DRi FORDELERMODUL Bruger - og montagevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRi FORDELERMODUL. 2015 Bruger - og montagevejledning"

Transkript

1 Ri FORLRMOUL 0 Bruger - og montagevejledning

2 Indholdsfortegnelse. Indhold Ri-R Ri-G Ri-GI Ri-GRI. Indhold. Generelt TIlslutning, sikkerhed og håndtering s.. Montagevejledning, VVS installatør Kom godt igang - Hurtig opstart s.. Montagevejledning, VVS installatør Målskitser - eksempler s.. Montagevejledning, VVS installatør Tilslutning s.. Montagevejledning, VVS installatør Opbygning s Montagevejledning, VVS installatør Anlægseksempel s Montagevejledning, VVS installatør Generelt, Montage s Montagevejledning, VVS installatør l-diagram - eksempel s Montagevejledning, VVS installatør Reguleringsudstyr - Gulvvarme s. 9. Indregulering og idriftsættelse Anlæg med shunt - GI & GRI s. 0. Indregulering og idriftsættelse Kominationsmuligheder s.. rift og vedligeholdelse rift og vedligeholdelse s.. rift og vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan s.. Fejlfinding Fejlfinding s.. Almindelige betingelser Almindelige betingelser s. 7. U Overensstemmelseserklæring U Overensstemmelseserklæring s. 8. Idriftsættelsesattest Idriftsættelsesattest s.

3 Generelt. Tilslutning, sikkerhed og håndtering Instruktion Før installation og idriftsættelse af denne unit skal instruktionen læses omhyggeligt. For tab og skader som følge af tilsidesættelse af brugsanvisningen, påtager fabrikanten sig ikke noget ansvar. Læs og følg disse instruktioner nøje, for at undgå fare og skader på personer og ejendom. Overskrides de anbefalede driftsparametre, øges risikoen for tingskade og personskade betydeligt. Installation, idriftsættelse og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale (både VVS og L). Varmekilde Unitten er som udgangspunkt beregnet til tilkobling af fjernvarme. Alternative energikilder kan anvendes i det omfang, driftsbetingelserne til enhver tid er sammenlignelige med fjernvarme. Anvendelse Unitten er alene beregnet til opvarmning af vand. Unitten må ikke anvendes til opvarmning af andre medier. Unitten tilsluttes husinstallationen i et frostfrit lokale, hvor temperaturen ikke overstiger 0 C, og hvor den relative luftfugtighed ikke er højere end 80%. Unitten må ikke tildækkes, indmures eller på anden vis blokeres for adgang. Materialevalg Brug kun materialer i overensstemmelse med lokale regler. Korrosion et maksimale kloridindhold i mediet må ikke være højere end 00 mg/l. Risikoen for korrosion stiger betragteligt, hvis det anbefalede tilladte kloridindhold overskrides. Lydniveau Lydklasse C - iht. S90:007. Opbevaring Opbevaring af enheden/enhederne før installering skal ske i tørt og opvarmet lokale (frostfrit). (Relativ luftfugtighed max. 80% og opbevaringstemp. -70 C). nhederne må ikke stables højere, end de er fra fabrik. nheder leveret i papemballage skal løftes i de håndtag emballagen er forsynet med. Transport/flytning over større afstande bør foregå på palle. Fjern ikke evt. transportbeslag under håndtering. Bemærk at unitten skal løftes i bagpladen/bagstykket, - undgå løft i isoleringsfronten alene. HUSK altid efterspænding. Bortskaffelse mballagen bortskaffes i henhold til lokale regler for bortskaffelse af de anvendte emballagematerialer. Unitten er fremstillet af materialer, der ikke kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Luk alle energikilder og demonter alle tilslutningsrør, demonter og adskil produktet til bortskaffelse i overensstemmelse med gældende lokale regler for bortskaffelse af de enkelte bestanddele. Tilslutning er skal til enhver tid etableres mulighed for at afbryde alle energikilder til unitten, herunder elektrisk tilslutning. Unitten/installationen skal være tilsluttet en elektrisk udligningsforbindelse. Potentialeudligning / Jordforbindelse Potentialeudligning er en elektrisk udligningsforbindelse, som skal sikre mod farlige berøringsspændinger, der kan forekomme f.eks. mellem to forskellige rørsystemer. Potentialeudligning reducerer korrosion i varmevekslere, vandvarmere, fjernvarmeunits og VVSinstallationer. Potentialeudligning skal udføres i henhold til lektricitetsrådets stærkstrømsbekendtgørelse lektriske installationer. Pas på - varme overflader ele af unitten kan være meget varme og kan forårsage forbrændinger. Vær meget påpasselig i umiddelbar nærhed af unitten. Advarsel om højt tryk og høj temperatur en maksimale fremløbstemperatur i fjernvarmenettet kan være op til 0 C og driftstrykket op til bar, hvilket kan medføre skoldningsrisiko både ved berøring og ved udstrømning af mediet. Ved overskridelse af unittens konstruktionsdata og driftsparametre for tryk og temperatur, er der betydelig risiko for tingskade og personskade. Nødsituation I tilfælde af brand, lækage eller anden fare, lukkes omgående for alle energikilder til unitten, hvis det er muligt og relevant hjælp tilkaldes. Hvis brugsvandet er misfarvet eller lugter, lukkes alle kuglehaner på unitten, brugerne adviceres og fagmand tilkaldes omgående. Advarsel om beskadigelse under transport Ved modtagelse, og inden unitten installeres, skal den kontrolleres for eventuelle transportskader. Unitten skal håndteres/flyttes med største omhu og forsigtighed. VIGTIGT! - fterspænding Inden der fyldes vand på anlægget SKAL ALL omløbere efterspændes, idet vibrationer under transport kan være årsag til utætheder. Når anlægget er påfyldt og der er varme på systemet SKAL ALL omløbere efterspændes påny. OVRSPÆN IKK OMLØBRN - se side 8, Test & tilslutninger. VVS installatør

4 VVS installatør Montagevejledning. KOM GOT I GANG - HURTIG OPSTART Montage Fordelermodulet sammenbygges med fjernvarmeunitten i henhold til mærkningen nederst på skinnen i fjernvarmeunitten og/eller i henhold til anvisningerne i denne vejledning. KOM GOT I GANG er en quick guide, og der kan således være detaljer i forbindelse med montage og idriftssættelse, der kræver supplerende forklaring andetsteds i vejledningen. KOM GOT I GANG. Fordelermodulet er baseret på en sokkelbagplade, der i byggeriets første fase fastgøres direkte på selve bygningens sokkel eller på en eksisterende væg med to kraftige bolte, skruer, ekspansionsbolte eller lignende. er er udviklet specielle trekantsbeslag og bøjler for fastgørelse/ faststøbning i soklen som tilbehør. (Se side 8) Vand-, gulvvarme- og radiatorrørene forbindes til fordelerarrangementet og når bygningen er lukket og under tag og umiddelbart før anlægget tages i brug, kan installatøren montere Redan fjernvarmeunitten på fordelermodulet og indregulere.. fterspænd samtlige omløbere, da de efter transport og håndtering kan have løsnet sig. Fyld vand på varmeanlægget iht. anvisningerne for fjernvarmeunitten Åben forsigtigt for alle kuglehaner A. Check unit og husinstallation grundigt for utætheder. Trykprøv hele installationen iht. gældende bestemmelser 7. Tilslut evt. pumpe og evt. automatik til el-forsyning, men undlad at tænde på kontakten 8. Varm anlægget op og udluft varmesiden (kan evt. udluftes på fordelerne) B solering 9. Tilslutning Start nu pumpe, (og evt. automatik) på el-kontakt 7, 0. Afslut med at indregulere unitten iht. instruktionen, og husk at udfylde Idriftssættelsesattesten 8, på side., C Bemærk 8 Opvarmning og afkøling 09 af anlægget kan medføre utætheder. erfor kan der - i tiden efter idriftssættelse - være behov for efterspænding af unitten Bemærk Løft aldrig unitten i unittens isoleringsfront, når unitten hænges op! solering Mål fra væg til fordelertilslutninger 0 General tolerance accuracy ISO 78 - mk Weight, kg Projection Scale :0 Size A Material anfoss Standard Replace esign Approval MWN esignation Ri Fordelermodul - GRI 8GV

5 A Montagevejledning C. målskitser - eksempler C 7 7 7, 7, , 7, 7 A VVS installatør 8 09 B A 0 A 0 A Ri-G 7 0 B C B 0 Uden isolering Ri-R - 8 radiatorkredse Uden isolering B 8 B 7 7,, 7, F 7, F C C C Med isolering Med isolering Ri-G - gulvvarmekredse Uden isolering Uden isolering 7 7, 7, 8, 0, 8 09 C, 7, 8,, 8 09 M 0 R A C N d G W 8 radiatorkredse 8 radiatorkredse F 8 Med isolering 8 Ri-GI - gulvvarmekredse Med isolering General tolerance accuracy Weight Replace esign MWN Approval Weight Replace esign Approval MWN Confidential: Property of anfoss Redan A/S, Nordborg, enmark. Confidential: Property of anfoss Redan A/S, Nordborg, enmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three General tolerance accuracy Not to be handed over General to, tolerance copied accuracy or used Projection by third party. Two- or three Scale dimensional reproduction of contents to be authorized by anfoss Redan A/S. dimensional reproduction of contents to be authorized by anfoss Redan A/S. 0 ISO 78 - mk,9 kg Projection General tolerance accuracy Scale Size Material Projection Scale Size 08 8 ISO 78 - mk Weight Weight Ri-GRI - 8 gulvvarmekredse 8,8 kg ISO 78 - mk :0 A,9 kg anfoss Standard :0 A anfoss Redan A/S Material anfoss Standard esignation Ri Fordelermodul - R8 Ri Fordelermod Med isolering Med isolering anfoss Redan A/S esignation Replace Replace MWN esign MWN esign No. Ri Fordelermodul - R SizeProjectionMaterial Sheet ISO Rev mk ,8 :0 kg A F No. Ri Fordeler Scale Size Material Rev. 0 :0 7 A / anfoss Standard anfoss St esignation esignatio Ri Fordelermodul -GI GV Ri F F Mål: Max. mål for Ri for indbygning i 0 cm skabsmodul: H x B max. 8 x max. 0 mm. Bemærk! Mål varierer i forhold i til antal kredse. Se side for diverse kombinationsmuligheder F Approval Approval anfoss Redan A/S anfoss Redan A/S Confidential: Property of anfoss Redan A/S, Confidential: Nordborg, Property enmark. of anfoss Redan A/S, Nordborg, enmark. Not to be handed over to, copied or used Not by to third be party. handed Two- over or three to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be dimensional authorized reproduction by anfoss Redan of contents A/S. to be authorized by anfoss Redan A/S. No. Ri Fordelermodul - No. GI Rev. Rev Totalhøjde ved sammenbygning med Redan units: Ri Fordelermodul sammenbygget med gennemstrømningsløsningerne: S Unit (eller T Unit): H 0 mm.

6 VVS installatør Montagevejledning. Tilslutning 7 Ri-R, 7, C Varme retur Varme frem Varmt vand Koldt vand 7 Koldtvandstilgang 8 A Med isolering 8 B F C

7 Montagevejledning. OPBYGNING VVS installatør Redans præfabrikerede gulvvarme fordelerunits til vand- og varmedistribution i parcelhuse kan med fordel anvendes til væghængte vand- og varmeanlæg med skjulte rørinstallationer. en sikrer en ensartet og korrekt installation. Redans gulvvarme fordelerunits består af grundmoduler, som passer direkte på Redans seneste standard fjernvarmeunits til direkte anlæg til enfamilieboliger. BMÆRK! Ri Fordelermodulet passer IKK på de nyeste indirekte units, type VXi og VXi Solo. Fordelermodulet leveres isoleret og individuelt tilpasset den enkelte anlægsapplikation. Fordelermodulet består af en sokkelbagplade inkl. monteringsbeslag for fordeler til brugsvand, gulvvarme og evt. radiator eller håndklædetørrer. Fordelermodulet kan som standard fra fabrik være udstyret med anfoss trådløse gulvvarmeregulator CF-MC V inklusiv 0 V nettilslutning samt tilbehør efter behov. Gulvarmeregulator og tilbehør kan efter behov monteres og forbindes elektrisk fra fabrik. Fordelermodulet er baseret på en sokkelbagplade, der i byggeriets første fase fastgøres direkte på selve bygningens sokkel eller på en eksisterende væg med to kraftige bolte, skruer, ekspansionsbolte eller lignende. er er udviklet specielle trekantsbeslag og bøjler for fastgørelse/ faststøbning i soklen som tilbehør. Vand-,gulvvarme- og radiatorrørene forbindes til fordelerarrangementet og når bygningen er lukket og under tag og umiddelbart før anlægget tages i brug, kan installatøren montere Redan fjernvarmeunitten på fordelermodulet og indregulere. Modulet er yderst kompakt og kan afhængigt af variantvalg og antal af fordelerkredse placeres i et 0 eller 80 cm standard skabsmodul. Se punkt. KOMBINATIONSMULIGHR på side, hvor forskellige muligheder ved gulvvarme- og radiatorfordelere i kombination fremgår, og dermed også indbygningsmulighederne. et er nemt senere at udføre service da den enkle opbygning af fordelerunitten hurtigt giver overblik over hele VVS installationen. Fordelermodul Ri-R: Til fordelere for radiatorkreds. Fordelermodul Ri-G: Til fordelere for gulvvarmekreds. Fordelermodul GI: Til fordelere for gulvvarmekreds inklusiv shunt med pumpe og termostat for gulvvarme Anlægseksempel - Princip Fordelermodul GRI: Til fordelere for både radiatorkreds og gulvvarmekreds, inklusiv shunt med pumpe og termostat for gulvvarme.

8 VVS installatør 8 Montagevejledning 8. Generelt, montage Generelt Montage, tilslutning og vedligeholdelse af unitten skal udføres af kvalificeret og autoriseret personel. Installering skal altid udføres i henhold til gældende lovgivning og jf. denne instruktion. Unitten skal monteres, så den er frit tilgængelig og kan vedligeholdes uden unødig gene. Fordelermodulet er baseret på en sokkelbagplade, der i byggeriets første fase fastgøres direkte på selve bygningens sokkel eller på en eksisterende væg med to kraftige bolte, skruer, ekspansionsbolte eller lignende. Vand-, gulvvarmeog radiatorrørene forbindes til fordelerarrangementet og når bygningen er lukket og under tag og umiddelbart før anlægget tages i brug, kan installatøren montere Redan fjernvarmeunitten på fordelermodulet og indregulere. Bemærk at unitten skal løftes i bagpladen/bagstykket, - undgå løft i isoleringsfronten alene. et anbefales, at der er mindst to personer involveret i montagen. Inden idriftssættelsen skal alle rør i husinstallationen gennemskylles grundigt for urenheder, og snavssamlerne i unitten skal efterses og renses. Test og tilslutninger Inden der fyldes vand på anlægget skal alle omløbere efterspændes, idet vibrationer og stød under transport og håndtering kan være årsag til utætheder. Når der er fyldt vand på anlægget, efterspændes alle omløbere inden der foretages trykprøvning. fter opvarmning af systemet kontrolleres tilslutningerne og efterspændes om nødvendigt. Vær opmærksom på, at samlinger kan være udført med PM pakninger! erfor er det vigtigt ikke at OVRSPÆN omløberne. Overspænding kan resultere i utætheder. Utætheder som følge af overspænding eller manglende efterspænding er ikke dækket af garantien. Fig. Monteringsbeslag Rørbeskyttelse Fordelermodul med sokkelbeslag Sokkelbeslagene anvendes hvis man ønsker at montere fordelerarrangementet i byggeriets første fase. Sokkelbeslagene fastboltes nederst på Fordelermodulet, hvorefter Fordelermodulet fastgøres på sokkelen med ekspansionsbolte el. lignende. Se fig.. Montage af jordspyd For at stabilisere Fordelermodulet i montagefasen, kan man montere jordspyd som anvist på fig.. Jordspydene ( stk.) monteres med rørbøjler på hver sin side af monteringsbeslaget på Fordelermodulet. Jordspydene foreslås lavet som rør i rør, metal/plast. Når hele installationen er færdigmonteret, og der er støbt gulv, kan inderrørene trækkes op og yderrørene (plastrørene) afkortes til gulvplan, hvis man ønsker det. Bemærk, jordspyd er ikke en del af leverancen fra Redan A/S. Montage af regulator Regulatoren monteres udenfor unitten. - Bemærk, monteringsbeslag er ikke del af leverancen fra Redan. Tilslutningsmuligheder KV, VV, RA: PX x, KV, VV, GV. og/eller RA AluPX x Gulvvarme PX 0 x Sokkeltrekanter Fig. Jordspyd Jordspyd (rør i rør) monteret med rørbøjle

9 *) V Class II transformer (SLV) **) 0 V max. A pre-fuse VI.SB.H.0-00 Produced by anfoss Industri Service 0.09 JJ-Bi.S Montagevejledning 9. L-IAGRAM - eksempel VVS installatør 9 0. Reguleringsudstyr - Gulvvarme Regulatorer, CF-MC Regulatoren styrer de enkelte varmekredse via trådløs kommunikation med de dertil hørende rumtermostater. er er tilslutning for 0 kredse. r der behov for flere kredse tilsluttes en slaveregulator. Gulvarmeregulatoren kan efter ønske forbindes elektrisk fra fabrik. Montering og tilslutning iøvrigt i henhold til anfoss vejledning Installation og betjening. Termoaktuator, TWA Termoaktuatorerne monteres på manifolden i henhold til medfølgende anfoss instruktion Instructions TWA NC. Sammen med rumtermostaten anvendes TWA termoaktuatoren til ON/OFF-regulering af anlægget. For at lette monteringen er alle NC-versioner udstyret med en rød split på indikatoren for ventilstilling. Splitten skal fjernes efter montering for at sikre korrekt funktion. INSTRUCTIONS TWA NC TWA-A For anfoss RA valves TWA-V For anfoss RAV/VMT valves TWA-L For anfoss RAVL valves TWA-K For Heimeier/MNG/Oventrop valves with M0. connection, generally as per attached drawing. Other valves must be verified individually to ensure correct valve closing measurement and valve top geometry. TWA- For anfoss RT valves 088R Version 0 Rumtermostat, CF-R en trådløse CF-R rumtermostat sender den ønskede og den aktuelle rumtemperatur til gulvvarmeregulatoren CF-MC. Hver rumtermostat har et unikt I-nummer for at undgå, at der opstår konflikter med andre termostater. Hver rumtermostat kan regulere én eller flere varmekredse, forudsat at de er tilmeldt gulvvarmeregulatoren. Temperaturindstillingerne kan min.- og max.-begrænses ved hjælp af to låseringe på temperaturindstillingsskiven. Indstilles og tilsluttes i henhold til anfoss vejledning Installation og betjening.

10 Anlæg Systems Anlagen Blandekreds på gulvvarmeanlæg. Floor-heating system. Fussboden-Mischkreis. Système de chauffage au sol. Menginjectie-systeem in vloerverwarming Blandningskrets i golvvärmeanläggning. Lattialämmitysjärjestelmä. Ogrzewanie podłogowe. Montage af termostatisk element ) Mounting of thermostatic head Montage von Thermostatkopf Montage de la tête thermostatique Montage van regelelement Montering av regulatordel Termostaatin asennus Mocowanie głowicy termostatycznej ) Montage af fjernføler Mounting of remote sensor Montage von Fernfühler Montage du capteur à distance Montage van afstandsvoeler Montering av lös givare Anturin asennus Mocowanie zdalnego czujnika Système Installatie Anläggning KC VI..J The new standard in High fficiency GB: Installation and operating instructions Wilo-Yonos PARA Blandekreds på radiator- eller gulvvarmekreds med veksler. Heat exchanger in radiator heating or floor heating system. Wärmetauscher-Regelung für Heizkörper- und Fussbodenheizung. changeur thermique dans un système de chauffage par radiateur ou au sol. Warmtewisselaar in radiator- of vloerverwarmingsysteem. Blandningskrets i radiator- eller golvvärmekrets med värmeväxlare. Lämmönvaihdin radiaattori- tai lattialämmitysjärjestelmässä. Wymiennik ciepła w instalacji z grzejnikami lub podłogowej. ) Järjestelmät Zastosowanie About this document The language of the original operating instructions is nglish. All other languages of these instructions are translations of the original operating instructions. These installation and operating instructions are an integral part of the product. They must be kept readily available at the place where the product is installed. Strict adherence to these instructions is a precondition for the proper use and correct operation of the product. The installation and operating instructions correspond to the relevant version of the product and the underlying safety regulations and standards valid at the time of going to print. C declaration of conformity: A copy of the C declaration of conformity is a component of these operating instructions (fig 8). If a technical modification is made on the designs named there without our agreement or the declarations made in the installation and operating instructions on product/personnel safety are not observed, this declaration loses its validity. These operating instructions contain basic information which must be adhered to during installation, operation and maintenance. For this reason, these operating instructions must, without fail, be read by the service technician and the responsible specialist/operator before installation and operation. It is not only the general safety instructions listed under the main point safety that must be adhered to but also the special safety instructions with danger symbols included under the following main points. Installation and operating instructions Wilo-Yonos PARA 0/ 7-0 VVS installatør Montagevejledning. Anlæg med shunt - GI & GRI 0 Anlægstermostat, AT AT sikrer mod for høje fremløbstemperaturer. AT-termostaten indstilles ved at løsne de to skruer og tage huset af. I den øverste halvdel er der placeret tempera tur vælger og på grundpladen er de forskellige temperaturer markeret. Ved at dreje på temperaturvælgeren kan temperaturen ændres. Frakoblingstemperaturen bør ligge -0 C over driftstemperaturen, dog afhængigt af gulvbelægning og rørsystem. Leverandørenes anbefalede max. temperaturer skal overholdes. OBS! Afbryd strømforsyning før du indstiller AT termostaten! Anlægstermostat, FTC / RA-C FTC en skal indstilles på den ønskede temperatur i shunt, typisk 0 C 0 C, afhængig af gulvkonstruktion, isolering og gulvbelægning. Max. og min. indstilling kan begrænses, se anfoss instruktion. INSTRUCTIONS FTC 0R99 0R99 Pumpe, Wilo Yonos Shunten er udstyret med Wilo Yonos pumpe fra fabrik - kapacitet op til m². Pumpen er indstillet i forbindelse med idriftssættelsen. enne indstilling skal som udgangspunkt ikke ændres. Opstår der alligevel behov for at ændre pumpeindstilling, henvises til instruktionen, der er vedlagt pumpen. Wilo-Yonos PARA General Safety Ri kan leveres med større pumpe - UPM AUTO - for større kapacitet, - op til 00 m².

11 Montagevejledning. Kombinationsmuligheder VVS installatør Kombinationer Varmeanlæg Brugsvand Standard unit Ri Fordeler irekte anlæg Indirekte anlæg* Max. antal tilslutninger Max. antal tilslutninger Type Navn Variant Gulvvarme Radiator Gulvvarme Radiator Fordeler Gulvvarme Fordeler Radiatorer S Unit Type R x 0 ) -0 ) S Unit Type G x ) ) S Unit T Unit Akva Lux II Akva Les II Type GRI Type R x x x - ) -0 0 ) -0 ) T Unit Type GI x ) T Unit Type GRI x x - ) -0 * BMÆRK, Ri Fordelermodulet passer ikke på de nyeste indirekte units, type VXi og VXi Solo. Koldt vand Varmt vand 0 ) - ) 0 ) - ) På Ri fordelermoduler, hvor der er gulvvarme- og radiatorfordelere i kombination, kontakt da venligst vores salgsafdeling for mulige kombinationer. ) Ved max. bredde 00 mm. ) Ved max. bredde 80 mm. ) Max. m. BMÆRK. GI/GRI: Standard shunt med Wilo Yonos pumpe max. m. Kan leveres med større pumpe med kapacitet op til 00 m. Tilslutninger Ri Fordelerne kan leveres med følgende tilslutninger: PX: x, - 0x mm. AluPX: x mm. iverse tilbehør Ri Fordelermodul kan leveres med følgende tilbehør: (kontakt venligst vores salgsafdeling for priser). Telestat med 0 mtr. kabel. Pumpestop incl. elmontage.

12 VVS / Slutbruger rift og vedligeholdelse. rift og vedligeholdelse rift og vedligeholdelse Visuel kontrol varetages af tilsynsførende/ejeren med korte intervaller i forbindelse med kontrol af fjernvarmeunit. Servicering foretages alene af uddannet, autoriseret personel. Bemærk! Merforbrug er uanset årsagen ikke dækket af anfoss Redans garanti - jf. Almindelige leveringsbetingelser, side. ftersyn Unitten bør regelmæssigt tilses af autoriseret personel og om nødvendigt udføres vedligeholdelse iht. anvisningerne i denne vejledning samt vejledning for fjernvarmeunit samt øvrige anvisninger. Ved eftersyn rengøres snavssamlere på fjernvarme frem og anlæg retur - herunder filter på koldtvandstilgangen og alle omløbere efterspændes. Foranstaltninger efter vedligeholdelsesarbejde fter vedligeholdelsesarbejder og før idriftssættelse: fterspændes alle omløbere Retableres isoleringskapper på isoleret udstyr Unitten aftørres og rengøres for spildte væsker Værktøj, materialer o. a. udstyr fra arbejdsområdet fjernes Åbn for energitilførelsen og kontroller for lækage Udluft anlægget Foretag om nødvendigt indregulering påny Kontroller, at tryk og temperaturer er på normalt niveau.. Vedligeholdelsesplan for fordelermodul og fjernvarmeunit Interval Vedligeholdelse Bemærkninger Mindst en gang pr. måned* Mindst en gang årligt Aflæs måler og tjek anlægget for utætheder Kontrollér alle forbindelser for utætheder Tjek, at sikkerhedsventilerne i fjernvarmeunitten fungerer Kontrollér, at alle komponenter er intakte og fungerer efter hensigten Rens alle snavsfiltre/-samlere i unitten Tjek, at eventuelle el-kabler er i forsvarllg stand, og at el-tilslutningen til enheden kan afbrydes Tjek rør og veksler (i fjernvarmeunit) for korrosion Tjek, at evt. isoleringskappe fungerer efter hensigten Kontrollér, at temperaturregulatorer er indstillet efter anvisningerne i denne vejledning Funktionstest af alle afspærringsventilerne Notér de aflæste målerværdier i kontrolbog - kontakt fagmand ved utætheder eller andre uregelmæssigheder Ved lækage udskiftes pakningen og omløberne efterspændes Funktionaliteten kontrolleres ved at dreje håndtaget på sikkerhedsventilerne Ved uregelmæssighed, manglende funktionalitet eller synlige fejl og mangler ved en komponent, udskiftes denne Skift filtrene, hvis de ikke er intakte Visuel kontrol. Afprøv om strømmen kan afbrydes til enheden Visuel kontrol Tjek, at isoleringen slutter tæt om produktet/enheden Følg anvisningerne i nærværende vejledning Afprøv, at kuglehanerne åbner og lukker som de skal. Fejlfinding Grundlæggende Ved driftsforstyrrelser bør man grundlæggende, - inden den egentlige fejlfinding foretages, undersøge om: anlægget er korrekt tilsluttet fremløbstemperaturen fra fjernvarmen er på normalt niveau differenstrykket er på normalt niveau, spørg evt. fjernvarmen der er strøm til anlægget - pumpe og evt. automatik snavssamleren på fjernvarme fremløbsrøret er ren der er luft i anlægget (om anlægget er udluftet) Se iøvrigt afsnit Fejlfinding for den pågældende fjernvarmeunit, hvorpå fordelermodulet er monteret.

13 rift og vedligeholdelse. Almindelige betingelser VVS / Slutbruger isse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelserne ) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser ( Produkter ) fra anfoss Redan A/S ( anfoss Redan ) til enhver kunde ( Køber ). Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for anfoss Redan og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. anfoss Redan er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem anfoss Redan og Køber. anfoss Redan er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selv om anfoss Redan ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.. Ordrebekræftelse Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget anfoss Redan s skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet eller anfoss Redan inden for acceptfristen har modtaget skriftlig, herunder elektronisk, overensstemmende accept fra Køber på et af anfoss Redan afgivet tilbud.. Levering og risikoens overgang Produkterne leveres x Works Rødekro eller ethvert andet af anfoss Redanmeddelt sted i anmark. Ved manglende oplysning fra Køber om transportformkan anfoss Redan afsende Produkterne til Køber på en af anfoss Redan valgt transportform. Alle anfoss Redan s omkostninger som følge heraf betales af Køber og transporten sker på Købers risiko. x Works skal fortolkes i overensstemmelse med den udgave af Incoterms, der gælder på tidspunktet for købsaftalens indgåelse.. Forsinkelse Såfremt anfoss Redan ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet og kræve erstatning for dokumenteret, direkte tab. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod anfoss Redan som følge af forsinkelse.. Priser Priser for Produkter er eksklusive moms og/eller andre afgifter. anfoss Redan forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.. mballage ngangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives Køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med anfoss Redan s anvisninger.. Betalingsvilkår Betaling skal ske inden 0 dage fra fakturadato. Fra forfaldstid debiteres morarente på % per måned. 7. Koncernmodregning thvert selskab som tilhører anfoss Redan koncernen er berettiget til at modregne egne krav mod Køber i Købers eventuelle krav mod ethvert af de nævnte selskaber. 8. Produktinformation nhver produktinformation uanset om den hidrører fra anfoss Redan eller en af anfoss Redan s forretningsforbindelser herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, anfoss Redan udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af anfoss Redan. 9. Beskyttet og fortrolig information nhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af anfoss Redan til Køber ( Fortrolig Information ), skal forblive anfoss Redan s ejendom og skal behandles fortroligt af Køber. Fortrolig Information må således ikke uden anfoss Redan s skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig Information skal leveres tilbage ved påkrav. 0. Ændringer anfoss Redan forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af Produkternes form eller funktion.. Vederlagsfri reparation anfoss Redan forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter, som efter anfoss Redan s undersøgelse viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber reklamerer inden måneder fra Produktets levering, dog maksimalt 8 måneder fra den på Produktet anførte datokode. For mangelsindsigelser vedrørende tilkalkning af varmeveksleren for brugsvand af typen Akva Vita II, Akva Lux II eller Akva Les II udgør reklamationsfristen dog 0 måneder fra Produktets levering. Omkostninger til demontering og nymontering erstattes ikke. Ved mangelsindsigelser sender Køber, efter forudgående aftale med anfoss Redan, Produktet til anfoss Redan vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Køber. Produktet skal returneres uden påmonterede dele. Viser anfoss Redan s undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres Produktet til Køber. Fragt og forsikring betales af Køber. Såfremt anfoss Redan konstaterer mangler, sender anfoss Redan det istandsatte Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Produkt. anfoss Redan vælger forsendelsesform og betaler fragt og forsikring. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod anfoss Redan som følge af mangelfulde Produkter.. Produktansvar anfoss Redan er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et Produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens Produktet er i Købers besiddelse. anfoss Redan er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår. I den udstrækning anfoss Redan måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde anfoss Redan skadesløs. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod anfoss Redan på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.. Følgeskader/Indirekte tab anfoss Redan er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af goodwill eller tab af data.. Reklamationer Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til anfoss Redan uden ugrundet ophold.. Intellektuelle rettigheder Hvis et Produkt leveres med tilhørende software, erhverver Køber en ikke-eksklusiv softwarelicens i form af brugsret til softwaren begrænset til det formål, som fremgår af den tilhørende produktspecifikation. Udover dette erhverver Køber ingen rettigheder i form af licens, patent, ophavsret, varemærkeret eller anden intellektuel rettighed forbundet med Produktet. Køber erhverver ingen rettigheder til kildekoden til softwaren.. Forbud mod videresalg og brug til visse formål anfoss Redan s Produkter er produceret til civilt brug. anfoss Redan s Produkter må ikke bruges til eller videresælges til formål, der har nogen form for forbindelse til kemiske, biologiske eller atomare våben eller til missiler, der er i stand til at fremføre sådanne våben. anfoss Redan s Produkter må ikke sælges til personer, virksomheder eller enhver anden form for organisation, såfremt der er kendskab til eller mistanke om, at disse er relaterede til nogen form for terrorist- eller narkotikaaktivitet. anfoss Redan s Produkter kan være omfattet af lovmæssige reguleringer og restriktioner, og kan derfor være omfattet af restriktioner ved salg til lande/kunder omfattet af eksport-/importforbud. Sådanne restriktioner skal overholdes ved videresalg af anfoss Redan s Produkter til disse lande/kunder. anfoss Redan s Produkter må ikke videresælges, såfremt der er tvivl eller mistanke om, at Produkterne kan blive brugt til ovennævnte formål. Hvis Køber har kendskab til eller mistanke om, at ovennævnte betingelser er blevet overtrådt, skal Køber straks give anfoss Redan meddelelse herom. 7. Force majeure anfoss Redan er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for anfoss Redan s rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod anfoss Redan. 8. Global Compact anfoss Redan er en del af anfoss-koncernen, der har tilsluttet sig FN s Global Compact initiativ, hvilket betyder, at anfoss Redan har forpligtet sig til at leve op til 0 principper omhandlende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. anfoss Redan opfordrer derfor også Køber til at leve op til disse grundlæggende principper. For yderligere information om Global Compact: 9. elvis ugyldighed Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf. 0. Tvister ventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. nhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved anfoss Redan s værneting. Version 0/0

14 VVS installatør Idriftsættelsesattest 7. U Overensstemmelseserklæring C-CLARATION OF CONFORMITY anfoss Redan A/S istrict nergy Omega 7, Søften K-88 Hinnerup Telephone For C marking in U (uropean Union) anfoss Redan A/S istrict nergy K-88 Hinnerup eclares under our sole responsibility that below products including all available power and control options: Ri istribution Units Main components: See instruction manual. Covered by this declaration is in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the products are used in accordance with our instructions. U irectives: MC irective 00/08/C N lectromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity for residential, commercial and light industry. N lectromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity industry. N lectromagnetic compatibility- Generic standard: mission for residential, commercial and light industry. N lectromagnetic compatibility- Generic standard: mission industry. Machinery irective 00//C N ISO - Safety of machinery -- Risk assessment N 00--Safety of machinery - lectrical equipment of machines Part : General requirements P irective 97//C Conformity assessment procedure followed: Module A - Internal control of production All substations that falls under Article and category shall not be C-marked according to this directive C marked affixed year 00 Approved by: Place and date of issue: Hinnerup, Aug. nd, 0 Name: Katja Brødegaard Title: Quality & HS Manager

15 8. Idriftsættelsesattest Unit og fordelermodul er den direkte forbindelse mellem fjernvarmeforsyningen og husinstallationen. Alle forsyningsrør og rørene i den faste installation skal tjekkes og gennemskylles inden idriftsættelsen. Når der er fyldt vand på anlægget, efterspændes alle omløbere inden der foretages trykprøvning. Snavssamlerne renses og unitten indreguleres iht. instruktionerne i denne bruger- og montagevejledning. et er vigtigt, at alle tekniske foreskrifter og gældende lovgivning i enhver henseende overholdes. Montage og idriftsættelse må alene udføres af uddannet, autoriseret personel. Unit og fordelermodul er tæthedstestet fra fabrikken, men efter transport, håndtering og efter opvarmning af systemet skal tilslutningerne kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. Vær opmærksom på, at samlinger kan være udført med PM pakninger! erfor er det vigtigt ikke at OVRSPÆN omløberne. Overspænding kan resultere i utætheder. Utætheder som følge af overspænding eller manglende efterspænding er ikke dækket af garantien. Udfyldes af VVS-entreprenøren enne unit er efterspændt, indreguleret og idriftssat ato/år Firmanavn (evt. stempel)

16 anfoss Redan A/S Omega 7, Søften K-88 Hinnerup Tel Fax redan.danfoss.dk Comfort first Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Redan forebeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, some allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan-logoet er varemærker tilhørende Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes. VI.JV.T.0 Produced by Redan a/s 0/0

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Opbevaring... 4 Bortskaffelse... 4 Montering og opstart... 5 Rørtilslutning...

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II Gennemstrømningsvandvarmere Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 Sikkerhed...2 3.0 Opbevaring og håndtering...2 4.0 Bortskaffelse...2 5.0 Kom godt i gang...3

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Gennemstrømningsvandvarmere Trykstyrede, Tryk- og termostatstyrede

Gennemstrømningsvandvarmere Trykstyrede, Tryk- og termostatstyrede Instruktion Gennemstrømningsvandvarmere Trykstyrede, Tryk- og termostatstyrede Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... Typer / Hovedkomponenter... Generelt / Montage & Indregulering... Akva Vita Serien

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning Bruger- og Montagevejledning Akva Vita II TD Akva Lux II TD Akva Les II TD Akva Vita S Akva

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning.

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning. Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning. Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder.

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder. Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder. Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL. R2I Ready to install

UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL. R2I Ready to install UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL R2I Ready to install 10 2008 1030 R2I Ready To Install - Skræddersyede løsninger til ethvert behov I samarbejde med vores kunder har Uponor udviklet et koncept, som bidrager

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits :

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits : METRO montageramme 08:038-1611 Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 2-6 2 METRO montageramme METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910 Indholdsfortegnelse Transport

Læs mere

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg Kbh./Fr.berg Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter (Standard) / foto... 3 Hovedkomponenter (Kbh./Fr.berg) / foto... 4 Montage / Tilslutning... 5 Vandpåfyldning... 6 Returbegrænser (Kbh.

Læs mere

Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer

Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Opbevaring...

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II Gennemstrømningsvandvarmere Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 Sikkerhed...2 3.0 Opbevaring og håndtering...2 4.0 Bortskaffelse...2 5.0 Kom godt i gang...3

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelser Unit One

Salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelser Unit One Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Unit One Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem Unit One v/per Ove

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere