruppeinterviews med dimittender fra juni 2011 og januar Rapporten er opbygget således: Indledningsvist en konklusion af resultaterne. Herefter en præsentation og analyse af resultaterne og afslutningsvist metodiske overvejelser. Konklusion EAK uddannelsen EL-installatør har en tilfredsstillende beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvens. Praktikken er en væsentlig årsag til at denne frekvens er tilfredsstillende. Dimittenderne er generelt tilfredse med studieforløbet. Dimittenderne angiver dog at de fysiske rammer og antallet af studerende i klassen som primære indsatsområder. Aftagerne er meget tilfredse med dimittendernes evne til at omsætte og operationalisere viden, færdigheder og kompetencer i praksis. 2

5 Dimittendanalyse Datagrundlag Center for studiekvalitet har forsøgt at kontakte telefonisk i alt 61 dimittender fra henholdsvis juni 2011 og januar Dette har resulteret i 32 fuldførte interviews og en svarprocent på henholdsvis 50,0 pct. (juni 2011) og 45,9 pct. (januar 2012). Tabel 1: Datagrundlag EAK EL Juni 2011 EAK EL Januar 2012 Antal dimittender juni 2011 Antal dimittender januar Antal fuldførte interviews 12 Antal fuldførte interviews 17 Forgæves kontakt 8 Forgæves kontakt 14 Dødt nummer 2 Dødt nummer 6 3

6 TEMA 1: Baggrundsoplysninger Alle deltagere i undersøgelsen har svaret på de 3 nedestående baggrundsoplysninger. Populationen består overvejende af mænd og der er en relativ stor aldersspredning. 69,0 pct. er i beskæftigelse inden for uddannelsens fagområde eller i videreuddannelse. Isoleres data for dimittender fra juni 2011 er beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvensen på 83,3 pct., hvilket er en tilfredsstillende frekvens. Tabel 2: Dimittendens køn Kvinde 1 Kvinde 0 Mand 11 Mand 17 Tabel 3: Dimittendens alder over 35 1 over 35 0 uoplyst 0 uoplyst 0 Tabel 4: Nuværende status I arbejde inden for uddannelsens fagområde 8 I arbejde inden for uddannelsens fagområde 10 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 1 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 2 Videreuddannelse 2 videreuddannelse 0 Jobsøgende 1 Jobsøgende 5 Andet 0 Andet 0 4

7 TEMA 2: Jobfunktion Respondenter (18) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. deres jobfunktion. Dimittenderne finder jobs gennem mange forskellige kanaler. Andelen af studerende der få job via praktikken er på 50 pct. Tabel 5: Hvordan har du fået jobbet? Praktik 3 Praktik 6 Stillingsopslag 1 Stillingsopslag 1 Selvstændig 1 Selvstændig 2 Job under udd. 0 Job under udd. 0 Netværk 3 Netværk 1 Uoplyst 0 Uoplyst 0 66,7 pct. finder beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen. Den resterende andel finder beskæftigelse i erhvervsservicesektoren. Tabel 6: Branche? Bygge og anlæg - Bygningsinstallation Bygge og anlæg - 7 Bygningsinstallation 5 Erhvervsservice - rådgivning 1 Erhvervsservice - rådgivning 5 Andelen af dimittender der bliver selvstændige erhvervsdrivende er relativ høj for uddannelsen. Dette bekræftes af nærværende undersøgelse jf. tabel 7 Tabel 7: Hvor mange ansatte har virksomheden?

8 Hovedparten af dimittenderne arbejder i en virksomhed inden for KEA regionale dækningsområde. Tabel 8: Hvor er virksomheden fysisk placeret? Region H. 7 Region H. 10 Region Sjælland 1 Region Sjælland 0 Region Syddanmark 0 Region Syddanmark 0 Region Midtjylland 0 Region Midtjylland 0 Region Nordjylland 0 Region Nordjylland 0 Udland 0 Udland 0 En stor andel af dimittenderne angiver at de ikke har internationale relationer ift. deres jobfunktion. Tabel 9: Har du internationale relationer i dit job? Ja 2 Ja 1 Nej 6 Nej 9 Jobfunktioner Nedenfor er angivet en liste af eksempler på hvilke jobfunktioner og/eller områder dimittenderne bestrider: Alarmer, kameraer samt andre serviceopgaver Overmontør projektleder Rådgiver på Bispebjerg Hospital Overmontør Rådgiver - rådgivende ingeniør Rådgiver i Rambøll Kvalitetssikring, bogføring mm Facility management Projektleder hos Dong Energy Rådgiver rådgivende ingeniør 6

9 TEMA 3: Uddannelsen Respondenter (18) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. uddannelsen. 93,5 pct. af dimittenderne er overordnet tilfredse med uddannelsen 1. Tabel 10: Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse Meget uenig 0 Meget uenig 1 Uenig 0 Uenig 0 Hverken/eller 1 Hverken/eller 1 Enig 4 Enig 7 Meget enig 3 Meget enig pct. af dimittenderne mener at deres faglige kompetencer er relevante ift. den funktion de udfører 2. Tabel 11: Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. Meget uenig 0 Meget uenig 0 Uenig 0 Uenig 0 Hverken/eller 0 Hverken/eller 1 Enig 5 Enig 6 Meget enig 3 Meget enig 3 uoplyst 0 uoplyst 0 I den kvalitative opfølgning på de to ovenstående udsagn, har respondenterne mulighed for at verbalisere hvad uddannelsen gør godt og hvad uddannelsen gør mindre godt. En forkortet/sammenskrevet version af respondenternes udsagn er angivet nedenfor: For mange studerende i klassen Ringe administration Ringe kommunikation vedr. praktikken Ringe fysisk miljø Uddannelsen er ikke velstruktureret Demotiverede undervisere For mange studerende i klassen Øget fokus på at skrive udbudsbreve Øget fokus på akademiske retningslinjer for rapportskrivning Ringe studiemiljø 1 Respondenter der svarer hverken/eller medregnes ikke 2 Respondenter der svarer hverken/eller medregnes ikke 7

10 For mange studerende i klassen Fagligheden er god For mange studerende i klassen Demotiverede undervisere Ringe fysisk miljø For mange studerende i klassen 11,1 pct. af dimittenderne har overvejet at afbryde uddannelsen. Tabel 12: Har du i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? Ja 0 Ja 2 Nej 8 Nej 8 Respondenterne der angiver at de undervejs har overvejet at afbryde uddannelse vurderer, at forholdet til deres medstuderende eller forhold i privat livet var de væsentligste faktorer til at de fortsatte på uddannelsen. Tabel 13: Hvad fik dig til at fortsætte på uddannelsen? Min interesse for faget 0 Min interesse for faget 0 Undervisningen på uddannelsen 0 Undervisningen på uddannelsen 0 Praktikophold 0 Praktikophold 0 Mine medstuderende 0 Mine medstuderende 1 Studievejledning 0 Studievejledning 0 Forhold i mit privatliv 0 Forhold i mit privatliv 1 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 8

11 TEMA 4: Videreuddannelse 2 ud af de 29 dimittender er i gang med en videregående uddannelse. 1 dimittend er påbegyndt uddannelsen teknisk design på KTS 1 dimittender er påbegyndt adgangskursus til stærkstrømingeniør 9

12 Aftageranalyse Center for studiekvalitet har i forbindelse med gennemførelsen af dimittendundersøgelsen adspurgt respondenterne om tilladelse til at kontakte deres arbejdsgiver mhp. at undersøge dimittendens faglighed. 9 ud af 18 respondenter i relevant beskæftigelse har indvilget i at Center for studiekvalitet må kontakte arbejdsgiveren. 5 ud af 9 har gennemført interview med følgende resultater. Tabel 14, 15, 16, 17 og 18 indikerer et fornuftigt tilfredshedsniveau med dimittendens viden, færdigheder og kompetencer. Tabel 14: Dimittendens faglighed Meget tilfreds 3 Tilfreds 2 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 15: Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper Meget tilfreds 3 Tilfreds 2 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 16: Dimittendens bidrag med ny viden, nye virksomhedsmetoder og nye problemløsningsmodeller til virksomheden Meget tilfreds 2 Tilfreds 2 Hverken/eller 1 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 10

13 Tabel 17: Dimittendens praksisforståelse Meget tilfreds 4 Tilfreds 0 Hverken/eller 1 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 18: Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend Meget tilfreds 3 Tilfreds 2 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 11

14 Metode Dimittendanalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 168 dimittender og gennemført 78 interviews (46,4 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, udarbejdede spørgeramme består af fire overordnede tematikker: Baggrundsoplysninger Jobfunktion Uddannelse Videreuddannelse Baggrundsoplysningerne består af tre spørgsmål: 1. Dimittendens køn 2. Dimittendens alder 3. Dimittendens jobsituation Afhængig af respondentens svar på spørgsmål 3, ledes respondenten i tre forskellige retninger. Hvis respondenten svarede i arbejde inden for uddannelsens fagområde blev respondenten dirigeret til temaet jobfunktion, som består af følgende spørgsmål: 1. Hvordan har du fået jobbet? 2. I hvilken virksomheder du ansat og i hvilken branche? 3. Hvor mange ansatte har virksomheden? 4. Hvor er virksomheden fysisk placeret? 5. Beskriv din jobfunktion (kvalitativ) 6. Har du internationale relationer i dit job? Og efterfølgende videre til temaet uddannelse, som består af følgende elementer: 1. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? 2. Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse. 3. Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. 4. Hvad gør uddannelsen godt og hvad kunne gøres bedre? (kvalitativ) 5. Har du undervejs i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? 6. Hvis ja: hvad fik dig at fortsætte på uddannelsen? Hvis respondenten svarede videreuddannelse under temaet jobfunktion spurgte interviewperson til følgende: 12

15 1. Hvilken uddannelse går du på og hvilken institution udbyder denne? Aftageranalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 22 virksomheder og gennemført 10 interviews (45,5 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, anvendte spørgeramme er udarbejdet af uddannelsesministeriet og består fem udsagn med dertilhørende 5 svarkategorier og afslutningsvist en kvalitativ del: 1. Dimittendens faglighed 2. Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper 3. Dimittendens bidrag med ny viden, virksomhedsmetoder og problemløsningsmodeller til virksomheden 4. Dimittendens praksisforståelse 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend 13

16 Dimittend- og aftageranalyse PBA Optometri Center for studiekvalitet F2012

17 Indhold Indhold... 2 Konklusion... 2 Dimittendanalyse... 3 Datagrundlag... 3 TEMA 1: Baggrundsoplysninger... 4 TEMA 2: Jobfunktion... 5 TEMA 3: Uddannelsen... 7 Aftageranalyse... 9 Metode

18 Indhold I foråret 2012 har Center for studiekvalitet valgt at undersøge følgende fuldtidsuddannelser. EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Undersøgelsens resultater beror på telefoninterviews med dimittender fra januar 2011 samt aftagervirksomheder. Rapporten er opbygget således: Indledningsvist en konklusion af resultaterne. Herefter en præsentation og analyse af resultaterne og afslutningsvist metodiske overvejelser. Konklusion PBA uddannelsen Optometri har en tilfredsstillende beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvens. Praktikken er en væsentlig årsag til at denne frekvens er tilfredsstillende. Dimittenderne er generelt tilfredse med studieforløbet. Dimittenderne angiver dog at uddannelsen kunne vægte kontaktlinseundervisningen højere, samt at praktikperioden er for lang. Aftagerne er meget tilfredse med dimittendernes evne til at omsætte og operationalisere viden, færdigheder og kompetencer i praksis. 2

19 Dimittendanalyse Datagrundlag Center for studiekvalitet har kontaktet i alt 26 dimittender Januar Dette har resulteret i 12 fuldførte interviews og en svarprocent på 46,2 pct. (Januar 2011). Tabel 1: Datagrundlag PBA Optometri Januar 2011 Antal dimittender januar Antal fuldførte interviews 12 Forgæves kontakt 6 Dødt nummer 8 3

20 TEMA 1: Baggrundsoplysninger Alle deltagere i undersøgelsen har svaret på de 3 nedestående baggrundsoplysninger. Populationen består af 75 pct. kvinder, og der er en relativ stor aldersspredning. 66,7 pct. er i beskæftigelse inden for uddannelsens fagområde eller i videreuddannelse. Tabel 2: Dimittendens køn Januar 2011 Kvinde 9 Mand 3 Tabel 3: Dimittendens alder Januar over 35 0 uoplyst 0 Tabel 4:Nuværende status Januar 2011 I arbejde inden for uddannelsens fagområde 8 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 0 videreuddannelse 0 Jobsøgende 4 Andet 0 4

21 TEMA 2: Jobfunktion Respondenter (12) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. deres jobfunktion. Dimittenderne finder jobs gennem mange forskellige kanaler. Andelen af studerende der får job via praktikken er størst med 62,5 pct. Tabel 5: Hvordan har du fået jobbet? Januar 2011 Praktik 5 Stillingsopslag 1 Selvstændig 0 Job under udd. 0 Netværk 1 Løntilskud 1 87,5 pct. finder beskæftigelse i servicesektoren nærmere bestemt optikerforretninger. Tabel 6: Branche? Januar 2011 Detailhandel 7 Offentlig sundhed 1 Frekvensen af små virksomheder er relativ stor. Dette beror på at dimittenderne arbejder i små finaler af større koncerner. Tabel 7: Hvor mange ansatte har virksomheden? Januar

22 Hovedparten af dimittenderne arbejder i en virksomhed inden for KEAs regionale dækningsområde, men mobiliteten er større på denne uddannelse sammenlignet med de øvrige uddannelser omfattet dimittendundersøgelsen for F2012. Tabel 8: Hvor er virksomheden fysisk placeret? Januar 2011 Region H. 4 Region Sjælland 2 Region Syddanmark 1 Region Midtjylland 0 Region Nordjylland 0 Udland 1 Halvdelen af dimittenderne angiver at de har internationale relationer ift. deres jobfunktion. Tabel 9: Har du internationale relationer i dit job? Januar 2011 Ja 4 Nej 4 Jobfunktioner Dimittendernes jobfunktioner er i overvejende grad enslydende. Nedenfor er angivet en liste af eksempler på hvilke jobfunktioner dimittenderne bestrider: Optiker og kontaktlinseoptiker Optiker og kontaktlinseoptiker Optiker og kontaktlinseoptiker Tilknyttet forskningsafdelingen på Glostrup Hospital analyser mm. Optiker og kontaktlinseoptiker Optiker og kontaktlinseoptiker Optiker og kontaktlinseoptiker Optiker og kontaktlinseoptiker 6

23 TEMA 3: Uddannelsen Respondenter (12) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. uddannelsen. 100 pct. af dimittenderne er overordnet tilfredse med uddannelsen (forudsat at besvarelsesmuligheden hverken/eller frasorteres). Tabel 10: Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse Januar 2011 Meget uenig 0 Uenig 0 Hverken/eller 2 Enig 5 Meget enig pct. af dimittenderne mener at deres faglige kompetencer er relevante ift. den funktion de udfører. Tabel 11: Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. Januar 2011 Meget uenig 0 Uenig 0 Hverken/eller 0 Enig 2 Meget enig 6 uoplyst 0 I den kvalitative opfølgning på de to ovenstående udsagn, har respondenterne mulighed for at verbalisere hvad uddannelsen gør godt og hvad uddannelsen gør mindre godt. En forkortet/sammenskrevet version af respondenternes udsagn er angivet nedenfor: Mere fokus på kontaktlinseundervisning Mere fokus på kontaktlinseundervisning Værkstedsdelen bør opprioriteres Mangler mulighed for videreuddannelse Organisering problemer vedr. overgangen til KEA Organiseringsproblemer vedr. overgangen til KEA Salgsdelen bør opprioriteres Kortere praktik kommer lang væk fra studiet/undervisningen 7

24 37,5 pct. af dimittenderne har overvejet at afbryde uddannelsen. Tabel 12: Har du i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? Januar 2011 Ja 3 Nej 5 Respondenterne der angiver, at de undervejs har overvejet at afbryde uddannelse vurderer, at forholdet til deres medstuderende, interessen for faget og at man næsten var færdig med uddannelsen, var de væsentligste faktorer til at de fortsatte på uddannelsen. Tabel 13: Hvad fik dig til at fortsætte på uddannelsen? Januar 2011 Min interesse for faget 1,5 Undervisningen på uddannelsen 0 Praktikophold 0 Mine medstuderende 0,5 Studievejledning 0 Forhold i mit privatliv 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Næsten færdig med uddannelsen 1 8

25 Aftageranalyse Center for studiekvalitet har i forbindelse med gennemførelsen af dimittendundersøgelsen adspurgt respondenterne om tilladelse til at kontakte deres arbejdsgiver mhp. at undersøge dimittendens faglighed. 4 ud af 8 respondenter i relevant beskæftigelse har indvilget i at Center for studiekvalitet må kontakte arbejdsgiveren. 3 ud af 4 har gennemført interview med følgende resultater. Tabel 14, 15, 16, 17 og 18 indikerer et højt tilfredshedsniveau med dimittendens viden, færdigheder og kompetencer. Alt i alt et tilfredsstillende resultat. Tabel 14: Dimittendens faglighed Januar 2011 Meget tilfreds 3 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 15: Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper Januar 2011 Meget tilfreds 3 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 16: Dimittendens bidrag med ny viden, nye virksomhedsmetoder og nye problemløsningsmodeller til virksomheden Januar 2011 Meget tilfreds 0 Tilfreds 2 Hverken/eller 1 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 9

26 Tabel 17: Dimittendens praksisforståelse Januar 2011 Meget tilfreds 3 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 18: Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend Januar 2011 Meget tilfreds 3 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 10

27 Metode Dimittendanalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 168 dimittender og gennemført 78 interviews (46,4 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, udarbejdede spørgeramme består af fire overordnede tematikker: Baggrundsoplysninger Jobfunktion Uddannelse Videreuddannelse Baggrundsoplysningerne består af tre spørgsmål: 1. Dimittendens køn 2. Dimittendens alder 3. Dimittendens jobsituation Afhængig af respondentens svar på spørgsmål 3, ledes respondenten i tre forskellige retninger. Hvis respondenten svarede i arbejde inden for uddannelsens fagområde blev respondenten dirigeret til temaet jobfunktion, som består af følgende spørgsmål: 1. Hvordan har du fået jobbet? 2. I hvilken virksomheder du ansat og i hvilken branche? 3. Hvor mange ansatte har virksomheden? 4. Hvor er virksomheden fysisk placeret? 5. Beskriv din jobfunktion (kvalitativ) 6. Har du internationale relationer i dit job? Og efterfølgende videre til temaet uddannelse, som består af følgende elementer: 1. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? 2. Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse. 3. Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. 4. Hvad gør uddannelsen godt og hvad kunne gøres bedre? (kvalitativ) 5. Har du undervejs i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? 6. Hvis ja: hvad fik dig at fortsætte på uddannelsen? Hvis respondenten svarede videreuddannelse under temaet jobfunktion spurgte interviewperson til følgende: 11

28 1. Hvilken uddannelse går du på og hvilken institution udbyder denne? Aftageranalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 22 virksomheder og gennemført 10 interviews (45,5 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, anvendte spørgeramme er udarbejdet af uddannelsesministeriet og består fem udsagn med dertilhørende 5 svarkategorier og afslutningsvist en kvalitativ del: 1. Dimittendens faglighed 2. Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper 3. Dimittendens bidrag med ny viden, virksomhedsmetoder og problemløsningsmodeller til virksomheden 4. Dimittendens praksisforståelse 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend 12

29 Dimittend- og aftageranalyse EAK Produktionsteknolog Center for studiekvalitet F2012

30 Indhold Indhold... 2 Konklusion... 2 Dimittendanalyse... 3 Datagrundlag... 3 TEMA 1: Baggrundsoplysninger... 4 TEMA 2: Jobfunktion... 5 TEMA 3: Uddannelsen... 7 Tema 4: Videreuddannelse... 9 Aftagerundersøgelse Metode

31 Indhold I foråret 2012 har Center for studiekvalitet valgt at undersøge følgende fuldtidsuddannelser. EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Undersøgelsens resultater beror på telefoninterviews med dimittender fra juni 2011 og januar 2012 samt aftagervirksomheder. Rapporten er opbygget således: Indledningsvist en konklusion af resultaterne. Herefter en præsentation og analyse af resultaterne og afslutningsvist metodiske overvejelser. Konklusion EAK uddannelsen Produktionsteknolog har en tilfredsstillende beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvens. Praktikken er en væsentlig årsag til at denne frekvens er tilfredsstillende. Dimittenderne er generelt tilfredse med studieforløbet. Dimittenderne angiver dog at det faglige niveau kunne være højere, vægtningen af kerneområder kunne være anerledes og ønsker mere praksisorienteret opgaver. Aftageranalysen har ikke den fornødne validitet til at kunne konkludere generelt. 2

32 Dimittendanalyse Datagrundlag Center for studiekvalitet har kontaktet i alt 37 dimittender fra henholdsvis Juni 2011 og Januar Dette har resulteret i 22 fuldførte interviews og en svarprocent på henholdsvis 38,1 pct. (Juni 2011) og 60,9 pct. (Januar 2012). Tabel 1: Datagrundlag EAK Produktionsteknolog Juni 2011 EAK Produktionsteknolog Januar 2012 Antal dimittender Juni 2011 Antal dimittender Januar Antal fuldførte interviews 8 Antal fuldførte interviews 14 Forgæves kontakt 7 Forgæves kontakt 2 Dødt nummer 6 Dødt nummer 8 3

33 TEMA 1: Baggrundsoplysninger Alle deltagere i undersøgelsen har svaret på de 3 nedestående baggrundsoplysninger. Populationen består overvejende af mænd og der er en relativ stor aldersspredning. Dimittenderne fra Januar 2012 har et højere aldersgennemsnit end dimittender fra Juni ,7 pct. er i beskæftigelse inden for uddannelsens fagområde eller i videreuddannelse, hvilket er under de 70 pct. KEA har sat som mål i udviklingskontrakten. Isoleres data for dimittender fra F2011 er beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvensen over målet i udviklingskontrakten med 85,7 pct., hvilket er tilfredsstillende med den nuværende arbejdsmarkedssituation. Tabel 2: Dimittendens køn Kvinde 2 Kvinde 2 Mand 5 Mand 12 Tabel 3: Dimittendens alder over 35 0 over 35 3 uoplyst 0 uoplyst 1 Tabel 4: Nuværende status I arbejde inden for uddannelsens fagområde 4 I arbejde inden for uddannelsens fagområde 4 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 0 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 1 Videreuddannelse 2 Videreuddannelse 4 Jobsøgende 1 Jobsøgende 5 Andet 0 Andet 0 4

34 TEMA 2: Jobfunktion Respondenter (8) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. deres jobfunktion. Dimittenderne finder jobs gennem mange forskellige kanaler, dog er andelen af studerende der får job via praktikken størst med 62,5 pct. Tabel 5: Hvordan har du fået jobbet? Praktik 3 Praktik 2 Stillingsopslag 1 Stillingsopslag 1 Selvstændig 0 Selvstændig 0 Job under udd. 0 Job under udd. 0 Netværk 0 Netværk 1 Uoplyst 0 Uoplyst 0 75,0 pct. finder beskæftigelse i industribranchen. Tabel 6: Branche? Industri/produktion 3 Industri/produktion 3 Erhvervsservice - rådgivning 1 Erhvervsservice - rådgivning 1 Spredningen i virksomhedsstørrelsen er relativ stor. Tabel 7: Hvor mange ansatte har virksomheden?

35 87,5 pct. af dimittenderne arbejder i en virksomhed inden for KEAs regionale dækningsområde. Tabel 8: Hvor er virksomheden fysisk placeret? Region H. 4 Region H. 3 Region Sjælland 0 Region Sjælland 1 Region Syddanmark 0 Region Syddanmark 0 Region Midtjylland 0 Region Midtjylland 0 Region Nordjylland 0 Region Nordjylland 0 Udland 0 Udland 0 Over halvdelen af dimittenderne angiver at de har internationale relationer ift. deres jobfunktion. Tabel 9: Har du internationale relationer i dit job? Ja 3 Ja 2 Nej 1 Nej 2 Jobfunktioner Dimittendernes jobfunktioner spænder vidt. Nedenfor er angivet en liste af eksempler på hvilke jobfunktioner dimittenderne bestrider: Tegner og konstruktør af dieselmotorer til store både (krydstogtskibe/containerskibe) Konstruktion (drejebænke), produktion og lagerstyring Tegner (3D), indretnings og møbeldesign Konsulent for Rockwool procesudvikling Ingeniørarbejde, kontakt til underleverandører og projektstyring Projektleder Produktudvikler 6

36 TEMA 3: Uddannelsen Respondenter (12) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. uddannelsen. 100 pct. af dimittenderne er overordnet tilfredse med uddannelsen (forudsat at besvarelsesmuligheden hverken/eller frasorteres). Tabel 10: Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse Meget uenig 0 Meget uenig 0 Uenig 0 Uenig 0 Hverken/eller 2 Hverken/eller 0 Enig 2 Enig 3 Meget enig 0 Meget enig 1 87,5 pct. af dimittenderne mener at deres faglige kompetencer er relevante ift. den funktion de udfører. Tabel 11: Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. Meget uenig 0 Meget uenig 0 Uenig 1 Uenig 0 Hverken/eller 0 Hverken/eller 0 Enig 2 Enig 2 Meget enig 1 Meget enig 2 uoplyst 1 uoplyst 0 I den kvalitative opfølgning på de to ovenstående udsagn, har respondenterne mulighed for at verbalisere hvad uddannelsen gør godt og hvad uddannelsen gør mindre godt. En forkortet/sammenskrevet version af respondenternes udsagn er angivet nedenfor: Mere fokus på engelsk kundskaber Mere fokus på maskindelen mindre på design Mere teknik mindre design. Koncentreres om klassisk ingeniørfaglighed Mere hardcore beregning For få opgaver relateret til praksis Design fylder for meget Mere hjemmearbejde Mere faste ramme for opgaverne Ønsker bredere og dybere faglig viden. Uddannelsen er for overfladisk Bedre skemaplanlægning Projektarbejde fungerer godt, men underviserne har ikke tid nok. Uddannelsen mangler præsentationsteknik 7

37 Fagligt lavt niveau Vildrede over hvilke kompetencer man tilegner sig på uddannelsen Mere fokus på iværksætteri Fokuser mere på udvikling og design end produktion Mere fokus på statistik og teknisk dokumentation 16,7 pct. af dimittenderne har overvejet at afbryde uddannelsen. Tabel 12: Har du i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? Ja 1 Ja 0 Nej 3 Nej 4 Respondenten der angiver at han/hun undervejs har overvejet at afbryde uddannelse, vurderer at undervisningen på uddannelsen var den væsentligste faktor til at han/hun fortsatte på uddannelsen. Tabel 13: Hvad fik dig til at fortsætte på uddannelsen? Min interesse for faget 0 Min interesse for faget 0 Undervisningen på uddannelsen 1 Undervisningen på uddannelsen 0 Praktikophold 0 Praktikophold 0 Mine medstuderende 0 Mine medstuderende 0 Studievejledning 0 Studievejledning 0 Forhold i mit privatliv 0 Forhold i mit privatliv 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 8

38 Tema 4: Videreuddannelse 6 ud af de 21 dimittender er i gang med en højere videregående uddannelse. 1 dimittend er påbegyndt PBA uddannelsen i Design & Business, KEA 4 dimittender er påbegyndt PBA uddannelsen i PTI, KEA 1 dimittend er påbegyndt et matematisk adgangskursus rettet mod optag på Ingeniørhøjskolen 9

39 Aftagerundersøgelse Center for studiekvalitet har i forbindelse med gennemførelsen af dimittendundersøgelsen adspurgt respondenterne om tilladelse til at kontakte deres arbejdsgiver mhp. at undersøge dimittendens faglighed. 3 ud af 8 respondenter i relevant beskæftigelse har indvilget i at Center for studiekvalitet må kontakte arbejdsgiveren. 1 ud af 3 har gennemført interview med følgende resultater. Tabel 14, 15, 16, 17 og 18 indikerer et fornuftigt tilfredshedsniveau med dimittendens viden, færdigheder og kompetencer. Tabel 14: Dimittendens faglighed Januar 2012 Meget tilfreds 0 Tilfreds 1 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 15: Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper Januar 2012 Meget tilfreds 0 Tilfreds 1 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 16: Dimittendens bidrag med ny viden, nye virksomhedsmetoder og nye problemløsningsmodeller til virksomheden Januar 2012 Meget tilfreds 0 Tilfreds 1 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 10

40 Tabel 17: Dimittendens praksisforståelse Januar 2012 Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 18: Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend Januar 2012 Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 11

41 Metode Dimittendanalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 168 dimittender og gennemført 78 interviews (46,4 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, udarbejdede spørgeramme består af fire overordnede tematikker: Baggrundsoplysninger Jobfunktion Uddannelse Videreuddannelse Baggrundsoplysningerne består af tre spørgsmål: 1. Dimittendens køn 2. Dimittendens alder 3. Dimittendens jobsituation Afhængig af respondentens svar på spørgsmål 3, ledes respondenten i tre forskellige retninger. Hvis respondenten svarede i arbejde inden for uddannelsens fagområde blev respondenten dirigeret til temaet jobfunktion, som består af følgende spørgsmål: 1. Hvordan har du fået jobbet? 2. I hvilken virksomheder du ansat og i hvilken branche? 3. Hvor mange ansatte har virksomheden? 4. Hvor er virksomheden fysisk placeret? 5. Beskriv din jobfunktion (kvalitativ) 6. Har du internationale relationer i dit job? Og efterfølgende videre til temaet uddannelse, som består af følgende elementer: 1. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? 2. Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse. 3. Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. 4. Hvad gør uddannelsen godt og hvad kunne gøres bedre? (kvalitativ) 5. Har du undervejs i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? 6. Hvis ja: hvad fik dig at fortsætte på uddannelsen? Hvis respondenten svarede videreuddannelse under temaet jobfunktion spurgte interviewperson til følgende: 12

42 1. Hvilken uddannelse går du på og hvilken institution udbyder denne? Aftageranalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 22 virksomheder og gennemført 10 interviews (45,5 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, anvendte spørgeramme er udarbejdet af uddannelsesministeriet og består fem udsagn med dertilhørende 5 svarkategorier og afslutningsvist en kvalitativ del: 1. Dimittendens faglighed 2. Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper 3. Dimittendens bidrag med ny viden, virksomhedsmetoder og problemløsningsmodeller til virksomheden 4. Dimittendens praksisforståelse 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend 13

43 Dimittend- og aftageranalyse EAK VVS-Installatør Center for studiekvalitet F2012

44 Indhold Indhold... 2 Konklusion... 2 Dimittendanalyse... 3 Datagrundlag... 3 TEMA 1: Baggrundsoplysninger... 4 TEMA 2: Jobfunktion... 5 TEMA 3: Uddannelsen... 7 TEMA 4: Videreuddannelse... 9 Aftageranalyse Metode

45 Indhold I foråret 2012 har Center for studiekvalitet valgt at undersøge følgende fuldtidsuddannelser. EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Undersøgelsen resultater beror på telefoninterviews og fokusgruppeinterviews med dimittender fra juni 2011 og januar Rapporten er opbygget således: Indledningsvist en konklusion af resultaterne. Herefter en præsentation og analyse af resultaterne og afslutningsvist metodiske overvejelser. Konklusion EAK uddannelsen VVS-installatør har en tilfredsstillende beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvens. En relativ stor andel af beskæftigelsesfrekvensen udgøres af selvstændige erhvervsdrivende. Dimittenderne er generelt tilfredse med studieforløbet. Dimittenderne angiver dog at en bedre kobling mellem teori og praksis som primær indsatsområde. Aftageranalysen har ikke den fornødne validitet til at kunne konkludere generelt. 2

46 Dimittendanalyse Datagrundlag Center for studiekvalitet har forsøgt at kontakte telefonisk i alt 37 dimittender fra henholdsvis juni 2011 og januar Dette har resulteret i 15 fuldførte interviews og en svarprocent på henholdsvis 32,0 % (juni 2011) og 58,3 % (januar 2012). Tabel 1: Datagrundlag EAK VVS Juni 2011 EAK VVS Januar 2012 Antal dimittender juni 2011 Antal dimittender januar Antal fuldførte interviews 8 Antal fuldførte interviews 7 Forgæves kontakt 9 Forgæves kontakt 2 Dødt nummer 8 Dødt nummer 3 3

47 TEMA 1: Baggrundsoplysninger Alle deltagere i undersøgelsen har svaret på de 3 nedestående baggrundsoplysninger. Populationen består kun er mænd og der er en relativ stor aldersspredning. 86,7 % er i beskæftigelse inden for uddannelsens fagområde eller i videreuddannelse, hvilket er en tilfredsstillende frekvens. Tabel 2: Dimittendens køn Kvinde 0 Kvinde 0 Mand 8 Mand 7 Tabel 3: Dimittendens alder over 35 1 over 35 1 uoplyst 0 uoplyst 0 Tabel 4: Nuværende status I arbejde inden for uddannelsens fagområde 8 I arbejde inden for uddannelsens fagområde 4 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 0 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 0 videreuddannelse 0 videreuddannelse 1 Jobsøgende 0 Jobsøgende 2 Andet 0 Andet 0 4

48 TEMA 2: Jobfunktion Respondenter (12) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. deres jobfunktion. Dimittenderne finder jobs gennem mange forskellige kanaler. Andelen af studerende der er selvstændige erhvervsdrivende repræsentere en relativ stor andel. Tabel 5: Hvordan har du fået jobbet? Praktik 1 Praktik 0 Stillingsopslag 2 Stillingsopslag 2 Selvstændig 3 Selvstændig 0 Job under udd. 1 Job under udd. 0 Netværk 0 Netværk 2 Uoplyst 1 Uoplyst 0 83,3 pct. finder beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen. Tabel 6: Branche? Bygge og anlæg - Bygningsinstallation Bygge og anlæg - 7 Bygningsinstallation 3 Erhvervsservice - rådgivning 1 Erhvervsservice - rådgivning 1 Andelen af dimittender der bliver selvstændige erhvervsdrivende er relativ høj for uddannelsen. Dette bekræftes af nærværende undersøgelse jf. tabel 7 Tabel 7: Hvor mange ansatte har virksomheden?

49 Hovedparten af dimittenderne arbejder i en virksomhed inden for KEA regionale dækningsområde. Tabel 8: Hvor er virksomheden fysisk placeret? Region H. 7 Region H. 3 Region Sjælland 1 Region Sjælland 1 Region Syddanmark 0 Region Syddanmark 0 Region Midtjylland 0 Region Midtjylland 0 Region Nordjylland 0 Region Nordjylland 0 Udland 0 Udland 0 En stor andel af dimittenderne angiver at de ikke har internationale relationer ift. deres jobfunktion. Tabel 9: Har du internationale relationer i dit job? Ja 0 Ja 1 Nej 8 Nej 3 Jobfunktioner Nedenfor er angivet en liste af eksempler på hvilke jobfunktioner og/eller områder dimittenderne bestrider: Selvstændig Overmontør VVS - tilbudsberegning og projektering Selvstændig Rådgivning og udbudsmateriale Gastekniker- eftersyn mm. VVS Daglig ledelse tilbud Tilbudsberegner Entrepriseleder økonomi VVS service Teknisk salgsassistent - beregning af fjernvarmevekslere og varmecentrale 6

50 TEMA 3: Uddannelsen Respondenter (12) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. uddannelsen. 80 pct. af dimittenderne er overordnet tilfredse med uddannelsen 1. Tabel 10: Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse Meget uenig 0 Meget uenig 0 Uenig 2 Uenig 0 Hverken/eller 1 Hverken/eller 1 Enig 4 Enig 2 Meget enig 1 Meget enig 1 90 pct. af dimittenderne mener at deres faglige kompetencer er relevante ift. den funktion de udfører 2. Tabel 11: Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. Meget uenig 0 Meget uenig 0 Uenig 0 Uenig 1 Hverken/eller 1 Hverken/eller 0 Enig 4 Enig 2 Meget enig 2 Meget enig 1 uoplyst 1 uoplyst 0 I den kvalitative opfølgning på de to ovenstående udsagn, har respondenterne mulighed for at verbalisere hvad uddannelsen gør godt og hvad uddannelsen gør mindre godt. En forkortet/sammenskrevet version af respondenternes udsagn er angivet nedenfor: Øge skriftlige kompetencer dimittenden har modtaget dansk undervisning efter endt uddannelse. Bedre redskaber på uddannelsen Mere entreprise ledelse og kvalitetssikring Hjælp til hvordan man udarbejder jobansøgning og CV Øget praktisk kobling i undervisningen Fokus på grøn energi Mere praksis mindre teori Mere praksis Undervisning i beregningsprogrammer der ikke anvendes i praksis (Rockwool energi design og BE10 anvendes i stedet) 1 Respondenter der svarer hverken/eller medregnes ikke 2 Respondenter der svarer hverken/eller medregnes ikke 7

51 Øget fokus på byggesagsstyring og byggemyndigheder (ansøgninger/godkendelse) Øget fokus på lovgivning Mere praksis Ganske fin uddannelse 16,7 pct. af dimittenderne har overvejet at afbryde uddannelsen. Tabel 12: Har du i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? Ja 2 Ja 0 Nej 6 Nej 4 Respondenterne der angiver at de undervejs har overvejet at afbryde uddannelse vurderer, at forholdet til deres medstuderende var den væsentligste faktor til at de fortsatte på uddannelsen. Tabel 13: Hvad fik dig til at fortsætte på uddannelsen? Min interesse for faget 0 Min interesse for faget 0 Undervisningen på uddannelsen 0 Undervisningen på uddannelsen 0 Praktikophold 0 Praktikophold 0 Mine medstuderende 2 Mine medstuderende 0 Studievejledning 0 Studievejledning 0 Forhold i mit privatliv 0 Forhold i mit privatliv 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 8

52 TEMA 4: Videreuddannelse 1 ud af de 15 dimittender er i gang med en videregående uddannelse. 1 dimittend er påbegyndt uddannelsen praktisk lederuddannelse på KTS 9

53 Aftageranalyse Center for studiekvalitet har i forbindelse med gennemførelsen af dimittendundersøgelsen adspurgt respondenterne om tilladelse til at kontakte deres arbejdsgiver mhp. at undersøge dimittendens faglighed. 3 ud af 12 respondenter i relevant beskæftigelse har indvilget i at Center for studiekvalitet må kontakte arbejdsgiveren. 1 ud af 3 har gennemført interview med følgende resultater. Tabel 14, 15, 16, 17 og 18 indikerer et fornuftigt tilfredshedsniveau med dimittendens viden, færdigheder og kompetencer. Tabel 14: Dimittendens faglighed Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 15: Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 16: Dimittendens bidrag med ny viden, nye virksomhedsmetoder og nye problemløsningsmodeller til virksomheden Meget tilfreds 0 Tilfreds 0 Hverken/eller 1 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 10

54 Tabel 17: Dimittendens praksisforståelse Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 18: Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 11

55 Metode Dimittendanalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 168 dimittender og gennemført 78 interviews (46,4 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, udarbejdede spørgeramme består af fire overordnede tematikker: Baggrundsoplysninger Jobfunktion Uddannelse Videreuddannelse Baggrundsoplysningerne består af tre spørgsmål: 1. Dimittendens køn 2. Dimittendens alder 3. Dimittendens jobsituation Afhængig af respondentens svar på spørgsmål 3, ledes respondenten i tre forskellige retninger. Hvis respondenten svarede i arbejde inden for uddannelsens fagområde blev respondenten dirigeret til temaet jobfunktion, som består af følgende spørgsmål: 1. Hvordan har du fået jobbet? 2. I hvilken virksomheder du ansat og i hvilken branche? 3. Hvor mange ansatte har virksomheden? 4. Hvor er virksomheden fysisk placeret? 5. Beskriv din jobfunktion (kvalitativ) 6. Har du internationale relationer i dit job? Og efterfølgende videre til temaet uddannelse, som består af følgende elementer: 1. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? 2. Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse. 3. Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. 4. Hvad gør uddannelsen godt og hvad kunne gøres bedre? (kvalitativ) 5. Har du undervejs i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? 6. Hvis ja: hvad fik dig at fortsætte på uddannelsen? Hvis respondenten svarede videreuddannelse under temaet jobfunktion spurgte interviewperson til følgende: 12

56 1. Hvilken uddannelse går du på og hvilken institution udbyder denne? Aftageranalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 22 virksomheder og gennemført 10 interviews (45,5 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, anvendte spørgeramme er udarbejdet af uddannelsesministeriet og består fem udsagn med dertilhørende 5 svarkategorier og afslutningsvist en kvalitativ del: 1. Dimittendens faglighed 2. Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper 3. Dimittendens bidrag med ny viden, virksomhedsmetoder og problemløsningsmodeller til virksomheden 4. Dimittendens praksisforståelse 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend 13

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT Dato 29/09/2014 Udarbejdet af Rambøll Ramboll Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S Denmark T +45 5161 1000 F +45 5161

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2013

Dimittendundersøgelsen 2013 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2013 Undersøgelse af dimittender fra Institut for Statskundskab, 2005-2012

Læs mere

Analyse af private frisøruddannelser. Udarbejdet for Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser

Analyse af private frisøruddannelser. Udarbejdet for Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser Analyse af private frisøruddannelser Udarbejdet for Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater... 4 2. Indledning... 7 2.1 Analysedesign og datakilder...

Læs mere

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD 11/07/13 Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC Udarbejdet af DAMVAD 2 UDENLANDSKE DIMITTENDERS VÆRDISKABELSE, VIA UC DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering

Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Lang version Marlene Willemann Würgler Jannie Kilsmark Loke Thomas Sonne Henning Voss Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

El-branchens fremtidige lærlingebehov

El-branchens fremtidige lærlingebehov El-branchens fremtidige lærlingebehov Analyse af el-installationsbranchen og elektrikerne, udviklingen fra 1998-2008 og prognoser for udviklingen frem til 2018 Udført for Tekniq og Dansk El-forbund Januar

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere