TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR PÅ SUNDHEDSPOLITIKKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR PÅ SUNDHEDSPOLITIKKEN"

Transkript

1 TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR PÅ SUNDHEDSPOLITIKKEN

2 INDHOLD Velkomst 1 Sundhedspolitik i Det Danske Spejderkorps 2 Hvordan kommer vi i gang? 3 TRIN 1 //Forberedelse, Gruppens sundhedsmål og ambitionsniveau 4-8 TRIN 2 // Sundhedspolitikkens emner Kost Fysisk aktivitet Psykisk og socialt velvære Alkohol Rygning Andet TRIN 3 // Iværksættelse af vores sundhedspolitik Udgivet af Det Danske Spejderkorps, november 2013, Arsenalvej 10, 1436 København K, Tlf , dds.dk Redaktion og tekst Ida Høgstedt Danquah, Nanna Molnit Ørum og Pernille Würtz Lyngbye Foto Mads H. Danquah Grafik Tine Lind, istockphoto.com/browndogstudios og istock-photo.com/vladislavmakarov Layout Rie Nielsen Tryk Silkeborg Bogtryk Oplag 1000 stk

3 KÆRE SPEJDERLEDERE OG BESTYRELSESMEDLEMMER Spejder er en sund fritidsaktivitet, og spejderlivet byder på masser af muligheder for fysisk aktivitet, sund kost og mental sundhed, både gennem leg og mere målrettede aktiviteter. Spejder er et sted, hvor gode vaner kan præges og udvikles. Spejderne prøver kræfter med deres fysiske formåen, når vi leger, tager på hejk eller adventurespejdløb, og friluftsliv opfordrer generelt til bevægelse. Vi har mulighed for at udvikle børnenes viden om sunde kostvaner og prøve det af i virkeligheden, når vi tager på tur. Endelig giver spejderlivet børn et socialt netværk, en følelse af fællesskab og samvær samt udvikler børnenes evner til at samarbejde. Mange vaner grundlægges i barndommen, og det er derfor vigtigt, at børn og unge færdes i miljøer, hvori de kan skabe sunde vaner. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at spejderledere og ældre spejdere er rollemodeller og har en stærk indfl ydelse på yngre børns adfærd, også når det gælder sundhedsadfærd. Sundhed stemmer godt overens med Det Danske Spejderkorps formål om at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker. Det Danske Spejderkorps (DDS) har i 2012 fået en sundhedspolitik, og det er vores håb, at mange grupper har lyst til at tage debatten og udvikle deres egen sundhedspolitik. Dette redskab er en hjælp til grupper, divisioner, kurser og enheder, der har lyst til at sætte fokus på sundhed. Det vigtigste er at få gang i debatten og sat ord på jeres holdninger uden løftede pegefi ngre. DDS sundhedspolitik tager udgangspunkt i en bred defi nition af sundhed, der både omfatter fysisk og mental sundhed. Det handler om at have en sund sjæl i et sundt legeme eller om at være sund indeni og udenpå, som vores mere børnevenlige version lyder. I tråd med DDS sundhedspolitik lægger dette arbejdsredskab op til fem fokusområder (delemner): kost, fysisk aktivitet, psykisk og socialt velvære, rygning og alkohol. Vi anbefaler at I lader jer inspirere af DDS sundhedspolitik, men der er også plads til at tage andre emner op, der måtte være relevant for gruppen, f.eks. omkring allergi, giftige eller hormonforstyrrende stoffer eller noget helt fjerde. Vi håber I vil få en god og konstruktiv debat! Sundhedspatruljen TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 1

4 ! SUNDHEDSPOLITIK I DET DANSKE SPEJDERKORPS Bliv klogere på sundhed Hvis I mangler viden om sundhed kan I bl.a. kigge i hæftet til forløbsmærket om sundhed, som I kan downloade på dds.dk/sundhed Det Danske Spejderkorps lægger sig op af Verdenssundhedsorganisationens definition af sundhed. Dette indebærer en bred defi nition af sundhed som værende både fysisk, psykisk og social velvære. Det Danske Spejderkorps sundhedsarbejde følger de til enhver tid gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Det Danske Spejderkorps gør en aktiv indsats for, at børn og unge har mulighed for og er rustede til at tage ansvar for deres eget liv og sundhed, både fysisk, psykisk og socialt. Det Danske Spejderkorps indgår samarbejde med relevante partnere omkring fremme af børn og unges sundhed og indgår, hvor det er relevant, i den offentlige debat omkring dette. Det Danske Spejderkorps stiller krav i forhold til sundhed til alle sine samarbejdspartnere både i forhold til kost, fysisk aktivitet, psykisk og social velvære, rygning og alkohol. Det Danske Spejderkorps stiller sunde rammer for børn og unges fritid. Sunde rammer indbefatter følgende områder: KOST: DDS arbejder for, at der serveres sunde måltider, der passer til den pågældende spejderaktivitet, samt at der tilbydes sunde alternativer ved mellemmåltider. FYSISK AKTIVITET: DDS fremmer fysisk aktivitet på alle kurser, møder, arrangementer og lejre. PSYKISK OG SOCIALT VELVÆRE: I DDS opholder børn og unge sig i et miljø, der fremmer deres mentale velvære og giver dem positive udfordringer. I DDS oplever børn og unge et positivt samvær med både jævnaldrende og voksne. RYGNING: DDS arbejder for et røgfrit miljø. DDS arbejder for at spejdere og ledere ikke begynder at ryge i Det Danske Spejderkorps. Der ryges ikke sammen med børn og unge. DDS følger den til enhver tid gældende danske lovgivning omkring rygning. ALKOHOL: DDS arbejder for at børn og unge drikker mindre alkohol. DDS arbejder for at voksne ledere og seniorer samt børn og unge har et fornuftigt forhold til alkohol. Alkohol må ikke være det samlende element ved aktiviteter i DDS. Der drikkes ikke alkohol mens spejderarbejdet med børn og unge er i gang, eller hvor børn og unge er til stede. DDS følger den til enhver tid gældende danske lovgivning og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, omkring alkohol. 2 SUNDHEDSPOLITK I DET DANSKE SPEJDERKORPS

5 HVORDAN KOMMER VI I GANG? Dette hæfte er tænkt som en hjælp til grupper, divisioner og enheder (løb, spejdercentre, kurser, centrale udvalg m.m.), der gerne vil udarbejde deres egen sundhedspolitik. Hæftet er bygget op, så I kan starte fra en ende af og undervejs besvare spørgsmålene og notere jeres egen sundhedspolitik. I behøver ikke nødvendigvis lave en fuld sundhedspolitik fra starten af, I kan blot starte med et enkelt delemne, og herefter udvide jeres politik efterhånden som det passer jer. Hvad er en sundhedspolitik? Gruppens sundhedspolitik er et fælles dokument for gruppen både bestyrelse, ledere og spejdere. Det kan indeholde tre slags elementer:! - Håndfaste regler, f.eks. Ledere ryger aldrig sammen med spejderne - Hensigtserklæringer, f.eks. Vi vil tilstræbe et sundt alternativ hver gang vi serverer slik eller kage. - Punkter af mere drømmende karakter, noget I ønsker at stræbe hen imod, f.eks. Ingen spejdere oplever mobning. Udarbejdelse af sundhedspolitikken foregår i 3 trin: 1. Forberedelse 2. Gruppens sundhedsmål og diskussion af sundhedspolitikkens delemner 3. Konklusioner og handling. Iværksættelse af vores sundhedspolitik Disse trin kan I gentage fl ere gange, hvis I vil udbygge jeres politik. Husk at fortælle den gode historie om jeres sundhedspolitik. I kan dele den på DDS facebook, på Sundhedspatruljens facebook, på dds.dk, på et fællesledermøde i divisionen eller i lokalavisen det vigtigste er, at I får fortalt om jeres sundhedspolitik og jeres arbejde med sundhed, så andre spejdere og forældre kan blive inspirerede og imponerede. Hvis I mangler viden om sundhed kan I bl.a. kigge i hæftet til forløbsmærket om sundhed, som I kan downloade på dds.dk/sundhed. Her kan I også fi nde eksempler på andre gruppers sundhedspolitikker. I er desuden meget velkomne til at kontakte Sundhedspatruljen på TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 3

6 1FORBEREDELSE, SUNDHEDSMÅL OG TRIN AMBITIONSNIVEAU FORBEREDELSE, FORMØDE En god måde at komme i gang på er, at Gruppelederen og Bestyrelsen snakker sammen og besvarer nedenstående spørgsmål. Hvem skal være med til at lave sundhedspolitikken? (sæt krydser) Dette eksempel er tænkt til en hel dag, f.eks. en lørdag hvor man afslutter med en hyggelig middag, men I kan også splitte det op og tage hvert punkt på et leder/ bestyrelsesmøde. Ledere Forældre Klan Tropsspejdere Bestyrelsen Andre: Hvornår skal politikken udarbejdes? Hvordan skal vi udarbejde politikken (mødeform)? Mødeformen kan enten være traditionel diskussion om et bord, men I kan også bruge spørgsmålene som udgangspunkt for en walkand-talk, et lille løb eller i form af cases hvor snakken går på hvad gør vi hvis. Hvor mange delemner vil I have med i første omgang? Og hvilke? (dette kan også afklares på mødet) Er der nogle forventninger eller krav fra kommunen/divisionen vi skal leve op til? Er der eksempler/retningslinjer fra kommune/division/skoler vi kan blive inspireret af eller lægge os op af? 4 FORBEREDELSE, SUNDHEDSMÅL OG AMBITIONSNIVEAU

7 GRUPPENS SUNDHEDSPOLITIK BLIVER TIL Start mødet med at fastlægge følgende: - Hvilke delemner vil vi have med? - Hvad er vores gruppes sundhedsmål? Her er et forslag til et program for mødet. De enkelt emner er beskrevet nærmere på denne og næste side. - Walk n discuss - Fælles snak - Aktiv leg - Beslutninger om gruppens politik - Overordnet mål rettes til - Lav handlingsplan (se side 22) Sundhedspoliyikkens delemner Kost Fysisk aktivitet Mental sundhed Rygning Alkohol Andet Læs mere på siderne Walk n discuss I skal gå sammen to eller tre. Find en passende rute, som vil tage ca. ½ time at gå. Undervejs skal deltagerne diskutere spørgsmål fra de delemner, I har valgt ud. I finder spørgsmålene under de enkelte delemner i dette hæfte. Spørgsmålene kan enten medbringes eller være hængt ud på forhånd som poster. Det er vigtigt, at man når at diskutere flere spørgsmål. Hvis I er mange, kan I dele jer op på forskellige delemner alt efter interesse. Fælles snak Når I kommer tilbage fra gåturen skal I dele jeres diskussioner og idéer med hinanden. Tag ét delemne af gangen og notér vigtige pointer undervejs på et whiteboard, flipchart eller med post-its på en væg, så alle kan følge med. Hvis der dukker nye emner og pointer op undervejs tilføjer I dem bare. Sørg for at der er én, der er ordstyrer og sikrer at diskussionen bevæger sig fremad. TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 5

8 Aktive lege Find dem og flere i Aktivitetsdatabase > dds.dk/aktiviteter British Bulldog, Banke bøf, Stafetter, Får, Ståtrold/krammetagfat, Woop App, Bombespil, Tyren i det Røde Hav Beslutninger Nu skal I beslutte, hvad der skal være med i gruppens sundhedspolitik. Brug jeres noter fra den fælles diskussion og prøv at blive enige om nogle punkter til hvert af de valgte delemner. Måske er der nogle idéer, der skal gemmes til en senere udvidelse af politikken? Husk at politikken skal være jeres og kunne føres ud i livet i netop jeres gruppe. Skriv jeres beslutninger ind på de efterfølgende sider i de tomme bokse. Tilpas jeres mål Kig igen på jeres sundhedsmål, som I satte i begyndelsen. Er målet stadig realistisk og afspejler det hvad gruppen vil og hvad I har besluttet skal være med i jeres sundhedspolitik. 6 FORBEREDELSE, SUNDHEDSMÅL OG AMBITIONSNIVEAU

9 GRUPPENS SUNDHEDSMÅL OG AMBITIONSNIVEAU Før I går I gang med selve politikken skal I overveje hvad I vil med politikken og hvor ambitiøse I vil være. Tag udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Hvad er jeres mål med sundhedspolitikken? Skal I have en skrabet version for at leve op til nogle krav eller går I efter den fulde model? Skal politikken laves i etaper og hvor vil I i så fald starte? Er politikken mest til internt brug, så lederne har et fælles udgangspunkt, eller skal den bruges til at promovere gruppen udadtil? VORES OVERVEJELSER OMKRING SUNDHEDSMÅL TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 7

10 IDÉER TIL SUNDHEDSMÅL Her er et par eksempler : Vi har fået til opgave fra kommunen at lave en alkoholpolitik så det starter vi med, senere vil vi gerne tilføje afsnit om rygning og kost i nævnte rækkefølge Vi har i forvejen en del fokus på sund mad, men vil gerne have det skrevet ned. Desuden vil vi gerne arbejde med mental sundhed for at fremme godt kammeratskab og sikre gruppen er et rart sted for både børn og voksne Vi vil gerne kunne sende en samlet politik ud til forældrene og pressen for at vise at spejder er en sund fritidsinteresse. Vi skal derfor hele vejen rundt med nogle overordnede punkter på alle emner Hvordan er vi sunde rollemodeller for vores spejdere? Det er vigtigt at gøre jer klart, at I som ledere og store spejdere altid vil være rollemodeller for de mindre spejdere. Tag en snak om, i hvilke situationer lederne og de store spejdere er rollemodeller både frivilligt og ufrivilligt. Hvordan er det nu, og hvordan kan I godt tænke jer at det skal være? Det kan handle om alt fra rygning til hvordan I taler til hinanden. Snak om: Hvordan er vi allerede nu rollemodeller i forhold til sundhed? Hvordan vil vi i fremtiden være rollemodeller i forhold til sundhed? 8 GRUPPENS SUNDHEDSMÅL OG AMBITIONSNIVEAU

11 SOM LEDER ER DU ALTID ROLLE MODEL FOR DE MINDRE SPEJDERE TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 9

12 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER KOST TRIN Fakta Det anbefales at børn maksimalt drikker ½ l sodavand og saft om ugen. Nøglehulsmærket viser vej til de sunde alternativer i forskellige fødevaregrupper Personer der er med til og lærer at lave mad som børn, spiser ofte sundere som voksen Der er færre pesticidrester i dansk dyrket frugt og grønt end i udenlandsk dyrket. DE 10 KOSTRÅD 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv 2. Spis frugt og mange grønsager 3. Spis mere fi sk 4. Vælg fuldkorn 5. Vælg magert kød og kødpålæg 6. Vælg magre mejeriprodukter 7. Spis mindre mættet fedt 8. Spis mad med mindre salt 9. Spis mindre sukker 10. Drik vand Læs mere på altomkost.dk Dette afsnit kan I bruge, når I laver gruppens kostpolitik. I må gerne stile højt, men husk at være realistiske omkring hvad der fungerer i hverdagen. En kostpolitik behøver ikke at forbyde søde sager eller stopfodre børn med broccoli, men skal sætte rammerne til et sundt måltid og mulighed for sunde valg. Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: - Hvad serverede I til f.eks. morgenmad eller mellemmåltid sidst I var på weekendtur? Hvad serverede I at drikke? Var det sundt? Hvordan kunne det være bedre? - Hvad er gruppens holdning til saft, slik og kage? Hvad kan I gøre anderledes? (f.eks. begrænse mængden, sørge for et sundt alternativ, kun servere ved særlige lejligheder, begrænsede åbningstider i slikboden/centerkiosken, osv.) - Hvordan vil I sikre at den mad der indkøbes og serveres er god og sund? (f.eks. indkøb af varer med nøglehulsmærket, retningslinjer for kvaliteten af den indkøbte mad, osv.) - Hvad er gruppens holdning til økologiske madvarer samt lokalt vs. udenlandsk producerede varer? (der er her både tale om miljøhensyn og sundhedshensyn) - Hvordan er jeres kultur omkring madlavning og spisning (Hvem bestemmer hvad der skal spises? Hvem køber ind? Hvem laver maden? Må man smage undervejs? Skal alle spise det samme?) - Lad jer inspirere af korpsets politik omkring kost Læs mere om sundhedspolitikken i DDS på side 2 - Find selv på fl ere emner alt efter, hvad der er relevant for jer. 10 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > KOST

13 VORES KOSTPOLITIK TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 11

14 TRIN 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER FYSISK AKTIVITET Spørgsmålene nedenfor kan I bruge, når I formulerer gruppens politik for fysisk aktivitet. Spejder og fysisk aktivitet er på ingen måde modsætninger, men det kan være godt at få sat ord på, hvornår og hvordan I er aktive. Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: - Hvor meget bevægelse har I reelt på: De ugentlige møder? Ledermøderne? Weekendture? - Hvor er der brug for mere bevægelse og hvordan kan I få mere bevægelse ind i spejderarbejdet? (f.eks. udeaktiviter i vinterhalvåret, starte alle møder med en aktiv leg, udnytte transporten aktivt, holde dele af et leder-/bestyrelsesmøde som walk-and-talk, tage kilometermærker, osv.) - Hvordan kan I udnytte naturen og jeres omgivelser til mere bevægelse? ANBEFALINGER OM FYSISK AKTIVITET Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn og unge lyder således: At alle børn og unge under 18 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteterne skal være af moderat intensitet. De 60 minutter kan opdeles i mindre perioder, fx 15 minutter om morgenen, 15 minutter i frikvartererne og 30 minutter efter skole, eller 6 gange 10 minutter i løbet af dagen. At alle børn og unge under 18 år mindst to gange om ugen fremmer og vedligeholder deres kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. Træningen skal være af høj intensitet af minutters varighed. For voksne er anbefalingerne minimum 30 minutters fysisk aktivitet om dagen af minimum moderat intensitet. Herudover anbefales mindst to gange minutter om ugen ved høj intensitet for at fremme og vedligeholde kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. - Stiller vi krav til vores spejdere om at være i god fysisk form? (skal de f.eks. kunne gå et vist antal kilometer med/uden oppakning, løbe, cykle, svømme?) - Kan/vil vi skabe mere fysisk aktivitet ved at fokusere på adventurespejd og opfordre spejderne til at deltage i fysisk udfordrende aktiviteter? - Hvordan håndterer vi spejdere, der ikke kan/vil deltage i fysisk krævende aktiviteter? - Lad jer inspirere af korpsets politik omkring fysisk aktivitet.læs mere om sundhedspolitikken i DDS på side 2 - Find selv på fl ere emner alt efter, hvad der er relevant for jer. 12 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > FYSISK AKTIVITET

15 VORES POLITIK I RELATION TIL FYSISK AKTIVITET TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 13

16 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER PSYKISK OG TRIN SOCIALT VELVÆRE Brug disse spørgsmål til at diskutere psykisk og socialt velvære i gruppen og formulere gruppens politik på området. Det handler i bund og grund om at sætte rammer for godt samarbejde, en god omgangstone, plads til at være sig selv og undgå mobning. Tag på kursus! DDS udbyder en lang række kurser for ledere, hvor man kan lære om ledelse, børn i forskellige aldre, konfl iktløsning og meget mere. På mange kurser kan man også deltage fl ere fra ledergruppen sammen. Læs mere på dds.dk/uddannelse Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: - Hvordan er samværet børnene imellem, samt mellem børn og voksne i vores gruppe? (hvordan taler vi til hinanden? Respekterer vi hinanden? Er der plads til forskelligheder? Hvordan ved vi om vores spejdere trives i gruppen?) - Hvordan kan vi forebygge mobning blandt spejderne? Og hvad gør vi hvis det sker? (føler spejderne de kan gå til deres leder hvis de bliver drillet? Hvad gør lederne i de tilfælde? Hvornår og hvordan inddrages forældrene?) - Hvordan håndterer vi konfl ikter? (både spejderne imellem, internt i ledergruppen og med forældre) - Hvordan kan vi benytte os af principper fra anerkendende ledelse? Leg en leg...og sæt gang i debatten Bøjen i vandet Vend underlaget Dan en trekant Find din farve Find dem og fl ere på Aktivitetsdatabase > - Kan/vil vi skabe mere plads til fordybelse og samtale? (f.eks. plads til at spejderne kan vende tungere emner og større spørgsmål med hinanden og med deres ledere) - Hvordan kan vi fremme trivsel i teamet/ledergruppen? (f.eks. med fællesspisning, sociale arrangementer, lederweekend, fælles oplevelser) - Hvordan håndterer vi hjemve? - Lad jer inspirere af korpsets politik omkring psykisk velvære Læs mere om sundhedspolitikken i DDS på side 2 - Find selv på fl ere emner alt efter, hvad der er relevant for jer. dds.dk/aktiviteter 14 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > PSYKISK OG SOCIALT VELVÆRE

17 VORES POLITIK OMKRING PSYKISK OG SOCIALT VELVÆRE TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 15

18 TRIN! 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER ALKOHOL Brug disse spørgsmål til at diskutere og formulere en alkoholpolitik for gruppen. I bør som minimum følge de retningslinjer for alkohol, som er angivet i korpsets sundhedspolitik. Dvs. alkohol må ikke være det samlende element ved aktiviteter, der drikkes ikke alkohol mens man er i gang med spejderarbejde med børn og unge eller hvor disse er til stede. Desuden skal I følge den til enhver tid gældende danske lovgivning omkring alkohol. Hvad siger loven? Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprocent på 16,5 og derover må ikke sælges til personer under 18 år fra butikker. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprocent på 1,2 og derover må ikke sælges til personer under 16 år fra butikker. Kilde: Lovgivning om salg af alkohol pr. 7. marts 2011, sst.dk Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: - Hvordan bruger vi på nuværende tidspunkt alkohol i gruppen/enheden? Hvornår og hvor meget? - Hvordan vil vi gerne have det ser ud i fremtiden? Hvad er gruppens holdning til indtag af alkohol? - Må der drikkes alkohol på en tur, hvis der er børn med? Under hvilke rammer? - Skal der serveres alkohol til forældre/familie arrangementer? - Hvor gammel skal man være for at drikke alkohol i spejdersammenhæng? (16 år? 18 år? Seniorspejder? Leder? Eller slet ingen alkohol?) - Hvordan sikrer I et balanceret seniorliv også med aktiviteter uden alkohol? - Hvordan sikrer I rum til at nogen kan sige nej og sige fra til (senior)aktiviteter med alkohol? - Lad jer inspirere af korpsets politik omkring alkohol Læs mere om sundhedspolitikken i DDS på side 2 - Find selv på fl ere emner alt efter, hvad der er relevant for jer. 16 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > ALKOHOL

19 VORES ALKOHOLPOLITIK TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 17

20 TRIN 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER RYGNING! Nedenfor fi nder I nogle spørgsmål, som I kan diskutere inden I formulerer gruppens rygepolitik. Hvis I har en rygepolitik i forvejen kan I overveje om denne skal opdateres eller blot skrives ned. I bør som minimum følge de retningslinjer for rygning, som er angivet i korpsets sundhedspolitik. Dvs. arbejde for et røgfrit miljø, hvor spejdere og ledere ikke begynder at ryge og hvor voksne ikke ryger sammen med børn og unge. Desuden skal I følge den til enhver tid gældende danske lovgivning omkring rygning. Hvad siger loven? Lovgivning om salg af tobaksvarer pr. 1. september 2008: Det er forbudt at sælge tobak og andre tobaksvarer som vandpiber og snus til personer under 18 år. Unge under 18 år må derudover ikke indføre tobaksvarer fra andre EU-lande. Kilde: sst.dk Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: - Hvordan kan vi fremme et røgfrit miljø i gruppen? - Hvem må ryge? (f.eks. over 18? Senior? Med forældreunderskrift?) - Hvornår må der ryges/ikke ryges? (f.eks. når der ikke er børn tilstede) - Hvor må der ryges? (Skal der aftales rygezoner?) - Kan vi være med til at forhindre at børn og unge begynder at ryge? Og hvordan? - Kan og vil vi hjælpe unge og ledere til at stoppe med at ryge? - Lad jer inspirere af korpsets politik omkring rygning Læs mere om sundhedspolitikken i DDS på side 2 - Find selv på fl ere emner alt efter, hvad der er relevant for jer. 18 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > RYGNING

21 VORES RYGEPOLITIK TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 19

22 TRIN 2SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER ANDET Her kan I diskutere andre sundhedsrelaterede emner, der er relevante i netop jeres gruppe. Det kan være I har spejdere med kroniske sygdomme eller allergier, eller I vil måske have nogle punkter med omkring kemikalier, sol eller noget helt fjerde. Det er op til jer! Spørgsmål til at sætte tankerne og diskussionen i gang: Sundhed og miljø Mange anbefalinger om sundhed hænger tæt sammen med miljøhensyn. F.eks. at tage cyklen i stedet for bilen, at købe økologisk eller lokalt frugt og grønt, at spise mindre kød, og at vælge svanemærkede produkter. - Vil vi have retningslinjer omkring køb af svanemærkede/parfumefri/allergivenlige produkter? - Vil vi have retningslinjer omkring brug af kemikalier eller maling der kan være skadeligt at indånde eller røre ved? - Hvad kan vi gøre for at give spejderne et fornuftigt forhold til sol og undgå solskoldning? - Hvordan håndterer vi spejdere med kroniske sygdomme/allergi/ specielle behov? - Har vi en holdning til light-produkter? - Hvordan kan vi være med til at fremme seksuel sundhed blandt unge spejdere? Solråd Skru ned for solen mellem 12 og 15, følg de 4 solråd: Skygge Solhat Solcreme Sluk solariet 20 SUNDHEDSPOLITIKKENS EMNER > ANDET

23 VORES POLITIK TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 21

24 3IVÆRKSÆTTELSE AF VORES TRIN SUNDHEDSPOLITIK Eksempel Vi serverer ikke saftevand på næste gruppetur, vi starter fremover alle møder med at være ude, vi indfører en kort aktiv leg i starten af næste ledermøde. Nu skal I sikre at jeres sundhedspolitik bliver ført ud i livet. Hvad enten I har arbejdet med ét eller fl ere delemner, skal I nu beslutte jer for nogle handlinger. Noget I vil gøre anderledes fremover som konsekvens af jeres nye sundhedspolitik. Hvad skal der gøres for at politikken bliver til virkelighed. Prøv at formulere handlingerne så konkret som muligt og aftal også hvem der er ansvarlig for at det sker og hvornår I følger op. NOTÉR: KONKRETE EFFEKTER AF VORES SUNDHEDSPOLITIK 22

25 IMPLEMENTERING Hvordan sikres det at alle ledere og (større) spejdere kender til politikken og efterlever den? Er der noget der skal ændres på og kræver det en indsats fra lederne eller bestyrelsen? Vær realistisk er der områder i politikken som bliver problematiske at indføre eller efterleve? Husk på, bare fordi det er svært i starten betyder ikke at I skal opgive. Al forandring kræver tid og små skridt i den rigtige retning er bedre end ikke at gøre noget. Hvordan vil I følge op på politikken og hvornår tager I stilling til en eventuel udvidelse eller tilretning? IMPLEMENTERING For at politikken bliver en succes skal vi skal være opmærksomme me på: Vi følger op på vores politik på denne måde: TIPS & TRICKS TIL AT FÅ STYR SUNDHEDSPOLITIKKEN 23

26 FORMIDLING I kan selvfølgelig vælge at jeres sundhedspolitik bare er en intern aftale mellem lederne eller ledere og bestyrelse, men I kan også bruge politikken til at fortælle den gode historie fra jeres gruppe. Overvej derfor disse spørgsmål og lav en plan for, hvordan I fortæller den gode historie. Inspiration I kan fi nde inspiration til formidling på foreningsredskaber.dk og på dds.dk, hvor I f.eks. kan fi nde gode råd til at skrive en pressemeddelelse dds.dk/pr-kommunikation/ vis-hvad-spejder-er/pressekit - Skal der en historie i gruppebladet? I lokalavisen? Hvem skal skrive den - Skal der en historie på internettet? Gruppens egen hjemmeside? dds.dk? - Hvordan fortæller vi forældrene og spejderne om den nye sundhedspolitik? Hvor meget skal de inddrages? - Send gerne jeres sundhedspolitik til FORMIDLING Noter omkring formidling 24

27 VORES OVERVEJELSER OM AT LAVE EN SUNDHEDS- POLITIK

28 TIPS & TRICKS Dette hæfte med tips & tricks til at få styr på sundhedspolitikken i gruppen er lavet af Sundhedspatruljen. Hæftet lægger op til debat om fokusområder som: kost, fysisk aktivitet, psykisk og socialt velvære, rygning og alkohol. Find inspiration og læs mere om for eksempel Korpsets sundhedspolitik og forløbsmærket om Sundhed på hjemmesiden, dds.dk/sundhed God fornøjelse.

Forløbsmærke om sundhed

Forløbsmærke om sundhed Forløbsmærke om sundhed 1 Indhold Udgivet af Det Danske Spejderkorps 2011. Arsenalvej 10 1436 København K 32640050 dds.dk dds@dds.dk Tekst og redigering Ida Høgstedt Danquah Nanna Molnit Ørum Pernille

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet? Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvorfor en mad- og måltidspolitik? Baggrund for idékataloget 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

Et Sundhedstjek. Selvevaluering 2013, Egå Ungdoms-højskole Evaluator: Josefine Ingversen

Et Sundhedstjek. Selvevaluering 2013, Egå Ungdoms-højskole Evaluator: Josefine Ingversen Et Sundhedstjek Selvevaluering 2013, Egå Ungdoms-højskole Evaluator: Josefine Ingversen Indhold Valg af emne: Sundheden på Egå Ungdoms-højskole side 3 De mentale parametre side 4 De fysiske parametre side

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1 INDHOLD Forord...3 Introduktion Skolens rolle...5 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab...6 Sundhedsopfattelser...6 Handlekompetence...7 Elevengagement...7 Den Røde Tråd pædagogik og indhold...7

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Inspiration til arbejdet med mental sundhed

Inspiration til arbejdet med mental sundhed TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED AUGUST 2013 Inspiration til arbejdet med mental sundhed Arbejdet med mental sundhed bør tage afsæt i den enkelte skole og klasses specifikke virkelighed og sæt af udfordringer.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Social & Sundhed Sundhedspolitik 2008 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 7.000 Udgivet: August 2008 Redaktion: Sundhed & Forebyggelse Billeder: Colourbox m.fl. Tryk: Bendt Wikke

Læs mere

Evaluering af pilotprojektet Sundere mad i haller Februar, 2014. Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller

Evaluering af pilotprojektet Sundere mad i haller Februar, 2014. Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller 1 Indhold 1.0 Indledning... 2 2.0 Baggrund for tiltaget... 3 3.0 Formål... 3 4.0 Tiltaget... 4 4.1 `Sundere mad i haller... 4 4.2 Beskrivelse af aktiviteter

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 1 Indhold Forord s. 2 Fastholdelse og frivilligpleje s. 24 3.1. At fastholde de frivillige s. 25 1.

Læs mere

Ernæringsprincipper. for børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1

Ernæringsprincipper. for børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1 Ernæringsprincipper for børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1 Ishøj Kommunes børnepolitik har overskriften et godt børneliv- et fælles ansvar. For den del af børnepolitikken, der omhandler

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere