fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser."

Transkript

1 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig at driftspersonalet får opbygget en database på, hvordan forskellige fejl på maskineriet giver sig til kende. Her er en begyndelse til en sådan database og det er blot at indskrive egne erfaringer. GENERELT Det er vigtigt, at man kender sin motor så godt som overhovedet muligt særlig hvis den er ens første eller hvis der er tale om en ny model. En af de hyppigste årsager til driftsstop er faktisk problemer med brændstoftilførslen. Ofte er det blot et spørgsmål om at åbne for afspærringsventilen fra tanken, men andre gange kan snavs i brændstofsystemet være årsagen. Særlig når man pludselig er ude i dårlig vejr, kan bundfældet snavs hvirvles op i tanken og efterfølgende finde vej til filtret. Det vil bevirke, at motoren standser. En rensning og/eller udskiftning af filtret vil derfor være nødvendig. Det er en god ide at lade være med at køre brændstoftanken næsten helt tom, for det også vil hvirvle bundfaldet op og ind i filtret. Det anbefales, at man renser tanken en gang om året. Der findes et stort udvalg af elektronisk grej til avanceret overvågning af motorer, men der er stadig ikke noget, som kan erstatte de menneskelige sanser det er vigtigt at kunne høre, se, lugte og mærke eventuelle fejl. Derfor skal man sørge for at kende de lyde, rystelser og temperaturer, som motoren udsender, når den kører godt. Det er også meget vigtigt, at man med jævne mellemrum kontrollerer motorens tryk og temperatur. (se skema i kapitel 14). Motorens vedligeholdelsestilstand er selvsagt meget afgørende for, hvordan en tur på havet vil forløbe. I kapitel 14 er der mere om vedligeholdelse og overhalingsterminer. Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. Sørg altid for at have ekstra brændstof med om bord, så du kan nå ind til land og/eller havn. Motoren kan også få problemer med at holde omdrejningstallet. Det skyldes oftest, at luftvejene til motoren er tilstoppede. Derfor skal man undersøge samtlige luftfilteranordninger for tilstopninger Eventuelle tilstopninger skal fjernes. Der kan opstå driftsforstyrrelser i forbindelse med kølevandstilførslen. De fleste anlæg har en søventil med tilhørende filter. Filteret kan være stoppet med det resultat, at motoren sultes og derfor løber varm. Slæk straks op på gassen, og undersøg, om det er et stoppet filter eller en lukket søventil, der er årsagen. Hvis man har haft en overophedet motor, skal man passe på med at tilsætte for koldt vand, for det kan resultere i en sprængt motorblok. Vent i stedet, til motoren er kølet lidt af, eller tilsæt eventuelt noget opvarmet vand. En sidste ting, som på fiskeskibe kan være årsag til, at motoren falder i omdrejninger, er hvis man har fået et eller andet i skruen. Det er ikke sjældent, at man i fiskeflåden oplever, at skruen fanger noget tovværk el- fakta

2 90 ler garn. Situationen kan blive alvorlig, for det er ikke altid, at man kan få det ud ved egen hjælp. Derfor vil der ofte være behov for at tilkalde bugserhjælp. De hyppigste udefrakommende fejl udefra er beskrevet ovenfor. Herunder er der i skemaform listet en række interne fejl i både dieselmotorer og benzinmotorer. Der gives også ideer og forslag til, hvordan de kan udbedres. En ting er dog generelt for motorer. De fleste problemer resulterer i, at udstødningsgastemperaturen stiger populært kan man sige, at motoren får feber. Kun for tidlig tænding og brændstofmangel giver faldende udstødningstemperatur. Tidlig tænding kan også give motoren en hård gang, og det er helt bestemt ikke godt for hverken krumtapmekanismen, plejlstænger eller hovedlejer. Skemaet indeholder de hyppigst forekommende fejl, men er ikke komplet. DIESELMOTOREN KAN IKKE STARTE Indsugnings- og/eller udstødningsventilerne er utætte. Kan evt. være forårsaget af, at motoren standses ved at betjene ventilløfteren, hvilket aldrig må gøres. Ventiler slibes, evt. fornys disse, og sæderne affræses og slibes. Indsugnings- og udstødningsventilerne bliver hængende. Ventilstammerne smøres med en blanding af 2/3 dieselolie og 1/3 smøreolie, evt. udtages ventilerne og renses. Ingen spillerum mellem vippearme og ventiler. Ventilløfter aktiveret. Indstilles til det i instruktionsbogen angivne spillerum. Ventilløfteren frigøres. Stempelringene er brændt fast eller slidte. Stempelringene fornyes. kompression Ventilfjedrene er knækkede eller for slappe. Ventilfjedrene fornyes. Brændstofpumpen giver intet eller ringe tryk. Luft i brændseloliesystemet, eller dysenålen hænger. Filter stoppet. Udluftes eller dysen udskiftes. Filter renses/udskiftes. El-starter tørner motoren langsommere end normalt. Motoren tørner ikke rundt, når startknappen bliver aktiveret. Motoren tørner for langsomt eller uregelmæssigt når startknappen aktiveres. Motoren tørner på starteluft, men tænding udebliver. Brændstofpumperne bliver ikke aktiveret. Batteriet afladet/defekt. Løse/irrede forbindelser. Lufttrykket i startelufttanken er for lavt. Hovedafspærringsventilen på startelufttanken er lukket. Tandhjulet på startmotoren går ikke i indgreb med svinghjulet Fejl i elsystemet. Udslidte startmotordele Trækstænger til brændstofpumper hænger. Regulatoren står forkert. Overspeed stop aktiveret. Batteriet oplades/udskiftes. Forbindelserne efterspændes/ renses. Start luftkompressoren. Åbn ventilen. Kontroller luftmotoren for defekte dele. Undersøg elsystemet. Overhal startmotoren med originale reserdele og i henhold til manualen. Frigøre og smøre alle trækstænger og lænkeled. Juster regulatoren (følg manualen). Reset stopfunktion.

3 91 DIESELMOTOREN STARTER, MEN STOPPER EFTER KORT TID Brændstoftanken er kørt tom. Luft i brændoliesystemet. Dysenålen hænger. Brændstoffilteret tilstoppet. Brændstoftanken fyldes, og brændstofsystemet udluftes. Udluftes/dysen udskiftes. Forny filterindsatsen/rens tanken. DIESELMOTOREN BLIVER FOR VARM ELLER FOR KOLD Kølevandets temperatur er for høj, evt. lugt af varme. Kølevandets temperatur er lavere end normalt. For ringe kølevandscirkulationsmængde pga. defekt kølevandspumpe eller tilstoppet bundsi eller defekt termostat. Termostat i uorden. Pumperotor undersøges for knækkede vinger eller tabt medbringerskrue/bundsi renses/ termostat renses eller skiftes. Termostat renses evt. udskiftes. DIESELMOTOREN RYGER Luftfilteret tilstoppet eller undertryk i motorrummet. For lidt Overbelastning. Smøreolien trænger forbi utætte stempel- og olieringe og op i forbrændingsrummet. Renses eller der åbnes for mere luftadgang. Nedsæt motorens omdrejningstal, til udstødningen ikke længere er sodende, og undersøg årsagen til motorens manglende ydelse eller overbelastning (arbejder motorens på alle cylindere? Er det kommet tovværk eller fiskegarn i propelleren?). Olieringene fornyes, evt. fornyes FOR LAVT ELLER INTET SMØREOLIETRYK = STOP MOTOREN! Motoren bruger for meget smøreolie. For lidt smøreolie i sump. Pumpe defekt. Lækage i smøreoliesystem. Olieovertryksventil hænger, eller dennes fjeder er for svag. Filter tilstoppet. Se under dette punkt. Pejles og efterfyldes. Pumpe udskiftes. Tætnes og efterfyldes. Udboring og ventilkegle renses, fjeder strammes op eller skiftes. Filter renses/udskiftes.

4 92 DIESELMOTOR KOMMER IKKE OP PÅ FULD YDELSE Vanskelig at starte. Motoren går meget ned i omdrejninger ved belastning. Motoren går meget ned i omdrejninger ved belastning. Motoren går meget ned i omdrejninger ved belastning. Brændstoftilførslen delvist tilstoppet. Luft/vand i brændstofsystemet. Regulatoren er ikke rigtigt indstillet, eller et eller andet i systemet går meget tungt. Manglende lufttilførsel til motorrummet. Intet eller for lidt kølevand. Beskadiget cylinderforring eller lejer. Hele brændstofsystemet undersøges nøje. Udluftes/drænes. Regulatoren indstilles rigtigt, reguleringssystemet undersøges, fejlen rettes. Ventilationslemme åbnes. Motoren standses, kølevandspumpen kontrolleres. Undersøg lejer, stempel og cylinder, og udskift om nødvendigt. DIESELMOTOREN HAR STØDENDE GANG Motoren går uregelmæssigt. Luft/vand i brændoliesystemet. DIESELMOTOREN BRUGER FOR MEGET SMØREOLIE Smøreolien trænger ud af krumtapakslens endedæksel. Olie- og stempelringene er slidte. Stempel og cylinderforing meget slidte. Slidte tætningsringe. Udluftes, se under MOTOREN STARTER Olieringene fornyes, evt. fornyes

5 93 Skemaet indeholder de hyppigst forekommende fejl, men er ikke komplet. BENZINMOTOREN KAN IKKE STARTE Ingen benzintilførsel. Ingen tænding. El-starter tørner motoren langsommere end normalt. Indsugnings- og udsugningsventilerne er utætte. Indsugnings- og udsugningsventilerne bliver hængende. Ingen spillerum mellem vippearm og ventiler. Ventilløfter aktiveret. Stempelringene er brændt fast eller slidte. Ventilfjedrene er knækkede eller for slappe. Benzintilførselssystem er stoppet. Tændingssystemet defekt. Batteriet afladet/defekt. Løse/irrede forbindelser. Ventilerne slibes, evt. fornyes disse, og sæderne affræses. Ventilstammerne smøres med en blanding af 2/3 dieselolie og 1/3 smøreolie, evt. udtages ventilerne og renses. Indstilles til det i instruktionsbogen angivne. Ventilløfter frigøres. Stempelringene fornyes. Ventilfjedre fornyes. Se under punkt E i det efterfølgende Se under punkt A-D i det efterfølgende Batteriet oplades/udskiftes Forbindelserne efterspændes/ renses. BENZINMOTOREN STARTER, MEN STOPPER IGEN Brændstoftanken er kørt tom. Benzintilførselssystemet stoppet. Tændingssystemet defekt. Brændstoftanken fyldes. Se under punkt E i det efterfølgende Se under punkt A-D i det efterfølgende BENZINMOTOREN KAN IKKE KOMME OP PÅ FULD YDELSE Vanskelig at starte. Motoren går ned i omdrejninger ved belastningsforøgelse. Motoren går ned i omdrejninger ved belastningsforøgelse. Vand i brændstoffet. Forkert indstilling af tændingspunkt. Intet eller for lidt kølevand. Beskadiget cylinderforing eller lejer. Adskil svømmerhus, og rens strålespidserne og huset. Dræn tanken for vand. Justeret efter det i instruktionsbogen angivne. Motoren standses, kølevandspumpen kontrolleres. Undersøg lejer, stempel og cylinder, og udskift om nødvendigt.

6 94 BENZINMOTOREN RYGER Luftfilteret tilstoppet. For lidt Overbelastning. For fed blanding. Smøreolien trænger forbi utætte stempel- og olieringe og op i forbrændingsrummet. Motoren bruger for meget smøreolie. Renses. Nedsæt motorens omdrejningstal til udstødningen ikke længere er sodende, og undersøg årsagen til motorens manglende ydelse eller overbelastning. (Arbejder motoren på alle cylindre? Er der kommet tovværk eller fiskegarn i propelleren?). Karburatorens indstilling justeres efter instruktionsbogens anvisninger. Olieringene fornyes, evt. fornyes Se næste punkt. BENZINMOTOREN BRUGER FOR MEGET SMØREOLIE Smøreolien trænger ud af krumtapakslens endedæksler. Olie- og stempelringene er slidte. Stempel og cylinderforing meget slidte. Slidte tætningsringe. Olieringene fornyes, evt, fornyes BENZINMOTOREN BLIVER FOR VARM ELLER FOR KOLD Kølevandets temperatur er for høj, evt. lugt af varme. Kølevandets temperatur er lavere end normalt. FOR LAVT ELLER INTET SMØREOLIETRYK manometer manometer For ringe kølevandsmængde pga, defekt kølevandspumpe eller tilstoppet bundsi eller defekt termostat. Termostat i uorden. For lidt smøreolie i sump. Pumpe defekt. Lækage i smøreoliesystem. Pumperotor undersøges for knækkede vinger eller tabt medbringerskrue/bundsi renses/ termostat renses eller udskiftes. Renses eller udskiftes. Pejles og efterfyldes. Pumpe udskiftes. Tætnes og efterfyldes.

7 95 FOR LAVT ELLER INTET SMØREOLIETRYK (FORTSAT) manometer manometer Olieovertryksventil hænger, eller dennes fjeder er for svag. Filter stoppet. Udboring og ventilkegle renses. Fjeder strammes op eller skiftes. Filter renses/udskiftes.

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

Smøreoliesystemet på dieselmotorer.

Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Smøreoliesystemet på dieselmotorer. Generelt er der ikke meget at se til smøreoliesystemet uden på dieselmotoren. Det indskrænker sig ofte til kun at være oliefilteret (vist på motorens BB side, som på

Læs mere

Om brændstofsystemet til dieselmotorer

Om brændstofsystemet til dieselmotorer Om brændstofsystemet til dieselmotorer Tegningen indeholder følgende komponenter med rørføring. Brændstoftank (påfyldningsrør og afluftningsrør er ikke vist) Grovfilter med vandudskiller (nederste del)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING BUKH MARINE DIESEL ENGINE TYPE DV36 ME

BETJENINGSVEJLEDNING BUKH MARINE DIESEL ENGINE TYPE DV36 ME BETJENINGSVEJLEDNING FOR BUKH MARINE DIESEL ENGINE TYPE DV36 ME BUKH A/S Aabenraavej 13-17 DK- 6340 Krusaa Tel: +45 74 62 20 88 Fax: +45 74 62 74 07 E-mail: bukh@bukh.dk www.bukh.dk 009W0317-R01 26-02-2014

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER Instruktionsbog kan også bestilles på følgende andre sprog ENG This operator s manual is available in English.

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual BRYGGE GUIDEN Brugermanual Tillykke med din nye øl brygge maskine også kaldet The Beer Machine Når du brygger øl med The Beer Machine består det udelukkende af helt naturlige ingredienser: Vand, The Beer

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

4 CYLINDRE + 6 CYLINDRE

4 CYLINDRE + 6 CYLINDRE STEYR MOTORS-BÅDMOTORER 4 CYLINDRE + 6 CYLINDRE BETJENINGS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG GARANTIVEJLEDNING P/N Z001140-B Første udgave Januar 2013 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut B1, A-4407

Læs mere

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

ECH630-ECH749, CH735, CH26, CH745 Servicehåndbog

ECH630-ECH749, CH735, CH26, CH745 Servicehåndbog ECH630-ECH749, CH735, CH26, CH745 Servicehåndbog VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor.

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO KÆRE KUNDE: Tak fordi du købte en TIGRA 125EFI scooter fra PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du håndterer og plejer den. Denne håndbog giver dig nøjagtige instrukser vedrørende justering

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Motorsavskursus. Det ny Havredal

Motorsavskursus. Det ny Havredal Motorsavskursus Det ny Havredal Redigeret og ombearbejdet af Kim Vesterager 2010 1 For at kunne udnytte motorsaven sikkert og rimelig effektivt, er det absolut nødvendigt at have et grundlæggende kendskab

Læs mere

Værd at vide om brand og eksplosion PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om brand og eksplosion PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om brand og eksplosion PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne pjece er, at give en kort orientering om bådens tekniske installationer, deres vedligeholdelse

Læs mere

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE EN GOD INVESTERING I denne folder finder du det meste af det, du bør kontrollere og checke på motor og drev i forbindelse med oplægning

Læs mere

Brugsanvisning for varmekanon

Brugsanvisning for varmekanon Ed. 10-2009-V2 Brugsanvisning for varmekanon Type : SE/ SD - FI / FD - EC / GE - PH DENNE BRUGSANVISNING SKAL LÆSES FØR OPSTART AF VARMEKANON (For teknisk anvisning se tillige original engelsksproget teknisk

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere