Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater"

Transkript

1 Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

2 1. Sammenligning mellem to almindelige metoder anvendt i dag: Rygning med træflis røggeneratorer Rygning med røgkondensater 2. Sammenfatning: Fakta om miljø- og levnedsmiddelsikkerhed ved anvendelse af røgkondensater 2

3 Rygning med træflis/savsmuld i umiddelbar nærhed af røgkammeret har en negativ effekt på både helbred og miljø. Røgemissioner til omgivelserne. Sundhedsrisici ved inhalering af støvpartikler fra træflis/savsmuld. Røggeneratorer til rygning med træflis. TA R Røggeneratoren producerer udover røg også affaldsstoffer, tjære og aske. Dele af tjæren følger med røgen ind i røgkammeret, hvilket påvirker PAHniveauet negativt i det røgede slutprodukt. Arbejdsmiljøet er belagt med tjære. Stærke rengøringsmidler og personlig beskyttelse er påkrævet ved rengøring. ASHES Sundhedsrisici ved inhalering af askepartikler. 3

4 Produktion af renset røg/røgkondensater I en avanceret kontrolleret proces producerer Red Arrow røgkondensater (renset røg) ved afbrænding af 100% naturlige råstoffer (træ). Røgen kondenseres, mens aske og tjære samtidig fjernes. De naturlige røgkondensater anvendes til at gendanne oprindelig renset røg til røgede levnedsmidler. 48% af de affaldsstoffer, der er sundhedsfarlige (i.a. PAH), fjernes i processen. 4

5 Kondenser Røggenerator Naturligt røgkondensat fra naturlige råstoffer, klar til afsendelse. Separation af usunde substanser (tjære, PAH) Filtrering Renset røgkondensat, klar til at blive gendannet til oprindelig røg Processen producerer røgkondensat (renset røg) ved afbrænding af 100% naturlige råstoffer. Røgen kondenseres og aske og tjære fjernes løbende. Det naturlige røgkondensat anvendes af levnedsmiddelindustrien til gendannelse af oprindelig renset røg til røgede levnedsmidler. 5

6 De farlige komponenter i røgen fjernes i kondenseringsprocessen. Rygning ved gendannelse af rigtig røg fra naturligt røgkondensat Ingen emissioner! Rygningsprocessen med røgkondensat adskiller sig ikke fra rygning med træflis eller savsmuld. Rigtig røg produceres inde i røgkammeret. Smag, farve, holdbarhedsegenskaber, osv. er ens. Container med røgkondensat En gendannet oprindelig røgsky. Det færdige produkt indeholder meget lave PAH-værdier. Røggenerator til gendannelse af røg fra naturligt røgkondensat. 6

7 Rygning ved gendannelse af rigtig røg fra røgkondensat kræver et lavere forbrug af træråstoffer Eksempler fra miljøeffektanalyse (Frankrig*) 3000 tons 60 millioner franskmænd konsumerede ialt ton røget kød og fisk på et år Omkring ton træflis anvendes til rygning af ton levnedsmidler. 500 tons Til rygning af den samme mængde levnedsmidler med røgkondensater anvendes kun 500 ton træflis! *Fengel, D. och Wegener, G. WFood Chemistry, Ultrastructure, Reactions Walter de Gruyter, Berlin 1984 chap.12 7

8 Til rygning af ton levnedsmidler..ved brug af røg fra en træflisgenerator..ved brug af gendannet røg Behøver man ton træflis eller savsmuld Behøver man 500 ton træflis eller savsmuld Varme Varme Røg Røg 1527 ton forurening ud i miljøet eller katalytiske efterbrændere påkrævet 99,7% tjære genbruges Røgkondensat Gendannet renset røg Røgkammerproces Røgkammerproces Rengøring: 87 ton kemiske rengøringsmidler ud i miljøet Rengøring: 18 ton kemiske rengøringsmidler ud i miljøet 8

9 Brugere af røgkondensat kan være sikre på følgende: Reducering af udslip af drivhusgasser Mere effektiv anvendelse af naturens ressourcer Genvinding af energi Betydelig reducering af de rengøringsmidler, som kræves til at fjerne tjære fra røgkammeret. Signifikant lavere niveauer for farlige komponenter polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAHer) i de færdige produkter. Luftkvalitetsbestemmelser og miljøspørgsmål er vigtige emner i de fleste lande. 9

10 Yderligere fordele ved røgkondensater Miljøvenligt Fraværet af aske og tjære i røgkondensat giver en renere røg. Sammenlignet med almindelig rygning giver røgkondensat 80% reduktion af udledningerne og mindsker brugen af kemiske rengøringsmidler, som udledes. Forbedret levnedsmiddelsikkerhed for forbrugere De fleste PAHer (polycykliske aromatiske hydrocarboner) fjernes via en rensningsproces, i hvilken tjære fjernes fra røgen. Det færdige produkts egenskaber for smag, farve, tekstur og holdbarhed er de samme som ved traditionelle rygningsmetoder. Forbedret arbejdsmiljø Da der ikke kræves nogen ild til gendannelse af røgen, er der ingen brandfare. Et minimum af overskydende røg spredes udenfor røgkammeret. Fraværet af aske og tjære giver et forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne i produktionen. 10

11 Holdbarhedsegenskaberne Rygningsprocessen skaber holdbarhedsegenskaber, som hæmmer bakteriedannelse. Disse egenskaber bevares ved røgkondensater. Røgkondensat har udover indflydelse på smag, farve og tekstur også indflydelse på holdbarheden. Virkningen er den samme som ved anden form for rygning. I røgkondensat bevares alle røgens egenskaber og deres virkning på levnedsmidler, men på en sundere måde. 11

12 Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne for røgede levnedsmidler 1 (2) Miljøanalyse (eksempel Frankrig) Befolkning ~ 60 millioner mennesker, der konsumerer røget fisk og kød Fisk Kød I alt ton ton ton Omkr. 20 kg savsmuld påkrævet til 1 ton røgede levnedsmidler ton savsmuld nødvendigt til ton røgede levnedsmidler Sammensætning pyroliseret træ* Aske 25 % Trækul 32 % Vand 27 % Tjære 16 % I alt 100 % *Fengel, D. and Wegener, G. WFood Chemistry, Ultrastructure, Reactions Walter de Gruyter, Berlin 1984 kap.12 Fra EFSA rapporten om PAHer i levnedsmidler, 29. juni 2007 Tabel 21: Røgfordelingskildens indflydelse på BaP (Benso[a]pyren) koncentrationerne BaP koncentration (µg/kg) Røgfordeling N Median Middel P95 Maximum Direkte Indirekte Røgkondensat Hvor N er antallet af testede prøver. Median- og P95-værdierne kan findes i den fuldstændige EFSA rapport på side 25 & 26. Bemærk: Den gældende øvre EFSA grænseværdi for BaP er 5.0 µg/kg. Denne værdi kan nedsættes til 1.0 µg/kg Fakta om emissionen af flygtige organiske forbindelser ( VOC) Propan Partikler Flygtige organiske forbindelser Friskdannet røg 230 g/time 530 g/time Gendannet røgkondensat 30 g/time 190 g/time Gendannet røgkondensat kan give op til 60 80% reduktion af partikler og VOC er. 12

13 Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne for røgede levnedsmidler 2 (2) Ofte stillede spørgsmål: Svar på typiske spørgsmål om rygning og røgkondensater Spørgsmål: Hvad er røgkondensat? Hvordan fremstilles røgkondensat? Hvor længe har svensk industri benyttet røgkondensater? Hvor almindelig er brugen af røgkondensater i Sverige? Hvilke typer træ anvendes i produktionen af røgkondensater? Er det sikkert at anvende røgkondensater? Hvorfor er det sundere at ryge med røgkondensater? Tilsættes der røgsmag til produkterne, der skal røges med røgkondensater? Er holdbarhedsegenskaberne ens for begge metoder? Hvorledes adskiller produkterne sig i smagen ved de to rygningsmetoder? Svar: Røg fremstillet af det opvarmede træråstof (træflis eller savsmuld) har et højt fugtindhold. Røgkondensat er simpelthen afkølet røg, der er kondenseret til en væske. Træflis eller savsmuld opvarmes for at skabe røg. Den fugtige røg kondenseres ved afkøling og opløses i vand. Væsken er renset for skadelige substanser (tjære og aske) og koncentreret. Alt foregår i et lukket system uden miljøudslip. Anvendelsen af røgkondensater startede i Sverige i begyndelsen af 1970 erne. I dag den mest almindelige metode i Sverige. Mere end 80% af vores røgede kød er røget med gendannet renset røg fra røgkondensater. Næsten alle typer træ, som benyttes i traditional rygning, kan anvendes. Det gør det muligt at ændre smagsegenskaberne ved et produkt ved at vælge forskellige slags røgkondensat. Ja. Brand- og eksplosionsfaren, som altid er til stede, når man anvender røggeneratorer med træflis, forsvinder helt med røgkondensater. Ved fremstillingen af røgkondensat gennemgår den en fase-separation (rensning), i hvilken tjæren og dens karcinogeniske aromatiske hydrocarboner (PAHer) fjernes. Nej. Al smagen, farven og holdbarhedsegenskaberne findes i den gendannede røg. Ja. Fenoler, som naturligt optræder i alle slags røg, indeholder holdbarhedsegenskaberne. Overhovedet ikke. Produkttyper, der er egnede til rygning, smager ens uanset, hvilken metode der er benyttet. 13

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store.

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store. CamCleaner renser Små problemer bliver hurtigt store. Clean air solutions 2 Pas godt på dine mindste problemer, før de bliver store. CamCleaner er en serie af patenterede rensere med de mest effektive

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F NIVEAU F Indhold Krop... 3 Kemien i kroppen... 3 Energiomsætning... 7 Kuldioxidkredsløbet... 10 Kost... 11 Kostberegning... 11 Næringsstoffer... 15 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 21 Mikroorganismer...

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Bykompostspanden. terrasse.

Bykompostspanden. terrasse. Bykompostspanden Vil du gerne genbruge dit madaffald og lave din egen kompost på en nem og enkel måde? Så er Bykompostspanden løsningen! Uanset om du bor i hus, lejlighed, sommerhus eller kolonihave, og

Læs mere

18. Energi og miljøforhold

18. Energi og miljøforhold 18. Energi og miljøforhold De miljømæssige påvirkninger ved afbrænding af rene træpiller bliver normalt betragtet som værende minimale. De væsentligste miljømæssige påvirkninger er relateret til stoffer,

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Industriens branchearbejdsmiljøråd Maj 2001 Lektor Niels Tiedje Institut for Produktion og Ledelse, DTU Lektor Ole Broberg Institut

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Renere luft den danske indsats

Renere luft den danske indsats Renere luft den danske indsats Renere luft den danske indsats Indhold 3 Forord 4 Et problem med voksende dimensioner 7 Fra udslip til skader 1 Dansk miljøregulering 12 Dansk energipolitik 14 Svovl og

Læs mere

Katrine Henriksen, Amalie Rosendal og Julie Haugaard

Katrine Henriksen, Amalie Rosendal og Julie Haugaard Katrine Henriksen, Amalie Rosendal og Julie Haugaard Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PROBLEMFORMULERING... 3 HVORDAN BLIVER MÆLKEN SUR?... 3 MÆLKESYRNINGS FORSØG... 3 MATERIALELISTE... 3 FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2 Alkalisk vand er en fordel for vores helbred, ph 7.1 10+ Neutralt vand er neutralt for vores helbred, ph 7 Syreholdigt vand/væske er nedbrydende for vores helbred, ph 3 6,9 Ændre på fem minutter almindeligt

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Håndbog om vurdering af spredning af dioxin og andre miljøskadelige stoffer fra ukontrollerede brande

Håndbog om vurdering af spredning af dioxin og andre miljøskadelige stoffer fra ukontrollerede brande Miljøprojekt Nr. 918 2004 Håndbog om vurdering af spredning af dioxin og andre miljøskadelige stoffer fra ukontrollerede brande Ole Schleicher og Allan Astrup Jensen FORCE Technology Miljøstyrelsen vil,

Læs mere

UPONOR VVS BRUGSVAND PEX. Uponor Brugsvandssystem PEX rent vand forbliver rent

UPONOR VVS BRUGSVAND PEX. Uponor Brugsvandssystem PEX rent vand forbliver rent UPONOR VVS BRUGSVAND PEX Uponor Brugsvandssystem PEX rent vand forbliver rent 03 2007 6008 Vand er vores absolut vigtigste næringsmiddel Vores vand er en så selvfølgelig del af hverdagen, at vi sjældent

Læs mere

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Den lille miljøfolder

Den lille miljøfolder baggrund_blå_uden-pletter_med-sky.pdf 1 03-09-2010 15:29:55 541-826 Svanemærket tryksag K - Miljø.indd 1 Den lille miljøfolder Læs om vores miljøpolit ik og kommentarer til mil jødebatten Myter og fakta

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem Rammerne om dit hjem TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE - En sund hverdag - En sikker hverdag - En behagelig hverdag Byg dit drømmehus med elementer i letbeton Træf det rigtige valg DER ER TO

Læs mere

Bosch grønnevarer bruger mindre og yder mere.

Bosch grønnevarer bruger mindre og yder mere. Grønnevarer. 2 En bæredygtig udvikling Bosch grønnevarer bruger mindre og yder mere. Bosch-sortimentet Green Technology inside er nødvendigt i disse tider med høje energipriser og vigtige klimamål. I Europa

Læs mere