TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR PÅ SUNDHEDSPOLITIKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR PÅ SUNDHEDSPOLITIKKEN"

Transkript

1 TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR PÅ SUNDHEDSPOLITIKKEN

2 INDHOLD Velkomst 1 Sundhedspolitik i Det Danske Spejderkorps 2 Hvordan kommer vi i gang? 3 TRIN 1 //Forberedelse, Gruppens sundhedsmål og ambitionsniveau 4-8 TRIN 2 // Sundhedspolitikkens emner Kost Fysisk aktivitet Psykisk og socialt velvære Alkohol Rygning Andet TRIN 3 // Iværksættelse af vores sundhedspolitik Udgivet af Det Danske Spejderkorps, november 2013, Arsenalvej 10, 1436 København K, Tlf , dds.dk Redaktion og tekst Ida Høgstedt Danquah, Nanna Molnit Ørum og Pernille Würtz Lyngbye Foto Mads H. Danquah Grafik Tine Lind, istockphoto.com/browndogstudios og istock-photo.com/vladislavmakarov Layout Rie Nielsen Tryk Silkeborg Bogtryk Oplag 1000 stk

3 KÆRE SPEJDERLEDERE OG BESTYRELSESMEDLEMMER Spejder er en sund fritidsaktivitet, og spejderlivet byder på masser af muligheder for fysisk aktivitet, sund kost og mental sundhed, både gennem leg og mere målrettede aktiviteter. Spejder er et sted, hvor gode vaner kan præges og udvikles. Spejderne prøver kræfter med deres fysiske formåen, når vi leger, tager på hejk eller adventurespejdløb, og friluftsliv opfordrer generelt til bevægelse. Vi har mulighed for at udvikle børnenes viden om sunde kostvaner og prøve det af i virkeligheden, når vi tager på tur. Endelig giver spejderlivet børn et socialt netværk, en følelse af fællesskab og samvær samt udvikler børnenes evner til at samarbejde. Mange vaner grundlægges i barndommen, og det er derfor vigtigt, at børn og unge færdes i miljøer, hvori de kan skabe sunde vaner. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at spejderledere og ældre spejdere er rollemodeller og har en stærk indfl ydelse på yngre børns adfærd, også når det gælder sundhedsadfærd. Sundhed stemmer godt overens med Det Danske Spejderkorps formål om at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker. Det Danske Spejderkorps (DDS) har i 2012 fået en sundhedspolitik, og det er vores håb, at mange grupper har lyst til at tage debatten og udvikle deres egen sundhedspolitik. Dette redskab er en hjælp til grupper, divisioner, kurser og enheder, der har lyst til at sætte fokus på sundhed. Det vigtigste er at få gang i debatten og sat ord på jeres holdninger uden løftede pegefi ngre. DDS sundhedspolitik tager udgangspunkt i en bred defi nition af sundhed, der både omfatter fysisk og mental sundhed. Det handler om at have en sund sjæl i et sundt legeme eller om at være sund indeni og udenpå, som vores mere børnevenlige version lyder. I tråd med DDS sundhedspolitik lægger dette arbejdsredskab op til fem fokusområder (delemner): kost, fysisk aktivitet, psykisk og socialt velvære, rygning og alkohol. Vi anbefaler at I lader jer inspirere af DDS sundhedspolitik, men der er også plads til at tage andre emner op, der måtte være relevant for gruppen, f.eks. omkring allergi, giftige eller hormonforstyrrende stoffer eller noget helt fjerde. Vi håber I vil få en god og konstruktiv debat! Sundhedspatruljen TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 1

4 ! SUNDHEDSPOLITIK I DET DANSKE SPEJDERKORPS Bliv klogere på sundhed Hvis I mangler viden om sundhed kan I bl.a. kigge i hæftet til forløbsmærket om sundhed, som I kan downloade på dds.dk/sundhed Det Danske Spejderkorps lægger sig op af Verdenssundhedsorganisationens definition af sundhed. Dette indebærer en bred defi nition af sundhed som værende både fysisk, psykisk og social velvære. Det Danske Spejderkorps sundhedsarbejde følger de til enhver tid gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Det Danske Spejderkorps gør en aktiv indsats for, at børn og unge har mulighed for og er rustede til at tage ansvar for deres eget liv og sundhed, både fysisk, psykisk og socialt. Det Danske Spejderkorps indgår samarbejde med relevante partnere omkring fremme af børn og unges sundhed og indgår, hvor det er relevant, i den offentlige debat omkring dette. Det Danske Spejderkorps stiller krav i forhold til sundhed til alle sine samarbejdspartnere både i forhold til kost, fysisk aktivitet, psykisk og social velvære, rygning og alkohol. Det Danske Spejderkorps stiller sunde rammer for børn og unges fritid. Sunde rammer indbefatter følgende områder: KOST: DDS arbejder for, at der serveres sunde måltider, der passer til den pågældende spejderaktivitet, samt at der tilbydes sunde alternativer ved mellemmåltider. FYSISK AKTIVITET: DDS fremmer fysisk aktivitet på alle kurser, møder, arrangementer og lejre. PSYKISK OG SOCIALT VELVÆRE: I DDS opholder børn og unge sig i et miljø, der fremmer deres mentale velvære og giver dem positive udfordringer. I DDS oplever børn og unge et positivt samvær med både jævnaldrende og voksne. RYGNING: DDS arbejder for et røgfrit miljø. DDS arbejder for at spejdere og ledere ikke begynder at ryge i Det Danske Spejderkorps. Der ryges ikke sammen med børn og unge. DDS følger den til enhver tid gældende danske lovgivning omkring rygning. ALKOHOL: DDS arbejder for at børn og unge drikker mindre alkohol. DDS arbejder for at voksne ledere og seniorer samt børn og unge har et fornuftigt forhold til alkohol. Alkohol må ikke være det samlende element ved aktiviteter i DDS. Der drikkes ikke alkohol mens spejderarbejdet med børn og unge er i gang, eller hvor børn og unge er til stede. DDS følger den til enhver tid gældende danske lovgivning og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, omkring alkohol. 2 SUNDHEDSPOLITK I DET DANSKE SPEJDERKORPS

5 HVORDAN KOMMER VI I GANG? Dette hæfte er tænkt som en hjælp til grupper, divisioner og enheder (løb, spejdercentre, kurser, centrale udvalg m.m.), der gerne vil udarbejde deres egen sundhedspolitik. Hæftet er bygget op, så I kan starte fra en ende af og undervejs besvare spørgsmålene og notere jeres egen sundhedspolitik. I behøver ikke nødvendigvis lave en fuld sundhedspolitik fra starten af, I kan blot starte med et enkelt delemne, og herefter udvide jeres politik efterhånden som det passer jer. Hvad er en sundhedspolitik? Gruppens sundhedspolitik er et fælles dokument for gruppen både bestyrelse, ledere og spejdere. Det kan indeholde tre slags elementer:! - Håndfaste regler, f.eks. Ledere ryger aldrig sammen med spejderne - Hensigtserklæringer, f.eks. Vi vil tilstræbe et sundt alternativ hver gang vi serverer slik eller kage. - Punkter af mere drømmende karakter, noget I ønsker at stræbe hen imod, f.eks. Ingen spejdere oplever mobning. Udarbejdelse af sundhedspolitikken foregår i 3 trin: 1. Forberedelse 2. Gruppens sundhedsmål og diskussion af sundhedspolitikkens delemner 3. Konklusioner og handling. Iværksættelse af vores sundhedspolitik Disse trin kan I gentage fl ere gange, hvis I vil udbygge jeres politik. Husk at fortælle den gode historie om jeres sundhedspolitik. I kan dele den på DDS facebook, på Sundhedspatruljens facebook, på dds.dk, på et fællesledermøde i divisionen eller i lokalavisen det vigtigste er, at I får fortalt om jeres sundhedspolitik og jeres arbejde med sundhed, så andre spejdere og forældre kan blive inspirerede og imponerede. Hvis I mangler viden om sundhed kan I bl.a. kigge i hæftet til forløbsmærket om sundhed, som I kan downloade på dds.dk/sundhed. Her kan I også fi nde eksempler på andre gruppers sundhedspolitikker. I er desuden meget velkomne til at kontakte Sundhedspatruljen på TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 3

6 1FORBEREDELSE, SUNDHEDSMÅL OG TRIN AMBITIONSNIVEAU FORBEREDELSE, FORMØDE En god måde at komme i gang på er, at Gruppelederen og Bestyrelsen snakker sammen og besvarer nedenstående spørgsmål. Hvem skal være med til at lave sundhedspolitikken? (sæt krydser) Dette eksempel er tænkt til en hel dag, f.eks. en lørdag hvor man afslutter med en hyggelig middag, men I kan også splitte det op og tage hvert punkt på et leder/ bestyrelsesmøde. Ledere Forældre Klan Tropsspejdere Bestyrelsen Andre: Hvornår skal politikken udarbejdes? Hvordan skal vi udarbejde politikken (mødeform)? Mødeformen kan enten være traditionel diskussion om et bord, men I kan også bruge spørgsmålene som udgangspunkt for en walkand-talk, et lille løb eller i form af cases hvor snakken går på hvad gør vi hvis. Hvor mange delemner vil I have med i første omgang? Og hvilke? (dette kan også afklares på mødet) Er der nogle forventninger eller krav fra kommunen/divisionen vi skal leve op til? Er der eksempler/retningslinjer fra kommune/division/skoler vi kan blive inspireret af eller lægge os op af? 4 FORBEREDELSE, SUNDHEDSMÅL OG AMBITIONSNIVEAU

7 GRUPPENS SUNDHEDSPOLITIK BLIVER TIL Start mødet med at fastlægge følgende: - Hvilke delemner vil vi have med? - Hvad er vores gruppes sundhedsmål? Her er et forslag til et program for mødet. De enkelt emner er beskrevet nærmere på denne og næste side. - Walk n discuss - Fælles snak - Aktiv leg - Beslutninger om gruppens politik - Overordnet mål rettes til - Lav handlingsplan (se side 22) Sundhedspoliyikkens delemner Kost Fysisk aktivitet Mental sundhed Rygning Alkohol Andet Læs mere på siderne Walk n discuss I skal gå sammen to eller tre. Find en passende rute, som vil tage ca. ½ time at gå. Undervejs skal deltagerne diskutere spørgsmål fra de delemner, I har valgt ud. I finder spørgsmålene under de enkelte delemner i dette hæfte. Spørgsmålene kan enten medbringes eller være hængt ud på forhånd som poster. Det er vigtigt, at man når at diskutere flere spørgsmål. Hvis I er mange, kan I dele jer op på forskellige delemner alt efter interesse. Fælles snak Når I kommer tilbage fra gåturen skal I dele jeres diskussioner og idéer med hinanden. Tag ét delemne af gangen og notér vigtige pointer undervejs på et whiteboard, flipchart eller med post-its på en væg, så alle kan følge med. Hvis der dukker nye emner og pointer op undervejs tilføjer I dem bare. Sørg for at der er én, der er ordstyrer og sikrer at diskussionen bevæger sig fremad. TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 5

8 Aktive lege Find dem og flere i Aktivitetsdatabase > dds.dk/aktiviteter British Bulldog, Banke bøf, Stafetter, Får, Ståtrold/krammetagfat, Woop App, Bombespil, Tyren i det Røde Hav Beslutninger Nu skal I beslutte, hvad der skal være med i gruppens sundhedspolitik. Brug jeres noter fra den fælles diskussion og prøv at blive enige om nogle punkter til hvert af de valgte delemner. Måske er der nogle idéer, der skal gemmes til en senere udvidelse af politikken? Husk at politikken skal være jeres og kunne føres ud i livet i netop jeres gruppe. Skriv jeres beslutninger ind på de efterfølgende sider i de tomme bokse. Tilpas jeres mål Kig igen på jeres sundhedsmål, som I satte i begyndelsen. Er målet stadig realistisk og afspejler det hvad gruppen vil og hvad I har besluttet skal være med i jeres sundhedspolitik. 6 FORBEREDELSE, SUNDHEDSMÅL OG AMBITIONSNIVEAU

9 GRUPPENS SUNDHEDSMÅL OG AMBITIONSNIVEAU Før I går I gang med selve politikken skal I overveje hvad I vil med politikken og hvor ambitiøse I vil være. Tag udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Hvad er jeres mål med sundhedspolitikken? Skal I have en skrabet version for at leve op til nogle krav eller går I efter den fulde model? Skal politikken laves i etaper og hvor vil I i så fald starte? Er politikken mest til internt brug, så lederne har et fælles udgangspunkt, eller skal den bruges til at promovere gruppen udadtil? VORES OVERVEJELSER OMKRING SUNDHEDSMÅL TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 7

10 IDÉER TIL SUNDHEDSMÅL Her er et par eksempler : Vi har fået til opgave fra kommunen at lave en alkoholpolitik så det starter vi med, senere vil vi gerne tilføje afsnit om rygning og kost i nævnte rækkefølge Vi har i forvejen en del fokus på sund mad, men vil gerne have det skrevet ned. Desuden vil vi gerne arbejde med mental sundhed for at fremme godt kammeratskab og sikre gruppen er et rart sted for både børn og voksne Vi vil gerne kunne sende en samlet politik ud til forældrene og pressen for at vise at spejder er en sund fritidsinteresse. Vi skal derfor hele vejen rundt med nogle overordnede punkter på alle emner Hvordan er vi sunde rollemodeller for vores spejdere? Det er vigtigt at gøre jer klart, at I som ledere og store spejdere altid vil være rollemodeller for de mindre spejdere. Tag en snak om, i hvilke situationer lederne og de store spejdere er rollemodeller både frivilligt og ufrivilligt. Hvordan er det nu, og hvordan kan I godt tænke jer at det skal være? Det kan handle om alt fra rygning til hvordan I taler til hinanden. Snak om: Hvordan er vi allerede nu rollemodeller i forhold til sundhed? Hvordan vil vi i fremtiden være rollemodeller i forhold til sundhed? 8 GRUPPENS SUNDHEDSMÅL OG AMBITIONSNIVEAU

11 SOM LEDER ER DU ALTID ROLLE MODEL FOR DE MINDRE SPEJDERE TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 9

12 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER KOST TRIN Fakta Det anbefales at børn maksimalt drikker ½ l sodavand og saft om ugen. Nøglehulsmærket viser vej til de sunde alternativer i forskellige fødevaregrupper Personer der er med til og lærer at lave mad som børn, spiser ofte sundere som voksen Der er færre pesticidrester i dansk dyrket frugt og grønt end i udenlandsk dyrket. DE 10 KOSTRÅD 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv 2. Spis frugt og mange grønsager 3. Spis mere fi sk 4. Vælg fuldkorn 5. Vælg magert kød og kødpålæg 6. Vælg magre mejeriprodukter 7. Spis mindre mættet fedt 8. Spis mad med mindre salt 9. Spis mindre sukker 10. Drik vand Læs mere på altomkost.dk Dette afsnit kan I bruge, når I laver gruppens kostpolitik. I må gerne stile højt, men husk at være realistiske omkring hvad der fungerer i hverdagen. En kostpolitik behøver ikke at forbyde søde sager eller stopfodre børn med broccoli, men skal sætte rammerne til et sundt måltid og mulighed for sunde valg. Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: - Hvad serverede I til f.eks. morgenmad eller mellemmåltid sidst I var på weekendtur? Hvad serverede I at drikke? Var det sundt? Hvordan kunne det være bedre? - Hvad er gruppens holdning til saft, slik og kage? Hvad kan I gøre anderledes? (f.eks. begrænse mængden, sørge for et sundt alternativ, kun servere ved særlige lejligheder, begrænsede åbningstider i slikboden/centerkiosken, osv.) - Hvordan vil I sikre at den mad der indkøbes og serveres er god og sund? (f.eks. indkøb af varer med nøglehulsmærket, retningslinjer for kvaliteten af den indkøbte mad, osv.) - Hvad er gruppens holdning til økologiske madvarer samt lokalt vs. udenlandsk producerede varer? (der er her både tale om miljøhensyn og sundhedshensyn) - Hvordan er jeres kultur omkring madlavning og spisning (Hvem bestemmer hvad der skal spises? Hvem køber ind? Hvem laver maden? Må man smage undervejs? Skal alle spise det samme?) - Lad jer inspirere af korpsets politik omkring kost Læs mere om sundhedspolitikken i DDS på side 2 - Find selv på fl ere emner alt efter, hvad der er relevant for jer. 10 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > KOST

13 VORES KOSTPOLITIK TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 11

14 TRIN 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER FYSISK AKTIVITET Spørgsmålene nedenfor kan I bruge, når I formulerer gruppens politik for fysisk aktivitet. Spejder og fysisk aktivitet er på ingen måde modsætninger, men det kan være godt at få sat ord på, hvornår og hvordan I er aktive. Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: - Hvor meget bevægelse har I reelt på: De ugentlige møder? Ledermøderne? Weekendture? - Hvor er der brug for mere bevægelse og hvordan kan I få mere bevægelse ind i spejderarbejdet? (f.eks. udeaktiviter i vinterhalvåret, starte alle møder med en aktiv leg, udnytte transporten aktivt, holde dele af et leder-/bestyrelsesmøde som walk-and-talk, tage kilometermærker, osv.) - Hvordan kan I udnytte naturen og jeres omgivelser til mere bevægelse? ANBEFALINGER OM FYSISK AKTIVITET Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn og unge lyder således: At alle børn og unge under 18 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteterne skal være af moderat intensitet. De 60 minutter kan opdeles i mindre perioder, fx 15 minutter om morgenen, 15 minutter i frikvartererne og 30 minutter efter skole, eller 6 gange 10 minutter i løbet af dagen. At alle børn og unge under 18 år mindst to gange om ugen fremmer og vedligeholder deres kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. Træningen skal være af høj intensitet af minutters varighed. For voksne er anbefalingerne minimum 30 minutters fysisk aktivitet om dagen af minimum moderat intensitet. Herudover anbefales mindst to gange minutter om ugen ved høj intensitet for at fremme og vedligeholde kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. - Stiller vi krav til vores spejdere om at være i god fysisk form? (skal de f.eks. kunne gå et vist antal kilometer med/uden oppakning, løbe, cykle, svømme?) - Kan/vil vi skabe mere fysisk aktivitet ved at fokusere på adventurespejd og opfordre spejderne til at deltage i fysisk udfordrende aktiviteter? - Hvordan håndterer vi spejdere, der ikke kan/vil deltage i fysisk krævende aktiviteter? - Lad jer inspirere af korpsets politik omkring fysisk aktivitet.læs mere om sundhedspolitikken i DDS på side 2 - Find selv på fl ere emner alt efter, hvad der er relevant for jer. 12 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > FYSISK AKTIVITET

15 VORES POLITIK I RELATION TIL FYSISK AKTIVITET TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 13

16 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER PSYKISK OG TRIN SOCIALT VELVÆRE Brug disse spørgsmål til at diskutere psykisk og socialt velvære i gruppen og formulere gruppens politik på området. Det handler i bund og grund om at sætte rammer for godt samarbejde, en god omgangstone, plads til at være sig selv og undgå mobning. Tag på kursus! DDS udbyder en lang række kurser for ledere, hvor man kan lære om ledelse, børn i forskellige aldre, konfl iktløsning og meget mere. På mange kurser kan man også deltage fl ere fra ledergruppen sammen. Læs mere på dds.dk/uddannelse Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: - Hvordan er samværet børnene imellem, samt mellem børn og voksne i vores gruppe? (hvordan taler vi til hinanden? Respekterer vi hinanden? Er der plads til forskelligheder? Hvordan ved vi om vores spejdere trives i gruppen?) - Hvordan kan vi forebygge mobning blandt spejderne? Og hvad gør vi hvis det sker? (føler spejderne de kan gå til deres leder hvis de bliver drillet? Hvad gør lederne i de tilfælde? Hvornår og hvordan inddrages forældrene?) - Hvordan håndterer vi konfl ikter? (både spejderne imellem, internt i ledergruppen og med forældre) - Hvordan kan vi benytte os af principper fra anerkendende ledelse? Leg en leg...og sæt gang i debatten Bøjen i vandet Vend underlaget Dan en trekant Find din farve Find dem og fl ere på Aktivitetsdatabase > - Kan/vil vi skabe mere plads til fordybelse og samtale? (f.eks. plads til at spejderne kan vende tungere emner og større spørgsmål med hinanden og med deres ledere) - Hvordan kan vi fremme trivsel i teamet/ledergruppen? (f.eks. med fællesspisning, sociale arrangementer, lederweekend, fælles oplevelser) - Hvordan håndterer vi hjemve? - Lad jer inspirere af korpsets politik omkring psykisk velvære Læs mere om sundhedspolitikken i DDS på side 2 - Find selv på fl ere emner alt efter, hvad der er relevant for jer. dds.dk/aktiviteter 14 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > PSYKISK OG SOCIALT VELVÆRE

17 VORES POLITIK OMKRING PSYKISK OG SOCIALT VELVÆRE TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 15

18 TRIN! 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER ALKOHOL Brug disse spørgsmål til at diskutere og formulere en alkoholpolitik for gruppen. I bør som minimum følge de retningslinjer for alkohol, som er angivet i korpsets sundhedspolitik. Dvs. alkohol må ikke være det samlende element ved aktiviteter, der drikkes ikke alkohol mens man er i gang med spejderarbejde med børn og unge eller hvor disse er til stede. Desuden skal I følge den til enhver tid gældende danske lovgivning omkring alkohol. Hvad siger loven? Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprocent på 16,5 og derover må ikke sælges til personer under 18 år fra butikker. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprocent på 1,2 og derover må ikke sælges til personer under 16 år fra butikker. Kilde: Lovgivning om salg af alkohol pr. 7. marts 2011, sst.dk Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: - Hvordan bruger vi på nuværende tidspunkt alkohol i gruppen/enheden? Hvornår og hvor meget? - Hvordan vil vi gerne have det ser ud i fremtiden? Hvad er gruppens holdning til indtag af alkohol? - Må der drikkes alkohol på en tur, hvis der er børn med? Under hvilke rammer? - Skal der serveres alkohol til forældre/familie arrangementer? - Hvor gammel skal man være for at drikke alkohol i spejdersammenhæng? (16 år? 18 år? Seniorspejder? Leder? Eller slet ingen alkohol?) - Hvordan sikrer I et balanceret seniorliv også med aktiviteter uden alkohol? - Hvordan sikrer I rum til at nogen kan sige nej og sige fra til (senior)aktiviteter med alkohol? - Lad jer inspirere af korpsets politik omkring alkohol Læs mere om sundhedspolitikken i DDS på side 2 - Find selv på fl ere emner alt efter, hvad der er relevant for jer. 16 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > ALKOHOL

19 VORES ALKOHOLPOLITIK TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 17

20 TRIN 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER RYGNING! Nedenfor fi nder I nogle spørgsmål, som I kan diskutere inden I formulerer gruppens rygepolitik. Hvis I har en rygepolitik i forvejen kan I overveje om denne skal opdateres eller blot skrives ned. I bør som minimum følge de retningslinjer for rygning, som er angivet i korpsets sundhedspolitik. Dvs. arbejde for et røgfrit miljø, hvor spejdere og ledere ikke begynder at ryge og hvor voksne ikke ryger sammen med børn og unge. Desuden skal I følge den til enhver tid gældende danske lovgivning omkring rygning. Hvad siger loven? Lovgivning om salg af tobaksvarer pr. 1. september 2008: Det er forbudt at sælge tobak og andre tobaksvarer som vandpiber og snus til personer under 18 år. Unge under 18 år må derudover ikke indføre tobaksvarer fra andre EU-lande. Kilde: sst.dk Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: - Hvordan kan vi fremme et røgfrit miljø i gruppen? - Hvem må ryge? (f.eks. over 18? Senior? Med forældreunderskrift?) - Hvornår må der ryges/ikke ryges? (f.eks. når der ikke er børn tilstede) - Hvor må der ryges? (Skal der aftales rygezoner?) - Kan vi være med til at forhindre at børn og unge begynder at ryge? Og hvordan? - Kan og vil vi hjælpe unge og ledere til at stoppe med at ryge? - Lad jer inspirere af korpsets politik omkring rygning Læs mere om sundhedspolitikken i DDS på side 2 - Find selv på fl ere emner alt efter, hvad der er relevant for jer. 18 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > RYGNING

21 VORES RYGEPOLITIK TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 19

22 TRIN 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER ANDET Her kan I diskutere andre sundhedsrelaterede emner, der er relevante i netop jeres gruppe. Det kan være I har spejdere med kroniske sygdomme eller allergier, eller I vil måske have nogle punkter med omkring kemikalier, sol eller noget helt fjerde. Det er op til jer! Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: Sundhed og miljø Mange anbefalinger om sundhed hænger tæt sammen med miljøhensyn. F.eks. at tage cyklen i stedet for bilen, at købe økologisk eller lokalt frugt og grønt, at spise mindre kød, og at vælge svanemærkede produkter. - Vil vi have retningslinjer omkring køb af svanemærkede/parfumefri/allergivenlige produkter? - Vil vi have retningslinjer omkring brug af kemikalier eller maling der kan være skadeligt at indånde eller røre ved? - Hvad kan vi gøre for at give spejderne et fornuftigt forhold til sol og undgå solskoldning? - Hvordan håndterer vi spejdere med kroniske sygdomme/allergi/ specielle behov? - Har vi en holdning til light-produkter? - Hvordan kan vi være med til at fremme seksuel sundhed blandt unge spejdere? Solråd Skru ned for solen mellem 12 og 15, følg de 4 solråd: Skygge Solhat Solcreme Sluk solariet 20 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > ANDET

23 VORES POLITIK TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 21

24 3IVÆRKSÆTTELSE AF VORES TRIN SUNDHEDSPOLITIK Eksempel Vi serverer ikke saftevand på næste gruppetur, vi starter fremover alle møder med at være ude, vi indfører en kort aktiv leg i starten af næste ledermøde. Nu skal I sikre at jeres sundhedspolitik bliver ført ud i livet. Hvad enten I har arbejdet med ét eller fl ere delemner, skal I nu beslutte jer for nogle handlinger. Noget I vil gøre anderledes fremover som konsekvens af jeres nye sundhedspolitik. Hvad skal der gøres for at politikken bliver til virkelighed. Prøv at formulere handlingerne så konkret som muligt og aftal også hvem der er ansvarlig for at det sker og hvornår I følger op. NOTÉR: KONKRETE EFFEKTER AF VORES SUNDHEDSPOLITIK 22

25 IMPLEMENTERING Hvordan sikres det at alle ledere og (større) spejdere kender til politikken og efterlever den? Er der noget der skal ændres på og kræver det en indsats fra lederne eller bestyrelsen? Vær realistisk er der områder i politikken som bliver problematiske at indføre eller efterleve? Husk på, bare fordi det er svært i starten betyder ikke at I skal opgive. Al forandring kræver tid og små skridt i den rigtige retning er bedre end ikke at gøre noget. Hvordan vil I følge op på politikken og hvornår tager I stilling til en eventuel udvidelse eller tilretning? IMPLEMENTERING For at politikken bliver en succes skal vi skal være opmærksomme me på: Vi følger op på vores politik på denne måde: TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 23

26 FORMIDLING I kan selvfølgelig vælge at jeres sundhedspolitik bare er en intern aftale mellem lederne eller ledere og bestyrelse, men I kan også bruge politikken til at fortælle den gode historie fra jeres gruppe. Overvej derfor disse spørgsmål og lav en plan for, hvordan I fortæller den gode historie. Inspiration I kan fi nde inspiration til formidling på foreningsredskaber.dk og på dds.dk, hvor I f.eks. kan fi nde gode råd til at skrive en pressemeddelelse dds.dk/pr-kommunikation/ vis-hvad-spejder-er/pressekit - Skal der en historie i gruppebladet? I lokalavisen? Hvem skal skrive den - Skal der en historie på internettet? Gruppens egen hjemmeside? dds.dk? - Hvordan fortæller vi forældrene og spejderne om den nye sundhedspolitik? Hvor meget skal de inddrages? - Send gerne jeres sundhedspolitik til FORMIDLING Noter omkring formidling 24

27 VORES OVERVEJELSER OM AT LAVE EN SUNDHEDS- POLITIK

28 TIPS & TRICKS Dette hæfte med tips & tricks til at få styr på sundhedspolitikken i gruppen er lavet af Sundhedspatruljen. Hæftet lægger op til debat om fokusområder som: kost, fysisk aktivitet, psykisk og socialt velvære, rygning og alkohol. Find inspiration og læs mere om for eksempel Korpsets sundhedspolitik og forløbsmærket om Sundhed på hjemmesiden, dds.dk/sundhed God fornøjelse.

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

Kostpolitik. Se fødevarestyrelsens anbefalinger på:

Kostpolitik. Se fødevarestyrelsens anbefalinger på: Kostpolitik Målet med denne politik er: - At understøtte gode kostvaner i samarbejde med forældrene. - At tage medansvar, når vi serverer noget i børnehaven, for at børnene får så gode kostvaner som muligt

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik De gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os hele livet igennem. Børn skal have sund og nærende mad. Kosten har stor betydning for barnets vækst og udvikling.

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Mad- og måltidspolitik Horsens Kommune ønsker at 1. alle børn får sund mad og drikke, som lever op til kvaliteten i de nationale

Læs mere

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Indhold Forord... 2 1. Formål med kostpolitikken i Hørning BørneUnivers... 2 2. Generelle principper... 2 3. Hørning BørneUnivers tilbyder følgende måltider... 3 4.

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Hvad er en mad- og måltidspolitik? En mad- og måltidspolitik er et velegnet styringsredskab for arbejdet med mad og måltider i børnehaven. En kostpolitik er en fælles vedtaget og

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD

KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD TEMA Stevns Kommune overordnede kostpolitik for dagtilbud KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD STEVNS KOMMUNE ØNSKER MED EN KOSTPOLITIK AT SÆTTE FOKUS PÅ MAD, MÅLTIDER OG FYSISK AKTIVITET

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

Sunde Børn i en Sund By

Sunde Børn i en Sund By Sunde Børn i en Sund By Mad- og måltidspolitik for børn i dagtilbud børn og unge Indhold - Forord - Mad og måltidspolitikken - Bemærkninger - Links og litteratur 1.udgave oktober 2008 Kan downloades på

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

Tovværkets Børnegårds

Tovværkets Børnegårds Tovværkets Børnegårds Kostpolitik Formålet med en kostpolitik Vi har på Tovværkets Børnegård valgt at udarbejde en kostpolitik for at tydeliggøre, hvilke pædagogiske overvejelser vi har gjort os i forhold

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Madmod og madglæde - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Småfolk er elskelige og sårbare, opmærksomme og letpåvirkelige. De er indlæringsparate og har alle muligheder for sammen med de voksne at

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

værdier og handlinger for en bedre verden kendte

værdier og handlinger for en bedre verden kendte Det Danske Spejderkorps gør vores værdier og handlinger for en bedre verden kendte Hvad er kendte værdier og handlinger Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Kendte værdier og handlinger

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitik for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for dagtilbudsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8

Læs mere

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK GULDBORGSUND HANDICAP

SUNDHEDSPOLITIK GULDBORGSUND HANDICAP SUNDHEDSPOLITIK GULDBORGSUND HANDICAP HANDICAP 2 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 MAIL: HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.NU FIND OGSÅ GULDBORGSUND HANDICAP PÅ

Læs mere

Kost, Sundhed og Trivsel

Kost, Sundhed og Trivsel Kost, Sundhed og Trivsel En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Op mod 80% af den daglige kost bliver spist i Dagplejen Politik for Kost, Sundhed og Trivsel I Danmark er der stor fokus på at forbedre folkesundheden,

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Solgå rden.

Kostpolitik Børnehuset Solgå rden. Kostpolitik Børnehuset Solgå rden. I Børnehuset Solgården ønsker vi at være med til at, grundlægge nogle sunde kostvaner. Vi vil gerne følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og derfor har vi i nedenstående

Læs mere

Sunde Børn i en Sund By

Sunde Børn i en Sund By Sunde Børn i en Sund By Mad- og måltidspolitik for dagplejen i Brædstrup børn og unge Forord Horsens Kommune ønsker at fremme sund kost, motion og god hygiejne blandt børn i alderen 0-6 år. Som led heri

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Frederikssund Klubbernes sundheds- og bevægelsespolitik

Frederikssund Klubbernes sundheds- og bevægelsespolitik Frederikssund Klubbernes sundheds- og bevægelsespolitik Frederikssund Klubbernes forældrebestyrelses opgave er at afstemme den faglige pædagogiske udvikling med forældrenes syn på, hvad der er vigtigt

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt Børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Anerkendende ledelse

Læs mere

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik Mariagerfjord kommunes Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for børn og unge i kommunale institutioner, selvejende institutioner samt opholdssteder og disses interne skoler 1 1. kosten, der serveres

Læs mere

Brug din ernæringsvejleder

Brug din ernæringsvejleder Sundhed og Forebyggelse Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.sund.furesoe.dk Ernæringsvejlederen: E-mail: ernaeringsvejleder@furesoe.dk Sundhed og Forebyggelse Brug din ernæringsvejleder Vejledning

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn Børnehusene Team Høngs kost- og bevægelsespolitik For vuggestuer - dagplejere og børnehaver Sunde børn er glade børn Børn, der oplever glæden ved at spise sund mad og bevæge sig, trives og udvikler sunde

Læs mere

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 I Planeten er det vigtigt, at børnene oplever det at spise som noget rart og trygt således at børnene får lyst til at deltage i måltidet. Det betyder at

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Sundhedspolitik Udebørnehaven Vandpytten 2016

Sundhedspolitik Udebørnehaven Vandpytten 2016 Sundhedspolitik Udebørnehaven Vandpytten 2016 1 Vigtige grunde til at sætte fokus på kost og bevægelse i børnehaven Sunde madvaner har betydning for børnenes trivsel, læring og koncentration i hverdagen

Læs mere

Del 1: Kostpolitik - sund og lødig kost i Magdalene Haven

Del 1: Kostpolitik - sund og lødig kost i Magdalene Haven Del 1: Kostpolitik - sund og lødig kost i Magdalene Haven Hvorfor en kostpolitik? I Magdalene Haven mener vi, det er vigtigt, at børn spiser sundt og varieret hver dag! Derfor har vi udarbejdet denne kostpolitik.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Hjertinggårdens kostpolitik.

Hjertinggårdens kostpolitik. Hvad er en kostpolitik?: Det er vores holdning og mening om den kost børnene indtager, når de er i Hjertinggården. Kostpolitikken er et pædagogisk arbejdsredskab samt en praktisk beskrivelse af noget,

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Overordnet kost- og Måltidspolitik. - For alle områder i Lemvig kommune

Overordnet kost- og Måltidspolitik. - For alle områder i Lemvig kommune Overordnet kost- og Måltidspolitik - For alle områder i Lemvig kommune Forord Lemvig Kommune sætter fokus på sund levevis ved at medvirke til at skabe rammer for gode og sunde kostvaner hos borgerne. Det

Læs mere

kostvaner 6-16 år Fællesgrundlag for kosten til børn og unge i institution og skole i Holstebro Kommune

kostvaner 6-16 år Fællesgrundlag for kosten til børn og unge i institution og skole i Holstebro Kommune Sunde kostvaner 6-16 år Fællesgrundlag for kosten til børn og unge i institution og skole i Holstebro Kommune Indhold Forord 3 Hvorfor et fællesgrundlag? 4 Kosten er afgørende for læring 5 Morgenmad 5

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ En sundhedspolitik skal afspejle nogle retningslinier og hensigter i forhold til det enkelte barns mulighed for at udvikle nogle sunde vaner. Sundhed handler både om

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade.

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Børnehaven Bredstrupsgades lokale sundhedspolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem personale og forældrebestyrelse. Sundhedspolitikken har sit udgangspunkt

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2017-2018 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Revideret april 2016 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Kostpolitik for Børnehuset Dyrup. Nyttige informationer.

Kostpolitik for Børnehuset Dyrup. Nyttige informationer. Kostpolitik for Børnehuset Dyrup Nyttige informationer. 1 Kostpolitik Formål: Formålet med at lave en decideret kostpolitik i Dyrup Børnehus er, at vi såvel personale som forældre bliver mere bevidste

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Baggrund 2 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra: Kløvervænget, Borgercaféen, Nr. 1, Svanen og Beskyttet beskæftigelse. Derudover

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Børnehavens daglige virke. Politikker vedtaget i forældrebestyrelsen. (alfabetisk)

Børnehavens daglige virke. Politikker vedtaget i forældrebestyrelsen. (alfabetisk) Børnehavens daglige virke. Politikker vedtaget i forældrebestyrelsen. (alfabetisk) 1. Alkohol: Børnehaven er alkoholfri zone. Det betyder, at der til arrangementer, hvor børn er med, ikke må medbringes/indtages

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik 1 Mad- og måltidspolitik 2 Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem forældrebestyrelsen og personalet i foråret 2011. Ansvarlig leder: Søren Fynbo Daginstitution Højvang Tyrstedvej 2 8700 Horsens

Læs mere

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer:

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer: Vores mål med en kostpolitik er, at sikre børnene en sund kost i det daglige og dermed indføre sunde kostvaner på længere sigt. De fleste børn opholder sig en stor del af dagen i børnehaven, personalet

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Kost i Dagplejen

FORÆLDREINFORMATION. Kost i Dagplejen FORÆLDREINFORMATION Kost i Dagplejen Forord Gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os livet igennem. En del børn får hovedparten af deres mad i dagplejen. Derfor er det naturligt, at vi i dagplejen

Læs mere

Spørgsmål til barnet/den unge

Spørgsmål til barnet/den unge Spørgsmål til barnet/den unge Afsnit 1 1. Jeg vil gerne lære at spise sundt 2. Jeg vil gerne lære måder at få motion på 3. Jeg vil gerne tabe mig 4. Min familie vil gerne have, at jeg taber mig Afsnit

Læs mere

Indledning: Mål: Personalets holdning:

Indledning: Mål: Personalets holdning: Indledning: For at vores børn skal trives er sund mad og motion altafgørende. Det giver dem mere overskud i dagligdagen, bedre koncentrationsevne og forebygger sygdomme og unødvendige konflikter. Med en

Læs mere

Kostpolitik for Duponts Gård

Kostpolitik for Duponts Gård Kostpolitik for Duponts Gård VI MINDSKER SUKKERET Fredericia Kommune vælger at se råderummet som forældrenes, og derfor skal børn og unge så vidt muligt ikke tilbydes sukkerholdig kost og drikke, mens

Læs mere

Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab

Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab 12.09.2014 Diætist Lone Landvad Dagens program Hvordan finder vi rundt i alle de nye og forskellige udmeldinger der næsten dagligt dukker frem? De 10

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

SUNDE VANER - GLADE BØRN

SUNDE VANER - GLADE BØRN Sundhedsplejen sætter spor Hjørring Sundhedscenter SUNDE VANER - GLADE BØRN Anbefalinger til børn over 3 år MÅLTIDER Det er de færreste børn der spiser helt optimalt hvad end der er tale om antal måltider

Læs mere

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Kostpolitik 2013 1 Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Forord De holdninger, normer og rammer som børn møder til hverdag, også uden for hjemmet, har stor indflydelse på deres kostvaner og derfor har

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Dalgården revideret 2016 Et væsentligt omdrejningspunkt i børnenes hverdag er måltiderne. At få mad i maven er et grundlæggende behov, og måltiderne giver samtidig

Læs mere

Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser

Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser Baggrund I Haderslev Kommune prioriteres det sunde liv. Kommunen vil være helt i front inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Målet er

Læs mere

Kost Rygning Alkohol Motion

Kost Rygning Alkohol Motion Børne- og ungdomspsykiatrien Kost og motions betydning for unge med psykiske vanskeligheder Kost Rygning Alkohol Motion Personalet i afsnittet har, som led i dit/jeres barn/unges behandling i børne- og

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune

Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune 1. Indledning Mad og drikke er et vigtigt fundament for, at barnet trives og kan udvikles. Undersøgelser fra Fødevarestyrelsen viser, at

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

Spis frugt og grønt. hver dag og til alle måltider. Tips. Lav aftaler med dit barn

Spis frugt og grønt. hver dag og til alle måltider. Tips. Lav aftaler med dit barn Lav aftaler med dit barn Spis frugt og grønt Børn mellem 3-6 år skal spise 2 stykker frugt og 200 g grønsager om dagen hver dag og til alle måltider Børn mellem 1-3 år skal have frugt og grønt til alle

Læs mere

Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i Gribskov Kommune

Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i Gribskov Kommune Kost og bevægelsespolitik, Sankt Helene Skole Sankt Helene Skoles kostpolitik består af tre niveauer: Gribskov Kommunes overordnede kostpolitik, skolens generelle målsætninger og skolens konkrete anvisninger

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Ringkøbing Skole. Special Center Vest

Ringkøbing Skole. Special Center Vest Ringkøbing Skole Special Center Vest I Special Center Vest ønsker vi at gøre hverdagen så tryg som mulig for vores elever. Det gøres bl.a. ved at have nogle klare forventninger til og aftaler med hinanden.

Læs mere

Kompetente unge og voksne

Kompetente unge og voksne Det Danske Spejderkorps tiltrækker Kompetente unge og voksne Hvad er kompetente unge og voksne Interview med unge og voksne Gode spørgsmål at diskutere kompetente unge og voksne 01 Kompetente unge og voksne

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7600 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 550 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1815

Læs mere

Professionstopmøde 2014

Professionstopmøde 2014 Professionstopmøde 2014 Comwell Hotel Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Når danskerne ikke følger kostrådene er det (måske) fordi Joan Preisler Coop Analyse Driver blandt andet Mad-O-meter I denne undersøgelse

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere