Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med."

Transkript

1 Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

2 Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger (www.ginasthma.com) Global Initiative for Asthma (GINA). A pocket Guide for Physicians and Nurses. Based on the Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2008 (www.ginasthma.com) Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention. NHLBL/WHO Workshop Report. 1995, updated 2008 (www.ginasthma.com) National Asthma Education and Prevention Programme. Expert Panel: Guidelines for the diagnosis and management of asthma (www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/index-htm) Brand et al. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. Eur Respir J 2008;32(4): Bacharier et al. Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report 15. Allergy 2008;63(1):5-34.

3 Forord Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn og en af de hyppigste årsager til besøg hos den praktiserende læge. På en række punkter adskiller astma hos børn sig fra astma hos voksne, og dette er baggrunden for denne pjece. Vi har valgt at fokusere på en række problemstillinger, hvor vi har erfaring for, at der er divergens mellem vores nuværende viden og gængse opfattelser og behandlinger ( Myter ). Sidst i pjecen er nogle korte generelle afsnit om diagnostik og behandling med fokus på forhold, der er særlige for børn. Hermed håber vi, at pjecen vil bidrage med ny og anvendelig viden til gavn for behandlingen af astma hos børn i almen praksis. Pjecen er udarbejdet af læge Klaus Bønnelykke og professor, overlæge, dr. med. Hans Bisgaard ved Dansk BørneAstma Center. Læs mere på Dansk BørneAstma Center s hjemmesider (for forældre til børn med astma) og (primært for sundhedsfagligt personale).

4

5 Myter & Fakta Børn er ikke små voksne... 6 Diagnostik Det kan godt være astma, selv om man ikke kan høre noget med stetoskopet... 9 En normal lungefunktion udelukker ikke astma Peak flow måling er ikke god til børneastma Små børn bør også testes for allergi Behandling Fordoblet steroiddosis ved forværringer anbefales ikke Man behøver ikke give den akutte medicin lige før den forebyggende Inhalationssteroid i normale doser påvirker ikke sluthøjden Tidlig start med inhalationssteroid forhindrer ikke kroniske lungeforandringer Forebyggelse Pelsdyr øger ikke risiko for astma Amning forebygger ikke astma Hensynsfuld rygning er en myte Vejledning Astmasymptomer hos børn Diagnostik Medicintyper Behandlingsstrategi... 36

6 Børn er ikke små voksne Astma hos småbørn er forskellig fra astma hos større børn; og astma hos større børn er anderledes end astma hos voksne. Et eksempel på dette er fast behandling med langtidsvirkende ß 2 - agonister, hvor behandlingseffekten er markant ringere hos skolebørn end hos voksne. Indledning Astma er en fælles betegnelse for en heterogen gruppe af sygdomme med forskellig årsag, prognose og behandlingsrespons. Særligt er der forskel på astma imellem aldersgrupper, f.eks. har mange småbørn (under 5 år) en anden form for inflammation i luftvejene end den, der ses hos større børn (over 5 år), og børn reagerer ofte anderledes på medicin end voksne. Behandlingsresultater kan derfor ikke overføres mellem aldersgrupper. Børns symptomer på astma minder om de symptomer voksne har, men på flere områder er symptomerne forskellige, og dette er vigtigt at være opmærksom på. Astmasymptomer hos børn overses oftere, fordi de sjældent klager over besværet vejrtrækning, og man er nødt til at lægge mærke til symptomer eller hæmmet aktivitetsniveau i situationer, hvor barnet anstrenges.

7 Astmasymptomer er hyppigst hos småbørn. De har ofte svære forværringer med behov for hospitalsindlæggelse, men til gengæld er prognosen god, og cirka 2 ud af 3 vokser fra symptomerne inden skolealderen. I skolealderen derimod er der stor risiko for, at astmasymptomerne er vedvarende. Der kan være perioder med få eller ingen symptomer, men det er vigtigt at være opmærksom på, at symptomerne ofte vil komme igen.

8

9 Det kan godt være astma, selv om man ikke kan høre noget med stetoskopet Stetoskopi kan sjældent afsløre obstruktion i luftvejene, før lungefunktionen er reduceret med mindst 1/3. En normal stetoskopi udelukker således ikke astma. Det er derfor bedre at lytte til forældre og barn end til lungerne, hvis man mistænker astma. Hos småbørn stilles diagnosen på baggrund af karakteristiske symptomer støttet af et behandlingsforsøg. Diagnostik

10

11 En normal lungefunktion udelukker ikke astma Astma er karakteriseret ved anfaldsvis forværring. Herimellem er lungefunktionen normal i de fleste tilfælde af børneastma. Derfor udelukker en normal lungefunktionsundersøgelse ikke astma. Ofte må astmadiagnosen stilles på baggrund af karakteristiske symptomer støttet af et behandlingsforsøg. Påvisning af abnorm lungefunktion styrker mistanken om astma, og derfor bør lungefunktionsundersøgelse altid foretages, hvis der er mistanke om astma. Spirometriundersøgelse kan oftest 11 gennemføres fra 5-6 års alderen. Ved tvivl om diagnosen bør barnet henvises til børnelæge med særlig erfaring i børneastma, der har flere undersøgelser til rådighed. Diagnostik

12 Peak flow måling er ikke god til børneastma Diagnostik Peak flow måling anbefales ikke til diagnostik eller kontrol af astma hos børn. Peak flow måling stiller store krav til teknik, også større krav end en spirometriundersøgelse. Herudover har undersøgelser vist, at peak flow dagbøger udfyldes ufuldstændigt og upålideligt. Endelig har man ikke kunnet vise bedre astmakontrol ved behandling vejledt af peak flow målinger end af symptomer. 2 Peak flow målinger skal tolkes meget forsigtigt hos børn og vi (forfatterne) anbefaler dem derfor ikke til rutinemæssig brug. I særdeleshed frarådes enkeltstående målinger af peak flow. Spirometri foretrækkes til måling af lungefunktion.

13

14

15 Små børn bør også testes for allergi Alle børn med behov for fast behandling med astmamedicin bør testes for allergi uanset alder. Allergitest i form af priktest eller blodprøve kan foretages fra spædbarnsalderen. Der er færre småbørn med positiv allergitest, men dette skyldes ikke, at testen er upålidelig hos småbørn, men i stedet at allergi er sjælden hos de helt små. Allergi kan udløse astmaanfald og være årsag til manglende kontrol trods behandling. Derfor bør alle børn med behov for fast daglig behandling med astmamedicin testes for allergi, uanset alder. Hos småbørn er allergi en sjælden årsag til astmasymptomer men forekommer og er vigtig at få diagnosticeret. I skolealderen har flertallet af børn med astma også allergi, og alle skolebørn med astmasymptomer bør derfor testes for allergi. I tilfælde af påvist allergi over for emner, som optræder i forbindelse med symptomer, bør udsættelse for disse allergener undgås, f.eks. ved at undgå kontakt med pelsdyr. Det et dog vigtigt at være opmærksom på, at mange positive allergitest forekommer uden relevans for astmasymptomerne. Diagnostik

16

17 Fordoblet steroiddosis ved forværringer anbefales ikke Den hyppige strategi med fordobling af steroiddosis ved forværring er aldrig vist at have nogen effekt. Behandlingsprincippet er undersøgt i randomiserede forsøg hos både børn og voksne uden at vise effekt og anbefales derfor ikke mere i internationale retningslinjer. Prednisolon (1-2 mg/kg i 3 dage) er et effektivt alternativ til behandling af akutte astmaanfald. Ved gentagne kure med højdosis steroid skal man være opmærksom på, at der kan være risko for systemiske bivirkninger. Behandling Der kan dog være en vis effekt af at give firedoblet steroiddosis i 1-2 uger.

18 Man behøver ikke give den akutte medicin lige før den forebyggende Behandling Der er ingen grund til at give ß 2 - agonist fast før inhalationssteroid. ß 2 -agonist skal kun gives ved behov. Det har været en udbredt myte, at ß 2 -agonist skal gives før steroid for at åbne luftvejene. Dette har vist sig uden betydning.

19

20

21 Inhalationssteroid i normale doser påvirker ikke sluthøjden Inhalationssteroid i normale doser (2-400 mikrogram budesonid eller mikrogram fluticasonpropionat dagligt) er anvendt i mange år og synes ikke at give nedsat sluthøjde eller andre alvorlige bivirkninger. Ved disse doser ses en forbigående væksthæmning, men sluthøjden synes uændret. Højere doser øger risikoen for bivirkninger, og først og fremmest er det sjældent effektivt at give højere doser. Derfor er det sjældent indiceret at anvende steroiddoser over de godkendte doser. Børn med symptomer, trods standardbehandling, bør henvises til børnelæge med særlig erfaring i børneastma. Svampeinfektion i munden og hæshed forekommer sjældent, men det er værd at huske at skylle munden efter behandling. Behandling

22 Tidlig start af inhalationssteroid forhindrer ikke kroniske lungeforandringer Behandling Den tidligere tro på, at vi med tidlig behandling med inhalationssteroid kan forhindre lungefunktionstab er nu afkræftet. Dette betyder, at formålet med behandling ene og alene er at sikre den bedst mulige kontrol af symptomer uden risiko for bivirkninger. Det er vigtigt at behandle med fast forebyggende medicin for at forhindre generende symptomer hos barnet, der påvirker livskvaliteten, og for at undgå alvorlige forværringer. Det er målet med behandlingen, at børn med astma skal kunne leve som raske børn, og kun sjældent have behov for akut medicin. Husk også, at det er vigtigt at forsøge medicinpauser for at vurdere, om der er gavn af og behov for fortsat behandling. Dette er i særdeleshed vigtigt hos småbørn, hvor prognosen er god, og effekten af behandlingen kan være svær at vurdere. Dette kan ske uden bekymring for, at pauserne forårsager varige skader på lungerne.

23

24

25 Pelsdyr øger ikke risiko for astma Der er ikke grundlag for at fraråde pelsdyr i hjemmet for at forebygge udvikling af astma og allergi. Studier har vist modstridende resultater således, at der både er fundet negative og positive effekter af pelsdyr i hjemmet omkring fødslen i forhold til udvikling af astma og allergi. Der er således intet videnskabeligt grundlag for at fraråde pelsdyr i hjemmet for at forebygge astma og allergi. Hos børn, der allerede har allergi overfor dyr, skal dyr naturligvis undgås. Allergi kan udløse astmaanfald og være årsag til manglende kontrol trods behandling, og i alle tilfælde af påvist allergi med relevante symptomer bør udsættelse for de relevante allergener undgås. Forebyggelse

26 Amning forebygger ikke astma Forebyggelse Det anbefales, at alle børn ammes fuldt de første 4-6 måneder af livet. Det beskytter imidlertid ikke mod astma, eksem og allergi på længere sigt. Børn, der udelukkende ammes, har lavere risiko for allergi overfor den kost der anvendes som erstatning. Amning har også andre fordele, f.eks. i form af beskyttelse mod infektioner og af psykosociale årsager. Derimod synes amning ikke at beskytte mod astma, eksem eller allergi på længere sigt. For kvinder med astma og allergi, hvor amningen mislykkes, kan dette være et positivt budskab.

27

28

29 Hensynsfuld rygning er en myte 29 af astmasymptomer og flere Børn med astma indlægges oftere med anfald, hvis de bor i hjem, hvor forældre ryger, også selv om forældrene er hensynsfulde rygere. Rygning under graviditeten og efter fødslen er forbundet med nedsat lungefunktion, forværring luftvejsinfektioner hos barnet. Børn bør derfor ikke udsættes for passiv rygning. Der synes ikke at være sikker forskel på den skadelige effekt, om forældrene ryger eller er hensynsfulde rygere, som kun ryger udendørs el. lign. Forebyggelse

30 Astmasymptomer hos børn Anfaldsvis pibende vejrtrækningsbesvær og hoste, hyppigt i tilslutning til luftvejsinfektioner eller fysisk anstrengelse Langvarig (2-4 uger) hoste i forbindelse med forkølelser, hosten er ofte mest udtalt om natten eller ved anstrengelse. Evt. tilbagevendende pneumonier Hoste uden relation til forkølelse. Børnene vil typisk hoste om natten og under forceret ekspiration såsom ved gråd, råben og latter. Andre provokerende faktorer kan være kulde, røg eller allergener Hoste kan være det eneste symptom på astma, men omvendt er der mange årsager til hoste hos børn, som ikke har nogen tilknytning til astma. Derfor bør børn med hoste som eneste symptom kun behandles med astmamidler efter nøje vurdering

31 Forværring ved hård fysisk aktivitet. Under leg vil barnet typisk stoppe op tidligere end dets jævnaldrende eller helt undgå sport eller anden fysisk aktivitet. Hos nogle børn er nedsat aktivitetsniveau på grund af åndenød/ hoste det eneste symptom 31 Ændringer i barnets humør og energiniveau Dårlig trivsel Vejledning

32 Diagnostik Diagnosen baseres på karakteristiske symptomer og understøttes af relevante undersøgelser Undersøgelse hos praktiserende læge: Spirometrimåling bør foretages hos alle børn med astma, der kan gennemføre undersøgelsen korrekt (typisk fra 5-6 års alderen). Det bør ske ved diagnosen og herefter ca. hvert halve år. Gentagelse af testen efter inhalation af ß 2 -agonist er en yderligere følsom metode til at afsløre astma. Ændringer i FEV 1 (> 12%) tyder med stor sikkerhed på astma Peak flow måling er usikkert hos børn og vi (forfatterne) anbefaler det ikke Behandlingsforsøg er ofte nødvendigt for at bekræfte diagnosen og vurdere effekten af behandlingen. Dette er som regel tilfældet hos småbørn. Et behandlingsforsøg består af en periode med forebyggende behandling, f.eks. 2-3 måneder, hvorefter behandlingen seponeres. Kun ved effekt af behandlingen og recidiv af symptomer efter seponering er forsøget positivt og behandlingen fortsættes. Ved tvivl om diagnosen og manglende effekt af behandlingen henvises til børnelæge med særlig erfaring i børneastma

33 Undersøgelse hos børnelæge med særlig erfaring i børneastma: Helkropspletysmografi: Måling af luftvejsmodstanden kan nu foretages ned til 3-års alderen på de fleste børneafdelinger ved hjælp af en helkropspletysmograf. Undersøgelsen kræver kun tidal vejrtrækning i en maske NO-måling giver et følsomt mål for inflammation i luftvejene og kan vejlede i forhold til behandling. Kan gennemføres fra 4-6 års alderen Anstrengelsestest skal gennemføres standardiseret på løbebånd for at give et brugbart resultat. Testen er sammenlignelig med hverdagsprovokationer, men kan ikke udelukke astma Vejledning Provokationstest med metakolin, kold luft eller tør luft giver ligesom løbetest et mål for bronkial hyperreaktivitet

34 Medicintyper Akut (bronkieudvidende) behandling: - ß 2 agonist: Gives ved symptomer til alle børn med astma. Inhalationsbehandling er mest effektiv. - Langtidsvirkende ß 2 -agonist (LABA): Kan fx anvendes på dage med sportsaktiviteter. Må aldrig bruges som fast daglig behandling uden samtidig forebyggende behandling med inhalationssteroid

35 Forebyggende (inflammationsdæmpende) behandling: Daglig forebyggende behandling gives som udgangspunkt ved ugentlige symptomer, der hæmmer aktivitetsniveauet eller vækker barnet om natten eller efter svære astmaanfald. - Inhalationssteroid: Er den mest effektive astmabehandling og førstevalg til børn med ugentlige symptomer eller hyppige svære astmaanfald. Normale doser er mcg budesonid eller mcg fluticasonpropionat dagligt. Højere doser giver sjældent yderligere effekt og er indikation for undersøgelse hos børnelæge med særlig erfaring i børneastma - Leukotrien-antagonist (tablet): Kan anvendes som alternativ til inhalationssteroid ved mild astma, fx af hensyn til compliance. Anvendes endvidere som tillægsbehandling til inhalationssteroid. Synes at have en fordel ved virus-udløst astma hos børn under 5 år, hvor inhalationssteroid ikke har dokumenteret effekt - Langtidsvirkende ß 2 -agonist (LABA) i kombination med inhalationssteroid: Studier har vist dårlig eller ingen effekt hos børn, og der foreligger ingen studier hos småbørn. Anvendes hos børn hvor behandling med inhalationssteroid alene ikke er tilstrækkeligt, men bør kun udskrives af børnelæger med særlig erfaring i børneastma Vejledning

36 Behandlingsstrategi Reducér udsættelse for risikofaktorer Som et led i behandlingen gennemgås patientens miljø med henblik på fjernelse af uhensigtsmæssige faktorer (allergener, rygning mm.), som kan medvirke til, at sygdommen er svær at kontrollere. Alle børn med behov for daglig astmamedicin bør testes for allergi. Mål for behandling Målet er ingen eller få symptomer (ikke ugentlige), et normalt aktivitetsniveau og ingen eller kun ringe behov for ß 2 -agonist (ikke ugentligt).

37 Medicinsk behandling Børn ældre end 5 år: Episodisk astma: De fleste børn og unge har milde intermitterende symptomer, som ikke kræver daglig behandling, men er tilstrækkeligt behandlet med ß 2 -agonist ved behov Kronisk astma: Hvis barnet i perioder har ugentlige symptomer anvendes forebyggende inhalationssteroid, som skal tages hver dag. Hos langt størstedelen af børn resulterer denne behandling i optimal astmakontrol. Ved utilstrækkelig behandlingseffekt skal det overvejes om diagnosen er korrekt, om behandlingen huskes dagligt og om inhalationsteknikken er god. Hos meget få børn er dette ikke tilstrækkeligt. Ved så svær astma kan tillæg af leukotrien-antagonist eller langtidsvirkende ß 2 -agonist forsøges, men det kræver undersøgelse hos børnelæge med særlig erfaring i børneastma Diagnostik Vejledning

38 Behandlingsstrategi fortsat Børn på 5 år og yngre: Episodisk astma: Småbørn har ofte kun astmatiske symptomer ved forkølelse. De fleste vil være tilstrækkeligt behandlet med ß 2 - agonist ved symptomer. Effekten af fast behandling ved hyppige episoder er omdiskuteret og sparsomt undersøgt. Man bør typisk overveje fast behandling ved 3-5 episoder på et halvt år. Studier har vist effekt af leukotrien-antagonist, hvorimod inhalationssteroid ikke har dokumenteret effekt. Ved gentagne svære anfald behandles som ved kronisk astma. Kronisk astma: Defineret som 1) ugentlige symptomer, 2) symptomer mellem infektioner der hæmmer daglige aktiviteter eller vækker om natten eller 3) flere svære astma anfald: Der behandles forebyggende med inhalationssteroid og symptomatisk med inhaleret ß 2 -agonist. Ved utilstrækkelig effekt suppleres med leukotrien-antagonist.

39 Det kan være svært at vurdere diagnosen og behandlingseffekten hos småbørn. Det anbefales derfor at give den første astmabehandling som et 3 måneders behandlingsforsøg (beskrevet i diagnoseafsnittet). På grund af den gode prognose bør man endvidere med mellemrum forsøge medicinpause for at vurdere, om der fortsat er behov for behandling. Henvisning til speciallæge Alle der ikke er tilstrækkeligt behandlet med normale doser inhalationssteroid bør undersøges hos børnelæge med særlig erfaring i børneastma Diagnostik Vejledning

40 GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK Brøndby Tlf Fax /4000 Grafikom

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl.

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse af

Handlingsplan for forebyggelse af Handlingsplan for forebyggelse af overfølsomhed og allergiske sygdomme i Danmark 2001-2005 UDARBEJDET AF EN TVÆRFAGLIG ARBEJDSGRUPPE UNDER TEKNOLOGIRÅDET LARS IVERSEN (FORMAND) EBBE TAUDORF SUSANNE HALKEN

Læs mere

KOL-bogen. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

KOL-bogen. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 KOL-bogen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KOL?.........................................................................................

Læs mere

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper.

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper. Feberkramper 1 Feberkramper er forfattet af Finn Ursin Knudsen, overlæge, dr.med., og opdateret af Peter Uldall, professor, dr.med., Rigshospitalets børneafdeling og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen ALLERGI...5 UDVIKLING AF ALLERGI...5 SYMPTOMER...5 ÅRSAGER...5 UNDERSØGELSE...6 INDEKLIMA...7 HUSSTØVMIDER...7 PELSDYR...8 SKIMMELSVAMPE...8 POLLEN...8 POLLEN...9

Læs mere

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter er oversat fra engelsk og redigeret af læge Helene Kobbernagel, projektkoordinator Maria Phillipsen, afdelingslæge

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Alfa-1-bogen Udgivet af Danmarks Lungeforening i anledning af Alfa-1 Foreningens 10 års jubilæum oktober 2005

Alfa-1-bogen Udgivet af Danmarks Lungeforening i anledning af Alfa-1 Foreningens 10 års jubilæum oktober 2005 Alfa-1-bogen Udgivet af Danmarks Lungeforening i anledning af Alfa-1 Foreningens 10 års jubilæum oktober 2005 Alfa-1 bogen er udarbejdet af projektsygeplejerske Marianne Hestad, projektsygeplejerske Svenja

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

DIAGNOSE OG BEHANDLING AF DUCHENNES MUSKELDYSTROFI. En familieguide

DIAGNOSE OG BEHANDLING AF DUCHENNES MUSKELDYSTROFI. En familieguide DIAGNOSE OG BEHANDLING AF DUCHENNES MUSKELDYSTROFI En familieguide Designed by r//evolution 01434 606155 Textsatz deutsche Version: www.catalinakirschner.de INDHOLD FORBEHOLD 03 1 INDLEDNING 04 2 SÅDAN

Læs mere

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud BØRN OG UNGE MED hovedpine Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Børn og unge med hovedpine Hovedpine og migræne rammer omkring 5% af alle børn i alderen 3-11 år. Faktisk er der beskrevet tilfælde af

Læs mere

4 december 2001. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Folkesygdomme

4 december 2001. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Folkesygdomme 4 december 2001 Tema: Tidsskrift om forebyggelse Folkesygdomme 7 18 22 12 20 30 Tema: Folkesygdomme Leder... s. 3 Danske kvinder på vej mod kedelige rekorder Rygerlunger, osteoporose, kontakteksem og depression

Læs mere

EFA-publikation om Luftvejsallergier. Skab opmærksomhed, løs problemstillingen Redigeret af ErkkaValovirta

EFA-publikation om Luftvejsallergier. Skab opmærksomhed, løs problemstillingen Redigeret af ErkkaValovirta EFA-publikation om Luftvejsallergier Skab opmærksomhed, løs problemstillingen Redigeret af ErkkaValovirta EFA European Federation of allergy and airways diseases patients associations (Den europæiske sammenslutning

Læs mere

Værd at vide om. Atopisk eksem. Børneeksem. Værd at vide om. om forebyggelse og behandling. Råd til unge og voksne.

Værd at vide om. Atopisk eksem. Børneeksem. Værd at vide om. om forebyggelse og behandling. Råd til unge og voksne. Råd til unge og voksne om forebyggelse og behandling Værd at vide om Atopisk eksem Hudlæge, dr. med. Finn Schultz Larsen PF 0601 Værd at vide om Børneeksem Råd til forældre om forebyggelse og behandling

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL EN INTRODUKTION TIL Værd at vide om sygdommen KOL 1 EN INTRODUKTION TIL KOL Værd at vide om sygdommen KOL Om UNIK-KOL Projektets hovedformål er at identificere og udvikle/modne teknologier og nye behandlingsmetoder

Læs mere

FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE

FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE Idékatalog til arbejdet i almen praksis 2005 Indhold 4 Hvor går grænsen? 5 Kort om kræft 6 Patienten er min metode 7 Kort om depression 8 Forebyggelse og behandling supplerer

Læs mere

Netværksgruppen KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Netværksgruppen KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Slutprodukter fra Netværksgruppen KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom I. Rehabilitering af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Fakta, definitioner og anbefalinger II. Delrapporter 1-4 Høringsudgave Ordinært

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere