Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke"

Transkript

1 Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke

2 Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og sammenpresset til væskeform, der fordamper, når der åbnes for flaskeventilen. Trykket i en gasflaske er 4-14 bar (højtryk) afhængigt af temperatur og gasart. Når gassen slippes ud gennem en regulator, har den et tryk på ca. 30 mbar (lavtryk). Det er nemlig det gastryk, som almindeligt gastilbehør solgt i Danmark er konstrueret til (se mærke-plade på gasudstyret). Visse typer gastilbehør fungerer dog ved det direkte tryk fra en gasflaske med butan eller fra en gasdåse. Spørg din forhandler, hvilken type regulator du skal bruge. Af sikkerhedsmæssige grunde er flaskegas tilsat et kraftigt lugtstof, også kaldet røbestof, så brugeren hurtigt har mulighed for at konstatere, hvis der skulle sive gas fra installationen. Om flaskegasinstallationer Flaskegas er en flytbar, ren og meget anvendelig energikilde, der bruges til en række formål. En typisk flaskegasinstallation består af: En gasflaske, af passende størrelse til installationen, tilsluttet en regulator, der nedsætter gastrykket fra flaske til udstyr. En almindelig click-on regulator med integreret vippeafbryder, der bruges til at lukke og åbne for gassen. Ved regulator med gevindtilslutning åbnes og lukkes ved håndhjulsventilen på flasken. En slangeforbindelse, der er forbundet til boligens faste installation eller direkte til gasudstyret. Gasudstyr i form af varmeovn, køleskab, komfur, koge apparat, grill, terrassevarmer, lampe, håndværktøj, fakkel, pejs, ukrudtsbrænder m.v. Mange af ovennævnte flaskegasinstallationer er transportable, f.eks. gasgrill, terrassevarmere og små varme ovne med flaskekabinet. Endvidere findes en række varianter af campingudstyr beregnet til montering på éngangsdåse med flaskegas. Flasketyper, køb og ombytning Gasflasker fås i forskellige størrelser og udformninger. 1) Til mobile produkter som f.eks. ukrudtsbrændere, terrassevarmere og gasgrill anvendes normalt stålflasker (med f.eks. 11 kg gas), letvægtsflasker af kompositmateriale (5 og 10 kg gas), eller en særlig caravanflaske af aluminium (6 kg gas). Disse flasker kan også anvendes indendørs til f.eks. et gaskomfur. 2) Til campingbrug anvendes endvidere ofte små 2 og 3 kg CGI stålflasker. 3) Større gasflasker (17, 22 og 33 kg gas) skal altid placeres udendørs. De bruges typisk til faste installationer og professionelt brug.

3 Montagevejledning for click-on regulatorer 1) Tag forseglingen af ventilen på den fyldte gasflaske. Brug aldrig kniv. 2) Placér regulatoren lige over ventilen på gasflasken. Sørg for at vippeafbryderen står i lukket stilling 3) Træk regulatorens krave op og tryk regulatoren fast på ventilen. 4) Træk regulatorens krave ned. Løft i regulatoren og tjek at den sidder fast. Første gang man skal købe gas, skal man betale for både gas og gasflaske. Gasflasken er herefter køberens ejendom. Når gasflasken er tom, kan den mod betaling for gassen om byttes med en tilsvarende fyldt gasflaske hos forhand leren. De fyldte gasflasker skal være mærket med gasleverandørens mærke. Gasleverandøren er i forbindelse med hver ny fyldning ansvarlig for at vurdere tilstanden af gasflaske og ventil, samt at flasken er inden for godkendelsesperioden. Flaskegas skal bruges med omtanke Det er normalt meget sikkert at bruge gas, men man bør dog være opmærksom på følgende: Flaskegas er i sig selv en ugiftig gasart, men kan ved dårlig forbrænding udvikle giftig kulilte (CO). Udsivende gas kan ved antænding eksplodere og medføre alvorlige forbrændinger, materielle skader og brand. Flaskegas er tungere end luft og vil ved udsivning lægge sig nede ved gul vet, i fordybninger eller kældre. Det betyder, at selv små utætheder efterhånden kan blive så store, at de udgør en risiko for eksplosion, hvis de antændes. Der sker dog yderst sjældent uheld med flaskegasinstallationer i Danmark, og uheldene skyldes som regel uforsvarlig eller ubetænksom omgang med udstyr som f.eks. uautoriseret forsøg på at reparere eller installere udstyr.

4 Vær opmærksom på faresignalerne: Ved gaslugt eller konstaterede utætheder: Luk for vippeafbryderen på click-on regulatoren eller på håndhjulsventilen på gasflasken og tag regulatoren af Stop brug af åben ild og elektriske kontakter Luft grundigt ud ved at åbne vinduer og døre Flyt flasken til et velventileret sted Tilkald en autoriseret VVS-installatør eller en GKV* Ved utilpashed: (kan skyldes dårlig forbrænding og kulilteudslip): Luk for gasforsyningen til installationen Søg ud i frisk luft og luft ud i lokalet Søg læge Tilkald en autoriseret VVS-installatør eller en GKV* Ved alvorlig lækage og brand: Sørg for, at alle per soner, inkl. dig selv, kommer i sikker afstand fra brandstedet Ring til alarmcentral (1-1-2) Forsøg aldrig selv at slukke ilden Sikkerhedskrav Sikkerhedsstyrelsen har som ansvarlig myndighed fastsat en række grundlæggende sikkerhedskrav for brug af flaskegasinstallationer og gasforbrugende udstyr. Gasinstallationer er et job for fagfolk Man må aldrig selv forsøge at reparere komponenter og gasudstyr eller selv etablere nye flaskegasinstallationer. Det kan være særdeles farligt. Kun autoriserede VVS-installatører og særligt godkendte, kompetente virksomheder må udføre dette arbejde. Gasudstyr skal være godkendt Gasudstyr er på forhånd afprøvet for sikkerhed og korrekt funktion. Dette skal fremgå af udstyrets godkendelsesmærkning. Det skal være en CE- eller DG-godkendelse. Alt udstyr skal leveres med en brugsanvisning på dansk. Læg mærke til advarselsmærkningen på udstyret Er udstyret mærket "kun til udendørs brug", betyder det, at anvendelse kun er sikker i fri luft. Brug derfor aldrig sådant udstyr indendørs. Vær omhyggelig ved flaskeskift Når der skiftes gasflaske, skal tilslutningens gastæthed kontrolleres omhyggeligt. Sørg for, at regulatoren er korrekt monteret og fastlåst på flasken, inden vippeafbryderen på click-on regulatoren (se vejledning på forrige side) eller håndhjulsventilen på gasflasken åbnes. Gastætheden kan kontrolleres ved at påføre en sæbeopløsning. Kommer der bobler, er der en utæthed. Check installationen jævnligt Hold løbende øje med defekter såsom dårlige slanger eller gasudstyr med ustabil funktion. Det kan f.eks. ses ved at flammerne brænder ujævnt eller har gule flammer. Brug ikke udstyret før en evt. fejl er udbedret. Ved flaskegasinstallationer med aftræk bør man også være opmærksom på, at aftræksrøret ikke er tilstoppet eller utæt. Er man i tvivl, så kontakt en autoriseret VVS-installatør eller en GKV*. Vedligeholdelse af din flaskegasinstallation Gasslanger bør udskiftes med regelmæssige mellemrum (3-5 år). Faste flaskegasinstallationer i campingvogne, autocampere, sommerhuse, kolonihavehuse og lignende bør efterses af en autoriseret VVS-installatør eller en GKV* mindst hvert andet år. Brug kun DG-godkendte gasslanger til udstyret (Mærket m. DG+firecifret nr.). De har en kvalitet, der sikrer gastætheden ved tilslutninger, de er gasbestandige og tåler temperatursvingninger. Lad altid en autoriseret VVSinstallatør eller en GKV* reparere defekt udstyr. Få mere information Føler du dig i tvivl om sikker brug af en flaskegasin stallation, kan du få mere information hos din gasleverandør, autoriseret VVS-installatør, forhandler af udstyr samt hos Sikkerhedsstyrelsen (SIK). *GKV: Særlig godkendt kompetent virksomhed

5 Regulatorer og tilslutninger Det har stor betydning for gasforbrugende produkters virkemåde, at gasforsyningstrykket holdes konstant på det tryk, produktet er godkendt til. Det sørger regulatoren for. Den reducerer det høje tryk i gasflasken til et lavere tryk, som passer til gasudstyret. Nedenstående angiver nogle retningslinier, så du kan sikre dig, at du bruger den rigtige regulator. Lavtryk 30 mbar 30 mbar til flasker med click-on ventil. Til 2 kg Kosan, 5 kg, 10 kg og 11 kg flasker. Anvendes til komfurer, vandvarmere, varmeovne, grill, terrassevarmere, camping og både. 30 mbar til 6 kg alu-caravan. Anvendes til komfurer, vandvarmere, varmeovne, grill, terrassevarmere, camping og både. 30 mbar til flasker med håndhjulsventil. Til 17 kg, 22 kg og 33 kg flasker. Anvendes til faste installationer som komfurer eller vandvarmere og skal placeres udendørs. Mellemtryk 0,5 2 bar 1 2 0,5 2 bar til flasker med click-on ventil. Til 2 kg Kosan, 5 kg 10 kg og 11 kg flasker. Fås med henholdsvis: 1: BP -afgang 2: Euro-afgang 3/8" Anvendes til ukrudtsbrændere og håndværktøj. NB: Det er vigtigt, at du anvender den rigtige regulator til dit gasudstyr. Bruger du en regulator med for lavt tryk, fungerer udstyret ikke som ønsket, og bruger du en regulator med for højt tryk, risikerer du stikflammer og ødelægger dit gasapparat, således det bliver utæt. Hvilken regulator du skal anvende, står på gasudstyret. Men for en sikkerheds skyld: Spørg altid fagmanden.

6 Flaskegas er en flytbar, ren og meget anvendelig energikilde, der bruges til en række formål, f.eks. små varmeovne, gasgrill, terrassevarmere, komfurer, campingudstyr i form af kogeapparater, lamper, strålepaneler m.m. Men i lighed med alle andre energikilder skal gas bruges med omtanke. Læs hvordan i denne folder. Yderligere information Autoriserede VVS-installatører, se den lokale telefonbog eller Autorisationsregistret på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Gasleverandøren, se på gasflasken Forhandleren af udstyret Producenten af udstyret, se brugsanvisningen eller: Kosan Gas A/S Hasselager Centervej Viby J T: Sikkerhedsstyrelsen Nørregade Esbjerg T:

Gasreglementets afsnit B-5

Gasreglementets afsnit B-5 Gasreglementets afsnit B-5 Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring DONG Gas Distribution A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Tlf. 72 10 20 30 Cvr-nummer 27210406 naturgas@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Døgnvagttelefon 75 36 39 40 Energi I Forandring 7 gode huskeregler 1 Friskluftåbninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 F-gas er en effektiv, fleksibel og miljøvenlig energikilde nu og i fremtiden Flaskegas

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. 410,

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Lærervejledning. Det lille gaskørekort

Lærervejledning. Det lille gaskørekort Lærervejledning Det lille gaskørekort El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Værd at vide om brand og eksplosion PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om brand og eksplosion PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om brand og eksplosion PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne pjece er, at give en kort orientering om bådens tekniske installationer, deres vedligeholdelse

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Senest udskrevet den 25-03-2014 21:35:00 Side 1 af 27

Indholdsfortegnelse. Senest udskrevet den 25-03-2014 21:35:00 Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Type og stelnummer... 3 Typeskilt og stelnummer... 3 Konstruktion... 4 Læsning af campingvognen... 5 Fordeling af lasten... 5 Tilkobling... 6 Kørsel med campingvognen...

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

TiL småbørn VÆLG MED

TiL småbørn VÆLG MED TiL småbørn VÆLG MED Indhold 4 Barnevogne 7 Høje barnestole 8 Barneseler 10 Sutter 11 Sutteholdere og -kæder 12 Barnesenge og weekend-/rejsesenge 15 Bæreseler 16 Legetøj 19 Engangsbleer Til forældre med

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Gasprodukter 2009/2010. Varekatalog til private og erhverv

Gasprodukter 2009/2010. Varekatalog til private og erhverv Gasprodukter 2009/2010 Varekatalog til private og erhverv Terrassevarmere Fakler Radiatorer Strålepaneler Varmekanoner Varmeovne Grill Camping Køkken/køl Ukrudt Skære/varme/lodde (HARRIS) Håndværktøj Fittings/diverse

Læs mere