FAMAGASINET TEMA: ARBEJDSMILJØ JYSKE FORSKELLE PÅ ARBEJDSMILJØET FRA STORRUM TIL STORRUM SUNDHEDSFREMME UDBREDT I FINANSSEKTOREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMAGASINET TEMA: ARBEJDSMILJØ JYSKE FORSKELLE PÅ ARBEJDSMILJØET FRA STORRUM TIL STORRUM SUNDHEDSFREMME UDBREDT I FINANSSEKTOREN"

Transkript

1 APRIL 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING TEMA: ARBEJDSMILJØ JYSKE FORSKELLE PÅ ARBEJDSMILJØET side 4 Jyske Bank er ikke længere en typisk finansiel arbejdsplads. Og de nye tider stiller selvfølgelig også nye krav til medarbejderne. FRA STORRUM TIL STORRUM side 8 Da Sparekassen Kronjylland skulle have nyt hovedsæde blev byggeriet planlagt, så de nye storrumskontorer kunne fungere optimalt. SUNDHEDSFREMME UDBREDT I FINANSSEKTOREN side 12 Der er fokus på sundheden på de danske arbejdspladser. Udbredelsen af såkaldte sundhedsfremmeordninger er dog særlig udtalt i finanssektoren.

2 INDHOLD Leder: Flere sider af arbejdsmiljøet side 3 Jyske forskelle på arbejdsmiljøet side 4 Jyske Bank er ikke længere en typisk finansiel arbejdsplads. Og de nye tider stiller selvfølgelig også nye krav til medarbejderne. Karriereplaner til tiden side 6 Det netop afsluttede PAF-projekt har testet en model for, hvordan man bedst fastholder medarbejdere i den finansielle sektor. Fra storrum til storrum side 8 Sparekassen Kronjyllands hovedsæde flyttede til nye omgivelser for 5 ½ år siden. Byggeriet blev fra starten planlagt, så de nye storrumskontorer kunne fungere optimalt. Arbejdspladser bliver røgfrie miljøer side 10 Fra 15. august er det slut med at ryge indendørs på danske arbejdspladser - i hvert fald næsten. Tal der tæller - Finansvirksomheder arbejder for sundheden side 12 Sundhedsfremmeordninger på de danske arbejdspladser vinder mere og mere frem, og udbredelsen i finanssektoren er generelt over gennemsnittet. FA Magasinet, 15. årgang, nr. 2 - april 2007 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks Kbh. K SIDE 2 FA MAGASINET APRIL 2007

3 LEDER Flere sider af arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø er på alles læber. Den tre år gamle arbejdsmiljøreform er netop blevet jursteret, så Arbejdstilsynets smiley- og screeningsordninger forhåbentligt kommer til at fungere bedre for alle parter. Snart træder den nye rygelov i kraft. Og også på EU plan er arbejdsmiljø på dagsordenen nu og i de kommende år. I den finansielle sektor er indsatsen for arbejdsmiljøet en løbende proces, der konstant udvikler sig i takt med tiden. Det arbejdsmiljø vi omgiver os med i dag er anderledes end det vi kendte for 10 eller 20 år siden. Arbejdsmiljø er en levende størrelse og derfor må indsatserne også løbende ændre sig. Senest har vi sammen med DFL og Finansforbundet udgivet en fælles vejledning om stress. Vejledningen skal ikke ses som et udslag af, at de ansatte i den finansielle sektor er mere stressede, end andre branchegrupper - tværtimod ligger vi ikke på listerne over stressede brancher. Men stress er et emne, som der er fokus på - og det gælder selvfølgelig også i finansvirksomhederne. Derfor vil vi gerne give noget inspiration til, hvordan man kan arbejde med emnet. Men arbejdsmiljø er meget andet end stress. Og i dette nummer af FA Magasinet har vi valgt ikke at beskæftige os med den side af sagen. I stedet har vi valgt at illustrere nogle andre sider af den indsats, der foregår for at fremme det gode arbejdsmiljø og dermed i sidste ende også mindsker stressen i den finansielle sektor. Det handler om sundhed, den rette uddannelse, at følge med i nye forretningskoncepter og om at indrette arbejdspladsen hensigtsmæssigt. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA MAGASINET APRIL 2007

4 Jyske forskelle på arbejdsmiljøet Cafemiljø, værtsroller, storskærme, hylder med varer på. Jyske Bank er ikke længere en typisk finansiel arbejdsplads. Og de nye tider stiller selvfølgelig også nye krav til medarbejderne. Når man vender måden at drive bank på fuldstændig på hovedet, som det er sket i Jyske Bank, påvirker det selvfølgelig også medarbejdernes arbejdsdag. Det har Jyske Bank ikke overraskende også erfaret i takt med, at Jyske Forskelle 2. generation er blevet foldet ud. Banken tager nu hul på en såkaldt arbejdsmiljørunde i alle afdelingerne, for at følge op på, hvor der skal gøres noget. Vi er godt klar over, at der er nogle problemer, så det vil vi nu gøre noget ved. Det er jo en stor forandringsproces, vi er inde i, siger Hanne Birgitte Møller, der er afdelingsdirektør i Jyske Bank. Et af de problemer Hanne Birgitte Møller hentyder til, er støjgener fra filialernes nye cafeområder. Vi har lavet kaffebar, som vender ud mod fronten, og hvor er alle er velkomne. Det har vist sig især at være populært blandt skolebørn. Og det har da været noget, der skal findes et niveau for, forklarer Hanne Birgitte Møller. Det proaktive møde med kunden En anden udfordring, der har ændret hverdagen i Jyske Bank, er den nye proaktive måde at møde kunderne på en rolle man som bankansat selvfølgelig lige skal vænne sig til. Vi vil gerne signalere imødekommenhed overfor kunderne. Modsat før er det derfor medarbejderne, der kommer kunden i møde. Det betyder, at de hele tiden skal være klar til at tage imod kunderne, når de kommer ind - og det er en stor udfordring, siger Hanne Birgitte Møller. Banken har udpeget en række medarbejdere til at varetage rollen som værter. De er valgt ud, fordi de er gode til og har det godt med den lidt udfarende rolle. Man har ikke villet sætte nogle, der ikke bryder sig om værtsrollen, til det. Men er alle værter optaget, skal andre dog være klar til at tage den proaktiv rolle i forhold til kunden. For at klæde medarbejderne på til værtsrollen har banken gennemført fire træningsseancer i hver afdeling, hvor alle medarbejdere har prøvet tingene af. Herudover kører der en specifik uddannelse for værterne. SIDE 4 FA MAGASINET APRIL2007 Det en stor forandring af skabe en proaktiv kundevendt afdeling, hvor alle medarbejdere straks føler sig godt tilpas i rollen - det implementeringsarbejde fortsætter og naturligvis

5 vil der også være behov for fortsat fokus på træning og uddannelse, siger Hanne Birgitte Møller. Fladskærme afløser papir En trediedel af Jyske Forskelle er måden at kommunikere med kunderne på. Hvor man før i meget høj grad talte sammen ud fra papirer, har man nu taget skærme i brug. Alle mødelokaler er udstyret med fladskærme, og hele tilgangen til tingene er blevet præsentationsorienteret. Også det har været en ny oplevelse for medarbejderne. Men samtidig noget der giver dem nye muligheder for at gøre tingene forståelige for kunderne. De nye produktpakker er en anden slags nytænkning. Kunderne kan i bogstaveligste forstand tage varerne ned fra hylden, mens medarbejderne interesseret spørger, om de kan hjælpe med noget. Jyske Banks indretning før 1996 Banken var medarbejdernes kontor ikke kundernes platform. Jyske Banks indretning Jyske Forskelle 2 - Ny indretning bl.a. med cafe miljøer - Kommunikation via skærme - Produktpakker på åbne hyl der i banklokalet - Værtsrollen Jyske Banks indretning Jyske Forskelle 1 - Åbent miljø med runde teamborde med plads til kunderne ved rådgivernes arbejdsplads - Skrankerne blev fjernet - Børnehjørner - Mødelokaler indrettet efter kundetyper SIDE 5 FA MAGASINET APRIL 2007

6 Karriereplaner til tiden Kan man lave en model for, hvordan man bedst fastholder medarbejdere i den finansielle sektor? Resultaterne af det for nylig afsluttede projekt om Proaktiv fastholdelse i den finansielle sektor - også kaldt PAF-projektet, peger på, at det faktisk er muligt. Hvordan holder man på sine medarbejdere? Det gør man bl.a. ved at sikre, at deres kompetencer og kvalifikationer hele tiden passer til deres arbejdsopgaver. Det netop afsluttede PAF-projekt forsøgte at komme med et bud på, hvordan man bedst håndterer den løbende kompetenceudvikling. Den primære målgruppe for projektet har været medarbejdere, hvis job på kortere eller længere sigt vil forsvinde helt fra sektoren eller ændre sig betydeligt. Ideen var at udvikle disse medarbejderes kompetencer og dermed øge deres muligheder for at få et andet job i banken eller alternativt at øge deres værdi på arbejdsmarkedet som sådan. En ny strategi der øger kompetencerne Ifølge evalueringskonsulent på projektet Ole Holst kan den udviklede PAF-model være velegnet som en ny sektorstrategi, der ikke alene kan styrke medarbejdernes komeptencemæssige markedsværdi, men også deres vilje til forandring og mobilitet indenfor sektoren. Deltagerne i PAF-projektet - Danske Bank - Jyske Bank - Nykredit - Nordea - Sydbank - Spar Nord - FA - Finansforbundet. Og det er der måske grund til at tage meget alvorligt. En foranalyse til PAF-projektet viste nemlig, at en række kulturelle og traditionsmæssige forhold i finanssektoren medvirker til at fastholde flere medarbejdergrupper i en situation, hvor de ikke orienterer sig nok mod forandringer og fremadrettede beskæftigelsesmuligheder. For en del medarbejdere gælder det, at de ikke er omstillingsparate nok og derfor ikke handler proaktivt i forhold til nye beskæftigelsesmuligheder. PAF og MUS Undervejs i projektforløbet er en model for kompetenceafdækning blevet afprøvet på 450 medarbejdere fra seks finansvirksomheder. Afdækningen ledte frem til en handleplan for hver enkelt medarbejder set ud fra fremtidige arbejdsfunktioner og kompetencekrav. Ud fra resultaterne fra afklaringen og de individuelle uddannelsesplaner har virksomhederne gennemført flere læringsaktiviteter. Uddannelsesaktiviteterne er fremadrettede og kvalificerer deltagerne til at arbejde i nye relevante jobfunktioner. Og netop da PAF går ud på at komme forandringer i møde med de rette kompetencer i rette tid, bør brugen af metoden, ifølge Ole Holst, være en tilbagevendende begivenhed, måske ligefrem som en erstatning for - eller et supplement til - medarbejderudviklingssamtaler. Hvor mus-samtaler, ifølge ham, ofte er bagudrettede, er PAF-metoden altid fremadskuende og sikrer, at man kan få lavet karriereplanerne til tiden. Det vil i sidste ende styrke virksomhedernes attraktivitet overfor nye medarbejdere. SIDE 6 FA MAGASINET APRIL2007

7 Lederen som forandringsagent PAF-projektets anden primære målgruppe var ledere, der deltog i et 2 dages lederseminar for at kvalificere sig til at virke som forandringsagenter for den ønskede udvikling. Tanken var, at lederne skulle gå forrest, være synlige og kommunikere forandringsprocesserne, så medarbejderne kunne se meningen med dem. Lederne skulle være i stand til at konkretisere "visionerne fra oven" gennem coaching og sparring med medarbejderne. Nykredits Administrationscenter var blandt deltagerne i PAF-projektet. Samtlige 60 medarbejdere og alle ledere i centeret blev tilbudt at deltage i første fase af projektet, som var afklaringsforløbet. 40 medarbejdere valgte at takke ja til tilbuddet. Anden del af forløbet bestod af konkret kompetencegivende uddannelse på baggrund af resultaterne fra afklaringsforløbet. 25 af de 40 valgte at deltage i fase to. De deltog tilsammen i 90 kurser undervejs - blandt de mest populære var kurser om den gode dialog, engelsk og konflikthåndtering. Nykredit beskriver projektet som vellykket. Alle der deltog blev ifølge tovholder for projektet i Nykredit Henrik Bjerring mere afklarede omkring deres egne kompetencer. "De 25, der deltog i anden fase, var dog i meget høj grad medarbejdere, der allerede er mere aktive i forhold til deres egen udvikling. Men det er også godt for Nykredit, at de bliver endnu mere tilfredse. Til gengæld var der mange fra selve PAF-målgruppen, som valgte at takke nej", siger Henrik Bjerring. Nykredit overvejer nu, om de fremover skal bruge PAF-metoden til at styrke den interne rekruttering. PAF-effekten: Trivsel FØR: næsten 50% af deltagerne var utilfredse med deres job i EFTER: 48% mener, at deres jobsituation er forbedret mærkbart. Jobmatch: 49% af deltagerne har fået nyt job eller nye udfordringer, som er bedre i overenssstemmelse med deres ønsker. 26% har nyt job, som de er mere tilfredse med (i samme virksomhed). 23% har samme job, men er mere tilfredse. SIDE 7 FA MAGASINET APRIL 2007

8 Fra storrum til storrum Sparekassen Kronjyllands hovedsæde flyttede til nye omgivelser for 5 ½ år siden. Byggeriet blev fra starten planlagt, så de nye storrumskontorer kunne fungere optimalt. Da Sparekassen Kronjylland stod for at skulle opføre et helt nyt hovedsæde i Randers for 6 år siden, lagde de først ud med at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) blandt det personale, der skulle rykke med fra den gamle kontorbygning i Randers centrum til de nye naturskønne omgivelser ved Gudenåen. De spurgte her ind til medarbejdernes ønsker til klima, pladsforhold, lysforhold og andre ting af betydning for indretningen. Med resultaterne fra APV'en endte Sparekassen med at have et rigtig godt materiale, som de sammen med arkitekterne på byggeriet brugte til at planlægge det nye hus efter helt fra bunden. Medarbejdernes ønsker blev simpelthen indarbejdet i projekteringen af det nye hus. Fleksibilitet i centrum Det nye hovedsæde skulle baseres på storrumskontorer. Netop den måde at organisere arbejdet på var ikke noget nyt for sparekassen. Også det gamle hovedsæde bestod nemlig af en del storrumskontorer. Men bygningerne, der her var fra 1936, gav bare ingen mulighed for fleksibilitet. "Vi kom fra en gammel kontorbygning, som var opført til sparekassen i Her var der også storrum, men det var det muliges kunst", siger direktør i Kronjyllands Erhvervs Investering A/S Tom Lauritzen. Det gamle hus var ifølge ham ikke fleksibelt nok. Der var skillevægge og søjler, som der skulle tages hensyn til. Og det var et problem i en organisation, hvor det ikke er usædvanligt, at medarbejderne flytter rundt med jævne mellemrum. Den overordnede målsætning for planlægningen af den nye bygning var derfor fleksibilitet. Og det mål opnåede sparekassen på den nye adresse. "Sidste år flyttede vi rundt på 80 personer. Nogle skulle have mindre kontorer andre større. Og det kunne huset klare fuldt ud", forklarer Tom Lauritzen. Grobund for vidensudveksling Hemmeligheden er, at de enkelte kontorer kan justeres i størrelsen. Små kontorer kan blive lidt eller meget større, ligesom store kontorer kan gøres mindre, hvis det er det, der er behov for. I dag rummer hovedsædet kontorer med mellem 1 og 15 medarbejdere, som placeres efter funktion. Folk der har meget samarbejde placeres sammen. SIDE 8 FA MAGASINET APRIL2007

9 "Vi har en holdning til, at der maksimalt må være personer i ét kontor. Der er så 5-10 m2 til rådighed pr. person. Så der er masser af plads. Hvis vi presser kvadratmetrene for hårdt, opstår der problemer med arbejdsmiljøet", siger Tom Lauritzen. Og ifølge ham er medarbejderne godt tilpas i de nye lokaler, som de nu efterhånden har boet i i 5 ½ år. Ingen støjproblemer Støj er ifølge Tom Lauritzen ikke et problem i Randers-hovedsædet bl.a. fordi man tog højde for de akustiske behov ved planlægningen af byggeriet. FAKTA om STØJ i storrum Støj i storrumskontorer påvirker let koncentrationen. Ifølge loven skal unødig støj dæmpes. Der findes forskellige måder at forebygge støj på, bl.a. - opstilling af lydskærme - brug af lydabsorberende materiale til lofter og vægge - vedtagelse af fælles adfærdsregler Mere viden om støj kan findes på Der er taget højde for støjforebyggelse i Sparekassen Kronjyllands nye hovedsæde. "Vi har planlagt huset, så fx loftbeklædningen og gulvbelægningen tager støjen. Og det betyder, at der er meget ro i huset. Støjen kører ikke rundt i kontorerne" forklarer han. Det gør til gengæld informationerne og erfaringerne, som ifølge Tom Lauritzen er den absolut største fordel ved storummene. Medarbejderne på de enkelte kontorer har det samme informationsniveau. Det betyder, at hvis en er syg eller har ferie, så er der andre, der let kan tage over fx i forhold til kunder. SIDE 9 FA MAGASINET APRIL 2007

10 Arbejdspladser bliver røgfrie miljøer Fra 15. august er det formentlig slut med at ryge indendørs på danske arbejdspladser - i hvert fald næsten. Den nye lov om røgfrie miljøer træder formentlig i kraft 15. august. Formålet er at udbrede røgfri miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning samt at forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Med loven følger derfor en række regler for, hvor der må ryges på arbejdspladserne. Den nye danske rygelov er blevet kritiseret for ikke at gå vidt nok ved stadig at give mulighed for at indrette særlige rum til indendørs rygning. Beskyttelse mod tobaksrøg Topdanmark indførte selv rygeregler allerede i I første omgang betød det, at det fra 2006 kun har været tilladt at ryge i særlige lokaler hos Topdanmark. Fra 1. januar 2008 var det så meningen, at det delvise rygestop skulle følges op med et totalt rygeforbud, fordi undersøgelser har vist, at det ikke er nok blot at begrænse rygningen til bestemte lokaler. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er eneste reelle beskyttelse mod tobaksrøg et totalt forbud mod indendørs rygning. Opdeling og afmærkning af rum i ryge- og ikke-rygearealer beskytter med andre ord ikke mod passiv rygning. Det totale rygestop har Topdanmark nu valgt at rykke frem til 15. august i år. Fra denne dato får rygende medarbejdere i Topdanmark mulighed for at ryge på et nærmere angivet område udendørs. Topdanmark iværksatte sidste år en række rygestopaktiviteter i samarbejde med eksterne rygestopkonsulenter bl.a. gratis rygestopkurser. Topdanmark finansierede fælles rygestopkurser, hvor deltagerne kunne få betalt forbrug af nikotinerstatning i op til en måned. De medarbejdere, der ikke ønskede at deltage i de fælles kurser, men foretrak et helt individuelt forløb, kunne få op til 700 kr. i støtte fra koncernen til formålet. FAKTA om de nye regler om rygning Det er ikke tilladt at ryge på indendørs arbejdspladser - og arbejdsgiveren skal lave en skriftlig rygepolitik. Her kan det fx besluttes, om det er tilladt at ryge på enmandskontorere eller i særlige rygerum eller kabiner. I rygepolitikken skal der mindst stå om og hvor man må ryge på arbejdspladsen - og der skal stå, hvad konsekvensen er, hvis en medarbejder overtræder rygepolitikken. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at loven overholdes - og arbejdsgiveren risikerer en bøde, hvis det tilllades, at der ryges indenfor i strid med loven. Arbejdstilsynet får opgaven med at føre tilsyn med, om loven overholdes. Loven er planlagt til at træde i kraft den 15. august i år. SIDE 10 FA MAGASINET APRIL2007

11 NYT FRA FA Rygeforbud i Europa Danmark På statslige arbejdspladser er der restriktioner, men med så mange undtagelser at loven ikke beskytter. I november 2006 blev indgået et forlig om nye rygeregler, som forventes at træde i kraft april De nye regler indebærer, at det stadig er tilladt at ryge på enkeltmandskontorer og i rygerum. England Rygning bliver forbudt indendørs pr. 1. juli Loven betyder, at indendørs rygerum bliver forbudt. Frankrig Ny lovgivning træder i kraft i Irland Rygning er forbudt indendørs. Rygerum er ikke tilladt. Irland var det første land i verden, der indførte en lovgivning, der reelt beskytter de ansatte mod tobaksrøg. Italien Rygning er forbudt indendørs, men rygerum er tilladt. Norge Rygning er tilladt på enkeltmandskontorer, og hvis der på arbejdspladsen er flere lokaler med samme formål, kan rygning tillades i op til halvdelen af disse. Skotland Rygning er forbudt indendørs. Rygerum er ikke tilladt. Spanien Rygning er forbudt indendørs. Rygerum er ikke tilladt. Sverige Det er op til den enkelte medarbejder at sige fra over for røgen. Kilde: cancer.dk Nyt fra FA Navneændringer Föreningssparbanken, filial af Föreningssparbanken AB (publ), Sverige har ændret navn til Swedbank. Sparekassen Vestsalling har ændret navn til Spar Salling, spartrelleborg har ændret navn til banktrelleborg a/s. Nye medlemmer: North Sea Capital A/S, Bornholms Brandforsikring A/S, NPS2 A/S. Trådt ud af FA: XL Insurance, Brovst Sparekasse og Jerslev Sparekasse (begge er fusioneret med Sparekassen Vendsyssel), Sparekassen Midt Vest (fusioneret med Spar Nord Bank A/S), Durup Sparekasse (fusioneret med Morsø Sparekasse), Gudme Raaschou Fondsmæglerselskab A/S (fusioneret med Gudme Raaschou Bank A/S). FA har nu 226 medlemmer med medarbejdere. FA s sekretariat: Pr. 27. februar 2007 blev Lisbeth Cornelius ansat i FA's kantine. Lisbeths opgaver er dels at tilberede frokost til medarbejderne i FA, dels af servicere FA's medlemmer i forbindelse med møder og kurser. Pr. 1. april 2007 er Jonas Holm Bundgaard ansat som IT-medarbejder. Jonas har i det sidste halve år været projektansat i forbindelse med udarbejdelsen af FA's nye hjemmeside. SIDE 11 FA MAGASINETAPRIL 2007

12 Tal der tæller - Finansvirksomheder arbejder for sundheden Sund kantinemad. Motionsrum. Rygeregler. Der er fokus på sundheden på de danske arbejdspladser. Udbredelsen af såkaldte sundhedsfremmeordninger er dog særlig udtalt i finanssektoren. En undersøgelse foretaget af Rambøll Management for Sundhedsstyrelsen i efteråret 2005 kigger på sundhedsfremmeordninger indenfor de fem områder mad, motion/fysisk aktivitet, rygning, alkohol og psykisk arbejdsmiljø. I rapporten indgår finanssektoren i grupperingen "Finansiering, forretningsservice, offentlig administration, forsvar og socialsikring", hvor 58% af virksomhederne har ordninger på mindst fire af områderne. Det er over gennemsnittet på 47% af alle de adspurgte virksomheder og overgås kun af brancherne undervisning samt sundhed og velværd. En særkørsel viser, at rapportens positive resultater for den overordnede gruppering også holder for finanssektoren snævert set. Finans i top 48% af det totale antal adspurgte virksomheder havde i 2005 ordninger i forhold til psykisk arbejdsmiljø. I grupperingen "Finansiering, forretningsservice, offentlig administration, forsvar og socialsikring" gælder det 53% og i finanssektoren alene gælder det hele 70% kun overgået af brancherne undervisning samt sundhed og velfærd. Samtidig er det et område, hvor der i øjeblikket gøres en betydelig indsats. Mange kantine- og frugtordninger På kostområdet har 74% af virksomhederne i den finansielle sektor ordninger, tilbud eller lign. Det er den højeste procentdel blandt de undersøgte brancher og betydeligt over den totale andel på 51% med ordninger på dette område. Det er især kantine- og frugtordninger, der er udbredt. Motion udbredt i finansvirksomheder Af de finansielle virksomheder har 70% ordninger og/ eller tilbud indenfor motion og fysisk aktivitet. Det er noget over gennemsnittet på 54%. Kun indenfor undervisning samt sundhed og velfærd har en større andel af virksomhederne ordninger på dette område. Mange har rygeregler i finanssektoren Mest udbredt er politikker på områderne rygning og alkohol, hvor hhv. 83% og 90% af alle de undersøgte virksomheder i 2005 havde nedskrevne eller uskrevne regler, der begrænser forbruget på arbejdspladsen. Andelen af finansvirksomheder med regler ligger lidt over den gennemsnitlige andel på rygeområdet og lidt under den gennemsnitlige andel på alkoholområdet. Andel virksomheder med sundhedsfremmeordninger på mindst fire områder Andel af total Pct Fremstilling Bygge- og anlæg Handel, reparation mv. Finans, off. adm. mv. Undervisning Sundhed og velfærd Anm.: Figuren er baseret på virksomheder med 10+ ansatte Kilde: Sundhedsstyrelsen, Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser 2005 Diverse SIDE 12 FA MAGASINET APRIL 2007

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser

Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser 2005 Januar 2006 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Indhold Side 1. Indledning...

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Rygepolitik 2007 RYGEPOLITIK Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Der må ikke ryges indendørs på danske arbejdspladser 3 Arbejdslokale for en person 3 Rygerum og rygekabiner 4 Rygepolitik

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Jørgen Falk, chefkonsulent Oplæg på konferencen Styrk trivsel og sundhed 15. juni 2010 Disposition Hvor langt er vi i Danmark?

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MUS-samtale. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

MUS-samtale. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning MUS-samtale Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Mus-samtale Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

Agenda. Kort om Lån & Spar. Baggrund og mål for Bank i Bevægelse. Tiltag i Bank i bevægelse. Resultater for Bank i bevægelse.

Agenda. Kort om Lån & Spar. Baggrund og mål for Bank i Bevægelse. Tiltag i Bank i bevægelse. Resultater for Bank i bevægelse. Agenda Kort om Lån & Spar Baggrund og mål for Bank i Bevægelse Tiltag i Bank i bevægelse Resultater for Bank i bevægelse Spørgsmål Hvem er Lån & Spar? 400 medarbejdere Privatkunder og erhvervskunder Full-service-bank

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning Ren luft til ungerne Beskyt børn mod passiv rygning Børn og passiv rygning Man ryger passivt, når man indånder røgen fra andres rygning. I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

FARMOR på Nyborg Strand

FARMOR på Nyborg Strand Præsentation af oplægsholder og virksomhed Vurderinger af arbejdsmiljøarbejdet Analyse af arbejdsmiljøarbejdet Fremtidens Arbejdsmiljøorganisation? Dialog og kompetence Spørgsmål Præsentation af oplægsholder

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

Idékatalog. Få en sund hverdag - på arbejde og derhjemme

Idékatalog. Få en sund hverdag - på arbejde og derhjemme Idékatalog Få en sund hverdag - på arbejde og derhjemme Vil din arbejdsplads gerne sætte sundhedsog trivselsprojektet i gang med et fælles arrangement for alle på arbejdspladsen? Eller arbejde med motivation

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

APV og Handleplan for Arbejdsmiljøet på Nørrebro Park Skole 2011

APV og Handleplan for Arbejdsmiljøet på Nørrebro Park Skole 2011 APV og Handleplan for Arbejdsmiljøet på Nørrebro Park Skole 2011 Indledning Nørrebro Park Skole er i gang med en sammenlægnings- og ombygningsproces, som stiller store krav til medarbejdere og ledelse

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

RYGELOVEN OG PASSIV RØG

RYGELOVEN OG PASSIV RØG 30 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 3: RYGELOVEN OG PASSIV RØG for og imod regler for rygning www.op-i-røg.dk 31 Kapitel 3: Indhold Kapitlet gennemgår den gældende lov for det røgfri

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

RØGFRI ARBEJDSTID. - Processtrategi for implementeringen

RØGFRI ARBEJDSTID. - Processtrategi for implementeringen RØGFRI ARBEJDSTID - Processtrategi for implementeringen Hjerteforeningen 2017 Hvorfor Røgfri arbejdstid? Røgfri arbejdstid betyder, at de ansatte ikke må ryge i arbejdstiden. Reglerne gælder hele arbejdstiden,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER Sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladser Arbejdspladsens betydning for sundhed Arbejdspladsen har stor betydning for og indflydelse på vores sundhed,

Læs mere