DRi FORDELERMODUL Bruger - og montagevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRi FORDELERMODUL. 2015 Bruger - og montagevejledning"

Transkript

1 Ri FORLRMOUL 0 Bruger - og montagevejledning

2 Indholdsfortegnelse. Indhold Ri-R Ri-G Ri-GI Ri-GRI. Indhold. Generelt TIlslutning, sikkerhed og håndtering s.. Montagevejledning, VVS installatør Kom godt igang - Hurtig opstart s.. Montagevejledning, VVS installatør Målskitser - eksempler s.. Montagevejledning, VVS installatør Tilslutning s.. Montagevejledning, VVS installatør Opbygning s Montagevejledning, VVS installatør Anlægseksempel s Montagevejledning, VVS installatør Generelt, Montage s Montagevejledning, VVS installatør l-diagram - eksempel s Montagevejledning, VVS installatør Reguleringsudstyr - Gulvvarme s. 9. Indregulering og idriftsættelse Anlæg med shunt - GI & GRI s. 0. Indregulering og idriftsættelse Kominationsmuligheder s.. rift og vedligeholdelse rift og vedligeholdelse s.. rift og vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan s.. Fejlfinding Fejlfinding s.. Almindelige betingelser Almindelige betingelser s. 7. U Overensstemmelseserklæring U Overensstemmelseserklæring s. 8. Idriftsættelsesattest Idriftsættelsesattest s.

3 Generelt. Tilslutning, sikkerhed og håndtering Instruktion Før installation og idriftsættelse af denne unit skal instruktionen læses omhyggeligt. For tab og skader som følge af tilsidesættelse af brugsanvisningen, påtager fabrikanten sig ikke noget ansvar. Læs og følg disse instruktioner nøje, for at undgå fare og skader på personer og ejendom. Overskrides de anbefalede driftsparametre, øges risikoen for tingskade og personskade betydeligt. Installation, idriftsættelse og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale (både VVS og L). Varmekilde Unitten er som udgangspunkt beregnet til tilkobling af fjernvarme. Alternative energikilder kan anvendes i det omfang, driftsbetingelserne til enhver tid er sammenlignelige med fjernvarme. Anvendelse Unitten er alene beregnet til opvarmning af vand. Unitten må ikke anvendes til opvarmning af andre medier. Unitten tilsluttes husinstallationen i et frostfrit lokale, hvor temperaturen ikke overstiger 0 C, og hvor den relative luftfugtighed ikke er højere end 80%. Unitten må ikke tildækkes, indmures eller på anden vis blokeres for adgang. Materialevalg Brug kun materialer i overensstemmelse med lokale regler. Korrosion et maksimale kloridindhold i mediet må ikke være højere end 00 mg/l. Risikoen for korrosion stiger betragteligt, hvis det anbefalede tilladte kloridindhold overskrides. Lydniveau Lydklasse C - iht. S90:007. Opbevaring Opbevaring af enheden/enhederne før installering skal ske i tørt og opvarmet lokale (frostfrit). (Relativ luftfugtighed max. 80% og opbevaringstemp. -70 C). nhederne må ikke stables højere, end de er fra fabrik. nheder leveret i papemballage skal løftes i de håndtag emballagen er forsynet med. Transport/flytning over større afstande bør foregå på palle. Fjern ikke evt. transportbeslag under håndtering. Bemærk at unitten skal løftes i bagpladen/bagstykket, - undgå løft i isoleringsfronten alene. HUSK altid efterspænding. Bortskaffelse mballagen bortskaffes i henhold til lokale regler for bortskaffelse af de anvendte emballagematerialer. Unitten er fremstillet af materialer, der ikke kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Luk alle energikilder og demonter alle tilslutningsrør, demonter og adskil produktet til bortskaffelse i overensstemmelse med gældende lokale regler for bortskaffelse af de enkelte bestanddele. Tilslutning er skal til enhver tid etableres mulighed for at afbryde alle energikilder til unitten, herunder elektrisk tilslutning. Unitten/installationen skal være tilsluttet en elektrisk udligningsforbindelse. Potentialeudligning / Jordforbindelse Potentialeudligning er en elektrisk udligningsforbindelse, som skal sikre mod farlige berøringsspændinger, der kan forekomme f.eks. mellem to forskellige rørsystemer. Potentialeudligning reducerer korrosion i varmevekslere, vandvarmere, fjernvarmeunits og VVSinstallationer. Potentialeudligning skal udføres i henhold til lektricitetsrådets stærkstrømsbekendtgørelse lektriske installationer. Pas på - varme overflader ele af unitten kan være meget varme og kan forårsage forbrændinger. Vær meget påpasselig i umiddelbar nærhed af unitten. Advarsel om højt tryk og høj temperatur en maksimale fremløbstemperatur i fjernvarmenettet kan være op til 0 C og driftstrykket op til bar, hvilket kan medføre skoldningsrisiko både ved berøring og ved udstrømning af mediet. Ved overskridelse af unittens konstruktionsdata og driftsparametre for tryk og temperatur, er der betydelig risiko for tingskade og personskade. Nødsituation I tilfælde af brand, lækage eller anden fare, lukkes omgående for alle energikilder til unitten, hvis det er muligt og relevant hjælp tilkaldes. Hvis brugsvandet er misfarvet eller lugter, lukkes alle kuglehaner på unitten, brugerne adviceres og fagmand tilkaldes omgående. Advarsel om beskadigelse under transport Ved modtagelse, og inden unitten installeres, skal den kontrolleres for eventuelle transportskader. Unitten skal håndteres/flyttes med største omhu og forsigtighed. VIGTIGT! - fterspænding Inden der fyldes vand på anlægget SKAL ALL omløbere efterspændes, idet vibrationer under transport kan være årsag til utætheder. Når anlægget er påfyldt og der er varme på systemet SKAL ALL omløbere efterspændes påny. OVRSPÆN IKK OMLØBRN - se side 8, Test & tilslutninger. VVS installatør

4 VVS installatør Montagevejledning. KOM GOT I GANG - HURTIG OPSTART Montage Fordelermodulet sammenbygges med fjernvarmeunitten i henhold til mærkningen nederst på skinnen i fjernvarmeunitten og/eller i henhold til anvisningerne i denne vejledning. KOM GOT I GANG er en quick guide, og der kan således være detaljer i forbindelse med montage og idriftssættelse, der kræver supplerende forklaring andetsteds i vejledningen. KOM GOT I GANG. Fordelermodulet er baseret på en sokkelbagplade, der i byggeriets første fase fastgøres direkte på selve bygningens sokkel eller på en eksisterende væg med to kraftige bolte, skruer, ekspansionsbolte eller lignende. er er udviklet specielle trekantsbeslag og bøjler for fastgørelse/ faststøbning i soklen som tilbehør. (Se side 8) Vand-, gulvvarme- og radiatorrørene forbindes til fordelerarrangementet og når bygningen er lukket og under tag og umiddelbart før anlægget tages i brug, kan installatøren montere Redan fjernvarmeunitten på fordelermodulet og indregulere.. fterspænd samtlige omløbere, da de efter transport og håndtering kan have løsnet sig. Fyld vand på varmeanlægget iht. anvisningerne for fjernvarmeunitten Åben forsigtigt for alle kuglehaner A. Check unit og husinstallation grundigt for utætheder. Trykprøv hele installationen iht. gældende bestemmelser 7. Tilslut evt. pumpe og evt. automatik til el-forsyning, men undlad at tænde på kontakten 8. Varm anlægget op og udluft varmesiden (kan evt. udluftes på fordelerne) B solering 9. Tilslutning Start nu pumpe, (og evt. automatik) på el-kontakt 7, 0. Afslut med at indregulere unitten iht. instruktionen, og husk at udfylde Idriftssættelsesattesten 8, på side., C Bemærk 8 Opvarmning og afkøling 09 af anlægget kan medføre utætheder. erfor kan der - i tiden efter idriftssættelse - være behov for efterspænding af unitten Bemærk Løft aldrig unitten i unittens isoleringsfront, når unitten hænges op! solering Mål fra væg til fordelertilslutninger 0 General tolerance accuracy ISO 78 - mk Weight, kg Projection Scale :0 Size A Material anfoss Standard Replace esign Approval MWN esignation Ri Fordelermodul - GRI 8GV

5 A Montagevejledning C. målskitser - eksempler C 7 7 7, 7, , 7, 7 A VVS installatør 8 09 B A 0 A 0 A Ri-G 7 0 B C B 0 Uden isolering Ri-R - 8 radiatorkredse Uden isolering B 8 B 7 7,, 7, F 7, F C C C Med isolering Med isolering Ri-G - gulvvarmekredse Uden isolering Uden isolering 7 7, 7, 8, 0, 8 09 C, 7, 8,, 8 09 M 0 R A C N d G W 8 radiatorkredse 8 radiatorkredse F 8 Med isolering 8 Ri-GI - gulvvarmekredse Med isolering General tolerance accuracy Weight Replace esign MWN Approval Weight Replace esign Approval MWN Confidential: Property of anfoss Redan A/S, Nordborg, enmark. Confidential: Property of anfoss Redan A/S, Nordborg, enmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three General tolerance accuracy Not to be handed over General to, tolerance copied accuracy or used Projection by third party. Two- or three Scale dimensional reproduction of contents to be authorized by anfoss Redan A/S. dimensional reproduction of contents to be authorized by anfoss Redan A/S. 0 ISO 78 - mk,9 kg Projection General tolerance accuracy Scale Size Material Projection Scale Size 08 8 ISO 78 - mk Weight Weight Ri-GRI - 8 gulvvarmekredse 8,8 kg ISO 78 - mk :0 A,9 kg anfoss Standard :0 A anfoss Redan A/S Material anfoss Standard esignation Ri Fordelermodul - R8 Ri Fordelermod Med isolering Med isolering anfoss Redan A/S esignation Replace Replace MWN esign MWN esign No. Ri Fordelermodul - R SizeProjectionMaterial Sheet ISO Rev mk ,8 :0 kg A F No. Ri Fordeler Scale Size Material Rev. 0 :0 7 A / anfoss Standard anfoss St esignation esignatio Ri Fordelermodul -GI GV Ri F F Mål: Max. mål for Ri for indbygning i 0 cm skabsmodul: H x B max. 8 x max. 0 mm. Bemærk! Mål varierer i forhold i til antal kredse. Se side for diverse kombinationsmuligheder F Approval Approval anfoss Redan A/S anfoss Redan A/S Confidential: Property of anfoss Redan A/S, Confidential: Nordborg, Property enmark. of anfoss Redan A/S, Nordborg, enmark. Not to be handed over to, copied or used Not by to third be party. handed Two- over or three to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be dimensional authorized reproduction by anfoss Redan of contents A/S. to be authorized by anfoss Redan A/S. No. Ri Fordelermodul - No. GI Rev. Rev Totalhøjde ved sammenbygning med Redan units: Ri Fordelermodul sammenbygget med gennemstrømningsløsningerne: S Unit (eller T Unit): H 0 mm.

6 VVS installatør Montagevejledning. Tilslutning 7 Ri-R, 7, C Varme retur Varme frem Varmt vand Koldt vand 7 Koldtvandstilgang 8 A Med isolering 8 B F C

7 Montagevejledning. OPBYGNING VVS installatør Redans præfabrikerede gulvvarme fordelerunits til vand- og varmedistribution i parcelhuse kan med fordel anvendes til væghængte vand- og varmeanlæg med skjulte rørinstallationer. en sikrer en ensartet og korrekt installation. Redans gulvvarme fordelerunits består af grundmoduler, som passer direkte på Redans seneste standard fjernvarmeunits til direkte anlæg til enfamilieboliger. BMÆRK! Ri Fordelermodulet passer IKK på de nyeste indirekte units, type VXi og VXi Solo. Fordelermodulet leveres isoleret og individuelt tilpasset den enkelte anlægsapplikation. Fordelermodulet består af en sokkelbagplade inkl. monteringsbeslag for fordeler til brugsvand, gulvvarme og evt. radiator eller håndklædetørrer. Fordelermodulet kan som standard fra fabrik være udstyret med anfoss trådløse gulvvarmeregulator CF-MC V inklusiv 0 V nettilslutning samt tilbehør efter behov. Gulvarmeregulator og tilbehør kan efter behov monteres og forbindes elektrisk fra fabrik. Fordelermodulet er baseret på en sokkelbagplade, der i byggeriets første fase fastgøres direkte på selve bygningens sokkel eller på en eksisterende væg med to kraftige bolte, skruer, ekspansionsbolte eller lignende. er er udviklet specielle trekantsbeslag og bøjler for fastgørelse/ faststøbning i soklen som tilbehør. Vand-,gulvvarme- og radiatorrørene forbindes til fordelerarrangementet og når bygningen er lukket og under tag og umiddelbart før anlægget tages i brug, kan installatøren montere Redan fjernvarmeunitten på fordelermodulet og indregulere. Modulet er yderst kompakt og kan afhængigt af variantvalg og antal af fordelerkredse placeres i et 0 eller 80 cm standard skabsmodul. Se punkt. KOMBINATIONSMULIGHR på side, hvor forskellige muligheder ved gulvvarme- og radiatorfordelere i kombination fremgår, og dermed også indbygningsmulighederne. et er nemt senere at udføre service da den enkle opbygning af fordelerunitten hurtigt giver overblik over hele VVS installationen. Fordelermodul Ri-R: Til fordelere for radiatorkreds. Fordelermodul Ri-G: Til fordelere for gulvvarmekreds. Fordelermodul GI: Til fordelere for gulvvarmekreds inklusiv shunt med pumpe og termostat for gulvvarme Anlægseksempel - Princip Fordelermodul GRI: Til fordelere for både radiatorkreds og gulvvarmekreds, inklusiv shunt med pumpe og termostat for gulvvarme.

8 VVS installatør 8 Montagevejledning 8. Generelt, montage Generelt Montage, tilslutning og vedligeholdelse af unitten skal udføres af kvalificeret og autoriseret personel. Installering skal altid udføres i henhold til gældende lovgivning og jf. denne instruktion. Unitten skal monteres, så den er frit tilgængelig og kan vedligeholdes uden unødig gene. Fordelermodulet er baseret på en sokkelbagplade, der i byggeriets første fase fastgøres direkte på selve bygningens sokkel eller på en eksisterende væg med to kraftige bolte, skruer, ekspansionsbolte eller lignende. Vand-, gulvvarmeog radiatorrørene forbindes til fordelerarrangementet og når bygningen er lukket og under tag og umiddelbart før anlægget tages i brug, kan installatøren montere Redan fjernvarmeunitten på fordelermodulet og indregulere. Bemærk at unitten skal løftes i bagpladen/bagstykket, - undgå løft i isoleringsfronten alene. et anbefales, at der er mindst to personer involveret i montagen. Inden idriftssættelsen skal alle rør i husinstallationen gennemskylles grundigt for urenheder, og snavssamlerne i unitten skal efterses og renses. Test og tilslutninger Inden der fyldes vand på anlægget skal alle omløbere efterspændes, idet vibrationer og stød under transport og håndtering kan være årsag til utætheder. Når der er fyldt vand på anlægget, efterspændes alle omløbere inden der foretages trykprøvning. fter opvarmning af systemet kontrolleres tilslutningerne og efterspændes om nødvendigt. Vær opmærksom på, at samlinger kan være udført med PM pakninger! erfor er det vigtigt ikke at OVRSPÆN omløberne. Overspænding kan resultere i utætheder. Utætheder som følge af overspænding eller manglende efterspænding er ikke dækket af garantien. Fig. Monteringsbeslag Rørbeskyttelse Fordelermodul med sokkelbeslag Sokkelbeslagene anvendes hvis man ønsker at montere fordelerarrangementet i byggeriets første fase. Sokkelbeslagene fastboltes nederst på Fordelermodulet, hvorefter Fordelermodulet fastgøres på sokkelen med ekspansionsbolte el. lignende. Se fig.. Montage af jordspyd For at stabilisere Fordelermodulet i montagefasen, kan man montere jordspyd som anvist på fig.. Jordspydene ( stk.) monteres med rørbøjler på hver sin side af monteringsbeslaget på Fordelermodulet. Jordspydene foreslås lavet som rør i rør, metal/plast. Når hele installationen er færdigmonteret, og der er støbt gulv, kan inderrørene trækkes op og yderrørene (plastrørene) afkortes til gulvplan, hvis man ønsker det. Bemærk, jordspyd er ikke en del af leverancen fra Redan A/S. Montage af regulator Regulatoren monteres udenfor unitten. - Bemærk, monteringsbeslag er ikke del af leverancen fra Redan. Tilslutningsmuligheder KV, VV, RA: PX x, KV, VV, GV. og/eller RA AluPX x Gulvvarme PX 0 x Sokkeltrekanter Fig. Jordspyd Jordspyd (rør i rør) monteret med rørbøjle

9 *) V Class II transformer (SLV) **) 0 V max. A pre-fuse VI.SB.H.0-00 Produced by anfoss Industri Service 0.09 JJ-Bi.S Montagevejledning 9. L-IAGRAM - eksempel VVS installatør 9 0. Reguleringsudstyr - Gulvvarme Regulatorer, CF-MC Regulatoren styrer de enkelte varmekredse via trådløs kommunikation med de dertil hørende rumtermostater. er er tilslutning for 0 kredse. r der behov for flere kredse tilsluttes en slaveregulator. Gulvarmeregulatoren kan efter ønske forbindes elektrisk fra fabrik. Montering og tilslutning iøvrigt i henhold til anfoss vejledning Installation og betjening. Termoaktuator, TWA Termoaktuatorerne monteres på manifolden i henhold til medfølgende anfoss instruktion Instructions TWA NC. Sammen med rumtermostaten anvendes TWA termoaktuatoren til ON/OFF-regulering af anlægget. For at lette monteringen er alle NC-versioner udstyret med en rød split på indikatoren for ventilstilling. Splitten skal fjernes efter montering for at sikre korrekt funktion. INSTRUCTIONS TWA NC TWA-A For anfoss RA valves TWA-V For anfoss RAV/VMT valves TWA-L For anfoss RAVL valves TWA-K For Heimeier/MNG/Oventrop valves with M0. connection, generally as per attached drawing. Other valves must be verified individually to ensure correct valve closing measurement and valve top geometry. TWA- For anfoss RT valves 088R Version 0 Rumtermostat, CF-R en trådløse CF-R rumtermostat sender den ønskede og den aktuelle rumtemperatur til gulvvarmeregulatoren CF-MC. Hver rumtermostat har et unikt I-nummer for at undgå, at der opstår konflikter med andre termostater. Hver rumtermostat kan regulere én eller flere varmekredse, forudsat at de er tilmeldt gulvvarmeregulatoren. Temperaturindstillingerne kan min.- og max.-begrænses ved hjælp af to låseringe på temperaturindstillingsskiven. Indstilles og tilsluttes i henhold til anfoss vejledning Installation og betjening.

10 Anlæg Systems Anlagen Blandekreds på gulvvarmeanlæg. Floor-heating system. Fussboden-Mischkreis. Système de chauffage au sol. Menginjectie-systeem in vloerverwarming Blandningskrets i golvvärmeanläggning. Lattialämmitysjärjestelmä. Ogrzewanie podłogowe. Montage af termostatisk element ) Mounting of thermostatic head Montage von Thermostatkopf Montage de la tête thermostatique Montage van regelelement Montering av regulatordel Termostaatin asennus Mocowanie głowicy termostatycznej ) Montage af fjernføler Mounting of remote sensor Montage von Fernfühler Montage du capteur à distance Montage van afstandsvoeler Montering av lös givare Anturin asennus Mocowanie zdalnego czujnika Système Installatie Anläggning KC VI..J The new standard in High fficiency GB: Installation and operating instructions Wilo-Yonos PARA Blandekreds på radiator- eller gulvvarmekreds med veksler. Heat exchanger in radiator heating or floor heating system. Wärmetauscher-Regelung für Heizkörper- und Fussbodenheizung. changeur thermique dans un système de chauffage par radiateur ou au sol. Warmtewisselaar in radiator- of vloerverwarmingsysteem. Blandningskrets i radiator- eller golvvärmekrets med värmeväxlare. Lämmönvaihdin radiaattori- tai lattialämmitysjärjestelmässä. Wymiennik ciepła w instalacji z grzejnikami lub podłogowej. ) Järjestelmät Zastosowanie About this document The language of the original operating instructions is nglish. All other languages of these instructions are translations of the original operating instructions. These installation and operating instructions are an integral part of the product. They must be kept readily available at the place where the product is installed. Strict adherence to these instructions is a precondition for the proper use and correct operation of the product. The installation and operating instructions correspond to the relevant version of the product and the underlying safety regulations and standards valid at the time of going to print. C declaration of conformity: A copy of the C declaration of conformity is a component of these operating instructions (fig 8). If a technical modification is made on the designs named there without our agreement or the declarations made in the installation and operating instructions on product/personnel safety are not observed, this declaration loses its validity. These operating instructions contain basic information which must be adhered to during installation, operation and maintenance. For this reason, these operating instructions must, without fail, be read by the service technician and the responsible specialist/operator before installation and operation. It is not only the general safety instructions listed under the main point safety that must be adhered to but also the special safety instructions with danger symbols included under the following main points. Installation and operating instructions Wilo-Yonos PARA 0/ 7-0 VVS installatør Montagevejledning. Anlæg med shunt - GI & GRI 0 Anlægstermostat, AT AT sikrer mod for høje fremløbstemperaturer. AT-termostaten indstilles ved at løsne de to skruer og tage huset af. I den øverste halvdel er der placeret tempera tur vælger og på grundpladen er de forskellige temperaturer markeret. Ved at dreje på temperaturvælgeren kan temperaturen ændres. Frakoblingstemperaturen bør ligge -0 C over driftstemperaturen, dog afhængigt af gulvbelægning og rørsystem. Leverandørenes anbefalede max. temperaturer skal overholdes. OBS! Afbryd strømforsyning før du indstiller AT termostaten! Anlægstermostat, FTC / RA-C FTC en skal indstilles på den ønskede temperatur i shunt, typisk 0 C 0 C, afhængig af gulvkonstruktion, isolering og gulvbelægning. Max. og min. indstilling kan begrænses, se anfoss instruktion. INSTRUCTIONS FTC 0R99 0R99 Pumpe, Wilo Yonos Shunten er udstyret med Wilo Yonos pumpe fra fabrik - kapacitet op til m². Pumpen er indstillet i forbindelse med idriftssættelsen. enne indstilling skal som udgangspunkt ikke ændres. Opstår der alligevel behov for at ændre pumpeindstilling, henvises til instruktionen, der er vedlagt pumpen. Wilo-Yonos PARA General Safety Ri kan leveres med større pumpe - UPM AUTO - for større kapacitet, - op til 00 m².

11 Montagevejledning. Kombinationsmuligheder VVS installatør Kombinationer Varmeanlæg Brugsvand Standard unit Ri Fordeler irekte anlæg Indirekte anlæg* Max. antal tilslutninger Max. antal tilslutninger Type Navn Variant Gulvvarme Radiator Gulvvarme Radiator Fordeler Gulvvarme Fordeler Radiatorer S Unit Type R x 0 ) -0 ) S Unit Type G x ) ) S Unit T Unit Akva Lux II Akva Les II Type GRI Type R x x x - ) -0 0 ) -0 ) T Unit Type GI x ) T Unit Type GRI x x - ) -0 * BMÆRK, Ri Fordelermodulet passer ikke på de nyeste indirekte units, type VXi og VXi Solo. Koldt vand Varmt vand 0 ) - ) 0 ) - ) På Ri fordelermoduler, hvor der er gulvvarme- og radiatorfordelere i kombination, kontakt da venligst vores salgsafdeling for mulige kombinationer. ) Ved max. bredde 00 mm. ) Ved max. bredde 80 mm. ) Max. m. BMÆRK. GI/GRI: Standard shunt med Wilo Yonos pumpe max. m. Kan leveres med større pumpe med kapacitet op til 00 m. Tilslutninger Ri Fordelerne kan leveres med følgende tilslutninger: PX: x, - 0x mm. AluPX: x mm. iverse tilbehør Ri Fordelermodul kan leveres med følgende tilbehør: (kontakt venligst vores salgsafdeling for priser). Telestat med 0 mtr. kabel. Pumpestop incl. elmontage.

12 VVS / Slutbruger rift og vedligeholdelse. rift og vedligeholdelse rift og vedligeholdelse Visuel kontrol varetages af tilsynsførende/ejeren med korte intervaller i forbindelse med kontrol af fjernvarmeunit. Servicering foretages alene af uddannet, autoriseret personel. Bemærk! Merforbrug er uanset årsagen ikke dækket af anfoss Redans garanti - jf. Almindelige leveringsbetingelser, side. ftersyn Unitten bør regelmæssigt tilses af autoriseret personel og om nødvendigt udføres vedligeholdelse iht. anvisningerne i denne vejledning samt vejledning for fjernvarmeunit samt øvrige anvisninger. Ved eftersyn rengøres snavssamlere på fjernvarme frem og anlæg retur - herunder filter på koldtvandstilgangen og alle omløbere efterspændes. Foranstaltninger efter vedligeholdelsesarbejde fter vedligeholdelsesarbejder og før idriftssættelse: fterspændes alle omløbere Retableres isoleringskapper på isoleret udstyr Unitten aftørres og rengøres for spildte væsker Værktøj, materialer o. a. udstyr fra arbejdsområdet fjernes Åbn for energitilførelsen og kontroller for lækage Udluft anlægget Foretag om nødvendigt indregulering påny Kontroller, at tryk og temperaturer er på normalt niveau.. Vedligeholdelsesplan for fordelermodul og fjernvarmeunit Interval Vedligeholdelse Bemærkninger Mindst en gang pr. måned* Mindst en gang årligt Aflæs måler og tjek anlægget for utætheder Kontrollér alle forbindelser for utætheder Tjek, at sikkerhedsventilerne i fjernvarmeunitten fungerer Kontrollér, at alle komponenter er intakte og fungerer efter hensigten Rens alle snavsfiltre/-samlere i unitten Tjek, at eventuelle el-kabler er i forsvarllg stand, og at el-tilslutningen til enheden kan afbrydes Tjek rør og veksler (i fjernvarmeunit) for korrosion Tjek, at evt. isoleringskappe fungerer efter hensigten Kontrollér, at temperaturregulatorer er indstillet efter anvisningerne i denne vejledning Funktionstest af alle afspærringsventilerne Notér de aflæste målerværdier i kontrolbog - kontakt fagmand ved utætheder eller andre uregelmæssigheder Ved lækage udskiftes pakningen og omløberne efterspændes Funktionaliteten kontrolleres ved at dreje håndtaget på sikkerhedsventilerne Ved uregelmæssighed, manglende funktionalitet eller synlige fejl og mangler ved en komponent, udskiftes denne Skift filtrene, hvis de ikke er intakte Visuel kontrol. Afprøv om strømmen kan afbrydes til enheden Visuel kontrol Tjek, at isoleringen slutter tæt om produktet/enheden Følg anvisningerne i nærværende vejledning Afprøv, at kuglehanerne åbner og lukker som de skal. Fejlfinding Grundlæggende Ved driftsforstyrrelser bør man grundlæggende, - inden den egentlige fejlfinding foretages, undersøge om: anlægget er korrekt tilsluttet fremløbstemperaturen fra fjernvarmen er på normalt niveau differenstrykket er på normalt niveau, spørg evt. fjernvarmen der er strøm til anlægget - pumpe og evt. automatik snavssamleren på fjernvarme fremløbsrøret er ren der er luft i anlægget (om anlægget er udluftet) Se iøvrigt afsnit Fejlfinding for den pågældende fjernvarmeunit, hvorpå fordelermodulet er monteret.

13 rift og vedligeholdelse. Almindelige betingelser VVS / Slutbruger isse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelserne ) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser ( Produkter ) fra anfoss Redan A/S ( anfoss Redan ) til enhver kunde ( Køber ). Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for anfoss Redan og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. anfoss Redan er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem anfoss Redan og Køber. anfoss Redan er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selv om anfoss Redan ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.. Ordrebekræftelse Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget anfoss Redan s skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet eller anfoss Redan inden for acceptfristen har modtaget skriftlig, herunder elektronisk, overensstemmende accept fra Køber på et af anfoss Redan afgivet tilbud.. Levering og risikoens overgang Produkterne leveres x Works Rødekro eller ethvert andet af anfoss Redanmeddelt sted i anmark. Ved manglende oplysning fra Køber om transportformkan anfoss Redan afsende Produkterne til Køber på en af anfoss Redan valgt transportform. Alle anfoss Redan s omkostninger som følge heraf betales af Køber og transporten sker på Købers risiko. x Works skal fortolkes i overensstemmelse med den udgave af Incoterms, der gælder på tidspunktet for købsaftalens indgåelse.. Forsinkelse Såfremt anfoss Redan ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet og kræve erstatning for dokumenteret, direkte tab. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod anfoss Redan som følge af forsinkelse.. Priser Priser for Produkter er eksklusive moms og/eller andre afgifter. anfoss Redan forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.. mballage ngangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives Køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med anfoss Redan s anvisninger.. Betalingsvilkår Betaling skal ske inden 0 dage fra fakturadato. Fra forfaldstid debiteres morarente på % per måned. 7. Koncernmodregning thvert selskab som tilhører anfoss Redan koncernen er berettiget til at modregne egne krav mod Køber i Købers eventuelle krav mod ethvert af de nævnte selskaber. 8. Produktinformation nhver produktinformation uanset om den hidrører fra anfoss Redan eller en af anfoss Redan s forretningsforbindelser herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, anfoss Redan udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af anfoss Redan. 9. Beskyttet og fortrolig information nhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af anfoss Redan til Køber ( Fortrolig Information ), skal forblive anfoss Redan s ejendom og skal behandles fortroligt af Køber. Fortrolig Information må således ikke uden anfoss Redan s skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig Information skal leveres tilbage ved påkrav. 0. Ændringer anfoss Redan forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af Produkternes form eller funktion.. Vederlagsfri reparation anfoss Redan forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter, som efter anfoss Redan s undersøgelse viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber reklamerer inden måneder fra Produktets levering, dog maksimalt 8 måneder fra den på Produktet anførte datokode. For mangelsindsigelser vedrørende tilkalkning af varmeveksleren for brugsvand af typen Akva Vita II, Akva Lux II eller Akva Les II udgør reklamationsfristen dog 0 måneder fra Produktets levering. Omkostninger til demontering og nymontering erstattes ikke. Ved mangelsindsigelser sender Køber, efter forudgående aftale med anfoss Redan, Produktet til anfoss Redan vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Køber. Produktet skal returneres uden påmonterede dele. Viser anfoss Redan s undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres Produktet til Køber. Fragt og forsikring betales af Køber. Såfremt anfoss Redan konstaterer mangler, sender anfoss Redan det istandsatte Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Produkt. anfoss Redan vælger forsendelsesform og betaler fragt og forsikring. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod anfoss Redan som følge af mangelfulde Produkter.. Produktansvar anfoss Redan er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et Produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens Produktet er i Købers besiddelse. anfoss Redan er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår. I den udstrækning anfoss Redan måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde anfoss Redan skadesløs. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod anfoss Redan på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.. Følgeskader/Indirekte tab anfoss Redan er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af goodwill eller tab af data.. Reklamationer Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til anfoss Redan uden ugrundet ophold.. Intellektuelle rettigheder Hvis et Produkt leveres med tilhørende software, erhverver Køber en ikke-eksklusiv softwarelicens i form af brugsret til softwaren begrænset til det formål, som fremgår af den tilhørende produktspecifikation. Udover dette erhverver Køber ingen rettigheder i form af licens, patent, ophavsret, varemærkeret eller anden intellektuel rettighed forbundet med Produktet. Køber erhverver ingen rettigheder til kildekoden til softwaren.. Forbud mod videresalg og brug til visse formål anfoss Redan s Produkter er produceret til civilt brug. anfoss Redan s Produkter må ikke bruges til eller videresælges til formål, der har nogen form for forbindelse til kemiske, biologiske eller atomare våben eller til missiler, der er i stand til at fremføre sådanne våben. anfoss Redan s Produkter må ikke sælges til personer, virksomheder eller enhver anden form for organisation, såfremt der er kendskab til eller mistanke om, at disse er relaterede til nogen form for terrorist- eller narkotikaaktivitet. anfoss Redan s Produkter kan være omfattet af lovmæssige reguleringer og restriktioner, og kan derfor være omfattet af restriktioner ved salg til lande/kunder omfattet af eksport-/importforbud. Sådanne restriktioner skal overholdes ved videresalg af anfoss Redan s Produkter til disse lande/kunder. anfoss Redan s Produkter må ikke videresælges, såfremt der er tvivl eller mistanke om, at Produkterne kan blive brugt til ovennævnte formål. Hvis Køber har kendskab til eller mistanke om, at ovennævnte betingelser er blevet overtrådt, skal Køber straks give anfoss Redan meddelelse herom. 7. Force majeure anfoss Redan er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for anfoss Redan s rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod anfoss Redan. 8. Global Compact anfoss Redan er en del af anfoss-koncernen, der har tilsluttet sig FN s Global Compact initiativ, hvilket betyder, at anfoss Redan har forpligtet sig til at leve op til 0 principper omhandlende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. anfoss Redan opfordrer derfor også Køber til at leve op til disse grundlæggende principper. For yderligere information om Global Compact: 9. elvis ugyldighed Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf. 0. Tvister ventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. nhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved anfoss Redan s værneting. Version 0/0

14 VVS installatør Idriftsættelsesattest 7. U Overensstemmelseserklæring C-CLARATION OF CONFORMITY anfoss Redan A/S istrict nergy Omega 7, Søften K-88 Hinnerup Telephone For C marking in U (uropean Union) anfoss Redan A/S istrict nergy K-88 Hinnerup eclares under our sole responsibility that below products including all available power and control options: Ri istribution Units Main components: See instruction manual. Covered by this declaration is in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the products are used in accordance with our instructions. U irectives: MC irective 00/08/C N lectromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity for residential, commercial and light industry. N lectromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity industry. N lectromagnetic compatibility- Generic standard: mission for residential, commercial and light industry. N lectromagnetic compatibility- Generic standard: mission industry. Machinery irective 00//C N ISO - Safety of machinery -- Risk assessment N 00--Safety of machinery - lectrical equipment of machines Part : General requirements P irective 97//C Conformity assessment procedure followed: Module A - Internal control of production All substations that falls under Article and category shall not be C-marked according to this directive C marked affixed year 00 Approved by: Place and date of issue: Hinnerup, Aug. nd, 0 Name: Katja Brødegaard Title: Quality & HS Manager

15 8. Idriftsættelsesattest Unit og fordelermodul er den direkte forbindelse mellem fjernvarmeforsyningen og husinstallationen. Alle forsyningsrør og rørene i den faste installation skal tjekkes og gennemskylles inden idriftsættelsen. Når der er fyldt vand på anlægget, efterspændes alle omløbere inden der foretages trykprøvning. Snavssamlerne renses og unitten indreguleres iht. instruktionerne i denne bruger- og montagevejledning. et er vigtigt, at alle tekniske foreskrifter og gældende lovgivning i enhver henseende overholdes. Montage og idriftsættelse må alene udføres af uddannet, autoriseret personel. Unit og fordelermodul er tæthedstestet fra fabrikken, men efter transport, håndtering og efter opvarmning af systemet skal tilslutningerne kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. Vær opmærksom på, at samlinger kan være udført med PM pakninger! erfor er det vigtigt ikke at OVRSPÆN omløberne. Overspænding kan resultere i utætheder. Utætheder som følge af overspænding eller manglende efterspænding er ikke dækket af garantien. Udfyldes af VVS-entreprenøren enne unit er efterspændt, indreguleret og idriftssat ato/år Firmanavn (evt. stempel)

16 anfoss Redan A/S Omega 7, Søften K-88 Hinnerup Tel Fax redan.danfoss.dk Comfort first Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Redan forebeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, some allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan-logoet er varemærker tilhørende Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes. VI.JV.T.0 Produced by Redan a/s 0/0

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg Kbh./Fr.berg Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter (Standard) / foto... 3 Hovedkomponenter (Kbh./Fr.berg) / foto... 4 Montage / Tilslutning... 5 Vandpåfyldning... 6 Returbegrænser (Kbh.

Læs mere

Akva Lux II VX (Akva Vita II VX)

Akva Lux II VX (Akva Vita II VX) Akva Lux II VX (Akva Vita II VX) Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter / foto... 3 Montage / Tilslutning... 4 Montering af måler og opstart... 5 Varmeanlæg... 6 Varmt vand Akva Lux

Læs mere

Akva Vita II VX Akva Lux II VX - Akva Les II VX Bruger - og montagevejledning

Akva Vita II VX Akva Lux II VX - Akva Les II VX Bruger - og montagevejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Akva Vita II VX Akva Lux II VX - Akva Les II VX Bruger - og montagevejledning Bruger- og Montagevejledning Akva Vita II VX Akva Lux II VX Akva Les II VX 1. Indhold 1. Indhold...2

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 10024-339 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk (Udkast pr. 23. maj 2013 ) Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 BRUGEREN...

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Produktguide DK Mai 2015 Produktguide

Produktguide DK Mai 2015 Produktguide Produktguide Produktguide DK Mai 2015 Til alle der former fremtiden. Oplev en ny standard for isolering. Naturligt brun Brandklasse A1 Varme isolerende Bæredygtighed Lydisolerende Bindemiddel uden formaldehyd

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere