ballast & mandskab Guldborgsunds galathea-ekspedition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ballast & mandskab Guldborgsunds galathea-ekspedition"

Transkript

1 ballast & mandskab Guldborgsunds galathea-ekspedition

2 ballast & mandskab Dette er anden del af trilogien til Byrådets Planstrategiske Galatheaekspedition maj fakta om udvikling & deltagere Her finder du Ballasten - Fakta om de politisk udvalgte plandebattemaer. Tilsammen får du her et overordnet billede af udgangspunktet for Guldborgsunds udvikling. Vægten er lagt på kommunens muligheder og ressourcer, både fordi vi forventer, at et fokus på vores eget positive potentiale vil give et bedre udgangspunkt for planlægningen i de kommende år, og fordi udviklingen i de seneste år faktisk har været ret positiv. Mandskabet Liste over deltagerne på Galathea-ekspeditionen Borgerne, som Byrådet møder på vejen, oplægsholdere, Byrådet selv o.s.v. De borgere, som præsenterer billeder på en mulig fremtid i Guldborgsund under selve ekspeditionen, taler på vegne af alle deltagerne i de forberedende workshops, fremtidsværksteder og seminarer. Et bredt udsnit af forskellige borgere, interessenter og ildsjæle har deltaget i de seneste 2 måneders arbejde med fremtidsbilleder for Guldborgsund Kommune. Den sidste af de 3 dele af trilogien Kompas og Logbog omdeles til Byrådet, når ekspeditionen starter, og vil være Byrådsmedlemmernes personlige arbejdsbog på selve ekspeditionen.

3 BEFOLKNINGsUDVIKLING Der er udarbejdet en samlet befolkningsprognose for Guldborgsund Kommune. Forventningen er, at indbyggertallet fastholdes på det nuværende niveau frem til Det interessante i befolkningsprognosen er så, hvordan befolkningssammensætningen ser ud i fremtiden. Prognosen bygger på udviklingen (nettotilflytninger, fertilitet og dødelighed) i perioden , samt på forventninger til det fremtidige byggeri. I de følgende grafer illustreres udviklingen fra 2002 til 2006 samt forventningerne frem til 2018 for hele kommunen. Af Figur 1 ses udvikling og forventning til de aldersgrupper, der er tilknyttet børnepasning og skoler. Noget tyder på, at der bliver født færre børn i fremtiden. Det giver et mindre pres på børneinstitutionerne som følge af et fald på ca. 5% i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. For de skolesøgende børn vil der i fremtiden være et væsentligt fald på ca. 10% i gruppen år. Faldet hænger tydeligvis sammen med de seneste års fald i antallet af børn i aldersgruppen 6-9 år. På børneområdet er de lokale udsving dog væsentlige i forhold til planlægning for skolerne og institutionerne, hvilket bliver belyst i den distriktsopdelte befolkningsprognose (Er pt. under udarbejdelse og foreligger til ekspeditionen). Færre børn i fremtiden FIGUR 1 INSTItution & skole, Aldersgruppe 0-2 år, 3-5 år, 6-9 år og år 5

4 FIGUR 2 arbejdsdygtige alder, Aldersgruppe år og år flere ældre i fremtiden Af figur 2 ses, at forventningerne til antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder ikke er positive. Der vil jf. prognosen være ca færre i den arbejdsdygtige alder i Gruppen år er illustreret særskilt, idet denne gruppe i højere grad er uddannel- sessøgende end en del af arbejdsmarkedet. Af figur 3 fremgår forventningerne for aldersgruppen år i perioden Der forventes en stigning på 35%, mens en markant stigning i aldersgruppen år først forventes at begynde i FIGUR 4 forsørgerbyrdeindeks FIGUR 3 de ældre, Aldersgruppe og år Forsørgerbyrde-indekset tager udgangspunkt i antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder sammenholdt med antallet uden for den arbejdsdygtige alder. Figur 4 viser, at der i Guldborgsund er en større andel uden for den arbejdsdygtige alder, end der er på landsplan. Denne ulighed vil blive større frem mod Så udfordringen i forhold til den større andel ældre er mere markant i Guldborgsund end på landsplan. 6 7

5 SUNDHED LIVSSTIL & sundhed En af kommunens nye opgaver er at være med til at fremme sundhed og forebygge sygdomme blandt borgerne. Et væsentligt incitament til at arbejde målrettet på dette område er, at kommunen skal medfinansiere borgernes indlæggelser. Som udgangspunkt vil en forbedret sundhed blandt borgerne give færre sygdomme og derved færre udgifter til indlæggelser, sygedagpenge mv. Ses der på sygdomsstatistikker med udgangspunkt i tal for hele Danmark, vil man i Guldborgsund Kommune årligt kunne forvente: Ca med diabetes 2/gammelmandssukkersyge Ca med astma Ca med kronisk obstruktiv lungelidelse Ca med ondt i ryggen Ca med gigt Ca. 383 nye kræfttilfælde Mange af disse sygdomme må anses for at være livsstilssygdomme. Under overskriften KRAM, som forholder sig til fire væsentlige faktorer for helbredet, er der i figur 5 vist statistik fra det tidligere Storstrøms Amt. FIGUR 5 Kost Rygning Alkohol Motion KRAM 56% spiser sund kost for at forbedre/ bevare helbredet 41% spiser frugt dagligt (kun 24% af de årige) 11% er svært overvægtige 20% af skolebørnene er overvægtige* 25% af skolebørn mellem 9 og 14 år er overvægtige* 39% ryger dagligt 23% storryger 9% har overskredet alkoholgrænsen den seneste uge 68% har indtaget alkohol den seneste weekend 54% tror, at egen indsats er vigtigt for helbredet 77% gør noget for at bevare/forbedre helbredet 59% dyrker motion for at bevare helbredet Kilde: SUSY *Undersøgelse af overvægt hos skolebørn i Storstrøms Amt skoleåret

6 ændre livsstil Statistik viser, at vi bor i et område af Danmark, hvor: næstfærrest mener, at egen indsats er vigtig for helbredet færrest gør noget for at bevare eller forbedre helbredet færrest føler sig frisk nok til at gøre, hvad man har lyst til næstflest over 60 år har en god fysisk mobilitet dødeligheden er 7% højere for kvinder og 9% for mænd under 65 år end på landsplan Sammenlignet med landsniveauet kan det siges, at der her i området er basis for forbedringer. Ud fra opgørelsen tyder noget på, at der specielt skal arbejdes med holdningsændringer blandt borgerne. Det er dog ikke kun sygdomme, der er årsag til indlæggelser. Med udgangspunkt i tal for hele Danmark vil man i Guldborgsund Kommune årligt kunne forvente: 248 cyklistulykker 448 børn kommer til skade i skole og på institutioner 768 borgere kommer til skade ved sportsaktiviteter borgere behandles på skadestue Faktiske tal viser, at der i 2005 var registrerede henvendelser fra i alt ca personer (esundhed). 72 borgere over 64 år får hoftebrud ca sengedage Faktiske tal viser, at der i 2005 var indlagt 100 personer med i alt 1007 sengedage (esundhed). De hyppigste årsager til langvarige sygedagpenge fremgår af figur 6. Den væsentligste årsag til sygefravær er ryg, led og bevægeapparatet - altså befolkningens fysiske tilstand. Ulykker og psykiatriske/psykosociale lidelser er også væsentlige faktorer. figur 6 Mænd Kvinder Ryg, led, bevægeapparat 38,4% 45,7% Ulykker 20,8% 6,0% Psykiatriske/psykosociale 12,5% 18,1% Hjerte-kar-sygdomme 10,7% 6,5% Kræft 4,4% 6,0% Andet 13,2% 17,7% Kilde: Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen, Nationalt center for sundhedsfremme på arbejdspladsen

7 figur 8 Haller, Cykelrute, svømmehaller KULTUR & FRITID Der er i dette afsnit taget udgangspunkt i den regionale udviklingsmodels analyser af kultur og fritidsliv, hvor de 17 kommuner i regionen er sammenlignet i forhold til foreningsliv, oplevelses-muligheder og attraktioner. Opgørelsen kan betragtes i 3 dele muligheden for at være deltagende (foreninger), hvor Guldborgsund ligger i toppen mht. antal foreninger pr. indbygger. muligheden for at betragte (Eliteidræt, teatre, biografer mm.), hvor Guldborgsund ligger i midten i regionen. museer og seværdigheder, som ud over at være et aktiv for borgerne også er et aktiv for turismen, hvor antallet pr. indbygger ligger i den gode ende (Betragtes udelukkende antallet, ligger Guldborgsund også i top mht. Historiske seværdigheder). Som udgangspunkt kan det konkluderes, at der i kommunen er et bredt foreningsliv. Det er dog svært at sige noget om kvaliteten af mulighederne; undersøgelsen siger heller ikke noget om antallet af deltagende. På kortet på den modstående side er illustreret de fysiske rammer for idrætslivet i form af haller, svømmehaller (incl. Friluftsbad) og det overordnede cykelrutenet i kommunen. Figur 7 Idrætsforeninger pr. indbygger 1 Friluftsorg. kulturelle og religiøse foreninger pr. indbygger 2 Eliteidrætshold pr. indbygger 3 Teatre, biografer og spillesteder pr. indbygger 4 Museer pr. indbygger 5 Historiske seværdigheder pr. indbygger 6 1 Guldborgsund Lolland Greve Vordingborg Guldborgsund Sorø 2 Ringsted Vordingborg Holbæk Køge Vordingborg Ringsted 3 Solrød Guldborgsund Køge Kalundborg Roskilde Stevns 4 Vordingborg Ringsted Slagelse Ringsted Slagelse Guldborgsund 5 Lejre Stevns Roskilde Slagelse Lolland Vordingborg 6 Køge Sorø Solrød Faxe Lejre Kalundborg 7 Næstved Faxe Guldborgsund Guldborgsund Køge Lolland 8 Odsherred Holbæk Ringsted Lolland Odsherred Odsherred 9 Faxe Næstved Næstved Odsherred Stevns Faxe 10 Greve Kalundborg Kalundborg Holbæk Holbæk Lejre bredt foreningsliv 1. Antallet af foreninger jf. Købmandsstandens Oplysnings Bureau. 2. Antallet af foreninger jf. Købmandsstandens Oplysnings Bureau. 3. Antallet af hold i de bedste rækker inden for Ishockey, fodbold, Badminton, Basketball, Håndbold og Volleybold. 4. Opgjort efter antallet af teatre, biografer og spillesteder registreret i Kultunaut. 5. Opgjort efter antallet af museer registreret i Kultunaut. 6. Antallet af Kirker, slotte, herregårde, Parker, haveanlæg, Naturseværdigheder mv. med Johanneskorset

8 FIGUR 9 beskæftigelses- & ledighedsprocenter Erhverv & turisme Arbejdsmarked Af figur 9 ses, at antallet af arbejdspladser har været relativt stabilt de seneste 10 år, mens arbejdsstyrken er blevet mindre. Betragtes ledigheden, er der efterhånden meget få ledige i kommunen, og forskellen mellem arbejdsløshedsprocenten på landsplan og i Guldborgsund er indsnævret fra tidligere at ligge med en forskel på 2-2½% til de seneste år at ligge på under ½%. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen forventes et fald i arbejdsstyrken frem til 2018 på 2400 personer. Der vil, såfremt antallet af arbejdspladser fastholdes, være flere arbejdspladser i kommunen end personer tilknyttet arbejdsmarkedet, så mangelen på arbejdskraft kan blive en væsentlig faktor i fremtiden. Arbejdsstyrken Af figur 10 fremgår andelen af befolkningen, der er tilknyttet arbejdsmarkedet opdelt i aldersgrupper og sammenlignet med landsgennemsnittet. Det ses, at der i stort set alle aldersgrupper og uanset køn er tale om en mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end landsgennemsnittet - med undtagelse af de unge under 15. Det ser samtidig ud til, at tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet sker tidligere end landsgennemsnittet (se sammenligningen ved og år). FIGUR 10 tilknytningen til arbejdsmarkedet stabilt antal arbejdspladser 14 15

9 Arbejdspladser Antallet af arbejdspladser i de seks delområder (de gamle kommuner) er Nykøbing: , Nysted: 1.560, Nørre Alslev: 3.400, Sakskøbing: 3.260, Stubbekøbing: og Sydfalster: % af arbejdspladserne i kommunen ligger altså i delområdet Nykøbing. Set i forhold til befolkningsandelen udgør Nykøbing kun 40% af den samlede befolkning. Af figur 11 fremgår den lokale fordeling af arbejdspladserne på 4 hovederhverv for de enkelte delområder af kommunen. Nysted og Stubbekøbing skiller sig ud ved at hhv. 19% og 15% af arbejdspladserne er indenfor landbrugfiskeri. Nørre Alslev udmærker sig ved, at 37% af arbejdspladserne i området er i produktionserhvervene (ca. det dobbelte af kommunens gennemsnit). Det er navnlig i de to byer Nykøbing og Sakskøbing, at arbejdspladser indenfor detailhandel er en væsentlig faktor. I Sydfalster er der ligeledes en stor andel af arbejdspladser indenfor den private service (Sydfalster er således det eneste delområde, hvor der er flere arbejdspladser inden for den private service end den offentlige). Arbejdspladserne ligger især inden for Hotel, Restauration, Transport, Udlejning og Ejendomsformidling. Næsten halvdelen af arbejdspladserne i delområderne Nykøbing og Stubbekøbing er offentlig service. I Stubbekøbing er det specielt arbejdspladser på sociale institutioner, mens det i Nykøbing fordeler sig på områderne offentlig administration, undervisning og sundhedsvæsen. Sammenlignes fordelingen af arbejdspladser i Guldborgsund med fordelingen på landsplan, er der mange arbejdspladser inden for Landbrug og Fiskeri. I modsætning til landsgennemsnittet er der langt flere arbejdspladser indenfor den offentlige service i forhold til den private service. Årsagen hertil skal findes i den fordeling på erhverv store mængde af arbejdspladser indenfor sundhedsvæsnet, sociale institutioner og uddannelsesområdet, hvorimod der i den private service er få arbejdspladser indenfor den finansielle sektor, engroshandel, transportområdet og forretningsservice i forhold til landsgennemsnittet. Sammenholdes arbejdspladserne i kommunen med, hvad de bosiddende personer er beskæftiget med, ses det af figur 12, at der på de fleste områder er mere arbejdskraft, end der er arbejdspladser i kommunen. Specielt indenfor Transport, Bygge og anlæg, Forretningsservice, Offentlig administration, Engroshandel og Føde-, drikke- og tobaksindustri er der flere bosiddende beskæftiget inden for området end arbejdspladser. På områderne Undervisning, Sundhedsvæsen og Træ-, papir- og grafisk industri er der dog flere arbejdspladser i kommunen, end der er bosiddende. FIGUR 12 Arbejdsstyrken kontra arbejdspladser FIGUR 11 arbejdspladsfordeling i delområder 16 17

10 kystturisme FIGUR 13 andel af TURISTERNES overnatninger i region sjælland turisme Turismen er en væsentlig faktor for udviklingen rundt om i Guldborgsund Kommunes byer og landområder. Region Sjælland har beskrevet Guldborgsund ved: Mulighed for innovativ kobling mellem kultur og kystturisme. Guldborgsund Kommune er kendt for den klassiske kystturisme, hvor Marielyst er perlen med én af landets allerbedste og mest berømte badestrande. Miljøministeriet skønnede i 2004, at man ved at give mulighed for udstykning af 500 nye sommerhusgrunde ved Marielyst kunne skabe ca. 180 midlertidige arbejdspladser i forbindelse med etableringen og varige regionale arbejdspladser som følge af den forøgede turistmængde. Men Guldborgsund er mere end gode badestrande. Kommunen har også et højt samlet kulturindeks. Det er især kulturhistoriske museer og historiske seværdigheder, som Guldborgsund er rig på. De historiske museer og seværdigheder kan skabe synergi i forhold til kystturismen, så Guldborgsunds turismeprofil får en bredere appel. Vi har således gode udbygningsmuligheder for overnatninger med nye sommerhusområder, og vi ligger i forvejen i toppen, når det angår overnatninger i regionen

11 FIGUR 14 pendlingsudvikling infrastruktur Infrastruktur omfatter flere emner, eksempelvis: Trafikale forbindelser ud af kommunen (individuelle/ kollektive) Interne trafikale forbindelser mellem landsbyer og byerne (individuelle/kollektive) Trafiksikkerhed IT I dette afsnit er der lagt vægt på pendlingen, hvor der ses nærmere på, hvor vi pendler til, og hvor arbejdskraften til kommunen kommer fra. Betragtes pendlingen til Guldborgsund Kommune kan vores arbejdskraftsopland siges at være begrænset til Lolland, Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner. Det skal dog bemærkes, at der fra Københavns Kommune pendler lige over 200 personer til Guldborgsund Kommune. Betragtes udpendlingen, er der en stærk tendens til, at der pendles til vores nabokommuner samt langs motorvejen ind mod København. Som det fremgår af de to kort, er der en væsentlig større udpendling end indpendling til Guldborgsund. Kun i forhold til Lolland Kommune er der flere, der pendler fra Lolland til Guldborgsund end omvendt. FIGUR 11 Af figur 14 ses det, at pendlingen steg i slutningen af 90 erne, men pendlingen ud af kommunen, over de gamle kommunegrænser og pendlingen til København er stagneret de senere år, hvorimod indpendlingen er fortsat stigende. Udviklingen kan muligvis forklares med et styrket lokale arbejdsmarked. Betragtes pendlingen til København, var den stigende i slutningen af 90 erne, men har stort set ikke ændret sig siden Pendlingen til København er geografisk betinget, således pendles der relativt mere fra Nordfalster end fra de sydligere dele af kommunen. Hvilket fremgår af figur 15. FIGUR 15 pendling til københavn styrket arbejdsmarked Antallet af personer, der pendler til Guldborgsund Kommune fra de øvrige nye kommuner. Danmarks Statistik, Pend3R Antallet af personer, der udpendler fra Guldborgsund Kommune til de øvrige nye kommuner. Danmarks Statistik, Pend3R 20 21

12 bymønster & byudvikling Sakskøbing (85) Kommunecenter øster ulslev (9) Guldborg (57) Kettinge (595) Toreby (60) nysted (60) Kommunecenter orehoved (86) nørre Alslev (8) Kommunecenter eskilstrup (5) Tingsted (0) nykøbing f (6590) regonscenetr Stubbekøbing (76) Kommunecenter Horreby (5) idestrup (7) Væggerløse (5) Kommunecenter Gedser (85) Horbelev (6) ID Område Type Areal ha 1 Sakskøbing Erhverv 2 2 Sakskøbing Erhverv 14 3 Sakskøbing Bolig 8 4 Sakskøbing Bolig Sakskøbing Erhverv 1 6 Sakskøbing Bolig Sakskøbing Bolig Toreby Bolig Ø.Toreby Erhverv Ø.Toreby Erhverv Ø.Toreby Erhverv Sundby Bolig 2 13 Nykøbing, Nordbyen Bolig Nykøbing, Nordensvej Erhverv Idestrup Erhverv 6 16 Idestrup Bolig Væggerløse Erhverv Væggerløse Bolig Horbelev Erhverv 4 20 Horbelev Bolig Horreby Bolig Stubbekøbing Erhverv Stubbekøbing Bolig Stubbekøbing Bolig Stubbekøbing, Ore Bolig Nørre Alslev Erhverv Nørre Alslev Erhverv Nørre Alslev Bolig Nørre Alslev Bolig Eskilstrup Erhverv 3 31 Eskilstrup Bolig 5 32 Ønslev Bolig Orehoved Bolig Nysted Bolig 9 35 Nysted Bolig Nysted Erhverv Øster Ulslev Bolig sakskøbing Boligområder erhvervsområder nysted nørre alslev eskilstrup nykøbing F idestrup Væggerløse 18 Gedser 21 stubbekøbing FIGUR 16 FIGUR 17 Bystruktur jf. de gamle kommuneplaner Kommunalt ejede arealer, som er planlagt til erhverv og boligformål, men ikke er taget i anvendelse endnu 22 23

13 LANDDISTRIKTER Udfordringerne for kommunens landdistrikter er stort set de samme som udfordringerne i byerne, nemlig at sikre levedygtige lokalsamfund gennem sikring af: beskæftigelse, bosætning, rig og varieret natur, attraktive levevilkår Vilkårene for arbejdet med sikringen af beskæftigelse, bosætning og attraktive levevilkår er dog vidt forskellige fra sikringen af byernes udvikling. ERHVERVET Landbruget har tidligere været det primære erhverv i landområderne. Ses der i dag på antallet af arbejdspladser i landbruget i de enkelte dele af kommunen, udgør det fra 2 til 20 procent af arbejdspladserne (se opgørelsen under erhverv og turisme). Landbruget spiller således stadig en væsentlig rolle i beskæftigelsen i de tidligere Nysted og Stubbekøbing kommuner. Udviklingen i antallet af arbejdspladser i landbruget samt bedrifternes antal har dog været i tilbagegang over en længere årrække. Af figur 18 fremgår antallet af jordbrug i forskellige størrelser i Storstrøms Amt (opgørelse fra Storstrøms Amts Jordbruganalyse 2004). Det ses, at der bliver flere og flere større bedrifter på bekostning af de mindre. Samtidig er antallet af beskæftigede inden for landbruget reduceret med 25% på blot 10 år, hvilket både gælder for Guldborgsund Kommune og for Danmark som helhed. Det lader til, at den lokale udvikling blot følger de generelle udviklingstendenser i landbruget. FIGUR 18 antal bedrifter fordelt efter størrelse bosætning natur attraktive levevilkår beskæftigelse 24 25

14 FIGUR 19 aldersfordeling de unge flytter til byen BEFOLKNINGEN I Guldborgsund kan en sammenligning af befolkningssammensætningen i den tidligere Nykøbing Kommune sammenlignet med de øvrige 5 øvrige kommuner give et billede af landdistrikternes befolkning. Som det ses af figur 19, er befolkningssammensætningen i Nykøbing mere homogen end i oplandet. FIGUR 20 De tre væsentligste forhold er: Lav andel af børn under 4 år samt unge i alderen år i oplandet. Større andel fra 4-17 år. Relativt stor andel i alderen år i oplandet i forhold til Nykøbing. Årgangsændring efter alder For at give et gæt på årsager til denne uens sammensætning, illustreres i figur 20 de enkelte årganges netto befolkningstilvækst dels for Nykøbing og dels for oplandet (gennemsnit for perioden ). Det ses, at der til Nykøbing flytter mange unge i aldersgruppen år, mens der er en negativ udvikling i aldersgruppen år. Disse forhold kan tilskrives, at Nykøbing er en uddannelsesby med mange ungdomsuddannelser men få videregående uddannelser. For oplandet gælder, at de unge flytter fra landet, når de fylder 17-22, der er her et sammenfald med tilflytningen til Nykøbing. Der er en tendens til en befolkningstilvækst for aldersgrupperne 1-12 år, samt 23-40, disse to grupper kunne tyde på en tilflytning af børnefamilier til landdistikterne. Endelig er der en større befolkningstilbagegang i alderen i oplandet end i Nykøbing. Dette kan ikke kun tilskrives dødeligheden, men igen et eventuelt flyttemønster i retning af, at de ældre søger til byen. Der kan kun gættes på årsagerne til befolkningens flytninger - for præcist at kunne udtale sig om baggrunden for flyttemønstrene vil det kræve en undersøgelse blandt fra- og tilflyttere

15 NATUR Internationale naturbeskyttelses-områder nørre alslev stubbekøbing (Natura 2000 områder) Danmark er som medlem af EU omfattet af 2 direktiver, der har til formål at bevare europæisk natur, og som skal birage til, at EU efterlever internationale naturbeskyttelsesaftaler (Bern-konventionen og Rio-konventionen). Internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget som konsekvens af disse direktiver. Den overordnede målsætning for de internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for. Det betyder i praksis, at udbredelsesområder og bestandsstørrelser skal være stabile eller i fremgang. sakskøbing eskilstrup nykøbing F. idestrup bevar fuglelivet Målsætningen skal nås gennem Natura 2000-planlægning. Den første Natura 2000-plan skal endeligt vedtages i december De udpegede arealer - som også fremgår af Regionplan (nuværende plangrundlag) - er opdelt i de såkaldte Ramsarområder (udpeget i 1977), og EF-fuglebeskyttelsesområder (udpeget i ), der beskytter vigtige trækfuglelokaliteter af international interesse. De såkaldte Habitatområder (udpeget i ) sikrer forekomsten af en række forskellige naturtyper og arter af fællesskabsbetydning. Flere af arealerne er sammenfaldende, jf. figur 21. nysted Væggerløse Naturbeskyttelses-områderne dækker ca. 70 % af kyststrækningerne omkring kommunen samt Guldborgsund. Der er kun få udpegede områder på land, men disse udgør til gengæld unikke områder, som fx kommunens del af Maribosøerne, der er eneste ferske Ramsarområde i Danmark, samt Horreby Lyng på Falster, som er én af de største højmoser i Danmark. Der er konkret udpeget 5 landområder i Guldborgsund Kommune som habitatområder. Disse områder er Maltrup Skov, Krenkerup Haveskov, Maribosøerne, Listrup Lyng og Horreby Lyng. Gedser ef - Habitatområder ramsar / ef - fuglebeskyttelse FIGUR 21 Naturbeskyttelses-områder 28 29

16 natur & friluftslivet nørre alslev stubbekøbing eskilstrup sakskøbing nykøbing F. idestrup Væggerløse Skove Skov-områder er et aktiv for friluftslivet og giver muligheder for mange naturoplevelser. Samtidig har skovområder andre vigtige funktioner som bl.a. at sikre rent drikkevand, øge træproduktionen og styrke netværket af sammenhængende naturområder, der sikrer spredningsmuligheder for dyr og planter. Kommunens eksisterende skove er vist på kortet på side 30. ønsket skovområder uønsket skovområder Skovområder nysted Gedser I Regionplan er der dels udpeget områder, hvor skovrejsning er ønsket, og dels hvor skovtilplantning er uønsket, jf. figur 22. Områder, hvor skovrejsning er ønsket, skal danne grundlag for såvel fremtidig statslig skovtilplantning som for statens tilskud til privat skovrejsning på landbrugsejendomme. Skovrejsning er også et vigtigt bidrag til at sikre drikkevandet, træproduktionen og spredningskorridorerne for planter og dyr. Skovtilplantning er uønsket på arealer, hvor andre landskabs- og naturværdier skal bevares. FIGUR 22 Skov-områder i guldborgsund kommune 30 31

17 nørre alslev stubbekøbing eskilstrup sakskøbing nykøbing F. idestrup nysted Væggerløse Naturen i det åbne land Der er i Regionplan udpeget særlige jordbrugs- og naturbeskyttelsesområder, jf. kortet til venstre. Områderne består af den del af det åbne land, der er karakteriseret ved at have særlige landskabs- og naturværdier, og som derfor giver særlige muligheder for friluftslivet. Den største del af områderne er landbrugsarealer i almindelig drift, der - som landzonen generelt - er forbeholdt jordbrugserhvervet. økologiske forbindelser jordbrugs- og beskyttelsesområder FIGUR 22 Naturområder med forbindelser Gedser Arealerne omfatter bl.a. de internationale naturbeskyttelsesområder samt andre naturtyper som skove, andre kystlandskaber, søer, ådale, lavbundsarealer samt de såkaldte økologiske forbindelser. De økologiske forbindelser er udpeget for at sikre mulighederne for dyre- og plantearters spredning mellem områderne. Generelt bør jordbrugs- og naturbeskyttelsesområderne friholdes for bl.a. større anlæg, der kan forringe områdernes landskabs- og naturmæssige værdier samt hindre arternes fri passage

18 Mandskab Overrækkelse af Ånden i Sakskøbing Mandag den 7. maj i Siloen, Sakskøbing Havn. v/martin Skibsted og Henning Tønning. Præsentationer af Fremtidsbilleder på Café Lagunen, Havnen i Guldborg-Lolland Mandag den 7. maj ca. kl Natur Lars Wilhjelm, Dansk Skovforening. Assisteret af Natur og Miljøchef Dorte Olsen. Workshop 18. april med Grønt Råd for Guldborgsund Kommune. Sundhed Katrine Gro Hansen, Falsters Statsskovdistrikt. Assisteret af Sundhedschef Maibritt Kuszon. Workshop 19. april 9 deltagere Ældrerådet, Sygehuset, Politiet, Statsskovdistriktet. Kultur & Fritid Ebbe Bressing, Guldborgsund Sports- og Idrætsråd. Iben Højlund, Kulturmejeriet. Assisteret af Fritidschef Klaus Lykkebæk og Kulturchef Edvard Heerwagen Kejlaa. Forløb integreret Borgerinddragelse i Kultur- og Fritidspolitikarbejdet. Borgermøde i November 2006 med 100 deltagere. Herefter fremtidsværkstedsforløb med i alt 4 møder. Rundvisning i Slotsbryggekvarteret Mandag den 7. maj, kl. 17 Marianne Reinhardt, Byplanlægger og Per Bro Kardel, Plan- & Byggerichef. Hvordan skabes levende byer? Mandag den 7. maj på Sam Hotels Steffen Gullman, 11-CityDesign, Forfatter af Bogen Citydesign. Oplevelsesøkonomi og Turisme i Guldborgsund Kommune Tirsdag den 8. maj Sam Hotels Glen Polano, Direktør for Østdansk Turisme. Præsentationer af Fremtidsbilleder Tirsdag den 8. maj ca. kl på Sam Hotels Erhvervsudvikling & Turisme Finn Nielsen, Scala Bio og Peder Wigh Krogh, Guldborgsund Turistråd Assisteret af EU- Erhvervs- og Turismechef Martin Weis Holm. Konference 30. april med 35 deltagere. Byudvikling & Bymønster Svend Dreist, Formand for Facaderådet i Nykøbing. Anna-Elisabeth Jensen, Guldborgsund Museum. Assisteret af Planchef Peter Vergo. To workshops: 29. marts med 21 deltagere og 25. april med 12 deltagere. Landdistriktet Kristian Stausholm, Tidl. Formand for Lokal aktionsgruppe (LAG). Lis Andresen, LAG-erfaringer. Assisteret af EU- Erhvervs- & Turismechef Martin Weis Holm. Workshop 26. april med 10 deltagere. Rundvisning på Jupiter-Plast Orehoved Havn, Tirsdag den 8. maj ca. kl. 15 v/ Fabrikschef Bent Skov. Overrækkelse af Ånden i Stubbekøbing Tirsdag den 8. maj, Stubbekøbing Havn. v/ Mads Fægteborg og Havnefoged Henrik Andersen. Rundvisning i Gedser Onsdag den 9. maj 2007 Jørgen Bisbjerg, Formand for Gedser Bevaringsforening. Overrækkelse af Ånden i Nysted Onsdag den 9. maj, Nysted Havn. v/elisabeth Nicolaisen, Formand Nysted Bevaringsforening. Skipper Lars Thuesen Web-Vision, Erik Thorsen. KUBEN-Byfornyelse Danmark Direktør Niels Andersen Regionschef Jens Holck-Christiansen Projektleder Anne Avnby Alstrup Byrådet Bo Abildgaard Linda Sivebæk Andersen Claus Bakke Jens Erik Boesen Preben Bonde John Brædder Rene Christensen Lennart Damsbo-Andersen Erik Gaard Kim Grützmeier Lene Hatt Kim Winther Jensen Bent Jørgensen Henning Kamper Connie Larsen Martin Lohse Ole Nisbeth Bent Pedersen Hans-Aage Pedersen Poul-Henrik Pedersen Jens Petersen Kaj Petersen Preben Rasmussen Ole Bronné Sørensen Anne Svendsen Edvard Traberg Direktionen Alma Larsen, Direktør for Børn, Skole & Kultur. Bruno Andersen, Direktør for Teknik & Miljø Hans Søie, Direktør for HR & Borgerservice. Ib Østergaard Rasmussen, Adm. Direktør. Ole Jakobsen, Direktør for Økonomi & Planlægning. Peter Rygaard Andersen, Associeret Direktør. Søren Lück Madsen, Direktør for Erhverv & Arbejdsmarked. Vagn-Aage Nielsen, Direktør for Social & Sundhed. Samt Kommunikationschef Gudrun Pedersen og Planchef Peter Vergo

19 Guldborgsund kommune parkvej Nykøbing Falster Tlf

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Adresseliste Bestyrelse, udvalg og repræsentanter i råd og nævn Dansk Landbrug Sydhavsøerne Agrovej 1, Øster Toreby, 4800 Nykøbing F

Adresseliste Bestyrelse, udvalg og repræsentanter i råd og nævn Dansk Landbrug Sydhavsøerne Agrovej 1, Øster Toreby, 4800 Nykøbing F Adresseliste, udvalg og repræsentanter i råd og nævn Dansk Landbrug Sydhavsøerne Agrovej 1, Øster Toreby, 4800 Nykøbing F Marts 2015 Konstitueringsliste 17.03.2015 DLS Jens Bring Stubberupvej 7 4880 Nysted

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

VækstVilkår. guldborgsund. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. guldborgsund. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv guldborgsund VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume 40 NYE EKSPORTVIRKSOMHEDER

Læs mere

sejlplan & søkort Guldborgsunds galathea-ekspedition

sejlplan & søkort Guldborgsunds galathea-ekspedition sejlplan & søkort Guldborgsunds galathea-ekspedition 13 Kære Byrådsmedlemmer Her er programmet for Guldborgsunds egen Galatheaekspedition i dagene fra 7. til 9. maj 2007. På ekspeditionen skal vi arbejde

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE

ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE Der er i dag udsendt en pressemeddelelse vedr. ændringer i ledelserne på skolerne i Guldborgsund. (Se nederst) Stubbekøbing den 27. januar 2011. For Stubbekøbing Skoles

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedsrådene på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, september 2006 Indholdsfortegnelse 0. Forord...4 1. Arbejdskraftbalancen

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

BEKENDTGØRELSE VEDRØRENDE PARKERING

BEKENDTGØRELSE VEDRØRENDE PARKERING BEKENDTGØRELSE VEDRØRENDE PARKERING GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2007 BEKENDTGØRELSE VEDRØRENDE PARKERING M.V. I GULDBORGSUND KOMMUNE I medfør af færdselslovens 92c, stk. 4, og med samtykke fra Politidirektøren,

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 212-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.85 14.1 13.579 13.594 13.695 13.12 12.75 11.24 11.143 11.88 11.1 11.138 11.123 11.123 1.78 1.55 1.57 1.157 9.68 21.722

Læs mere

Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner

Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer Kapitel 7 Ophobning af KRAM-fa k t o rer Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer 65 Dagligrygere spiser generelt mere usundt og har oftere et problematisk alkoholforbrug end svarpersoner, der ikke ryger

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Velkommen til Sunnmøre Regionråd. Side 1

Velkommen til Sunnmøre Regionråd. Side 1 Velkommen til Sunnmøre Regionråd Side 1 Disposition 1. Kort om mig selv 2. Kort præsentation af Kalundborg Kommune i dag 3. kommunesammenlægningen i Danmark 4. Kommunesammenlægningen i Kalundborg at finde

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesbarometer. Erhvervsstatistik og andre figurer.

Erhvervs- og beskæftigelsesbarometer. Erhvervsstatistik og andre figurer. Erhvervs- og beskæftigelsesbarometer Erhvervsstatistik og andre figurer. Vækstforum Sjælland maj 009 Der præsenteres i denne publikation nogle eksempler indenfor udvalgte data, som giver en indikation

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH

Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2016. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 1066/CBE Søren Kocemba

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland 4200 4100 4700 5600 8300 4400 4000 4900 5450 5750 4690 4990 4970 4180 4800 4780 4300 8305 4930 4640 4840 4760 5471 5953 3400 4230 5400 4720 5672 5900 4050 5620 3630 4660 4250 4750 4440 4450 5853 5800 4160

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere