Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med."

Transkript

1 Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

2 Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger ( Global Initiative for Asthma (GINA). A pocket Guide for Physicians and Nurses. Based on the Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2008 ( Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention. NHLBL/WHO Workshop Report. 1995, updated 2008 ( National Asthma Education and Prevention Programme. Expert Panel: Guidelines for the diagnosis and management of asthma ( Brand et al. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. Eur Respir J 2008;32(4): Bacharier et al. Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report 15. Allergy 2008;63(1):5-34.

3 Forord Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn og en af de hyppigste årsager til besøg hos den praktiserende læge. På en række punkter adskiller astma hos børn sig fra astma hos voksne, og dette er baggrunden for denne pjece. Vi har valgt at fokusere på en række problemstillinger, hvor vi har erfaring for, at der er divergens mellem vores nuværende viden og gængse opfattelser og behandlinger ( Myter ). Sidst i pjecen er nogle korte generelle afsnit om diagnostik og behandling med fokus på forhold, der er særlige for børn. Hermed håber vi, at pjecen vil bidrage med ny og anvendelig viden til gavn for behandlingen af astma hos børn i almen praksis. Pjecen er udarbejdet af læge Klaus Bønnelykke og professor, overlæge, dr. med. Hans Bisgaard ved Dansk BørneAstma Center. Læs mere på Dansk BørneAstma Center s hjemmesider (for forældre til børn med astma) og (primært for sundhedsfagligt personale).

4

5 Myter & Fakta Børn er ikke små voksne... 6 Diagnostik Det kan godt være astma, selv om man ikke kan høre noget med stetoskopet... 9 En normal lungefunktion udelukker ikke astma Peak flow måling er ikke god til børneastma Små børn bør også testes for allergi Behandling Fordoblet steroiddosis ved forværringer anbefales ikke Man behøver ikke give den akutte medicin lige før den forebyggende Inhalationssteroid i normale doser påvirker ikke sluthøjden Tidlig start med inhalationssteroid forhindrer ikke kroniske lungeforandringer Forebyggelse Pelsdyr øger ikke risiko for astma Amning forebygger ikke astma Hensynsfuld rygning er en myte Vejledning Astmasymptomer hos børn Diagnostik Medicintyper Behandlingsstrategi... 36

6 Børn er ikke små voksne Astma hos småbørn er forskellig fra astma hos større børn; og astma hos større børn er anderledes end astma hos voksne. Et eksempel på dette er fast behandling med langtidsvirkende ß 2 - agonister, hvor behandlingseffekten er markant ringere hos skolebørn end hos voksne. Indledning Astma er en fælles betegnelse for en heterogen gruppe af sygdomme med forskellig årsag, prognose og behandlingsrespons. Særligt er der forskel på astma imellem aldersgrupper, f.eks. har mange småbørn (under 5 år) en anden form for inflammation i luftvejene end den, der ses hos større børn (over 5 år), og børn reagerer ofte anderledes på medicin end voksne. Behandlingsresultater kan derfor ikke overføres mellem aldersgrupper. Børns symptomer på astma minder om de symptomer voksne har, men på flere områder er symptomerne forskellige, og dette er vigtigt at være opmærksom på. Astmasymptomer hos børn overses oftere, fordi de sjældent klager over besværet vejrtrækning, og man er nødt til at lægge mærke til symptomer eller hæmmet aktivitetsniveau i situationer, hvor barnet anstrenges.

7 Astmasymptomer er hyppigst hos småbørn. De har ofte svære forværringer med behov for hospitalsindlæggelse, men til gengæld er prognosen god, og cirka 2 ud af 3 vokser fra symptomerne inden skolealderen. I skolealderen derimod er der stor risiko for, at astmasymptomerne er vedvarende. Der kan være perioder med få eller ingen symptomer, men det er vigtigt at være opmærksom på, at symptomerne ofte vil komme igen.

8

9 Det kan godt være astma, selv om man ikke kan høre noget med stetoskopet Stetoskopi kan sjældent afsløre obstruktion i luftvejene, før lungefunktionen er reduceret med mindst 1/3. En normal stetoskopi udelukker således ikke astma. Det er derfor bedre at lytte til forældre og barn end til lungerne, hvis man mistænker astma. Hos småbørn stilles diagnosen på baggrund af karakteristiske symptomer støttet af et behandlingsforsøg. Diagnostik

10

11 En normal lungefunktion udelukker ikke astma Astma er karakteriseret ved anfaldsvis forværring. Herimellem er lungefunktionen normal i de fleste tilfælde af børneastma. Derfor udelukker en normal lungefunktionsundersøgelse ikke astma. Ofte må astmadiagnosen stilles på baggrund af karakteristiske symptomer støttet af et behandlingsforsøg. Påvisning af abnorm lungefunktion styrker mistanken om astma, og derfor bør lungefunktionsundersøgelse altid foretages, hvis der er mistanke om astma. Spirometriundersøgelse kan oftest 11 gennemføres fra 5-6 års alderen. Ved tvivl om diagnosen bør barnet henvises til børnelæge med særlig erfaring i børneastma, der har flere undersøgelser til rådighed. Diagnostik

12 Peak flow måling er ikke god til børneastma Diagnostik Peak flow måling anbefales ikke til diagnostik eller kontrol af astma hos børn. Peak flow måling stiller store krav til teknik, også større krav end en spirometriundersøgelse. Herudover har undersøgelser vist, at peak flow dagbøger udfyldes ufuldstændigt og upålideligt. Endelig har man ikke kunnet vise bedre astmakontrol ved behandling vejledt af peak flow målinger end af symptomer. 2 Peak flow målinger skal tolkes meget forsigtigt hos børn og vi (forfatterne) anbefaler dem derfor ikke til rutinemæssig brug. I særdeleshed frarådes enkeltstående målinger af peak flow. Spirometri foretrækkes til måling af lungefunktion.

13

14

15 Små børn bør også testes for allergi Alle børn med behov for fast behandling med astmamedicin bør testes for allergi uanset alder. Allergitest i form af priktest eller blodprøve kan foretages fra spædbarnsalderen. Der er færre småbørn med positiv allergitest, men dette skyldes ikke, at testen er upålidelig hos småbørn, men i stedet at allergi er sjælden hos de helt små. Allergi kan udløse astmaanfald og være årsag til manglende kontrol trods behandling. Derfor bør alle børn med behov for fast daglig behandling med astmamedicin testes for allergi, uanset alder. Hos småbørn er allergi en sjælden årsag til astmasymptomer men forekommer og er vigtig at få diagnosticeret. I skolealderen har flertallet af børn med astma også allergi, og alle skolebørn med astmasymptomer bør derfor testes for allergi. I tilfælde af påvist allergi over for emner, som optræder i forbindelse med symptomer, bør udsættelse for disse allergener undgås, f.eks. ved at undgå kontakt med pelsdyr. Det et dog vigtigt at være opmærksom på, at mange positive allergitest forekommer uden relevans for astmasymptomerne. Diagnostik

16

17 Fordoblet steroiddosis ved forværringer anbefales ikke Den hyppige strategi med fordobling af steroiddosis ved forværring er aldrig vist at have nogen effekt. Behandlingsprincippet er undersøgt i randomiserede forsøg hos både børn og voksne uden at vise effekt og anbefales derfor ikke mere i internationale retningslinjer. Prednisolon (1-2 mg/kg i 3 dage) er et effektivt alternativ til behandling af akutte astmaanfald. Ved gentagne kure med højdosis steroid skal man være opmærksom på, at der kan være risko for systemiske bivirkninger. Behandling Der kan dog være en vis effekt af at give firedoblet steroiddosis i 1-2 uger.

18 Man behøver ikke give den akutte medicin lige før den forebyggende Behandling Der er ingen grund til at give ß 2 - agonist fast før inhalationssteroid. ß 2 -agonist skal kun gives ved behov. Det har været en udbredt myte, at ß 2 -agonist skal gives før steroid for at åbne luftvejene. Dette har vist sig uden betydning.

19

20

21 Inhalationssteroid i normale doser påvirker ikke sluthøjden Inhalationssteroid i normale doser (2-400 mikrogram budesonid eller mikrogram fluticasonpropionat dagligt) er anvendt i mange år og synes ikke at give nedsat sluthøjde eller andre alvorlige bivirkninger. Ved disse doser ses en forbigående væksthæmning, men sluthøjden synes uændret. Højere doser øger risikoen for bivirkninger, og først og fremmest er det sjældent effektivt at give højere doser. Derfor er det sjældent indiceret at anvende steroiddoser over de godkendte doser. Børn med symptomer, trods standardbehandling, bør henvises til børnelæge med særlig erfaring i børneastma. Svampeinfektion i munden og hæshed forekommer sjældent, men det er værd at huske at skylle munden efter behandling. Behandling

22 Tidlig start af inhalationssteroid forhindrer ikke kroniske lungeforandringer Behandling Den tidligere tro på, at vi med tidlig behandling med inhalationssteroid kan forhindre lungefunktionstab er nu afkræftet. Dette betyder, at formålet med behandling ene og alene er at sikre den bedst mulige kontrol af symptomer uden risiko for bivirkninger. Det er vigtigt at behandle med fast forebyggende medicin for at forhindre generende symptomer hos barnet, der påvirker livskvaliteten, og for at undgå alvorlige forværringer. Det er målet med behandlingen, at børn med astma skal kunne leve som raske børn, og kun sjældent have behov for akut medicin. Husk også, at det er vigtigt at forsøge medicinpauser for at vurdere, om der er gavn af og behov for fortsat behandling. Dette er i særdeleshed vigtigt hos småbørn, hvor prognosen er god, og effekten af behandlingen kan være svær at vurdere. Dette kan ske uden bekymring for, at pauserne forårsager varige skader på lungerne.

23

24

25 Pelsdyr øger ikke risiko for astma Der er ikke grundlag for at fraråde pelsdyr i hjemmet for at forebygge udvikling af astma og allergi. Studier har vist modstridende resultater således, at der både er fundet negative og positive effekter af pelsdyr i hjemmet omkring fødslen i forhold til udvikling af astma og allergi. Der er således intet videnskabeligt grundlag for at fraråde pelsdyr i hjemmet for at forebygge astma og allergi. Hos børn, der allerede har allergi overfor dyr, skal dyr naturligvis undgås. Allergi kan udløse astmaanfald og være årsag til manglende kontrol trods behandling, og i alle tilfælde af påvist allergi med relevante symptomer bør udsættelse for de relevante allergener undgås. Forebyggelse

26 Amning forebygger ikke astma Forebyggelse Det anbefales, at alle børn ammes fuldt de første 4-6 måneder af livet. Det beskytter imidlertid ikke mod astma, eksem og allergi på længere sigt. Børn, der udelukkende ammes, har lavere risiko for allergi overfor den kost der anvendes som erstatning. Amning har også andre fordele, f.eks. i form af beskyttelse mod infektioner og af psykosociale årsager. Derimod synes amning ikke at beskytte mod astma, eksem eller allergi på længere sigt. For kvinder med astma og allergi, hvor amningen mislykkes, kan dette være et positivt budskab.

27

28

29 Hensynsfuld rygning er en myte 29 af astmasymptomer og flere Børn med astma indlægges oftere med anfald, hvis de bor i hjem, hvor forældre ryger, også selv om forældrene er hensynsfulde rygere. Rygning under graviditeten og efter fødslen er forbundet med nedsat lungefunktion, forværring luftvejsinfektioner hos barnet. Børn bør derfor ikke udsættes for passiv rygning. Der synes ikke at være sikker forskel på den skadelige effekt, om forældrene ryger eller er hensynsfulde rygere, som kun ryger udendørs el. lign. Forebyggelse

30 Astmasymptomer hos børn Anfaldsvis pibende vejrtrækningsbesvær og hoste, hyppigt i tilslutning til luftvejsinfektioner eller fysisk anstrengelse Langvarig (2-4 uger) hoste i forbindelse med forkølelser, hosten er ofte mest udtalt om natten eller ved anstrengelse. Evt. tilbagevendende pneumonier Hoste uden relation til forkølelse. Børnene vil typisk hoste om natten og under forceret ekspiration såsom ved gråd, råben og latter. Andre provokerende faktorer kan være kulde, røg eller allergener Hoste kan være det eneste symptom på astma, men omvendt er der mange årsager til hoste hos børn, som ikke har nogen tilknytning til astma. Derfor bør børn med hoste som eneste symptom kun behandles med astmamidler efter nøje vurdering

31 Forværring ved hård fysisk aktivitet. Under leg vil barnet typisk stoppe op tidligere end dets jævnaldrende eller helt undgå sport eller anden fysisk aktivitet. Hos nogle børn er nedsat aktivitetsniveau på grund af åndenød/ hoste det eneste symptom 31 Ændringer i barnets humør og energiniveau Dårlig trivsel Vejledning

32 Diagnostik Diagnosen baseres på karakteristiske symptomer og understøttes af relevante undersøgelser Undersøgelse hos praktiserende læge: Spirometrimåling bør foretages hos alle børn med astma, der kan gennemføre undersøgelsen korrekt (typisk fra 5-6 års alderen). Det bør ske ved diagnosen og herefter ca. hvert halve år. Gentagelse af testen efter inhalation af ß 2 -agonist er en yderligere følsom metode til at afsløre astma. Ændringer i FEV 1 (> 12%) tyder med stor sikkerhed på astma Peak flow måling er usikkert hos børn og vi (forfatterne) anbefaler det ikke Behandlingsforsøg er ofte nødvendigt for at bekræfte diagnosen og vurdere effekten af behandlingen. Dette er som regel tilfældet hos småbørn. Et behandlingsforsøg består af en periode med forebyggende behandling, f.eks. 2-3 måneder, hvorefter behandlingen seponeres. Kun ved effekt af behandlingen og recidiv af symptomer efter seponering er forsøget positivt og behandlingen fortsættes. Ved tvivl om diagnosen og manglende effekt af behandlingen henvises til børnelæge med særlig erfaring i børneastma

33 Undersøgelse hos børnelæge med særlig erfaring i børneastma: Helkropspletysmografi: Måling af luftvejsmodstanden kan nu foretages ned til 3-års alderen på de fleste børneafdelinger ved hjælp af en helkropspletysmograf. Undersøgelsen kræver kun tidal vejrtrækning i en maske NO-måling giver et følsomt mål for inflammation i luftvejene og kan vejlede i forhold til behandling. Kan gennemføres fra 4-6 års alderen Anstrengelsestest skal gennemføres standardiseret på løbebånd for at give et brugbart resultat. Testen er sammenlignelig med hverdagsprovokationer, men kan ikke udelukke astma Vejledning Provokationstest med metakolin, kold luft eller tør luft giver ligesom løbetest et mål for bronkial hyperreaktivitet

34 Medicintyper Akut (bronkieudvidende) behandling: - ß 2 agonist: Gives ved symptomer til alle børn med astma. Inhalationsbehandling er mest effektiv. - Langtidsvirkende ß 2 -agonist (LABA): Kan fx anvendes på dage med sportsaktiviteter. Må aldrig bruges som fast daglig behandling uden samtidig forebyggende behandling med inhalationssteroid

35 Forebyggende (inflammationsdæmpende) behandling: Daglig forebyggende behandling gives som udgangspunkt ved ugentlige symptomer, der hæmmer aktivitetsniveauet eller vækker barnet om natten eller efter svære astmaanfald. - Inhalationssteroid: Er den mest effektive astmabehandling og førstevalg til børn med ugentlige symptomer eller hyppige svære astmaanfald. Normale doser er mcg budesonid eller mcg fluticasonpropionat dagligt. Højere doser giver sjældent yderligere effekt og er indikation for undersøgelse hos børnelæge med særlig erfaring i børneastma - Leukotrien-antagonist (tablet): Kan anvendes som alternativ til inhalationssteroid ved mild astma, fx af hensyn til compliance. Anvendes endvidere som tillægsbehandling til inhalationssteroid. Synes at have en fordel ved virus-udløst astma hos børn under 5 år, hvor inhalationssteroid ikke har dokumenteret effekt - Langtidsvirkende ß 2 -agonist (LABA) i kombination med inhalationssteroid: Studier har vist dårlig eller ingen effekt hos børn, og der foreligger ingen studier hos småbørn. Anvendes hos børn hvor behandling med inhalationssteroid alene ikke er tilstrækkeligt, men bør kun udskrives af børnelæger med særlig erfaring i børneastma Vejledning

36 Behandlingsstrategi Reducér udsættelse for risikofaktorer Som et led i behandlingen gennemgås patientens miljø med henblik på fjernelse af uhensigtsmæssige faktorer (allergener, rygning mm.), som kan medvirke til, at sygdommen er svær at kontrollere. Alle børn med behov for daglig astmamedicin bør testes for allergi. Mål for behandling Målet er ingen eller få symptomer (ikke ugentlige), et normalt aktivitetsniveau og ingen eller kun ringe behov for ß 2 -agonist (ikke ugentligt).

37 Medicinsk behandling Børn ældre end 5 år: Episodisk astma: De fleste børn og unge har milde intermitterende symptomer, som ikke kræver daglig behandling, men er tilstrækkeligt behandlet med ß 2 -agonist ved behov Kronisk astma: Hvis barnet i perioder har ugentlige symptomer anvendes forebyggende inhalationssteroid, som skal tages hver dag. Hos langt størstedelen af børn resulterer denne behandling i optimal astmakontrol. Ved utilstrækkelig behandlingseffekt skal det overvejes om diagnosen er korrekt, om behandlingen huskes dagligt og om inhalationsteknikken er god. Hos meget få børn er dette ikke tilstrækkeligt. Ved så svær astma kan tillæg af leukotrien-antagonist eller langtidsvirkende ß 2 -agonist forsøges, men det kræver undersøgelse hos børnelæge med særlig erfaring i børneastma Diagnostik Vejledning

38 Behandlingsstrategi fortsat Børn på 5 år og yngre: Episodisk astma: Småbørn har ofte kun astmatiske symptomer ved forkølelse. De fleste vil være tilstrækkeligt behandlet med ß 2 - agonist ved symptomer. Effekten af fast behandling ved hyppige episoder er omdiskuteret og sparsomt undersøgt. Man bør typisk overveje fast behandling ved 3-5 episoder på et halvt år. Studier har vist effekt af leukotrien-antagonist, hvorimod inhalationssteroid ikke har dokumenteret effekt. Ved gentagne svære anfald behandles som ved kronisk astma. Kronisk astma: Defineret som 1) ugentlige symptomer, 2) symptomer mellem infektioner der hæmmer daglige aktiviteter eller vækker om natten eller 3) flere svære astma anfald: Der behandles forebyggende med inhalationssteroid og symptomatisk med inhaleret ß 2 -agonist. Ved utilstrækkelig effekt suppleres med leukotrien-antagonist.

39 Det kan være svært at vurdere diagnosen og behandlingseffekten hos småbørn. Det anbefales derfor at give den første astmabehandling som et 3 måneders behandlingsforsøg (beskrevet i diagnoseafsnittet). På grund af den gode prognose bør man endvidere med mellemrum forsøge medicinpause for at vurdere, om der fortsat er behov for behandling. Henvisning til speciallæge Alle der ikke er tilstrækkeligt behandlet med normale doser inhalationssteroid bør undersøges hos børnelæge med særlig erfaring i børneastma Diagnostik Vejledning

40 GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK Brøndby Tlf Fax /4000 Grafikom

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Astma og Allergi Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Approximate prevalence of various atopic diseases in relation to age allergic rhinitis Prevalence atopic dermatitis asthma food allergy

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 26.01.17 Case Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 2017 Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv om natten Så få astma-anfald

Læs mere

Astmapjece. Til unge og forældre

Astmapjece. Til unge og forældre Astmapjece Til unge og forældre Kvalitet døgnet rundt Børne- og ungeklinikken Hvad er astma? Astma er det græske ord for åndedrætsbesvær. Astma er en kronisk betændelsestilstand (uden bakterier eller virus)

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. HVAD ER ASTMA?

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 14.12.16 Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?!

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?! Nårdetersværtats,lle diagnosenastma 3Hvadkansygeplejerskensrollevære? CelestePorsbjerg Overlæge,ph.d.,kliniskforskningslektor LungemedicinskafdelingL,BispebjergHospital 6% 4% 2% 0% Astma enhyppigsygdomidanmark

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Behandlingsvejledning for Astma hos børn

Behandlingsvejledning for Astma hos børn Behandlingsvejledning for Astma hos børn Målgruppe Alle læger der behandler børn med astma Lægemiddelkomitéer & sygehusapoteker Udarbejdet af Fagudvalget for Astma hos Børn under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE Astma - en folkesygdom Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne. Det giver hævede slimhinder og slim i luftvejene. Astma behandles

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B Århus Universitetshospital Afhænger af undersøgelsesmetoden og af typen af lungesygdom 40-90% har lungefibrose 70% nedsat lungefunktion 33% symptomgivende

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Forældrevejledning æggeprovokation

Forældrevejledning æggeprovokation Forældrevejledning æggeprovokation Fødevareprovokation med æg Fødevareprovokation med æg anvendes som den afgørende undersøgelse i situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt barnet tåler æg eller ej.

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling Resume Indholdsfortegnelse:

Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling Resume Indholdsfortegnelse: Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling - vejledning udarbejdet til fælles brug for almen praksis, speciallægepraksis og hospitalsambulatorier Rapporten er godkendt

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostisk og behandling af astma hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostisk og behandling af astma hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for diagnostisk og behandling af astma hos børn og unge Baggrund og formål Astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom hos børn og

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning Både astma og kronisk bronchitis er meget almindelige

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

varer mere end to uger eller kommer i bestemte perioder af året.

varer mere end to uger eller kommer i bestemte perioder af året. Høfeber Denne brochure handler om allergi over for pollen og sporer fra udendørs skimmelsvampe. Men også om hvordan man behandler sin høfeber ordentligt, så den bliver til at leve med. HØFEBER Høfeber

Læs mere

Astma. Diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis. Lungesygdomme

Astma. Diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis. Lungesygdomme Astma Diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis Af Charlotte Suppli Ulrik Biografi Forfatter er speciallæge i intern medicin og medicinske lungesygdomme. Hun har publiceret ca. 100 videnskabelige

Læs mere

Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar - en bedre kvalitet

Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar - en bedre kvalitet Til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Region Midtjylland. Hermed ansøges om støtte til følgende projekt i henhold til anførte beskrivelse: Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Status på medicinsk behandling af børneastma

Status på medicinsk behandling af børneastma Status på medicinsk behandling af børneastma 2014 Af Ulla Holten Nielsen og Ghousia Javid Kontakt: Ghousia Javid GHJA@SSI.dk Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut

Læs mere

Patientvejledning. Metakolin test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Metakolin test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Metakolin test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynliggøre, om du har astma. Formål Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om du har astma.

Læs mere

Bronkial provokations tests hos børn

Bronkial provokations tests hos børn Bronkial provokations tests hos børn Lone Agertoft, overlæge, lektor H.C. Andersen Børnehospital, OUH Odense University Hospital 29-03-2016 Bronkial provokations tests Anstrengelsesprovokation Kuldeprovokation

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Forældreinformation Diaphragma Hernie Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Kirurgisk Afdeling A H.C. Andersen Børnehospital 1 Hvad er et diaphragma hernie? Et diaphragma hernie

Læs mere

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Allergener DYR II Dyr Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Eksisterer der allergivenlige katte og hunde? Får jeg

Læs mere

3.2 Patient population 2: Receptpopulation

3.2 Patient population 2: Receptpopulation 1 Beregningsregler for indikatorer i Database for Astma i Danmark Opgørelsesåret: 1. juli til 30. juni OBS: Til afgrænsning af populationen benyttes perioden 1. januar til 31. december. Opgørelsesåret

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Astmabehandling. Marie Henriette Madsen Charlotte Suppli Ulrik Susanne Reindahl Rasmussen

Astmabehandling. Marie Henriette Madsen Charlotte Suppli Ulrik Susanne Reindahl Rasmussen Astmabehandling En hurtig MTV af et nyt doseringsprincip til behandling af moderat til svær astma med kombinationen af inhalationssteroid og langtidsvirkende ß 2 -agonist Marie Henriette Madsen Charlotte

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Regeringen kan støtte forslaget.

Regeringen kan støtte forslaget. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 15 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 2 400.C.2-0 EUK 10. oktober 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning London-Malaga-erklæring om investering i astmaforskning Introduktion Astma er en tilstand, som påvirker dagligdagen for 30 millioner europæere og 300 millioner mennesker på verdensplan med en global udbredelse,

Læs mere

1 Poul Henning Madsen

1 Poul Henning Madsen Poul Henning Madsen 1 2 Hvad håndterer vi i Lungemedicin SLB? Uafklarede lungeinfiltrater og stadieinddeling af malign sygdom i thorax Uafklarede radiologiske fund (eksempelvis mediastinal adenopati) Uafklarede

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning Ren luft til ungerne Beskyt børn mod passiv rygning Børn og passiv rygning Man ryger passivt, når man indånder røgen fra andres rygning. I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende Temanummer Juli 2011 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg L ungerne er opbygget af et fint forgrenet rørsystem, der leder den indåndede luft ud i alle dele af lungerne. Luften føres gennem hovedbronkier

Læs mere

1.3.1 Symptomer Internationale guidelines (NHBLI, BTS, GINA) for astmadiagnostik og -behandling anfører, at astma skal mistænkes ved følgende

1.3.1 Symptomer Internationale guidelines (NHBLI, BTS, GINA) for astmadiagnostik og -behandling anfører, at astma skal mistænkes ved følgende Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Astma: diagnostik Dato: 11.9.2008 Revision: 11.9.2010 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Udarbejdet af: Celeste Porsbjerg, Hans Christian Siersted, Kirsten Sidenius,

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

Hvem bruger astmamedicin?

Hvem bruger astmamedicin? Hvem bruger astmamedicin? Indhold RESUMÉ... 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 ASTMA, KOL OG ASTMATISK BRONKITIS METODE TIL OPDELING AF BRUGERNE... 2 FOREKOMST AF PATIENTER I MEDICINSK

Læs mere

Svampeskader i boliger og symptomer hos børn Speciallægens perspektiv. Kirsten Skamstrup Hansen ovl.phd. Pædiatrisk Klinik Gentofte

Svampeskader i boliger og symptomer hos børn Speciallægens perspektiv. Kirsten Skamstrup Hansen ovl.phd. Pædiatrisk Klinik Gentofte Svampeskader i boliger og symptomer hos børn Speciallægens perspektiv Kirsten Skamstrup Hansen ovl.phd. Pædiatrisk Klinik Gentofte Speciallægens viden Det ved jeg ikke noget om... Det ved jeg ikke ret

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere