FAMAGASINET TEMA: ARBEJDSMILJØ JYSKE FORSKELLE PÅ ARBEJDSMILJØET FRA STORRUM TIL STORRUM SUNDHEDSFREMME UDBREDT I FINANSSEKTOREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMAGASINET TEMA: ARBEJDSMILJØ JYSKE FORSKELLE PÅ ARBEJDSMILJØET FRA STORRUM TIL STORRUM SUNDHEDSFREMME UDBREDT I FINANSSEKTOREN"

Transkript

1 APRIL 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING TEMA: ARBEJDSMILJØ JYSKE FORSKELLE PÅ ARBEJDSMILJØET side 4 Jyske Bank er ikke længere en typisk finansiel arbejdsplads. Og de nye tider stiller selvfølgelig også nye krav til medarbejderne. FRA STORRUM TIL STORRUM side 8 Da Sparekassen Kronjylland skulle have nyt hovedsæde blev byggeriet planlagt, så de nye storrumskontorer kunne fungere optimalt. SUNDHEDSFREMME UDBREDT I FINANSSEKTOREN side 12 Der er fokus på sundheden på de danske arbejdspladser. Udbredelsen af såkaldte sundhedsfremmeordninger er dog særlig udtalt i finanssektoren.

2 INDHOLD Leder: Flere sider af arbejdsmiljøet side 3 Jyske forskelle på arbejdsmiljøet side 4 Jyske Bank er ikke længere en typisk finansiel arbejdsplads. Og de nye tider stiller selvfølgelig også nye krav til medarbejderne. Karriereplaner til tiden side 6 Det netop afsluttede PAF-projekt har testet en model for, hvordan man bedst fastholder medarbejdere i den finansielle sektor. Fra storrum til storrum side 8 Sparekassen Kronjyllands hovedsæde flyttede til nye omgivelser for 5 ½ år siden. Byggeriet blev fra starten planlagt, så de nye storrumskontorer kunne fungere optimalt. Arbejdspladser bliver røgfrie miljøer side 10 Fra 15. august er det slut med at ryge indendørs på danske arbejdspladser - i hvert fald næsten. Tal der tæller - Finansvirksomheder arbejder for sundheden side 12 Sundhedsfremmeordninger på de danske arbejdspladser vinder mere og mere frem, og udbredelsen i finanssektoren er generelt over gennemsnittet. FA Magasinet, 15. årgang, nr. 2 - april 2007 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks Kbh. K SIDE 2 FA MAGASINET APRIL 2007

3 LEDER Flere sider af arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø er på alles læber. Den tre år gamle arbejdsmiljøreform er netop blevet jursteret, så Arbejdstilsynets smiley- og screeningsordninger forhåbentligt kommer til at fungere bedre for alle parter. Snart træder den nye rygelov i kraft. Og også på EU plan er arbejdsmiljø på dagsordenen nu og i de kommende år. I den finansielle sektor er indsatsen for arbejdsmiljøet en løbende proces, der konstant udvikler sig i takt med tiden. Det arbejdsmiljø vi omgiver os med i dag er anderledes end det vi kendte for 10 eller 20 år siden. Arbejdsmiljø er en levende størrelse og derfor må indsatserne også løbende ændre sig. Senest har vi sammen med DFL og Finansforbundet udgivet en fælles vejledning om stress. Vejledningen skal ikke ses som et udslag af, at de ansatte i den finansielle sektor er mere stressede, end andre branchegrupper - tværtimod ligger vi ikke på listerne over stressede brancher. Men stress er et emne, som der er fokus på - og det gælder selvfølgelig også i finansvirksomhederne. Derfor vil vi gerne give noget inspiration til, hvordan man kan arbejde med emnet. Men arbejdsmiljø er meget andet end stress. Og i dette nummer af FA Magasinet har vi valgt ikke at beskæftige os med den side af sagen. I stedet har vi valgt at illustrere nogle andre sider af den indsats, der foregår for at fremme det gode arbejdsmiljø og dermed i sidste ende også mindsker stressen i den finansielle sektor. Det handler om sundhed, den rette uddannelse, at følge med i nye forretningskoncepter og om at indrette arbejdspladsen hensigtsmæssigt. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA MAGASINET APRIL 2007

4 Jyske forskelle på arbejdsmiljøet Cafemiljø, værtsroller, storskærme, hylder med varer på. Jyske Bank er ikke længere en typisk finansiel arbejdsplads. Og de nye tider stiller selvfølgelig også nye krav til medarbejderne. Når man vender måden at drive bank på fuldstændig på hovedet, som det er sket i Jyske Bank, påvirker det selvfølgelig også medarbejdernes arbejdsdag. Det har Jyske Bank ikke overraskende også erfaret i takt med, at Jyske Forskelle 2. generation er blevet foldet ud. Banken tager nu hul på en såkaldt arbejdsmiljørunde i alle afdelingerne, for at følge op på, hvor der skal gøres noget. Vi er godt klar over, at der er nogle problemer, så det vil vi nu gøre noget ved. Det er jo en stor forandringsproces, vi er inde i, siger Hanne Birgitte Møller, der er afdelingsdirektør i Jyske Bank. Et af de problemer Hanne Birgitte Møller hentyder til, er støjgener fra filialernes nye cafeområder. Vi har lavet kaffebar, som vender ud mod fronten, og hvor er alle er velkomne. Det har vist sig især at være populært blandt skolebørn. Og det har da været noget, der skal findes et niveau for, forklarer Hanne Birgitte Møller. Det proaktive møde med kunden En anden udfordring, der har ændret hverdagen i Jyske Bank, er den nye proaktive måde at møde kunderne på en rolle man som bankansat selvfølgelig lige skal vænne sig til. Vi vil gerne signalere imødekommenhed overfor kunderne. Modsat før er det derfor medarbejderne, der kommer kunden i møde. Det betyder, at de hele tiden skal være klar til at tage imod kunderne, når de kommer ind - og det er en stor udfordring, siger Hanne Birgitte Møller. Banken har udpeget en række medarbejdere til at varetage rollen som værter. De er valgt ud, fordi de er gode til og har det godt med den lidt udfarende rolle. Man har ikke villet sætte nogle, der ikke bryder sig om værtsrollen, til det. Men er alle værter optaget, skal andre dog være klar til at tage den proaktiv rolle i forhold til kunden. For at klæde medarbejderne på til værtsrollen har banken gennemført fire træningsseancer i hver afdeling, hvor alle medarbejdere har prøvet tingene af. Herudover kører der en specifik uddannelse for værterne. SIDE 4 FA MAGASINET APRIL2007 Det en stor forandring af skabe en proaktiv kundevendt afdeling, hvor alle medarbejdere straks føler sig godt tilpas i rollen - det implementeringsarbejde fortsætter og naturligvis

5 vil der også være behov for fortsat fokus på træning og uddannelse, siger Hanne Birgitte Møller. Fladskærme afløser papir En trediedel af Jyske Forskelle er måden at kommunikere med kunderne på. Hvor man før i meget høj grad talte sammen ud fra papirer, har man nu taget skærme i brug. Alle mødelokaler er udstyret med fladskærme, og hele tilgangen til tingene er blevet præsentationsorienteret. Også det har været en ny oplevelse for medarbejderne. Men samtidig noget der giver dem nye muligheder for at gøre tingene forståelige for kunderne. De nye produktpakker er en anden slags nytænkning. Kunderne kan i bogstaveligste forstand tage varerne ned fra hylden, mens medarbejderne interesseret spørger, om de kan hjælpe med noget. Jyske Banks indretning før 1996 Banken var medarbejdernes kontor ikke kundernes platform. Jyske Banks indretning Jyske Forskelle 2 - Ny indretning bl.a. med cafe miljøer - Kommunikation via skærme - Produktpakker på åbne hyl der i banklokalet - Værtsrollen Jyske Banks indretning Jyske Forskelle 1 - Åbent miljø med runde teamborde med plads til kunderne ved rådgivernes arbejdsplads - Skrankerne blev fjernet - Børnehjørner - Mødelokaler indrettet efter kundetyper SIDE 5 FA MAGASINET APRIL 2007

6 Karriereplaner til tiden Kan man lave en model for, hvordan man bedst fastholder medarbejdere i den finansielle sektor? Resultaterne af det for nylig afsluttede projekt om Proaktiv fastholdelse i den finansielle sektor - også kaldt PAF-projektet, peger på, at det faktisk er muligt. Hvordan holder man på sine medarbejdere? Det gør man bl.a. ved at sikre, at deres kompetencer og kvalifikationer hele tiden passer til deres arbejdsopgaver. Det netop afsluttede PAF-projekt forsøgte at komme med et bud på, hvordan man bedst håndterer den løbende kompetenceudvikling. Den primære målgruppe for projektet har været medarbejdere, hvis job på kortere eller længere sigt vil forsvinde helt fra sektoren eller ændre sig betydeligt. Ideen var at udvikle disse medarbejderes kompetencer og dermed øge deres muligheder for at få et andet job i banken eller alternativt at øge deres værdi på arbejdsmarkedet som sådan. En ny strategi der øger kompetencerne Ifølge evalueringskonsulent på projektet Ole Holst kan den udviklede PAF-model være velegnet som en ny sektorstrategi, der ikke alene kan styrke medarbejdernes komeptencemæssige markedsværdi, men også deres vilje til forandring og mobilitet indenfor sektoren. Deltagerne i PAF-projektet - Danske Bank - Jyske Bank - Nykredit - Nordea - Sydbank - Spar Nord - FA - Finansforbundet. Og det er der måske grund til at tage meget alvorligt. En foranalyse til PAF-projektet viste nemlig, at en række kulturelle og traditionsmæssige forhold i finanssektoren medvirker til at fastholde flere medarbejdergrupper i en situation, hvor de ikke orienterer sig nok mod forandringer og fremadrettede beskæftigelsesmuligheder. For en del medarbejdere gælder det, at de ikke er omstillingsparate nok og derfor ikke handler proaktivt i forhold til nye beskæftigelsesmuligheder. PAF og MUS Undervejs i projektforløbet er en model for kompetenceafdækning blevet afprøvet på 450 medarbejdere fra seks finansvirksomheder. Afdækningen ledte frem til en handleplan for hver enkelt medarbejder set ud fra fremtidige arbejdsfunktioner og kompetencekrav. Ud fra resultaterne fra afklaringen og de individuelle uddannelsesplaner har virksomhederne gennemført flere læringsaktiviteter. Uddannelsesaktiviteterne er fremadrettede og kvalificerer deltagerne til at arbejde i nye relevante jobfunktioner. Og netop da PAF går ud på at komme forandringer i møde med de rette kompetencer i rette tid, bør brugen af metoden, ifølge Ole Holst, være en tilbagevendende begivenhed, måske ligefrem som en erstatning for - eller et supplement til - medarbejderudviklingssamtaler. Hvor mus-samtaler, ifølge ham, ofte er bagudrettede, er PAF-metoden altid fremadskuende og sikrer, at man kan få lavet karriereplanerne til tiden. Det vil i sidste ende styrke virksomhedernes attraktivitet overfor nye medarbejdere. SIDE 6 FA MAGASINET APRIL2007

7 Lederen som forandringsagent PAF-projektets anden primære målgruppe var ledere, der deltog i et 2 dages lederseminar for at kvalificere sig til at virke som forandringsagenter for den ønskede udvikling. Tanken var, at lederne skulle gå forrest, være synlige og kommunikere forandringsprocesserne, så medarbejderne kunne se meningen med dem. Lederne skulle være i stand til at konkretisere "visionerne fra oven" gennem coaching og sparring med medarbejderne. Nykredits Administrationscenter var blandt deltagerne i PAF-projektet. Samtlige 60 medarbejdere og alle ledere i centeret blev tilbudt at deltage i første fase af projektet, som var afklaringsforløbet. 40 medarbejdere valgte at takke ja til tilbuddet. Anden del af forløbet bestod af konkret kompetencegivende uddannelse på baggrund af resultaterne fra afklaringsforløbet. 25 af de 40 valgte at deltage i fase to. De deltog tilsammen i 90 kurser undervejs - blandt de mest populære var kurser om den gode dialog, engelsk og konflikthåndtering. Nykredit beskriver projektet som vellykket. Alle der deltog blev ifølge tovholder for projektet i Nykredit Henrik Bjerring mere afklarede omkring deres egne kompetencer. "De 25, der deltog i anden fase, var dog i meget høj grad medarbejdere, der allerede er mere aktive i forhold til deres egen udvikling. Men det er også godt for Nykredit, at de bliver endnu mere tilfredse. Til gengæld var der mange fra selve PAF-målgruppen, som valgte at takke nej", siger Henrik Bjerring. Nykredit overvejer nu, om de fremover skal bruge PAF-metoden til at styrke den interne rekruttering. PAF-effekten: Trivsel FØR: næsten 50% af deltagerne var utilfredse med deres job i EFTER: 48% mener, at deres jobsituation er forbedret mærkbart. Jobmatch: 49% af deltagerne har fået nyt job eller nye udfordringer, som er bedre i overenssstemmelse med deres ønsker. 26% har nyt job, som de er mere tilfredse med (i samme virksomhed). 23% har samme job, men er mere tilfredse. SIDE 7 FA MAGASINET APRIL 2007

8 Fra storrum til storrum Sparekassen Kronjyllands hovedsæde flyttede til nye omgivelser for 5 ½ år siden. Byggeriet blev fra starten planlagt, så de nye storrumskontorer kunne fungere optimalt. Da Sparekassen Kronjylland stod for at skulle opføre et helt nyt hovedsæde i Randers for 6 år siden, lagde de først ud med at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) blandt det personale, der skulle rykke med fra den gamle kontorbygning i Randers centrum til de nye naturskønne omgivelser ved Gudenåen. De spurgte her ind til medarbejdernes ønsker til klima, pladsforhold, lysforhold og andre ting af betydning for indretningen. Med resultaterne fra APV'en endte Sparekassen med at have et rigtig godt materiale, som de sammen med arkitekterne på byggeriet brugte til at planlægge det nye hus efter helt fra bunden. Medarbejdernes ønsker blev simpelthen indarbejdet i projekteringen af det nye hus. Fleksibilitet i centrum Det nye hovedsæde skulle baseres på storrumskontorer. Netop den måde at organisere arbejdet på var ikke noget nyt for sparekassen. Også det gamle hovedsæde bestod nemlig af en del storrumskontorer. Men bygningerne, der her var fra 1936, gav bare ingen mulighed for fleksibilitet. "Vi kom fra en gammel kontorbygning, som var opført til sparekassen i Her var der også storrum, men det var det muliges kunst", siger direktør i Kronjyllands Erhvervs Investering A/S Tom Lauritzen. Det gamle hus var ifølge ham ikke fleksibelt nok. Der var skillevægge og søjler, som der skulle tages hensyn til. Og det var et problem i en organisation, hvor det ikke er usædvanligt, at medarbejderne flytter rundt med jævne mellemrum. Den overordnede målsætning for planlægningen af den nye bygning var derfor fleksibilitet. Og det mål opnåede sparekassen på den nye adresse. "Sidste år flyttede vi rundt på 80 personer. Nogle skulle have mindre kontorer andre større. Og det kunne huset klare fuldt ud", forklarer Tom Lauritzen. Grobund for vidensudveksling Hemmeligheden er, at de enkelte kontorer kan justeres i størrelsen. Små kontorer kan blive lidt eller meget større, ligesom store kontorer kan gøres mindre, hvis det er det, der er behov for. I dag rummer hovedsædet kontorer med mellem 1 og 15 medarbejdere, som placeres efter funktion. Folk der har meget samarbejde placeres sammen. SIDE 8 FA MAGASINET APRIL2007

9 "Vi har en holdning til, at der maksimalt må være personer i ét kontor. Der er så 5-10 m2 til rådighed pr. person. Så der er masser af plads. Hvis vi presser kvadratmetrene for hårdt, opstår der problemer med arbejdsmiljøet", siger Tom Lauritzen. Og ifølge ham er medarbejderne godt tilpas i de nye lokaler, som de nu efterhånden har boet i i 5 ½ år. Ingen støjproblemer Støj er ifølge Tom Lauritzen ikke et problem i Randers-hovedsædet bl.a. fordi man tog højde for de akustiske behov ved planlægningen af byggeriet. FAKTA om STØJ i storrum Støj i storrumskontorer påvirker let koncentrationen. Ifølge loven skal unødig støj dæmpes. Der findes forskellige måder at forebygge støj på, bl.a. - opstilling af lydskærme - brug af lydabsorberende materiale til lofter og vægge - vedtagelse af fælles adfærdsregler Mere viden om støj kan findes på Der er taget højde for støjforebyggelse i Sparekassen Kronjyllands nye hovedsæde. "Vi har planlagt huset, så fx loftbeklædningen og gulvbelægningen tager støjen. Og det betyder, at der er meget ro i huset. Støjen kører ikke rundt i kontorerne" forklarer han. Det gør til gengæld informationerne og erfaringerne, som ifølge Tom Lauritzen er den absolut største fordel ved storummene. Medarbejderne på de enkelte kontorer har det samme informationsniveau. Det betyder, at hvis en er syg eller har ferie, så er der andre, der let kan tage over fx i forhold til kunder. SIDE 9 FA MAGASINET APRIL 2007

10 Arbejdspladser bliver røgfrie miljøer Fra 15. august er det formentlig slut med at ryge indendørs på danske arbejdspladser - i hvert fald næsten. Den nye lov om røgfrie miljøer træder formentlig i kraft 15. august. Formålet er at udbrede røgfri miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning samt at forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Med loven følger derfor en række regler for, hvor der må ryges på arbejdspladserne. Den nye danske rygelov er blevet kritiseret for ikke at gå vidt nok ved stadig at give mulighed for at indrette særlige rum til indendørs rygning. Beskyttelse mod tobaksrøg Topdanmark indførte selv rygeregler allerede i I første omgang betød det, at det fra 2006 kun har været tilladt at ryge i særlige lokaler hos Topdanmark. Fra 1. januar 2008 var det så meningen, at det delvise rygestop skulle følges op med et totalt rygeforbud, fordi undersøgelser har vist, at det ikke er nok blot at begrænse rygningen til bestemte lokaler. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er eneste reelle beskyttelse mod tobaksrøg et totalt forbud mod indendørs rygning. Opdeling og afmærkning af rum i ryge- og ikke-rygearealer beskytter med andre ord ikke mod passiv rygning. Det totale rygestop har Topdanmark nu valgt at rykke frem til 15. august i år. Fra denne dato får rygende medarbejdere i Topdanmark mulighed for at ryge på et nærmere angivet område udendørs. Topdanmark iværksatte sidste år en række rygestopaktiviteter i samarbejde med eksterne rygestopkonsulenter bl.a. gratis rygestopkurser. Topdanmark finansierede fælles rygestopkurser, hvor deltagerne kunne få betalt forbrug af nikotinerstatning i op til en måned. De medarbejdere, der ikke ønskede at deltage i de fælles kurser, men foretrak et helt individuelt forløb, kunne få op til 700 kr. i støtte fra koncernen til formålet. FAKTA om de nye regler om rygning Det er ikke tilladt at ryge på indendørs arbejdspladser - og arbejdsgiveren skal lave en skriftlig rygepolitik. Her kan det fx besluttes, om det er tilladt at ryge på enmandskontorere eller i særlige rygerum eller kabiner. I rygepolitikken skal der mindst stå om og hvor man må ryge på arbejdspladsen - og der skal stå, hvad konsekvensen er, hvis en medarbejder overtræder rygepolitikken. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at loven overholdes - og arbejdsgiveren risikerer en bøde, hvis det tilllades, at der ryges indenfor i strid med loven. Arbejdstilsynet får opgaven med at føre tilsyn med, om loven overholdes. Loven er planlagt til at træde i kraft den 15. august i år. SIDE 10 FA MAGASINET APRIL2007

11 NYT FRA FA Rygeforbud i Europa Danmark På statslige arbejdspladser er der restriktioner, men med så mange undtagelser at loven ikke beskytter. I november 2006 blev indgået et forlig om nye rygeregler, som forventes at træde i kraft april De nye regler indebærer, at det stadig er tilladt at ryge på enkeltmandskontorer og i rygerum. England Rygning bliver forbudt indendørs pr. 1. juli Loven betyder, at indendørs rygerum bliver forbudt. Frankrig Ny lovgivning træder i kraft i Irland Rygning er forbudt indendørs. Rygerum er ikke tilladt. Irland var det første land i verden, der indførte en lovgivning, der reelt beskytter de ansatte mod tobaksrøg. Italien Rygning er forbudt indendørs, men rygerum er tilladt. Norge Rygning er tilladt på enkeltmandskontorer, og hvis der på arbejdspladsen er flere lokaler med samme formål, kan rygning tillades i op til halvdelen af disse. Skotland Rygning er forbudt indendørs. Rygerum er ikke tilladt. Spanien Rygning er forbudt indendørs. Rygerum er ikke tilladt. Sverige Det er op til den enkelte medarbejder at sige fra over for røgen. Kilde: cancer.dk Nyt fra FA Navneændringer Föreningssparbanken, filial af Föreningssparbanken AB (publ), Sverige har ændret navn til Swedbank. Sparekassen Vestsalling har ændret navn til Spar Salling, spartrelleborg har ændret navn til banktrelleborg a/s. Nye medlemmer: North Sea Capital A/S, Bornholms Brandforsikring A/S, NPS2 A/S. Trådt ud af FA: XL Insurance, Brovst Sparekasse og Jerslev Sparekasse (begge er fusioneret med Sparekassen Vendsyssel), Sparekassen Midt Vest (fusioneret med Spar Nord Bank A/S), Durup Sparekasse (fusioneret med Morsø Sparekasse), Gudme Raaschou Fondsmæglerselskab A/S (fusioneret med Gudme Raaschou Bank A/S). FA har nu 226 medlemmer med medarbejdere. FA s sekretariat: Pr. 27. februar 2007 blev Lisbeth Cornelius ansat i FA's kantine. Lisbeths opgaver er dels at tilberede frokost til medarbejderne i FA, dels af servicere FA's medlemmer i forbindelse med møder og kurser. Pr. 1. april 2007 er Jonas Holm Bundgaard ansat som IT-medarbejder. Jonas har i det sidste halve år været projektansat i forbindelse med udarbejdelsen af FA's nye hjemmeside. SIDE 11 FA MAGASINETAPRIL 2007

12 Tal der tæller - Finansvirksomheder arbejder for sundheden Sund kantinemad. Motionsrum. Rygeregler. Der er fokus på sundheden på de danske arbejdspladser. Udbredelsen af såkaldte sundhedsfremmeordninger er dog særlig udtalt i finanssektoren. En undersøgelse foretaget af Rambøll Management for Sundhedsstyrelsen i efteråret 2005 kigger på sundhedsfremmeordninger indenfor de fem områder mad, motion/fysisk aktivitet, rygning, alkohol og psykisk arbejdsmiljø. I rapporten indgår finanssektoren i grupperingen "Finansiering, forretningsservice, offentlig administration, forsvar og socialsikring", hvor 58% af virksomhederne har ordninger på mindst fire af områderne. Det er over gennemsnittet på 47% af alle de adspurgte virksomheder og overgås kun af brancherne undervisning samt sundhed og velværd. En særkørsel viser, at rapportens positive resultater for den overordnede gruppering også holder for finanssektoren snævert set. Finans i top 48% af det totale antal adspurgte virksomheder havde i 2005 ordninger i forhold til psykisk arbejdsmiljø. I grupperingen "Finansiering, forretningsservice, offentlig administration, forsvar og socialsikring" gælder det 53% og i finanssektoren alene gælder det hele 70% kun overgået af brancherne undervisning samt sundhed og velfærd. Samtidig er det et område, hvor der i øjeblikket gøres en betydelig indsats. Mange kantine- og frugtordninger På kostområdet har 74% af virksomhederne i den finansielle sektor ordninger, tilbud eller lign. Det er den højeste procentdel blandt de undersøgte brancher og betydeligt over den totale andel på 51% med ordninger på dette område. Det er især kantine- og frugtordninger, der er udbredt. Motion udbredt i finansvirksomheder Af de finansielle virksomheder har 70% ordninger og/ eller tilbud indenfor motion og fysisk aktivitet. Det er noget over gennemsnittet på 54%. Kun indenfor undervisning samt sundhed og velfærd har en større andel af virksomhederne ordninger på dette område. Mange har rygeregler i finanssektoren Mest udbredt er politikker på områderne rygning og alkohol, hvor hhv. 83% og 90% af alle de undersøgte virksomheder i 2005 havde nedskrevne eller uskrevne regler, der begrænser forbruget på arbejdspladsen. Andelen af finansvirksomheder med regler ligger lidt over den gennemsnitlige andel på rygeområdet og lidt under den gennemsnitlige andel på alkoholområdet. Andel virksomheder med sundhedsfremmeordninger på mindst fire områder Andel af total Pct Fremstilling Bygge- og anlæg Handel, reparation mv. Finans, off. adm. mv. Undervisning Sundhed og velfærd Anm.: Figuren er baseret på virksomheder med 10+ ansatte Kilde: Sundhedsstyrelsen, Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser 2005 Diverse SIDE 12 FA MAGASINET APRIL 2007

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN JUNI 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT side 4 BRFkredit hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet med at få jobmæssigt fodfæste. 10

Læs mere

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING MARTS 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN side 4 Startskuddet er lydt til FA s og Finansforbundets fælles integrationsprojekt. I løbet af de næste

Læs mere

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

FAORIENTERING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT

FAORIENTERING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT SEPTEMBER 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN side 4-7 FA har besøgt nogle af deltagerne i finanssektorens integrationsprojekt. VI VIL SÅ GERNE HAVE,

Læs mere

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere

Notat til Center for Sunde Arbejdspladser, maj 2002

Notat til Center for Sunde Arbejdspladser, maj 2002 Notat til Center for Sunde Arbejdspladser, maj 2002 Evaluering af Sund Amagerforbrænding: Opsamling på gruppeinterview og evalueringskonference Inger-Marie Wiegman, CASA Jens Voxtrup Petersen, CASA Indledning

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste Finansforbundets magasin nr. 3, 2006 Slut med røgsignaler Banker bejler til talenter BRFkredit erklærer sig totalt røgfri også på parkeringspladsen Sharia-lån måske på vej til Danmark De investeringslystne

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 13. nummer marts 2009 Storrumskontor! Man vænner sig til begge dele Forebyg ulykker med EASY læs hvad du kan bruge værktøjet til og lav quizzen

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 2010 Tekst: Journalist Carsten Rasmussen Foto: Jasper Carlberg Layout: Katrine Kruckow Tryk: Datagraf ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 Formandskabet i Danske Kreds Hvis vi igen vil være nummer 1 i Danmark

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 4. semesterprojekt forår 2011 Af gruppe 24, hus 14,2 Hum-Tek, RUC Sara Louise Hansen Louise Snowman Vejleder: Finn Sommer 1/39 2/39 Forord Dette projekt er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere