Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg"

Transkript

1 Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

2 Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner... 5 Beskrivelse af de forskellige taster Vær opmærksom på, at visse funktioner i denne brugervejledning ikke understøttes af ældre softwareversioner. Denne brugervejledning gælder fra softwareversion X.5Xx. Du kan kontrollere din softwareversion ved, med pålagt rør, at taste OMST/PROG og derefter fire gange, indtil der i displayet står Vis MPB-version. t volumen s derefter HOLD. På GDK FP II aflæses softwareversionen: LGE/GS40P-[X.5Xx] dato På GDK 162 aflæses softwareversionen: LGE/GS86P-[X.5Xx] dato Vær opmærksom på, at de forskellige apparattyper LKD8, LKD30, og LKD30LD kan ikke umiddelbart byttes rundt. Hvis der for eksempel er to personer, hvor den ene har et LKD8 apparat og den anden et LKD30 apparat, kan de ikke umiddelbart bytte apparaterne ud. Enten skal forbindelserne laves om, eller telefonanlægget skal programmeres om. Funktioner... 7 etablere et opkald... 7 Etablere et eksternt opkald... 7 Etablere et internt opkald... 7 Gemme et eksternt nummer midlertidigt Besvare et opkald... 7 Besvare et eksternt opkald Indstille telefonens svarfunktion... 8 omstilling... 8 Til lokalnummer Til lokalnummer, som findes på lystast Til optaget lokalnummer... 8 Til eksternt nummer... 8 Samtale på Hold... 9 Parkere en samtale... 9 Hente en parkeret samtale fra vilkårlig telefon opsamle en samtale Banke På notering Ved ubesvaret opkald Ved optaget Viderestilling Forstyr Ikke (Do Not Disturb) Alle kald Kortnumre Gemme og ændre kortnumre Anvende kortnumre Slette kortnumre Kodetabel Opkald med navnevalg Trepartskonference Etablere en konference Gå ud af en konference Gå tilbage til en konference Afslutte en konference

3 Headsetprogrammering Øvrige funktioner Ændre ringesignal Baggrundsmusik, intern Medhør Vælge en speciel linje eller linjegruppe Genkald til senest indtastede telefonnummer Vælg dine egne tastefunktioner GDK-digitaltelefon Billeder af forskellige typer digitaltelefoner LKD-8 Digitalt systemapparat med højttaler, seks faste og otte fleksible lystaster. Programmere en lystast Slette en lystast lystastkoder Alle kald Kortnummer Viderestilling Viderestilling til voic Tilkobling af headset Baggrundsmusik Opsamling af samtale Opsamling af specifikt lokalnummer Banke På Programmering af lystaster, LKD Programmering fra hovedapparat Indstille dato og tid Ændre datoformat Ændre formatet for tid Natstilling Lagre systemkortnumre Vækning Fraværsmeddelelser Voic /talebesked Indspille talebesked Aktivere talebesked Deaktivere talebesked Slette talebesked Aflytte talebesked Register LKD-30 Digitalt systemapparat med display og højttaler, 12 faste og 30 fleksible lystaster samt Banke På-lystast. LKD-30 7LD Digitalt systemapparat med display og højttaler, 12 faste og 30 fleksible lystaster, Banke På-lystast og stort syvlinjers display LKD-8 LKD-30 LKD-30 7LD 4 5

4 Beskrivelse af de forskellige taster 1. Lystaster På højre side af telefonen findes et antal lystaster. Disse taster tilpasses efter kundens ønsker for indgående og udgående bylinjer, lokalnumre samt forskellige systemfunktioner. Funktion: Ind-tast Til indgående samtaler Ud-tast Til udgående samtaler Lokalnummertast Til opkald eller viderestilling til specielt lokalnummer Systemfunktionstast Valgfri funktion på en af lystasterne Kortnummertast Anvendes ved opkald til eksternt nummer, navnevalg, et lagret nummer eller sidst indtastede nummer. Omstillingstast Anvendes til omstilling af et eksternt opkald til andet lokalnummer og til programmering. Funktioner Etablere et opkald Etablere et eksternt opkald: (eller tast 0/lystast) (ikke nødvendigt, hvis headset anvendes) Tryk på en ledig lystast eller på den af taltasterne, lystast der svarer til et linjevalg (normalt 0) 0 el. Afvent klartone tone Indtast telefonnummer på taltaster telefonnummer (Se også kortnummer, sidst indtastede og gemt telefonnummer) r-e x t til/f r a t volumen s J K L 5 R-tast Anvendes ved visse specialfunktioner (f.eks. Udvidet Omstilling). Højttalertast Anvendes til ind- og udkobling af højttalerfunktion/headsetfunktion. Holdtast Anvendes til parkering af en samtale samt til programmering. Volumentast Anvendes til individuel justering af lydstyrke i højttalere og rør samt ringesignal. Taltaster Disse taster anvendes til indtastning af telefonnumre og til indlægning af visse koder til egne tastfunktioner. Etablere et internt opkald: (ikke nødvendigt, hvis headset anvendes) Indtast lokalnummeret på taltasterne, eller anvend l o k a l n r. en lystast x x x el. Du vil nu høre: A. Ringetone. Afvent svar fra det kaldte lokalnummer B. Tre toner. Begynd samtalen efter de tre toner Hvis du vil anvende telefonen på medhør, så løfter du ikke røret. Højttaleren kobles til, og lampen i tasten TIL/FRA tænder. KUN LKD-30 og LKD-30 7LD Gemme et eksternt nummer midlertidigt: besked k o n f e r e n c e d n d/flyt m i k r o f o n Beskedtast Anvendes til at afgive, besvare og aflytte beskeder. Konferencetast Anvendes til etablering af konference. Forstyr Ikke-tast (Do Not Disturb) Anvendes, når telefonen skal spærres for indgående opkald. en anvendes også til viderestilling af lokalnummer. Mikrofontast Anvendes, når mikrofonen skal frakobles, så samtale kan føres i rummet, uden den høres i telefonen. Tryk KORTNR to gange (kun ét kortnummer kan gemmes ad gangen) Nummeret genkaldes ved tryk på KORTNR og # # (kun ét kortnummer kan gemmes ad gangen) Besvare et opkald, eller tryk på TIL/FRA-tasten el. Anvendes headset, tryk kun TIL/FRA til/f r a til/f r a g e n k a l d l o k a l Genkaldstast Anvendes til automatisk genopkald til eksternt nummer. Lokaltast Anvendes til genoptagelse af parkerede lokalsamtaler. Besvare et eksternt opkald: Hvis telefonrøret er programmeret til lystast lystast Tryk på lystast eller den tast, der blinker el. blinkende tast 6 7

5 Indstille telefonens svarfunktion Samtale på hold Tryk på OMST/PROG-tasten, og tast 49 på taltasterne 4 9 Hvis lokalnummeret er koblet til en ekstern linje. Vælg 1 for Højttalerfunktion tovejs (H) Vælg 2 for Normal Ringning (T) Vælg 3 for Privatfunktion som punkt 1, dog kun envejstale (P) For at sætte samtalen på Hold: Hente samtalen på Hold: Tryk på den blinkende lystast lystast Omstilling Parkere en samtale: Hvis lokalnummeret er koblet til en ekstern linje. Til lokalnummer: Tryk på tasten OMST/PROG lokalnummer X X X Tryk på tasten OMSTIL (Den eksterne samtale sættes på midlertidigt Hold) Indtast det parkeringsnummer, samtalen skal parkeres på (For GDK162: , for FPII: ) 6 X X Afvent svar fra det kaldte lokalnummer, eller læg telefonrøret på Hvis der ikke bliver svaret på det kaldte lokalnummer, kan samtalen tages tilbage ved at trykke på den blinkende linjetast. Til lokalnummer, som findes på lystast: Tryk på lystasten, hvor lokalnummeret er lystast programmeret Samtalen stilles automatisk på Hold. Du kan vælge mellem at vente, til der svares på lokalnummeret, eller lægge telefonrøret på, inden der svares på lokalnummeret. Til optaget lokalnummer: Tryk på lystasten, hvor lokalnummeret er programmeret lystast (eller OMST/PROG, og tast lokalnummeret på taltasterne) el. X X X Læg røret på Hvis det kaldte lokalnummer er optaget, stilles samtalen automatisk på Hold, når du lægger telefonrøret på. Hente en parkeret samtale fra vilkårlig telefon: Indtast det parkeringsnummer, samtalen er parkeret på (For GDK162: , for FPII: ) Opsamle en samtale Når det ringer på et lokalnummer: Indtast 7 + lokalnummeret, som ringer (normalt ) Opsamle en samtale fra gruppen: Du skal indgå i samme svargruppe for at kunne udføre denne funktion. Når det ringer på et lokalnummer: løft røret 6 X X 7 + X X X Til eksternt nummer: Gælder kun for ISDN-linjer Tryk på tasten OMST/PROG kortnummer eller 0 + telefonnummer X X X el. 0 + tlf.nr

6 banke på Viderestilling *, når optagettonen høres * Afvent svar Behandling af Banke På-signal: Når du selv modtager et Banke På-signal, ringer din telefon, og lampen i lystasten HOLD/GEM blinker. Du kan nu vælge at afslutte din igangværende samtale eller midlertidigt afbryde den. Skift mellem igangværende samtaler: Internt opkald Ved et internt opkald viser displayet XXXXXXXXX. Du får nu den nye samtale ind, og den oprindelige samtale er blevet sat på Hold. For at komme tilbage til den oprindelige samtale trykkes på den blinkende lystast. Eksternt opkald Tryk på lystasten, der blinker For at genoptage den oprindelige samtale, gentag ovenstående, og vælg den linje, som skal besvares. Notering Ved ubesvaret opkald: Tryk på funktionstasten BESKED Besked står i modtagerens display, og BESKED-tasten blinker. Der ringes tilbage ved at trykke på BESKED-tasten. Ved optaget: Tryk på lystasten BESKED Når modtager bliver ledig, ringer afsendertelefonen. Når røret løftes, ringer modtagertelefonen. lystast besked besked Viderestilling til andet svarsted: Tryk på TIL/FRA til/f r a d n d/f ly t Tryk på DND/FLYT, eller tast el. Vælg viderestillingstype 1. Direkte. herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til 2. Ved optaget. herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til 3. Ved ubesvaret. herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til 4. Ved optaget og ubesvaret. herefter det lokalnummer/gruppenummer, dit opkald skal gå til 5. Eksternt. Efter at 5 er tastet, angives positionen på det kortnummer, hvor det eksterne nummer er programmeret. F.eks , hvor 250 er kortnummerpositionen * Eksternt. Som punkt 5 efter 10 sek. (Tiden kan ændres, men gælder for alle) 7. Voic med 4 sekunders timer, (fast tid) Ved ubesvaret efter 4 sek Voic ved ubesvaret. Efter 10 sek. (Tiden kan ændres, men gælder for alle) 8 9. Voic ved optaget. Kvittering fås i form af en tone, og ved at DND/FLYT-tasten blinker 9 1 X X X 2 X X X 3 X X X 4 X X X 5 X X X (kortnummer) * X X X Annullering af viderestilling: d n d/flyt Tryk på DND/FLYT-tasten eller 54# el. 5 4 # Bemærk: Ved brug af viderestillingstype skal der være installeret et voic kort i anlægget (DVIB). Vedr. voic , se side 21. Forstyr Ikke (Do Not Disturb) Din systemtelefon skal have denne funktion programmeret Tryk på tasten DND/FLYT DND/FLYT-tastens lampe skal nu lyse Annullering af funktionen: Tryk på tasten DND/FLYT d n d/f ly t d n d/f ly t Bemærk: Telefonisten kan ikke anvende funktionen Forstyr Ikke, da dette er natindstillingsfunktionen 10 11

7 Alle kald Kodetabel Alle kald via interne zoner: For intern zone nummer 1 tast # 1 # 1 For intern zone nummer 2 tast # 2 # 2 For alle zoner tast # 0 # 0 Kortnumre Gemme og ændre kortnumre: Tryk på tasten OMST/PROG Tryk på tasten KORTNR, og angiv den position, som kortnummeret skal gemmes på Egne kortnumre og systemkortnumre for FPII (999 for GDK162) X X X Indtast telefonnummeret telefonnummer Tryk på HOLD/GEM Angiv tekst til telefonnummeret. Se kodetal. Kan udelades tekst Maks. 16 karakterer Tryk på HOLD/GEM A = 2 1 B = 2 2 C = 2 3 D = 3 1 E = 3 2 F = 3 3 G = 4 1 H = 4 2 I = 4 3 J = 5 1 K = 5 2 L = 5 3 M = 6 1 N = 6 2 O = 6 3 P = 7 1 Q = 1 1 R = 7 2 S = 7 3 T = 8 1 U = 8 2 V = 8 3 W = 9 1 X = 9 2 Y = 9 3 Z = 1 2. = 1 3, = * 3 : = * 2 = * 1 0 = = = = = = = = = = 9 3 Opkald med navnevalg Etablere et opkald med navnevalg: Tryk på tasten KORTNR to gange Vælg alternativ for visning af navn 1 / 2 / 3 1 Interne lokalnumre 2 Individuelle kortnumre 3 Systemkortnumre Find frem til aktuelt navn ved at anvende piletasterne t / s For at ringe det valgte nummer op trykkes på tasten HOLD/GEM Alternativt kan du hoppe direkte til navne, som begynder med et bestemt bogstav, ved at angive bogstavets kode. Se kodetabel Bemærk: Kun telefonisten kan gemme systemkortnumre FPII (999 for GDK162) Anvende kortnumre: Tryk på KORTNR Indtast det ønskede kortnummer Egne kortnumre 01-19/Systemkortnumre for FPII (999 for GDK162) Slette kortnumre: Tryk på tasten KORTNR Vælg det kortnummer, som skal slettes X X X 12 13

8 Trepartskonference Øvrige funktioner Etablere en konference: Kald op til den første deltager Tryk på tasten KONF Kald op til den næste deltager Tryk på tasten KONF Tryk på tasten KONF to gange ved sidste deltager Konferencefunktionen er etableret k o n f k o n f k o n f k o n f Ændre ringesignal: Tryk på OMST/PROG, og tast Vælg ringesignal (1-4) X Baggrundsmusik, intern: Det er ikke den musik, kunden hører Tryk på OMST/PROG, og tast Gå ud af en konference: Tryk på tasten KONF, og læg røret på k o n f Annullere baggrundsmusik: Tryk på OMST/PROG, og tast Gå tilbage til en konference: Gælder kun den, som har etableret konferencen Medhør: Tryk på TIL/FRA, og læg røret på til/f r a Tryk på tasten KONF k o n f Annullere baggrundsmusik: Afslutte en konference: Læg røret på Headsetprogrammering Headset on (tastes med pålagt rør) Headset off (tastes med pålagt rør) Med headset on anvendes tasten TIL/FRA til at afløfte rør/besvare kald til/f r a Vælge en speciel linje eller linjegruppe: Vælg en speciel linje tast 88 samt linjenummeret 8 8 X X Vælg en speciel linjegruppe tast 8 samt linjegruppenummeret 8 X X Genkald til senest indtastede telefonnummer: Tryk på tasten GENKALD På LKD8-modeller mangler tasten g e n k a l d g e n k a l d Tryk på tasten KORTNR og * * 14 15

9 Vælg dine egne tastefunktioner Programmere en lystast Tryk på tasten OMST/PROG Tryk på den lystast, du vil anvende den ønskede lystastkode (se nedenfor) Slette en lystast Tryk på tasten OMST/PROG Tryk på den lystast, du vil slette Lystastkoder lokalnummer: lystast h o l d/gem lystast h o l d/gem X X X Viderestilling til voic Ved ubesvaret efter 4 sek.: Ved ubesvaret efter 20 sek.: Ved optaget: Tilkobling af headset: 5 7 Baggrundsmusik: 7 3 Opsamling af samtale: 6 6 Opsamling af specifikt lokalnummer: 7 X X X Banke På: OMST/PROG 8 5 Programmering af lystaster, LKD-8 Alle kald: 4 3 Intern gruppe 1: Intern gruppe x: Kortnummer: Viderestilling: Direkte: Ved optaget: Ved ubesvaret: Ved optaget/ubesvaret: 4 0 X nummer destination destination destination destination Funktionstasten KORTNR: 9 0 Funktionstasten KONFERENCE: 9 1 Funktionstasten BESKED: 9 2 Funktionstasten DND/FLYT: 9 3 Funktionstasten MIKROFON: 9 5 Funktionstasten GENKALD: 9 7 Ekstern: Ekstern med forsinkelse (standard 20 sek.): destination 5 4 * destination 16 17

10 Programmering fra hovedapparat Indstille dato og tid: Tryk på tasten OMST/PROG, og tast # og 1 # 1 Indtast dato og tid i formatet ÅÅMMDD og TTMM ÅÅMMDDTTMM Ændre datoformat: Formatet for dato, som vises i displayet, kan ændres fra DDMMÅÅ til MMDDÅÅ eller omvendt Tryk på OMST/PROG, og tast * og 5 * 5 Ændre formatet for tid: Formatet for tid, som vises i displayet, kan ændres fra 24 timer til 12 timer eller omvendt Tryk på OMST/PROG, og tast * og 6 * 6 Natstilling: Natstilling udføres på hovedapparatet. Aktivering og deaktivering sker med samme tast Tryk på tasten DND/FLYT (Med rør pålagt vigtigt) d n d/f ly t Vækning: Vækning kan indstilles centralt for flere telefoner i systemet. Vækning kan sættes til at ringe i et enkelt tilfælde eller kan gentages hver dag. Tryk på tasten OMST/PROG, og tast 41 på taltasterne 4 1 lokalnummer på taltasterne X X X X X X Eksempelvis for et enkelt lokalnummer og for lokalnummer vækketidspunkt TT:MM (Time og minut) T T M M, eller # og HOLD/GEM, hvis vækningen skal gentages hver dag h o l d/gem h o l d/gem Efter kvitteringstonen er funktionen aktiveret, og en * blinker til venstre for tiden el. # Slette vækning: Tryk på tasten OMST/PROG, og tast lokalnummer X X X X X X Eksempelvis for et enkelt lokalnummer og for lokalnummer Lagre systemkortnumre: Systemet har 200 systemkortnumre for FPII og 800 systemkortnumre for GDK162, som kan anvendes af alle brugere i hele systemet. Men det er kun telefonisten, som kan lagre eller slette systemkortnumre Systemkortnumre lagres som almindelige kortnumre, se side

11 Fraværsmeddelelser Voic /talebesked Meddelelser på display: Du kan vælge mellem forskellige meddelelser, som vises, når nogen ringer til dig. Tryk på tasten OMST/PROG, og tast Indtast nummeret på den ønskede meddelelse X X (00-10) Indtast data (eksempelvis dato, tid eller telefonnummer) X X X X (Bekræftelsestone høres) Fjerne meddelelse: Tryk på DND/FLYT d n d/f ly t 01 Frokost til kl. TT:MM 06 Hos (telefonnummer op til 17 cifre) 02 Ferie til DD:MM 07 Hos lokal xxx 03 Ude af huset til kl. TT:MM 08 I konference til kl. TT:MM 04 Ude af huset DD:MM 09 Er hjemme 05 Ude af huset til ukendt tid 10 Er syg TT = timer 00-23, MM = minutter DD = dag 01-31, MM = måned Hvis telefoncentralen har voic , kan dette anvendes som telefonsvarer for alle lokalnumre. Indspille talebesked: Bemærk: Voic kan ikke anvendes på omstillingsbordet Indtast 67# 6 7 # Besked afspilles ved optaget Indtast Besked afspilles ved ubesvaret Indspil din besked besked HOLD/GEM, hvis du ønsker talebeskeden gemt i mere end 48 timer Afslut ved at lægge røret på Aktivere talebesked: Ved ubesvaret efter 4 sekunder Ved ubesvaret efter 20 sekunder Se, hvem der har ringet Kun ved ISDN og A-nummervisning Displayet viser BESKED:CLI(X) X er antallet af beskeder Tryk på tasten BESKED Telefonnummer vises samt dato og tid Tryk på tasten HOLD for at ringe op besked: c l i(x) besked Ved optaget Afslut ved at lægge røret på Deaktivere talebesked: 54# 5 4 # Afslut ved at lægge røret på Tryk på tasten KONF for at slette en besked og fortsætte k o n f til næste besked Slette talebesked: Indtast 67* 6 7 * Ved optaget Indtast Ved ubesvaret efter 4 sekunder Afslut ved at lægge røret på 20 21

12 Voic Register Aflytte talebesked: Indtast (Du vil høre: Denne besked ) Ved optaget Indtast (Du vil høre: Denne besked ) Ved ubesvaret Afslut ved at lægge røret på Aflyt indtalte beskeder til dig: Tryk på tasten BESKED Aflyt beskeden besked Tryk på tasten HOLD Gemmer besked og går til næste eller Tryk på tasten BESKED Gentager beskeden eller besked Tryk på tasten KONF k o n f Sletter besked og går til næste A Alle kald 12 B Baggrundsmusik 15 Banke På 10 Beskedtast 6 Besvare et opkald 7 D Dato 18 DND/FLYT 11 E Eksternt opkald 7 F Forstyr Ikke 11 Forstyr Ikke-tast 6 Fraværsmeddelelser 20 G Genkaldstast 6 Genopkald til senest indtastede telefonnummer 15 H Headset 14 HOLD-tast 6 Højttalertast 6 I Indstille dato og tid 18 Indstille telefonens svarfunktion 8 Internt opkald 7 K Koder 16, 17 Kodetabel 13 Konferenceetablering 14 Konferencetast 6 Kortnummer 12 Kortnummertast 6 L Lagre systemkortnumre 18 Linjegruppe 15 Lydstyrke 6 Lystaster 6, 16, 17 M Medhør 15 Mikrofontast 6 N Natstilling 18 Navnevalg 13 Notering 10 O Omstilling af samtale 8 Omstillingstast 6 Opkald 7 Opkald med navnevalg 13 Opsamling af samtale 9 P Parkering 9 R Ringesignal 15 R-tast 6 S Samtale på Hold 9 Slette kortnummer 12 Svarfunktion 8 Systemkortnumre 18 T Taltasterne 6 Tid 18 V Viderestilling 11 Voic 21, 22 Vækning

13 Kontakt Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S: Salg & Service: Salg: Support: Connection A/S Lokesvej Hillerød Telefon Fax

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner...................... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning for analoge telefonapparater Til LG-GDK-16 og 20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Etablere et opkald...

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP Brugervejledning Analog til ipecs UCP Indholdsfortegnelse Foretage opkald.... 5 Eksternt opkald.... 5 Internt opkald.... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale.... 5 Omstilling... 6 Omstilling til andet

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30. Til ipecs version 5 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30. Til ipecs version 5 omstillingsanlæg Brugervejledning Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30 Til ipecs version 5 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse LKD-digitaltelefoner... 5 Foretage et opkald... 6 Foretage et eksternt opkald... 6 Foretage et

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald............................................................ 5 Eksternt opkald.....................................................

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Brugervejledning LIP ipecs UCP

Brugervejledning LIP ipecs UCP Brugervejledning LIP-7000 ipecs UCP Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 4 Daglige funktioner... 6 Foretage opkald... 6 Besvare opkald... 7 Mute/afbryde mikrofonen... 7 Omstille et opkald...

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100 Brugervejledning Trådløs telefon GDC-345H Til LG LDK-50/-100 Indholdsfortegnelse Trådløs telefon GDC-345H... 6 Dele... 6 Håndsæt... 6 Batterilader... 6 Batteri... 6 Headset... 6 Beskrivelse af taster...

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

TDC IP8815E IP-telefon. Brugervejledning

TDC IP8815E IP-telefon. Brugervejledning TDC IP8815E IP-telefon Brugervejledning Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over IP8815E IP-telefon...3 2. Installation af din IP8815E-telefon...5 3. Brug af IP8815E-telefonens funktioner...6

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

TDC IP8840E IP-telefon. Brugervejledning

TDC IP8840E IP-telefon. Brugervejledning TDC IP8840E IP-telefon Brugervejledning Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over IP8840E IP-telefon...3 2. Installation af din IP8840E-telefon...5 3. Brug af IP8840E-telefonens funktioner...6

Læs mere

Brugervejledning LDP-7000 SERIEN IPECS UCP

Brugervejledning LDP-7000 SERIEN IPECS UCP Brugervejledning LDP-7000 SERIEN IPECS UCP Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D 3 Vægbeslag LDP-7024WMB 3 Telefonernes

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 BusinessPhone-kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Læs mere

HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave November 2009

HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave November 2009 HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - November 2009 Indhold INDLEDNING 3 Telefoner og ekstraudstyr 3 Telefonernes knapper og lamper 4 Tilslutning af ledninger og tilbehør 5 FUNKTIONER

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Håndtering af samtaler Funktionstaster System funktioner Håndtering af samtaler Din nye 5402/5602 telefon har indbygget højttaler, som giver mulighed

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN. ipecs-lik Phase 5.x - Udgave 1.1

HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN. ipecs-lik Phase 5.x - Udgave 1.1 HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN ipecs-lik Phase 5.x - Udgave 1.1 Indhold INDLEDNING 3 Telefoner og ekstraudstyr 3 Telefonernes knapper og lamper 4 Tilslutning af ledninger og tilbehør 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt designet til folk med høreproblemer og er forsynet med en volumenkontrol i

Læs mere

Indledning IP9840C telefon IP9808 telefon IP telefon funktioner Opkald Genopkald Omstille kald...

Indledning IP9840C telefon IP9808 telefon IP telefon funktioner Opkald Genopkald Omstille kald... Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap SV 8100 Enkelbrugervejledningfor systemtelefoner IPtelSophi Indholdsfortegnelse Side Bekrivelserne i denne enkle brugsanvisning er ikke fuldstændig. Se (engelsk-) uførlig vejledning på hjemmesiden til

Læs mere