2015 Hillerød Kommune. Ålholmhjemmet Plejecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 Hillerød Kommune. Ålholmhjemmet Plejecenter"

Transkript

1 2015 Hillerød Kommune Ålholmhjemmet Plejecenter

2 NYT FRA LEDELSEN... 3 NYT FRA BRUGER/PÅRØRENDERÅD... 4 NYT FRA HUSET NYT FRA PERSONALE NYT FRA BOENHEDER AKTIVITETEN REDAKTION: Redaktionschef: Plejecenterleder Kirsten Gosvig Trykkeri: Plejecentret Ålholmhjemmet, Kirsebær Alle 7, 3400 Hillerød Oplag: Deadline: Indlæg: 50 stk. den 25 i hver måned Afleveres til redaktionen 2

3 NYT FRA LEDELSEN Godt nytår til jer alle, jeg håber at I alle havde en god jul og et godt nytår. Hvis vi ser tilbage på 2014 var det et år, hvor vi fik afsluttet flere af de kompetenceudviklingsforløb vi havde planlagt for at opkvalificere medarbejderne, både i demens og pædagogik, så vi kan udvikle Ålholmhjemmet til at blive en lærerende organisation. I april afsluttede SSAerne demenskurset og praktikvejlederkurset blev afsluttet i juni. Sygeplejerskerne blev kliniske vejledere i foråret og demenskonsulenter i efteråret, hvorved vi næsten fordoblede Hillerød Kommunes antal praktikvejledere og demenskonsulenter. Det er vi stolte af. I december startede SSHerne og de nyuddannede SSAeres demenskursus, som forløber over 8 måneder med 10 kursusdage i alt. Vi glæder os alle til, at følge den faglige udvikling de opnår ved, at deltage i dette kursus og det er med glæde, at vi kan konstatere, at vi har de kompetencer, der skal til, når vi er et demenshus. Vi sendte i SSH afsted på SSA uddannelse og det er i år de kommer tilbage. Vi glæder os til de kommer hjem igen, hvor vi skal nyde godt, af de mange nye kompetencer de har opnået ved at uddanne sig til SSA blev også et år, hvor vi ikke har haft en TR eller en AMR. Vi har fået ros for måden, vi har håndteret at fordele AMR opgaverne på og samarbejdet med FOA har også forløbet stille og roligt. EA har for alvor fået tag i Ålholmhjemmet. Tingen gøres i dag sammen med borgerne, som en naturlig del og vi ser frem til BTP (bruger tids procent) målingen i forbindelse med ældreanalysen, hvor vi vil få et reelt billede af, hvor meget vi er sammen med beboerne i løbet af en arbejdsdag. Ældreanalysen vil præge 2015 på plejecentrene i Hillerød og dermed også os. Vi ved ikke, hvad den når frem til, men der vil helt sikkert ske ændringer. Den 9. april er analysen færdig, så vi må væbne os med tålmodighed indtil da. Vi ser frem til 2015 og tror på at det bringer mere ro ind på Ålholmhjemmet, til gavn for både beboere og medarbejdere. Venlig hilsen Kirsten Gosvig plejecenterleder 3

4 NYT FRA BRUGER/PÅRØRENDERÅD Bruger- og pårørenderåds møde den 13. oktober 2014 kl Deltagere: Carin Bollerup, Per Christiensen, Anni Christensen, Edith Velin, Lilli Hansen, Kirsten Gosvig, Ingelise Petersen, Solvejg Seindal, Lis Breinbjerg, Winnie Breuning, Else Marie Faverskov og Birgit Vejby Referent: Kirsten Gosvig 1. Godkendelse af referat. Godkendt 2. AKB I december afholdes mødet tirsdag den 2. december og fremadrettet afholdes møderne fortsat mandag. AKB deltager på næste møde. 3. Områdeleder, Charlotte Lyngvig Nyt omsorgssystem startet pr. 1. oktober. Der blev sidst i september brugt meget energi på at få overflyttet data fra det gamle til det nye system. Vi er nu godt kørende. Medicinskemaerne udfordrer lidt, men det arbejder vi med at få styr på. Rotationsmedarbejdere Høstfest i alle husene sidst på måneden. Der er sidste tilmelding den 21. oktober. Fysioterapeut og ergoterapeut ansat i Hillerød Kommune for en del af ældrepuljen. De har været på introduktion i 2 uger. De skal arbejde som konsulenter på plejecentrene, men det er endnu ikke helt besluttet hvordan. Facebook fungerer rigtig godt. Mange er glade for at følge med i livet på Ålholmhjemmet via Facebook. Familie mail listen er på vej. Susanne arbejder på sagen. 4. Kirsten informerer. Præsentationsrunde. Velkommen til to nye medlemmer Ålholmnyt Der orienteres om de nye tanker omkring Ålholmnyt, hvor div. Arbejdsgrupper, som f.eks. journalgruppen, fremadrettet vil lave en informationsside omkring deres fokusområde. Derved håber vi at få mere information ud omkring arbejdet med støttefunktionerne til det daglige arbejde. 4

5 Nyt omsorgssystem Hillerød Kommune har fået nyt omsorgssystem pr.1.oktober. Det har været et stort arbejde, men tilbagemeldingerne fra medarbejderne er positive. Nye rotationsmedarbejdere 6 nye rotationsmedarbejdere er startet pr. 1. september. Alle er uddannede og skal være her i et år. Flere af de tidligere rotationsmedarbejdere er enten startet på skole eller har fået et arbejde. Plejecenterlederens ændrede funktion Plejecenterlederen på Ålholmhjemmet har fået udvidet sit arbejdsområde midlertidigt, som konstitueret leder af hjemmeplejen og uddannelsen. Cafe maleri Lena, der har malet vores maleri i forgangen, er startet med et maleri i cafeen. Vi forsøger via et vægmaleri at gøre cafeen mere hyggelig. Design cure Har udarbejdet et forslag til, hvordan vi kan indrette det lange gangareal og Torvet mere hyggeligt. EFG Bondo kommer med et lignende forslag i denne uge og herefter skal vi tage stilling til, hvad vi vil med området. Tilsyn o Embedslæge Har været her. Det gik fint. De kommer igen næste år. Rapporten er endnu ikke modtaget. o Kommunalt Vi har ikke haft kommunalt tilsyn i år. Ældrepuljens frivilligmidler Der er via Ældrepuljen afsat penge til de frivillige til planlægning af afholdelse af arrangementer sammen med beboerne. Vi har indtil nu været i Tivoli x 2, i Holbæk og i svømmehallen. Ældrepuljens aktivitetsmidler i aftenvagt Vi har valgt at ansætte ekstra aftenvagter for aktivitetsmidlerne for derved at øge antallet af dage med mad lavet fra bunden, samt øge antallet af aktiviteter i aftenvagten. Vi tilstræber 4 aftenvagter pr. team pr. aften. Ældrepuljen ergo- og fysioterapeut til plejecentrene Se under pkt. 3. Ældrepuljen dysfagi 5

6 Der er afsat midler til at alle medarbejdere bliver undervist 1 time i dysfagi. (Synkebesvær) 5. Eden alternative Årsmøde Efter at vi er blevet registreret som Eden Alternative plejehjem afholder vi sammen med Eden Denmark et årsmøde. Mødet blev afholdt i sidste uge og de var meget interesseret i at høre om alt det vi har haft gang i gennem det sidste år. Fokus har været på faglig udvikling, hvilket har sat sine spor på Eden Alternative kulturen. Vi forventer at bruge det næste års tid på at arbejde med, hvordan vi får sygeplejefagligheden til at koble sig sammen med Eden Alternative plejefilosofien. Grundkursus Vi har haft 8 medarbejdere på Eden Alternative grundkursus i september og sender igen 8 afsted til november. Personalemøde På september personalemødet brugte vi en del tid på i grupper at drøfte, hvordan vi igen får mere fokus på hverdagslivet. 6. Runde Ældrerådet har valgt at have småt spisende og overvægtige som fokusområde. Frivillige Julefrokosten. Der var mange deltagere og der stilles spørgsmål til om der skal begrænsning på. Udfordringen drøftes og der er forskellige holdninger. Digital post. Det drøftes, hvordan beboerne dispenseres for digital postkasse. Toiletpapir, vaskepulver osv. skal beboerne selv indkøbe. Håndhygiejne. Der opfordres til, at beboerne får tilbudt håndsprit før måltiderne. Der er en del der ikke selv kan vaske hænder og det vil øge hygiejnen generelt, hvis vi er mere opmærksomme på udfordringen. Den sidste torsdag i hver måned kl er der pårørendegruppe i Slotsbio. Der er planer om at starten samtalegruppe for demenspårørende i Hillerød Kommune regi. Næste møde 2. december kl

7 Bruger- og pårørenderåds møde den 2. december 2014 kl Deltagere: Connie Neergaard Jensen, Per Christensen, Edith Velin, Lilli Hansen, Kirsten Gosvig, Ingelise Petersen, Lis Breinbjerg, Winnie Breuning, Else Marie Fejerskov Afbud: Anni Christensen, Solvejg Seindal Referent: Kirsten Gosvig 1. AKB orienterer, Ingo Hviid Orientering om vand, varme og el opgørelsen. Varme og vand forbruget har et overskud, mens der er et underskud på el. Samlet set er der et overskud. Der er ikke separate målere på alle lejlighederne så forbruget afregnes ud fra fordelingsnøglen. Der er sparet en del på el, fordi vi bl.a. har fået el-sparepære i alle lamperne. Der orienteres om 2013 årsregnskab. Vedligeholdelse ved fraflytning. AKB vurderer lejligheden inden de istandsætter. Det nødvendige laves. Budget 2015 viser en lille huslejestigning på 2,5 % bl.a. grundet nettokapitaludgiften og ejendomsskat stiger. Ålholmhjemmet skal ikke sorterer affald. Grund fjernsynspakken betales over huslejen. AKB`s kontor ligger på Grønnegade4B og alle er velkomne til at komme forbi med evt. spørgsmål. 2. Godkendelse af referat. Godkendt 3. Områdeleder Pia Klingenberg Team 3 Der er ansat en socialpædagog i AV. Det er husets første socialpædagog og han starter til januar. Han har erfaring med demens. T3 har yderligere ansat en sygeplejerske som også starter til januar. Familierne har været til julehygge i T3. Alle lejlighederne og huset er pyntet og der blev nydt æbleskiver og glögg. Generelt er der mange julearrangementer på Ålholmhjemmet. Det er en god tid med mange gode og hyggelige aktiviteter. Kagedagen var en stor succes. Der er god opbakning fra alle. 7

8 Vi snakker med beboerne om, hvad de gerne vil lave i december og laver aktiviteterne ud fra ønskerne. 4. Kirsten informerer Embedslægetilsynsrapporten er fortsat ikke kommet. Sygeplejerskerne og lederne afslutter deres Demenskonsulentuddannelse i december. Vi har en aftale med FOA om, at SSHerne også skal demens kompetence udvikles når SSA og sygeplejersker er færdige med deres kompetenceudvikling. Hillerød Kommunes uddannelsesafdeling har planlagt et demenskursus for nyuddannede SSAere og alle SSHere i Hillerød Kommune, som vi har tilmeldt vores medarbejdere. Kurset starter den 16.december og der vil være 10 undervisningsdage med 2-3 uger mellem hver. Ro i huset, vi kan mærke at kursusaktiviteten er aftagende. 5. Eden alternative Vi har i november haft 12 medarbejdere på Eden Alternative grundkursus, hvilket betyder at alle medarbejdere nu er uddannet. Pia orienterer kort om kursets indhold og de drøftelser der var på kurset. 6. Drøftelse af om Per`s opslag skal med i næste Ålholmnyt. Vi aftaler at opslaget skal i bladet igen i januar. 7. Runde I forbindelse med dansk ældreråd har der været heldagsmøde i Vingsted, hvor temaet var Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo. Yderligere var der en der kom og evaluerede bofællesskaber for ældre gennem de sidste 25 år. Det havde været et meget interessant oplæg. Drøftelse af vigtigheden af god tandstatus og mulighed for at blive tilknyttet omsorgstandplejen. Næste møder 16. februar 2015 kl april 2015 kl juni 2015 kl september 2015 kl december 2015 kl april 2015 påskefrokost kl oktober 2015 høstfest kl december 2015 julefrokost kl. 12 8

9 9 [ÅLHOLMNYT] 1. februar 2015

10 Uddannelse NYT FRA HUSET Ud over de ordinære SSH og SSA elever, er Ålholmhjemmet i samarbejde med uddannelsen og plejecenter Skovhuset i gang med et projekt der omhandler speciel støtte til elever med sproglige udfordringer. Det betyder, at vejlederene arbejder målrettet med, at udvikle sprog samtidig med, at eleverne arbejder med de fastsatte mål for uddannelsen. Vi modtager i januar og februar 5 SSH elever der er en del af projektet, eleverne er fordelt i de enkelte huse. Eleverne er tilknyttet Ålholmhjemmet i 3 til 4 måneder ad gangen. Ud over SSH og SSA elever er vi uddannelsessted for sygeplejestuderende. I foråret 2015 byder vi velkommen til et nyt område. vi har sagt ja tak til, at modtage studerende inden for den psykomotoriske uddannelse, før hed uddannelsen afspændingspædagoer. Det er Mie Glarborg og Kirsten Andersen der er tovholdere. Kirsten Andersen Marte Meo Siden sidst er endnu to Marte Meo terapeuter blevet færdige. Stort tillykke til Judith og Nina. Det betyder, at vi nu er tre terapeuter i huset. Vi mangler endnu to som forventes færdige ultimo April. Vi glæder os til rigtigt at komme i gang, så samspillet mellem borgere og medarbejdere på Ålholmhjemmet hele tiden er i positiv udvikling. Kirsten Andersen. Judith og Nina med supervisor Hanne 10

11 DEMENSKOORDINATORUDDANNELSE I efteråret 2014 var Ålholmhjemmets sygeplejersker og ledergruppen på demenskoordinatoruddannelse i Svendborg på Fyn. (På nær Kirsten Andersen, som allerede har denne uddannelse). 5 dage i september, 5 dage i oktober og 3 dage i december. Sidstnævnte var eksamensdage. Dette var et led i den samlede uddannelsesindsats på Ålholmhjemmet, idet hele SSAgruppen var på uddannelse i demens forår og efterår Og i foråret 2015 er der en kursusrække for SSH-gruppen + nyuddannede SSA ere. I takt med, at vi er blevet et demenshus, er der brug for at alle er klædt på til opgaven, så vi kan yde den bedste indsats over for både beboere, familier og øvrige samarbejdspartnere. Det ligger os meget på sinde at være fagligt velfunderede i alle sammenhænge Fra højre: Clara, Kirsten G., Pia, Mie, Christine, Sofie, Sanne og Charlotte. Glade demenskoordinator-dimittender før festmiddagen d

12 JOURNALGRUPPEN Den nye journal er godt på vej, men det er en proces, der tager lang tid. Der er stadig nogen, der synes, det er svært. Men de fleste synes, at den nye journal er god at arbejde med. Heldigvis har vi vores 3 superbrugere: Sygeplejerske Sofie Rytter, SSA Ditte Jensen og SSA Siv Skarby, og de svarer gerne på spørgsmål, når de er på arbejde. Medicindelen i journalen er stadig ikke helt på plads, tekniske ting der driller. Det er en større opgave end forventet, og tager tid. Gitte Femerling - kommunens tovholder på projektet holder jævnligt opfølgende møder med alle superbrugerne i kommunen, for at høre, hvordan det går de forskellige steder. Der planlægges 2 workshops i januar 2015 på Ålholmhjemmet, hvor medarbejderne kan komme og stille spørgsmål til journalen og få vejledning af superbrugerne. Næste møde: kl TIDSREGISTRERING I uge 3 og bliver der i Team 1 på Ålholmhjemmet gennemført en tidsregistrering, som et led i den Ældreanalyse, som Ældre og Sundhed satte i gang december Det er politisk bestemt, at analysen skal gennemføres. Formålet er at reducere udgifterne på ældreområdet i Hillerød Kommune, fordi de ligger højere end i de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Tidsregistreringen udføres i dele af hjemmeplejen, Sygeplejen og et par steder på plejecentrene. Det involverer ca. 80 medarbejdere. Tidsregistreringen finder sted døgnet rund i de to uger, og foregår rent praktisk ved, at medarbejderne på et dertil udfærdiget skema, skriver ned, hvordan vagtens tid fordeler sig. Skemaerne bliver så dagen efter scannet og mailet til en medarbejder i det firma, som står for analysen. Aflevering af rapporten fra firmaets side til kommunen bliver i april/maj

13 Køkkengruppen 15.9 har stor fokus på Fødevarekontrollens forskellige udmeldinger om tilbagetrækninger af fødevarer. Hver gang skal personalet kontrollere om vi har købt disse varer og det skal dokumenteres. Der kommer også besøg en gang om året for at se om hygiejnen er i top og vi håndterer fødevarer korrekt. Det er så tilfredsstillende, at vi har opnået elitesmileys. Der er indkøbt nye køkkenting til alle husene. Forflytningsgruppen Vi har fået leveret 6 nye lifte til huset fra Ældrepuljen. Et andet punkt som gruppen arbejder med er, at personalet skal undervises i korrekt vægtoverføring ved forflytninger. Så hvis I ser mærkelige gangarter, er det fordi de måske øver Hilsen Pia Klingenberg 13

14 Grib muligheden og deltag i vores nye familiegruppe for børn til demensramte på Ålholmhjemmet. demensramte forældre. Vi vil som noget nyt tilbyde denne mulighed, fordi vi ved i hvor høj grad, familien bliver ramt og føler sig magteløs og alene, når ens nærmeste har demens. Det at kunne mødes med andre i samme situation, som også har frustrationer og samme problematikker kan være en stor hjælp. Vi ønsker, at give vores familier mere viden om demens, mulighed for at mødes med andre og værktøjer til at kunne håndtere livet sammen med sine Derfor starter vi op med denne familiegruppe på max 10 deltagere. Opstart d. 17.marts i cafeen i kælderen kl. 19 til 21. Du kan tilmelde dig hos områdeleder og demenskoordinator Pia Klingenberg telefon eller områdeleder og demenskoordinator Charlotte Lyngvig telefon Det foreløbige program: 17 marts Indlæg af Charlotte Lyngvig om demens. April cand.psyk. Henrik Brogaard med et indlæg om sorg, krise og mestring Maj spisekomsammen Juni Indlæg om Hvad vi har af tilbud i kommunen Jule/aug sommerferie Sept. Sommergrill Okt Vibeke Drewsen Nov Indlæg ved en jurist, magtanvendelser, værgemål, GPS mm. Dec Julefrokost og evaluering Hilsen Pia og Charlotte 14

15 NYT FRA PERSONALE Personale Team 1 Områdeleder: Charlotte Lyngvig Personale Team 2 Områdeleder: Pia Klingenberg Dagvagt Aftenvagt Dagvagt Aftenvagt Clara H Anita Gonzales Christine Wagener Lise Kirkegaard Sanne Ivanovic Ingelise Herand Christine Andersen Britt Rams Anne Pelle Christian (Yildiz Yucel) Edith Elkjær Lailuma Durani Christina Nielsen Simone Quist Karin Larsen Kirsten Graversen Maria Hansen Aynur (Christina Hamiscus) Rozita Svendsen Yoandra Rodriguez Reyhan Kiran (Perihan Yucel) Siv de Lima Skarby Nina Bidstrup Noel (John) Vibeke Jørgensen Aysel* (Conny Klisan) Personale Team 3 Områdeleder: Kirsten Andersen Dagvagt Aftenvagt Mie G Larsen Jeanette Pedersen Sofie Rytter Lonni Valentin (Linda Knudsen) (Martin Borre) Marianne Larsen Joanna Krabbe Kirsten Pedersen Aida Kristensen Helle Vesselgård Imma Mutamba Linda Knudsen Maria Thomsen (Mette Dacke) Masi Nizami Mette Bendtsen Judith Andreasen Arian Fuglsang Iman (Pia H Hansen) Marianne Rye Adonah (Katja Andersen) Nattevagt Peter Bentsen Michael Plambeck Mette Petersen Anita Jakobsen** (Hans Damsgaard) Adser Skov Ditte Jensen Susanne Thorsen Pernille Nielsen Serife Kanat (Mona) Nurgul Orlov Dato Vikar Sofie Rytter Linda Knudsen Camilla Meldgaard Yoandra Yildiz Yucel Christian Aktiv. Merethe Hansen Anna *Aycel i T1 til , herefter i T2 ** Anita i T2 til , herefter NV 15

16 NYT FRA BOENHEDER Fødselsdage i marts: Birte Hansen Lejl Flemming Hansen Lejl Poula Andreassen Lejl Gerda Christensen Lejl Viola Jensen Lejl. 304 Fødselsdage i april: Inger Louise Pedersen Lejl Liselotte Hansen Lejl Lillian Nielsen Lejl Kaj Seehuusen Lejl. 106 Fødselsdage i maj: Bent A. Kristensen Lejl Birthe Larsen Lejl. 101 Beboere og personale ønsker til lykke 16

17 Dødsfald: Vi har mistet: Viggo Petersen Lejl. 205 Karen (Kytte) Nielsen Lejl. 216 Gurli Madsen Lejl. 309 Minna E. Gall Lejl. 313 Vi siger velkommen til nye beboere: Bent A. Kristensen Lejl. 205 Birte Grøn Lejl. 216 Else Hansen og Frede Larsen Lejl

18 AKTIVITETEN Gymnastik En fast aktivitet i huset er gymnastik tirsdag formiddag her samles en stor del af beboerne til gymnastik. Det foregår på torvet hvor der stilles stole op i 2 rækker over for hinanden så sidder beboerne der og laver forskellige øvelser (man kan godt få sved på panden selvom man sidder ned). Øvelserne sluttes af med boldt kast til hinanden, her kan man se hvem der har et godt bold-øje. For det meste er det Anna der styre løjerner, men Judith eller undertegnede tager over hvis Anna ikke er der. Hilsen Merethe Sang og hygge på torvet Sang og hygge på torvet er også en af de aktiviteter der tit er at finde på programmet over fritidsaktiviteter. Det kan også samle rigtig mange beboere og personaler. Efter fælles sang sluttes der som regel af med lidt oplæsning fra Bedsteforældre kan også danse eller Gamle Anes liv i Hillerød. Det er for det meste Anna der står for dette da jeg ikke har en tone skabt i livet. Hilsen Merethe 18

19 TURE SPONSERET AF ÆLDREPULJEN Hen over efteråret har Lone (vores frivillige) arrangeret ture for alle, sponseret af Ældrepuljen. Team 2 og 3 har været i Tivoli, hvor de så den smukke have og fik lidt godt at spise. Team 1 var i Holbæk Andelslandsby, hvor man gik rundt i mindre grupper og så de forskellige huse inden der var samling i cafeen hvor frokosten blev spist. Disse ture foregik med vores bus. (plus 2 som vi lånte af Sophienborg). Sidst men ikke mindst var der en stor flok afsted til Tivoli med toget, det var ved Helloween så der var pyntet op til det. Hilsen Merethe Team 3 i Tivoli Med toget til Tivoli Team 1 i Andelslandsbyen i Holbæk 19

20 BORDKORT TIL HØSTFESTEN Da høstfesterne i husene blev holdt tæt på Helloween, fandt vi på at lave bordkort i karton formet som græskar. Der var en del af beboerne som var meget flittige med saks og lim og jeg syntes at der kom nogle flotte bordkort ud af anstrengelserne. Hilsen Merethe 20

21 HUSETS FØDSELSDAG Mandag den 3. november var det tid til at fejre vores allesammens fødselsdag. Det er nu 9 år siden Ålholmhjemmet åbnede op efter endt renovering og de beboere der før boede på Kirsebærbakken flyttede her ud. Traditionen tro fik vi lagkage og kaffe, og der blev sunget lystigt af de gamle danske sange. Hilsen Merethe 21

22 DRABANTGARDEN I NISSEDRAGTER Igen i år var vi så heldige at Drabantgarden var her, i nissedragter for at spille julemusik. Rigtig mange var mødt op på Torvet for at høre dem spille og de fik en dejlig oplevelse. Alle de kendte og en del ukendte sange og melodier blev spillet og alle kunne høre uden besvær, det lyder ret højt når et helt orkester spiller inden-døre. I pausen blev der hygget med æbleskiver og kaffe. Dette er en hyggelig måde at indlede julens travle tid på, og alle havde mulighed for at komme i julestemning. Hilsen Anna og Merethe 22

23 Store kagedag. Igen i år holdt vi Store Kagedag. Der var 20 kager fra familier og personaler der var tilmeldt, så det blev et overdådigt kagebord med noget for enhver smag. Der var afstemning om den bedste kage, Preben fra hus C sørgede for at afstemningen gik retfærdigt til. Det lå meget tæt men kage nr. 15 (Iman`s) løb med sejren. Vi glæder os allerede til næste år. Hilsen Anna og Merethe 23

24 Julehygge med Brumbassen Sidst i november var vi oppe i Asserboplantage og samle ting i naturen som vi kunne bruge til at lave juledekorationer med. Det var meget hyggeligt og vi fandt nogle grene og kogler, inden vi spiste vores medbragte mad sammen med børnene. Den 8. december kom de så her og vi fremstillede forskellige julepynt, vi lavede juledekorationer og børnene lavede pynt til at hænge op. Vi fik alle æbleskiver og klementiner inden børnene kørte igen. Hilsen Anna og Merethe 24

25 Lucia optog. I år var der ikke Lucia 2 men 3 gange. Brødeskov skole ringede og spurgte om de måtte komme og gå Lucia hos os, de kørte et projekt med 4. klassetrin og havde øvet sangen og gerne ville vise det frem. De kom den 10. og det var tydeligt at de havde øvet rigtigt meget og man kunne også høre at de var ældre på deres stemmer. Fredag eftermiddag kom børnene fra SFO en (på den anden side af vejen) og gik Lucia for os, vi sluttede af med kaffe/saft og luciabrød. Mandag formiddag kom børnehaven Eventyrhuset (som er vores naboer) også de sang Lucia for os inden vi fik kaffe/saft og luciabrød. Alle børnene fik en lille godtepose med da de gik. Hilsen Anna og Merethe SFO børnene synger efter optog Brødeskov skole i hus A Børnehavebørnene er færdige med optoget 25

26 Ålholmsskolens musik linje holdt koncert Den 17. december kom musik linje og holdt koncert for os. De kom med orkester og sangere og der blev spillet og sunget, både solo og i kor. Det var nogle meget dygtige elever der spillede og sang for os. Efter underholdningen var der kaffe/saft, kage og klementiner til alle. Eleverne fik lidt godt med hjem til næste øve time. Hilsen Merethe 26

27 Familie julefrokost i cafeen Torsdag den 18. blev der holdt julefrokost i cafeen for beboer, familier og personale, sædvanen tro var rigtigt mange mødt op til festlighederne. Kirsten Gosvig bød velkommen inden vil fik dejlig julefrokost med diverse drikkevare til. Peter Sinding spillede og sang for os, både mens vi spiste og efter kaffen og chokolade, var der også lidt fællessang. En rigtig hyggelig eftermiddag med glade mennesker. Det nye vægmaleri blev beundret og kommenteret af mange af de fremmødte. Hilsen Anna og Merethe 27

28 Hillerød ny teater. Torsdag den 15. januar var Hillerød ny teater her og spille Min Farfars guitar, for os og børnene fra Brumbassen. Det var en forestilling med en skuespiller som sang og fortalte om hendes farfars guitar. Det var rigtigt hyggeligt med forskellige effekter under-vejs, der var sæbebobler, små plastikfisk, flag og fødselsdagskage blandet med små fortællinger, sang og guitarspil. Hilsen Merethe 28

29 GUDSTJENESTER GUDSTJENESTER I FEBRUAR: Onsdag den 4. februar Onsdag den 18. februar GUDSTJENESTER I MARTS: Onsdag den 4. marts Onsdag den 25. marts GUDSTJENESTER I APRIL: Onsdag den 1. april Onsdag den 15. april GUDSTJENESTER I MAJ: Onsdag den 6. maj Onsdag den 20. maj Alle er velkomne også familier. 29

30 Dato Fritidsaktivitet februar Ansvarlig 1 Søn 2 Man Sysler på torvet Aktiviteten 3 Tir Gymnastik kl Anna 4 Ons Gudstjeneste kl Merethe Svømning kl Lone 5 Tor Sang og hygge på torvet kl Anna 6 Fre Banko kl Aktiviteten 7+8 Lør+søn 9 Man 10 Tir Gymnastik kl Judith 11 Ons Musik i Grønnegade kl Merethe 12 Tor Banko kl Merethe 13 Fre Fastelavn med Brumbassen kl Merethe Lør+søn 16 Man Fastelavn med Tryllefløjten kl Aktiviteten 17 Tir Gymnastik kl Anna Aftenbanko kl Aktiviteten 18 Ons Gudstjeneste kl Merethe Svømning kl Lone 19 Tor Herretur Aktiviteten 20 Fre Banko kl Aktiviteten Lør+søn 23 Man Dametur Aktiviteten 24 Tir Gymnastik kl Merethe 25 Ons Musik i Grønnegade kl Merethe 26 Tor Sang og hygge på torvet kl Anna 27 Fre Banko kl Aktiviteten 28 Lør Aktivitetens telefon

2015 Hillerød Kommune. Ålholmhjemmet Plejecenter

2015 Hillerød Kommune. Ålholmhjemmet Plejecenter SS 2015 Hillerød Kommune Ålholmhjemmet Plejecenter NYT FRA LEDELSEN... 3 Opråb fra administrationen!... 4 NYT FRA BRUGER/PÅRØRENDERÅD... 6 NYT FRA BOENHEDER... 11 Nyt fra husene... 13 AKTIVITETEN... 14

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke!

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke! Vi havde en rigtig dejlig julepyntedag med helt overvældende opbakning. Det er bare en vældig god tradition, hvor vi får pyntet hjemmet op, samtidig med at snakken går på kryds og tværs. Jens Krøyer spillede

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kløverbladet December 2006

Kløverbladet December 2006 Kløverbladet December 2006 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Ledergruppen og Administrationen Side 4: Huset i december Side 5: Huset i december Side 6: Tillykke Side 7: Tillykke Side 8: Dødsfald -Velkommen

Læs mere

I marts blev der afholdt valg til Bruger-/Pårørenderådet samt generalforsamling i støtteforeningen, som nu er sammensat af følgende medlemmer:

I marts blev der afholdt valg til Bruger-/Pårørenderådet samt generalforsamling i støtteforeningen, som nu er sammensat af følgende medlemmer: På grund af travlhed og sygdom fik vi ikke udgivet noget nyhedsbrev i april, så denne publikation indeholder lidt nyt for to måneder. Fredagsbar har vi tidligere haft på programmet, og Bodil har nu valgt

Læs mere

Kærlig hilsen din SFO

Kærlig hilsen din SFO Kærlig hilsen din SFO Kære Forældre Lucia: Traditionen tro indbyder vi til Lucia fest i SFO. Det foregår torsdag d. 13. december fra kl. 15-16.30. Vi starter med gløgg og æbleskiver ude i klasserne. Kl.

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2017 91. udgave 10. årgang. Gerda s hjørne Så er vinteren forbi! I hvert fald ifølge kalenderen, men om det så også er sådan, det kommer til at være, må tiden jo vise. Et er sikkert

Læs mere

Husavis. Hvalsø Ældrecenter Februar 2013. Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet

Husavis. Hvalsø Ældrecenter Februar 2013. Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen bbb Børnebiksen, December 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så nåede vi til årets sidste måned, nemlig december, som er fyldt med

Læs mere

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN maj 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN AKTUELT I DENNE MÅNED Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed

Læs mere

OSTEN P ALKE F Marts 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Marts 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Marts 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Den 8. blev der holdt julebanko, som var årets sidste bankospil. Der var stort fremmøde, og som altid havde Bodil sørget for fine præmier.

Den 8. blev der holdt julebanko, som var årets sidste bankospil. Der var stort fremmøde, og som altid havde Bodil sørget for fine præmier. Den 1. december blev julemåneden sat i gang med gudstjeneste om formiddagen, og om eftermiddagen tog vi hul på vores julekalender Matador, som vi skulle se et afsnit af hver dag i december. Med Matador

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30

Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 Deltagere Svend, bolig 7 Anker, bolig 11 Torben, bolig 4 Børge, bolig 1 Gerda, bolig 5 Arne, bolig 6 Erik, bolig 8 Ove, bolig 10

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Fra årets juleteater ET JULESPIL. Muligheder er som solopgange. Hvis du venter for længe, går du glip af dem.

Fra årets juleteater ET JULESPIL. Muligheder er som solopgange. Hvis du venter for længe, går du glip af dem. januar 2010 Bladet for børn og forældre i SFO Lærken & Spurven Fra årets juleteater ET JULESPIL. Muligheder er som solopgange. Hvis du venter for længe, går du glip af dem. SFO Lærken 46317563 SFO Spurven

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på HavFjord udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på HavFjord udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på HavFjord udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 16. december 2016 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 887 Næste uge: Mærkedag: 02. januar 03. januar 06. januar Fri Spireloppen åben I skole igen Lærermøde Civilt bestyrelsesmøde 17. december 22.

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Fredag den 25.november 2016

Fredag den 25.november 2016 den 25.november 2016 Så er juleforberedelserne allerede gang, og i morgen når der er Juleklippedag vil hele skolen og Krabben blive udsmykket med diverse julepynt, og juletræet stå klar til at blive tændt.

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - OKTOBER 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - OKTOBER 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - OKTOBER 2015 Vi havde en dejlig dag på Ældremessen, hvor vi havde valgt at bruge vores picnictrailer som stand. Den var tilpas spektakulær og afstedkom mange gode

Læs mere

KLC-bladet Januar 2018

KLC-bladet Januar 2018 KLC-bladet Januar 2018 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk 2 Bruger- og pårørende rådet på KLC 2017/2018

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Peder Poulsen, Formand. Hother Husted. Inge Lise Bech. Margurite

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Årgang 19 / Nummer 12 December Kærmyssen. Pris kr. 5,00

Årgang 19 / Nummer 12 December Kærmyssen. Pris kr. 5,00 Årgang 19 / Nummer 12 December 2015 Kærmyssen Pris kr. 5,00 1 Område Kærdalen Kærdalen 1 6600 Vejen Tlf. 79 96 58 00 Brugerrådet: Erik Schmidt (formand) 75368114 Ingelise Nielsen (Kasserer) 22889699 Birthe

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 18. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 18. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 18. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016 Redaktionen: Administrationen. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen ønsker Tofteposten

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 16 1. sal: Dagcenteret: 7. årgang 4. udgave 1. september 2016 3. Inge Elisabeth Ramberg 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Anna Kathrine Madsen 6. Karen Østergaard 9. Martha Gotfred

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 13.1. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: Pia Fürst Pkt.

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Nelly Jørgensen og Gudrun Nielsen

Nelly Jørgensen og Gudrun Nielsen Lillebælt OL med alternative discipliner Vi har afholdt mini-ol, hvor der blev dystet i mange forskellige discipliner. Både gejst og underholdningsværdi var stor, og kampen om medaljer var intens. OL har

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW).

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW). Pårørenderådsmøde torsdag den 8. januar 2015 Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW). Referent Anita

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere