2015 Hillerød Kommune. Ålholmhjemmet Plejecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 Hillerød Kommune. Ålholmhjemmet Plejecenter"

Transkript

1 2015 Hillerød Kommune Ålholmhjemmet Plejecenter

2 NYT FRA LEDELSEN... 3 NYT FRA BRUGER/PÅRØRENDERÅD... 4 NYT FRA HUSET NYT FRA PERSONALE NYT FRA BOENHEDER AKTIVITETEN REDAKTION: Redaktionschef: Plejecenterleder Kirsten Gosvig Trykkeri: Plejecentret Ålholmhjemmet, Kirsebær Alle 7, 3400 Hillerød Oplag: Deadline: Indlæg: 50 stk. den 25 i hver måned Afleveres til redaktionen 2

3 NYT FRA LEDELSEN Godt nytår til jer alle, jeg håber at I alle havde en god jul og et godt nytår. Hvis vi ser tilbage på 2014 var det et år, hvor vi fik afsluttet flere af de kompetenceudviklingsforløb vi havde planlagt for at opkvalificere medarbejderne, både i demens og pædagogik, så vi kan udvikle Ålholmhjemmet til at blive en lærerende organisation. I april afsluttede SSAerne demenskurset og praktikvejlederkurset blev afsluttet i juni. Sygeplejerskerne blev kliniske vejledere i foråret og demenskonsulenter i efteråret, hvorved vi næsten fordoblede Hillerød Kommunes antal praktikvejledere og demenskonsulenter. Det er vi stolte af. I december startede SSHerne og de nyuddannede SSAeres demenskursus, som forløber over 8 måneder med 10 kursusdage i alt. Vi glæder os alle til, at følge den faglige udvikling de opnår ved, at deltage i dette kursus og det er med glæde, at vi kan konstatere, at vi har de kompetencer, der skal til, når vi er et demenshus. Vi sendte i SSH afsted på SSA uddannelse og det er i år de kommer tilbage. Vi glæder os til de kommer hjem igen, hvor vi skal nyde godt, af de mange nye kompetencer de har opnået ved at uddanne sig til SSA blev også et år, hvor vi ikke har haft en TR eller en AMR. Vi har fået ros for måden, vi har håndteret at fordele AMR opgaverne på og samarbejdet med FOA har også forløbet stille og roligt. EA har for alvor fået tag i Ålholmhjemmet. Tingen gøres i dag sammen med borgerne, som en naturlig del og vi ser frem til BTP (bruger tids procent) målingen i forbindelse med ældreanalysen, hvor vi vil få et reelt billede af, hvor meget vi er sammen med beboerne i løbet af en arbejdsdag. Ældreanalysen vil præge 2015 på plejecentrene i Hillerød og dermed også os. Vi ved ikke, hvad den når frem til, men der vil helt sikkert ske ændringer. Den 9. april er analysen færdig, så vi må væbne os med tålmodighed indtil da. Vi ser frem til 2015 og tror på at det bringer mere ro ind på Ålholmhjemmet, til gavn for både beboere og medarbejdere. Venlig hilsen Kirsten Gosvig plejecenterleder 3

4 NYT FRA BRUGER/PÅRØRENDERÅD Bruger- og pårørenderåds møde den 13. oktober 2014 kl Deltagere: Carin Bollerup, Per Christiensen, Anni Christensen, Edith Velin, Lilli Hansen, Kirsten Gosvig, Ingelise Petersen, Solvejg Seindal, Lis Breinbjerg, Winnie Breuning, Else Marie Faverskov og Birgit Vejby Referent: Kirsten Gosvig 1. Godkendelse af referat. Godkendt 2. AKB I december afholdes mødet tirsdag den 2. december og fremadrettet afholdes møderne fortsat mandag. AKB deltager på næste møde. 3. Områdeleder, Charlotte Lyngvig Nyt omsorgssystem startet pr. 1. oktober. Der blev sidst i september brugt meget energi på at få overflyttet data fra det gamle til det nye system. Vi er nu godt kørende. Medicinskemaerne udfordrer lidt, men det arbejder vi med at få styr på. Rotationsmedarbejdere Høstfest i alle husene sidst på måneden. Der er sidste tilmelding den 21. oktober. Fysioterapeut og ergoterapeut ansat i Hillerød Kommune for en del af ældrepuljen. De har været på introduktion i 2 uger. De skal arbejde som konsulenter på plejecentrene, men det er endnu ikke helt besluttet hvordan. Facebook fungerer rigtig godt. Mange er glade for at følge med i livet på Ålholmhjemmet via Facebook. Familie mail listen er på vej. Susanne arbejder på sagen. 4. Kirsten informerer. Præsentationsrunde. Velkommen til to nye medlemmer Ålholmnyt Der orienteres om de nye tanker omkring Ålholmnyt, hvor div. Arbejdsgrupper, som f.eks. journalgruppen, fremadrettet vil lave en informationsside omkring deres fokusområde. Derved håber vi at få mere information ud omkring arbejdet med støttefunktionerne til det daglige arbejde. 4

5 Nyt omsorgssystem Hillerød Kommune har fået nyt omsorgssystem pr.1.oktober. Det har været et stort arbejde, men tilbagemeldingerne fra medarbejderne er positive. Nye rotationsmedarbejdere 6 nye rotationsmedarbejdere er startet pr. 1. september. Alle er uddannede og skal være her i et år. Flere af de tidligere rotationsmedarbejdere er enten startet på skole eller har fået et arbejde. Plejecenterlederens ændrede funktion Plejecenterlederen på Ålholmhjemmet har fået udvidet sit arbejdsområde midlertidigt, som konstitueret leder af hjemmeplejen og uddannelsen. Cafe maleri Lena, der har malet vores maleri i forgangen, er startet med et maleri i cafeen. Vi forsøger via et vægmaleri at gøre cafeen mere hyggelig. Design cure Har udarbejdet et forslag til, hvordan vi kan indrette det lange gangareal og Torvet mere hyggeligt. EFG Bondo kommer med et lignende forslag i denne uge og herefter skal vi tage stilling til, hvad vi vil med området. Tilsyn o Embedslæge Har været her. Det gik fint. De kommer igen næste år. Rapporten er endnu ikke modtaget. o Kommunalt Vi har ikke haft kommunalt tilsyn i år. Ældrepuljens frivilligmidler Der er via Ældrepuljen afsat penge til de frivillige til planlægning af afholdelse af arrangementer sammen med beboerne. Vi har indtil nu været i Tivoli x 2, i Holbæk og i svømmehallen. Ældrepuljens aktivitetsmidler i aftenvagt Vi har valgt at ansætte ekstra aftenvagter for aktivitetsmidlerne for derved at øge antallet af dage med mad lavet fra bunden, samt øge antallet af aktiviteter i aftenvagten. Vi tilstræber 4 aftenvagter pr. team pr. aften. Ældrepuljen ergo- og fysioterapeut til plejecentrene Se under pkt. 3. Ældrepuljen dysfagi 5

6 Der er afsat midler til at alle medarbejdere bliver undervist 1 time i dysfagi. (Synkebesvær) 5. Eden alternative Årsmøde Efter at vi er blevet registreret som Eden Alternative plejehjem afholder vi sammen med Eden Denmark et årsmøde. Mødet blev afholdt i sidste uge og de var meget interesseret i at høre om alt det vi har haft gang i gennem det sidste år. Fokus har været på faglig udvikling, hvilket har sat sine spor på Eden Alternative kulturen. Vi forventer at bruge det næste års tid på at arbejde med, hvordan vi får sygeplejefagligheden til at koble sig sammen med Eden Alternative plejefilosofien. Grundkursus Vi har haft 8 medarbejdere på Eden Alternative grundkursus i september og sender igen 8 afsted til november. Personalemøde På september personalemødet brugte vi en del tid på i grupper at drøfte, hvordan vi igen får mere fokus på hverdagslivet. 6. Runde Ældrerådet har valgt at have småt spisende og overvægtige som fokusområde. Frivillige Julefrokosten. Der var mange deltagere og der stilles spørgsmål til om der skal begrænsning på. Udfordringen drøftes og der er forskellige holdninger. Digital post. Det drøftes, hvordan beboerne dispenseres for digital postkasse. Toiletpapir, vaskepulver osv. skal beboerne selv indkøbe. Håndhygiejne. Der opfordres til, at beboerne får tilbudt håndsprit før måltiderne. Der er en del der ikke selv kan vaske hænder og det vil øge hygiejnen generelt, hvis vi er mere opmærksomme på udfordringen. Den sidste torsdag i hver måned kl er der pårørendegruppe i Slotsbio. Der er planer om at starten samtalegruppe for demenspårørende i Hillerød Kommune regi. Næste møde 2. december kl

7 Bruger- og pårørenderåds møde den 2. december 2014 kl Deltagere: Connie Neergaard Jensen, Per Christensen, Edith Velin, Lilli Hansen, Kirsten Gosvig, Ingelise Petersen, Lis Breinbjerg, Winnie Breuning, Else Marie Fejerskov Afbud: Anni Christensen, Solvejg Seindal Referent: Kirsten Gosvig 1. AKB orienterer, Ingo Hviid Orientering om vand, varme og el opgørelsen. Varme og vand forbruget har et overskud, mens der er et underskud på el. Samlet set er der et overskud. Der er ikke separate målere på alle lejlighederne så forbruget afregnes ud fra fordelingsnøglen. Der er sparet en del på el, fordi vi bl.a. har fået el-sparepære i alle lamperne. Der orienteres om 2013 årsregnskab. Vedligeholdelse ved fraflytning. AKB vurderer lejligheden inden de istandsætter. Det nødvendige laves. Budget 2015 viser en lille huslejestigning på 2,5 % bl.a. grundet nettokapitaludgiften og ejendomsskat stiger. Ålholmhjemmet skal ikke sorterer affald. Grund fjernsynspakken betales over huslejen. AKB`s kontor ligger på Grønnegade4B og alle er velkomne til at komme forbi med evt. spørgsmål. 2. Godkendelse af referat. Godkendt 3. Områdeleder Pia Klingenberg Team 3 Der er ansat en socialpædagog i AV. Det er husets første socialpædagog og han starter til januar. Han har erfaring med demens. T3 har yderligere ansat en sygeplejerske som også starter til januar. Familierne har været til julehygge i T3. Alle lejlighederne og huset er pyntet og der blev nydt æbleskiver og glögg. Generelt er der mange julearrangementer på Ålholmhjemmet. Det er en god tid med mange gode og hyggelige aktiviteter. Kagedagen var en stor succes. Der er god opbakning fra alle. 7

8 Vi snakker med beboerne om, hvad de gerne vil lave i december og laver aktiviteterne ud fra ønskerne. 4. Kirsten informerer Embedslægetilsynsrapporten er fortsat ikke kommet. Sygeplejerskerne og lederne afslutter deres Demenskonsulentuddannelse i december. Vi har en aftale med FOA om, at SSHerne også skal demens kompetence udvikles når SSA og sygeplejersker er færdige med deres kompetenceudvikling. Hillerød Kommunes uddannelsesafdeling har planlagt et demenskursus for nyuddannede SSAere og alle SSHere i Hillerød Kommune, som vi har tilmeldt vores medarbejdere. Kurset starter den 16.december og der vil være 10 undervisningsdage med 2-3 uger mellem hver. Ro i huset, vi kan mærke at kursusaktiviteten er aftagende. 5. Eden alternative Vi har i november haft 12 medarbejdere på Eden Alternative grundkursus, hvilket betyder at alle medarbejdere nu er uddannet. Pia orienterer kort om kursets indhold og de drøftelser der var på kurset. 6. Drøftelse af om Per`s opslag skal med i næste Ålholmnyt. Vi aftaler at opslaget skal i bladet igen i januar. 7. Runde I forbindelse med dansk ældreråd har der været heldagsmøde i Vingsted, hvor temaet var Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo. Yderligere var der en der kom og evaluerede bofællesskaber for ældre gennem de sidste 25 år. Det havde været et meget interessant oplæg. Drøftelse af vigtigheden af god tandstatus og mulighed for at blive tilknyttet omsorgstandplejen. Næste møder 16. februar 2015 kl april 2015 kl juni 2015 kl september 2015 kl december 2015 kl april 2015 påskefrokost kl oktober 2015 høstfest kl december 2015 julefrokost kl. 12 8

9 9 [ÅLHOLMNYT] 1. februar 2015

10 Uddannelse NYT FRA HUSET Ud over de ordinære SSH og SSA elever, er Ålholmhjemmet i samarbejde med uddannelsen og plejecenter Skovhuset i gang med et projekt der omhandler speciel støtte til elever med sproglige udfordringer. Det betyder, at vejlederene arbejder målrettet med, at udvikle sprog samtidig med, at eleverne arbejder med de fastsatte mål for uddannelsen. Vi modtager i januar og februar 5 SSH elever der er en del af projektet, eleverne er fordelt i de enkelte huse. Eleverne er tilknyttet Ålholmhjemmet i 3 til 4 måneder ad gangen. Ud over SSH og SSA elever er vi uddannelsessted for sygeplejestuderende. I foråret 2015 byder vi velkommen til et nyt område. vi har sagt ja tak til, at modtage studerende inden for den psykomotoriske uddannelse, før hed uddannelsen afspændingspædagoer. Det er Mie Glarborg og Kirsten Andersen der er tovholdere. Kirsten Andersen Marte Meo Siden sidst er endnu to Marte Meo terapeuter blevet færdige. Stort tillykke til Judith og Nina. Det betyder, at vi nu er tre terapeuter i huset. Vi mangler endnu to som forventes færdige ultimo April. Vi glæder os til rigtigt at komme i gang, så samspillet mellem borgere og medarbejdere på Ålholmhjemmet hele tiden er i positiv udvikling. Kirsten Andersen. Judith og Nina med supervisor Hanne 10

11 DEMENSKOORDINATORUDDANNELSE I efteråret 2014 var Ålholmhjemmets sygeplejersker og ledergruppen på demenskoordinatoruddannelse i Svendborg på Fyn. (På nær Kirsten Andersen, som allerede har denne uddannelse). 5 dage i september, 5 dage i oktober og 3 dage i december. Sidstnævnte var eksamensdage. Dette var et led i den samlede uddannelsesindsats på Ålholmhjemmet, idet hele SSAgruppen var på uddannelse i demens forår og efterår Og i foråret 2015 er der en kursusrække for SSH-gruppen + nyuddannede SSA ere. I takt med, at vi er blevet et demenshus, er der brug for at alle er klædt på til opgaven, så vi kan yde den bedste indsats over for både beboere, familier og øvrige samarbejdspartnere. Det ligger os meget på sinde at være fagligt velfunderede i alle sammenhænge Fra højre: Clara, Kirsten G., Pia, Mie, Christine, Sofie, Sanne og Charlotte. Glade demenskoordinator-dimittender før festmiddagen d

12 JOURNALGRUPPEN Den nye journal er godt på vej, men det er en proces, der tager lang tid. Der er stadig nogen, der synes, det er svært. Men de fleste synes, at den nye journal er god at arbejde med. Heldigvis har vi vores 3 superbrugere: Sygeplejerske Sofie Rytter, SSA Ditte Jensen og SSA Siv Skarby, og de svarer gerne på spørgsmål, når de er på arbejde. Medicindelen i journalen er stadig ikke helt på plads, tekniske ting der driller. Det er en større opgave end forventet, og tager tid. Gitte Femerling - kommunens tovholder på projektet holder jævnligt opfølgende møder med alle superbrugerne i kommunen, for at høre, hvordan det går de forskellige steder. Der planlægges 2 workshops i januar 2015 på Ålholmhjemmet, hvor medarbejderne kan komme og stille spørgsmål til journalen og få vejledning af superbrugerne. Næste møde: kl TIDSREGISTRERING I uge 3 og bliver der i Team 1 på Ålholmhjemmet gennemført en tidsregistrering, som et led i den Ældreanalyse, som Ældre og Sundhed satte i gang december Det er politisk bestemt, at analysen skal gennemføres. Formålet er at reducere udgifterne på ældreområdet i Hillerød Kommune, fordi de ligger højere end i de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Tidsregistreringen udføres i dele af hjemmeplejen, Sygeplejen og et par steder på plejecentrene. Det involverer ca. 80 medarbejdere. Tidsregistreringen finder sted døgnet rund i de to uger, og foregår rent praktisk ved, at medarbejderne på et dertil udfærdiget skema, skriver ned, hvordan vagtens tid fordeler sig. Skemaerne bliver så dagen efter scannet og mailet til en medarbejder i det firma, som står for analysen. Aflevering af rapporten fra firmaets side til kommunen bliver i april/maj

13 Køkkengruppen 15.9 har stor fokus på Fødevarekontrollens forskellige udmeldinger om tilbagetrækninger af fødevarer. Hver gang skal personalet kontrollere om vi har købt disse varer og det skal dokumenteres. Der kommer også besøg en gang om året for at se om hygiejnen er i top og vi håndterer fødevarer korrekt. Det er så tilfredsstillende, at vi har opnået elitesmileys. Der er indkøbt nye køkkenting til alle husene. Forflytningsgruppen Vi har fået leveret 6 nye lifte til huset fra Ældrepuljen. Et andet punkt som gruppen arbejder med er, at personalet skal undervises i korrekt vægtoverføring ved forflytninger. Så hvis I ser mærkelige gangarter, er det fordi de måske øver Hilsen Pia Klingenberg 13

14 Grib muligheden og deltag i vores nye familiegruppe for børn til demensramte på Ålholmhjemmet. demensramte forældre. Vi vil som noget nyt tilbyde denne mulighed, fordi vi ved i hvor høj grad, familien bliver ramt og føler sig magteløs og alene, når ens nærmeste har demens. Det at kunne mødes med andre i samme situation, som også har frustrationer og samme problematikker kan være en stor hjælp. Vi ønsker, at give vores familier mere viden om demens, mulighed for at mødes med andre og værktøjer til at kunne håndtere livet sammen med sine Derfor starter vi op med denne familiegruppe på max 10 deltagere. Opstart d. 17.marts i cafeen i kælderen kl. 19 til 21. Du kan tilmelde dig hos områdeleder og demenskoordinator Pia Klingenberg telefon eller områdeleder og demenskoordinator Charlotte Lyngvig telefon Det foreløbige program: 17 marts Indlæg af Charlotte Lyngvig om demens. April cand.psyk. Henrik Brogaard med et indlæg om sorg, krise og mestring Maj spisekomsammen Juni Indlæg om Hvad vi har af tilbud i kommunen Jule/aug sommerferie Sept. Sommergrill Okt Vibeke Drewsen Nov Indlæg ved en jurist, magtanvendelser, værgemål, GPS mm. Dec Julefrokost og evaluering Hilsen Pia og Charlotte 14

15 NYT FRA PERSONALE Personale Team 1 Områdeleder: Charlotte Lyngvig Personale Team 2 Områdeleder: Pia Klingenberg Dagvagt Aftenvagt Dagvagt Aftenvagt Clara H Anita Gonzales Christine Wagener Lise Kirkegaard Sanne Ivanovic Ingelise Herand Christine Andersen Britt Rams Anne Pelle Christian (Yildiz Yucel) Edith Elkjær Lailuma Durani Christina Nielsen Simone Quist Karin Larsen Kirsten Graversen Maria Hansen Aynur (Christina Hamiscus) Rozita Svendsen Yoandra Rodriguez Reyhan Kiran (Perihan Yucel) Siv de Lima Skarby Nina Bidstrup Noel (John) Vibeke Jørgensen Aysel* (Conny Klisan) Personale Team 3 Områdeleder: Kirsten Andersen Dagvagt Aftenvagt Mie G Larsen Jeanette Pedersen Sofie Rytter Lonni Valentin (Linda Knudsen) (Martin Borre) Marianne Larsen Joanna Krabbe Kirsten Pedersen Aida Kristensen Helle Vesselgård Imma Mutamba Linda Knudsen Maria Thomsen (Mette Dacke) Masi Nizami Mette Bendtsen Judith Andreasen Arian Fuglsang Iman (Pia H Hansen) Marianne Rye Adonah (Katja Andersen) Nattevagt Peter Bentsen Michael Plambeck Mette Petersen Anita Jakobsen** (Hans Damsgaard) Adser Skov Ditte Jensen Susanne Thorsen Pernille Nielsen Serife Kanat (Mona) Nurgul Orlov Dato Vikar Sofie Rytter Linda Knudsen Camilla Meldgaard Yoandra Yildiz Yucel Christian Aktiv. Merethe Hansen Anna *Aycel i T1 til , herefter i T2 ** Anita i T2 til , herefter NV 15

16 NYT FRA BOENHEDER Fødselsdage i marts: Birte Hansen Lejl Flemming Hansen Lejl Poula Andreassen Lejl Gerda Christensen Lejl Viola Jensen Lejl. 304 Fødselsdage i april: Inger Louise Pedersen Lejl Liselotte Hansen Lejl Lillian Nielsen Lejl Kaj Seehuusen Lejl. 106 Fødselsdage i maj: Bent A. Kristensen Lejl Birthe Larsen Lejl. 101 Beboere og personale ønsker til lykke 16

17 Dødsfald: Vi har mistet: Viggo Petersen Lejl. 205 Karen (Kytte) Nielsen Lejl. 216 Gurli Madsen Lejl. 309 Minna E. Gall Lejl. 313 Vi siger velkommen til nye beboere: Bent A. Kristensen Lejl. 205 Birte Grøn Lejl. 216 Else Hansen og Frede Larsen Lejl

18 AKTIVITETEN Gymnastik En fast aktivitet i huset er gymnastik tirsdag formiddag her samles en stor del af beboerne til gymnastik. Det foregår på torvet hvor der stilles stole op i 2 rækker over for hinanden så sidder beboerne der og laver forskellige øvelser (man kan godt få sved på panden selvom man sidder ned). Øvelserne sluttes af med boldt kast til hinanden, her kan man se hvem der har et godt bold-øje. For det meste er det Anna der styre løjerner, men Judith eller undertegnede tager over hvis Anna ikke er der. Hilsen Merethe Sang og hygge på torvet Sang og hygge på torvet er også en af de aktiviteter der tit er at finde på programmet over fritidsaktiviteter. Det kan også samle rigtig mange beboere og personaler. Efter fælles sang sluttes der som regel af med lidt oplæsning fra Bedsteforældre kan også danse eller Gamle Anes liv i Hillerød. Det er for det meste Anna der står for dette da jeg ikke har en tone skabt i livet. Hilsen Merethe 18

19 TURE SPONSERET AF ÆLDREPULJEN Hen over efteråret har Lone (vores frivillige) arrangeret ture for alle, sponseret af Ældrepuljen. Team 2 og 3 har været i Tivoli, hvor de så den smukke have og fik lidt godt at spise. Team 1 var i Holbæk Andelslandsby, hvor man gik rundt i mindre grupper og så de forskellige huse inden der var samling i cafeen hvor frokosten blev spist. Disse ture foregik med vores bus. (plus 2 som vi lånte af Sophienborg). Sidst men ikke mindst var der en stor flok afsted til Tivoli med toget, det var ved Helloween så der var pyntet op til det. Hilsen Merethe Team 3 i Tivoli Med toget til Tivoli Team 1 i Andelslandsbyen i Holbæk 19

20 BORDKORT TIL HØSTFESTEN Da høstfesterne i husene blev holdt tæt på Helloween, fandt vi på at lave bordkort i karton formet som græskar. Der var en del af beboerne som var meget flittige med saks og lim og jeg syntes at der kom nogle flotte bordkort ud af anstrengelserne. Hilsen Merethe 20

21 HUSETS FØDSELSDAG Mandag den 3. november var det tid til at fejre vores allesammens fødselsdag. Det er nu 9 år siden Ålholmhjemmet åbnede op efter endt renovering og de beboere der før boede på Kirsebærbakken flyttede her ud. Traditionen tro fik vi lagkage og kaffe, og der blev sunget lystigt af de gamle danske sange. Hilsen Merethe 21

22 DRABANTGARDEN I NISSEDRAGTER Igen i år var vi så heldige at Drabantgarden var her, i nissedragter for at spille julemusik. Rigtig mange var mødt op på Torvet for at høre dem spille og de fik en dejlig oplevelse. Alle de kendte og en del ukendte sange og melodier blev spillet og alle kunne høre uden besvær, det lyder ret højt når et helt orkester spiller inden-døre. I pausen blev der hygget med æbleskiver og kaffe. Dette er en hyggelig måde at indlede julens travle tid på, og alle havde mulighed for at komme i julestemning. Hilsen Anna og Merethe 22

23 Store kagedag. Igen i år holdt vi Store Kagedag. Der var 20 kager fra familier og personaler der var tilmeldt, så det blev et overdådigt kagebord med noget for enhver smag. Der var afstemning om den bedste kage, Preben fra hus C sørgede for at afstemningen gik retfærdigt til. Det lå meget tæt men kage nr. 15 (Iman`s) løb med sejren. Vi glæder os allerede til næste år. Hilsen Anna og Merethe 23

24 Julehygge med Brumbassen Sidst i november var vi oppe i Asserboplantage og samle ting i naturen som vi kunne bruge til at lave juledekorationer med. Det var meget hyggeligt og vi fandt nogle grene og kogler, inden vi spiste vores medbragte mad sammen med børnene. Den 8. december kom de så her og vi fremstillede forskellige julepynt, vi lavede juledekorationer og børnene lavede pynt til at hænge op. Vi fik alle æbleskiver og klementiner inden børnene kørte igen. Hilsen Anna og Merethe 24

25 Lucia optog. I år var der ikke Lucia 2 men 3 gange. Brødeskov skole ringede og spurgte om de måtte komme og gå Lucia hos os, de kørte et projekt med 4. klassetrin og havde øvet sangen og gerne ville vise det frem. De kom den 10. og det var tydeligt at de havde øvet rigtigt meget og man kunne også høre at de var ældre på deres stemmer. Fredag eftermiddag kom børnene fra SFO en (på den anden side af vejen) og gik Lucia for os, vi sluttede af med kaffe/saft og luciabrød. Mandag formiddag kom børnehaven Eventyrhuset (som er vores naboer) også de sang Lucia for os inden vi fik kaffe/saft og luciabrød. Alle børnene fik en lille godtepose med da de gik. Hilsen Anna og Merethe SFO børnene synger efter optog Brødeskov skole i hus A Børnehavebørnene er færdige med optoget 25

26 Ålholmsskolens musik linje holdt koncert Den 17. december kom musik linje og holdt koncert for os. De kom med orkester og sangere og der blev spillet og sunget, både solo og i kor. Det var nogle meget dygtige elever der spillede og sang for os. Efter underholdningen var der kaffe/saft, kage og klementiner til alle. Eleverne fik lidt godt med hjem til næste øve time. Hilsen Merethe 26

27 Familie julefrokost i cafeen Torsdag den 18. blev der holdt julefrokost i cafeen for beboer, familier og personale, sædvanen tro var rigtigt mange mødt op til festlighederne. Kirsten Gosvig bød velkommen inden vil fik dejlig julefrokost med diverse drikkevare til. Peter Sinding spillede og sang for os, både mens vi spiste og efter kaffen og chokolade, var der også lidt fællessang. En rigtig hyggelig eftermiddag med glade mennesker. Det nye vægmaleri blev beundret og kommenteret af mange af de fremmødte. Hilsen Anna og Merethe 27

28 Hillerød ny teater. Torsdag den 15. januar var Hillerød ny teater her og spille Min Farfars guitar, for os og børnene fra Brumbassen. Det var en forestilling med en skuespiller som sang og fortalte om hendes farfars guitar. Det var rigtigt hyggeligt med forskellige effekter under-vejs, der var sæbebobler, små plastikfisk, flag og fødselsdagskage blandet med små fortællinger, sang og guitarspil. Hilsen Merethe 28

29 GUDSTJENESTER GUDSTJENESTER I FEBRUAR: Onsdag den 4. februar Onsdag den 18. februar GUDSTJENESTER I MARTS: Onsdag den 4. marts Onsdag den 25. marts GUDSTJENESTER I APRIL: Onsdag den 1. april Onsdag den 15. april GUDSTJENESTER I MAJ: Onsdag den 6. maj Onsdag den 20. maj Alle er velkomne også familier. 29

30 Dato Fritidsaktivitet februar Ansvarlig 1 Søn 2 Man Sysler på torvet Aktiviteten 3 Tir Gymnastik kl Anna 4 Ons Gudstjeneste kl Merethe Svømning kl Lone 5 Tor Sang og hygge på torvet kl Anna 6 Fre Banko kl Aktiviteten 7+8 Lør+søn 9 Man 10 Tir Gymnastik kl Judith 11 Ons Musik i Grønnegade kl Merethe 12 Tor Banko kl Merethe 13 Fre Fastelavn med Brumbassen kl Merethe Lør+søn 16 Man Fastelavn med Tryllefløjten kl Aktiviteten 17 Tir Gymnastik kl Anna Aftenbanko kl Aktiviteten 18 Ons Gudstjeneste kl Merethe Svømning kl Lone 19 Tor Herretur Aktiviteten 20 Fre Banko kl Aktiviteten Lør+søn 23 Man Dametur Aktiviteten 24 Tir Gymnastik kl Merethe 25 Ons Musik i Grønnegade kl Merethe 26 Tor Sang og hygge på torvet kl Anna 27 Fre Banko kl Aktiviteten 28 Lør Aktivitetens telefon

SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3

SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 15 SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock

Læs mere

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen April 2015 Foto: Dan Møller / Lokalavisen S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk

Læs mere

SKOVHUS-AVISEN JULI/AUGUST 2015 NR. 7

SKOVHUS-AVISEN JULI/AUGUST 2015 NR. 7 15 SKOVHUS-AVISEN JULI/AUGUST 2015 NR. 7 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Lystholm Nyt maj, juni og juli 2015.

Lystholm Nyt maj, juni og juli 2015. Center for Ældre og Handicap Lystholm Nyt maj, juni og juli 2015. LyL Plejecenter Lystholm Lystholm 20 3480 Fredensborg lystholm@fredensborg.dk Indholdsfortegnelse: Hilsen fra Centerlederen.... 3 Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Indholdsfortegnelse Forord, af Susanne Palmblad...side 02 Bestyrelsen....side 03 Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Byggeudvalget......side 09 Tilsyn fra Embedslægen side 11 Tilsyn fra Roskilde

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

SKOVHUS-AVISEN MAJ 2015 NR. 5

SKOVHUS-AVISEN MAJ 2015 NR. 5 15 SKOVHUS-AVISEN MAJ 2015 NR. 5 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock

Læs mere

Indhold. Kai Kirkeby... 2 Ole Grangaard Olesen...4 Forældre og venneforeningen... 6 Pilegården... 7 Birkebo... 23 Fyrretoppen..26

Indhold. Kai Kirkeby... 2 Ole Grangaard Olesen...4 Forældre og venneforeningen... 6 Pilegården... 7 Birkebo... 23 Fyrretoppen..26 Indhold Kai Kirkeby.... 2 Ole Grangaard Olesen.....4 Forældre og venneforeningen... 6 Pilegården.... 7 Birkebo.... 23 Fyrretoppen..26 Egely 32 Aktivitetscentret... 42 Team 3...43 Team 4...46 Team 5...58

Læs mere

SKOVHUS-AVISEN JUNI 2015 NR. 6

SKOVHUS-AVISEN JUNI 2015 NR. 6 15 SKOVHUS-AVISEN JUNI 2015 NR. 6 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock

Læs mere

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis Koltnyt gratis 1. årg. nr. 4, november 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen E-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen E-mail: ingeblak@mail.dk

Læs mere

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang Korintherbrevet 77 November 2012 19. årgang Miljøministeren til indvielse Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere Så nåede vi til juleudgaven! Og med den mit 1 års ju bilæum som redaktør af Korintherbrevet.

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

PROVSTEGAARDS BLADET

PROVSTEGAARDS BLADET PROVSTEGAARDS BLADET April/Maj År 2014 Om erfaringens betydning Onsdag den 12. februar deltog jeg i en festlig sammenkomst med de fleste af beboerne, en del pårørende og en stor del af personalet på Provstegaardshjemmet.

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere

NYHEDSBREV I BØRNEHAVEN PÅ SKANDERBORGVEJ DECEMBER

NYHEDSBREV I BØRNEHAVEN PÅ SKANDERBORGVEJ DECEMBER NYHEDSBREV I BØRNEHAVEN PÅ SKANDERBORGVEJ DECEMBER Så er det snart endelig jul. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer en god jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi glæder os til at fortsætte

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Henning Smidt bruger næsten 10 timer om ugen på at snedkere både i Hal 1 på Musicon. Den pensionerede bådbygger nyder stadig at være i gang.

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Konflikten her og nu. Hospice Sydvestjylland. SIR s arbejde bliver anerkendt

Konflikten her og nu. Hospice Sydvestjylland. SIR s arbejde bliver anerkendt Konflikten her og nu Hospice Sydvestjylland SIR s arbejde bliver anerkendt DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2008 MAJ 2. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KOLOFON Kreds Syddanmark DSR Kreds Syddanmark

Læs mere

SmerteLiv. > No. 1-2014

SmerteLiv. > No. 1-2014 SmerteLiv > No. 1-2014 Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl Tove Nielsen Design:

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

God sommer! Mit yndlingssted. Ny fordeling af opgaver i HR. Lockouten i tilbageblik. Når livet gør for ondt. Nye store it-systemer. Side 3.

God sommer! Mit yndlingssted. Ny fordeling af opgaver i HR. Lockouten i tilbageblik. Når livet gør for ondt. Nye store it-systemer. Side 3. 25. udgave, juni 2013 Side 3 Ny fordeling af opgaver i HR Side 4-5 Lockouten i tilbageblik Side 6-7 Når livet gør for ondt Side 8 Nye store it-systemer God sommer! Side 10 Mit yndlingssted Sommeren er

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

LandsbyPosten. Husk Juletræsfesten den 7. december i forsamlingshuset HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 11 December 2014 36. årgang

LandsbyPosten. Husk Juletræsfesten den 7. december i forsamlingshuset HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 11 December 2014 36. årgang LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 11 December 2014 36. årgang Husk Juletræsfesten den 7. december i forsamlingshuset Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup Sogn.

Læs mere