Bilag. Feltnoter fra kurset i ung-til-ung rygestopevents og de forskellige events

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Feltnoter fra kurset i ung-til-ung rygestopevents og de forskellige events"

Transkript

1 Bilag Feltnoter fra kurset i ung-til-ung rygestopevents og de forskellige events Mandag d. 4. marts 2013: Kurset i ung-til-ung rygestopevents På kurset deltog Line (min medpraktikant) og jeg sammen med fem frivillige. Lone Just som har erfaring med rygestopevents og rygestopkurser afholdt kurset i, hvordan man laver ung-til-ung rygestopevents. Kurset varede fra kl Jeg startede med at byde velkommen, og jeg præsenterede kort kampagnen Røgfri Unge i Kommunen og gennemgik min og Lines roller som koordinatorer og tovholdere på indsatsen. Efter min korte velkomst og præsentation tog Lone Just over. Lone Just fortalte mere uddybende om baggrunden og formålet med kampagnen og afholdelse af rygestopevents. Vi blev præsenteret for en masse fakta omkring rygningens skadelige virkning og rygningens funktion hos unge. Vi blev introduceret til den motiverende samtaleteknik og Stages of Changes modellen. Vi gennemgik også en række sundhedsøvelser, som skal gøre sundhedsskader ved rygning personligt relevant for de unge rygere: Kuliltemåling, sugerørsøvelse, tjæreglas, kaffefilterøvelse m.m. Vi blev instrueret i, hvordan man laver en kuliltemåling, da det er en væsentlig øvelse ved rygestopevents, og vi prøvede selv at puste i apparatet, så vi har fuldstændig styr på det, inden vi går ud og laver kuliltemålinger på de unge rygere. Vi lavede også sugerørsøvelsen, som skal give en ide om de fysiske begrænsninger man får ved rygerlunger, og hvilket ubehag, der er ved ikke at kunne trække vejret frit. De forskellige øvelser skal gøre de unge opmærksomme på rygningens skadelige virkning. Ud over øvelserne så blev vi også præsenteret for det kampagnemateriale, som vi skal medbringe til de forskellige rygestopevents. Materialet består af forskellige postkort og pjecer, hvor de unge kan læse om rygning og rygestop. Postkortene viser fx billeder af rådne tænder, rygerlunger, giftstoffer i cigaretter, tjære m.m., som igen skal gøre de unge opmærksomme på rygningens skadelige virkning. Materialet fungerer som en slags skræmme-taktik. Vi skulle også øve en samtale-situation, hvor én skulle lege rådgiver og én skulle lege ung ryger, og her blev det helt tydeligt, at den der var rådgiver havde svært ved ikke at virke bedrevidende og moraliserende. Én sagde fx Har du ikke tænkt på at gøre noget bedre for dig selv? Det er helt 1

2 tydeligt, at rådgiveren her ikke kan skjule, hvad hun synes er bedst, men det er jo ikke sikkert, at den unge ryger har samme opfattelse. Hvis det skal være en motiverende samtale, så skal ønsket komme fra den unge ryger, og det er rygeren, der selv skal italesætte, at han eller hun vil gøre noget bedre for sig selv. Det er ikke rådgiveren, der skal trække noget ned over hovedet på den unge ryger. Det viser sig bare at være rigtig svært ikke at komme til at gøre. Kurset varede i ca. fem timer, hvor de unge frivillige skulle klædes på til rollen som rådgiver. Det var især interessant, at Lone Just gentagne gange italesatte, at det bestemt ikke skulle virke som en løftet pegefinger eller moraliseren over for de unge rygere, men det skinnede dog alligevel igennem i flere af de eksempler på spørgsmål hun selv kom med. De postkort som vi skal have med ud til de unge går også primært på at skræmme de unge til at stoppe med at ryge (Tandkort med klamme tænder, sorte rygerlunger m.m.). Onsdag d. 10. april Første rygestopevent på Gefion Gymnasium Jeg havde aftalt med forstanderen fra Gefion Gymnasium, at vi kunne stå ved et bord tæt på en udgang, hvor rygerne går ud og ryger. Jeg havde skrevet til de to frivillige, som skulle være med til at afholde rygeeventen, at vi skulle mødes ved noget, der hed Green Room Caféen kl Vi skulle lave rygestopevents i deres formiddagspause, frokostpause og eftermiddagspause : kl kl og kl Louise og Karina som begge er frivillige var med ude og afholde eventen. Louise gik dog efter første pause. Birgit fra Københavns kommune kom desuden og hjalp os i det sidste frikvarter. Det er lidt forvirrende at finde rundt på Gefion Gym., men det lykkedes os at mødes på det aftalte sted. Vi fandt hurtigt ud af, at det var oplagt at stå ved udgangen til det område, hvor de unge går ud og ryger. Det er sådan, at der er forbud mod at ryge på skolens matrikel, så de unge skal helt ud ved vejen, hvis de skal ryge. Derfor stillede vi os ved den udgang ud til rygeområdet, så vi kunne fange dem, når de skulle ud at ryge i frikvartererne. Vi havde fået lov at låne et rullebord af skolens kantine, så vi let kunne flytte placering alt efter, hvor de unge rygere befandt sig. I det store spisefrikvarter rykkede vi os bl.a. ind i studiecaféen, hvor mange af de unge rygere befandt sig. Jeg havde medbragt en masse forskellige postkort med fakta om rygning, sugerør til sugerørsøvelsen, tjæreglas og en kuliltemåler (+ vand og sandwich til 2

3 de frivillige). Vi var til stede på gymnasiet hele dagen og skulle især snakke med de unge i formiddagspausen, frokostpausen og eftermiddagspausen. I den første pause havde vi lidt svært ved at få fat i de unge rygere, da de havde travlt med at komme ud og ryge, og derfor ikke havde tid til at snakke med os. Vi fik kun snakket kort med et par stykker, som også fik pustet i kuliltemåleren. Vi skulle også lige varme op mht. at tage kontakt til de unge det var nemlig første gang for os alle tre, at vi var ude og lave rygestopevent. Det gik dog lidt bedre i frokostpausen med at få kontakt til de unge rygere. Det hænger nok sammen med, at vi havde fået øvet os lidt i at henvende os til dem, og at de havde længere pause og dermed mere tid til at snakke med os. Flere af de unge var også nysgerrige efter, hvem vi var, og hvad vi lavede. Efterhånden kom der lidt flere hen til vores rullebord, og vi lavede kuliltemålinger på en del. Desværre var kuliltemåleren meget usikker (den virkede næsten ikke), så vi havde problemer med at måle kulilteniveauet hos de unge, selvom de fleste lige havde været ude at ryge forinden. Det var problematisk fordi flere af de unge gerne ville se, hvor højt deres kulilte-tal var, og når måleren ikke gav udslag, så gav det indtryk af, at deres lunger ikke var påvirkede af deres rygning. Jeg finder det problematisk, at vi på kurset bliver undervist i den motiverende samtale, hvor man skal være neutral over for rygeren og ikke presse noget ned over hovedet på dem, når vi så går ud og opfordrer de unge rygere til at få målt deres kulilteniveau. Vi presser dem selvfølgelig ikke til at prøve kuliltemåleren, hvis ikke de har lyst, men vi er meget frembrusende i vores kontakt, når de kommer forbi. Det stemmer ikke særlig godt overens med det, vi fik at vide på kurset i forhold til selv at lade de unge rygere komme hen til os. Mange af de unge udtrykte også, at de ikke ønskede at få målt deres kulilte, og jeg havde en fornemmelse af, at flere følte sig lidt pressede til at puste i måleren. På kurset blev der desuden lagt op til, at vi blot skulle stå i en stand på uddannelsesinstitutionerne og så lade de unge selv opsøge os, hvis de ønskede at snakke om deres rygning eller prøve kuliltemåleren. Her blev det nærmest modsat. Vi måtte være meget pågående og lokke de unge rygere over til vores bord, da kun meget få kom over til os. Vi gik sågar på et tidspunkt også udenfor og opsøgte rygerne, når de stod og røg for at få dem i dialog. Jeg syntes selv, at det var lidt grænseoverskridende at opsøge dem, når de stod og røg i pauserne. Det føltes lidt som om, at vi overskred nogle grænser for, hvor meget man kan tillade sig at genere folk. Det må nærmest have virket helt frelsende, at vi afbrød dem midt i deres rygning. Vi har hele tiden fået at vide på kurset, 3

4 at vi ikke måtte henvende os til de unge med en løftet pegefinger, men idet vi så målrettet går hen og tager fat i de unge, når de står og ryger, så følte jeg lidt, at vi kom og jagtede dem. Det virkede lidt missionæragtigt. En af de unge, som stod og røg blev da også lettere irriteret, og sagde at han af princip ikke ville holde op med at ryge pga. regeringens skærpede rygelov. Og så kommer vi som regeringens og Sundhedsstyrelsens (KB s) apostle og forstyrrer ham midt i sin rygepause, hvor han i øvrigt er henvist til at ryge uden for skolens matrikel. På kurset lærte vi også om Stages of Changes modellen, og det handlede om på hvilket stadie rygerne befinder sig. Fx om de er på et overvejelsesstadie eller videre til næste stadie. Budskabet er, at man skal henvende sig til de unge rygere alt efter, hvor de befinder sig i Stages of Changes. Problemet er bare, at vi ved sådan et rygestopevent kan risikere at skære alle over en kam. Det er svært på så kort tid (et frikvarter), at nå at have en lang og motiverende samtale med den enkelte unge ryger. Det bliver meget de samme ting, vi snakker med de unge om, og det er svært med vores viden om, hvor skadelig rygning er, og ikke mindst vores holdning til rygning, ikke at komme til at virke moraliserende. Man kommer hurtigt til at presse et rygestop ned over hovedet på dem, selvom de måske slet ikke er nået til den erkendelse, at de har lyst eller brug for at stoppe med at ryge. Vi er så forhippede på i en god mening at få dem til at holde op med at ryge, at vi kommer til at stille lukkede og moraliserende spørgsmål og måske endda lægge ord i munden på dem. De unge rygere, når i værste fald ikke selv at formulere deres mål og ønsker eller erkende, at de måske har lyst til at kvitte smøgerne før vi har formuleret det for dem. Der blev fx stillet spørgsmål som: hvorfor er du ikke stoppet med at ryge endnu? (moraliserende). Her kunne man fx i stedet have spurgt: Har du gjort dig nogle tanker om, hvad rygningen gør for dig? Kuliltemåleren bruges også som en form for skræmmetaktik, hvor rygeren får tydeliggjort rygningens indvirkning på kroppen med et tal for kuliltekoncentrationen i lungerne. Problemet var her, at måleapparatet var så usikkert, at vi ikke rigtig kunne bruge målingerne til noget. Ofte stod tallet på nul, selvom den unge lige havde været ude at ryge forinden. For det første vil der altid være en vis usikkerhed med måleapparater og for det andet, så er det med til at underminere at rygning er skadeligt, hvis kuliltemåleren ikke giver et udsving. Desuden så var det tydeligt, at flere af de unge bevidst ikke pustede nok luft ind i måleren for at undgå et højt kuliltetal, og derfor blev målingerne også upræcise og ugyldige. En anden skræmmetaktik, som vi har med til rygestopevents er et glas fyldt med tjære (Soja og vand), som skal illustrere den mængde af tjære, som sætter sig på lungerne, 4

5 når man har røget 20 cigaretter om dagen i et år. Glasset står på bordet til skue for de unge, og vi kom ofte til at gribe til det i samtalen med de unge for at illustrere tobakkens skadelige virkning på kroppen Mange af de frivillige, som er tilknyttet kampagnen er unge studerende på sundhedsvidenskabelige uddannelser, der aldrig har prøvet at ryge, og desuden har en hel klar holdning til at rygning er skidt. Jeg talte selv med en af de frivillige (Karina), som var med ude og afholde eventen på Gefion, og hun italesatte, at det var svært ikke at udtrykke sin holdning til rygning og desuden være neutral, når man har den viden, som hun besidder. Det kom da også til udtryk i hendes snak med de unge rygere, da hun flere gange kom med formaninger i forhold til rygningens skadevirkninger. En af de unge rygere udtrykte desuden også, hvordan vi (os frivillige) kunne stå og belære ham om rygning og rygestop, når vi aldrig selv havde prøvet at ryge. Han gav udtryk for, at vi jo ikke kunne sætte os ind i hans situation. Det har han jo i og for sig også ret i. Vi kan kun sammenligne det med at være afhængig af slik og søde sager, og jeg ved da godt, hvordan jeg ville reagere, hvis nogen kom og bad mig om at stoppe med at spise sukker for altid. Birgit fra Sundhedsforvaltningen i KBH, som også afholder rygestopevents og rygestopkurser kom i det sidste frikvarter og hjalp os med at snakke med de unge rygere. Hun har desuden været den, som har etableret kontakten med forstanderen fra Gefion Gym. Birgit havde en meget frembrusende tilgang til at tage kontakt til de unge rygere, og det var også lidt i modstrid med det, vi havde lært på kurset om at henvende os mere nøgternt. Hendes tilgang satte dog gang i standen, så flere af de unge fik lavet kuliltemålinger Birgit havde selv medbragt to kuliltemålere, som virkede meget bedre end vores. Vi fik desuden skrevet to unge op til det rygestopkursus, som Birgit vil afholde fra d. 23. april. De to unge havde dog ikke selv henvendt sig for at komme på rygestopkursus det var nærmere os, der med bedste overtalelsesevne fik skrevet dem på kurset. Jeg tvivler derfor lidt på, om de møder op til kurset. Idealet om, at det er de unge, der selv skal henvende sig og udtrykke deres egne ønsker og mål blev altså heller ikke her opfyldt. Nogle af de unge italesatte dog, at de ønskede på et tidspunkt at kvitte smøgerne, men jeg synes ikke at deres erkendelser og tanker omkring deres rygning kom så meget i spil. Det var meget os, der fremprovokerede det de sagde, følte jeg. Det var ikke mange af de unge rygere, som selv kom over til vores bord og henvendte sig til os. Vi var derfor lidt nødt til at jagte dem, hvilket jeg ikke synes var optimalt. Vi var endda helt ude og 5

6 snakke med dem, når de stod udenfor og røg. På kurset havde vi fået et indtryk af, at vi skulle stå ved en stand i en kantine, og at de unge så selv ville komme over til os. Det viste sig dog, at de unge ikke var særligt interesserede i at snakke med os, så vi måtte selv gøre meget for at opsøge deres opmærksomhed. Vi skulle aktivt spørge dem, om de ikke ville komme over og få en kuliltemåling. Vores måde at henvende os på var også meget påtrængende. Vi spurgte fx om de var på vej ud at ryge for at få deres opmærksomhed. På kurset fik vi at vide, at vi bare skulle starte stille og roligt med at spørge efter deres navn og alder, men det viste sig slet ikke at fungere i praksis. Vi var nødt til at være meget mere fremme i skoen for at få kontakt til dem. Hvis ikke vi spurgte så direkte, så var det umuligt at falde i snak med de unge, og så ignorerede de fleste os blot. Idéen om, at de unge selv ville henvende sig til os, og at vi kunne være forholdsvist neutrale og tilbagelænede holdt ikke stik. Selvom vi på kurset lærte lidt om den motiverende samtaleteknik og Stages Of Changes, så er der en tendens til, at de unge frivillige falder i den moraliserende grøft. Postkortene med rådne tænder m.m. virker også selvmodsigende for konceptet, og de unge frivillige kommer ofte til at ty til postkortene, når samtalen går i stå. Konklusionen efter denne rygestopevent er, at det var svært at overtale de unge til at skrive sig op til et rygestopkursus, da mange af dem ikke var motiverede pga. kommende eksaminer. De fleste gav udtryk for, at de først ville holde op med at ryge efter gymnasiet, hvor der ikke er så mange fester og venner, som kan påvirke dem, og at de først der kan starte på en frisk. Hvis de unge ikke er motiverede, så er det meget svært at få dem til at stoppe med at ryge. De unge gav desuden udtryk for, at de udmærket er klar over, at rygning er skadeligt, og at skræmmekampagner ikke virker på dem. En af de unge rygere sagde endda eksplicit, at hun slet ikke gad på et rygestopkursus, hvis det var en skræmmekampagne. Tirsdag d. 16. april Anden rygestopevent på Gefion Gymnasium Jeg var ude på Gefion gymnasium sammen med Line (medpraktikant) og de to frivillige Karina og Louise og afholde anden rygestopevent. En tredje frivillig havde også tilmeldt sig eventen, men hun dukkede aldrig op. Vi fik snakket med lidt flere af de unge denne gang og lavet ca. 15 kuliltemålinger. Nu har tre unge tilmeldt sig rygestopkurset d. 23. april, der skal afholdes i forlængelse af tredje og sidste rygestopevent. 6

7 Vores kuliltemåler virkede lidt bedre i dag det hjalp at skifte batteriet ud, men der var dog stadig flere fejlmålinger. De unge rygere kunne genkende os med det samme, og mange af dem, som vi havde talt med sidst forsøgte lidt at undgå at få øjenkontakt med os og snige sig forbi os. Vi havde desuden snakket med fire unge rygere, som var gået med til at tage en udfordring hver om at forsøge at nedsætte deres antal af cigaretter om dagen. Det var dog kun to af dem, som kom over og snakkede med os i dag, og ingen af dem havde klaret udfordringen om at skære ned. Den ene af de frivillige, Karina, kom desuden flere gange til at virke moraliserende, og hun stod endda bogstaveligt talt med en løftet pegefinger flere gange. Hun kom bl.a. til at pege fingre af en af de unge rygere, som ikke havde formået at skære ned på antallet af smøger om dagen, og hun sagde endvidere til ham: Hvad var det vi aftalte sidst?. Det var helt tydeligt, at hun ikke kunne skjule sin skuffelse over, at han ikke havde klaret udfordringen. Der var desuden rigtig mange af de unge rygere, som sagde klart og tydeligt nej til at få målt deres kulilteniveau. Det var et fåtal af de unge, som selv opsøgte os. Flere af dem reagerede også negativt over, at vi lavede rygestopevent og virkede endda lidt provokerede af os. Det var også tydeligt, at flere af de unge rygere var lidt pinlige over for deres ikke-ryger venner, når de skulle blæse i kuliltemåleren. Line og jeg tog også nogle billeder til dokumentation af eventen! Der skal afholdes et tredje og sidste rygestopevent på Gefion d. 23. april samme dag som rygestopkurset starter! Da Line og jeg ikke deltager, så har jeg givet kuliltemåleren, postkortene, sugerørene og sedlen over, hvem der deltager i rygestopkurset til Karina, som skal ud og afholde det sidste rygestopevent sammen med Louise. De to piger har været med begge gange på Gefion, så det skulle ikke blive noget problem at afholde eventen alene den sidste gang. Birgit fra Københavns kommune kommer muligvis også og hjælper til d. 23. Torsdag d. 16. maj Første rygestopevent på Københavns Åbne Gymnasium Rygestopevent på Københavns Åbne Gymnasium fra kl Det var kun Line og jeg som deltog ved denne event, da vores frivillige Karina var syg. Denne rygestopevent forløb lidt anderledes end på Gefion gymnasium. På KBH s Åbne gymnasium kom der flere unge over til standen af sig selv for at få en kuliltemåling. Der kom en del over til 7

8 standen på samme tid, som var interesserede i at puste i kuliltemåleren. Det kom derfor primært til at handle om selve kuliltemålingen, og vi havde ikke så meget tid til at føre motiverende samtaler, da der stod en del i kø. Den dybere dialog med de unge faldt derfor i baggrunden og snakken blev derfor overfladisk og omhandlede kun tallet for kuliltemålingen. Det virkede umiddelbart mere positivt, at de unge selv henvendte sig til os end på Gefion, hvor vi skulle lokke dem over til vores stand, men der opstod så det problem, at der var for mange unge til at vi kunne nå at få en motiverende samtale med hver enkelt. Det blev meget hektisk og overfladisk. Samtalen kom til at handle om den giftige luftart kulilte og, hvad røgen gør ved kroppen. Tjæreglasset kom også i spil flere gange. Det skal vise, hvor meget tjære der samler sig i lungerne efter et forbrug på 20 cigaretter om dagen i et år. De unge gik meget op i selve kuliltemålingen, og de der fik et lavt tal (omrkring 5 ppm) gik meget op i, at de lå i skalaen småryger. Vi måtte derfor fortælle dem, at tallet sandsynligvis ville stige senere på dagen, når de har røget flere cigaretter. Da vi ikke kunne nå at føre motiverende samtaler med de unge, så blev det en overfladisk snak om kuliltemålingen og billederne af rådne tænder og rygerlunger på postkortene og tjæreglasset. Det er desuden også hektisk at stå i deres pauser, da de unge har travlt med at være sociale, spise mad og ryge! Der er derfor ikke rigtig tid til at føre de motiverende samtaler. OBS! Jeg har desværre ikke mulighed for at deltage i de efterfølgende to rygestopevents på Københavns Åbne Gymnasium, da jeg skal varetage andre opgaver i forbindelse med kampagnearbejdet på de pågældende datoer. Tirsdag d. 21. maj Tredje rygestopevent på Gefion Gymnasium Det tredje og sidste rygestopevent, som skulle afholdes på Gefion Gymnasium d. 23. april blev desværre aflyst pga. sygdom, så vi valgte derfor at afholde en ny event i dag d. 21. maj. Selve rygestopkurset blev desuden også aflyst, da ingen af de tre unge, der havde tilmeldt sig mødte op. Jeg mødte på kontoret og fik tjekket mails inden Line og jeg skulle ud på Gefion gymnasium og afholde det sidste ung-til-ung rygestopevent fra kl ca. 8

9 Vi placerede standen det samme sted som de forrige rygestopevents ved udgangen til det område, hvor de unge står og ryger i pauserne. Vi havde samme oplevelse som med de forrige rygestopevents på Gefion, hvor de unge ikke rigtig opsøgte vores stand. Vi lavede derfor kun nogle få kuliltemålinger, da mange af de unge gik forbi standen og ikke ønskede at snakke med os eller få lavet en kuliltemåling. Vi forsøgte at komme i dialog med de unge, som vi havde snakket med til de forrige rygestopevents, men de var ikke interesserede i at snakke med os. Det virkede desuden som om, at flere af de unge var flove over at skulle gå forbi os for at komme ud at ryge især dem som vi havde været i dialog med tidligere. Stemningen var meget anderledes end på Københavns Åbne Gymnasium, hvor mange af de unge selv opsøgte vores stand for at få en kuliltemåling. Kun otte personer tog imod tilbuddet om en kuliltemåling, hvilket er det laveste antal indtil nu. 9

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen)

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Bilag 4 - LOGBOG Mandag den 6/9 Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Deltagere: Birgitte Projektleder, halvdelen af tiden på MultiMinen Annette Træner

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium. Afsluttende opgave. Kommunikation/IT C. Rune, Christian og Kasper G.

Roskilde tekniske gymnasium. Afsluttende opgave. Kommunikation/IT C. Rune, Christian og Kasper G. Roskilde tekniske gymnasium Rune, og 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Laswells kommunikationsmodel:... 4 Målgruppe... 5 Fra start til slut... 6 Hvordan tog vi billederne?... 8 Test... 9 Passer

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Events om rygning. Se et videoklip fra en event her: www.cancer.dk/unge-rygning/frivillige.

Events om rygning. Se et videoklip fra en event her: www.cancer.dk/unge-rygning/frivillige. Events om rygning Vejledning Kræftens Bekæmpelse har udviklet en eventpakke, som skal sætte fokus på rygning og motivere unge til at lade være med at ryge. Denne vejledning introducerer dig til de aktiviteter,

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

1. Introduktion. 1.1 Indledning

1. Introduktion. 1.1 Indledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 2. Metode... 4 2.1 Videnskabsteoretisk ståsted... 4 2.2 Valg af teori... 5 2.3 Empiri... 5

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Præsentation: Dokumentation: Reflektion:

Præsentation: Dokumentation: Reflektion: Præsentation: Dette projekt var det første, som vi gennemførte på tredje år. Projektet handlede om at vise hvad vi evnede på daværende tidspunkt, samt se hvordan vores arbejdsproces fungerede. Overordnet

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

VEJLEDNING TIL EVENTS OM RYGNING

VEJLEDNING TIL EVENTS OM RYGNING VEJLEDNING TIL EVENTS OM RYGNING VEJLEDNING Kræftens Bekæmpelse har udviklet en eventpakke, som skal sætte fokus på rygning og motivere unge til at lade være med at ryge. Denne vejledning introducerer

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? 48 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 49 Kapitel 6: Indhold Dette kapitel beskriver, hvad der sker, når man holder

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far Skrevet af: Nicole 31oktober 2005 Surfer med far Kan du huske, da du fortalte mig om din tur ved stranden? Jeg kunne godt lide at høre om din oplevelse og tænkte, at du måske gerne vil huske, hvad du fortalte

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Projektleder Kira Baun Temadag om tobaksforebyggelse Knudshoved 22/1-2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhed

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 5 - Rygning

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 5 - Rygning 1. Det kradser i halsen Issa: Hvad? Er det der egentlig dine cigaretter? Simon: Nej, jeg ryger ikke. Det er nok Martin fra min klasses. Han er begyndt at ryge igen. Issa: Er der ellers mange fra din klasse,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 8 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen www.op-i-røg.dk

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme.

Kompleks Autisme foreningen. arbejder for GUU & GUA. Den gode. pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. www.kompleksautisme. Kompleks Autisme foreningen arbejder for GUU & GUA Den gode pædagog, vejleder, lærer, mentor, sagsbehandler. Vi har spurgt en masse unge 13-30-årige, som lever med den komplekse autisme spektrum forstyrrelse

Læs mere

Udveksling på Oslo Universitet - Det Odontologiske Fakultet 25 februar til 22 marts 2013 Cecilie Ørnholm Larsen TP2

Udveksling på Oslo Universitet - Det Odontologiske Fakultet 25 februar til 22 marts 2013 Cecilie Ørnholm Larsen TP2 Jeg har skrevet en rapport om min tid i Oslo. Jeg har fulgt 4 semester på tandplejeruddannelsen, som inkluderede at jeg var i en klasse med 16 andre studerende og skulle følge deres skema i fire uger.

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Hver morgen holder vi morgensamling på stuen. Ved morgensamlingen taler vi om, hvem der er kommet i dag, hvem der kommer senere,

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter Interviewperson: Tove Knudsen TK Interviewer: Asbjørn Busk Jørgensen ABJ Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering af

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere