Velkommen til Deres bolig i Bygning A Plejecentret Lions Park Søllerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Deres bolig i Bygning A Plejecentret Lions Park Søllerød"

Transkript

1 Velkommen til Deres bolig i Bygning A Plejecentret Lions Park Søllerød

2 Revideret marts

3 Indholdsfortegnelse Velkommen til Plejecentret... 4 Fakta om Lions Park Søllerød... 5 Vores vision... 6 Fakta om Leve-bo-miljøet... 7 Indflytning i Deres bolig Deres bolig Tøjvask og rengøring Forplejning Læge Tandlæge Træning og Aktivitet Gæster Råd og udvalg Kontanter og værdigenstande Transport Diverse Praktiske oplysninger Plejecentrets adresse og telefonnumre gode råd til pårørende

4 Velkommen til det musiske plejecenter Lions Park Søllerød Denne pjece indeholder information om Lions Park Søllerøds nye Plejecenter Den selvejende almene plejeboliginstitution Lions Park Søllerød. De kan her læse om hvilken pleje, omsorg og tilbud, De kan forvente at modtage, samt finde en række oplysninger og muligheder, der kan medvirke til, at samarbejdet mellem Dem og personalet får et positivt og godt udgangspunkt. Plejecenteret ønsker at skabe et godt samarbejde mellem beboeren og personalet baseret på tillid og individuelle aftaler, derfor er De altid velkommen til at kontakte afdelingens medarbejdere for en personlig samtale. Vi lægger vægt på, at Lions Park Søllerøds Plejecenter med alle sine mangeartede aktiviteter må være et godt og trygt sted at bo. Vi håber, at pjecen vil give Dem fyldestgørende informationer om Lions Park Søllerøds Plejecenter. Venlig hilsen Birte Jexen Direktør Bente Nissen Afdelingsleder 4

5 Fakta om Lions Park Søllerød Lions Park Søllerød er et attraktivt botilbud til ældre, som består af 7 Leve-bo-miljøer med i alt 72 plejeboliger samt 116 seniorboliger i SeniorCentret af varierende størrelser. Den daglige ledelse varetages af direktør Birte Jexen, som refererer til en Fondsbestyrelse. 5

6 Vores vision Hver dag skal være en unik dag God omsorg, pleje, musiske aktiviteter og service former fremtiden for Lions Park Søllerød. Vi vil give rum for god pleje og omsorg, musik og aktivering, opmærksomhed og dialog med udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil skabe resultater, så Lions Park Søllerød fremstår som et meget attraktivt og innovativt bo-miljø for ældre, og hver eneste dag opleves som enestående og tryg. Vi stræber mod at skabe en kultur, der bygger på fælles indsats, mål og ansvar, der igen skaber engagement, glæde og energi, og hvor der er respekt for forskelligheder, og vi vægter et godt og tæt samarbejde med pårørende og familie højt. Vores ambitiøse vision kræver stor faglighed, engagement, vilje- og ledelseskraft samt en målrettet indsats fra både ledelse og medarbejdere til, at vi i fællesskab skaber helhed, dynamik, livslyst, glæde og tryghed. Vores mission Vi arbejder for høj kvalitet, inddragelse af pårørende og frivillige, kontinuitet samt hurtig og omhyggelig betjening hver eneste dag ud fra fælles mål og værdier. 6

7 Fakta om Leve-bo-miljøet Den selvejende almennyttige plejeboliginstitution/ Plejecenteret Lions Park Søllerød Mariehøjvej 23, 2850 Nærum Tlf.nr.: Plejecentret har en samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune, som visiterer borgerne til Plejecentret. Plejecenteret blev opført i og har 7 levebo-miljøer, hvor der er tilknyttet uddannet plejepersonale i både dag- aften- og nattevagt. Hvert Leve-bo-miljøenhed har køkkenalrum, dagligstue med klaver og fjernsyn til fælles afbenyttelse, hvor der i dagligstuen foruden måltiderne foregår forskellige aktiviteter som pårøredne også altid er velkomen til at deltage i. Beboere og pårørende er velkomne til i samarbejde med medarbejderne at deltage i anretning af mad, servering, kagebagning m.m. Herudover hører der til Plejecenteret rengøringsassistenter, frisør, fodterapeut og omsorgstandpleje. 7

8 Afdeling for Teknik og Service står for det praktiske samt parken. Trænings- og Aktivitetscentret på Lions Park Søllerød har ansat fysioterapeuter, psykomotorisk terapeut, en aktivitetsmedarbejder og en musikterapeut. Disse varetager træning, aktiviteter, musiske tiltag m.m. Medarbejderne i Lions Park Søllerød har loyalitetsog tavshedspligt og må aldrig udtale sig til udenforstående om beboernes personlige forhold. Lions Park Søllerød har flere årlige tilsyn. De vigtigste er: Et uanmeldt tilsyn fra Kommunens tilsynsenhed Et uanmeldt tilsyn fra Embedslægeinstitutionen Et uanmeldt tilsyn fra Fødevarestyrelsen Et til flere uanmeldte brandtilsyn Tilsyn fra Arbejdstilsynet 8

9 Formål At give kvalitet i plejen, omsorgen og aktiviteterne At fremme sundhed og velvære samt forebygge sygdom, ensomhed og angst At skabe en tilværelse med tryghed, værdighed og respekt for beboerne i leve-bo-miljøerne At tilbyde aktiviteter, musikalske oplevelser, vedligeholdelses- og færdighedstræning At medvirke til at stimulere og bevare beboernes ressourcer At skabe et tæt samarbejde og en åben dialog mellem personale, beboere og pårørende At inddrage frivillige i hverdagen At skabe harmoniske omgivelser og velfungerende servicefunktioner Mål At styrke beboernes livslyst og livskvalitet. At styrke positiv dialog og samarbejde. 9

10 Boligen Boligerne er almene ældreboliger med servicearealer og reguleres af reglerne i henhold til lov om almene boliger. Det indebærer bl.a. at: det er udlejningsboliger regnskab og budget godkendes af beboerne der er beboerdemokrati, hvor der afholdes beboermøder Den selvejende almene plejeboliginstitution Lions Park Søllerød indkalder til minimum et årligt møde Boligen indeholder: Trinette-køkken med køleskab, badeværelse med brus, vaskemaskine og tørretumbler samt et højt skab og håndklædetørrer. Stue/soveværelse indeholder garderobeskabe og el-seng (inkl. madras) og efter behov loftlift. Alle lejligheder råder over enten altan eller terrasse. Beboeren medbringer selv egne møbler, 2 sæt vaskbare dyner og puder samt sengetæppe, gardiner, lamper og øvrigt inventar. Vær opmærksom på, at løse tæpper på gulvet i boligen af sikkerhedshensyn frarådes, men har De tæpper skal der være skridsikkert underlag eller fastgørelse med skinner. 10

11 Eksempel på bolig: 11

12 Indflytning i Deres bolig Deres bolig er Deres private domæne, og De bestemmer selv, i hvor høj grad De ønsker, at den skal være åben. Dog skal boligen være let tilgængelig for plejepersonalet. Ved indflytning vil De få tilknyttet en fast kontaktperson. Kontaktpersonen er ansvarlig for, at Deres dagligdag fungerer tilfredsstillende. Samarbejdet med Deres pårørende skal så vidt muligt fungere gennem Deres kontaktperson. De og Deres pårørende kan altid trygt kontakte personalet, som vil gøre deres yderste for at imødekomme Deres ønsker. I forbindelse med indflytningen vil vi meget gerne invitere Dem og Deres pårørende til en velkomstsamtale, som afholdes inden for den første måned, således at vi allerede fra starten kan få et godt samarbejde. Her vil indflytningen blive evalueret, ligesom der bliver mulighed for at drøfte, hvordan De er faldet til i Lions Park Søllerød, samt der vil blive drøftet gensidige, fremadrettede forventninger og ønsker.

13 Hvad skal De selv sørge for ved indflytningen De og Deres pårørende sørger selv for udpakning, placering af møbler samt ophængning af gardiner, billeder og lamper. Af hensyn til rengøring og sikkerhed skal løse ledninger og kabler fastgøres på panel eller væg. Rengøring af skuffer, skabe, køleskab, vask af gardiner varetages af beboeren/pårørende. Under indretningen af Deres nye hjem beder vi Dem og Deres pårørende være opmærksomme på og tage hensyn til, at personalet skal have den fornødne plads for at kunne hjælpe Dem i Deres bolig. De er altid velkommen til at spørge personalet, når boligen skal indrettes. De medbringer desuden Deres private tøj. Der er brug for tøj til minimum 7 dage og minimum 7 sæt undertøj. De bedes venligst sortere tøjet inden indflytning. Derudover medbringes medicin samt toiletartikler såsom neglesaks, termometer mv. Husk, at medbringe sygesikringsbevis. 13

14 Udgift til ydelsespakke Udover husleje m.v. betales for en ydelsespakke, som De betaler hver måned. Ydelsespakken udgør p.t. kr og dækker forplejning, leje af sengelinned og håndklæder, toiletpapir og rengøringsartikler. Kommunen sender en regning på den aftalte ydelsespakke regningen tilmeldes betalingsservice i banken, herved betales regningen automatisk hver måned. Flyttemeddelelse m.m. Ved indflytning i Lions Park Søllerød bedes De sørge for at melde flytning til folkeregister, postvæsen, forsikringsselskab m.v. Varetages Deres økonomiske interesser af en pårørende, er det en god idé at oprette en c/o adresse til denne. Ligeledes anbefales det, at De tilmelder Dem betalingsservice (Nets). Fraflytning Når man fraflytter det nye Plejecenter, betales udgifter til istandsættelse af boligen. Ved ophør af lejemål, skal fraflytning ske hurtigst muligt og efter aftale med afdelingslederen. Mailadresse til pårørende De vil modtage en del information via , hvorfor vi beder Dem oplyse en adresse ved indflytningen. 14

15 Digital post Fra den 1. november 2014, skal alle beboere kunne modtage digital post. Digital post kan afmeldes via en blanket, der indsendes til Borgerservice. Blanketten kan hentes på Borger.dk eller udleveres efter ønske af teamleder/afdelingsleder. Forsikring De skal selv sørge for at tegne en indboforsikring. 15

16 Deres bolig El/Belysning Personalet i Lions Park Søllerød skifter el-sparepærer i boligen. El-sparepærerne betales af Dem selv. Der betales for elforbrug i boligen samt andel i forbruget på fællesarealerne fra indflytningsdatoen, til boligen er istandsat efter fraflytning. Nødkaldeanlæg Deres bolig er forsynet med et internt nødkaldeanlæg, hvor De kan tilkalde hjælp døgnet rundt. For at tilkalde hjælp, skal De bruge kaldet, De enten har om håndled eller hals. Radio-, fjernsyns-, internet og telefonstik Der er telefonstik i alle boliger De skal selv flytte og tilslutte Deres fastnettelefon. Telefoner i Bygning A: De skal selv flytte og tilslutte Deres fastnettelefon. I blok A er der fiberforbundne telefonstik i alle boliger. Der skal ved bestilling af fastnettelefoner oplyses overfor TDC eller YouSee, at der leveres en telefon beregnet til fiberinstallation. Alle boliger leveres med TV-grundpakke fra You- See. De kan tilkøbe mellempakke og fuldpakke samt internet ved at rette henvendelse til YouSee. Både TV og internet afregnes direkte med YouSee. 16

17 Lejekontrakt og husleje Ved indflytning underskrives en lejekontrakt. Heraf fremgår på hvilke lejevilkår boligen er udlejet. Der betales husleje hver måned. Lejen består af: Leje Varme à conto Vand à conto El (Dong) Forbrug af varme og vand afregnes årligt, og der fremsendes årsregnskab for dette. Forbrug af el afregnes efter måler. Lejen er en balanceleje, det vil sige, at lejen fastsættes ud fra budgettet, således at udgifterne svarer til omkostningerne og skal balancere med husleje-indtægterne. Husleje og forventede forbrugsomkostninger På det nye Plejecenter er boligtypen på ca. 85 m2. Nedenstående tabel viser husleje samt de forventede forbrugs-omkostninger. Indskud Husleje Varme à conto Vand à conto Antenne kr kr. pr. md. 469 kr. pr. md. 138 kr. pr. md. 132 kr. pr. md. 17

18 Boligydelse Der er mulighed for at søge boligydelse til den nye bolig. Boligydelsen afhænger af beboerens indkomst, formue, boligudgift samt boligens størrelse. Boligydelse kan søges gennem Udbetaling Danmark, så snart der foreligger en lejekontrakt husk at søge senest to uger efter flytning (ellers bortfalder boligydelsen for indeværende måned): Udbetaling Danmark Boligstøtte Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Varmetillæg Der er mulighed for at søge om hjælp til varmeudgiften. Varmetillæggets størrelse afhænger af beboerens indkomst, formue, boligudgift samt det årlige varmeforbrug. Varmetillæg søges gennem Udbetaling Danmark: Udbetaling Danmark Boligstøtte Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Ansøgningsskema og uddybende oplysninger findes på 18

19 Udlevering af nøglebrik Nøglebrik til boligen udleveres på anmodning af Teknik og Service, når: boligen er klar lejekontrakten er underskrevet første måneds husleje og evt. indskud er indbetalt Skader i boligen Hvis der opstår skader af forskellig art i boligen, bedes dette straks meddelt personalet. Andet Ferie o.l. De kan naturligvis forlade Deres bolig for at besøge familie og venner, ligesom De kan tage på ferie, hvis De ønsker det. De bedes venligst underrette personalet, hvis De forlader huset og afbestille Deres måltider, se også Afbestilling af måltider side 21. Kontaktbog De vil ved indflytning få udleveret en kontaktbog, som er beregnet til små beskeder mellem Deres pårørende og personalet. Bogen er ikke til dokumentation af plejen. 19

20 Pleje ved livets afslutning En bolig i et Plejecenter er ofte det sidste sted et menneske bor, og mange beboere har derfor brug for palliativ pleje (pleje af døende). Plejen vil blive givet ud fra ønsker og aftaler mellem beboeren, pårørende, læge og plejepersonale. Hvis der er udfærdiget et livstestamente, vil medarbejderne respektere dette, hvis de er blevet informeret herom. Personalet har viden og forståelse for plejen af den døende og dennes pårørende. Tøjvask og rengøring Deres tøj vaskes og tørres i Deres egen bolig. Linned lejes og vaskes af et centralvaskeri (eksternt). De bedes anskaffe et lille tørrestativ og en plastic vasketøjskurv m. låg samt en skridsikker bademåtte. Vaskemiddel og skyllemiddel udleveres af Plejecentret. Har de brug for hjælp til personlig hygiejne, anmoder vi om, at der indkøbes 2 plastic vaskefade i 2 forskellige farver. Medarbejderne kan desværre ikke påtage sig at sende tøj til rensning. De vil modtage rengøring af Deres bolig og vinduespudsning svarende til standarden i Rudersdal Kommune. 20

21 Hvis man ønsker at få vasket sine gardiner, er det også muligt mod betaling. Fakturering vil ske umiddelbart efter, at arbejdet er udført. Forplejning Al mad leveres fra Lions Park Søllerøds køkken. Der er fra køkkenpersonalets side stor bevidsthed omkring kosten til vore beboere, som sammensættes ud fra den nyeste viden om de ældres ernæringsbehov for vitaminer, mineraler, kalorier og proteiner. Måltider: Morgenmad ca. kl.8:00-10:00 Frokost ca. kl.12:15-13:00 Aftensmad ca. kl. 17:15-18:00 Mellemmåltider indtages mellem måltider og efter behov. Alle beboere vejes regelmæssigt, hvis de ønsker det, med henblik på at udregne BMI-tallet. Er tallet lavere end det anbefalede, tilbydes De en energitæt kost. Menuplan for hver måned omdeles til alle boliger. Fødselsdage og lignende Lions Park Søllerød serverer boller og kakao om eftermiddagen på fødselsdage for beboerne i gruppen. 21

22 Afbestilling af måltider De kan afbestille Deres middag, hvis De er på besøg ude af huset. Regulering af afbestilling vil ske via Deres månedlige servicepakke. For at opnå fradrag skal De eller Deres pårørende afbestille Deres måltider i køkkenet senest kl dagen før på tlf Restaurant Normalt indtager beboerne deres måltider i Levebo-miljøerne. Hvis De får gæster, er De velkommen til at bestille frokost eller middag i vores Restaurant, som De kan medbringe til Deres bolig. Prisliste og øvrige tilbud kan rekvireres i administrationen eller køkkenet. Priserne reguleres løbende. Køkkenchefen træffes på hverdage kl tlf. nr Månedsregning Hver måned fremsender administrationen en faktura til de beboere, som har haft udgifter til køb i Restauranten. 22

23 Læge Læge og speciallæge Ved indflytning kan De vælge at beholde Deres egen læge eller at skifte til en anden praktiserende læge i området, hvis der er åben for tilgang af nye patienter. Personalet kan, hvis ikke andet er muligt, være behjælpelig med at kontakte læge, øjenlæge og ørenæse-halslæge, hvis De får brug for det. Skal De ud af huset på lægebesøg, betaler De selv for transporten, samt De aftaler selv med familien, hvis De ønsker ledsagelse til lægebesøget. Beboer, værge, eller nær familie skal samtykke ved alle former for behandling, kontakt til læge, myndigheder, pårørende mv. Medicin Vores medarbejdere er behjælpelige med indkøb af medicin. Betaling vil blive opkrævet af apoteket, hvor det anbefales at tilmelde sig betalingsservice. Kvitteringer for medicinkøb udleveres fra kontoret i Deres Leve-bo-miljø. Skal De have dosispakket medicin aftales det med gruppelederen og Deres egen læge. 23

24 Tandlæge Omsorgstandplejen er et lovpligtigt tilbud til ældre i pleje- eller beskyttede boliger og ældreboliger om forebyggende undersøgelser og nødvendig tandbehandling. Man kan søge om at blive tilmeldt ordningen. Omsorgstandplejen kommer i huset ca. hver anden måned. Besøg hos tandlæge foretages efter behov. Udgiften betales af Dem selv. De kan frit vælge at blive behandlet hos den kommunale tandlæge eller en anden tandlæge, som har en aftale med Rudersdal Kommune, hvis den forebyggende undersøgelse viser, at De har et behov. Kontakt personalet for mere information og tilmelding. Kørsel til f.eks. tandlæge kan efter ansøgning til Kommunen dækkes som personlige tillæg via pensionsloven i henhold til formuegrænserne på lige fod med hjemmeboende pensionister. Fodplejer Lions Park Søllerød har en aftale med to fodterapeuter, som kommer i huset. De kan bestille fodpleje via Deres kontaktperson. Betaling aftales med fodterapeuten. 24

25 Briller og høreapparater Anskaffelse og vedligeholdelse af briller, høreapparat mv. sker for egen regning. Frisør Lions Park Søllerød har en frisør, som har åbent i frisørsalonen tirsdag-fredag kl. 9:00-15:00. Salonen ligger i Plejecentret ved siden af Trænings- og Aktivitetscentret. Behandlinger aftales med frisøren på: tlf Alle betalinger froetages via betalingservice. Personalet i plejecentret udleverer en PBS-aftale, som De bedes udfylde inden Deres første besøg hos frisøren. Træning og aktivitet Trænings- og Aktivitetscenter Trænings- og Aktivitetscentret har til huse på nederste etage i bygning A, Mariehøjvej 23. Centret har åbent mandag til fredag kl , tlf Medarbejdergruppen består af fysioterapeuter, psykomotorisk terapeut, musikterapeut og aktivitetsmedarbejder. 25

26 Medarbejderne tilbyder i samarbejde med plejepersonalet forskellige former for aktiviteter i ugens løb i form af foredrag, lysbilleder, film og musiske aktiviteter m.v. En månedsplan over tilbud og aktiviteter bliver hængt op på Leve-bo-miljøernes opslagstavler samt omdelt i boligerne. De vil efter indflytning blive kontaktet med henblik på evt. træning og orientering om øvrige tilbud. Her skal nævnes nogle af tilbuddene: Fællesspisning om morgenen i leve-bo-miljøet Fællessang Film Banko og andre spil Gymnastik Negledag Musikterapi Musik og sang Ture på dobbeltcykel i nærområdet (udlånes også til pårørende) Og meget andet Derudover er der altid mulighed for selvtræning i de enkelte Leve-bo-miljøer, hvor der er træningsredskaber til rådighed. 26

27 Udflugter Lions Park Søllerød har egen minibus, som er indrettet handicapvenligt og med plads til kørestole. Bussen benyttes ved udflugter. Og de faste ture ud af huset. Beboerne betaler en fast pris kontant pr. gang for brug af bussen. Bussen udlånes ikke til privat brug. Gudstjeneste Præsten fra Gl. Holte Kirke afholder 2 gange om måneden gudstjeneste i Plejecentret med efterfølgende altergang. Medarbejderne vil være Dem behjælpelig med at aftale et besøg af præsten for Gl. Holte Kirke. Kirkebesøg ud af huset arrangeres af Dem selv. Hjælpemidler Har De på grund af alder, vedvarende invaliditet eller sygdom behov for hjælpemidler for at klare daglige gøremål, kan fysioterapeuten ansøge om disse hos Rudersdal Kommune. Behovet vurderes fra person til person efter de samme regler, som gælder for hjemmeboende pensionister. Har De modtaget hjælpemidler fra Kommunen inden indflytning, medbringes disse. 27

28 Gæster Gæster er altid meget velkomne, og der er ikke faste besøgstider, men vi forventer, at pårørende tager hensyn til beboernes behov for pleje og hvile. Ligeledes forventes det, at besøgende forlader boligen, når beboeren skal have hjælp til personlig pleje. Der er mulighed for at købe forplejning til gæster mod forudbestilling i Restauranten. Gæster har også mulighed for at købe en kop kaffe eller te på afdelingen. Gæster bedes rydde op og vaske op efter sig. Der henstilles desuden til, at telefonopkald til afdelingen sker udenfor spisetiderne. Gæsteværelse Der findes et gæsteværelse i Seniorcentret, som Deres pårørende kan benytte ved besøg mod betaling. Gæsteværelset er møbleret til to personer, og ekstra opredning er mulig. Gæsteværelset kan reserveres ved henvendelse til administrationen, tlf mellem kl

29 Råd og udvalg Kostudvalg Kostudvalget i Lions Park Søllerød består af direktør, afdelingsleder, køkkenchef samt beboere fra Plejecenteret og Seniorcentet. Udvalget behandler og diskuterer emner som kostpolitik, kostplan, kvalitet og omgivelser for at give beboerne mulighed for at definere egne krav til kost og de omgivelser maden indtages i. Formålet er medindflydelse, kommunikation og inspiration, og målet er tilfredshed hos beboerne i Lions Park Søllerød. Beboer- og Pårørenderåd Det eksisterende Beboer- og pårørenderåd fortsætter på det nye Plejecenter Lions Park Søllerød. Medlemmer til det nye BeboerPårørendeRåd vælges for en 2-årig periode. BeboerPårørendeRådet består i dag af: 2 beboere 2 pårørende 1 repræsentant fra Seniorrådet Afdelingslederen Direktøren 29

30 Det er rådets formål, at repræsentere beboernes interesser og medvirke til en løbende dialog om tilrettelæggelse af hverdagen i Plejecentret, samt være kontaktperson til pårørende, der har ideer eller inspiration til at udvikle plejeboligerne til et endnu bedre sted at være. Der holdes 3-4 møder årligt. Beboere og pårørende er velkomne til at deltage i møderne. Kontanter og værdigenstande Kontanter Pårørende bedes sørge for, at beboerne har kontanter til betaling af udflugter og lignende. Det tilrådes, at kontanterne opbevares i en aflåst skuffe i egen bolig. Kontanter kan såfremt De ikke selv kan administrere dem opbevares hos teamleder/ afdelingsleder. De kan kun hente pengene på hverdage i dagstimerne hos teamleder/afdelings-leder. Værdigenstande Deres værdigenstande opbevares for egen risiko i boligen. 30

31 Transport Kørsel Kørsel til familiebesøg, tandlæge o.l. sker for egen regning. Beboere, der er gangbesværede, kan tilmeldes MOVIAs FLEX-Trafik. Kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis læge, hospital, fysioterapeut eller tandlæge udføres ikke af Flextrafik. Mangler De transport til den slags formål, må De henvende Dem til Kommunen. Ledsagelse ud af huset Personalet i Leve-bo-miljøerne kan desværre ikke påtage sig at ledsage Dem på besøg hos læge, tandlæge, speciallæge, ambulante besøg og hospitalsindlæggelser. Trafikale forhold Der er mulighed for parkering på Lions Park Søllerøds områder. De finder vores store parkeringsplads på hjørnet af Mariehøjvej og Lendemosevej. Nærmeste togstation er Holte station, hvorfra buslinje 193 kan benyttes til stoppested på Egebækvej tæt ved Lions Park Søllerød. 31

32 Diverse Personlige tillæg For personlige tillæg via pensionsloven gælder de samme regler som for hjemmeboende pensionister. Deres pårørende kan søge om personligt tillæg til Dem i Rudersdal Kommune. Personlige tillæg kan f.eks. være til tandbehandling, briller eller lignende. Post Breve og andre forsendelser omdeles dagligt af personalet, medmindre andet er aftalt med Dem og Deres pårørende. Har De breve eller andre forsendelser, der skal sendes, kan disse afleveres til personalet. Rygning Brug af åben ild, dvs. rygning og tændte stearinlys, er af sikkerhedshensyn ikke tilladt i fællesområderne i Leve-bo-miljøerne. Rygning foregår i egen bolig og ikke på fællesarealer. Ris og ros Gode ideer og forslag til forbedringer er meget velkomne, og kan afleveres til personalet. Klager Det kan ske, at De eller Deres pårørende er utilfredse med nogle forhold på Plejecenteret. 32

33 I disse tilfælde vil afdelingslederen og medarbejderne meget gerne kontaktes, så problemet kan drøftes, og der eventuelt kan ændres på nogle forhold for at udbedre dette. De er også velkommen til at kontakte direktør Birte Jexen på telefon eller på mail: Praktiske oplysninger Dagblade o.l. Det er en god ide, at abonnere på de dagblade og tidsskrifter De plejer at læse og få disse bragt med bud. Beboer-Bladet Beboer-Nyt udkommer 3 4 gange årligt og fortæller om livet på Plejecentret. Bladet uddeles til alle beboere. Pårørende er meget velkomne til at bidrage med indlæg til bladet. Bibliotek Der er mulighed for at lave individuelle aftaler om lån af bøger, blandt andet kan Rudersdal Biblioteker kontaktes for udbringning af bøger på løbende basis én gang månedligt. Se opslag på leve-bomiljøernes opslagstavle. 33

34 Kiosk I kiosken kan De finde et bredt udvalg af dagligvarer. Kiosken er beliggende i forhallen, Lendemosevej 2 og drives af frivillige fra Lions Club Søllerød. Kiosken holder åbent mandag, onsdag og fredag kl Der betales kontant. Teknik og Service Personalet i Teknik og Service sørger for, at Lions Park Søllerød fremstår velholdt, og at alt fungerer i det daglige. Afdelingslederen for Teknik og Service kan træffes mandag til fredag kl ved indgangen til restauranten. Tlf.:

35 Plejecentrets adresse og telefonnumre Plejecentret Mariehøjvej 23, bygning A og bygning B, 2850 Nærum Tlf.: Afdelingsleder Bente Nissen kan kontaktes dagligt på tlf mail: Teamleder Helle Day kan kontaktes dagligt på tlf mail: Teamleder Dorthe Meland kan kontaktes dagligt på tlf mail: Direktør Birte Jexen træffes efter aftale på tlf mail: Hjemmeside: Administrationen i Lions Park Søllerød finder De på adressen Lendemosevej 4, blok A. Administrationen har åbent for personlig henvendelse alle hverdage kl tlf mail: 35

36 10 gode råd til pårørende 1. Betragt Plejecentret i Lions Park Søllerød som en del af Deres pårørendes hjem. 2. Besøg Deres pårørende hyppigt. 3. Bliv ved med at hjælpe Deres pårørende, ligesom De gjorde før indflytningen på Plejecentret. 4. Inviter fortsat Deres pårørende hjem på besøg. 5. Gå eller kør en tur med Deres pårørende, så ofte det er muligt. 6. Tag gerne lidt lækkert med, når De kommer på besøg. 7. Prøv at lære Deres pårørendes nye naboer at kende i Leve-bo-miljøet. 8. Glæd personalet med lidt ros, når der er grund til det. 9. Personalet vil påskønne, at De giver en hjælpende hånd, når der på grund af sygdom eller andet er ekstra stort arbejdspres. 10. Deltag gerne i nogle af Lions Park Søllerøds arrangementer sammen med Deres pårørende. 36

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Lions Park Søllerød

Velkommen til Plejecentret Lions Park Søllerød Velkommen til Plejecentret Lions Park Søllerød Revideret juli 2017 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Fakta om Lions Park Søllerød... 5 Fakta om Plejecentret... 7 Boligen... 10 Indflytning i din bolig...

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Velkommen til Damgårdsparken

Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken er beliggende i Stenløse by tæt ved S- togsstation og Egedal Center med gode indkøbsmuligheder. Damgårdsparken består af 41 individuelle

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til Engbo. Personalet

Velkommen til Engbo. Personalet Velkommen til Engbo Velkommen til Engbo Engbo ligger i Ølstykke by tæt på naturen og i gåafstand fra byliv, indkøbsmuligheder og S-tog. Engbo består af to mindre boenheder med i alt 16 individuelle plejeboliger.

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo i Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads 1 Indledning Som ny beboer på Hylleholtcenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale. Vi håber på en god og konstruktiv dialog med dig og din familie. Hylleholtcenteret

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Porsebakken

Velkommen til Plejecenter Porsebakken Velkommen til Plejecenter Porsebakken 2 3 Velkommen til Porsebakken Plejecenter Porsebakken ligger i Smørums smukke landlige omgivelser med udsigt til Roskilde Domkirke, omgivet af hestefolde og marker.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget Boenhed Solsikken Område Bakkegården - Rosenvænget Velkommen til boenhed Solsikken. Solsikken er en boenhed med 11 lejligheder, der udlejes til borgere med en demens lidelse. Til lejlighederne hører en

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter

Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen til Øsby Plejecenter Velkommen. Du bydes velkommen til Øsby Plejecenter. Lejligheden på Øsby Plejecenter er dit nye hjem, stedet hvor det skal være rart for dig at bo og hvor din familie og venner

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet

Velkommen til Plejecenter Svanepunktet Velkommen til Plejecenter Svanepunktet 1 Plejecentret Svanepunktet byder dig hjertelig velkommen. Vi håber, at du hurtigt vil falde til og håber, at du har lyst til samt vil få glæde af det fællesskab,

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret november 2014 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed,

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig.. 3 Praktisk information

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset Indhold Flintholm Plejeboliger... 2 Daglig

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL DALBOGÅRD Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Dalbogård

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL

VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL VELKOMMEN TIL HENRIKSDAL Plejecentret Henriksdal Valbyvej 47 2630 Taastrup Kære Med denne velkomstfolder vil vi gerne byde dig velkommen, og samtidig give dig en række praktiske oplysninger. Din nye boligs

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Udgivet af OKÆ Plejeboliger Maj 20 2 Indhold Lidt om os Velkommen! Boligforhold Gårdhave Maden på plejecentret Traditioner Aktiviteter Vores værdigrundlag Praktiske informationer

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf VELKOMMEN i Poppelhaven Skærmet afsnit Tlf. 99 22 20 27 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Med dette hæfte ønsker vi at byde dig velkommen i dit nye hjem i Poppelhaven. Poppelhaven

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Velkommen til Højtoften

Velkommen til Højtoften Velkommen til Højtoften Plejecenter Højtoften Distrikt Vest Toftevej 17-19, Lindved 7100 Vejle Tlf. 79 83 30 10 2 VELKOMMEN Til Højtoften Der er os en fornøjelse at byde dig og dine pårørende velkommen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE Indhold Velkommen... 2 De Gamles Hjem... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED

VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM NYT BILLED VELKOMMEN TIL SØKILDE PLEJEHJEM Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et plejehjem.

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre

Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre Lille Birkholm Center Lærkegård Center Herlevgaard Center Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre... 3 De fælles værdier for de tre plejecentre... 3 Plejestrategi...

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Korsløkkehaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken 1 Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Sct. Hans Parken 4

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Information om Seniorcentret

Information om Seniorcentret Information om Seniorcentret Indholdsfortegnelse Information om Lions Park Søllerød... 3 Eksempler på lejligheder... 5 Venteliste... 6 Råd og udvalg... 6 Åbent hus arrangement... 7 Frisør... 7 Rygepolitik...

Læs mere

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Jeg og personalet på Storvorde Plejecenter vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL PLEJECENTER BØGEHAVEN VELKOMMEN TIL BØGEHAVEN Denne pjece tilbyder en praktisk orientering til dig og din familie og vi håber, at vi med denne lille informationspjece giver dig og dine nærmeste

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL PLEJECENTER RYVANG VELKOMMEN TIL RYVANG Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Ryvang består

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 4 Boligforhold 4 Gårdhave 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Vores værdigrundlag 5 Udgivet af OKÆ Plejeboliger Januar 2010

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 Specialenhed Søpryd 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer... Indflytning 6

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Annebergvej 73 og 73A 9000 Aalborg Velkommen til Vestergården 73 og 73A Vestergården har 75 boliger fordelt på 6 boenheder. I 73 er 1. sal indrettet med 9 boliger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Informationspjece til beboere og pårørende. Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset

Læs mere

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter MARIENLUND PLEJECENTER Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Marienlund Plejecenter 4 Vores værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Et godt sted at bo, at besøge og at arbejde Du og din familie bydes velkommen til Allerød kommunes plejecenter for borgere med demens Velkommen

Læs mere

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Broager Plejecenter Møllegade 1 10 Broager Tlf: 2 4545 Centerleder Ulla Reinholt E-mail: ulre@sonderborg.dk 12 Revideret februar 201 Indhold Velkommen Broager

Læs mere