PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012"

Transkript

1 PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI Center for Studiekvalitet 2012

2 Dimittend- og aftageranalyse EAK EL-Installatør Center for studiekvalitet F2012

3 Indhold Indhold... 2 Konklusion... 2 Dimittendanalyse... 3 Datagrundlag... 3 TEMA 1: Baggrundsoplysninger... 4 TEMA 2: Jobfunktion... 5 TEMA 3: Uddannelsen... 7 TEMA 4: Videreuddannelse... 9 Aftageranalyse Metode

4 Indhold I foråret 2012 har Center for studiekvalitet valgt at undersøge følgende fuldtidsuddannelser: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Undersøgelsen resultater beror på telefoninterviews og fokusgruppeinterviews med dimittender fra juni 2011 og januar Rapporten er opbygget således: Indledningsvist en konklusion af resultaterne. Herefter en præsentation og analyse af resultaterne og afslutningsvist metodiske overvejelser. Konklusion EAK uddannelsen EL-installatør har en tilfredsstillende beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvens. Praktikken er en væsentlig årsag til at denne frekvens er tilfredsstillende. Dimittenderne er generelt tilfredse med studieforløbet. Dimittenderne angiver dog at de fysiske rammer og antallet af studerende i klassen som primære indsatsområder. Aftagerne er meget tilfredse med dimittendernes evne til at omsætte og operationalisere viden, færdigheder og kompetencer i praksis. 2

5 Dimittendanalyse Datagrundlag Center for studiekvalitet har forsøgt at kontakte telefonisk i alt 61 dimittender fra henholdsvis juni 2011 og januar Dette har resulteret i 32 fuldførte interviews og en svarprocent på henholdsvis 50,0 pct. (juni 2011) og 45,9 pct. (januar 2012). Tabel 1: Datagrundlag EAK EL Juni 2011 EAK EL Januar 2012 Antal dimittender juni 2011 Antal dimittender januar Antal fuldførte interviews 12 Antal fuldførte interviews 17 Forgæves kontakt 8 Forgæves kontakt 14 Dødt nummer 2 Dødt nummer 6 3

6 TEMA 1: Baggrundsoplysninger Alle deltagere i undersøgelsen har svaret på de 3 nedestående baggrundsoplysninger. Populationen består overvejende af mænd og der er en relativ stor aldersspredning. 69,0 pct. er i beskæftigelse inden for uddannelsens fagområde eller i videreuddannelse. Isoleres data for dimittender fra juni 2011 er beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvensen på 83,3 pct., hvilket er en tilfredsstillende frekvens. Tabel 2: Dimittendens køn Kvinde 1 Kvinde 0 Mand 11 Mand 17 Tabel 3: Dimittendens alder over 35 1 over 35 0 uoplyst 0 uoplyst 0 Tabel 4: Nuværende status I arbejde inden for uddannelsens fagområde 8 I arbejde inden for uddannelsens fagområde 10 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 1 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 2 Videreuddannelse 2 videreuddannelse 0 Jobsøgende 1 Jobsøgende 5 Andet 0 Andet 0 4

7 TEMA 2: Jobfunktion Respondenter (18) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. deres jobfunktion. Dimittenderne finder jobs gennem mange forskellige kanaler. Andelen af studerende der få job via praktikken er på 50 pct. Tabel 5: Hvordan har du fået jobbet? Praktik 3 Praktik 6 Stillingsopslag 1 Stillingsopslag 1 Selvstændig 1 Selvstændig 2 Job under udd. 0 Job under udd. 0 Netværk 3 Netværk 1 Uoplyst 0 Uoplyst 0 66,7 pct. finder beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen. Den resterende andel finder beskæftigelse i erhvervsservicesektoren. Tabel 6: Branche? Bygge og anlæg - Bygningsinstallation Bygge og anlæg - 7 Bygningsinstallation 5 Erhvervsservice - rådgivning 1 Erhvervsservice - rådgivning 5 Andelen af dimittender der bliver selvstændige erhvervsdrivende er relativ høj for uddannelsen. Dette bekræftes af nærværende undersøgelse jf. tabel 7 Tabel 7: Hvor mange ansatte har virksomheden?

8 Hovedparten af dimittenderne arbejder i en virksomhed inden for KEA regionale dækningsområde. Tabel 8: Hvor er virksomheden fysisk placeret? Region H. 7 Region H. 10 Region Sjælland 1 Region Sjælland 0 Region Syddanmark 0 Region Syddanmark 0 Region Midtjylland 0 Region Midtjylland 0 Region Nordjylland 0 Region Nordjylland 0 Udland 0 Udland 0 En stor andel af dimittenderne angiver at de ikke har internationale relationer ift. deres jobfunktion. Tabel 9: Har du internationale relationer i dit job? Ja 2 Ja 1 Nej 6 Nej 9 Jobfunktioner Nedenfor er angivet en liste af eksempler på hvilke jobfunktioner og/eller områder dimittenderne bestrider: Alarmer, kameraer samt andre serviceopgaver Overmontør projektleder Rådgiver på Bispebjerg Hospital Overmontør Rådgiver - rådgivende ingeniør Rådgiver i Rambøll Kvalitetssikring, bogføring mm Facility management Projektleder hos Dong Energy Rådgiver rådgivende ingeniør 6

9 TEMA 3: Uddannelsen Respondenter (18) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. uddannelsen. 93,5 pct. af dimittenderne er overordnet tilfredse med uddannelsen 1. Tabel 10: Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse Meget uenig 0 Meget uenig 1 Uenig 0 Uenig 0 Hverken/eller 1 Hverken/eller 1 Enig 4 Enig 7 Meget enig 3 Meget enig pct. af dimittenderne mener at deres faglige kompetencer er relevante ift. den funktion de udfører 2. Tabel 11: Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. Meget uenig 0 Meget uenig 0 Uenig 0 Uenig 0 Hverken/eller 0 Hverken/eller 1 Enig 5 Enig 6 Meget enig 3 Meget enig 3 uoplyst 0 uoplyst 0 I den kvalitative opfølgning på de to ovenstående udsagn, har respondenterne mulighed for at verbalisere hvad uddannelsen gør godt og hvad uddannelsen gør mindre godt. En forkortet/sammenskrevet version af respondenternes udsagn er angivet nedenfor: For mange studerende i klassen Ringe administration Ringe kommunikation vedr. praktikken Ringe fysisk miljø Uddannelsen er ikke velstruktureret Demotiverede undervisere For mange studerende i klassen Øget fokus på at skrive udbudsbreve Øget fokus på akademiske retningslinjer for rapportskrivning Ringe studiemiljø 1 Respondenter der svarer hverken/eller medregnes ikke 2 Respondenter der svarer hverken/eller medregnes ikke 7

10 For mange studerende i klassen Fagligheden er god For mange studerende i klassen Demotiverede undervisere Ringe fysisk miljø For mange studerende i klassen 11,1 pct. af dimittenderne har overvejet at afbryde uddannelsen. Tabel 12: Har du i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? Ja 0 Ja 2 Nej 8 Nej 8 Respondenterne der angiver at de undervejs har overvejet at afbryde uddannelse vurderer, at forholdet til deres medstuderende eller forhold i privat livet var de væsentligste faktorer til at de fortsatte på uddannelsen. Tabel 13: Hvad fik dig til at fortsætte på uddannelsen? Min interesse for faget 0 Min interesse for faget 0 Undervisningen på uddannelsen 0 Undervisningen på uddannelsen 0 Praktikophold 0 Praktikophold 0 Mine medstuderende 0 Mine medstuderende 1 Studievejledning 0 Studievejledning 0 Forhold i mit privatliv 0 Forhold i mit privatliv 1 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 8

11 TEMA 4: Videreuddannelse 2 ud af de 29 dimittender er i gang med en videregående uddannelse. 1 dimittend er påbegyndt uddannelsen teknisk design på KTS 1 dimittender er påbegyndt adgangskursus til stærkstrømingeniør 9

12 Aftageranalyse Center for studiekvalitet har i forbindelse med gennemførelsen af dimittendundersøgelsen adspurgt respondenterne om tilladelse til at kontakte deres arbejdsgiver mhp. at undersøge dimittendens faglighed. 9 ud af 18 respondenter i relevant beskæftigelse har indvilget i at Center for studiekvalitet må kontakte arbejdsgiveren. 5 ud af 9 har gennemført interview med følgende resultater. Tabel 14, 15, 16, 17 og 18 indikerer et fornuftigt tilfredshedsniveau med dimittendens viden, færdigheder og kompetencer. Tabel 14: Dimittendens faglighed Meget tilfreds 3 Tilfreds 2 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 15: Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper Meget tilfreds 3 Tilfreds 2 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 16: Dimittendens bidrag med ny viden, nye virksomhedsmetoder og nye problemløsningsmodeller til virksomheden Meget tilfreds 2 Tilfreds 2 Hverken/eller 1 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 10

13 Tabel 17: Dimittendens praksisforståelse Meget tilfreds 4 Tilfreds 0 Hverken/eller 1 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 18: Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend Meget tilfreds 3 Tilfreds 2 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 11

14 Metode Dimittendanalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 168 dimittender og gennemført 78 interviews (46,4 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, udarbejdede spørgeramme består af fire overordnede tematikker: Baggrundsoplysninger Jobfunktion Uddannelse Videreuddannelse Baggrundsoplysningerne består af tre spørgsmål: 1. Dimittendens køn 2. Dimittendens alder 3. Dimittendens jobsituation Afhængig af respondentens svar på spørgsmål 3, ledes respondenten i tre forskellige retninger. Hvis respondenten svarede i arbejde inden for uddannelsens fagområde blev respondenten dirigeret til temaet jobfunktion, som består af følgende spørgsmål: 1. Hvordan har du fået jobbet? 2. I hvilken virksomheder du ansat og i hvilken branche? 3. Hvor mange ansatte har virksomheden? 4. Hvor er virksomheden fysisk placeret? 5. Beskriv din jobfunktion (kvalitativ) 6. Har du internationale relationer i dit job? Og efterfølgende videre til temaet uddannelse, som består af følgende elementer: 1. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? 2. Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse. 3. Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. 4. Hvad gør uddannelsen godt og hvad kunne gøres bedre? (kvalitativ) 5. Har du undervejs i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? 6. Hvis ja: hvad fik dig at fortsætte på uddannelsen? Hvis respondenten svarede videreuddannelse under temaet jobfunktion spurgte interviewperson til følgende: 12

15 1. Hvilken uddannelse går du på og hvilken institution udbyder denne? Aftageranalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 22 virksomheder og gennemført 10 interviews (45,5 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, anvendte spørgeramme er udarbejdet af uddannelsesministeriet og består fem udsagn med dertilhørende 5 svarkategorier og afslutningsvist en kvalitativ del: 1. Dimittendens faglighed 2. Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper 3. Dimittendens bidrag med ny viden, virksomhedsmetoder og problemløsningsmodeller til virksomheden 4. Dimittendens praksisforståelse 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend 13

16 Dimittend- og aftageranalyse PBA Optometri Center for studiekvalitet F2012

17 Indhold Indhold... 2 Konklusion... 2 Dimittendanalyse... 3 Datagrundlag... 3 TEMA 1: Baggrundsoplysninger... 4 TEMA 2: Jobfunktion... 5 TEMA 3: Uddannelsen... 7 Aftageranalyse... 9 Metode

18 Indhold I foråret 2012 har Center for studiekvalitet valgt at undersøge følgende fuldtidsuddannelser. EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Undersøgelsens resultater beror på telefoninterviews med dimittender fra januar 2011 samt aftagervirksomheder. Rapporten er opbygget således: Indledningsvist en konklusion af resultaterne. Herefter en præsentation og analyse af resultaterne og afslutningsvist metodiske overvejelser. Konklusion PBA uddannelsen Optometri har en tilfredsstillende beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvens. Praktikken er en væsentlig årsag til at denne frekvens er tilfredsstillende. Dimittenderne er generelt tilfredse med studieforløbet. Dimittenderne angiver dog at uddannelsen kunne vægte kontaktlinseundervisningen højere, samt at praktikperioden er for lang. Aftagerne er meget tilfredse med dimittendernes evne til at omsætte og operationalisere viden, færdigheder og kompetencer i praksis. 2

19 Dimittendanalyse Datagrundlag Center for studiekvalitet har kontaktet i alt 26 dimittender Januar Dette har resulteret i 12 fuldførte interviews og en svarprocent på 46,2 pct. (Januar 2011). Tabel 1: Datagrundlag PBA Optometri Januar 2011 Antal dimittender januar Antal fuldførte interviews 12 Forgæves kontakt 6 Dødt nummer 8 3

20 TEMA 1: Baggrundsoplysninger Alle deltagere i undersøgelsen har svaret på de 3 nedestående baggrundsoplysninger. Populationen består af 75 pct. kvinder, og der er en relativ stor aldersspredning. 66,7 pct. er i beskæftigelse inden for uddannelsens fagområde eller i videreuddannelse. Tabel 2: Dimittendens køn Januar 2011 Kvinde 9 Mand 3 Tabel 3: Dimittendens alder Januar over 35 0 uoplyst 0 Tabel 4:Nuværende status Januar 2011 I arbejde inden for uddannelsens fagområde 8 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 0 videreuddannelse 0 Jobsøgende 4 Andet 0 4

21 TEMA 2: Jobfunktion Respondenter (12) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. deres jobfunktion. Dimittenderne finder jobs gennem mange forskellige kanaler. Andelen af studerende der får job via praktikken er størst med 62,5 pct. Tabel 5: Hvordan har du fået jobbet? Januar 2011 Praktik 5 Stillingsopslag 1 Selvstændig 0 Job under udd. 0 Netværk 1 Løntilskud 1 87,5 pct. finder beskæftigelse i servicesektoren nærmere bestemt optikerforretninger. Tabel 6: Branche? Januar 2011 Detailhandel 7 Offentlig sundhed 1 Frekvensen af små virksomheder er relativ stor. Dette beror på at dimittenderne arbejder i små finaler af større koncerner. Tabel 7: Hvor mange ansatte har virksomheden? Januar

22 Hovedparten af dimittenderne arbejder i en virksomhed inden for KEAs regionale dækningsområde, men mobiliteten er større på denne uddannelse sammenlignet med de øvrige uddannelser omfattet dimittendundersøgelsen for F2012. Tabel 8: Hvor er virksomheden fysisk placeret? Januar 2011 Region H. 4 Region Sjælland 2 Region Syddanmark 1 Region Midtjylland 0 Region Nordjylland 0 Udland 1 Halvdelen af dimittenderne angiver at de har internationale relationer ift. deres jobfunktion. Tabel 9: Har du internationale relationer i dit job? Januar 2011 Ja 4 Nej 4 Jobfunktioner Dimittendernes jobfunktioner er i overvejende grad enslydende. Nedenfor er angivet en liste af eksempler på hvilke jobfunktioner dimittenderne bestrider: Optiker og kontaktlinseoptiker Optiker og kontaktlinseoptiker Optiker og kontaktlinseoptiker Tilknyttet forskningsafdelingen på Glostrup Hospital analyser mm. Optiker og kontaktlinseoptiker Optiker og kontaktlinseoptiker Optiker og kontaktlinseoptiker Optiker og kontaktlinseoptiker 6

23 TEMA 3: Uddannelsen Respondenter (12) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. uddannelsen. 100 pct. af dimittenderne er overordnet tilfredse med uddannelsen (forudsat at besvarelsesmuligheden hverken/eller frasorteres). Tabel 10: Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse Januar 2011 Meget uenig 0 Uenig 0 Hverken/eller 2 Enig 5 Meget enig pct. af dimittenderne mener at deres faglige kompetencer er relevante ift. den funktion de udfører. Tabel 11: Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. Januar 2011 Meget uenig 0 Uenig 0 Hverken/eller 0 Enig 2 Meget enig 6 uoplyst 0 I den kvalitative opfølgning på de to ovenstående udsagn, har respondenterne mulighed for at verbalisere hvad uddannelsen gør godt og hvad uddannelsen gør mindre godt. En forkortet/sammenskrevet version af respondenternes udsagn er angivet nedenfor: Mere fokus på kontaktlinseundervisning Mere fokus på kontaktlinseundervisning Værkstedsdelen bør opprioriteres Mangler mulighed for videreuddannelse Organisering problemer vedr. overgangen til KEA Organiseringsproblemer vedr. overgangen til KEA Salgsdelen bør opprioriteres Kortere praktik kommer lang væk fra studiet/undervisningen 7

24 37,5 pct. af dimittenderne har overvejet at afbryde uddannelsen. Tabel 12: Har du i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? Januar 2011 Ja 3 Nej 5 Respondenterne der angiver, at de undervejs har overvejet at afbryde uddannelse vurderer, at forholdet til deres medstuderende, interessen for faget og at man næsten var færdig med uddannelsen, var de væsentligste faktorer til at de fortsatte på uddannelsen. Tabel 13: Hvad fik dig til at fortsætte på uddannelsen? Januar 2011 Min interesse for faget 1,5 Undervisningen på uddannelsen 0 Praktikophold 0 Mine medstuderende 0,5 Studievejledning 0 Forhold i mit privatliv 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Næsten færdig med uddannelsen 1 8

25 Aftageranalyse Center for studiekvalitet har i forbindelse med gennemførelsen af dimittendundersøgelsen adspurgt respondenterne om tilladelse til at kontakte deres arbejdsgiver mhp. at undersøge dimittendens faglighed. 4 ud af 8 respondenter i relevant beskæftigelse har indvilget i at Center for studiekvalitet må kontakte arbejdsgiveren. 3 ud af 4 har gennemført interview med følgende resultater. Tabel 14, 15, 16, 17 og 18 indikerer et højt tilfredshedsniveau med dimittendens viden, færdigheder og kompetencer. Alt i alt et tilfredsstillende resultat. Tabel 14: Dimittendens faglighed Januar 2011 Meget tilfreds 3 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 15: Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper Januar 2011 Meget tilfreds 3 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 16: Dimittendens bidrag med ny viden, nye virksomhedsmetoder og nye problemløsningsmodeller til virksomheden Januar 2011 Meget tilfreds 0 Tilfreds 2 Hverken/eller 1 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 9

26 Tabel 17: Dimittendens praksisforståelse Januar 2011 Meget tilfreds 3 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 18: Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend Januar 2011 Meget tilfreds 3 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 10

27 Metode Dimittendanalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 168 dimittender og gennemført 78 interviews (46,4 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, udarbejdede spørgeramme består af fire overordnede tematikker: Baggrundsoplysninger Jobfunktion Uddannelse Videreuddannelse Baggrundsoplysningerne består af tre spørgsmål: 1. Dimittendens køn 2. Dimittendens alder 3. Dimittendens jobsituation Afhængig af respondentens svar på spørgsmål 3, ledes respondenten i tre forskellige retninger. Hvis respondenten svarede i arbejde inden for uddannelsens fagområde blev respondenten dirigeret til temaet jobfunktion, som består af følgende spørgsmål: 1. Hvordan har du fået jobbet? 2. I hvilken virksomheder du ansat og i hvilken branche? 3. Hvor mange ansatte har virksomheden? 4. Hvor er virksomheden fysisk placeret? 5. Beskriv din jobfunktion (kvalitativ) 6. Har du internationale relationer i dit job? Og efterfølgende videre til temaet uddannelse, som består af følgende elementer: 1. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? 2. Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse. 3. Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. 4. Hvad gør uddannelsen godt og hvad kunne gøres bedre? (kvalitativ) 5. Har du undervejs i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? 6. Hvis ja: hvad fik dig at fortsætte på uddannelsen? Hvis respondenten svarede videreuddannelse under temaet jobfunktion spurgte interviewperson til følgende: 11

28 1. Hvilken uddannelse går du på og hvilken institution udbyder denne? Aftageranalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 22 virksomheder og gennemført 10 interviews (45,5 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, anvendte spørgeramme er udarbejdet af uddannelsesministeriet og består fem udsagn med dertilhørende 5 svarkategorier og afslutningsvist en kvalitativ del: 1. Dimittendens faglighed 2. Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper 3. Dimittendens bidrag med ny viden, virksomhedsmetoder og problemløsningsmodeller til virksomheden 4. Dimittendens praksisforståelse 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend 12

29 Dimittend- og aftageranalyse EAK Produktionsteknolog Center for studiekvalitet F2012

30 Indhold Indhold... 2 Konklusion... 2 Dimittendanalyse... 3 Datagrundlag... 3 TEMA 1: Baggrundsoplysninger... 4 TEMA 2: Jobfunktion... 5 TEMA 3: Uddannelsen... 7 Tema 4: Videreuddannelse... 9 Aftagerundersøgelse Metode

31 Indhold I foråret 2012 har Center for studiekvalitet valgt at undersøge følgende fuldtidsuddannelser. EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Undersøgelsens resultater beror på telefoninterviews med dimittender fra juni 2011 og januar 2012 samt aftagervirksomheder. Rapporten er opbygget således: Indledningsvist en konklusion af resultaterne. Herefter en præsentation og analyse af resultaterne og afslutningsvist metodiske overvejelser. Konklusion EAK uddannelsen Produktionsteknolog har en tilfredsstillende beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvens. Praktikken er en væsentlig årsag til at denne frekvens er tilfredsstillende. Dimittenderne er generelt tilfredse med studieforløbet. Dimittenderne angiver dog at det faglige niveau kunne være højere, vægtningen af kerneområder kunne være anerledes og ønsker mere praksisorienteret opgaver. Aftageranalysen har ikke den fornødne validitet til at kunne konkludere generelt. 2

32 Dimittendanalyse Datagrundlag Center for studiekvalitet har kontaktet i alt 37 dimittender fra henholdsvis Juni 2011 og Januar Dette har resulteret i 22 fuldførte interviews og en svarprocent på henholdsvis 38,1 pct. (Juni 2011) og 60,9 pct. (Januar 2012). Tabel 1: Datagrundlag EAK Produktionsteknolog Juni 2011 EAK Produktionsteknolog Januar 2012 Antal dimittender Juni 2011 Antal dimittender Januar Antal fuldførte interviews 8 Antal fuldførte interviews 14 Forgæves kontakt 7 Forgæves kontakt 2 Dødt nummer 6 Dødt nummer 8 3

33 TEMA 1: Baggrundsoplysninger Alle deltagere i undersøgelsen har svaret på de 3 nedestående baggrundsoplysninger. Populationen består overvejende af mænd og der er en relativ stor aldersspredning. Dimittenderne fra Januar 2012 har et højere aldersgennemsnit end dimittender fra Juni ,7 pct. er i beskæftigelse inden for uddannelsens fagområde eller i videreuddannelse, hvilket er under de 70 pct. KEA har sat som mål i udviklingskontrakten. Isoleres data for dimittender fra F2011 er beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvensen over målet i udviklingskontrakten med 85,7 pct., hvilket er tilfredsstillende med den nuværende arbejdsmarkedssituation. Tabel 2: Dimittendens køn Kvinde 2 Kvinde 2 Mand 5 Mand 12 Tabel 3: Dimittendens alder over 35 0 over 35 3 uoplyst 0 uoplyst 1 Tabel 4: Nuværende status I arbejde inden for uddannelsens fagområde 4 I arbejde inden for uddannelsens fagområde 4 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 0 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 1 Videreuddannelse 2 Videreuddannelse 4 Jobsøgende 1 Jobsøgende 5 Andet 0 Andet 0 4

34 TEMA 2: Jobfunktion Respondenter (8) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. deres jobfunktion. Dimittenderne finder jobs gennem mange forskellige kanaler, dog er andelen af studerende der får job via praktikken størst med 62,5 pct. Tabel 5: Hvordan har du fået jobbet? Praktik 3 Praktik 2 Stillingsopslag 1 Stillingsopslag 1 Selvstændig 0 Selvstændig 0 Job under udd. 0 Job under udd. 0 Netværk 0 Netværk 1 Uoplyst 0 Uoplyst 0 75,0 pct. finder beskæftigelse i industribranchen. Tabel 6: Branche? Industri/produktion 3 Industri/produktion 3 Erhvervsservice - rådgivning 1 Erhvervsservice - rådgivning 1 Spredningen i virksomhedsstørrelsen er relativ stor. Tabel 7: Hvor mange ansatte har virksomheden?

35 87,5 pct. af dimittenderne arbejder i en virksomhed inden for KEAs regionale dækningsområde. Tabel 8: Hvor er virksomheden fysisk placeret? Region H. 4 Region H. 3 Region Sjælland 0 Region Sjælland 1 Region Syddanmark 0 Region Syddanmark 0 Region Midtjylland 0 Region Midtjylland 0 Region Nordjylland 0 Region Nordjylland 0 Udland 0 Udland 0 Over halvdelen af dimittenderne angiver at de har internationale relationer ift. deres jobfunktion. Tabel 9: Har du internationale relationer i dit job? Ja 3 Ja 2 Nej 1 Nej 2 Jobfunktioner Dimittendernes jobfunktioner spænder vidt. Nedenfor er angivet en liste af eksempler på hvilke jobfunktioner dimittenderne bestrider: Tegner og konstruktør af dieselmotorer til store både (krydstogtskibe/containerskibe) Konstruktion (drejebænke), produktion og lagerstyring Tegner (3D), indretnings og møbeldesign Konsulent for Rockwool procesudvikling Ingeniørarbejde, kontakt til underleverandører og projektstyring Projektleder Produktudvikler 6

36 TEMA 3: Uddannelsen Respondenter (12) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. uddannelsen. 100 pct. af dimittenderne er overordnet tilfredse med uddannelsen (forudsat at besvarelsesmuligheden hverken/eller frasorteres). Tabel 10: Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse Meget uenig 0 Meget uenig 0 Uenig 0 Uenig 0 Hverken/eller 2 Hverken/eller 0 Enig 2 Enig 3 Meget enig 0 Meget enig 1 87,5 pct. af dimittenderne mener at deres faglige kompetencer er relevante ift. den funktion de udfører. Tabel 11: Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. Meget uenig 0 Meget uenig 0 Uenig 1 Uenig 0 Hverken/eller 0 Hverken/eller 0 Enig 2 Enig 2 Meget enig 1 Meget enig 2 uoplyst 1 uoplyst 0 I den kvalitative opfølgning på de to ovenstående udsagn, har respondenterne mulighed for at verbalisere hvad uddannelsen gør godt og hvad uddannelsen gør mindre godt. En forkortet/sammenskrevet version af respondenternes udsagn er angivet nedenfor: Mere fokus på engelsk kundskaber Mere fokus på maskindelen mindre på design Mere teknik mindre design. Koncentreres om klassisk ingeniørfaglighed Mere hardcore beregning For få opgaver relateret til praksis Design fylder for meget Mere hjemmearbejde Mere faste ramme for opgaverne Ønsker bredere og dybere faglig viden. Uddannelsen er for overfladisk Bedre skemaplanlægning Projektarbejde fungerer godt, men underviserne har ikke tid nok. Uddannelsen mangler præsentationsteknik 7

37 Fagligt lavt niveau Vildrede over hvilke kompetencer man tilegner sig på uddannelsen Mere fokus på iværksætteri Fokuser mere på udvikling og design end produktion Mere fokus på statistik og teknisk dokumentation 16,7 pct. af dimittenderne har overvejet at afbryde uddannelsen. Tabel 12: Har du i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? Ja 1 Ja 0 Nej 3 Nej 4 Respondenten der angiver at han/hun undervejs har overvejet at afbryde uddannelse, vurderer at undervisningen på uddannelsen var den væsentligste faktor til at han/hun fortsatte på uddannelsen. Tabel 13: Hvad fik dig til at fortsætte på uddannelsen? Min interesse for faget 0 Min interesse for faget 0 Undervisningen på uddannelsen 1 Undervisningen på uddannelsen 0 Praktikophold 0 Praktikophold 0 Mine medstuderende 0 Mine medstuderende 0 Studievejledning 0 Studievejledning 0 Forhold i mit privatliv 0 Forhold i mit privatliv 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 8

38 Tema 4: Videreuddannelse 6 ud af de 21 dimittender er i gang med en højere videregående uddannelse. 1 dimittend er påbegyndt PBA uddannelsen i Design & Business, KEA 4 dimittender er påbegyndt PBA uddannelsen i PTI, KEA 1 dimittend er påbegyndt et matematisk adgangskursus rettet mod optag på Ingeniørhøjskolen 9

39 Aftagerundersøgelse Center for studiekvalitet har i forbindelse med gennemførelsen af dimittendundersøgelsen adspurgt respondenterne om tilladelse til at kontakte deres arbejdsgiver mhp. at undersøge dimittendens faglighed. 3 ud af 8 respondenter i relevant beskæftigelse har indvilget i at Center for studiekvalitet må kontakte arbejdsgiveren. 1 ud af 3 har gennemført interview med følgende resultater. Tabel 14, 15, 16, 17 og 18 indikerer et fornuftigt tilfredshedsniveau med dimittendens viden, færdigheder og kompetencer. Tabel 14: Dimittendens faglighed Januar 2012 Meget tilfreds 0 Tilfreds 1 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 15: Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper Januar 2012 Meget tilfreds 0 Tilfreds 1 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 16: Dimittendens bidrag med ny viden, nye virksomhedsmetoder og nye problemløsningsmodeller til virksomheden Januar 2012 Meget tilfreds 0 Tilfreds 1 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 10

40 Tabel 17: Dimittendens praksisforståelse Januar 2012 Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 18: Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend Januar 2012 Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 11

41 Metode Dimittendanalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 168 dimittender og gennemført 78 interviews (46,4 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, udarbejdede spørgeramme består af fire overordnede tematikker: Baggrundsoplysninger Jobfunktion Uddannelse Videreuddannelse Baggrundsoplysningerne består af tre spørgsmål: 1. Dimittendens køn 2. Dimittendens alder 3. Dimittendens jobsituation Afhængig af respondentens svar på spørgsmål 3, ledes respondenten i tre forskellige retninger. Hvis respondenten svarede i arbejde inden for uddannelsens fagområde blev respondenten dirigeret til temaet jobfunktion, som består af følgende spørgsmål: 1. Hvordan har du fået jobbet? 2. I hvilken virksomheder du ansat og i hvilken branche? 3. Hvor mange ansatte har virksomheden? 4. Hvor er virksomheden fysisk placeret? 5. Beskriv din jobfunktion (kvalitativ) 6. Har du internationale relationer i dit job? Og efterfølgende videre til temaet uddannelse, som består af følgende elementer: 1. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? 2. Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse. 3. Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. 4. Hvad gør uddannelsen godt og hvad kunne gøres bedre? (kvalitativ) 5. Har du undervejs i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? 6. Hvis ja: hvad fik dig at fortsætte på uddannelsen? Hvis respondenten svarede videreuddannelse under temaet jobfunktion spurgte interviewperson til følgende: 12

42 1. Hvilken uddannelse går du på og hvilken institution udbyder denne? Aftageranalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 22 virksomheder og gennemført 10 interviews (45,5 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, anvendte spørgeramme er udarbejdet af uddannelsesministeriet og består fem udsagn med dertilhørende 5 svarkategorier og afslutningsvist en kvalitativ del: 1. Dimittendens faglighed 2. Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper 3. Dimittendens bidrag med ny viden, virksomhedsmetoder og problemløsningsmodeller til virksomheden 4. Dimittendens praksisforståelse 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend 13

43 Dimittend- og aftageranalyse EAK VVS-Installatør Center for studiekvalitet F2012

44 Indhold Indhold... 2 Konklusion... 2 Dimittendanalyse... 3 Datagrundlag... 3 TEMA 1: Baggrundsoplysninger... 4 TEMA 2: Jobfunktion... 5 TEMA 3: Uddannelsen... 7 TEMA 4: Videreuddannelse... 9 Aftageranalyse Metode

45 Indhold I foråret 2012 har Center for studiekvalitet valgt at undersøge følgende fuldtidsuddannelser. EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Undersøgelsen resultater beror på telefoninterviews og fokusgruppeinterviews med dimittender fra juni 2011 og januar Rapporten er opbygget således: Indledningsvist en konklusion af resultaterne. Herefter en præsentation og analyse af resultaterne og afslutningsvist metodiske overvejelser. Konklusion EAK uddannelsen VVS-installatør har en tilfredsstillende beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvens. En relativ stor andel af beskæftigelsesfrekvensen udgøres af selvstændige erhvervsdrivende. Dimittenderne er generelt tilfredse med studieforløbet. Dimittenderne angiver dog at en bedre kobling mellem teori og praksis som primær indsatsområde. Aftageranalysen har ikke den fornødne validitet til at kunne konkludere generelt. 2

46 Dimittendanalyse Datagrundlag Center for studiekvalitet har forsøgt at kontakte telefonisk i alt 37 dimittender fra henholdsvis juni 2011 og januar Dette har resulteret i 15 fuldførte interviews og en svarprocent på henholdsvis 32,0 % (juni 2011) og 58,3 % (januar 2012). Tabel 1: Datagrundlag EAK VVS Juni 2011 EAK VVS Januar 2012 Antal dimittender juni 2011 Antal dimittender januar Antal fuldførte interviews 8 Antal fuldførte interviews 7 Forgæves kontakt 9 Forgæves kontakt 2 Dødt nummer 8 Dødt nummer 3 3

47 TEMA 1: Baggrundsoplysninger Alle deltagere i undersøgelsen har svaret på de 3 nedestående baggrundsoplysninger. Populationen består kun er mænd og der er en relativ stor aldersspredning. 86,7 % er i beskæftigelse inden for uddannelsens fagområde eller i videreuddannelse, hvilket er en tilfredsstillende frekvens. Tabel 2: Dimittendens køn Kvinde 0 Kvinde 0 Mand 8 Mand 7 Tabel 3: Dimittendens alder over 35 1 over 35 1 uoplyst 0 uoplyst 0 Tabel 4: Nuværende status I arbejde inden for uddannelsens fagområde 8 I arbejde inden for uddannelsens fagområde 4 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 0 I arbejde uden for uddannelsens fagområde 0 videreuddannelse 0 videreuddannelse 1 Jobsøgende 0 Jobsøgende 2 Andet 0 Andet 0 4

48 TEMA 2: Jobfunktion Respondenter (12) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. deres jobfunktion. Dimittenderne finder jobs gennem mange forskellige kanaler. Andelen af studerende der er selvstændige erhvervsdrivende repræsentere en relativ stor andel. Tabel 5: Hvordan har du fået jobbet? Praktik 1 Praktik 0 Stillingsopslag 2 Stillingsopslag 2 Selvstændig 3 Selvstændig 0 Job under udd. 1 Job under udd. 0 Netværk 0 Netværk 2 Uoplyst 1 Uoplyst 0 83,3 pct. finder beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen. Tabel 6: Branche? Bygge og anlæg - Bygningsinstallation Bygge og anlæg - 7 Bygningsinstallation 3 Erhvervsservice - rådgivning 1 Erhvervsservice - rådgivning 1 Andelen af dimittender der bliver selvstændige erhvervsdrivende er relativ høj for uddannelsen. Dette bekræftes af nærværende undersøgelse jf. tabel 7 Tabel 7: Hvor mange ansatte har virksomheden?

49 Hovedparten af dimittenderne arbejder i en virksomhed inden for KEA regionale dækningsområde. Tabel 8: Hvor er virksomheden fysisk placeret? Region H. 7 Region H. 3 Region Sjælland 1 Region Sjælland 1 Region Syddanmark 0 Region Syddanmark 0 Region Midtjylland 0 Region Midtjylland 0 Region Nordjylland 0 Region Nordjylland 0 Udland 0 Udland 0 En stor andel af dimittenderne angiver at de ikke har internationale relationer ift. deres jobfunktion. Tabel 9: Har du internationale relationer i dit job? Ja 0 Ja 1 Nej 8 Nej 3 Jobfunktioner Nedenfor er angivet en liste af eksempler på hvilke jobfunktioner og/eller områder dimittenderne bestrider: Selvstændig Overmontør VVS - tilbudsberegning og projektering Selvstændig Rådgivning og udbudsmateriale Gastekniker- eftersyn mm. VVS Daglig ledelse tilbud Tilbudsberegner Entrepriseleder økonomi VVS service Teknisk salgsassistent - beregning af fjernvarmevekslere og varmecentrale 6

50 TEMA 3: Uddannelsen Respondenter (12) der har svaret i arbejde inden for uddannelsens fagområde er blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn vedr. uddannelsen. 80 pct. af dimittenderne er overordnet tilfredse med uddannelsen 1. Tabel 10: Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse Meget uenig 0 Meget uenig 0 Uenig 2 Uenig 0 Hverken/eller 1 Hverken/eller 1 Enig 4 Enig 2 Meget enig 1 Meget enig 1 90 pct. af dimittenderne mener at deres faglige kompetencer er relevante ift. den funktion de udfører 2. Tabel 11: Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. Meget uenig 0 Meget uenig 0 Uenig 0 Uenig 1 Hverken/eller 1 Hverken/eller 0 Enig 4 Enig 2 Meget enig 2 Meget enig 1 uoplyst 1 uoplyst 0 I den kvalitative opfølgning på de to ovenstående udsagn, har respondenterne mulighed for at verbalisere hvad uddannelsen gør godt og hvad uddannelsen gør mindre godt. En forkortet/sammenskrevet version af respondenternes udsagn er angivet nedenfor: Øge skriftlige kompetencer dimittenden har modtaget dansk undervisning efter endt uddannelse. Bedre redskaber på uddannelsen Mere entreprise ledelse og kvalitetssikring Hjælp til hvordan man udarbejder jobansøgning og CV Øget praktisk kobling i undervisningen Fokus på grøn energi Mere praksis mindre teori Mere praksis Undervisning i beregningsprogrammer der ikke anvendes i praksis (Rockwool energi design og BE10 anvendes i stedet) 1 Respondenter der svarer hverken/eller medregnes ikke 2 Respondenter der svarer hverken/eller medregnes ikke 7

51 Øget fokus på byggesagsstyring og byggemyndigheder (ansøgninger/godkendelse) Øget fokus på lovgivning Mere praksis Ganske fin uddannelse 16,7 pct. af dimittenderne har overvejet at afbryde uddannelsen. Tabel 12: Har du i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? Ja 2 Ja 0 Nej 6 Nej 4 Respondenterne der angiver at de undervejs har overvejet at afbryde uddannelse vurderer, at forholdet til deres medstuderende var den væsentligste faktor til at de fortsatte på uddannelsen. Tabel 13: Hvad fik dig til at fortsætte på uddannelsen? Min interesse for faget 0 Min interesse for faget 0 Undervisningen på uddannelsen 0 Undervisningen på uddannelsen 0 Praktikophold 0 Praktikophold 0 Mine medstuderende 2 Mine medstuderende 0 Studievejledning 0 Studievejledning 0 Forhold i mit privatliv 0 Forhold i mit privatliv 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Andres eller egne forventninger til at gennemføre 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 Næsten færdig med uddannelsen 0 8

52 TEMA 4: Videreuddannelse 1 ud af de 15 dimittender er i gang med en videregående uddannelse. 1 dimittend er påbegyndt uddannelsen praktisk lederuddannelse på KTS 9

53 Aftageranalyse Center for studiekvalitet har i forbindelse med gennemførelsen af dimittendundersøgelsen adspurgt respondenterne om tilladelse til at kontakte deres arbejdsgiver mhp. at undersøge dimittendens faglighed. 3 ud af 12 respondenter i relevant beskæftigelse har indvilget i at Center for studiekvalitet må kontakte arbejdsgiveren. 1 ud af 3 har gennemført interview med følgende resultater. Tabel 14, 15, 16, 17 og 18 indikerer et fornuftigt tilfredshedsniveau med dimittendens viden, færdigheder og kompetencer. Tabel 14: Dimittendens faglighed Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 15: Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 16: Dimittendens bidrag med ny viden, nye virksomhedsmetoder og nye problemløsningsmodeller til virksomheden Meget tilfreds 0 Tilfreds 0 Hverken/eller 1 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 10

54 Tabel 17: Dimittendens praksisforståelse Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 Tabel 18: Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend Meget tilfreds 1 Tilfreds 0 Hverken/eller 0 Utilfreds 0 Meget utilfreds 0 11

55 Metode Dimittendanalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 168 dimittender og gennemført 78 interviews (46,4 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, udarbejdede spørgeramme består af fire overordnede tematikker: Baggrundsoplysninger Jobfunktion Uddannelse Videreuddannelse Baggrundsoplysningerne består af tre spørgsmål: 1. Dimittendens køn 2. Dimittendens alder 3. Dimittendens jobsituation Afhængig af respondentens svar på spørgsmål 3, ledes respondenten i tre forskellige retninger. Hvis respondenten svarede i arbejde inden for uddannelsens fagområde blev respondenten dirigeret til temaet jobfunktion, som består af følgende spørgsmål: 1. Hvordan har du fået jobbet? 2. I hvilken virksomheder du ansat og i hvilken branche? 3. Hvor mange ansatte har virksomheden? 4. Hvor er virksomheden fysisk placeret? 5. Beskriv din jobfunktion (kvalitativ) 6. Har du internationale relationer i dit job? Og efterfølgende videre til temaet uddannelse, som består af følgende elementer: 1. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? 2. Jeg er overordnet tilfreds med min uddannelse. 3. Mine faglige kompetencer som XX er relevante ift. den funktion jeg udfører. 4. Hvad gør uddannelsen godt og hvad kunne gøres bedre? (kvalitativ) 5. Har du undervejs i dit studieforløb overvejet at afbryde uddannelsen? 6. Hvis ja: hvad fik dig at fortsætte på uddannelsen? Hvis respondenten svarede videreuddannelse under temaet jobfunktion spurgte interviewperson til følgende: 12

56 1. Hvilken uddannelse går du på og hvilken institution udbyder denne? Aftageranalyse I marts 2012 har Center for studiekvalitet telefonisk kontaktet 22 virksomheder og gennemført 10 interviews (45,5 pct.) på fuldtidsuddannelserne: EAK El-installatør EAK VVS- installatør EAK Produktionsteknolog PBA Optometri Den, til lejligheden, anvendte spørgeramme er udarbejdet af uddannelsesministeriet og består fem udsagn med dertilhørende 5 svarkategorier og afslutningsvist en kvalitativ del: 1. Dimittendens faglighed 2. Dimittendens samarbejdsevner, herunder evne til at samarbejde med andre faggrupper 3. Dimittendens bidrag med ny viden, virksomhedsmetoder og problemløsningsmodeller til virksomheden 4. Dimittendens praksisforståelse 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med den pågældende dimittend 13

BYGNINGSKONSTRUKTØR. Aftagerundersøgelser 2010 Bygningskonstruktører

BYGNINGSKONSTRUKTØR. Aftagerundersøgelser 2010 Bygningskonstruktører Aftagerundersøgelser Bygningskonstruktører BYGNINGSKONSTRUKTØR Prinsesse Charlottes Gade 3 København N Telefon: 3 E-mail: kea@kea.dk Læsevejledning Undersøgelsen er iværksat på foranledning af Undervisningsministeriets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011. Center for studiekvalitet

Kvalitetsrapport 2011. Center for studiekvalitet Kvalitetsrapport 2011 Center for studiekvalitet 2 Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapporten har til formål at afdække i hvor høj grad KEAs uddannelser lever op til de kvalitetsmål, som KEA og Ministeriet

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

NØGLETALSRAPPORT 2013 KEA

NØGLETALSRAPPORT 2013 KEA NØGLETALSRAPPORT 2013 1 KÆRE PROGRAMOMRÅDE Her er en nøgletalsrapport, som viser en række indikatorer på de forskellige programområder fordelt på tre hovedområder. På viser kvaliteten sig i mødet med de

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Produktionsteknolog Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Produktionsteknolog Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Produktionsteknolog Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Produktionsteknolog Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Optometrist Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Optometrist Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Optometrist Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Optometrist Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3 F,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Danske studerende I Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Danske studerende I Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Danske studerende I Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3 F, 4. 2200

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag

kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag Erhvervsakademiet Lillebælt Foråret 2015 en samlet præsentation af universets arbejde med kvalitetssikring herunder uddannelsernes videngrundlag, niveau

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik Indledning Dimittendundersøgelse 2012 Diplomingeniøruddannelsen i Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil

Læs mere

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83)

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Indsatsområde Generelt Opmærksomhedspunkter Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Andel af studerende der bruger 36 timer om ugen eller mere på studiet: 50 %

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN FAGKONFERANSE OM FAGSKOLEUTDANNING - 16. NOVEMBER 2012 ERFARINGER FRA KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI STUDIE- OG KVALITETSCHEF MIRIAM SKJALM LISSNER MISL@KEA.DK KORT

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0%

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Er du kvinde eller mand? Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% Din alder 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Hvor bor du på nuværende tidspunkt?

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse PBA PBA i design / busin: Frederikkevej 8-9 Hellerup Ind Indledning... 3 Metode... 3 Trivselsanalyse for PBA i... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Årgange... Danske og internationale...

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2008

Dimittendundersøgelse 2008 Dimittendundersøgelse 2008 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendundersøgelse 2008... 4 Hovedemnerne for undersøgelsen...4 Opsætning og gennemførelse...4 Udarbejdelse af spørgeskema...5 Svarprocenter...6 1.1

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

Praktik Forår 2013, Sociologi

Praktik Forår 2013, Sociologi Praktik Forår 2013, Sociologi Antal respondenter: 4 Antal svar: 2 Koordinator: Gunnar Scott Reinbacher *************************************************************** Hvor var dit praktiksted geografisk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi Indledning Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 RAPPORT Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 2 Opsummering af undersøgelsens resultater... 4 2.1 Beskæftigelse og arbejdsområder...

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD ERGOTERAPEUT Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD Dimittendundersøgelse, juni 2016 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse juni 2016 (dimittender fra juni 2015) side 10 August 2016 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (21/355) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere