Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet"

Transkript

1 Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark Sikkert og Sundt Arbejde for Alle - velfærd med arbejdsmiljø i centrum Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag, og dagen gennemføres i samarbejde med Ulandssekretariatet. Arbejdsmiljødagen er indstiftet af Den Internationale Fagbevægelse for at sætte fokus på et bedre arbejdsmiljø og mindes de mange som er blevet ramt af skader. FN s arbejdsorganisation ILO har også initiativer i forbindelse med 28. april I dette faktablad er der en række aktuelle oplysninger om arbejdsmiljøet: 1. Fakta om arbejdsmiljøet i Danmark, side 2 2. Fakta om arbejdsmiljøet i EU, side 5 3. Fakta om arbejdsmiljøet globalt, side 7

2 1. Fakta om arbejdsmiljøet i Danmark LO s og FTF s medlemsorganisationer har tilsammen omkring sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter, som er med i indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladserne vedtog Folketinget handlingsprogrammet Rent arbejdsmiljø år 2005 et program, der skulle forbedre arbejdsmiljøet på en række områder: Arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, ensidigt gentaget arbejdet og tunge løft, støj, kræftfremkaldende og nerveskadende stoffer, indeklima samt børn og unge. En evaluering af de sidste10 års arbejdsmiljøindsats viser, at hovedparten af de målsætninger, der blev opstillet for at forbedre arbejdsmiljøet inden 2005 ikke er nået. Det lykkedes hverken at nå målene for alvorlige ulykker, psykisk arbejdsmiljø eller tunge løft. For ensidigt gentaget arbejde (EGA) er målet om, at EGA skulle være reduceret med 10 pct. i 2005 nået. (Kilde: 10 år med handlingsprogrammet Rent arbejdsmiljø 2005, Arbejdstilsynet, 2007). For indsatsen frem til 2010 har arbejdsmarkedets parter og en bred kreds i Folketinget valgt at prioritere og sætte måltal for indsatsen i forhold til 4 områder: Ulykker, muskel- og skeletbesvær, psykisk arbejdsmiljø og støj. Der mangler dog at blive sat reduktionsmål på indsatsen imod muskel- og skeletbesvær. (Kilde: LO og FTF) I 2005 døde 55 personer som følge af ulykker på arbejdet. Dette svarer til niveauet i årene , men er en stigning i forhold til 2004, hvor 44 personer mistede livet på jobbet (Kilde: Anmeldte arbejdsskader , Arbejdstilsynet, 2006). I 2005 er der blevet anmeldt arbejdsulykker. Dette ligger på niveau med 2004, hvor vi var vidner til den første stigning i arbejdsulykker siden Det er fortsat for tidligt at afgøre, om denne stigning er et udtryk for, at den positive tendens, der har været på ulykkesområdet, er ved at vende. (Kilde: Anmeldte arbejdsskader , Arbejdstilsynet, 2006). I 2005 var godt 11 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykke så alvorlig, at den medførte amputation, knoglebrud eller skader på omfattende dele af legemet. Dette svarer til niveauet i (Kilde: Anmeldte arbejdsskader , Arbejdstilsynet, 2006). I 2005 blev der anmeldt ulykker blandt unge under 25 år. Regner man de mange ulykker med, som ikke bliver anmeldt, giver det i alt ulykker blandt børn og unge. Det svarer til, at de unges andel af arbejdsskaderne udgør 20,7 pct. De unges arbejde udgør kun 10,7 pct. af det samlede antal timer, der præsenteres på det danske arbejdsmarked. Det indebærer, at risikoen 2

3 for arbejdsskader blandt unge er lige knap dobbelt så høj som blandt voksne (20,7 pct. af skaderne, men kun 10,7 pct. af timerne) (Kilde: LO). Tilsvarende viser optælling af skadestuebehandlede arbejdsulykker for unge mellem 18 og 25 år, at deres risiko for en arbejdsulykke er dobbelt så stor i forhold til andre aldersgrupper. (Kilde: Dansk Institut folkesundhed). Der blev i 2005 anmeldt arbejdsbetingede lidelser, hvilket er noget højere end niveauet i de foregående år, men på samme niveau som antallet i Dette tal omfatter eksempelvis skader forårsaget af dårligt psykisk arbejdsmiljø, EGA og en række af de mere klassiske helbredsproblemer, der følger af røg, støj og møg. (Kilde: Anmeldte arbejdsskader , Arbejdstilsynet, 2006). I 2005 var 52 pct. af alle anmeldte arbejdsbetingede lidelser forårsaget af lidelser i bevægapparatet. Sammenlignet med antallet af anmeldelser i de forgangne år er tallet steget fra 6851 tilfælde årligt i år 2000 til tilfælde i (Kilde: Anmeldte arbejdsskader , Arbejdstilsynet, 2006) anmeldte i 2005 en psykisk lidelse. I år 2000 var tallet 870. Det svarer til en stigning på næsten 300 pct. over en femårig periode (Kilde: Anmeldte arbejdsskader , Arbejdstilsynet, 2006). Andelen af danskere som føler sig stresset er steget. Det anslås, at pct. (hver tiende) af danskere i arbejde lider af stress i en sådan grad, at de har brug for hjælp. (Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark 2005, NAK, NFA, 2005). I en rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet er det estimeret, at der hvert år dør 47 mennesker som følge af passiv rygning på deres arbejdsplads. Dødeligheden for passiv rygning ligger dermed på niveau med antallet af dødsulykker på de danske arbejdspladser. Endvidere er det estimeret, at passiv rygning hvert år forårsager sygdomstilfælde, der fører til hospitalsindlæggelser. (Kilde: Passiv Rygning, AMI, 2004). I 2002 blev der anmeldt tilfælde af vold i forbindelse med arbejdet. Anmeldelsessystemet er siden blevet ændret, så det ikke længere er muligt at udarbejde en oversigt over antallet af voldsbaserede arbejdsulykker. (Kilde: Overvågning 2003, Arbejdstilsynet 2005). Anmeldelsen af arbejdsbetingede lidelser som følge af støj er stagneret over en femårig periode. (Kilde: Anmeldte arbejdsskader , Arbejdstilsynet, 2006). Alligevel udgør høreskader stadig mere end 10 pct. af de godt arbejdsbetingede lidelser, der hvert år anmeldes til Arbejdstilsynet. En undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk klinik i Århus viser, at der fortsat er store støjproblemer på de danske arbejdspladser. Støj er et særdeles udbredt arbejdsmiljøproblem i en række brancher, hvor der også er mange ansatte. Godt halvdelen af arbejdstagerne i byggeindustrien, jern- og metalindustrien, mineralindustrien, træindustrien, fødevareindustrien samt på trykkerier og i daginstitutioner er udsat for et støjniveau, der kan give høreskader. (Kilde: 10 år med handlingsprogrammet Rent arbejdsmiljø 2005, Arbejdstilsynet, 2007). 3

4 Stadig flere lønmodtagere angiver selv, at de er udsat for et støjniveau, der er så højt, at man må hæve stemmen for at tale sammen. I 2005 angiver næsten hver tredje, 30 pct. af alle lønmodtagere og selvstændige i Danmark, at de er udsat for støj af denne styrke. Dette i modsætning 25 pct. i (Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark 2005, NAK, AMI, 2005) personer anmeldte i 2005 en arbejdsbetinget lidelse som følge af hudsygdomme. Det svarer til knap 9 pct. af de arbejdsbetingede lidelser, der anmeldes hvert år. Antallet har været svagt faldende siden (Kilde: Anmeldte arbejdsskader , Arbejdstilsynet, 2006). I 2005 blev der anmeldt 219 arbejdsbetingede lidelser som følge kræftsygdomme eller forstadier hertil. Tallet har været mere eller mindre stabilt over en femårig periode. (Kilde: Anmeldte arbejdsskader , Arbejdstilsynet, 2006). Det er beregnet, at 12 pct. af lungekræfttilfældene i Norden kunne undgås, hvis farlige eksponeringer i arbejdet blev fjernet. (Kilde: Kræft og kræftfremkaldende stoffer: Wallin m.fl.). Det forventes, at antallet af tilfælde af lungehindekræft ( asbest-kræft ) vil stige fra de nuværende 100 sygdomstilfælde om året til omkring 125 i løbet af dette årti. (Kilde: Kræftens bekæmpelse). Det samlede sygefravær i Danmark svarer til årsværk/fuldtidsstillinger. Forskning viser, at 1/3 af fraværet kan fjernes ved forbedring af arbejdsmiljøet. (Kilde: Sygefravær i et arbejdsmiljøperspektiv, AMI, 2003). Hvis man alene ser på arbejdsulykkerne er de årsag til, at 2,5 mio. lønmodtagere har en sygefraværsdag pr. år, og det svarer til tabte årsværk/fuldtidsstillinger. (Kilde: Arbejdsmiljøet i Danmark i 2000, NAK, AMI, 2002). Det er velkendt, at arbejdsskadestatistik er behæftet med usikkerhed. Man ved blandt andet, at langt fra alle ulykker og arbejdsbetingede lidelser bliver anmeldt. For ulykkernes vedkommende skønnes der at være en underrapportering på omkring 50 pct., den er endnu højere for børn og unge. (Kilde: Anmeldte arbejdsskader , Arbejdstilsynet, 2006). 4

5 2. Fakta om arbejdsmiljøet i EU I 2001 døde personer som følge af arbejdsulykker. Det svarer til, at der dør en europæisk lønmodtager hver anden time på grund af en arbejdsulykke. Tallet ligger imidlertid på det laveste niveau i perioden (Kilde: European Statistics on accidents at work, Eurostat). I 2001 blev der anmeldt 7,6 millioner arbejdsulykker, hvilket vil sige, at en EU-borger er offer for en arbejdsulykke hver 5. sekund. Dette tal har dog været stabilt faldende siden (Kilde: European Statistics on accidents at work, Eurostat). Estimater viser, at arbejdsulykker hvert år koster EU-landene 55 milliarder euro. (Introductory Report: Decent Work Safe Work, ILO). EU har sat som mål, at arbejdsulykker skal reduceres med 25 pct. i perioden (Kilde EU s Arbejdsmiljøstrategi ). Der er 75 millioner unge mennesker i beskæftigelse i EU. De unge har 50 pct. flere arbejdsulykker end de ældre arbejdstagere, og antallet er stigende. Blandt andet derfor har Det Europæiske Arbejdsmiljø Agentur gjort unges arbejdsmiljø til temaet for arbejdsmiljøugen i uge (Work and Health in the EU a statistical portrait , Eurostat). Frekvensen af arbejdsulykker uden dødelig udgang pr arbejdstagere er mere end 40 pct. højere for de årige end for den samlede arbejdsstyrke. Det er et forhold, der gør sig gældende i alle erhvervssektorer (Eurostat: - Population and social conditions/helath). Den yngste gruppe af arbejdstagere (mellem 15 og 24 år) er den gruppe, der hyppigst udsættes for fysisk krævende arbejde. (EWCS2000/Age and working conditions in the EU, EFWC, 2003). Arbejde i opskruet tempo og med stramme tidsfrister er hyppigere forekommende blandt unge arbejdstagere. Unge har større sandsynlighed for at blive sat til for eksempelvis ensformigt arbejde og for ekstrem varme, kraftig støj og vibration på arbejdspladsen. (ESWC, data uddraget fra ESWC 1995 og undersøgelsesresultater fra 2000 fra Prevent, Tal fra viser, at omkring 7,7 millioner mennesker i EU lider af arbejdsbetingede lidelser. Heraf er 53 pct. muskelskeletlidelser, 18 pct. relateret til stress, depressioner og angst og 8 pct. til lungelidelser. (Kilde: European labour force survey LFS, 1999). Hvert år dør EU-borgere af arbejdsbetingede lidelser. (Introductory Reprot: Decent Work Safe Work, ILO). 7,5 millioner lønmodtagere i Europas 15 lande var udsat for passiv rygning i mindst 75 pct. af arbejdstiden. De mest udsatte brancher er detailhandlen, restaurationsbranchen, finanssektoren, forsikringsbranchen og social- og sundhedssektoren. (Workplace Smoking, 2004, ILO). 5

6 På EU-niveau går millioner arbejdsdage tabt hvert år som følge af sygefravær. 210 millioner af dem skyldes arbejdsulykker, mens 340 millioner skyldes andre helbredsmæssige problemer forårsaget af arbejdet. Sagt på en anden måde, så har hver enkelt europæisk lønmodtager i gennemsnit 3,4 sygefraværsdage om året, der er forårsaget af forhold i arbejdet. (Kilde: Third European Survey on Working conditions 2000). 6

7 3. Fakta om arbejdsmiljøet globalt På globalt plan dør 2,2 millioner arbejdstagere hvert år som følge af arbejdsulykker eller arbejdsbetingede lidelser. Det svarer til mennesker om dagen. 1,7 millioner af disse dødsfald skyldes arbejdsbetingede sygdomme. (Kilde: World Day for Safety and Health at work 2005: A background paper, ILO). Passiv rygning er en af de helt store dræbere på arbejdspladserne verden over. Hvert år dør der estimeret set omkring som følge af passiv rygning på deres arbejde. (Introductory Reprot: Decent Work Safe Work, ILO). Farlige stoffer dræber årligt omkring medarbejdere på verdensplan alene asbestkræft kræver hvert år menneskeliv. De fleste af de resterende dødsfald skyldes andre former for kræft samt lungelidelsen Silikose. (Kilde: World Day for Safety and Health at work 2005: A background paper, ILO). På verdensplan sker der hvert år omkring 270 millioner arbejdsulykker. I 2001 døde personer som følge af sine skader. Dette tal er steget med siden Det er særligt de unge lønmodtagere mellem 15 og 24, der kommer ud for alvorlige arbejdsulykker, mens det særligt er arbejdstagere over 55, der udsættes for dødelige arbejdsulykker. (Kilde: World Day for Safety and Health at work 2005: A background paper, ILO). På verdensplan skyldes 5 pct. af alle alvorlige arbejdsulykker minearbejde. Dette til trods for, at kun 1 pct. af den globale arbejdsstyrke er beskæftiget inden for minedrift. ILO estimerer, at omkring minearbejdere dør hvert år som følge af arbejdsulykker. (Safety Culture at work, World Day for Safety and Health at work, April ). Tal fra 2001 viser, at der hvert år er omkring 160 millioner mennesker verden over, som er ofre for arbejdsbetingede lidelser. (Kilde: World Day for Safety and Health at work 2005: A background paper, ILO). I år 2000 var der på verdensplan omkring 211 millioner økonomisk aktive børn i alderen 5-14 år. Det svarer til, at 16 pct. af alle børn under 15 år er i arbejde. Heraf arbejdede 111 millioner i risikable erhverv. Udover de 111 millioner er det estimeret, at 8,4 millioner børn på verdensplan er involveret i andre former for farligt børnearbejde, såsom handel med børn, tvangsarbejde, væbnede konflikter, prostitution og pornografi og anden aktivitet. (Kilde: Every Child counts New Global Estimates on Child Labour, 2002, ILO) børn dør hvert år som følge af en arbejdsulykke (Kilde: Safe Work and Safety Culture, 2004, ILO). Dertil kommer det faktum, at risikoen for alvorlige arbejdsulykker er langt større blandt de unge medarbejdere mellem 15 og 24 år, end den er for deres ældre kollegaer. (World Day for Safety and Health at work 2005: A Background Paper, ILO). 7

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Underrapportering af arbejdsulykker Øje på arbejdsmiljøet, maj 2012 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006

Læs mere

Kapitel 11. Arbejdsmiljø

Kapitel 11. Arbejdsmiljø Kapitel 11 Arbejdsmiljø 11. Arbejdsmiljø Arbejdspladsen er de senere år blevet et centralt forum for forebyggelse og sundhedsfremme, og der er kommet større fokus på arbejdsmiljøets indflydelse på medarbejdernes

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark Øje på arbejdsmiljøet, september 2005 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

Sygefravær i byggeriet: En tung byrde for samfundsøkonomien

Sygefravær i byggeriet: En tung byrde for samfundsøkonomien Sygefravær i byggeriet: En tung byrde for samfundsøkonomien Revideret version B A T K A R T E L L E T September 2003 1. Indledning og resumé...2 2. Udviklingen i udgifterne til sygedagpenge...4 3. Regeringens

Læs mere

Arbejdsmiljøet. n Forebyggelsespotentialet indenfor nogle sygdomme er stort, f.eks. en femtedel når det gælder iskæmisk hjertesygdom.

Arbejdsmiljøet. n Forebyggelsespotentialet indenfor nogle sygdomme er stort, f.eks. en femtedel når det gælder iskæmisk hjertesygdom. Arbejdsmiljøet 24 n Der er store forskelle i arbejdsmiljøet alt efter hvilke job, lønmodtagere og selvstændige har. For eksempel er der ikke blot klager over støj indenfor industri- og håndværksjob, men

Læs mere

3. Når skaden er sket

3. Når skaden er sket 3. Når skaden er sket 3.1 Sammenfatning 99 3.2 En ud af fem anmeldte arbejdsskader anerkendes 11 3.3 Niveauet for arbejdsskader er stabiliseret 11 3.4 Anmeldesystem øger risiko for arbejdsmarkedsexit 119

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax: 3524 6300

Læs mere

Vold på arbejdet - med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser

Vold på arbejdet - med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser Vold på arbejdet - med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser Februar 2005 Jørgen Møller Christiansen CASA Vold på arbejdet - med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser Februar 2005 Jørgen

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 En registerbaseret undersøgelse Ulla Binger, Johnny Dyreborg, Jørgen Vinsløv Hansen og Birthe Lykke Thomsen Udredning af årsager

Læs mere

SYGEFRAVÆR I ET ARBEJDSMILJØPERSPEKTIV

SYGEFRAVÆR I ET ARBEJDSMILJØPERSPEKTIV SYGEFRAVÆR I ET ARBEJDSMILJØPERSPEKTIV Thomas Lund Chris Jensen Martin Lindhardt Nielsen Vilhelm Borg maj 2003 Enheden for forskning i fravær og arbejdsophør, AMI SYGEFRAVÆR I ET ARBEJDSMILJØPERSPEKTIV

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Report 1.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Januar 2012 1 2 Forord Denne rapport er udarbejdet til BAR SOSU, som har formuleret følgende opgave: 1. At få

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR AMI RAPPORT OM ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Chris Jensen Thomas Lund Robert Mossing Martin Lindhardt Nielsen Merete Labriola Herman Burr Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet København 2002 AMI rapport om Arbejdsmiljø

Læs mere

Viden og anbefaling om mobning

Viden og anbefaling om mobning Viden og anbefaling om mobning Mobning - viden og anbefalinger LO og FTF sætter fokus på, hvordan man kan forebygge mobning på arbejdspladserne. Mobning er udbredt på de danske arbejdspladser. Vi skal

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god investering

Et godt arbejdsmiljø er en god investering Et godt arbejdsmiljø er en god investering B A T K A R T E L L E T Januar 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...4 3. Formål...5 4. Handelshøjskolens og PricewaterhouseCoopers undersøgelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR November 2008 Forord Beskæftigelsesregionerne i Danmark har bedt mploy a/s om at gennemgå og sammenskrive de vigtigste analyser af sygedagpengeområdet.

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane NR. 6 - Oktober 2012 Vold, mobning og chikane Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

23. april 2012. J.nr. 2011-0007278

23. april 2012. J.nr. 2011-0007278 23. april 2012 J.nr. 2011-0007278 Rapport fra arbejdsgruppen om anmeldelse af arbejdsskader (erhvervssygdomme) Maj 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for rapporten... 3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning

Læs mere

Måling af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet:

Måling af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet: ARBEJDSRAPPORT Måling af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet: Det generelle arbejdsmiljøarbejde Forskningschef Elsa Bach, AMI Forskningslektor Peter Hasle, DTU Seniorforskningskonsulent Hans Jørgen Limborg,

Læs mere

Sygeplejerskers arbejdsmiljø,

Sygeplejerskers arbejdsmiljø, Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred er en undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø, som udføres i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Arbejdsmiljøinstituttet (AMI). Sygeplejerskers

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær

Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær Nordiske initiativer til nedbringelse af sygefravær TemaNord 2005:524 ISBN 92-893-1140-1 Grafisk produktion: Kailow Graphic Oplag: 1.500 Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen

Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats Maj 2002 Hans Hvenegaard og Jens Voxtrup Petersen CASA Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere